Advertentie

Europese landen verbieden ‘WiFi’; wat doet Nederland..?


EMS hersentumoren

De Nederlandse overheid neemt geen voorzorgsmaatregelen tegen Elektro-magnetische straling, uit vrees voor onnodige onrust. In een uitzending van ZEMBLA over EMS, zegt professor E. Lebret van het ‘Kennisplatform Elektromagnetische Velden’ dat er geen onomstotelijk bewijs is dat mobiel bellen tot schadelijke gezondheidseffecten leidt.

‘En als je weinig over weet, dan maak je mensen onnodig ongerust als je vanuit voorzorg actief informatie gaat verspreiden’, aldus Professor Lebret. Maar risico-onderzoeker dr. Jeroen van der Sluijs van de Universiteit van Utrecht keurt de behoudende houding van het Kennisplatform af. ‘Ik zou als burger eerder in paniek zijn als de overheid stelselmatig waarschuwingen negeert en de gezondheid van de bevolking niet serieus neemt’.

En ook de Amerikaanse epidemioloog prof. dr. D. Davis, medeoprichter en voormalig directeur van het Centrum voor Milieu-Oncologie van de Universiteit van Pittsburgh, vindt de opstelling van het Nederlandse Kennisplatform onverantwoord. Haar woorden zouden als een hamerslag bij iedere Nederlander aan moeten komen:

De Nederlandse bevolking heeft het recht te weten waarom Belgen en Fransen verteld is hun kinderen tegen straling te beschermen. Het idee dat je mensen niet vertelt dat er mogelijk risico’s zijn, getuigt niet van respect voor hun integriteit en hun recht op informatie’, aldus Davis.

Davis was een jaar geleden – op uitnodiging van verschillende landen – in Europa om voorlichting te geven aan overheden over hoe zij de EMS-blootstelling (bijv. via straling van draadloze apparatuur) kunnen verminderen. Nederland had Davis niet uitgenodigd…!

* * *

x

Europese landen verbieden ‘WiFi’; wat doet Nederland..?

x

En wat doet Nederland??

x

2013 © Marloes

x

Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.
Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen. Zou de Gezondheidsraad niet op de hoogte zijn van deze onderzoeken..!?

Inmiddels is in Frankrijk het gebruiken van Wi-Fi en GSM verboden op scholen, niet om van het storende gebruik van mobiele telefoons af te zijn, maar.. om gezondheidsredenen! België verbiedt al gsm’s voor kinderen tot 7 jaar en ook erkent het gerechtshof in Israël en Italië het causale verband tussen een (hersen-)tumor en straling van een mobiele telefoon.

In de meeste landen aan voorlichting gedaan en gelden strenge regels omtrent de plaatsing van zendmasten voor UMTS/GSM/LTE (niet in de buurt van woonwijken of scholen). Maar in Nederland wordt echter, zonder enig overleg van betekenis, momenteel gewerkt aan het uitrollen van een nieuw, 4-Gigahertz-netwerk. Het netwerk dat er in Brussel nu nog niet kan komen, omdat het daar alle gezondheidsnormen overschrijdt..!

Nederland hanteert inmiddels de hoogste (lees; de meest onverschillige) norm van heel Europa, dus hier kan ‘gewoon’ alles op dit gebied. Dat er allang en ruimschoots kankerclusters ontstaan rondom deze masten doet niets af aan het omstreden (enkel sussende) advies van ‘onze’ Gezondheidsraad. Deze zegt dat er geen schadelijke effecten bekend zijn.

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?
Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè..? Wiens brood men eet, diens woord men kennelijk nog steeds spreekt. Ook als wetenschapper..!

Wat de Gezondheidsraad bedoelt te zeggen, is dat er geen geaccepteerde wetenschappelijke verklaring is voor de verschijnselen, die tóch al in meer dan 5000 onafhankelijke studies zijn aangetoond! Maar iedereen lijkt het allemaal best te vinden. Want als het toch zo slecht was, lieten ze het toch allemaal niet toe..? Over ‘De nieuwe kleren van de keizer’ gesproken..
Dat is aan een kant ook wel logisch, want niemand legt de simpele verbanden tussen de slaapstoornissen, die enorm aan het toenemen zijn, concentratiestoornissen, ellenlange griepepidemieën en ga zo maar door. Dat alles in relatie met deze toegenomen straling, want er kan toch niks aan de hand zijn. De wijze mensen van de Gezondheidsraad hebben het immers zo besloten en gezegd..!

Volledig en helaas ten onrechte…!
In 2007 en 2012 verrichtte het ‘Bioinitiative’, een groep onafhankelijke wetenschappers, een onderzoek naar de gevolgen van Electro Magnetische Velden (EMV). Op basis van ruim 3800 wetenschappelijke onderzoeken concludeerden zij dat er sprake is van een breed spectrum van schadelijke biologische effecten, die al ver onder de huidige blootstellingnorm optreden. Tegelijkertijd zijn het Duitse bouwbiologen die een norm hanteren van 0,1 microwatt per m2. Een richtlijn die enkele miljoenen malen onder onze landelijke norm (vrijbrief voor de industrie) ligt..!

Tevens zegt deze groep wetenschappers dat er al meer dan genoeg bewijs ligt om de schadelijke effecten van straling (afkomstig van Wi-Fi, Dect, GSM, UMTS, slimme meters en allerhande kinderspeelgoed) te erkennen. Deze effecten liggen op het vlak van:

 • algehele vermoeidheid,
 • slechter slapen,
 • concentratie en geheugen-problemen,
 • een ernstig verzwakt immuunsysteem (met alle gevolgen van dien),
 • tot aan DNA schade aan toe.
Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling
Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling

Wat weet de Nederlandse regering méér dan de Raad van Europa..?
Ook de Raad van Europa, bekend van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stelt in 2011 vast dat elektromagnetische velden een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Zij roept op tot het verlagen van de blootstellingslimieten, raadt aan alle draadloze apparatuur uit klaslokalen te verwijderen en wil dat speciale maatregelen getroffen worden om elektrogevoelige personen te beschermen. De geadviseerde blootstellingslimiet is 0,2 Volt per meter.

Toch gebeurt tot op heden nog niets. Verschillende ‘krachten’ zullen hier waarschijnlijk debet aan zijn, maar wat zeker is, is dat jouw en mijn gezondheid hierbij het onderspit delft. Krachten als het financiële gewin door zowel Telecombedrijven als de ‘vaderlandse’ politiek (Die maar liefst € 11 miljard verdiende door verkoop van frequenties), sommige gevestigde, doch achterhaalde, wetenschappelijke opvattingen alsmede de populariteit (verslaving) van de stralingsbronnen of gebruikers ‘an sich’, maken deze discussie er niet gemakkelijker op.

Het lijkt allemaal zo leuk, maar het is feite ONVERANTWOORD!
Het lijkt allemaal zo leuk, maar het feitelijk is het ONVERANTWOORD!

Over mezelf..
Door de klachten, die ik zelf, en  ‘gelukkig op tijd’ kon terugvoeren op deze stralingsbronnen, ben ik genoodzaakt geweest om goed in deze materie te duiken. Mijn conclusie is dat de enige manier die helpt om de klachten te laten stoppen, anders dan in een neergaande spiraal terrecht te komen, is de stralingsbronnen van EMS te verwijderen..!

Daarom is meer kennis van EMS noodzakelijk. Naast kennis over straling en apparatuur ben ik ook in de totstandkoming van het huidige beleid gedoken. Mijn conclusie is: ‘Dat beleid is er niet!’..

Wat uit mijn onderzoek allemaal naar boven kwam, blijkt vaak te kwalificeren als ‘slordig’ en soms ‘regelrecht crimineel’.. De discussie zal door de enorme economische belangen nog wel even doorgaan (net als dat het geval was en is, bij roken en asbest).

Pas iets toe als het veilig is, niet andersom!
Maar ik hoop dat we deze keer wat eerder in actie komen dan bij roken en asbest. Zoals dr. Jeroen van der Sluijs (communicatie onzekere factoren) op 10 januari 2013 uitlegde, hoeft voor het toepassen van een voorzorgsprincipe niet 100% wetenschappelijke consensus te zijn. Dat we het mechanisme nog niet begrijpen, wil niet zeggen dat we de effecten kunnen negeren!

Dr. Jeroen van der Sluis
Dr. Jeroen van der Sluis

Bovendien is wat het ‘Kennisplatform’ en de ‘Gezondheidsraad’ willen gewoon niet mogelijk. Je kunt statistisch gezien nooit met 95% zekerheid aantonen dat EMS wel of niet schadelijk is, want daar heb je meer dan 8 miljard muizen voor nodig! Aangezien er al bijzonder veel aanwijzingen zijn dat EMS uiterst sluipend schadelijk is, is het hoogste tijd om de bewijslast om te draaien..! Andersom gezegd: pas deze heftige techniek pas toe, als die volstrekt veilig blijkt te zijn!

Bescherming van mensen en hun gezondheid door redelijke normen vast te stellen. Dat is een politieke keuze die op dit moment, gezien de enorme toename van de gezondheidsproblemen (en –kosten) in Nederland, absoluut niet de aandacht krijgt die deze verdient. Integendeel, soms helpt de politiek heel naïef zelfs met het uitrollen van Wi-Fi in steden.

petitie elektrosmogIn Israël adviseert de gezondheidsraad geen DECT-telefoons in huis te halen vanwege de veel te sterke straling..! Dit onderzoek over de schadelijkheid van DECT-telefoons, is ook simpelweg in Nederland te vinden. (Kijk HIER op de site van StopUMTS voor informatie over DECT)

Daarnaast adviseert de gezondheidsraad om handsfree te bellen en raadt zij apparatuur op de slaapkamer ten zeerste af. En wat doet Nederland? “Laten we de burger niet nodeloos ongerust maken?! De claims kunnen nogal uit de klauwen gaan lopen, dus niet te veel over praten, vooral ontkennen en sussen. Het is inderdaad beter als iedereen langzaam ziek, zwak en misselijk wordt. De kosten en het leed dat dit veroorzaakt worden voorlopig toch niet aan EMV gerelateerd.”

Doe mee en klik op de illustratie van de website petitie-elektrosmog.nl en teken ook!

Mei 2013

Marloes

* * *

Last but not least:

x
Kijk eens op de website StopUMTS.nl

StopUMTS informeert jou over alles wat met de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling te maken heeft. Ondanks de naam van de website, gaat het hierbij om de hele mix van elektromagnetische velden: GSM, UMTS, DECT, WLAN, WiFi, WiMax, C2000, etc.

Waar in 1990 nog nauwelijks zendmasten te bekennen waren behalve de grote zenders voor radio en televisie, zijn er inmiddels zo’n 48.000 GSM basisstations in het land geplaatst. Daar komen nu nog zo’n 60.000 UMTS (snelle opvolger van GSM) basisstations (zenders) bij. Ook verschijnen er inmiddels duizenden WiFi en WiMax (voor draadloos internetten op uw laptop) basisstations.

Klik op de illustratie voor een folder over EMS-invloeden op het lichaam. Ook op het jouwe dus!
Klik op de illustratie voor een folder over EMS-invloeden op het lichaam. Ook op het jouwe dus!

Binnenshuis is de situatie in 10 jaar compleet veranderd. Nagenoeg iedereen heeft een draadloze DECT telefoon en draadloze netwerken (WLAN) worden ook steeds vaker geinstalleerd. Net als GSM, UMTS en WiFi zenders stralen deze apparaten 24 uur per dag, ook als u niet belt of achter uw computer zit. Het gevolg is dat de gemiddelde veldsterkte waar de Nederlander continu aan blootgesteld wordt tientallen tot duizenden malen hoger is geworden dan 10 jaar geleden.

Wetenschappelijk bewijs voor biologische effecten
Inmiddels is wetenschappelijk bewezen (nog meer bewijs, 2006) dat blootstelling aan dit soort hoogfrequente elektromagnetische straling in biologische effecten resulteert: effecten op het centraal zenuwstelsel, neuronale activiteit, EEG (hersenfrequenties), cerebrale bloeddoorstroming, werking van de hersenen en het cognitieve functioneren zijn herhaaldelijk aangetoond in gedegen wetenschappelijke onderzoeken.

Daarnaast zijn voor het optreden van DNA-breuken en het klonteren van rode bloedcellen bij blootstelling aan hoogfrequente straling van GSM telefoons sterke aanwijzingen gevonden. Deze effecten lijken misschien relatief onschuldig, maar het is niet uit te sluiten dat ze bij continue blootstelling na verloop van tijd kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Lees de wetenschapsfolder van StopUMTS voor een goed overzicht.

177 gedachten over “Europese landen verbieden ‘WiFi’; wat doet Nederland..?

 1. Ook deze site is de moeite waard : http://www.beperkdestraling.org/

  Beperk de Straling is een groep van burgers die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau’s waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Wij focussen meer bepaald op hoogfrequente microgolfstraling, uitgezonden door zendmasten (gsm, UMTS, Wimax, 4G, …) en draadloze technologieën (WiFi, DECT, …).

 2. Dat je van umts- en andere straling kanker krijgt, plus tinnitus (oortoon), is ook bij de overheid al lang bekend. Rapporten daarover verdwijnen echter in een la. Vervolgens laat men andere adviesbureaus tegen betaling een ander rapport schrijven. Deskundigen zijn namelijk te koop.

  Het mag allemaal niet verbazen. NL is een van de top 10 rijkste landen ter wereld. Zo’n positie bereik je niet door eerlijk en open te zijn. Het begon met slavernij en mishandeling van de Afrikaanse medemens. Later heeft tijdens WOII 95% van de Nederlanders niets gedaan tegen de Nazi’s. En nu met de discussie over de strafbaarheid van illegaliteit bij vreemdelingen blijkt weer dat meer dan de helft van de Nederlanders nog steeds het liefst zoveel mogelijk mensenrechten schendt en zijn medemens het liefst ziet creperen. Om vervolgens vanaf de hoge bestuurdersstoel in een SUV op hem te spugen.

