Advertentie

‘Living Earth’, mijn motto als bedrijf..


Gary Barham (1960) is geboren en getogen in paradijselijk Nieuw Zeeland in het plaatsje Gareth. Al jong keerde hij zich bewust af van de kapitalistische manier van werken en leven. Ondanks een zeer aantrekkelijke internationale carrière perspectief bij Shell waar hij al snel zag wat die benadering voor impact had op de Aarde. Hij vervolgde zijn pad langs veehouderij naar de biologische dynamische landbouw waar hij in aanraking kwam met de antroposofie van Rudolf Steiner dat sindsdien zijn verdere werk en levenspad bepaalde.

‘Kiwi’ Gary Barham

Zo was hij jaren directeur en trustee of the Waldorf School in Tauranga. En was hij landelijk politiek actief in ‘The Green Party of Aoteoroa New Zealand’. Gary ziet het als zijn taak om mensen weer in contact met de (hun) natuur te krijgen. Want de natuur is het leven zelf! De liefde bracht hem tenslotte in 1998 naar Nederland waar hij succesvol een ecologisch bouw en leemstuc bedrijf startte onder de naam ‘LivingEarth Company’.

Ook hier in Nederland zag hij met lede ogen toe hoe ’the race to the bottom’ leidde naar ongezonde werk- en leefomgevingen. Hij maakte toen de overstap naar woonbiologie in breedste zin van het woord. Mede gevoed door de razendsnel veranderende (draadloze) technologische ontwikkelingen, die onze woon/werk- en leefomgeving fundamenteel ondermijnen.

Want een onnatuurlijke (technologische) vorm van groei kan in zijn ogen niet plaats vinden …in de natuur liggen de antwoorden laten we daar wijs mee omgaan! Wij geven graag het woord op deze plek aan Gary Barham.

* * *

x

x

‘Living Earth’, mijn motto als bedrijf..

2019 © Christine van Blokland | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Sinds Living Earth in 1999 startte als ecologisch bouwbedrijf is er veel veranderd. Oprichter Gary Barham voelt het als zijn persoonlijke missie de natuurlijke paradijselijke essentie, waarin hij geboren en getogen is, Nieuw-Zeeland, te vertalen naar onze 24/7 westerse technologische maatschappij. Gary heeft uit de eerste hand de ontwikkelingen in onze huizen en werkplekken meegemaakt. Steeds vaker kiest men voor synthetische en goedkopere materialen als oplossingen voor onderhoudsvrij, praktisch, en gemak.

Hand in hand daarmee samengaan de ‘gadgets’ en vaak draadloze technieken, die we krijgen aangeboden onder de noemer van ‘duurzaam & groen’. De gevolgen daarvan hebben zelfs de naam ‘sick building syndrom’ al gekregen, maar zijn door economische en financiële crises alweer naar de achtergrond geraakt. Diezelfde crisis resulteerde in bijscholing en uitbreiden van zijn werkzaamheden als woon en stralingsbioloog.

Kortom onze huizen en werkomgevingen verworden eerder tot kosten-efficiënt en klinisch-onderhoudbaar, dan dat het een warm en veilig nest is. Het bedrijf ‘Living Earth’ creëert en adviseert graag over Living Spaces vanuit de holistische benadering, dat de mens en zijn woon/werk omgeving één zijn. Vanuit het beeld ‘Harmony in house and heart’.

Alles is energie en heeft een frequentie dat een veld vormt.
Zo zijn er natuurlijke velden en mensgemaakte velden (elektriciteit, magnetisme, hoogfrequent). Vanuit dezelfde holistische benadering ziet Living Earth de mens als een elektromagnetisch (Licht) wezen met zijn eigen unieke blauwdruk of frequentie patroon. Zichtbaar en meetbaar als Biofield of meer spiritueel gezien: de aura. Als de mens in harmonie is met zichzelf en in balans met zijn omgeving dan pas kan er sprake zijn van Leven in plaats van overleven…. Wat in deze 24/7 technologische maatschappij steeds vaker regel-dan-uitzondering is.

De ‘Green Man’. Primair is de afbeelding een interpretatie van de hergeboorte, of de ‘renaissance’, die de groeicyclus representeert, die elke Lente weer begint. Een beeld uit het collectieve onderbewustzijn? De ‘Green Man’ wordt vaak als sculptuur of als tekening op gebouwen gezien. De ‘Green Man’ wordt vaak als sculptuur of als tekening op gebouwen gezien. Als decoratief architectonisch ornament. De ‘Green Man’ is volledig in groene bladeren en takken gevat en verbeeldt daarmee de levenskracht van de natuur.

