Advertentie

Het ontstaan van de mens; de strijd om ons DNA..!


Het ontstaan van de mens;
de strijd om ons DNA..

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Alles in het multiversum is erop gericht om te kunnen evolueren. De momenten waarin een zonnestelsel zal gaan evolueren, staat van tevoren vast. Dit voorkomt dat planeten en hun inwoners voor altijd gevangen zouden kunnen komen te zitten, wanneer ze in een negatieve lus terechtkomen, van waaruit ze zich niet zelfstandig kunnen bevrijden, zoals het geval is met de aarde.  Het moment dat ons zonnestelsel gaat evolueren staat voor de deur en is dus ook al heel lang bekend.

Het DNA van de mens heeft allerlei verschillende fases doorgaan. De allereerste ‘aardse’ mensen werden gecreëerd door de Annunaki. De mens was niet nieuw. In het universum bestonden vele andere mensenrassen waarvan ook een groot deel met hele andere uiterlijke kenmerken dan wij. Op aarde werden de hier levende primaten gebruikt als basis want 50% van het DNA is afkomstig van de voorouders en 50% is beïnvloedbaar van buitenaf. In zo’n proces wordt  er gebruik gemaakt  van astrologie en de invloed van planeten, de maan, de zon en andere hemellichamen.

Daaronder ook het grote ruimteschip Nibiru, waarmee de Annunaki reisden, wat van veel grotere invloed was dan hun thuisplaneet. De allereerste mensen hier, werden geschapen om mee te kunnen helpen bij de winning van grondstoffen waaronder erts en goud wat ze mede nodig hadden voor de reparatie en onderhoud van hun ruimteschip. (Wil je dit verhaal heel uitgebreid bekijken, luister en kijk naar de fascinerende presentatie van Bram Vermeulen!! HIER)

De aanwezigheid van Nibiru ondersteunde de ontwikkeling en evolutie van de primaten die in dat specifieke gebied op aarde leefden. Op een bepaald moment kreeg de bemanning van Nibiru een rechtstreeks bevel om de natuurlijke evolutie van de grote primaten te gaan ondersteunen met de bedoeling dat zich daaruit op den duur een bloeiende beschaving zou gaan vormen. Op DNA niveau ontstonden er twee verschillende frequentiefamilies te weten de E-N-L tak en de E-N-K tak.

De vergeten Genesis pag.170

De emotionele groei die zich hieruit ontwikkelde, stelden deze primaten in staat om keuzes te kunnen maken. Het ging dus niet langer om instinct maar om een rationeel voelen waarmee keuzes voortdurend werden bijgesteld. Hiermee was het niveau bereikt dat ze konden gaan rekenen op enerzijds de Goddelijke steun uit het etherische vlak als ook van andere entiteiten met een hoge graad van spiritualiteit. De wezens van de E-N-L groep kregen toegang tot een groter en fijner bio-veld dan de E-N-K groep.

Fysiek, mentaal en spirituele verbindingen..
Deze laatste groep was uitsluitend bestemd voor het fysieke vlak. De E-N-L groep ontwikkelde daardoor sneller omdat ze lange tijd op allerlei verschillende manieren met buitenaardse wezens in wisselwerking stond waar ze veel van leerde. In hun evolutie was hybridisatie, in opeenvolgende stadia van buitenaards DNA, van groot belang. De embryo’s ontvingen van meet af aan de invloed van de subtiele velden die van de buitenaardse bases uitstraalden.

Door de invloed van de Maan werd het geslacht van het embryo bepaald en werden de geëvolueerde primaten gestimuleerd om meer seksueel actief te zijn waarmee de populatie begon te groeien. Het subtiele lichaam van het schip werd gebruikt om de ontwikkeling van de genetische combinaties van de foetus te beïnvloeden. Na enkele duizenden jaren werd hun uiterlijk steeds menselijker.

