Advertentie

‘Laat je verleden áchter je’..!


onno-nieveen
Ir. Onno Nieveen

Onno Nieveen is 53 jaar en zijn eigen verleden kan worden gekarakteriseerd als een permanente zoektocht. Die voerde hem  langs verschillende, zeer uiteenlopende opleidingen en werkvelden. Onno hierover: “Ik begon als ‘groene Wageningse ingenieur’ met de focus op het integraal oplossen van complexe, wereldwijde milieuproblemen. Er ontstond het inzicht dat voor het duurzaam oplossen van de massieve milieuproblemen nog iets anders nodig was dan de gebruikelijke technische aanpak.

Dat inzicht leidde tot het volgen van studies op het bied van (Jungiaanse) psychologie, astrologie, persoonlijke ontwikkeling, coaching en complementaire, integrale (Oosterse) geneeskunde en daarmee ook de ervaring om de complementaire velden van wetenschappelijke- en intuïtieve kennis en kunde te combineren.

Eind jaren negentig startte ik met dat gevoel een nieuwe carrière als therapeut, trainer en coach (Eon-advies.nl en Omegagezondheidcoaching.nl). Vanaf die tijd kon ik er niet meer omheen: ‘wij mensen, en dus ook ikzelf, worden geregeerd door ons verleden. Door onze opvoeding, culturele achtergrond, scholing, sociale (werk)omgeving, vervelende herinneringen, leefomgeving, DNA samenstelling en nog veel meer. En dat het verleden letterlijk in onze cellen is opgeslagen.

nooit meer stress cover nieveenMaar ook dat het verleden in veel situaties een ‘sta in de weg’ is om nieuwe wegen in te slaan, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en zelfs blijvend geluk te ervaren. Het verleden als wortel van een zeer persistent sabotagemechanisme en stressbron. Die confrontatie was natuurlijk een reden om nog dieper te gaan zoeken: hoe werkt dat sabotage mechanisme, welke mogelijkheden staan ons ten dienste, kunnen we een oplossing vinden om te leven zonder sabotage en hoe ziet dat er dan praktisch gezien uit?

Mijn zoektocht is nog niet ten einde, maar heeft me wel al een paar mooie vindingen opgeleverd, waaronder een methode om het oudste hersendeel, het reptielenbrein, bron van als ons gedrag en stresservaringen, tot rust te brengen..!

Ik ben er na al die jaren van doordrongen geraakt dat het mysterie van het leven niet te begrijpen is, en dat we ‘ondanks’ deze omstandigheden in staat zijn een gelukkig leven te leiden. De huidige situatie in de wereld geeft echter ook voldoende reden tot zorg. Klimaatverandering, milieuverontreiniging op grote schaal, uitputting van levensbronnen, uitsterven van planten- en dierensoorten, oorlogen om fossiele brandstoffen terwijl het alternatief al lang voorhanden is!”

Kortom ‘Laat het verleden achter je’ is in vijf woorden de boodschap van ir. Onno Nieveen. Ook in zijn nieuwste boek ‘Nooit meer Stress’ laat Onno de lezer zien dat de stress in ons leven veroorzaakt wordt door het verleden dat in ons doorleefd als verwachtingen, gedachtes, onbewust gedrag, gemuteerde cellen, etc.. In zijn leven en dus ook via dit boek roept hij op tot een fundamentele verschuiving van ons huidige (medisch) denken, een paradigma verschuiving, waarbij natuurlijk leven, met aandacht voor alle aspecten van het leven, de standaard is en blijft.

 

x

* * *

x

x

‘Laat je verleden áchter je’..!
x

Nooit meer stress

x
2015 © Onno Nieveen | deze versie © WantToKnow.nl/be

x

Een boek dat gaat over mensen en heftige stress in de 21e eeuw. Stress die niet meer hetzelfde is als de stress waar onze voorouders mee te maken hadden. Wat is er aan de hand? Waar bestaat die nieuwe stress uit? Moeten we ons zorgen maken? Wat kunnen we doen? Onno Nieveen heeft in dit boek zijn uiterste best gedaan om antwoorden te vinden op de genoemde vragen en alle facetten rondom stress in een helder kader te krijgen. Eén van de praktische uitkomsten van zijn zoektocht is de ontdekking van een nieuwe methode om chronische stress van de 21e eeuw uit ons leven te bannen.

hersen delen reptielenbreinDeze methode werkt op zowel lichamelijk als geestelijk niveau en bouwt voort op de kennis en wijsheid van onze voorouders, maar in een totaal nieuwe vorm die past bij het digitale tijdperk waarin we leven: we noemen het PPD-resonantie. We weten dat alles in het heelal onderhevig is aan verandering inclusief de aarde met alles wat zich daarop bevindt. Het is een natuurlijk verschijnsel dat het leven zich aanpast aan de veranderingen die zich voordoen, we hebben er zelf een woord voor: evolutie. Als het leefmilieu verandert, passen planten, dieren en mensen zich aan.