  Dus wake up, van de politiek en het bestuur en de medemens in NL hoef je helemaal niks te verwachten…

 3. Al die beleidsmedewerkers in Nederland zouden verplicht college moeten volgen bij Dr Barrie Trower. Hij heeft heel veek kennis van zaken en kan precies vertellen hoe schadelijk het is. Er zijn veel video’s van hem te vinden op Youtube. Hij is al lang met pensioen en geeft nog steeds interviews en lezingen. Hij kan precies vertellen welke schadelijke effecten deze straling op het menselijk lichaam heeft en op eigenlijk alles wat leeft.

 4. Goed artikel !!
  Waarschijnlijke reeele antwoorden op de vraag: wat doet Nederland..?

  De Eerste en Tweede Kamer zijn druk met het spelen op hun gratis gekregen I-pad.
  De Gezondheidsraad zit her en der lucratief bij te beunen bij allerlei soortgelijke buitenlandse instanties, en hun verkregen “bonussen” te spenderen.
  De reguliere media blijven monddood omdat de grote sponsors tevreden moeten worden gehouden.
  Artsen, doktoren zijn ook druk met het spelen op hun I-pad en als ze misschien toch enige argwaan hebben, afgaan op het protocol waar vermeld wordt dat klachten nooit bewezen zijn en van psychische aard kunnen zijn. Protocollen die gemaakt zijn door “gesponsorde” adviseurs.
  En zo leefden we lang, gezond en gelukkig.

  Ook interessante website : http://www.wirelessinfo.nl

 5. Het is eigenlijk heel simpel,

  de consument (wij dus), willen meer en sneller internet en bellen.
  Zolang wij (de consument), deze behoefte hebben zal er door bedrijven handig op in worden gesprongen, in ons kleine landje kunnen we immers niet zonder, toch?
  Zolang er geen massa bewustzijn is zal er veel geld worden verdiend aan dit soort projecten.

  Wake up call allen, die verandering ligt nog steeds bij ons zelf.

  1. Hebben wij die behoefte , of wordt die ons opgedrongen? Als ikm kijk naar de reclames voor mobiele telefoons en hoe daarmee omgegaan wordt in de jeugd cultuur?? vraag ik me af in hoeverre wij die behoefte zelf ontwikkelen of dat ie ons met de paplepel wordt ingepepert.( ik heb wel een mobiel maar volgens mijn kids is het een koelkast en kan je der alleen maar mee bellen duhuh.)

  2. Trouble is dat door eenzijdige informatie en reclame, mensen niet eens de mogelijkheid krijgen om een duidelijke keuze te maken door gebrek aan kennis.
   Dus wat verwachten we nou?

   Stay Human,
   Zjoz.

 6. Terwijl we overal dik voor moeten betalen, kregen alle Ziggo-klanten een WiFi-modem gratis thuisbezorgd. Ik gebruikte nog steeds de kabel maar na de verhuizing kon/mocht ik m,n oude modem niet meenemen en gebruiken.

  Zo worden we verplicht om draadloos te internetten.

 7. Wat Nederland doet? De Nederlandse overheid laat bewust een groep mensen (de elektro overgevoeligen)afvallen. Wederom wordt een groep mensen aan hun lot overgelaten. Ze stevenen af op het feit dat er straks voor Nederland geen toekomst zal zijn omdat onze jongeren massaal ziek worden gemaakt door alle frequentiegolven. En wat doet Europa? Genoeg waarschuwen maar Nederland legt het naast zich neer. Wat een arrogantie! Wanneer komt de hele bevolking nu eens in opstand? Of zijn ze al beïnvloed door alle straling en reageren al niet meer? Mensen dom laten en maken?

  Mijn site: http://stralingsleed.jouwweb.nl/

 8. UMTS maakt meer kapot dan je lief is… Wat te denken van de bijensterfte welke de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden? Kan dit te relateren zijn aan (UMTS) straling? Langzaam maar zeker komen de bewijzen hiervoor aan het licht. En wanneer de bij uitsterft doordat zijn biotoop door allerlei menselijke invloeden wordt verpest, dan hebben wij, mensen, pas echt een groot probleem!
  Met name bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen en planten. Wanneer de bij uitsterft zullen groente en fruit erg duur worden, en kan het op termijn zelfs leiden tot massasterfte bij mensen en dieren.
  We hebben dus alle redenen om deze mooie beestjes te beschermen!!!

  1. Ben het volkomen met je eens Johannes, en dan nog niet te spreken van Monsanto die dan zijn GMO producten op de markt kan verkopen, want geen bestuiving is ook geen groenten/fruit.Dat is o.a de reden waaron deze dingen allemaal gemaakt worden .Want onze gezondheid telt niet voor deze multinationals only the money that’s important !!!

  2. Niet meer geld is het doel van dit duister gezelschap, maar minder mensen, geld hebben ze genoeg.

   Stay Human,
   Zjoz

  3. De bijensterfte zou voor een deel ook aan de hebzucht van de imkers liggen. Vroeger hield elke imker voldoende honing over als voedsel voor de bijen tijdens de winter. Nu oogsten zij àlle honing en geven hun bijen goedkope ersatz in de vorm van HFCS (glucose/fructose) te eten. Nu we weten wat deze rommel bij de mens aanricht, is het niet moeilijk om je voor te stellen wat dit met de bijen doet.

  4. Ja, Anelle, voor een deel, maar de wilde bijen, wespen, hommels en waterinsecten hebben het ook behoorlijk moeilijk.
   Maar wat je zegt over de honing voor de bijen om de winter door te komen lijkt mij inderdaad ook erg voor de hand liggen.
   De mens heeft nooit genoeg, totdat alles op en vernietigd is. Ik zou ook graag zien dat we ons verstand en hart gaan gebruiken, maar ik vrees dat we nog een lange weg hebben te gaan, if…..

   Stay Human, en bedankt voor jouw reactie,
   Zjoz.

 9. Hierbij wil ik even rechtzetten dat in Frankrijk op de scholen wifi nog altijd toegestaan is (en voorlopig zal blijven). Dit bericht is op het net een eigen leven gaan leiden na een verkeerde interpretatie door de Canadese cardioloog Stephen Sinatra van het ingediende wetsvoorstel door de franse groenen. Het in dit voorstel opgenomen ‘amendement’ aangaande wifi op scholen werd in maart van dit jaar verworpen…
  Bron (franstalig) : http://antennesrelaisclermont.over-blog.com/article-loi-sur-l-ecole-un-amendement-propose-de-privilegier-le-filaire-sans-interdire-le-wifi-116327208.html

  Mobieltjes zijn inderdaad sinds 2010 verboden op franse scholen…

  1. In Frankrijk wordt door het EDF, ( staatsenergiebedrijf) in elk huis een meter opgehangen die een constant wifi signaal uitzend, zodat men alleen nog maar langs je huis hoeft te rijden om de meterstand op te nemen.
   Hetgeen bewijst dat de Franse overheid in zijn geheel niet bezig is daar ook maar iets aan te doen.
   Immers, de meeste Franse kinderen wonen, net als in Vernederland, gewoon thuis bij Pa en Ma.
   Er tegen prtesteren is niet mogelijk, de enige weg is je electriciteit af laten sluiten.

   Stay Human,
   Zjoz.

  2. Dag Johan,

   Ik woon zelf in Frankrijk, en heb sinds ik een nieuwe meter heb zo’n wifi ding buiten aan de muur hangen. Er word je niets gevraagd, noch medegedeeld.
   Men is bezig een nieuwe generatie wifikloterij aan te brengen waar men reeds infotmatie over heeft ontvangen.
   Wederom worden er geen vragen gesteld, alternatieven aangeboden of degelijke informatie verschaft.

   Groet,
   Zjoz.

  3. In België waarschuwt men wel voor mogelijke schadelijke straling bij mobiel bellen, maar tegelijkertijd installeert een grote meerderheid van de steden WiFi hotspots over het hele grondgebied.
   Motief : mensen willen nu eenmaal altijd en overal, mobiel dus, bereikbaar zijn, willen op het internet kunnen surfen waar en wanneer zij maar willen. Het begint met een congresstad en de andere steden volgen in haar kielzog, want zij willen ook hun deel van de seminariekoek en bloeiende hotelmarkt. Dus komen er daar ook hotspots. Ook op de treinen zijn hotspots geïnstalleerd. De reiziger wil nu eenmaal……….
   En dus luistert de overheid naar ‘de wil van het volk’. De nadelige gevolgen worden haar sowieso in de schoenen geschoven.

  4. Ook ik woon in Frankrijk en idd onmogelijk te weigeren. Geleidelijk aan worden alle oude meterkastjes vervangen. Voor degenen die het frans machtig zijn, 6 vragen/antwoorden op ’n rijtje : http://www.planet.fr/conso-6-questions-sur-le-nouveau-compteur-d-edf.34972.1404.html?page=0,4

   Laatste nieuws uit ‘Que Choisir’ van 28 maart 2013 (die tevergeefs protest hebben aangetekend tegen de wettelijke invoering die op 1 februari 2012 van kracht werd): http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/actualite-compteur-linky-la-generalisation-menace-toujours

  5. Wat betreft de “slimme meters” in Frankrijk zie ik op de aangegeven links alleen informatie over de slimme meter genaamd “Linky”.
   Deze zou met Power Line over de stroomleidingen werken, dus geen WiFi. Vast te stellen met een wereldontvanger die zo mogelijk ook de 13m en 11m band afdekt.
   Power Line (PLC of CPL) wordt vaak als de stralingsvrije oplossing van WiFi gezien. Is echter niet onschuldig. Het straalt over de stroomleidingen overal in het huis.
   Remedie volgens mij voor als het van buitenaf binnendringt: netfilters of stroomleidingen afschermen.

 10. Ik ben het eens met de stelling dat straling niet goed voor je is, ik zou echter ook slecht zonder een aantal van deze kunnen.
  Ik heb voor mezelf heel duidelijk besloten, ook na bestuderen van andere stukken besloten er overdag niet al te moeilijk over te doen maar s’nachts alles mbt draadloze straling uit te zetten, ik heb zelf geen DECT in huis alleen mijn mobiele telefoon en WiFi, deze staan s’nachts volledig uit, verder woon ik vrij afgelegen dus er zijn zeer weinig andere netwerken in de buurt (1 a 2 zeer zwak) en dat is wat ik hier kan doen. Wel heb ik vraagtekens bij het 4g netwerk, deze kan ik niet zomaar uitzetten en dit ligt buiten mijn bereik.

  1. Valentijn, overdag hebben elektro gevoeligen wel de makke dat ze ongewild bestraald worden door jouw smartphone of tablet gebruik! Er zijn EHS’ers die daarom niet meer sociaal of maatschappelijk kunnen. Zet je smartphone UIT wanneer je je die niet gebruikt dan.Denk ook aan de mensen die op de straling van anderen reageren.

 11. Binnenkort starten er er op scholen in Duitsland lessen over de gevaren van mobiele apparatuur op de gezondheid. Funky schools is een initiatief van verschillende organisaties die willen dat straling een bespreekbaar onderwerp wordt.

  Om dit waar te maken is er een lespakket samengesteld met daarin:

  – meetaparatuur
  – afschermmaterialen
  – en eventueel materiaal voor een meelwormen test (die dood gaan aan straling).

  Wij kunnen alleen maar hopen dat dit over zal slaan naar Nederland en dat Nederlandse scholen dergelijke projecten willen gaan draaien. Wij zullen ons hier in ieder geval hard voor gaan maken.

  Bron: http://www.funkyschool.de/

 12. Al overleiden leden van de gezondheidsraad die hun levenlang in radiotechnieken hebben gezeten aan kanker.
  Men blijft naar de bevolking ontkennen.
  Kan in nederland allemaal

  1. Door met feiten te komen.
   BV: De gezondheid in kaart brengen als een zendmast er nog niet staat.Hierin analyseren of DE BEKENDE klachten daarin voorkomen: Altijd Moe, niet kunnen slapen, Spierkrampen, ogen worden slecht(komt door suikerspiegel!, je slecht voelen, totaal anders mens worden.
   Zendmast komt er toch. Of iemand at nu wil of niet. (GELD €!!!)
   Na aantal maanden opnieuw gezondheid in kaart brengen en kijken of bovenstaande klachten daarna zijn ontstaan.
   Dit in een goed dossier samenbrengen. En aankaarten.
   Kan men niet omheen!

  2. Dit soort discussies zijn er na 2004 tot op heden meer geweest op websites als deze.
   Na verloop van tijd verschijnen daar users welke hier schrijven dat het allemaal onzin is. Ziek er van worden.
   Na het controleren van de IP, DNS en computer gegevens bleek dat bijna al deze schrijvers van kantoor gebouwen deze berichten schrijven.
   Vodaphone te Amsterdam, Sony Ericsson Sweden, enz.
   Deze schrijverd verwacht ik hier ook weer.

