Advertentie

De strijd tegen het kwaad..


x

x

over leugens, psychopaten, neo-nazi’s en Klaus Schwab..

De strijd tegen het kwaad..

2022 © Ton van der Kroon | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Ton van der Kroon

Scifi films als The Matrix, V for Vendetta, Aliens, War of the Worlds, Star Wars en Dune hebben de afgelopen decennia een grote invloed op ons collectieve denken gehad. Het zijn als het ware collectieve dromen of mythen die betekenis geven aan wat iedereen op een dieper niveau voelt of ervaart. Ze hebben ons beeld bepaald van de wekelijkheid waarin we leven. Het zijn vooral ‘mannenfilms’: veel actie, geweld, strijd en een heldere verdeling tussen goed en kwaad. Als kijker vereenzelvigen we ons graag met de held die strijdt tegen het Grote Kwaad. Iedere goede film heeft naast de held dan ook één hoofdingrediënt: een goede vijand.

Dat kan de Borg zijn, mister Smith in The Matrix, de psychopaat in James Bond, de Aliens in diverse scifi films. In de wat meer realistische films zijn het de Russen, de Chinezen of Moslim terroristen. Zonder vijand geen spannende film. Die strijd tegen het kwaad is diep in onze psyche verankerd. Het geeft ons een gevoel van identiteit, zingeving en motivatie om ergens voor te strijden. Maar tegelijkertijd voedt het een gevoel van superieuriteit, macht, wij tegen zij, vijanddenken en gebrek aan inclusiviteit en nuance. Dat is namelijk te ‘vrouwelijk’. De strijd tegen het Kwaad moet wel helder zijn.

Deze archetypische strijd tegen het kwaad is van alle tijden. De kerk heeft de duivel, in mythen of sprookjes is het de reus, de heks, de boze wolf, het monster, de draak of een ander onverslaanbaar wezen. We hebben het Kwaad nodig om ons tegen af te zetten, ons vrij te maken, ons krachtig te voelen, om zelfstandig en volwassen te worden. In zekere zin helpt het Kwaad ons door ons uit te dagen, en de naïviteit van het kind achter ons te kunnen laten.

Projectie
Het wordt wat problematischer als we het beeld van het kwaad verplaatsen van de mythische wereld naar de gewone wereld. We projecteren dan het Kwaad op de Ander. Zo zien bijvoorbeeld de Hindoes in India momenteel de Moslims als het ultieme kwaad, dat uitgeroeid moet worden. Terwijl India eeuwenlang streefde naar hoogstaande spirituele waarden, is het onder de heerschappij van Modi en de huidige Hindoe partij verworden tot een sterk nationalistische samenleving.

Andere geloven zijn niet meer welkom, moskeeën worden vernietigd en moslimaanhangers worden geterroriseerd. De Indiase auteur Arundathi Roy schrijft: ‘India is in rap tempo een fascistische Hindoe-staat aan het worden.’ Het is maar één van de vele voorbeelden die we op het huidige wereldtoneel momenteel zien plaatsvinden. De Strijd tussen de Democraten en Republikeinen in Amerika, tussen de Sjiieten en Soennieten in de Arabische wereld, tussen Iran en Israel, tussen Noord Korea en de VS, etc. etc.

Mannelijk
Als we dichter bij huis blijven dan zien we dezelfde projecties in Europa. Rusland ziet de Nato en het Westen als de grote vijand. Het Westen, Amerika voorop, ziet het communistische Rusland als het ultieme kwaad. Vaak werken projecties twee kanten op, wat uiteindelijk leidt tot oorlog en strijd. Het leverde ons in de vorige eeuw de koude oorlog op en momenteel de oorlog in Oekraïne. Poetin bedient zich van de angst voor de Neo-nazi’s als het Grote Kwaad om zijn aanvallen in Oekraïne te rechtvaardigen.

Opnieuw, het is vooral een mannenstrijd van ego’s, macht, geweld, soldaten, tanks, raketten en landjepik. ‘Het vrouwelijke’ – moeders, gezinnen, de aarde, het milieu, de voedselvoorziening, kortom de hele samenleving – leidt onder het mannengeweld. Boys play with toys. Het is een ongezonde mannelijkheid die zijn eigen angst, onzekerheid, pijn en daderschap niet onder ogen heeft kan of wil zien, en haar daarom projecteert op de buitenwereld. Er wordt in alle berichtgeving of uitleg rondom oorlog vaak verzuimd om de vinger op de zere plek te leggen: oorlog is een mannenprobleem. En vrouwen dragen daar de pijn van.