Maar de laatste paar honderd jaar lijken de veranderingen zich in een sneltreinvaart te voltrekken. Er lijkt sprake van revolutie in plaats van evolutie, industrialisering en technologische ontwikkelingen hebben het leven diepgaand beïnvloed. Denk bijvoorbeeld maar aan de ontdekking van elektriciteit, de verbrandingsmotor, de telefoon en niet zo lang geleden de inmiddels onmisbare computer. De vraag komt onwillekeurig naar boven of wij mensen deze extreem snelle ontwikkeling nog wel kunnen bijbenen?

stress-2Ons lichaam staat continue in de ‘overdrive’…
Is ons lichaam in staat zich in voldoende mate aan te passen aan de razendsnelle veranderingen? Zijn onze reacties, die stammen uit een ver verleden, toen we als jagers en landbouwers in kleine groepen woonden, nog adequaat? Kunnen we nog wel voldoen aan de eisen die de moderne tijd stelt? Lopen we soms achter de feiten aan en worden we het slachtoffer van achterhaalde gedragspatronen en 21e-eeuwse stress? Als we de huidige wereld beschouwen zien we dat al die technologische veranderingen van de laatste honderd jaar hebben geleid tot een leven dat in weinig opzichten nog lijkt op dat van daarvoor.

Eerst waren we grotendeels overgeleverd aan de natuur, als jagers of landbouwers volgenden we de seizoenen, nu zijn we ogenschijnlijk veel meer ‘beheerder’ of zelfs uitbater geworden. Veel mensen wonen en leven in enorme stedelijke centra en hebben de binding met de natuur verloren. Het natuurlijke ritme is door elektrische verlichting, geïndustrialiseerde landbouw en de 24/7 economie nog moeilijk te volgen.

1_Mother_nature_4Ons biologische systeem raakt gemakkelijk verstoord, chronische stress is voor veel mensen de realiteit geworden en we zijn ons er meestal niet eens van bewust. Er is een nieuwe vorm van stress ontstaan, die we nooit eerder in de evolutie van de aarde gekend hebben. Deze nieuwe stressvormen veroorzaken bij veel (jonge) mensen vage klachten en ernstige ziektes en leiden velen van ons weg van een natuurlijk en gelukkig leven.

Een natuurlijk en gelukkig leven?
Automatisch komt de vraag op: Wat is geluk? Geluk is een woord dat voor iedereen waarschijnlijk een andere betekenis heeft. Maar als we even beter kijken zullen we zeker ook een aantal gebieden vinden waarop we eigenlijk allemaal hetzelfde willen en zoeken, een soort natuurlijke drang zou je kunnen zeggen.

We kunnen eens beter kijken door een paar algemene vragen te stellen: Hangt geluk samen met de uiterlijke omstandigheden (huis, auto, weer, kleding, etc.)? Hangt het samen met innerlijke zaken als fysieke en geestelijke gezondheid? Is er iets te benoemen dat iedereen gelukkig maakt? En kunnen we ons eigen geluk dan beïnvloeden? Is geluk wel een persoonlijke zaak? Kan stress ons geluk beïnvloeden? Allemaal vragen die een belangrijke rol gespeeld hebben bij het schrijven van het boek ‘Nooit meer Stress’.

Onno Nieveen staat enthousiast te spreken tijdens een voordracht.
Onno Nieveen enthousiasme tijdens een spreekbeurt.

Falende gezondheidszorg
Het boek vloeit echter in eerste instantie voort uit het feit dat verschillende artsen en therapeuten (inclusief Onno Nieveen zélf!), vonden dat de kwaliteit van hun werk verbeterd moest worden. Ze werden geconfronteerd met steeds grotere aantallen mensen met forse en vaak vage problemen die lastig te behandelen waren. Het leek wel alsof er iets ontbrak in hun aanpak, die gebaseerd was op vele jaren ervaring en het gebruik van veel verschillende bewezen (reguliere) technieken, technologieën en methoden. Hoe kon het dat veel cliënten en patiënten te maken hadden met terugval in hun fysieke en geestelijke situatie of dat ze zich niet konden houden aan hun voornemens?

Geplande doelen werden niet bereikt ondanks die stevige voornemens, uitstekende plannen en een krachtige wil. Mensen die werkelijk van plan waren hun gedrag te veranderen, hun organisatie anders te besturen, hun leefwijze aan te passen, lukte dat niet. Hoe kon dat toch? Speelde de nieuwe stress een rol? Om een antwoord te vinden werd onderzoek gedaan, een decennium lang, ten einde cliënten beter te kunnen ondersteunen op hun reis naar gezondheid en geluk en ook om het eigen leven naar een nieuw niveau te tillen.

Deze zoektocht leidde er uiteindelijk zelfs toe dat ze met mensen gingen samenwerken die onder extreme, moeilijke en zeer stressvolle omstandigheden zoals oorlog, epidemieën en natuurrampen tracht(t)en te overleven. Onno Nieveen hierover: “Gedurende die zoektocht zijn we gestuit op iets totaal nieuws en werkzaams, iets wat ons allemaal kan ondersteunen in ons streven naar gezondheid en geluk. En dat willen we delen met de wereld. Het gaat, wat ik net al noemde en in deel 2 van mijn boek uitleg, om PPD-resonantie, een nieuwe helende vorm van iets wat altijd al heeft bestaan, namelijk resonantie. In andere delen van de wereld hebben alleen al in 2015 100.000 mensen succesvol gebruikt gemaakt van dit nieuwe fenomeen, in Nederland is het echter nog relatief onbekend. Het wordt tijd dat we er mee aan de slag gaan!””