  3. Een petitie helpt helemaal niet.
   De Nederlandse petitie heeft slechts 3.000 handtekeningen opgeleverd (van de 5.000 geinteresseerden).
   De Belgische petitie heeft 16.000 handtekeningen opgeleverd, waarmee men een voordracht in het Vlaamse Parlement zou mogen houden. Maar tot nu toe is daar nog niets mee gedaan.
   Bovendien is het in dit Calvinistische landje niet mogelijk gebleken alle krachten te bundelen.
   Kleine clubjes doen wel hun best om hier en daar een beetje voorlichting te geven aan burgers, maar dat ziet de politiek niet als reden om wat principieels te gaan veranderen.
   De meeste politici koesteren hun *speeltje*. Zelfs de minister-president laat de zijne in de wc vallen, die hij er prompt weer uitvist.
   Onze grootste vijanden zijn niet de providers of gemeentebesturen, maar de artsen. Die willen namelijk niet elektrosensitiviteit erkennen. En als er eentje is, die dat schoorvoetend wel doet, wordt die door de GGD op de vingers getikt.
   Nationaal Platform Stralingsrisico’s is jaren geleden goed begonnen met een Medisch Appel, maar heeft dat bij 50 handtekeningen laten versloffen en niet meer opgenomen. Ook heeft men nagelaten artsen voor te lichten.
   In Duitsland doen de providers dat in omgekeerde richting. Daar geeft het IZMF voorlichting aan artsen, en vertelt dat er niets aan de hand is.
   Werd zojuist nog gebeld door een elektrosensitieve vrouw, die geklaagd had over nieuwe zendmasten op het dak, en nu een psychiater op haar huid krijgt.

   De Gezondheidsraad is niet misdadig bezig. Die baseren zich op de bestaande studies, die inderdaad niets aantonen. Dat klopt, omdat er tot vandaag nog steeds geen enkele serieuze studie naar elektrosensitiviteit is ondernomen. Dat komt ook omdat de meestae wetenschappers geen benul hebben wat elektrosensitiviteit in feite inhoudt. Dat de lichamelijke reacties niet binnen 20 minuten hoeven op te komen. Bij velen komen die pas veel later, maar dan staat men al wer buiten. Dat bleek ook o.a. bij dat Zwitserse ETH onderzoek.
   Het zou beter zijn, wanneer al die *protestanten* eens de koppen bij elkaar steken, en de gelden die men in rechtzaken wil steken in een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar elektrosensitiviteit gaan steken.

  4. 1 ding wat aan de eene kant niet leuk is, maar wel een feit:
   Kanker heeft tijd nodig te ontwikkelen tot iets zodat mensen er last van krijgen. En dan heb ik het hier over kersenkanker door het gebruik van de mobile telefoon. 9 tot 15 jaar.
   Deze tijd is nu gekomen. Men is begonnen te bellen in 2000 met deze nieuwe digitale manier van zenden. (pulserend)
   Nu komen mensen er dus achter dat zei een hersentumor hebben opgelopen.
   En is er voor velen geen oplossing. En hebben drastische gevolgen.
   Zie youtube voor wat er wereldwijd speelt: http://www.youtube.com/arjunus

  5. @Arjen Witzel,
   je hebt het mis.
   Donna Fisher heeft het in haar boeken over kankerexplosies op een termijn van 5 jaar.
   Samuel Milham heeft het in zijn boek over kankerexplosies op een termijn van 3 = DRIE jaar!
   Beiden hebben het dan wel over dirty electricity, maar dat is ook elektrosmog.
   Natuurlijk, normaal gesproken hebben tumoren een groeitijd van ca. 40-60 jaar. En dat bij personen die sowieso kanker zouden krijgen.
   Maar door elektrosmog wordt deze groei enorm versneld.
   Elektromsog werkt als een katalysator.

  6. @Thilly (en andere lezers): De publieke opinie beïnvloeden? Gewoon de omgekeerde wereld die door draait weer terug draaien met feiten vanuit onafhankelijke experts en studies die er niet om liegen (letterlijk)!

   Zie hier en vergeet hierbij niet: “Sharing is Caring”, dus zoveel mogelijk verspreiden/delen/plaatsen, want bewustwording dient wel te gebeuren op basis van de juiste (mijn inziens levensreddende) informatie:

   https://www.youtube.com/watch?v=6u963JaOCWE&list=UU66Cchv9A-eW42VtiEtBq5A

 13. Er is inderdaad bewezen dat elektrosmog kan resulteren in biologische effecten.
  Echter, er is nog steeds NIET bewezen dat die biologische effecten ook inderdaad SCHADELIJK zijn voor de gezondheid.
  Die biologische effecten kunnen heel vervelend zijn, en zelfs dramatische gevolgen hebben, maar het is nog steeds niet wetenschappelijk bewezen dat er blijvende schade ontstaat.
  Daarom pleit ik nog steeds ervoor, dat medici eens de toelaatbare grenzen gaan bepalen van de bekende symptomen.
  Daarvoor hoeven helemaal geen personen aan testen onderworpen te worden. De medici moeten enkel de vragen beantwoorden: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?*
  En Hoofdpijn kan men dan vervangen door de vele andere symptomen.
  Stel men heeft bepaald, dat de grenswaarde voor slapeloosheid ligt bij 60%. Wanneer iemand dan aan 65% slapeloosheid lijdt, heeft die een poot om iemand aansprakelijk te stellen.
  Nu is er geen enkele grond om iets te ondernemen, want de Gezondheidsraad stelt (terecht) dat beneden de ICNIRP grenswaarden er geen schade aan de gezondheid zal optreden. Dat klopt want dat is ook nog steeds niet onderzocht.
  En de overheid wil dat ook niet onderzoeken. En zal zich er met hand en tand tegen verzetten.
  Stel je eens voor dat er bijvoorbeeld een algemeen rookverbod zou komen? Dan zou de schatkist veel accijns mislopen, en dat wil men niet.
  Die paar elektrosensitieven zijn de moeite niet waard.
  ER zijn in Nederland in totaal slechts 5.000 geinteresseerde personen, en dat is voor de politiek veel te weinig om zich druk te maken.

  1. Gisteren heeft Frankrijk nieuwe richtlijnen inzake WiFi en antennes uitgevaardigd. De regering gaat hierbij uit van het ‘Voorzorgsprincipe’ én het standpunt van de WHO dat elektromagnetische straling kankerverwekkend kan zijn. Ook rekening houdend met het ‘ALARA’ beginsel (As Low As Reasonably Achievable).

   Enkele van de genomen maatregelen:
   * voortaan is het gebruik van wifi niét meer toegestaan in crèches en kleuterscholen (voor kinderen onder de 6 jr)
   * géén antennes in de nabijheid van deze scholen
   * dringend advies om mobieltje nooit te gebruiken in metro/trein (constant straling uitzendend)
   * vermijden zich op te houden in de nabijheid van ingeschakelde magnetron
   * s’nachts geen mobieltje in slaapkamer
   Bron : http://www.liberation.fr/societe/2014/01/23/ondes-wi-fi-antennes-ce-qui-pourrait-changer_974996

 14. Zie ook onze TV-dialoog over de ‘Biologische Effecten van Elektromagnetische Straling’ (zie link hier: http://www.healingsoundmovement.com/news). Hoor hoe ook dr Leendert Vriens de Gezondheidsraad ‘misdadig’ noemt (en herinner je dan ook het verhaal van arts dr. Hans Moolenburgh bij onze ‘De Waarheid over Vaccinaties’ TV-dialoog, waarbij hij opmerkt dat de Geozndheidsraad hem daadwerkelijk heeft proberen om te kopen destijds…

  Hoor ook de situatie in andere landen en hoe hoog de stralingswaarden in juist ons land zijn en dat deze 10.000 maal…lager kunnen!!!

  1. Er wordt veel geroepen om verlaging van de grenswaarden.
   In Nederland worden NIET de aanbevelingen van de Gezondheidsraad gehanteerd, maar die van de ICNIRP, die lager zijn.
   De praktijk echter wijst uit dat in plaats van bv 41V/m er daadwerkelijk veelal met 1V/m (met uitschieters tot 3V/m RMS) gewerkt wordt. Dat is vrijwel zoals de limiet in Vlaanderen is.
   Als deze praktijkwaarden verlagd zouden worden, dienen er wel heel veel meer antennes in gebruik genomen te worden. Dat dient men zich terdege te realiseren. Het is een tweesnijdend zwaard.
   Er zijn inmiddels al mobieltjes die minder *straling* nodig hebben, maar de meeste nog niet.

  2. Dat is inderdaad steeds het argument dat de industrie smerig gebruikt (dat was ook het antwoord van Michiel Haas tijdens de dialoog), maar ik heb begrepen dat dit niet juist hoeft te zijn(tenminste als men de bereidwilligheid zou hebben om de masten efficiënt te gebruiken en te delen). Maar aangezien die bereidwilligheid er niet is binnen de telecomindustrie en overheid…

 15. Beste mensen,

  Ik sta er niet van te kijken dat het zo in Nederland geregeld is. De regering is alleen uit op economisch gewin en niet op bescherming van haar eigen bevolking. Hoe willen ze nu vertrouwen van de kiezer krijgen als er steeds van dit soort zaken aan het licht komen.
  Ze denken dat ze verstandiger zijn dan de mensen die het land bevolken, maar ze zijn alleen volksvertegenwoordiger, meer niet.
  Ik ben boos, op het feit dat financien meer waard zijn dan mensenlevens!

  Anne-Mieke

 16. De zoveelste misleidende mening. Waarom verbiedt men niet het denken en ademen. Dan bestaan er geen fantasiedomne meningen meer. Dit soort meningen moet men onder de rubriek terreur plaatsen. In Pjonyang heeft nen dagelijks behoefte aan dut soort ontspoorde meningen. Dagelijks wordt de burger bestraald door absurde op geen wetenschappelijk gebaseerde meningen.

 17. Politici zijn idioten. Hun eigen interesse gaat voor staatsbelang. De bevolking laten ze links liggen. Het zijn bedriegers en zakkenvullerlers. Lees ISBN 978-3-89879-857-0. Dan wil men vanden deze bboeven niets meer horen of zien. Ze worden met de dag ongeloogwaarduger.

 18. Weet je wat het probleem is de regering denk dat wij achterlijk zijn .
  en ze luisteren voor geen stuiver naar het volk ,
  Als het maar geld op leverd voor hun en het volk kan verrekken .
  Zo is de nederlandse regering in gesteld .

 19. Dit lijkt veel op fijnstof uit houtrook.

  Ook gezellig

  Ook onmisbaar

  Kan geen kwaad de rook

  Politiek slaapt

  enz………

  Dus de draadloze telefoon krijgen we net als de smerige houtkachel of open haard niet de woonwijk uit…………….

 20. Wees bewust van de energie om je heen en wat voor een invloed heeft op je lichaam en gezondheid . Daarom dragen mijn kinderen een pyrolet , die er voor zorgt dat de energie van het lichaam weer in balans brengt. Pyrolet.nl

  1. Wat dacht u van het derde chakra? Het derde chakra zit onderaan de ribbenkast net boven je navel, ter hoogte van je maagkuiltje. Dit chakra wordt weergegeven door de gele Manipura mandala en wordt ook wel gesymboliseerd door vogels. Het is de basis van het mentale lichaam en het geeft je de gelegenheid om vibraties, energie en de essentie van mensen en zaken te voelen. Het heeft betrekking op persoonlijke kracht, energie en zelfcontrole, je emotielichaam en zelfacceptatie. Dit chakra beïnvloedt fysiek spieren, de maag, spijsvertering en je zenuwstelsel.
   Dit chakra gaat over wilskracht en zelfvertrouwen. Over je impulsen durven volgen en zelfcontrole. De zonnevlechtchakra brengt ons licht, warmte, kracht en helpt ons problemen te verwerken. Dit derde chakra heeft een ingewikkelde werking omdat het een knooppunt is waar verschillende chakra’s nauw met elkaar verbonden zijn.
   Als het derde chakra uitgebalanceerd en open is, geeft het je de vaardigheid om dat te bereiken wat je wil en geeft je de kans te ontspannen en te genieten van wat je bereikt. We zijn in staat om onze eigen kracht en onze wil te hanteren. Dit zal overvloed en balans aantrekken waardoor we ons veilig en zeker kunnen voelen. We zijn meer gediciplineerd en beter in staat zaken te organiseren, om om te gaan met onzekerheden en veranderingen en zien dat die tot een betere en nieuwe situatie leiden. Het leven lijkt beter en we kunnen ons concentreren om te blijven leren.
   Het is wezenlijk bewust te weten of je daar al dan niet in balans bent omdat het je helpt je innerlijk te begrijpen. Zo kan je met je aandacht naar binnen gaan en je eigen balans, je kracht, herstellen. Zo kan je het leven tegemoettreden met meer zelfvertrouwen.
   Het openen en uitbalanceren van je Plexus Solaris kun je doen door de mantra ‘Ram’ te gebruiken en bewust energie van anderen buiten je te laten. Je stimuleert dit chakra door gebruik te maken van jasmijn olie, wat je zelfbevestiging stimuleert en inzicht geeft in jouw eigen waarheid. Omring je voldoende met de kleur geel, geef jezelf genoeg licht en zon. Als dit chakra uitgebalanceerd is kan karma en het verdedigend en ego-gericht handelen oplossen. We voelen onze eigen autonomie en kwetsbaar mogen zijn. We voelen alles dieper aan, we kunnen er voor de ander zijn zonder onszelf weg te geven. We kunnen dan zorgen voor ons innerlijke kind, open en vol vertrouwen en ook kwetsbaar. We kunnen deze kwetsbaarheid en gevoelslagen ook bij anderen ervaren en er mee omgaan. We hebben ons zielekind en dat van de ander lief. Succes!

  1. Vroeger kreeg je zuurtjes of een appel van de tandarts. Mijn tandarts overigens niet. Die gaf met sint maarten chips of tandenborstels omdat chips van alle snacks het minst slecht voor je tanden is.

   Maar het is allemaal precies hetzelfde. Gewoon behoud van klanten. Net als de tabaksindustrie die ammoniak in sigaretten stopt om het verslavende effect van nicotine te versterken.