Vergroting.. Het mannelijke, het vrouwelijke…
Nu lijkt het zo dat de huidige crises – Corona, Oekraïne – alles wat in de wereld onder de oppervlakte sudderde in extreme mate vergroot heeft en aan de oppervlakte heeft gebracht. Big Pharma is nog groter en corrupter geworden, de wapenindustrie is nog extremer en destructiever geworden, de digitale controle, censuur en regelgeving is nog intenser geworden, de wereld van desinformatie en fake news is nog sterker en nog meer allesomvattend geworden. Door de huidige onzekerheid, chaos en sluimerende bestaansangst versterken de bestaande egostructuren zich.

Het mannelijke wordt nog repressiever, het vrouwelijke leidt nog meer onder de patriarchale krachten. Maar ook het vrouwelijke heeft zijn schaduwkanten. Waar het mannelijke doorschiet in rigiditeit en dominantie, normen, structuren en regels, in hiërarchie en totalitarisme, en uiteindelijk in oorlog en verovering, zo heeft het vrouwelijke haar manier van over-reageren als het uit balans is.

Overmatige emoties en onbegrensd associatief denken, ‘alles heeft met alles te maken’, ‘ik voel dit dus ik heb gelijk’, spirituele of energetische manipulatie, wantrouwen en afkeer van alles wat mannelijk is, grenzeloosheid, afzetten tegen hiërarchie, leiderschap en machtsstructuren, en uiteindelijk totale chaos en anarchie zijn de gevolgen van een doorgeschoten vrouwelijke energie. Het levert een giftig en gevaarlijk mengsel op in een wereld die uit balans is. Net zoals in het verhaal van de Toren van Babel verstaan we elkaar niet meer en beginnen elkaar te zien als de vijand.

Allemaal leugens
In mijn eigen omgeving – de ‘spirituele New Age beweging’ – zie ik hoe de strijd tegen het Ultieme Kwaad megalomane vormen heeft aangenomen. Dat begon als een fascinerend maar redelijk onschuldig verhaal in de jaren negentig over Annunaki, buitenaardsen die de mens gebruikten als slaven. In de afgelopen twee decennia is het verhaal echter uitgegroeid tot een mainstream spirituele gedachtegang. Er is een collectief beeld ontstaan van een ultieme vijand: de Cabal, de Illuminati, de New World Order, the Greys of Reptilians.

Ze vormden een dankbaar projectiescherm om al het kwaad in de wereld op te projecteren. Vanuit de archetypische wereld werd deze vijand vervolgens vertaald naar de ‘gewone’ wereld: naar de elite, de politici, het koningshuis, Bill Gates, Klaus Schwab, Mark Rutte, Hugo de Jonge etc. Daarbij dichten we deze leiders graag allerlei gruwelijkheden toe: satanisch misbruik van kinderen, babybloed drinken, het uit willen roeien van de mensheid via vaccins, de totale macht willen hebben.

De complotverhalen van QAnon
Deze waren afkomstig uit de VS en gingen geruisloos over in onze onvrede en argwaan over de aanpak van de corona pandemie. Onzekerheid, angst en ontevredenheid zijn kweekvijvers voor extremisme, en de drang naar het aanwijzen van een schuldige. Als we weten wie het gedaan heeft is het minder erg. We krijgen vat op de onbegrijpelijke realiteit.

Het ego kan zijn ongenoegen botvieren op de nieuwe vijand. De New Age beweging begon daarmee een karikatuur te worden; een soort spirituele Tegenpartij a la Tedje van Es en F. Jacobse. (De Tegenpartij was “De Partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland kenne”, werd razend populair en eindigde met de fictieve dood van beide Hagenezen.)

Wat bedoeld was als een spirituele methode tot zelfontwikkeling, persoonlijke healing en inzicht is verworden tot een collectieve strijd tegen het systeem, tegen de leiders, tegen de macht of tegen de ‘matrix’. Een grote groep binnen de New Age ontwikkelde daarbij een antipathie tegen Europa, een sympathie voor Poetin, en schurkte steeds dichter tegen extreemrechtse ideeën aan.

