Advertentie

Openbaring over de uitbraak van het Corona-virus


Deze column gaat in het bijzonder over 2 bijzondere mensen, afgestudeerden en tóch zoals wij allemaal, op zoek naar de liefdevolle bescherming van de essentie van ‘Thuis’-voelen. In die zoektocht, die we allemaal maken, kwamen Gabriela Levin (1960) en Reint Gaastra (1956) elkaar tegen. Een bijzonder match kwam tot stand; volledig complementair gingen zij aan het werk en vormen sinds enkele decennia een prachtig duo. Laten we ze aan je voorstellen, voor het geval je ze (nog) niet kende:

Drs. Gabriela Levin studeerde medicijnen met de specialisatie psychiatrie en psychotherapie in Buenos Aires. Daarna in 1986 een eigen praktijk als antroposofisch arts en psychotherapeute in de Argentijnse hoofdstad. Na een halfjaar in India, vertrok ze in 1990, naar Nederland. Ze bekwaamde zich in Chinese geneeskunde, reiki en de Indische geneeswijze Ayurveda en opende een praktijk als Ayurvedisch geneeskundige en psychotherapeute.

Als medium, trainer en auteur geeft zij nu vorm aan de ‘Mary Magdalene and Jesus World School’ en -samen met echtgenoot Reint- aan de publicaties/boeken van ‘Follow Your Heart Publishing’. In het voorjaar van 2017 werd Gabriela gekozen, door de lezers van Paravisie tot ‘Medium van het Jaar 2016’.

Mr. Reint Gaastra (1956) studeerde rechten in Utrecht en werkte daarna 1981 in dienst bij Achmea. In 1988 maakte hij de overstap naar de uitgeverij. Bij Kluwer Bedrijfsinformatie werd hij in 1991 hoofdredacteur van ELAN, magazine voor directeuren en commissarissen. Sinds 1997 is hij zelfstandig werkzaam als congresvoorzitter, journalist, columnist. Nu vooral en bovenal trainer en coach bij de ‘Mary Magdalene and Jesus World School’ en ruim 2 decennia al redacteur en uitgever bij ‘Follow Your Heart Publishing’.

Het werk van Gabriela & Reint
Wat nu als Jezus, Maria en Maria Magdalena gewone mensen waren, zoals wij allemaal..? Dat ze bestaan hebben, is daarbij dan een uitgangspunt natuurlijk. En wat nu als (vooral) de Rooms-Katholieke Kerk, dit hele fenomeen ontvoerd heeft en er een megalomaan machtsstempel op gedrukt heeft. Macht uitvoert over al die (goed-)gelovigen en vervolgens een van de rijkste organisaties in de wereld werd. Waar de laatste jaren de beerput is open gegaan van kindermisbruik en historische dwalingen.

Maar dat dus de essentie van het verhaal klopt, maar dat er dus veel, heel veel manipulatie heeft plaatsgevonden, gebouwd op de berichtgeving van dit Jezus-Christus-verhaal. Wat nu als de profetieën van deze 3 spirituele leermeesters nog steeds doorgaan? Dan is dát het verhaal, zoals dat al ruim 20 jaar via het echtpaar Gabriela Levin en Reint Gaastra de wereld in wordt gebracht.

Wij van WantToKnow kennen de liefdevolle mensen áchter de boeken en informatie die wordt doorgegeven over Maria, haar zoon Jezus en zijn beminde Maria Magdalena. Kijk eens naar deze zoekopdracht-resulaten, hier op de site, op het woord ‘Jezus’; je zult je verbazen hoe in ‘alledaagse’ spirituele gedachtenwisselingen, de persoon van Jezus Christus nog aanwezig is. Waarom zouden krachtige Zielen niet nog aanwezig kúnnen zijn in deze wereld, om hun liefde en liefdevolle boodschappen met ons te blijven delen..?! En Jezus, zijn moeder Maria en zijn geliefde Maria Magdalena waren toch van dit ‘soort’ liefdevolle medemensen..?

Eén van de vele boeken die via de lichtmeesters, in dit geval Maria Magdalena, zijn doorgegeven aan Gabriela en Reint.

Maria Magdalena, ook hier komt ze haar ‘zegje’ doen..!
Vooral Maria Magdelena, heeft de afgelopen 2 decennia, via ontelbare kanalen, al veel informatie doorgegeven. (HIER op de site bijv.) Met name over de kracht van het vrouwelijke IN IEDER MENS. Onbevooroordeelde, liefdevolle informatie, die het MINIMAAL verdient om met open mind gelezen te worden. Kijken waar het resoneert dus.. En ja, het resoneert bij heel veel mensen. Die net als wij tot de ont-dekking komen, dat het eerder besproken megalomane machtsstempel van de religie, de zaak geen goed heeft gedaan.