 21. Sinds alle hoog en laag frequente draadverwijderingstechnieken
  ( draadloze technologie! ) is geïntroduceerd de afgelopen veertien jaar ben ik steeds zieker geworden van allemaal echt hele vervelende klachten , het meest pijnlijke is die ruis en hoofd en lichaam stekende pijnen die ik de hele tijd voel alsof er iemand met een megafoon in mijn oren staat te tetteren op een paar centimeter afstand en alsof er dikke naalden door mij heen worden gestoken , ik ontvang eenentwintig routers van mijn buren in mijn huis! ik koop elk jaar maar weer wat om die straling hel te ontstoren en dat is een dure noodzakelijke hobby geworden !
  Weg met al die deathtowers en routers en bouw ze om zodat ze weer op draadjes en kristal gestuurd zijn , ontstoren en aarden en gronden !

  1. >ik koop elk jaar maar weer wat om die straling hel te ontstoren>

   Je kunt inderdaad niet aan de gang blijven met allerlei *ontstoringsmiddelen*, want die bieden maar een tijdelijke oplossing.
   Ook Orgon producten behoren tot doe categoerie.

   Er is maar één oplossing, en dat is ervoor te zorgen dat je eigen lichaam veel weerbaarder wordt.
   Gedurende 16 jaar speuren, meten engadewsdlaan van elektrosensitieven heb ik daarvoor een methode ontwikkeld, die iedereen zelf thuis kan toepassen.
   Uiteraard is dat flauwekul, want dat is geheel gratis, en dan kan het niet werken, denken velen. Alleen als er veel voor betaald moet worden kan iets van waarde zijn denken ze. En uiteraard met veel marketing, met veel oncontroleerbare *wetenschappelijke* verhandelingen, die helemaal niets bewijzen.
   Ik ben de enige die een remedie adviseert, die het beschadigde immuunsysteemn kan repareren. Dat daarbij ook nog eens een bescherming optreedt is meegenomen.

  2. Wat Charles zegt, je moet niet blijven ontstoren.
   Zorg dat je lichaam sterker wordt en scherm je huis af zodat je GEEN straling meer binnen krijgt. Ontstoren is veranderen en niet verbeteren.

   Want wat ontstoor je? En wat is ontstoren. In ieder geval niet weghalen want de straling is er meetbaar nog steeds. Anders zouden je buren binnen notime voor je deur staan met als eis dat je de ontstoorders weghaalt.

  3. Charles. Wat is jouw methode dan? Ik ben zelf hes gevoelig en zou graag meer vooruitgang boeken. Woon gelukkig nu wel stralingsarm aan de grens van NL.

  4. De reden dat jij elektrosensitief bent is heel eenvoudig.
   Je lichaam is gewoon ziek. Niet in die zin, dat je naar been dokter kunt gaan, want die kan niets vinden. Een (goede) therapeut kan dat wel.
   Jij hebt van bepaalde stoffen te weinig in je lichaam, en van andere stoffen weer teveel (bv zware metalen en andere gifstoffen). Een simpele test van twee minuten kan dat goed aantonen.
   Naast allerhande kleine afwijkingen in diverse organen, die met het nuttigen van voedsel en drank in de war raken, kun je ook een grote hoeveelheid micro-organismen in je lichaam hebben. En die vieren dagelijks feest.
   Onder micro-organismen versta ik wormen, parasieten, virussen, bacteriën en schimmels.
   Op http://www.minderstraling.nl/Pagina060a.html heb ik een bepaalde remedie geplaatst.
   De dieper liggende oorzaken van een beschadigd immuunsysteem kan men nu met een investering van US$ 1000,- goed achterhalen.
   Enkele elektrtosensitieven hebben daar al goed baat bij.
   Het is een zg. *Brains Machine*. Met een speciale koptelefoon worden de hersenen gescand, en kan men op de monitor zien hoe je lichaam er voor staat, van orgaan tot weefsel tot cel tot chromosoom tot DNA en RNA toe. Dat kun je allemaal met bioresonantie behandelen en zelfs de benodigde homeopatische middelen aanmaken, nadat je gecheckt hebt of ze voor jou geschikt zijn. En nee, ik verkoop deze systemen niet.
   Ik geef enkel demonstraties en heb een speciaal forum om beginners op weg te helpen.
   Het fijne is ook dat je niet alleen kunt zien hoe je er momenteel voorstaat, maar ook wat je over drie, pakweg vijf jaar te wachten staat. Dreigende carcinomen, etc. kun je nu voor zijn!
   Op deze manier wordt ik minstens 100 jaar, in goede gezondheid.

  5. ik heb dit ook, constante ruis in mijn oren, is om gek te worden. als ik met mijn gsm bel, moet ik alsmaar kuchen en krijg ik pijn in mijn nek. mijn ogen zien dan een tijdje slechter. Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden.
   Bij mijn dochter is alles draadloos, muziek beluisteren, telefoon, gsm, laptop enz, ze is altijd moe en haar kindje van 2 jaar slaapt heel slecht. Zij gelooft niet in de schade die straling met zich mee brengt. Kijk maar eens een paar keer lang door de venster van je microgolfoven terwijl hij gaat, je krijgt rode ontstoken ogen.
   Ik krijg veel last van hartkloppingen en hoofdpijnen, en ik slaap verdomd slecht. Dit moet stoppen!! Ik wil gezonder leven! dit is gewoon een regelrechte uitroeing van de mens op grote schaal, door de illuminati, goed gevonden zou ik zeggen! en we doen het onszelf aan. zijn er nog landen waar we naartoe kunnen???

  1. Dat ben ik wel met je eens. Hoewel ik zelf geen WiFi en mobiel meer gebruik omdat ik het totaal niet nodig heb, vind ik de commotie over WiFi in de trein en WiFi op school nogal overdreven als je niet eerst wat doet aan al die mobiele telefoons die via 2G/GPRS/EDGE, 3G/UMTS en 4G/LTE verbonden zijn.

   Als mensen hun smartphones gewoon kunnen gebruiken krijg je juist meer straling dan wanneer je WiFi op bepaalde plekken uitrolt. Je moet vooral mobiel dataverkeer/internet verbieden. Geen Online Appjes meer dus want die hebben een constante internet verbinding nodig en sturen per minuut het equivalent van tientallen SMSjes.

 22. Ik word er zo moedeloos van, het economisch belang staat altijd voorop bij de overheid, deze beschermt haar burgers niet maar minacht ze!
  Als ik kon verhuizen, deed ik dat, maar helaas ontbreken me de financiele middelen op dit moment.

 23. Nogal radicale conclusies in dit verhaal. Ik wil het toch voorzien van een kanttekening.
  Al vanaf eind jaren ’70 ben ik bezig met apparatuur die werkt met bepaalde vormen van straling, en ook straling uitzendt. Begon het met DECT, alras bevond ik me in een werkveld van computers, gsm’s, laptops en wat niet al. En: dat nam alleen maar toe.
  Mijn huis is inmiddels voorzien van voldoende dekking door WiFi-apparatuur, smartphones zijn hier heel normaal, tablets worden veelvuldig gebruikt…. En degene die er het meest mee werkt erft geen last van welke klacht dan ook. Ik slaap er even lekker om, mijn hoofd is zeer actief, etc.
  Nu wil ik best geloven dat er negatieve aspecten zitten aan het verkeren in velden van electro-magnetische straling. Maar op dit moment is het een onjuiste voorstelling van zaken dat er eensluidende conclusies aan een op de juiste manier uitgevoerd onderzoek kunnen worden verbonden. En met suggestieve verhalen komen we niet verder.
  In Europa geldt géén wifiverbod! Wel is het zo dat landen op verschillende manieren omgaan met mogelijke conclusies; Frankrijk kiest bijvoorbeeld voor zekerheid, Nederland wil eerst sluitend bewijs.
  Daarnaast bestaat er de werkelijkheid; WiFi, UMTS, DECT: vergeet dat dat uit Nederland gaat verdwijnen. Uitspraken als ‘de economie gaat altijd voor’ slaan nergens op; de schrijver van dit verhaal wil, net als die miljoenen andere Nederlanders, brood op de plank.
  Natuurlijk is het slimmer om, als je serieus vindt dat straling Nederland uit moet, dat je dan zelf uit Nederland vertrekt….

  1. Als ontbijt neem ik iedere ochtend twee crackers.
   Een met boter en een met pindakaas.
   Daar loop ik de hele ochend op, zonder problemen.

   Echter, er zijn personen die als ze al pindakaas ruiken, meteen de ambulance moeten bellen, omdat ze pinda-allergie hebben.
   Pinda-allergie is toch een bekend gegeven, zij het bij een beperkt aantal personen.

   Zo is het ook met elektrosensitiviteit. Hier hebben ook een beperkt aantal personen.

   Net als met pinda-allergie kunnen veel mensen zich niet voorstellen wat het is om elektrosensitief te zijn.
   Lang niet iedereen is gevoelig voor elektrosmog, maar diegenen die dat wel zijn, gaan door een hel.
   Dat is de praktijk.

  2. @ charles
   Ik ben het helemaal met je eens en ken het ( zij het in beperkte mate ) van mijn eigen ervaring. Bij pinda-alergie heb je de keuze je eraan bloot te stellen dat is bij elektrosmog niet het geval, dat geeft te denken . Hoeven we als maatschappij daar dan niet bij stil te staan om dat het “maar een beperkt aantal mensen” aangaat?Of moeten we zoeken naar een systeem dat werkt in harmonie met de natuur waar wij als mens deel van uitmaken? Als ik het antwoord mag geven weet ik het wel.

  3. Arie, Je haalt een document aan uit het Flinstone tijdperk 😉
   Relatief gezien dan maar hehe…
   2005 als laatste referentie?
   We leven nu in 2016 en de laatste tien jaar zijn de belastingen extreem toegenomen…
   In 2005 hadden we nog geen 4G, hadden we nog geen wifi en hadden we nog veel meer niet…

  4. Arie, maw, je vergelijkt peren met koeien of zoiets 😉
   2005 en anno nu geeft een enorme toename van stralingsbelasting te zien en jij doet dit af met een documentje uit het jaar o?

  5. Arie, maw, je vergelijkt peren met koeien of zoiets 😉
   2005 en anno nu geeft een enorme toename van stralingsbelasting te zien en jij doet dit af met een documentje uit het jaar o?
   Arie, wat ik met meer dan zekerheid weet,is dat een deel van de mensheid door deze stralingsbelasting gekwelt wordt.
   Ik raad je ook van harte aan de sites van Charles Claessens te bekijken.
   Te beoordelen mag als je je laat doordringen dat electrosensitiviteit een feit is.
   Waar door dit ontstaat is wéér een ander verhaal.
   Maar volgens mij geeft Charles ook dáár wel antwoord op.
   Dat is uiteraard ook weer een visie, maar wil ondertussen jou visie wel eesn weten op allerhande ontstroringen/ziektes bij mensen die in de bij de afgelopen generaties ogenschijnlijk niet aanwezig waren.

  6. Mijn visie omtrent mensen die schrijven dat er niets aan de hand is.
   Is:
   Deze zitten als een einselganger opgesloten in hun woning,
   en verkondigen hoe is is geweest in 1980.
   Toen we nog van niets wisten.
   Dit soort mensen nemen nieuwe informatie niet op.
   Het is ook zinloos op zulke mensen te reageren.
   Heeft totaal geen zin. Kansloos.
   In 2004 toen ik de wereld begon te waarschuwen verklaarde ze dat ik gek was. 12 Jaar terug.
   En schreef toen dat het alleen een kwestie van tijd is.
   Zie nu wat er allemaal aan de hans is in de wereld.

   Fabrikanten leveren van hun eigen apparaatje de waarschuwing dat deze soms kantjesboard veilig is te gebruiken.
   Deze zitten te slapen.
   Wij gebruiken vandaag de dag al deze apparaatjes in 1 keer, samen, alles tegelijk.
   Ik zal ze maar weer eens wakker schudden omtrent zoals 2004.

   Maar reageren op mensen die de mening hebben dat alles onzin is EHS.
   Gewoon laten gaan.
   Ze ruimen zichzelf en de hele familie op.
   WIN WIN

  7. Ik raad jullie toch aan het artikel even te bekijken, desnoods alleen figuur 1. Er wordt hier een voorspelling gedaan van het aantal mensen dat zichzelf elektrogevoelig vindt. In 2016: zo’n 40%!

   En nu is het 2016. Vinden jullie dat de voorspelling is uitgekomen?

   ik meld dit omdat het typerend is voor de hele discussie rondom schadelijkheid van EMV: bangmakerij. De boodschap is altijd: “wacht maar, in de toekomst zul je zien dat we gelijk hebben en zal de hele bevolking ziek zijn van EMV”. Op propaganda site stopumts.nl wordt je ermee doodgegooid. Door te verwijzen naar de toekomst sla je elke discussie dood. Het paper waar ik naar refereer bewijst dat er niets te voorspellen is op dit vlak.

   En let op. Charles Claessens is commercieel bezig, dus zou dit platform zo maar eens kunnen gebruiken als reclamezuil. Deze vorm van mainstream lijkt me een gotspe hier.

  8. Even ter verduidelijking, een correctie van de vergissing van Arie. (vergissen is menselijk)
   Charles Claessens is informatief en hulpverlenend bezig. En ik kan het weten! Charles heeft een zeer uitgebreide website welke wekelijks onderhouden wordt door hem en dus actueel is, waar tevens GRATIS en voor NIETS zeer waardevolle informatie kan worden geplukt om je te helpen bij jezelf te beschermen en herstellen van stralingsbeslasting.
   Ik ben Charles daar zeer dankbaar voor wat hij met de wereld deelt. Tevens is er ook op Youtube een presentatie van Charles te vinden waarin hij uitlegt wat EHS betekent. Zeker de moeite waard om te bekijken. Dit is het 30-stappen plan. De baten van dit plan en de info van Charles zijn velen malen groter dan de kosten van allerhande hulpmiddelen aangezien ik enkel door het volgen van dit plan en na aanpassingen in mijn omgeving weer aan het werk kon en nog steeds kan werken!!!
   BEDANKT CHARLES!!!
   Ik zeg voor een betere en eerlijke wereld:
   – MEER “CHARLES-en” in de wereld
   – en MINDER “ARIE’s” in de wereld!!!