Het heeft daarbij een heel eigen taal ontwikkeld: ‘Het zijn allemaal leugens’ en ‘Als je het eenmaal ziet, dan weet je het’, ‘Hun grootste fout: Ze wisten dat het menselijk collectief een zeer hoge vibratie bereikte. Maar ze waren zich niet bewust van het aantal wakkere zielen,’ ‘De injecties die gewoonlijk Corona-vaccins worden genoemd, zijn ontworpen te doden en de planeet te ontvolken.’

Klaus Schwab..
Iedere beweging of religie maakt zijn eigen duivel. De gelovigen zijn daarbij de goeien, de anderen de slechten. Een nieuwe super-dualiteit is geschapen, waarmee het ego zich vrijwaart van de schuld en medeverantwoordelijkheid. Wij zijn immers de goeien, de wakkeren, en de fictieve vijand helpt om ons af te zetten tegen alles wat er mis is in de wereld. Uiteraard kunnen mensen als Bill Gates en Klaus Schwab goed doorgaan voor de perfecte James Bond schurk – ze willen de wereldheerschappij, de een met vaccins, de ander met ‘the Great Reset’, het zijn mannen, Gates is een computernerd en multibillionaire, Schwab heeft een Duits accent en kale kop, het lijken narcisten met psychopathische trekjes en daarmee lijken ze de ultieme verpersoonlijking van het Kwaad.

Maar we vergeten vaak dat het gewoon mensen zijn, en geen monsters. We ontkrachten onszelf door de ander de almacht toe te dichten. De ander wordt dader, wij worden slachtoffer of redder. Onder het masker van Darth Vader uit Star Wars blijkt uiteindelijk het menselijke gezicht van Anakin Skywalker te zitten.

De ‘vredespolitiek’ van Netanyahu in beeld. Gaza, het concentratiekamp aan de Middelandse Zee..

Slachtoffer of dader..?
Op mijn reizen in de afgelopen jaren heb ik vaak de duistere kant van de mensheid mogen aanschouwen: Op de grens van Gaza heb ik gezien hoe jonge Israëlische militairen jonge Palestijnse stenengooiers doodschoten; In Noord Korea maakte ik van dichtbij de concentratiekampen mee waar allerlei martelpraktijken worden uitgevoerd; in Syrie volgde ik het proces waarin de bevolking vermoord werd door haar eigen regering met hulp van Rusland; in Rwanda zag ik de gevolgen van de genocide op de Tutsi’s en de Twa door de Hutu’s; in de westelijke Chinese provincie Xinjiang zag ik hoe de Oeigoerse bevolking stelselmatig werd onderdrukt door de Chinese autoriteiten.

Hoe meer ik me echter verdiepte in de pijn en de gruwelijkheden, hoe meer ik uiteindelijk begreep waarom mensen bepaalde dingen doen, hoe meer begrip ik begon te krijgen voor zowel de daders als de slachtoffers. In Noord Korea begreep ik hoe het land decennia lang was gemarteld door Japanse overheersers, en dat de Kim-dynastie diezelfde martelpraktijken uiteindelijk op haar eigen bevolking toepaste. In het geval van Israël bestudeerde ik jarenlang de geschiedenis van het joodse volk en gevolgen van de Holocaust en begon de militaire verovering en bezetting van Palestina te begrijpen.

Dat ‘Het ultieme Kwaad’ niet bestaat wil niet zeggen dat er geen kwalijke zaken in de wereld gebeuren. Maar achter iedere pijn, achter iedere agressieve daad – hoe afgrijselijk ook – zit een diepe wond, die iemand zelf niet kan verwerken en daarom maar doorgeeft aan iemand anders. Het is net als met Zwarte Pieten: de pijn wordt doorgegeven aan een volgend slachtoffer.

Dat maakt de daad niet minder erg, en mag nooit een vergoelijking of rechtvaardiging worden, zoals de Holocaust bijvoorbeeld een rechtvaardiging lijkt te zijn geworden voor het ongestraft doden en onderdrukken van de Palestijnse bevolking. Maar het geeft een inzicht en een container waarin we de pijn van ‘het Kwaad’ en de gruwelen kunnen opvangen.