Heeft gezorgd voor een soort nieuw vooroordeel ten opzichte van het gebleken bedrog en de wereldwijde manipulaties. Waardoor o.a. de Katholieke Kerk een van de machtigste (niet alleen economisch) bolwerken in de wereld is. Een instituut dat een gedrocht op zichzelf geworden is en waarvan heel veel mensen niet weten hoe ze het moeten plaatsen. Daarom wellicht aan de kant beginnen die Reint & Gabriela aanreiken..? Met een open mind dus lezen en voelen, en dan pas je oordeel vellen..? Of in stilte -zonder oordeel- het e.e.a. laten beklijven..?

En eerlijk is eerlijk- ook wij voelen de pijn van het verraad van de religie.. En daarmee de weerstand om met open hart informatie hier omtrent te lezen. Alleen al de unfaire, vernederende behandeling van minderjarigen, ongezonde kerkelijke regels (celibaat?) en machtsmisbruik, zijn geen pretje om te doorleven of te beleven, als afspiegeling van deze religie, rondom de kern van het verhaal; en de persoon van Jezus.

Mogen we je daarom deze onderstaande actuele doorgeving aanreiken?  Over de eigentijdse interpretatie van de opkomst van … het Coronavirus.. Jawel, hoe actueel wil je het hebben van deze 3 mensen-tussen-de-mensen: Jezus, Maria en Maria-Magdalena. Oordeel zelf; maar niet op voorhand. Dus lees deze info en doe dan je ding..!

* * *

x

Liefde geeft vorm aan je leven. Alles wat je doet draait om Liefde.
De planeet Aarde is gericht op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde.
Heel veel zielen komen hier juist naartoe, om dit essentiële aspect te ontwikkelen.

Het leven in de materiële dimensie geeft jullie de mogelijkheid om,
door de confrontatie met de grenzen van het leven op Aarde,
je hart te openen naar onvoorwaardelijkheid.

Onvoorwaardelijkheid ontstaat pas wanneer een individueel Goddelijk bewustzijn,
zoals bij een mens, geconfronteerd wordt met de grenzen van de fysieke dimensie.

Deze grenzen worden voelbaar vanuit de vier Aardse lichamen:
het fysieke, energetische, emotionele en psychische lichaam.
Het is de overgave aan deze grenzen dat het hart verder opent
en de ervaring van liefde naar een hoger niveau tilt.

Elk van deze vier lichamen vormen een poort naar
het ontwaken van de Christus en het bewust ervaren van je Goddelijkheid.
Het Christusbewustzijn, de geaarde onvoorwaardelijke liefde,
wordt daardoor in jou geboren.”

Maria Magdalena
(Kerstboodschap 2017)

via Gabriela Gaastra-Levin
(HIER)

* * *

 

Een openbaring van Maria Magdalena en Jezus:

De redenen voor het Coronavirus

vanuit een spiritueel perspectief:
x

Over de redenen van de Corona-virus-uitbraak..

2020 © Open Your Heart publishing | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Maria Magdalena en Jezus leggen aan medium Gabriela Gaastra-Levin (Maria Magdalena en Jezus Wereldschool) uit dat de mensheid  grenzen overschrijdt in de relatie tot de natuur en het eigen immuunsysteem aantast. Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, we willen met jullie reflecteren over de uitbraak van het Coronavirus in relatie tot jullie huidige evolutiefase, als mens en als mensheid. Jullie zijn als soort, individueel en met elkaar, in een dynamische fase van bewustzijnsontwikkeling.

Apostel Maria Magdalena volgens Da Vinci. Afgebeeld naast Jezus in het schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’.

Jullie belangrijkste uitdagingen in deze tijd zijn onder meer het helen van je relatie met de natuur, het creëren van wereldwijde gelijkwaardigheid van man en vrouw, het openen van je hart om vanuit liefde te leven, het intellect in dienst stellen van het hart, het omarmen van je Goddelijk essentie en het integreren van je spirituele en Aardse bewustzijn. In dit proces is de mensheid op een weg beland waarbij het hoofd boven het hart en het mannelijke boven het vrouwelijke worden gesteld.

De mensheid denkt meesterschap via technologie te bereiken in plaats van te groeien in bewustzijn. En dit NU brengt de concentratie van macht in de handen van een kleinere groep mensen met zich mee; een groep die steeds meer het mentale veld benadrukt en controle over de individuele mens uitoefent.”

Blauwdruk van Kosmische trillingen
Maria Magdalena en Jezus: “Ieder van jullie beschikt over een blauwdruk van Kosmische trillingen die de verschillende aspecten van God vertegenwoordigen. Deze aspecten zijn in je organen, energie, emoties, overtuigingen en in de vraagstukken waarmee je aan je leven vormgeeft, aanwezig. Jij bent een individuele belichaming van de Kosmos en het Universum. Je bent een incarnatie van God op Aarde. 