  9. ariesminderen is dé enige optie voor een mooiere en betere wereld en dus ook gelijk een utopie.
   Arjen 38: ([]), gaat wel lang duren hoor voor de Aries zichzelf opruimen. Ik zou zeggen laten we de Aries die het allemaal zo veilig vinden even helpen met het opruimen door ze RoundUp te laten drinken, dag in en dag uit te laten vertoeven naast allerhande masten en wifi-routers, DECT, bluethooth en omvormers. Gewoon lekker stug mee doorgaan tot het einde. 😉

  10. Arie, die figuur is een foute aanname geweest van Oberfeld.
   Dat is een bekend iets.
   Ook is het aantal elektrosensitieven niet bekend. Aangegeven percentages zijn ook maar aannames, die nergens op gebaseerd zijn, omdat het niet wordt bijgehouden.
   Door de jaren heen heb ik een aantal elektrosensitieven leren kennen. Opvallend daarbij is, dat een aantal daarvan hun gevoeligheid aanmerkelijk hebben kunnen verminderen. Aan de andere kant zijn er weer nieuwe elektrosensitieven bijgekomen.
   De vermindering van de gevoeligheid is niet het gevolg van vermindering van expositie, want dat is hier te lande helemaal niet meer mogelijk. Ook is afscherming niet de oplossing.
   (Heb daar 17 jaar ervaring mee. Ja, ik heb afwijkende meningen van het mainstream denken, omdat ik in staat ben elektrtosmog bronnen te vinden, die anderen niet kunnen meten, omdat zij daarvoor niet de benodigde meetapparatuur hebben.)
   De verminderde gevoeligheid is gewoon het gevolg van de genomen maatregelen om het lichaam weerbaarder te maken door het beschadigde immuunsysteem te repareren.
   Deze personen zijn nu ongevoelig voor zendmasten, DECT, Wifi, maar kunnen nog wel reageren op zwakke elektrosmog, zoals bijvoorbeeld bepaalde smartphones van dichtbij staande passanten, of andere elektrosmog bronnen, meestal van magnetische aard.
   De daarbij gepaard gaande longitudinale golven kunnen op eenvoudige wijze gereflecteerd worden, zodat ze geen biologische invloed meer hebben.
   Al deze informatie staat kostenloos=gratis op mijn website.
   Men moet het alleen WILLEN lezen.

  11. Sun, je schrijf: “de kosten van allerhande hulpmiddelen”. Welke hulpmiddelen bedoel je?

  12. ha, Arie (betrapt 😉 ) Als je dat wilt weten zul je moeten lezen waar naar ik verwijs. Maar dat zal wel te veel moeite voor je zijn denk ik. Schieten we echt niets mee op al die zombies die alles met de paplepel ingegoten willen krijgen. Maar ik geef je wél credits voor het reanimeren van de reactie draadjes, hahaha!
   Ik weet nog wel een leuke, je zou het kunnen zien als een mop of wat anders….
   Wat is het verschil tussen Charles en een Arie? 😉

  13. Charles, er wordt inderdaad weinig goed feitenonderzoek gedaan naar EHS. Voornaamste reden in Nederland is dat de partijen die dat op poten zouden moeten zetten over elkaar heen buitelen. Dat maakt de EHS lobby hier tot een zwakke.

   Ook jij zou je moeten afvragen waarom je de massa niet bereikt. Op je website beklaag je je daar regelmatig over. Als je echt altruïstisch bent ingesteld dan wil je toch ook een zo groot mogelijk publiek bereiken? Zeker als jouw oplossing zo simpel is als je zelf stelt: “… op eenvoudige wijze gereflecteerd worden ….”

   Als het echt zo eenvoudig is dan kun je jouw methode breed in de markt zetten om de vele weerlozen van dienst te zijn. Iets zegt me dat je de echte lef daartoe mist. Of misschien valt dat woord “vele” wel heel erg mee. De stichting EHS praat nog steeds over 3-5% zichzelf benoemde electrosensitieven, hetzelfde percentage als ruim 10 jaar geleden, ondanks alle toegenomen straling.

  14. @arie
   En dan beweer je mijn standpunt te begrijpen……Ik denk van niet we praten hier niet over een marketingprojekt. Dit gaat over gezondheid gezien van uit een bredere visie als die jij als uitgangspunt neemt. Ik begin ten zeerste te betwijfelen of je wel kunt begrijpen waar het hier om gaat, als je vanuit een zwaar beperkt voorstellingsvermogen , een breed gedragen en gebaseerd gegeven bekijkt zie je wellicht alleen dat wat binnen jouw beperking valt.Wc kokertjesvisie zeg maar!

  15. Het is heel eenvoudig.
   *Men* en zeker StichtingEHS wil alles *wetenschappelijk* behandelen, en wil pertinent niets van wat *alternatief* ruikt weten, omdat zij anders niet *serieus* zouden worden genomen. Dat geldt ook voor StopUMTS. Met al hun *wetenschappelijke* benaderingen is men er echter niet in geslaagd om EHS erkend te krijgen door de Overheid. En ook wordt men niet serieus genomen, gezien het feit dat men dan maar uit het Kennisplatform EMV is gestapt.

   Mijn uitgangspunten zijn dat iets moet werken. Na 17 jaar worstelen en uitproberen heb ik een bepaalde kennis opgebouwd.
   En gemerkt dat bepaalde *alternatieve* technieken een bijzonder positieve werking kunnen hebben.
   *Men* doet smalend over homeopathie, en over bioresonantie. Over de zeer positieve resultaten daarvan zou ik een boek kunnen schrijven.
   Natuurkundigen verfoeien bijvoorbeeld longitudinale golven, omdat die niet in hun verouderde studieboekjes voorkomen. Maar ik heb kunnen vaststellen, dat ze wel degelijk bestaan, en als men er rekening mee houdt, de gevoeligheid voor elektrosmog enorm kan afnemen. (Dat heeft zelfs een melkveehouder bevestigd.)Een simpel voorbeeld is de BioProtect kaart (€24). In de loop der jaren heb ik een hoeveelheid van dergelijke *dingen* verzameld en laten uitproberen. Met speciale apparatuur kan ik ook hun werking meten.
   Maar dat is allemaal *alternatief*, hetgeen men verfoeit.
   Met mijn 30 puntenplan en mijn ontwikkelde ClaeSmog heb ik toch al heel wat elektrosensitieven in binnen- en buitenland kunnen helpen.
   Er zijn firma’s die nogal agressief aan de weg timmeren, en veel kabaal maken, maar ik doe het erg *low-profile*. De echte elektrosensitieven weten me toch wel te vinden.
   Omdat ik ook over meters schrijf en beta tester ben van verscheidene fabrikanten ben ik in het bezit van bijzondere prototypes van meters en antennes, die niemand anders heeft.
   Daardoor ben ik in staat elektrosmog bronnen te vinden, die anderen niet kunnen vinden. En dat hjeeft weer geleid tot een betere kennis over waar elektrosensitieven op kunnen reageren.
   Het staat allemaal uitgebreid op mijn website, en is gratis voor iedereen toegankelijk.
   Tja, en als je iets meer weet dan een ander, wordt je al gauw scheef aangekeken.
   In Rusland is er iets nieuws tegen EHS, wat men daar in diverse laboratoria heeft onderzocht en waar positieve rapporten over zijn. Het is nogal duur, maar daar ik expert ben krijg ik er een toegestuurd om uit te proberen, te meten, en verslag uit te brengen.
   Ook heb ik een speciaal internationaal forum opgezet hoe men met NLS apparatuur dient om te gaan. Daar heb ik al twee uitgaves van *het bitje* aan geweid. Ook gratis.
   Er zijn al een aantal elektrosensitieven die zich ook dergelijke apparatuur hebben aangeschaft en er zeer tevreden over zijn.
   De werking is fenominaal.

  16. Charles, als alternatief werkt, wordt het regulier. Wat houdt je tegen? Het is toch geweldig een veel groter publiek te laten profiteren van jouw inspanningen?

  17. Marcel, Je zit teveel in je eigen comfortzone en kokervisie en begrijpt mij daarom weer eens niet. Neem eens een voorbeeld aan Charles, hoe hij mensen te woord staat, duidelijk formuleert met interpunctie. Zo breng je een boodschap over.

  18. @ arie
   je begrijpt werkelijk geen snars van de werking van de wetenschap op de gezondheid van mensen. Wat charles doet wordt niet erkent door reguliere wetenschap vanwege de dogmatische instelling daarvan. Het wordt dus nooit regulier als het aan de bestaande wetenschappelijke wereld ligt, want het zou veel omzet kunnen schelen van zaken waar we eigenlijk geen behoefte aan hebben . Net zo met homeopathie te goedkoop en veel te werkzaam , je houd geen patienten over om aan te verdienen , kortom geen marketingconcept waar een bank in zou investeren, maar maakt het dat minder belangrijk???werkt het daardoor minder goed?? Observeer en pas je theorie aan , dat zou getuigen van werkelijke wetenschappelijke inzet.

  19. @ arie
   Een boodschap komt alleen over als de ontvanger er open voor staat, helaas heb ik je daar nog niet op kunnen betrappen.

  20. Even iets heel anders, dit stuk is van Marloes zag ik. Is Koekje Marloes?

  21. Ach ja de Aries onder ons hebben er geen kaas van gegeten en dat willen ze ook helemaal niet.
   Oh ja, antwoord op het mopje: Charles helpt mensen terug overeind, de Aries willen met hun demonische en satanisch wannabee performance het liefst hele volksstammen uitroeien.

   Verschil tussen betaald worden om mensen echt te helpen of betaald worden om de mensheid ten onder te laten gaan.

   “Uh, wat is dat nou?” Verspilde moeite, om iets te begrijpen moet er een basis aanwezig zijn, die ontbreken bij de Aries….
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/jij-zit-op-een-unieke-frequentie/

  22. Marcel, nog maar weer eens een bak drogredenen om de confrontatie met de, in jouw ogen, grote boze wereld uit de weg te gaan. Wat een angst en zelfbeklag: “we worden niet gehoord of serieus genomen”. Cry wolf. Trek je maar terug in je kleine veilige wereldje alhier. De rest van de wereld zit niet op jou te wachten.

  23. Er worden hier valkuilen gelegd, erg gehaaid ook. Suggestieve vragen in de hoop het antwoord te krijgen om iemand de das om te kunnen doen?

  24. Zie ik dat goed in 38.1, een hernieuwde feniks? Hoe is dat nou mogelijk?

  25. Arie, bedankt voor het aanzwengelen van deze zinnige discussies. Ik moet echter bekennen dat ik daar niets aan bijdraag. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik met de verkeerde doelgroep in mijn achterhoofd zit te typen, Arie… Blij dat Charles en Marcel wel serieus kunnen reageren op deze eigenlijk best wel schrijnende zaken. Maar ja, zonder humor geen leven! 😉 Oh nee, 1 dag niet gelachen is 1 dag niet geleefd 🙂 :-)!! <3

  26. klopt Sun, iedereen preekt hier voor eigen parochie, maar als men buiten de comfortzone komt gieren de broeken vol. Lache!

  27. Ik kan gelukkig weer lachen doordat er mensen zijn zoals Charles die het in zich hebben om mensen echt te kunnen helpen!

  28. @ arie
   Arie je gaat er foutief van uit dat ik de wereld als een grote boze buitenwereld zie. En dan zie jij de argumentatie die ik aanvoer als drogredenatie? Angst en zelfbeklag komen in mijn vocabulaire niet meer voor, dat heeft wat strijd in mijzelf gekost maar is nu een feit. De angst is aan jouw zijde , wij ( als er al zo’n onderscheid bestaat)worden steeds vaker wel gehoord en begrepen . De wereld waarin ik leef geef ik zelf vorm !! Geen zelfbeklag daar, dat we door de “oude garde “niet worden gehoord is onzin , juist omdat we worden gehoord zijn mensen als jij bezig onze visie te bestrijden, zonder dat dat de shift tegenhoud overigens. Angst is een emotie die ik al lang geleden heb losgelaten , angst waarvoor??Liefde is de grootste kracht in het universum en valt niet in chemische termen te vangen hoe graag je ook zou willen. Het gaat de materie te boven! Zolang jij de materie als leidend gegeven blijft zien zul je nooit de andere opties kunnen begrijpen, een belemmering in je observatievermogen die jezelf in stand houd.Wie is hier triest en niet in staat verder te kijken dan?

  29. dominee Marcel, deze preek heb inmiddels zo vaak gehoord, daar trekken we geen volle zalen meer mee. En neem jezelf niet zo serieus joh. Uiteindelijk ben je ook maar gewoon dust in the wind.

  30. Nou Sun, ik zou zeggen, Marcel kan er ook wel eentje gebruiken. Daar is ook alle humor uitgeramd.

  31. @ arie
   God zij dank ben ik geen dominee , en had je werkelijk begrepen waar ik voor sta zag je daar zelf de fout van in. Ik heb alleen last van ochtendhumor en ben jaren clown geweest , om maar te zwijgen van dat ik oprichter was van de rnf , maar dat schijnt voor jouw tijd te zijn.Je gaat weer in de aanval door op de persoon te richten en niet op de inhoud van de boodschap , tell tail sign wat mij betreft. Waar ben je bang voor ? Om je wereldbeeld aan te passen? Kracht ligt in voortschrijdend inzicht, niet in behoudendheid! Elke wetenschappelijk bewezen feit uit vroeger tijden is vervangen door nieuwe inzichten !!! Dus onwaar gebleken! Dat zou je de ogen moeten openen, helaas ………

  32. Arie ik moet bekennen dat wat ik absoluut niet had verwacht te vinden, wat een verrassing, maar ik vind je sportief! serieus. (ps ik stop weinig effort in leestekens)

  33. Arie, quote 38.18
   “Charles, als alternatief werkt, wordt het regulier. Wat houdt je tegen? Het is toch geweldig een veel groter publiek te laten profiteren van jouw inspanningen?”