De gouden sleutel
Vele spirituele tradities en godsdiensten geven ons de gouden sleutel om uit het bestaande moeras te komen: compassie en vergeving. Ons niet gek laten maken door de beelden, angsten en chaos die op ons afkomen, maar ons hart openen voor datgene dat zich aan ons voordoet. De ander niet tot duivel bombarderen, maar zien dat iedereen fouten maakt, net als wijzelf, en daar met compassie en medegevoel op reageren.

‘Haal eerste de balk uit je eigen oog, voor je de splinter uit het oog van de ander verwijdert.’ Het lost de zaken niet direct op, maar het zorgt ervoor dat ons eigen hart niet verhardt en we daarmee olie op het vuur gooien. Ieder spiritueel geloof zal uiteindelijk de weg naar binnen wijzen, nooit naar de Ander. De strijd tegen het kwaad kan namelijk alleen in ons eigen hart worden beslecht. Daar – en alleen daar – ligt de ultieme oplossing tegen de onrechtvaardigheden en duistere praktijken van de mens. Wie de draak in de ogen kijkt, verslaat haar. De uiterlijke strijd is uiteindelijk een innerlijke strijd.

Dat neemt overigens niet weg dat we niet kritische mogen denken, kwalijke zaken mogen benoemen en de vrijheid, ja zelfs de plicht hebben, om menselijk falen, corruptie en onrecht aan te vechten. Maar op spiritueel niveau zullen we begrijpen dat ieder kwaad een afspiegeling is van het duister in ons eigen hart, iedere moordenaar of tiran een spiegel van onze eigen innerlijke schurk. Niets menselijks is ons vreemd. Door het existentiële inzicht dat alles dat buiten ons is, ook binnen ons is, worden we uiteindelijk vrij. Dat is de ware bevrijding uit de Matrix.

Ton van der Kroon

september 2022

tonvanderkroon.com

5 gedachten over “De strijd tegen het kwaad..