Van ‘aap-naar-mens’..
Ze begonnen hun beharing te verliezen, ze kregen een meer rechtopstaande lichaamsbouw waardoor  ze steeds meer rechtop gingen lopen, werden helderder en begonnen bepaalde intellectuele capaciteiten te manifesteren waarmee ze een innerlijk geluk uit konden drukken. Ze kregen hierdoor een zeker verheven gevoel waarbij ze stiller dan de anderen overkwamen, zowaar meditatief. Door herhaalde kruisingen werden de lichamen zo verfijnd dat hieruit het prototype van de toekomstige mens ontstond.

De creatie van Adam

Het werd nu aantrekkelijk voor een buitenaardse ziel om in zo’n lichaam te reïncarneren. Toen dat proces eenmaal opstartte bleven deze zielen in het astrale vlak in de buurt van de aarde om hier verder door te gaan met reïncarneren. De tijdsperiode waarin de eerste echte mens hier werd geboren ligt tussen 368.000 en 367.000 v.Chr. en vond plaats in een dome die ‘Eden’ werd genoemd, in het gebied aan de noordkant van de Perzische Golf in Irak.

Er bestonden veel meer van dit soort domes op de andere planeten, ook op de Maan. Deze werden gebouwd door de Nibiru, de Pleiadiërs en de Lyrans. Op de maan zijn ze op een gegeven moment vernietigd door nucleaire wapens..

De eerste ziele-incarnatie
De ziel die in dat eerste menselijke lichaam incarneerde, dat we kennen als Adam, was van een hoogontwikkelde buitenaardse entiteit afkomstig van Sirius. Aanvankelijk was Adam tweeslachtig. Hiermee wordt duidelijk dat de evolutie van de primaten tot de tegenwoordige mens dus niet alleen lichamelijk tot stand is gekomen. De inzet was de evolutionaire ontwikkeling van het bewustzijn van de primaten.

Adams geboorte was de eerste natuurlijke incarnatie van een geëvolueerde ziel in een lichaam gecreëerd uit de ‘biologische grondstof’ van deze planeet. Vele vrouwen werden bevrucht met zijn zaad. De ontwikkeling van de nieuwe soort op aarde werd vervolmaakt en ondersteunt door incarnaties van buitenaardse zielen afkomstig uit verschillende beschavingen.

Na verloop van tijd kwam er door de toename van het aantal wezens die gehybridiseerd  met Adams DNA werden geboren, seksuele differentiatie tot stand. Het was de Maan die op een gegeven moment het raadselachtige , mysterieuze en bespiegelende karakter van de vrouwelijkheid bepaalde. Hiermee ontstond een uitbreiding van Adams basis DNA en dat was het ontstaan van de twee geslachten.

Van sterrenlicht tot sterrenstof..! De creatie van de mens en zijn creatieve talenten. Voortkomend uit het DNA, dat veel minder materieel is, dan tot nu toe aangenomen..!

De vervolgfase van de ontwikkeling van de nieuwe beschaving hing af van de evolutie van het bewustzijn in deze nieuwe lichamen. Om dit tot stand te brengen begonnen vele buitenaardse zielen, afkomstig uit verschillende andere beschavingen in ons Melkwegstelsel te migreren en op aarde te incarneren. Als gevolg daarvan, dragen we in ons DNA de genetica en raciale genetische herinneringen van 22 verschillende rassen en worden wij als koninklijk beschouwd door andere rassen in ons universum.

De materiële manifestatie: resultaat van innerlijke mutatie.
De fysieke vormen waarin we ons bevinden, zijn in de loop der tijden genetisch veranderd door veel van de verschillende rassen die naar de aarde kwamen. De aarde bevindt zich namelijk aan de rand van ons melkwegstelsel gelegen aan een drukke handelsroute. Verschillende rassen kwamen daardoor langs en verbleven vaak voor kortere of langere tijd waarna ze de aarde weer verlieten en hun restanten achterlieten.

Vele zielen daalden hier in als een groepsbewustzijn afkomstig uit de 11e dichtheid. Zij wilden een ander perspectief ervaren en zijn daarbij heel bewust ingedaald in de 3e dimensionele dichtheid. Er bestaan echter veel meer van deze zielen die elders vertoeven en niet aanwezig zijn op de planeet. Zij maken deel uit van onze echte familieleden.