   Arie, mijn vraag aan jou, alternatief wordt nog steeds niet voor vol aangezien, dus in de zgn onderzoeken wordt alternatief niet meegenomen…
   Wat moet Charles volgens jou doen om dáár verandering in aan te brengen?
   Even los van het feit dat Charles al zijn allerbest hééft gedaan voor de mensheid om te profiteren van al zijn inspanningen…

  34. Marcel, clown geweest? Je bent het nog steeds. Prima rolletje zet je neer. Klaar even met dat serieuze gelul van je. Je neemt jezelf echt te serieus hoor. Niet doen. Dan ga je teveel in jezelf geloven. Neem een borrel, doe ik ook.

   Die Charles zal ook wel denken, moet ik hier nog op reageren? Beter van niet. Proost. Cheers mate.

  35. Dus/maw Arie, je stelling klopt niet…
   “Als alternatief werkt, wordt het regulier.”

  36. @ nee mijn beste je valt door de mand , jammer maar helaas. je argumenten drogen op , hebben geen weerwoord meer, wat let je , je blik te verruimen?

  37. Arie, clown geweest? Je bent het nog steeds. Prima rolletje zet je neer. Klaar even met dat serieuze gelul van je. Je neemt jezelf echt te serieus hoor. Niet doen. Dan ga je teveel in jezelf geloven. Neem een borrel, doe ik ook.

  38. Heel simpel Anna. Als Charles’ resultaten werkelijk zo fenomenaal zijn moet hij dat netjes op papier zetten en opsturen naar een wetenschappelijk tijdschrift.

   Nee, nee, niet meteen in de negatieve stress schieten. Wetenschappelijke tijdschriften willen scoren. En als zij met iets revolutionairs kunnen komen, willen ze dat o zo graag hebben.

   Ik heb veel ervaring in het schrijven van wetenschappelijke papers en kan en wil Charles daarbij graag ondersteunen. Deze discussie kan tot win-win leiden. Als jullie maar WILLEN!!!

  39. Arie, mooi aanbod van je.
   Als we met al het gekissebis hier nog tot resultaten zouden komen, dat zou mooi zijn…
   Charles, aan jou de volgende zet 😉

  40. Kijk, Anna hebben we aan boord. Marcel is van liefde en verbinden, dus dat komt goed. Nu Charles nog.

  41. @ arie
   Je bent in mijn ogen helaas slechts een lege huls. Veel poeha en als je iets niet kunt tegenspreken ga je op de man spelen. Ik heb nog een keer willen proberen om op een gelijkwaardig nivo met je te schrijven , helaas het mocht niet zo zijn.Hier scheiden onze wegen ,veel sterkte op het smalle en vergankelijke padje dat je bewandelen wilt.

  42. Charles,

   In antwoord op 38.2

   Het grote verschil met de allergie tegen broodje pindakaas en allergie tegen electrosmog is dat je ervoor kan kiezen GEEN broodje pindakaas te eten maar anderzijds ben je gedoemd electrosmog te ondergaan, er je tegen te wapenen en dat kost centen waar je niet voor vergoed wordt en je takelt er van af!

   Verder worden er flagrant leugens de wereld ingestuurd en dit zeker niet zonder enige reden!

   Bovendien worden er door de overheid acties ondernomen waarbij zij ons al deze apparatuur door de strot duwt!

   Alles is helaas NIET zo onschuldig als jij ons wilt laten geloven!

  43. De hele discussie loopt mank.
   Hoe kan men een wetenschappelijk stuk schrijven over een imaginaire ziekte? Want zo wordt elektrosensitiviteit nog steeds beoordeeld door de wetenschap en (R)overheid.
   Ik wordt genegeerd door de gevestigde groepen, omdat ik feiten en waarheden verkondig, die men niet wil horen.
   Het is naief te geloven dat protesten en petities ook maar iets zullen veranderen. Ik neem deel aan een aantal internationale forums, en ben daarom ook goed op de hoogte van wat er in het buitenland gebeurt. Het is overal het zelfde.
   Enkel klagen en protesteren, en studies verkeerd interpreteren, en vrezen en onderbuikgevoelens laten prefereren boven nuchterheid.
   Men holt naar de rechtbank en vervolgens rent men naar de Hoge Raad, en blijft het steeds verliezen. De rechters stellen slechts twee vragen:
   1. Voldoen de zendmasten aan de geldende regels? Antwoord: Ja.
   2. Zijn er schadelijke effecten op de gezondheid te verwachten? Antwoord: Nee! Dan wordt geseponeerd. En dat is het kernpunt in de hele discussie.
   Tot de dag van vandaag is er nog steeds geen enkele serieuze studie omtrent elektrosensitiviteit ondernomen, waarbij de *SCHADELIJKHEID* werd vastgesteld.
   Zelfs van Rongen heeft mij gelijk gegeven en gesteld: Wanneer een wetenschappelijke studie de schadelijkehid door elektrosmog kan aantonen, zal dat door de Gezondheidsraad worden meegenomen.

   Natuurlijk zijn er een aantal studies die min of meer iets aantonen, maar meestal is dat bij stralingshoeveelheden, die nooit in de praktijk voorkomen, en waarbij de nadruk op kanker wordt gelegd. De Reflex studie kan men vergeten vanwege manipulatie.
   Mij gaat het er om, dat de dagelijkse kwellingen, de bekende symptomen, onderzocht worden en de schadelijkheid ervan wordt vastgesteld.
   Mijn kernvraag daarbij is: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?*
   Daarbij kan man hoofdpijn door een van de vele symptomen invullen.
   Een dergelijk studie moet niet doort techneuten gedaan worden, maar door medici.
   Medici dienen te beginnen, zelfs zonder personen aan elektrosmog bloot te stellen, gewoon grenzen te trekken.
   Bijvoorbeeld, hoofdpijn boven de 36% is schadelijk. Slapeloosheid boven 23% is schadelijk. Kijk dan hebben we een soort grenswaarden. Vervolgens is het niet moeilijk om een verband met elektrosmog expositie te leggen.
   Als dan iemand last heeft van slapeloosheid van 32%, heeft men een punt om aan de bel te trekken.
   Een negatief punt in deze is, dat de-expositie de klachten doen verminderen. Echter, men kan hier, net als in Zwitserland, een uitzondering maken voor ruimtes waar mensen regelmatig verblijven (Räume mit empfindlicher Nutzung).
   Hier is geen de-expositie mogelijk.

   Ik kan op eenvoudige wijze elektronisch aantonen dat elektrosmog iets in het lichaam verandert. Dat is helemaal niet moeilijk. Alleen is het moeilijk om aan te toenen dat zulks ook schadelijk is. Men onderschat het zelfregulerende vermogen van het lichaam. Ik heb al aangetoond, dat bv een DECT basisstation het vetgehalte van de lever doet toenemen na 20 minuten expositie. Maar is dat schadelijk? Een Claesmog doet dat fenomeen na 20 minuten weer teniet.

   Men holt naar de rechtbank en vervolgens rent men naar de Hoge Raad, en blijft het steeds verliezen. De rechters stellen slechts twee vragen:
   1. Voldoen de zendmasten aan de geldende regels? Antwoord: Ja.
   2. Zijn er schadelijke effecten op de gezondheid te verwachten? Antwoord: Nee! Dan wordt geseponeerd. En dat is het kernpunt in de hele discussie.
   Tot de dag van vandaag is er nog steeds geen enkele serieuze studie omtrent elektrosensitiviteit ondernomen, waarbij de *SCHADELIJKHEID* werd vastgesteld.
   Zelfs van Rongen heeft mij gelijk gegeven en gesteld: Wanneer een wetenschappelijke studie de schadelijkehid door elektrosmog kan aantonen, zal dat door de Gezondheidsraad worden meegenomen.

   Velen maken bezwaren tegen zendmasten, maar vergeten dat zijzelf, evemals hun buren gebruik maken van DECT, Wifi, een Toon van Eneco, smartphones, 3D smart-TV. Vergeet niet de modems van Ziggo/UPC, etc, die twee signalen uitzenden: Één voor de gebruiker, en één voor de passant op straat. En, zoals ik op mijn website heb vermeld, komt Industrie 4.0 er aan. Dwz. er liggen al vele draadloze toepassingen in de lade, die binnenkort ook nog eens over ons worden uitgestort.

   Het zou beter zijn, als al die *protestanten* hun geld en energie in een dergelijke studie zouden steken, want dat is een kostbare o. Uiteraard is de overheid hier niet voor te vinden.
   Stel je voor, dan zijn de claims niet van de lucht.

  44. Hier: http://michielhaas.nl/30-puntenplan-tegen-elektrosensitiviteit/ is nog een site over EMS, zoals er waarschijnlijk wel meer zullen zijn.
   Wat daar staat is dat gevoeligheid voor EMS versterkt wordt door een verminderde algemene weerstand. Dat lijkt mij een letterlijk en figuurlijk zeer gezond uitgangspunt.
   Voeding, zware metalen, stress. Odette had een mooie tip: Citroen melisse!
   Voorlopig verandert er helemaal niets. Alleen Zweden heeft iets met electro sensitieven, maar of je daar graag wilt wonen…
   Een goede woonbioloog zien te vinden, die het hele plaatje meeneemt. EMS, kunstlicht, geluid, akoestiek, binnenlucht inclusief bacteriën… lijkt mij handiger.
   Zodat je in ieder geval een plek hebt om zelf weer ‘op te laden’.
   Helaas is je eigen huis de enige plaats waar je nog iets een beetje in de hand hebt. Op straat, in openbare gelegenheden moet je het zelf maar uitzoeken. Een extra reden om je niet alleen te focussen op ontstorings toestandjes.

  45. Ja Koekje,

   echter, Michiel Haas is helaas gedwongen zijn zeer interessante weblog te stoppen.
   Er zijn al meerdere websites, die het bijltje er bij hebben neergelegd.
   Ook zijn er meerdere pogingen ondernomen, om verschillende groepen bij elkaar te voegen, maar dat blijkt in dit Calvinistische landje niet mogelijk. Ook in België blijkt het niet mogelijk.
   Tja, ego’s.

   Olle Johansson bericht dat men in Zweden EHS als een handicap ziet ook weer aan het afzwakken is. Ook Johansson weet weinig over elektrosensitiviteit, hoe raar dat ook klinkt. Hij was namelijk van mening, dat ieder laboratorium elektrosensitiviteit zou kunnen vaststellen, hetgeen niet het geval is. Anders zou men hier dr. Anke Huss geen € 300.000 ter beschikking hebben gesteld.
   Het is alleen Belpomme in Parijs, die EHS certificaten afgeeft. Dat is leuk en aardig, maar helaas worden die niet erkend.
   Ook zijn behandelmethode omvat aanmerkelijk veel minder dan mijn 30 puntenplan.
   Nederlandse artsen, die het gewaagd hadden een verklaring over EHS af te geven, trokken die later weer in.
   In Duitsland worden artsen voorgelicht door het IZMF, opdat ze EHS ridiculiseren.
   In Nederland waren er Pabo’s, waar ik weinig meer van hoor.
   Een goed initiatief was het Medisch Appel van het NPS, maar na 50 handtekeningen heeft men er de brui aan gegeven.
   Het is jammer dat men niet de artsen heeft voorgelicht over EHS en daar in verder is gegaan.
   Ik heb mijn huisarts dat document van Genuis/Lipp gegeven en verteld, dat de hoge bloeddruk metingen bij zijn patienten komt van de spaarlampoen in zijn wachtkamer.

   Aan de andere kant verdwijnt ook de interesse bij de EHS personen.
   Er was een goed lopend forum bij de voorloper van Wirelessinfo.nl, maar dat is bij gebrek aan interesse ook doodgebloed.
   Men wil geen goede adviezen, doch slechts de mast weg.

  46. Ik lees nergens op het blog van Michiel Haas, noch op twitter dat hij gaat stoppen. Verder vind ik jouw site http://www.milieuziektes.nl/ nogal ‘shitty’ 🙄
   Letters over elkaar heen, veel links die een foutmelding geven, de navigatie is bagger.
   Dat doet de zaak EMS gevoeligheid niet veel goeds 🙁

  47. Ja Koekje,
   dat krijg je inderdaad als je de lettergrootte te groot instelt op je browser. Als de lettergrootte ingesteld staat op Medium, is alles goed leesbaar.
   Inderdaad is de website niet flitsend, maar er staat wel veel meer informatie op dan op andere websites. Niet alleen tekst, maar ook vele afbeeldingen en grafieken.
   Ik weet niets van HTML, maar wel veel van DTP, en zo bouw ik ook de website.
   Uiteindelijk gaat het om de inhoud en niet om de verpakking.
   En alles wat ik schrijf is juist en correct. Dat kan niet van anderen gezegd worden.
   En inderdaad heb ik een aantal oudere dokumenten van de site gehaald, om server ruimte te sparen. Daar was kennelijk geen interesse meer in. Iedere 100 MB kost geld.
   Alles wordt door mijzelf op de site geplaatst. Daar komt geen firma aan te pas. En, niemand is verplicht om het te lezen.

   Michiel Haas heeft zelf aangekondigd te stoppen met zijn blog. Dat is er nu ook niet meer.