 1. Geweld lokt geweld uit en is nooit of zelden een oplossing voor de grotere problemen van mens,dier en milieu.Soms is de pen hanteren een sterker “wapen” dan een wapen dat echt levens doodt.Wat naar mijn mening ook iets is dat niet correct weergeeft wie of wat we zijn zijn de etiketten die velen opplakken zoals: links.rechts,liberaal,republikein enz.
  Ooit is de mens “ontstaan” en waarschijnlijk uit dezelfde bron afkomstig.
  Of iemand nu blank,zwart,geel of rood is mag niet uitmaken omdat de gezamenlijke deler toch het mens zijn is.Onder alle mensen ter wereld heb je mensen die goed doen maar ook mensen die slecht doen en dat is een keuze die men maakt.Wie het hart volgt zal goed doen wie het hart laat overrulen door de hersenen die vaak een materialistische route volgen is sneller geneigd de verkeerde slechte keuzes te maken.Willen we verbetering dan mogen we onze ogen niet sluiten maar juist zaken benoemen zodat het werken naar een betere wereld voor iedereen zijn aanvang kan hebben.Ikzelf heb eigenlijk geen geloof anders dan dat ik protestant zou zijn is mij verteld.
  Dat is ook weer een etiket wat mij is opgeplakt,het echte geloof is voor mij geen religie maar komt simpel vanuit het hart.De mens is geneigd te denken dat alles te verklaren is maar ook dat lijkt mij een misvatting te zijn en daarbij vraag ik me ook af of we alles wel moeten willen kunnen verklaren.
  En hoe kunnen we weten of verklaringen wel de juiste weergave van iets zijn?
  Big Farma zal vaccines als middel tegen ziekten als enige redmiddel zien of pillen terwijl anderen meer voor natuur produkten zullen kiezen die nauwelijks of geen bijwerkingen hebben.
  Alleen daarom al zou vaccineren niet verplicht mogen worden maar lijkt het mij beter om de mensen zelf te laten kiezen of het nodig is en als het nodig is waar kiest men dan voor?
  In veel vaccines zitten deeltjes van een “virus” die het immuunsysteem zouden moeten activeren meen ik begrepen te hebben.Maar wanneer een “virus” in ons aanwezig is dan zou dat immuunsysteem dat “virus” toch moeten willen aanvallen/vernietigen of werken alleen virusdeeltjes die uit een spuit komen? Waarom denkt men dat ons immuunsysteem niet werkt op natuurlijke wijze maar wel op een kunstmatig ontwikkeld vaccine dat ook virusdeeltjes draagt? Het gaat toch om het herkennen van een “virus”? We worden op vele manieren bedonderd op dit moment en is het niet vreemd dat ineens alles ongeveer tegelijk gebeurd?
  Zomaar uit het niets duizenden asielzoekers die ook precies lijken te weten waar ze moeten aankloppen voor hulp terwijl ze meestal vanuit het buitenland komen,hoe kan dat?
  Vijlbrief wil zelfs ( arbeidsmigranten) van buiten de EU naar hier halen dus ze willen niet de toestroom beperken maar nog groter maken. H.de Jonge wil in tien jaar meen ik ongeveer 900.000 of een miljoen huizen bouwen wetende dat er elk jaar ongeveer 100.000 nieuwe “asielzoekers” bijkomen,wie kan rekenen kan uitrekenen dat deze huizen voornamelijk naar statushouders zullen gaan en niet naar de Nederlandse jongeren of mensen met beroepen die belangrijk zouden zijn.
  Gisteren werd er in Budel al gedemonstreerd tegen een AZC wegens teveel overlast en natuurlijk gebeurd hetzelfde kwa overlast bij Ter Apel vraag maar aan de buschauffeurs daar.Weet u nog een aantal jaren geleden tijdens de jaarwisseling in Keulen? Waren dat ook alleen maar veilige landers?
  Waarom doen ze zo geheimzinnig om vooral zo min mogelijk aandacht aan veroorzaakte problemen door “asielzoekers” te geven het liefst te verzwijgen. Natuurlijk iemand die naar hier vlucht om te overleven moet opgevangen worden maar ze maken mij niet wijs dat zomaar uit het niets al die duizenden op de vlucht zijn en voor hun leven vrezen.Wanneer een man in beeld zegt dat hij vrouw en kinderen elders in een opvangkamp heeft achtergelaten en dat hij alleen naar hier is gekomen dan is die vrouw en zijn kinderen in dat andere opvangkamp veilig en was hij dat waarschijnlijk ook.Deze man en er zullen er meer zijn vlucht dus niet uit doodsnood maar gewoon voor een beter leven en dat mag maar niet ten koste van wat generatie op generatie hier hebben opgebouwd met als uiteindelijk eind resultaat dat alles kapot is en niemand meer iets heeft.
  De lucht bevat steeds meer straling door toename van draadloze apparatuur en juist nu vallen vogels dood neer op straat en zegt men vogelgriep te hebben terwijl ook andere dieren last ondervinden wat de vraag oproept of het echt vogelgriep is of het gevolg van straling.
  Veel eigenlijk teveel wordt niet verteld of gewoon verzwegen door overheden en dat moet stoppen.Waarom wil het RIVM bv geen cijfers geven of meewerken aan onderzoek naar oversterfte? Wanneer zoveel tegelijk en ineens gebeurd dan kan dat toch niet allemaal alleen maar toeval meer zijn? Het MKB,de boeren worden met drogreden kapot gemaakt en dat is geen toeval.
  Dat is mijn mening.