Alles draait om resonantie
einstein energy realityResonantie is het verschijnsel waarbij het ene trillende voorwerp een ander voorwerp in trilling brengt. Maar er bestaan verschillende niveaus waarop we die resonantie kunnen ervaren. Op fysiek niveau (via licht en geluid), emotioneel niveau (verliefdheid en emoties bijvoorbeeld, via groepsgedrag) en spiritueel niveau (meditatie, psalmen en mantra zingen). In dit geval gaat het om helende resonanties, die aanwezige stress in ons lichaam-geest systeem neutraliseren.

Er zijn feitelijk twee soorten stressreacties:

 1. Stress als een natuurlijke reactie op dat wat er gebeurt in onze leefomgeving, maar minstens zo belangrijk,
 2. stress als gevolg van verwachtingen, beperkende gedachten, overtuigingen, gewoonten, disfunctioneel gedrag, in vet opgeslagen toxische stoffen en gemuteerde (voortplantings) cellen, zogenaamde imprints.

Deze imprints, restanten van het verleden, bepalen in hoge mate hoe onze toekomst er uitziet. Dat verleden kan vanaf nu met behulp van daarop afgestemde genezende resonanties, de PPD-resonanties, langzaam geneutraliseerd worden. En als de beperkingen van het verleden wegvallen, neemt ook de chronische stress af en wordt een toekomst mogelijk waarin een natuurlijk en gelukkig leven normaal is, en vitaliteit en gezondheid de norm. Goede slaap, geen emotioneel drama, weinig chronische ziektes en een harmonisch sociaal leven; voor iedereen die dat wil.. Wie wil dat nou niet?

Tenslotte: over de kracht van resonantie..
Onno Nieveen: “Veel mensen kijken me regelmatig nogal wazig aan, als ik spreek over ‘resonantie’, tijdens spreekbeurten e.d. Om je een voorbeeld te geven van de ongelooflijke kracht van resonantie, laat ik je dit filmpje zien van de Tacoma Narrows brug. Het verhaal over deze brug begint in 1940, als de Tacoma Narrows Bridge als een elegante en mooie brug wordt opgeleverd, als overbrugging van de Puget Sound bij Seatlle.

Het was de derde langst hangbrug ter wereld op dat moment en de brug werd geopend op 1 juli. Maar 4 maanden later,  op 7 november 1940, kwam de brug in een resonantie terecht van een stormwind. Deze resonantie zorgde ervoor dat de brug heftig begon te swingen, om uiteindelijk in te storten. De trillingen zorgden voor het uitslaan van seismografen overal ter wereld..

Inmiddels liggen de restanten van de brug op de bodem, als een kunstmatig rif en is het als fenomeen opgeslagen in het ‘National Register of Historic Places’, zodat het een beschermd gebied is. Deze gebeurtenis zorgde ervoor dat ingenieurs bij hun ontwerpen, veel uitgebreider dan daarvoor, rekening gingen houden met het fenomeen ‘resonantie’.. Het verhaal spreekt dus voor zichzelf over de kracht van op elkaar inwerkende trillingen..!

En tenslotte, over de kracht van helende resonantie:
Onno Nieveen: “Om mensen ook echt te laten ervaren wat resonantie teweeg kan brengen, laat ik tijdens spreekbeurten en workshops filmpjes en geluidsfragmenten zien en horen. Zelfs in die korte tijd, die we tijdens dit soort bijeenkomsten ter beschikking hebben, kunnen er al effecten optreden. Zo zijn veel voorkomende ervaringen bijvoorbeeld dat de ademhaling verandert (verdiept), dat gedachtes die stilvallen en dat er voelbare energetische reacties komen van het lichaam. Overigens hoef je niet perse naar een lezing te komen om helende resonantie te ervaren, iedereen kan thuis eens gaan proberen door een gratis PPD resonantie mp3 aan te vragen via www.nooitmeerstress.nl, 5-10 min/dag luisteren is genoeg.“

X

x

* * *

wanttoknow bookshop logo

klik voor link naar wanttoknow-bookshop voor meer info
op de cover van het boek hieronder:

nooit meer stress cover nieveen

2 gedachten over “‘Laat je verleden áchter je’..!

 1. Als je vader dood gaat dan valt er een molensteen van je schouders. Dan laat je een hoop beperkingen achter je. Sinds mijn vader dood is gegaan ben ik nog extremer geworden dan ik was. Ik had toch altijd de morele verantwoordelijkheid om me liggen om het goede te doen en mij te beheersen. Mijn vader zei dat altijd “beheers je”.

  “The desire to do good is far more dangerous then the desire to de evil.”

  – J.R.R. Tolkien

  “And lastly there is the oldest and deepest desire, the Great Escape: the Escape from Death.”

  – J.R.R. Tolkien (genius)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.