  48. Jammer Koekje (38.52), je hebt duidelijk geen idee wie Charles is. Charles is niet van onze generatie. Als je zijn site had gelezen dan had je ook kunnen lezen waarom zijn site er zo uit ziet. Maakt niet uit hoe zijn site er uit ziet, het gaat erom dat Charles wil en kan helpen! Beste stuurlui staan zoals gewoonlijk ook hier weer aan wal.
   Het gaat niet om de buitenkant maar om de binnenkant. En als linkjes niet meer werken heeft dat een oorzaak. Charles heeft geen team om zich heen om altijd alle linkjes te controleren misschien voelt iemand zich hier geroepen om daarbij te ondersteunen?
   Overigens Koekje, je schreef ergens dat je vroeger onder een andere naam reageerde, ik ben toch wel erg nieuwsgierig onder welke naam dat was.

  49. Sun, ik denk dat jij je vast wel geroepen voelt om alle linkjes even langs te lopen, na al jouw lovende woorden over Charles Claessens 🙂
   Alles aanklikken en een lijstje maken. Hé, een kind kan de was doen 🙄

  50. Charles, weer even terug naar 38.49.

   Je zegt: “Hoe kan men een wetenschappelijk stuk schrijven over een imaginaire ziekte? Want zo wordt elektrosensitiviteit nog steeds beoordeeld door de wetenschap en (R)overheid.”

   Dat klopt maar gedeeltelijk. Een aantal jaar geleden heeft de EU (=overheid) 6 miljoen euro (!!) beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

   Kortom, de overheid daagt de EHS wereld uit. Het geld ligt op straat, je moet het alleen willen oprapen.

   Je beklaagt je erover dat: “Tot de dag van vandaag is er nog steeds geen enkele serieuze studie omtrent elektrosensitiviteit ondernomen, waarbij de *SCHADELIJKHEID* werd vastgesteld.”

   Dat vereist een goed voorstel en met jouw kennis als inbreng had dat best kunnen lukken. Maar het vereist ook samenwerking. We hadden al geconstateerd dat samenwerking in de EHS wereld een utopie is. Dat de serieuze studie van schadelijkheid niet is ondernomen ligt dus allesbehalve aan de overheid, maar volledig aan de EHS-adepten zelf.

   Vervolgens schrijf je: “*Men* doet smalend over homeopathie, en over bioresonantie. Over de zeer positieve resultaten daarvan zou ik een boek kunnen schrijven.” Wat let je?

   en verder: “Natuurkundigen verfoeien bijvoorbeeld longitudinale golven, omdat die niet in hun verouderde studieboekjes voorkomen. Maar ik heb kunnen vaststellen, dat ze wel degelijk bestaan”. Schrijf het op in een wetenschappelijk artikel en laat de natuurkunde op z’n grondvesten trillen. Wederom, wat let je?

   Als jouw bevindingen niet goed op papier worden gezet, dan zal jouw kennis verloren gaan. Eeuwig zonde als het werkelijk revolutionair is, zoals je zelf beweert. Ook Charles Claessens gaat een keer dood, het accountje wordt opgeheven en dat was het. Altijd gelijk gehad, maar nooit gekregen.

  51. Nee Arie, zo werkt dat niet.
   In Nederland is door ZonMw 16 miljoen ter beschikking gesteld voor studies. Echter, geen der *wetenschappers* heeft enig benul hoe elektrosensitiviteit in elkaar steekt. Men denkt nog steeds dat de personen als lampen reageren. men nhoudt er bv geen rekening mee, dat de reacties vaak pas veel later optreden. Ook houdt men geen rekening met pre-belastingen.
   Ook worden geen echte gepulste signalen gebruikt, maar CW generatoren (continuous waves), en dat werkt niet.

   Ik heb geprobeerd meet te doen, maar werd mij geweigerd, omdat ik geen deel uitmaak van een wetenschappelijk instituut. Ik moest mij maar vervoegen bij een of andere universiteit.
   Als je kijkt naar de ondernomen studies, is het vaak als doelstelling om aan te tonen dat er niets aan de hand is.
   Om dezelfde redenen werd ik ook geweigerd bij het Kennisplatform EMV, omdat ik zg. niet deel uitmaak van een groep. Maar er zijn wel andere eenlingen daar.

   Ik zzou zelf een studie kunnen opzetten, maar daarvoor ontbreken mij de financiële middelen. De proefpersonen dien geconditioneerd te worden, na een expositie minstens een dag rust om te zien welke reacties optreden. Invullen van formulieren of bevragen is flauwekul. Er dient aan de proefpersonen elektronisch gemetenm te worden om onafhankelijke en objectieve gegevens te verkrijgen.
   En zoals gesteld, men krijgt niet alle neuzen dezelfde kant op.
   En de overheid wil een dergelijke stdie koste wat kost vermijden.
   Allereerst dient de term schadelijkheid omschreven en bepaald te worden.

   Als ik de positieve resultaten van homeopathie en bioresonantie zou publiceren, wordt ik opgesloten. Behalve wanneer men bv een been breekt, is met een Non Linear diagnose Systeem feitelijk geen arts noch apotheker meer nodig. Vandaar dat vele personen zich momenteel zelf zo’n systeem aanschafen. Ik heb wel wat over die systemen gepubliceerd.

   Over longitudinale golven heb ik voldoende literatuur op mijn website staan. Mijn ClaeSmog werkt ook met longitudinale golven. Een kennis berichtte mij, dat zij het gevoel had *onder een vrachtwagen gelegen te hebben*, maar na enkele dagen helemaal ongevoelig voor elektrosmog is, zelfs nu met openbaar vervoer reist, slaapt in hotels vol met Wifi, wan eerder beslist onmogelijk was.

   Met mijn NLS systeem ga ik nog niet snel dood. Ik haal minstens de 100 jaar! Tenzij ik overreden zou worden.

  52. Charles, die 100 jaar zijn je gegund!

   Je conclusie is helder. Zolang jij geen aansluiting vindt bij een wetenschappelijk instituut komt het hele EHS debat geen stap verder.

   Geen angst Charles, je wordt echt niet opgesloten. Als jouw verhaal over bioresonantie en homeopathie inderdaad zo sterk is dat je op wetenschappelijk verantwoorde wijze jouw resultaten kunt onderbouwen, staan tijdschriften in de rij. Ik ken editors van wetenschappelijke tijdschriften en weet hoe graag ze willen scoren met vernieuwend werk.

   Literatuur op persoonlijke websites is niet overtuigend genoeg. Dat kun je niemand kwalijk nemen. Geloof jij alles wat je leest op internet? Het zou van moed getuigen als je het overtuigende bewijs van het bestaan van longitudinale golven wilt delen met de rest van de wereld. Maar daar is wel meer voor nodig dan het op een website plaatsen van succesverhalen; het moet controleerbaar en herhaalbaar zijn, ook door anderen. Lijken me hele redelijke eisen.

  53. Met iets meer zelfvertrouwen zou Charles de stap wellicht kunnen zetten. Misschien kan Marcel Wiersum eens met hem praten. Die is van het immateriële en wil hier vast en zeker met alle liefde bij helpen.

  54. Oh, maar ik heb genoeg zelfvertrouwen.
   Maar als ik ga vertellen, dat mijn zoon begin 2005 een erenstig autoongeluk heeft gehad, en in het ziekenhuis drie en een halve week in coma werd gehouden met twaalf breuken in zijn ribben. Toen men hem liet bijkomen werd door de artsen gesteld dat hij minstens een jaar revalidatie nodig zou hebben, en dat hij tennis zijn leven lang kon vergeten.
   Wij hebben hem mee naar ons genomen enhem met bioresonantie behandeld, en tegelijkertijd ook een physiotherapeut te rhand genomen. Bij contrtole in het ziekenhuis werd mijn zoon als *wonderboy* beschouwd, en na vier maanden had hij een tennistournooi gewonnen. De physiotherapeut steld, dat hij vele botbreuken had gezien, maar nog nooit van zijn leven zo’n snel herstel.
   Een melkboer had al 17 jaar last van zijn rug, was er al drie keer aan geopereerd, en stond stijf van de pijnstillers. Hij kon ook moeilijk bukken. Na de eerste NLS behandeling (gewoon met een hoofdtelefoon) kon hij goed rechtstaan, had veel minder pijn, en kon 60% van de pijnstillers wegdoen.
   Iemand had pijn op de borst. Zijn arts dacht dat het astma was. Na een behandeling met NLS systeem, had hij geen pijn meer, kon zonder enig probleem een hele avond op ee fesst liedjes zingen, zonder problemen.
   Een elektrosensitive persoon meldt dat hij na een demonstratie NLS systeem hij normaal gesproken bij thuiskomst slechts 10 minuten aan de computer kon, hij nu uren aan zijn computer kon werken.
   Etc. Etc..
   Maar ik ga daar geen ruchtbaarheid aan geven, en zeker niet over schrijven. Niet vanwege dat maaiveld en uitstekende koppen, maar gewoon vanwege de pharma maffia.
   Alle benodigde middeltjes maak ik nu zelf. Scheelt heel veel in de portemonnee.

  55. Dat bedoel ik juist. Met meer zelfvertrouwen krijg je, wat je noemt, de pharma maffia wel op de knietjes. Longitudinale golven! Man, de pharma heeft geen idee. Met jouw resultaten staan ze met de monden vol tanden en heb jij die “maffia” bij de ballen. Moet dat niet heerlijk zijn?

  56. Ach Arie, wat heb jij toch een zogenaamde naïeve wereldbeeld. Maar ja, het is je gegund.

  57. Arie, dit linkje maakt heel goed duidelijk hoe het zit met financiële belangen. Geld telt, mensenlevens niet. Wil je iets anders geloven en geloof je nog in de goedheid van onze overheid, ja dan ben je naïef. En vertel maar tegen de DES moeders en alle asbest slachtoffers hoe goed de overheid voor ze is geweest…..
   http://www.youtube.com/watch?v=vJWFHYBGCSQ&feature=youtu.be

  58. Sun, je kunt je argumenten niet onder woorden brengen en verwijst naar oude filmpjes.

   DES en asbest is het eeuwige schijnargument. Appels en peren. De overheid stelt vele miljoenen ter beschikking maar de EHS-wereld laat het liggen en dan cry wolf. Een zwaktebod

  59. @arie
   Je bent een intrigant die bakzijl haalt en het niet kan hebben. Of je bent vreselijk naïef, danwel heb je een enorme plaat voor je kop. Ik hou het op een internet-troll, zou niet graag jouw opgespaard karma willen delen!

  60. Oh kijk nu eens wie uit de 5-de dimensie is neergedaald op aarde. Onze lieve heer Marcel zelve, die de suggestie wekt het allemaal wel te weten met zijn voltooide zelfontdekkingsreis. Zijn grenzeloze liefde houdt hij toch vooral voor zichzelf, want als er een beroep op ‘m gedaan wordt geeft meneer niet thuis.

   Ik zou zeggen, zweef lekker verder in je oneindige niets of blijf lekker in de comfortzone achter je PC-tje. Bedraad hoop ik, want draadloos is niet goed voor je gezondheid. Daar word je ziek van. Maar ja, dat is ook geen probleem voor je: “Dan komt daar nog bij dat in mijn wereld er geen arts is, regulier of alternatief die mij kan genezen! De enige die dat kan ben ikzelf, elke arts die mij daar in kan ondersteunen en weet dat dat de top van zijn kunnen is, is daarbij welkom”. Ik-ik-ik. Allemaal eigenliefde en arrogantie. Sylvia Millecam kreeg dat soort adviezen ook van een verlichte geest. Doe haar de groeten als je haar ooit tegenkomt in welke dimensie dan ook en vertel dat je ook maar een mens was met al je beperkingen. Ze zal het begrijpen en je vergeven.

  61. @ arie
   Mijn pc-tje is idd bedraad. En je commentaar is van een dergelijk voorspelbaar, creatief- en gedachteloos gehalte dat daar verder niet op hoeft te worden gereageerd. Behalve dan dat ik je dit nog wil meegeven, je denkt me te kunnen raken maar hebt werkelijk helemaal niets van mij begrepen, de kinderlijke manier zegt wel veel over jouw staat van zijn. Ik wens je heel veel sterkte toe de komende tijd want ook voor jou zullen de gevestigde wereldbeelden als sneeuw voor de zon vervliegen. Als je wanhopig rond loopt en niet weet waar aan te kloppen weet je me te vinden. Tot dan doeidoei.

  62. @ arie
   En hoewel we elkaar al van enkele jaren geleden kennen ( hoewel jij toen een andere nick gebruikte) Vind ik het wel grappig op te merken dat ik met mijn eigen gezicht en volle naam hier mijn inzichten en zienswijze verkondig , terwijl jij onder een valse voornaam mij beticht van het verblijven in mijn comfortzone .Ik die me met open vizier te weer stel tegen een annonieme ( denk je ) belager? haha wie zit hier nou in zijn comfortzone ?Nee nee , een lege bange huls veel meer ben je helaas niet , niet eens een uitdaging voor mijn creativiteit.

  63. Hoi Arie, bedankt voor je belangstelling voor EHS en wireless! Charles heeft duidelijk gemaakt waarom die zogenaamde miljoenen van de overheid er niet zijn om EHS aan te tonen. Ik zou zeggen lees rustig zijn reacties er nog even op na.
   De linkjes die ik aandraag zijn zeer waardevol voor mensen die er iets meer van willen weten. Het lijkt er op dat jij liever niet hebt dat mensen deze linkjes bekijken door ze te bestempelen als ‘oud’.
   Ik zet ze voor liefhebbers nogmaals in de herhaling:
   Hieronder een filmpje over wifi op scholen en de test met de wifi-router van Magda Havas (vanaf minuut 5)
   http://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I
   Hieronder nog wat schokkende zaken over Wifi en de telecomindustrie.
   http://www.youtube.com/watch?v=vJWFHYBGCSQ&feature=youtu.be

  64. @ arie
   Wat heb jij opeens met amen ( amon ra ) is toch helemaal jouw religie niet, jij was toch van de wetenschapperij??