 2. Quote:[“Het Westen, Amerika voorop, ziet het communistische Rusland als het ultieme kwaad.”]
  Dat was in het verleden, zeker vóór 1989, zo maar nu niet meer en de voormalige Sovjet-unie is passé. Rusland profileert zich niet meer als communistisch met de marxistische doctrine van weleer. Het zijn nu de krachten, die steeds meer naar de voorgrond proberen te dringen die een neomarxistische agenda voorstaan met een ronduit giftige maatschappij inrichting.
  Dit is gerust een uiting van, ‘kwaad’ te noemen. Denk aan het bilding back better gedrocht. En wat is meer actueel in deze tijd dan grote polarisatie op allerlei terrein. Hetgeen ik mis is de duiding van de onbalans tussen mannen en vrouwen welke maakt dat vrouwen en mannen niet kunnen zijn wie zij eigenlijk willen/moet zijn.
  De oorlog hetzerij is niet alleen een product van mannen wat terug te herkennen is in de daalleer van het moderne feminisme met de term toxische masculiniteit. Waarmee het vrouwelijke deel van de mensheid gekaapt wordt als onschuldig aan geweld en oorlog en tegelijkertijd de vrouw steeds meer de rol van mannen probeert eigen te maken door de rol van pseudo-man. Kijk naar de samenstelling van de huidige politiek en zie de mannen met een kut.
  Mocht de wereld al toe zijn aan een reset, dan is het wel de oriëntatie van de oer-verschijning van de man en de vrouw. Zouden we niet eens af moeten van het materialisme in de zin van dat vrouwen met kracht en daad juist dat willen bezitten wat mannen hebben bedacht of uitgevonden, hebben ontwikkeld met middelen die vaak door mannen zijn gemaakt, gerepareerd, op de markt gebracht en nadien ook als afval worden verwerkt. Het is tè makkelijk om mannen de schuld te geven wat masculiniteit nu eenmaal voor kan brengen en vervolgens als vrouw de eigen onschuld te willen bepleiten terwijl aan alle kanten de acties van de man worden beloond vanuit vrouwelijke leegte en het onvermogen de eigen intrinsieke gegevenheden te leren (her)kennen en te praktiseren. Natuurlijk zouden we moeten inzien dat het hormoon gebeuren beide geslachten in de greep hebben. Zo zijn vrouwen hormonaal gedicteerd door hun voortplanting en nestbescherming gedrag en mannen door het dienstbaarheid aan het nest en voorwaarde stellende gedrag. Dienstbaar in de zin van zorgen voor de aanvoer van vreten, onderdak en veiligheid. Dit zijn de hoofdvoorwaarden waar veel vrouwen zich tevreden mee zou kunnen voelen en mannen hebben hormonaal ook behoefte aan het tevreden houden van vrouwen omdat de beloning in de vorm van seks dan ook optimaal kan zijn hetgeen weer leidt tot de instandhouding van de soort. Dan lijkt de voorstelling die ik maak erg simpel maar in de praktijk is het vaak ook simpel ware het niet dat er een factor, kwade genius werkzaam is die weet te floreren bij de afwezigheid van de voornoemde stabiliteitsfactoren. Een ziekte kan zich pas dan manifesteren wanneer de onbalans de voorwaarde is voor de bijpassende kwaal.Die kwade genius is in de kop van dit artikel duidelijk aangegeven.

  1. Toen de tsaar in Jakatarineburg is vermoord met zijn hele familie betrad ik meen P.de Grootte de troon daar en toen zou alles verwestelijkt zijn.In een stuk dat ik iets eerder schreef vandaag geef ik aan dat er heel goed afspraken gemaakt kunnen zijn tussen het westen en oosten want politiek is niet te vertrouwen.Mogelijk zijn er meer afspraken met landen of werelddelen gemaakt.Wat duidelijk is is dat er veel viezigheid gaande is.

  2. PS.
   Dat hele gendergebeuren komt mij ook de strot uit,ja er zijn mensen die zich met een vrouwenlichaam meer man voelen dan vrouw en andersom mogelijk zijn er mensen van onderen man en hebben ze toch borsten en is medisch ingrijpen nodig maar wanneer ik lees dat een vent met penis zich in een kleedruimte voor dames wil begeven dan gaat mij dat te ver.In de gehele natuur zijn er problemen en is niet alles wat het zou moeten zijn en (hoe jammer dat ook is) soms zullen we ermee moeten leven.Nu is er al sprake van dat minderjarigen in hun paspoort hun geslacht moeten kunnen veranderen zonder dat een psycholoog of arts erbij betrokken wordt,waar gaan we naar toe? Doe gewoon dan doen we al gek genoeg.