Ruim 200 miljoen zijn momenteel op aarde geïncarneerd om mee te helpen de mensheid te bevrijden. Hun aanwezigheid helpt de mensheid te ontwaken. De reden dat er zoveel manipulatie en controle door de Nebu Greys en de Ciakarr reptilianen heeft plaatsgevonden, heeft te maken met het feit dat wij uit die 11e dimensionele dichtheid komen en de genetica van 22 verschillende rassen in ons lichaam meedragen.

Via het menselijke DNA hoopten zij toegang te kunnen verkrijgen tot de 12 dimensionele dichtheid wat ze nooit gelukt is. Dit hebben ze niet kunnen verkroppen en is de reden dat ze het DNA nu proberen te vernietigen. Vanaf januari 2023 zullen alle vaccinaties de mRNA bevatten. Hoe schadelijk dit werkelijk is begint langzamerhand door te dringen.

Het blijkt, mede door de gevolgen van de lockdown, al 20 miljoen mensen wereldwijd te hebben gedood en ruim 2 miljard mensen hebben last van bijverschijnselen waarvan sommigen zeer ernstig zijn. Zo vertelde Alex Collier in Webinar 171 van 2 dec. jl. dat de DNA streng waarin al onze geschiedenis ligt opgeslagen door de mRNA vernietigd wordt. Het wordt volledig gewist en is niet meer te herstellen.

Daarmee raken mensen de verbinding kwijt met hun oorsprong en weten niet langer wie ze werkelijk zijn. Dit verklaart waarom vele mensen na het ontvangen van de vaccinaties een gedragsverandering vertonen. Bewustzijn kun je zien als de-schaal-van-verlichting. De meest noodzakelijke actie is om onze gedegenereerde samenlevingen bloot te leggen. Bewustzijn is daarbij onze graadmeter. Het zorgt altijd voor een balans die niet faalt. Het spreekt tot degenen die luisteren en vertelt hen wat ze wel of niet zouden moeten doen, om de sleutel tot geluk te bemachtigen; die ligt namelijk in de handen van ons eigen bewustzijn..!!

Daarin ligt onze scheppingskracht verborgen.
Omdat we ons daar niet bewust van waren werd dit door de machthebbers tegens ons ingezet door ons dingen te laten geloven, die we vervolgens zelf creëerden. Onze teleurstellingen zijn allemaal te wijten aan dat feit want dit soort gedrag beperkt ons. Mensen krijgen langzaamaan het besef dat we allemaal onze eigen unieke frequenties hebben. Dat is ieders eigen unieke frequentievingerafdruk in het universum.

Ook deze informatie is verborgen gehouden voor ons en heeft ertoe geleid dat de manipulatieve krachten op Aarde, zoals nu de DeepState, deze al duizenden jaren tegen ons inzetten om ons gevangen te kunnen houden. Naarmate het gebruik van radio, televisie en Smartphones toenam, werd dat ‘domhouden’ steeds gemakkelijker voor ze. Daarmee waren ze vooral ook in staat om met ons te communiceren en ons te programmeren zonder dat we dit in de gaten hadden.

Hierdoor konden we gevangenen worden van onze eigen geest waarbij zij de bewakers zijn. Nu begrijp je misschien beter waarom het komt dat degenen die nog in hun cellen slapen, niet open staan voor de waarheid, zij zitten écht gevangen. In hun éigen scheppingskracht van creatie.

Als je ze probeert te bevrijden, zullen ze je bevechten..!
Zij zitten nog vast aan die verslavende frequentieprogrammering en zijn daarmee volledig onderworpen. Deze frequentieprogrammering houdt ze bang en angstig en degenen die het meest tegen de wakkeren in verzet komen, zijn de mensen die het meest bang zijn. Maar we zijn aan het winnen en ze zullen allemaal worden vrijgelaten.