  65. Een heel klein stukje van mij gaf Arie nog het voordeel van de twijfel, Skepsislinkjes deden daar geen goed aan en zodoende begonnen de eerste barsten zich te vertonen. Nu kwam de Sylvia Millecam-kaart op tafel…… helaas: door de plee met die handel. Drogredenen aanvoeren en zich dan als wetenschapper voor doen, wat een loser. FLUSHHHHHHH……

  66. Toch wel grappig Marcel dat je behoefte houdt om op me te blijven reageren terwijl je me al vele malen hebt afgeschreven en een totale onbenul vindt. Op een bepaalde manier boei ik je toch. Hoef je verder niet toe te geven hoor. Het zou je hier nog gezichtsverlies op kunnen leveren. Dit platform is jouw kerk, niet de mijne. Ik had serieus gehoopt met Charles iets concreets op te bouwen, maar het zit er niet in.

   We hebben weer eens een leuk onderonsje gehad. We zijn het niet eens, maar dat hoeft ook niet. We hebben hier vele mensjes leuk onderhouden, nou ja dat hoop ik dan maar. Het ga je goed.

   Ik ga er nu vanaf en gun je graag het laatste woord.

  67. Chapeau Arie! Moet je eens kijken hier in dit draadje. Maar liefst 77 reacties sinds 17 maart. Knap gedaan! Hoeveel mensen met EHS zouden mede door jouw toedoen hier aanwijzingen hebben gevonden dat er oplossingen mogelijk zijn en dat EHS niet van definitieve aard hoeft te zijn! <3 Thanks Arie! Jammer dat je er nu alweer mee stopt. Ik zou zeggen kom snel weer terug om dit onderwerp weer op de kaart te zetten met jouw manier van discuseren!

  68. Arie, ik kan me wel aansluiten bij Sun.
   Alhoewel mogelijke samenwerking niets heeft opgeleverd, wel desondanks, heel veel informatie.
   Ik heb het geloof nog niet in je verloren, ondanks de anderen 😉
   Ik denk wel dat je Charles onderschat, hij heeft uitgebreid verslag gedaan van het een en ander en daarnaast bieden zijn websites een schat aan informatie.
   Ik denk dat je met een pragmatisch voorstel moet komen.
   Mogelijkheden tot publicatie in diverse science literatuur, ik weet er niets van.
   Mogelijkheden tot particuliere subsidies voor onderzoek, ik heb er mijn meer dan sterke twijfels bij, het hoe en waarom werden al door Charles en Sun toegelicht.
   Misschien nog tot ziens hier Arie…

  69. Arie, tot slotsom wil ik opmerken dat het niet zo lukt in het dichterbij komen van regulier en alternatief.
   Ik gebruik deze termen maar even, maar dat schiet uiteindelijk ook tekort uiteraard.
   Het zijn verschillende mindsets…
   Maar eigenlijk verwacht ik een veel meer open minded instelling van juist de alternatieven, omdat zij ogenschijnlijk het aloude model hebben onderzocht en weten wat er voor hun althans, mis aan is.
   Ik ben nog steeds in de veronderstelling dat we allemaal ons padje lopen, en daarbij de wederzijds de bloemen moeten plukken van het padje dat we gaan.

  70. Correctie, wederzijds de bloemen moeten plukken van elk van ons padje dat we gaan…
   Ik geef hier een virtueel bouquet aan een ieder die ziet dat elk pad zijn bloemen in de berm heeft.
   Samengevoegd wordt het een prachtig bloemstuk <3

 24. Beste Charles Claessens,

  Ik heb mijn lettertype vergroot, vergroot tot heeeel groot en toen ‘klopte’ alles weer.
  Verder is het blog van Michiel Haas http://michielhaas.nl/ op dit moment nog steeds springlevend.
  Ik ben zeer geïnteresseerd in EHS, maar naar mijn smaak denigrerende opmerkingen over andere sites, daar wordt ik niet blij van. Ieder beetje is gewoon mooi meegenomen. Noch wordt ik blij van technische tabellen en grafieken. Ik ga alles een om mijn gemak bekijken maar sorry, ook kritisch. Dat alles wat daar staat waar zou zijn, tja….

  Misschien is het een idee om bijvoorbeeld in plaats van *Hier een over biologische effecten* (hoogspanningsleidingen). De naam van het rapport weer te geven. Dan kunnen mensen het op-googelen.
  Hier vond ik de foutmeldng ‘The requested URL /Rapporten/41643209-Biological-Effects-of-Power-Frequency-Electric-and-Magnetic-Fields.pdf was not found on this server’. En tadaa, het was nog ergens anders: https://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF

  Ik ben blij dat er mensen zijn die baat hebben bij uw inspanningen.
  Dat ik hier zo veel lettertjes intyp als commentaar op uw commentaren is niet om u te kleineren, maar omdat het volgens mij waanzinnig belangrijk is mensen goed te informeren en, zoals gezegd, iedereen die daar een bijdragen aan kan leveren is, denk ik, meer dan welkom. Hartje: <3

  1. Zoals eerder vermeld heb ik bij gebrek aan interesse een aantal links verwijderd om de server te ontlasten.
   Zo had ik de hele California studie er geplaatst. Daarbij vroeg men zich af of het zu het zaad van de man was of de vrucht van de vrouw, welke aangetast waren. Ook had ik de uitspraak van een zwitserse rechterbank geplaatst, die uitgerekend had, dat een elektrische kabel onder de grond niet duurder was dan aan pylonen opgehangen.
   Maar veel van dat soort zaken bleek van geen interesse, alhoewel mijn site een encyclopedische waarde had.
   Ik houd het nu bij het meest recente.

  2. @Arjen Witzel,

   sorry, maar jij bent ook een van die personen die het niet begrijpen.
   Uiteraard reageert ieder lichaam op elektrosmog. Dat is heel gemakkelijk aan te tonen, kan zelfs ik. Elektronisch, geen probleem.
   De grote vraag daarbij is echter in hoeverre die lichamelijke reacties inderdaad schadelijk zijn. Dat is het heikele punt.
   Ook jouw films over die geldrollenvorming stellen weinig voor. Een Duitse wetenschapper heeft dat diepgaand onderzocht en kwam zelfs tot de conclusie dat slechts een aantal mobieltejs dat kon veroorzaken, maar een stel andere mobieltjes helemaal niet. En dat de geldrollenvorming na enige tijd weer gewoon verdween. Rapport staat op mijn website.
   Ik heb een laserapparaat dat het bloed ook sneller doet recupereren. Daarmee heb ik ook foto’s gemaaakt van mijn eigen bloed en na 30 minuten waren de geldrollen inderdaad verdwenen.
   De crux blijft of een mate van schadelijkheid is aangetoond.
   En dan dient schadelijkheid inderdaad aangetoond te worden.
   Ik kan met een NLS systeem de inwerking van elektrosmog op organen als lever, maag, pancreas, hart, etc goed aantonen. Evenals op chromosomen, DNA en RNA. Alleen die veranderingen blijven niet.

   Natuurlijk lijden die elektrosensitieven iedere dag, en dat is beslist geen flauwekul. Maar de artsen weigeren dat als schadelijk te zien en te erkennen.

  1. Men neemt het mij kwalijk dat ik terechte kritiek uit.
   Als iemand een open brief stuurt naar Rutte en Samsom, waarin hij stelt *dat er wat moet veranderen*, wordt zo’n brief lachend in de prullenbak gegooid. Als er in zo’n brief niet specifiek wordt aangegeven, *wat* er zoal veranderd dient te worden, heeft het geen zin. Als dat wel het geval zou zijn, kunnen Rutte/Samsom stellen *dat doen we wel of niet of gedeeltelijk.*

   Vaak wordt geschreeuwd, dat de grenswaarden verlaagd dienen te worden. Maar niemand komt met een reëel voorstel.
   (In Duitsland wilde de groene minister van Milieu dat regelen, maar werd tegengehouden door kanselier Schröder die stelde: *Chefsache!*)
   Wij hanteren de ICNIRP grenswaarden 27V/m (TETRA), 41V/m (GSM900) en 61V/m (UMTS), en niet de aanbevelingen van de Gezondheidsraad, zoals vaak ten onrechte wordt beweerd. In de praktijk werken de providers met 1-3V/m. Tot hoever moeten de grenswaarden dan verlaagd worden? Indien ze verlaagd worden dienen er weer meer antennes bijgeplaatst te worden. En het zal nooit genoeg zijn, want echte elektrosensitieven kunnen al reageren bij minder dan 0,02V/m!

   Ook wil iemand handtekeningen voor een petitie. Het is best aardig om wat bekendheid over de materie te promoten, maar nergens wordt aangegeven wat er met die handtekeningen zal gebeuren en welk doel er bereikt zou worden. Het doel was toch om een overheid te overtuigen?
   In België heeft ook iemand een aantal handtekeningen verzameld, en bij een bepaald aantal zou men dan het parlement mogen toespreken. Het vereiste aantal werd inderdaad gehaald, maar bij mijn weten heeft die toespraak in het parlement nooit plaatsgevonden. Ook door onderlinge onenigheid.

   Ondanks alle bemoeienissen neemt het aantal elektrosmog bronnen toe, en zelfs buiten-proportioneel.

   Als mijn vrouw in de supermarkt boodschappen heeft gedaan, weet zij bij de kassa hoeveel zij ongeveer moet betalen. Dat heeft ze uit het hoofd al uitgerekend.
   Zoiets kun je niet van de moderne jeugd verwachten, als ze geen rekenapparaatje op zak hebben.
   De moderne jeugd heeft de grootste moeite met taal en rekenen.

  1. Wel een test van het hart met dect telefoons, doet ’t hem ook
   https://youtu.be/_EI9fZX4iww
   Digital Portable Phones and Microwave Radiation on the Electrosensitive
   Of het kan ook zijn dat je deze test van Magda Havas bedoelde.

   mis je Sun…

 25. Alsof het slechts een handjevol betreft, dat wil men maar al te graag aan het volk wijsmaken. Het betreft miljoenen. En inmiddels zijn het ook miljoenen die zich bewust van het gevaar van wireless.
  En ach, als men wil doen geloven dat de bekendheid van 1 website afhangt en die onder vuur wil nemen, dat is pas naïef.
  Hieronder een filmpje over wifi op scholen en de test met de wifi-router van Magda Havas (vanaf minuut 5)

  http://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I

  1. is allemaal inbeelding van slapjanussen die niet willen werken, volgens Jenne

  2. @ Hyperalert,

   het zijn juist personen die wat graag willen werken en verdienen, maar die door hun gevoeligheid dat nu niet meer kunnen op hun werkplek.

  3. ik weet het Charles, ik ken zo iemand van dichtbij genoeg, inclusief hart op hol en andere symptomen, dit was een onterechte rot opmerking van mij vanwege wat achtergrond perikelen en bijkomende rotsferen waar ik vandaag weer eens op trigger..

  4. Hyper Alert, misschien kun je je aandacht ergens anders oprichten.

   Wanneer je geen onderscheidt weet te maken tussen niet kunnen werken, van wege legio omstandigheden, en de vele simulanten, a ha straling ja nu je het zegt, je voelt het stralen overal, die in dit systeem tot profiteurs zeg maar pooiers worden gemaakt en er nog een centje bij verdienen, en op die wijze een heel mooi systeem van sociale hulp om zeep brengen, en dan al die bureaux die vol zitten met figuren die je wel even helpen op de dagen dat ze niet onder de straling weg teren, om uit de grote pot mee te kunnen eten, al die nieuwelingen krabben zich achter hun oor, geld en er niets voor hoeven te doen, en na een aantal jaren de AOW in, waar anderen hun gods ganse leven voor geploeterd hebben, en dan terug naar huis, met een mooi inkomentje voor de hele familie, god wat een naïve slampampers zijn die Nederlanders toch, maar nu discrimineer ik natuurlijk !

 26. Vorig jaar zijn er in Amerika op een maand tijd een vijftal *holistic health doctors* onder vreemde omstandigheden overleden, terwijl er een ander vijftal vermist werden.

  *The seemingly systemic nature in which natural doctors are ending up either missing or dead raises serious questions as to whether some entity or person is possibly orchestrating these events. With billions of dollars at stake, what lengths would big pharma go to in an effort to silence those that share their knowledge of natural cures with the public?
  It seems that being a holistic health care provider that promotes natural health can now be dangerous to ones own health!

 27. Charles, je schreef: “In Rusland is er iets nieuws tegen EHS, wat men daar in diverse laboratoria heeft onderzocht en waar positieve rapporten over zijn. Het is nogal duur, maar daar ik expert ben krijg ik er een toegestuurd om uit te proberen, te meten, en verslag uit te brengen.”
  Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar wat ze in Rusland hebben bedacht. Ik hou je site in de gaten!

 28. De penetratie van zonlicht op de blote huid, in het lichaam, is extreem schadelijk, vooral op jonge leeftijd.
  De huidkanker in de 70 jaar na de blootstelling, kan dodelijk zijn.
  Wifi en de straling van mobiele communicatie heeft nog nergens een epidemie veroorzaakt. Bij de 6 miljard apparaten zou je toch wel ergens effect verwachten.
  Waar is dat?

  1. Wie zegt dat die epidemie er niet al lang is. Wat een duffe redenatie Henk.. Het verbieden van WiFi in klassen is gebaseerd op waarschuwingen van de WHO, die terloops meld dat elektro-magnetische straling gevaarlijk is.
   We noteren inmiddels dat 1 Op de 3 mensen kanker krijgt, hele hordes mensen zijn rusteloos, slapeloos en vol stress. Verwarde mensen in alle gelederen van de maatschappij. Wat voor epidemie had je voor ogen, om aan jouw beeld te voldoen Henk..? Maar zoek gewoon door naar ‘ergens zal toch wel een effect te vinden zijn’..

  2. Henk rot op man, met je zonlicht is schadelijk op de blote huid. We zijn mensen van de zon. Natuurlijk is te veel nooit goed.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.