 3. Deze morgen zat H.ten Broeke directeur HCSS bij WNL en hij sprak over Nord Stream 1 en 2 en de lekken van die leidingen.Net als bij Mh17 is gebeurd willen ze kennelijk de schuld van die lekkages bij de Russen leggen want de eindconclusie was dat alleen een staat dat veroorzaakt kan hebben.
  Bij Mh17 is nog steeds niets bewezen en ook nog geen gerechtelijke uitspraak en ik neem aan wanneer de lekkages bij beide Nord Stream leidingen bewust zijn veroorzaakt de dader(s) geen briefje zullen hebben achter gelaten.En dan heb ik het nog niet eens over vergiftigingen in bv de UK van mensen.Van elke scheet krijgt de Rus de schuld onderhand.
  Nu zou zoals al te verwachten was corona weer in opmars zijn en waar ik me aan erger is mensen die beweren dat ze iemand kennen of zelf corona hebben gehad.Waarom? Meestal zijn het mensen die GEEN arts zijn of VIROLOOG wat betekend dat zij dus af gaan op wat een ander hen gezegd heeft.
  1.De meesten zijn geen arts of viroloog
  2.Er is sprake van verkeerde/onjuiste middelen die men gebruikt om corona te kunnen constateren.
  3.Velen gaan af op wat anderen hen vertellen maar niet iedere arts is te vertrouwen zoals ook virologen niet te vertrouwen kunnen zijn.
  4.Laatst was er ophef over cardiologen die afspraken hadden gemaakt voor eigen gewin met Big Farma en we weten dat virologen vaak ook belangen hebben bij Big Farma.
  5.Bij vaccineren wordt in een gezond lichaam een virus deeltje wat in het vaccine zit in een lichaam ingespoten.
  6.Wanneer dat ingespoten virusdeeltje het immuunsysteem moet activeren dan zal dat immuunsysteem zeer waarschijnlijk ook actief worden wanneer het een virusdeeltje tegen komt dat op natuurlijke wijze het lichaam betreedt,waarom dan toch vaccineren?
  7.Veel mensen voelen zich na vaccineren beroerd/ziek zoals bij vaccineren tegen griep bv en vervolgens krijgen velen toch nog griep.
  8.Ook al vaccineren ze tegen corona maar wat wanneer bv het apen pokken virus eerder is of een groter gevaar wordt? Gaan ze ons straks voor elk mogelijk virus op voorhand vaccineren? Ik hoop het niet want door alle gaatjes blijft er waarschijnlijk geen bloed meer in het lichaam bij wijze van spreken.
  9.Waarom wil het RIVM geen cijfers geven van oversterfte? Ook al wordt het ontkent er was sprake van dat J van Dissel smeergeld zou hebben ontvangen. Ik heb daar geen weet van maar dat verhaal moet toch ergens vandaan komen.

  Door al dat gelieg en bedrieg vertrouw ik niemand meer of het nu artsen of virologen zijn maar vooral de gehele politiek vertrouw ik voor geen cent meer.
  We staan op het randje van een grote oorlog zeggen sommigen en wat doen die ezels in de politiek? Die houden zich niet bezig met belangrijke zaken zoals voorkomen dat bedrijven van het MKB failliet gaan en boeren verdwijnen (dat steunen ze zelfs),ze voorkomen niet dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan en doen al helemaal niets om te zorgen dat ouders straks met de feestdagen hun kinderen een cadeautje kunnen geven maar ze zorgen er juist voor dat steeds meer mensen in financiële nood terecht komen en naar voedselbanken moeten.
  Wat doen ze wel ? LHBTI en gender onzin (gewone heterostellen/gezinnen lijken niet meer te bestaan) Het lijkt net of iedereen in Nederland homo of lesbie is en dat gewone gezinnen niet meer bestaan.
  Dan de betutteling: Natuurlijk mag nooit iets gebeuren tegen de wil van iemand in.
  Maar uitdrukkelijke toestemming voor sex? Moet dat misschien in drievoud? Gaat dat niet erg ver?
  En worden mensen niet angstig om nog een relatie aan te gaan of iemand te benaderen?
  Geen vlees meer eten.Niet meer roken.Waarschijnlijk later geen alcohol meer,een helmpje op (het liefst al op een driewieler enz.
  Dan het dwingen tot digitaal meedoen via goede doelen zoals KWF doet zij namen enige tijd terug geen cash geld van mij aan want ik moest dat digitaal overmaken.Resultaat ze kregen niets.
  Hetzelfde zien of zagen we bij winkels en andere instanties waar betaald moet worden langzaam nemen steeds minder bedrijven/instanties cash geld aan en zo worden we gedwongen om te digitaliseren zodat ze alles digitaal kunnen controleren vandaar ook die “slimme” apparaten die dan ook nog vaak op afstand bestuurd kunnen worden. Dat vind je alleen maar verstandig als je voor algehele controle voor en over alles bent op weg naar een dictatuur.Dat is mijn mening weer.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.