Daar onze omgeving het laatste decennium drastische aan het veranderen is met een snelheid en intensiteit van onnatuurlijke proporties elektromagnetische straling (3G, 4G op handen zijnde 5G) ziet Living Earth het als haar taak daar onafhankelijke informatie, bewustwording en oplossingen voor aan te dragen. Want, logisch gevolg van een holistische benadering zijn de interacties van de menselijke velden met zijn omgevingsvelden die voor iedereen een andere impact en uitwerking hebben. Dat is maatwerk en daarvoor ben je als opdrachtgever bij Living Earth in de juiste handen.

De werking van de elementen..
Alles op het gebied van straling valt wat hen betreft onder het element Vuur. We spelen letterlijk en figuurlijk met vuur! De norm voor blootstelling aan straling is gedateerd en zeer eenzijdig wetenschappelijk onderbouwt vanuit het perspectief dat straling het lichaam slechts opwarmt en dat dit niet schadelijk is. De norm wordt zoals bekend wel vaker gerelateerd aan economische belangen en prevaleren boven gezondheid, milieu en behoud van onze planeet.

De 4 elementen, waarbij ‘hout’ als element niet meer is opgenomen. Waarom lees je hiernaast.

Daar waar het element Aarde (pesticiden, bodemuitputting door intensieve landbouw etc.) het element Water (plastic soup, chemicaliën etc.) het element Lucht (fijnstof, CO2, broeikaseffect etc) al op de kaart staan en het bewustzijn daaromtrent toegenomen is, vervuilen we nu onze Levensether met elektriciteit oftewel Vuur door het pompen van hoogfrequente elektromagnetische straling.

Onder de noemer van economische groei, technologische vooruitgang en reclame slogans als; “niet omdat het moet maar omdat het kan” worden we ‘geprogrammeerd en verslaafd’ gemaakt zodat we niet wakker worden en zien wat de keerzijde lees gevaren van de opmars van deze draadloze technieken werkelijk zijn!

Deze maatschappelijke, filosofische en ethische vraagstukken brengen zij daarom altijd in tijdens interactieve lezingen omdat er veel meer aan de hand is dan er op eerste gezicht lijkt! Bijdragen in bewustwording is zo een belangrijke pijler binnen Living Earth.

Christine van Blokland

Christine van Blokland als partner..
Sinds 2018 is Christine van Blokland partner in Living Earth. Waar Gary Barham de omgevingsexpert is is Christine vooral een mensen-mens. De inmiddels zaken en levenspartners leerden elkaar in 2013 kennen via de beroepsopleiding van ECOintention. Waar het leren werken, interpreteren en harmoniseren van onzichtbare energie velden hun gezamenlijke passie werd. Door omstandigheden konden zij die kennis in 2017 in de praktijk brengen, een professioneel avontuur dat zij beiden vanuit bezieling aanpakten.

Sindsdien biedt Living Earth een totaalpakket van diensten en producten gericht op ‘Life enhancing’. Daarin werkend op de verschillende lagen of dimensies, vanuit het door henzelf ontwikkelde concept ‘eVit’; een afkorting van ‘electroVitality’. Een eVit-home is een meting aan huis door Gary, waarbij hij geijkte wetenschappelijke apparatuur gebruikt..

Deze metingen, rapportage en duidingen worden vastgelegd in een rapport dat met de opdrachtgever wordt besproken. Ter plekke worden er echter maatwerk adviezen, tips en oplossingen aangedragen en deze oplossingen zien Christine en Gary van Living Earth op drie niveaus

  • fysiek (bekabeling, uit/af-zetten van bronnen, vervanging bepaalde apparatuur)
  • elektromagnetisch hierbij werken Christine en Gary met ‘VIVO-Base’-producten van een Duitse leverancier. Deze zijn in staat een actief mensvriendelijk veld uit te zenden, waardoor de watermoleculen in de huid een natuurlijk schild vormen tegen straling van buiten het lichaam (deze producten zijn overigens ook verkrijgbaar via de webshop)
  • holistisch de door Living Earth ontwikkelde ‘Earth Vitality-products’ zijn op fijn-stoffelijk/energetisch niveau werkzaam. Hierin gaan de zg. ‘heilige geometrie’, wetenschap en technologie op natuurlijke wijze samen.