Want het zijn niet de woorden die we uitspreken die ze doen ontwaken, het is onze uitstraling. Hierin ligt alle informatie opgeslagen die de slapers meehelpen te ontwaken. Het is voor velen van ons een eenzame weg maar we zullen ze nooit opgeven, ook al beseffen ze niet wat we voor ze doen. We doen het omdat ze ons dierbaar zijn, omdat we van ze houden. Ieder van ons is een vrije ziel, een vrij bewustzijn. Niemand is een slaaf of dienaar van iemand anders, hoewel de DeepState je iets anders wil laten geloven. Wederzijds respect is absoluut noodzakelijk voor het genezen van een planeet en ras.

Alles lijkt heel traag te gaan..!
Heel traag, maar de militairen onder leiding van de Alliantie zullen heel binnenkort, wereldwijd, allemaal op hetzelfde moment in een tijdsbestek van 4 uren het systeem laten kantelen. Dit zal een verrassingsaanval zijn dat tot op het laatste moment verborgen zal worden gehouden. Achter de schermen is al heel veel gaande. De DeepState is onthoofd maar ze rennen nog rond als een kip zonder kop rond om zoveel mogelijk chaos te creëren. Facebook is op 3 december jl. in handen gekomen van de Alliantie.

En sinds Twitter in het bezit is van Elon Musk is deze een tsunami aan waarheid aan het spuien. Met de dag komt er meer aan het licht. Ook is er een besluit genomen door het leger en de inlichtingendiensten van het Westen om Zwitserland militair te bezetten om de topleiding van de Khazariaanse maffia te arresteren. De belangrijkste doelwitten van deze operatie zal de BIS=bank zijn (

De Bank voor Internationale Betalingen is een internationale organisatie (HIER) die internationale monetaire en financiële samenwerking nastreeft en optreedt als bank voor de nationale centrale banken (BIS). De bank is gevestigd te Basel (HIER)), de verschillende VN-agentschappen met extraterritoriale bevoegdheden (d.w.z. hun hoofdkwartier bevindt zich niet op Zwitsers grondgebied), het Rothschild Family-complex in Zug en het enorme ondergrondse basiscomplex langs de Zwitsers-Oostenrijkse grens.

‘Uncle Sam’

Uncle Sam’ gevangen nemen..!
Hierin zitten nog vele kinderen gevangen die gered dienen te worden. Een ander belangrijk doelwit is de ‘Samjase Annunaki met de bijnaam ‘Uncle Sam’. Zwitserse vrijheidsstrijders hebben deze persoon geïdentificeerd als een van de topleiders van de Khazariaanse maffia. Hij komt uit de Rothschild bloedlijn en is een rechtstreekse afstammeling van de ‘Nephilim’. Alleen al hun bestaan hier vormt een bedreiging voor de mensheid.

Zij zullen hun hiërarchische gedrag niet veranderen en keer op keer proberen anderen aan hun regels te onderwerpen. Nu ze echter niet langer worden ondersteund door hun machtige bondgenoten en controleurs, de regressieve Annunaki onder leiding van Enlil, de Nebu Greys afkomstig uit Orions en de Ciakarr Reptilianen, worden hun laatste overblijfselen van controle en dominantie systematisch verwijderd en vernietigd door de ijverige en moedige inspanningen van de Alliantie.

Zij worden daarbij gesteund door de Galactische Federatie die gespecialiseerd zijn in het omgaan met regressieve buitenaardse wezens of wereldwijde elites die al hebben geprobeerd het zonnestelsel te ontvluchten via verschillende wormgaten, portalen en schepen. 2023 Gaat het jaar worden van de grote veranderingen. Er staan dingen te gebeuren die nog nooit eerder hebben plaatsgevonden. Onze toekomst zal er als volgt uit gaan zien:

  • Verantwoordelijke vrijheid van zelfbepaling
  • Echt zelfverzekerd en vrij worden
  • Onvoorwaardelijk verantwoordelijk zijn voor jezelf, zonder gedwongen te worden een hogere autoriteit te accepteren.
  • Nieuwe technologieën uit de toekomst die hun intrede doen
  • Hereniging met onze echte buitenaardse familieleden

Er realiseer je goed, alle buitenaardsen zijn onze gelijken. Zij zijn niet beter dan wij. We hebben allemaal dezelfde mogelijkheden. En wanneer zij fysiek hier landen en zichzelf beginnen te laten zien, is het absoluut noodzakelijk dat je ze benadert als een gelijke, ongeacht wie ze zijn of hoe ze eruit zien, omdat jij in de eerste plaats een spiritueel wezen bent en pas in de tweede plaats een fysiek wezen…..