Door zijn jarenlange ervaring vanuit technologie, wetenschap en zijn eigen (spirituele) levens pad is Gary in staat een passende mix van feiten, onafhankelijke informatie, maar bovenal een luisterend oor te bieden. Daarbij in elke situatie de klant zo centraal stellend. De eVit Personal neemt Christine voor haar rekening en deze bestaat uit een meting van het elektromagnetische lichaam (Biofield/ Vitalfeld) van de mens. Dit gebeurt met het Global Diagnostics (medische klasse II) apparaat van het Duitse bedrijf ‘Vitatec’.

Wat voor EXTRA belasting gaat het 5G-netwerk opleveren?

In slechts 8 minuten tijd, meet dit apparaat het energetische reactiepatroon van ruim 600 punten in het lichaam. De meting geeft de mate van vitaliteit en heelheid aan van totale lichaamssystemen, maar kan ook tot op celniveau kijken wat de oorzaken zijn van situaties van on-balans, daarbij deze middels frequenties harmoniseren. Uniek aan dit apparaat is dat het stralingsbelasting, zichtbaar, meetbaar en behandelbaar maakt! Een situatie waarvan we vroeger alleen konden dromen.

Van het (meter)kastje naar de muur..

Te vaak met de ontkenning, maar vaker nog het niet-herkennen van stralinggerelateerde klachten, worden mensen onnodig van kastje naar de muur gestuurd. Vaak met een diagnose/medicatie die gericht is op ’tussen de oren’. Want het kán niet dat het allemaal aan deze straling ligt.. Hierdoor komen mensen vaak dus, nóg erder in de problemen, met alle gevolgen van dien. Wat dacht je ervan dat we inmiddels in Nederland 8,8 miljoen chronisch zieken hebben!?

Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met ‘Het Veld’ aantoont..

Living Earth is er trots op dat zij, met de collega’s binnen het netwerk van Vitatec-therapeuten door heel Nederland bijdraagt aan preventie en binnen het netwerk de experts zijn op het gebied van straling. Christine hanteert ook haar kennis, vaardigheden en talent om de niet-zichtbare velden van de emotionele, mentale en spirituele fijn-stoffelijke lichamen van de persoon in kwestie te koppelen aan de uiteindelijke fysieke manifestatie in het stoffelijke lichaam. Naast gerichte voeding, beweging en suppletie advies (ook verkrijgbaar via de webshop) is er veel tijd en aandacht voor de zogeheten eVit Life Coaching.

Met de Global Diagnostics heeft zij een extra stuk gereedschap toegevoegd aan het invulling geven van haar werk als ‘Chris Transformatie Reisleidster’. Hierin zijn ‘bewustwording’ en ‘spiritualiteit’ de sleutels naar heelheid en balans. Het werken met energievelden en specifieke frequenties is de toekomst van de geneeskunst en New Science. Met voorlopers als Bruce Lipton en Rupert Sheldrake wordt de wetenschap uitgedaagd op een andere manier te gaan waarnemen.

Daar waar spiritualiteit en wetenschap in een nog niet zo lang verleden hand in hand gingen, waren het o.a. Einstein en Nicola Tesla die ons toen al de weg wezen. Einstein zei eens

“Wetenschap zonder religie is kreupel.
Religie zonder wetenschap is blind.”

Dit jaar in juni bestond ‘Living Earth’ 20 jaar. Daarvóór echter, was oprichter Gary Barham gedreven antwoorden te vinden, langs zowel wetenschappelijke als spirituele wegen. Zo was hij in zijn jonge jaren 6 jaar werkzaam bij Shell offhore en maakte toen een zeer bewuste stap terug naar de natuur en natuurlijke manier van leven en werken. Langs Biodynamische landbouw, oprichten van de Waldorf school(Rudolf Steiner antroposofie) en het opklimmen in de groene politiek van Nieuw-Zeeland zette hij in 1989 voet op Nederlandse bodem.

Zijn Pad heeft hem aangezet tot het schrijven van zijn eerste boek in een serie van drie onder de noemer Sacred Universe waarin in boek I:  ‘Quantum Geometry – escape from gravity – a path to enlightenment ‘ Vermoedelijk zal het boek worden gepubliceerd in 2020. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de ‘Living Earth’-nieuwsbrief of volg op Facebook.

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.