Harriet Algra

december 2022

thenewstrain.org

 

Bronvermelding:

De Vergeten Genesis deel 6 van Radu Cinamar

The Seeders Elena Danaan

Defending sacred ground Alex Collier – alex-collier-question-answer-webinar-30

The last wave of Darkness https://youtu.be/XzE_wJkPy_8

FCB D3CODE PODCAST – MAJOR DECODE – Q DROPS!! – 28 NOV 2022

https://sunnysjournal.com/2022/12/02/everyones-frequency-fingerprint-is-unique/

* * *

Voor een link naar de onderstaande boeken van de hand van Harriet Algra,

KLIK op deze illustratie:

1 gedachte over “Het ontstaan van de mens; de strijd om ons DNA..!

  1. De grootste truc in het kapen van de mens was de verdeling over verschillende tijdlijnen. 12 strengen dna worden verdeeld over 6 variabele tijdlijnen, oftewel er lopen nog 5 jijtjes rond in paralelle realiteiten. Zolang deze geen weet van elkaar hebben zullen ze nooit 1 worden. 7 is niet voor niets het heilige getal, 6+1, de 6 verdeelde horen 1 complete te vormen. Zoals 6 even grote cirkels om 1 identieke cirkel, ook wel uitgebeeld als een kandelaar met 6 armen en 1 midden. In het hart gaan leven houdt in dat de 7 chakra’s verenigd worden in 1, ze functioneren nog allemaal, beter zelfs dan voorheen maar werken samen. ( daarom predict de new age over het kruinchakra en de violette vlam)
    Tijdlijnen zijn elastisch, ze zijn niet natuurlijk en willen weer samenkomen. Soms bloeden de tijdlijnen in elkaar over, we noemen het dan een deja vú of ervaren het anders, ligt eraan hoe groot de mate ervan is. Zij die deze matrix hebben in gang gezet en er van profiteren weten dat hun creatie in zal storten zodra er teveel mensen hun ware essentie binnen deze creatie weten terug te vinden. Op die momenten moet er door hen ingegrepen worden door absolute chaos te creëren in de vorm van oorlogen, armoede en andere vormen van verdeling. Om die reden wordt er nu paniekvoetbal gespeeld op globaal niveau, de spuitjes met nanotech waren een laatste redmiddel. De strijd is echter nog in volle gang, vele zielen zijn verloren maar een andere grote groep is juist veel sterker geworden. 1 kaarsje kan een donkere kamer verlichten. Dat de tijdlijnen in frequentie steeds dichter bij elkaar komen is dan ook een enorm probleem voor de controlers. Zodra er 1 of meerdere mensen hun tijdlijnen synchroon hebben zal dit een rimpeleffect hebben waardoor de aarde weer terug gaat in haar oude staat, nl. een 5D planeet met ongekende schoonheid en mogelijkheden. Het valt niet mee om je niet druk te maken over de gekte en het onrecht in de wereld maar zodra je door hebt dat deze opzettelijk gecreërd wordt om je weg te houden van harmonie zou je weleens de keuze kunnen maken om er anders in te gaan staan en niet in hun afleiding te trappen, die wolf niet te voeren. Door niet te oordelen over goed en kwaad (dualiteitsconcepten) vooral te observeren en te doen waar je gelukkig van wordt doorbreek je barriéres op het quantumveld en bevorder je de éénwording. Zodra je werkelijk de innerlijke rust hebt gevonden gaat het sneeuwbal effect in actie, zelfs de “dood”kan dit niet stoppen. Where we go 1 we go all heeft dan plots een hele andere betekenis.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.