Er dienen zich nu evenwel technologische uitvindingen aan op het gebied van artificiële intelligentie, robotica, drones, wapens en straling, in bijzonder de nieuwe ontwikkelingen rond de 5G-communicatietechnologie, die op een kunstmatige manier het veld van eenheid via onder meer ‘Internet of things’ proberen na te bootsen. Deze uitvindingen kunnen de essentiële Kosmische trillingen, waar jullie de blauwdruk van belichamen, niet reproduceren. En daardoor dreigen, met het op handen zijnde wereldwijde gebruik van deze technologieën, essentiële menselijke functies te worden ondermijnd.”

De invloed van de beperking van individuele vrijheid
Maria Magdalena en Jezus: “Het uitoefenen van controle en het onderdrukken van individueel bewustzijn en persoonlijke rechten, zoals dit in China heden ten dage wordt gedaan, heeft een afbrekend effect op het immuunsysteem van de mens. En dit nu komt naar voren in de uitbraak van het Coronavirus in een van de provincies van dit land. In China brengen 5G en verwante technologieën, het onderdrukken van individualiteit en persoonlijke rechten en het verhogen van de controle op de individuele burger, op een nieuw niveau in een vrijheidsbeperkend proces dat al vele jaren gaande is.

Het overmatig versterken van de collectieve controle leidt tot een verzwakking van de individuele weerbaarheid. Voor de rest van de wereld is dit een spiegel van de keuzes die jullie als mensen op dit moment aan het maken zijn als het gaat om het behoud van je individuele bewustzijn, je spirituele ontwikkeling en het omarmen van je hart als leidraad in je leven.

Het behoud van je zelfbeschikkingsrecht om je eigen zielepad te bewandelen en vanuit je hart te leven, dient te worden gerespecteerd. Dit hoort bij de essentie van je zijn van mens. Een optimaal functioneren van je organen en je energetische en fysieke lichaam en de harmonieuze ontwikkeling van je Persoonlijkheid zijn hier nauw mee verbonden.”

Omgaan met wilde dieren en microben
Maria Magdalena en Jezus: ”Een van de factoren die de ontwikkeling van infectieziekten in mensen bevordert is de interactie met wilde dieren. Deze dieren leven in een uitgesproken verbinding met het eenheidsveld van de natuur. Hun directe connectie met de Goddelijke Bron geeft hen een sterk immuunsysteem. Zo kunnen ze ook natuurlijke dragers van micro-organismen zijn zonder er zelf ziek van te worden. Op het moment dat mensen deze dieren opeten of in direct contact met ze komen, kunnen ze microben overnemen zonder dat ze daarop voorbereid zijn. Daardoor is het immuunsysteem van deze mensen minder in staat om de microben te bestrijden en hun eigen heelheid te behouden.

De mens IS natuur, De kosmos IS natuur. De natuur IS mens & kosmos..!!

Mensen zijn in de huidige tijd minder bewust van hun deelname aan het veld van eenheid van de natuur. In het bijzonder door het huidige technologische pad dat de mensheid volgt, vervreemdt deze zich steeds meer van de natuurlijke processen die de interactie tussen mens, dieren, planten, mineralen en de vele ecosystemen regelen.

Op die manier onderschatten mensen de mogelijke consequenties van deze uitwisselingen. In China in het bijzonder, maar ook in andere landen, hebben mensen wilde dieren hun vrijheid ontnomen en ze voor hun eigen behoeften gebruikt. Zo krijgen ook de mensen de microben die de dieren met zich mee dragen.”

Manipuleren van biologische intelligentie
Maria Magdalena en Jezus: “Naast de mogelijkheid van een virusoverdracht door middel van wilde dieren hebben in het geval van deze coronavirus-epidemie Chinese wetenschappers geëxperimenteerd met het manipuleren van biologische intelligentie, in de vorm van het ingrijpen in virusgenen. De illusie van controle over de natuur en over het sturen van de natuur voor eigen doeleinden, heeft opnieuw laten zien dat de mens niet in staat is, om vanuit een dualistische visie, het uitgebreide bewustzijn van het eenheidsveld van Moeder Aarde te beheersen en te begrijpen.

‘De mensheid denkt meesterschap via technologie te bereiken in plaats van te groeien in bewustzijn. En dit NU brengt de concentratie van macht in de handen van een kleinere groep mensen met zich mee; een groep die steeds meer het mentale veld benadrukt en controle over de individuele mens uitoefent.’

Naast het inperken van de epidemie en het versterken van mensen om weerstand tegen het Coronavirus te bieden, is het nodig dat de mens meer respect voor de natuur en de natuurwetten koestert, wilde dieren in hun natuurlijke habitat laat en hun leven en levenscyclus respecteert. En stopt met het manipuleren van micro-organismen voor het uitoefenen van macht en geweld over anderen.”

De natuur stelt een grens
 Maria Magdalena en Jezus: “De huidige virusuitbraak is in wezen een grens die de natuur aan de mens stelt en een uitnodiging voor een meer respectvolle en bewuste omgang met microben, dier en natuur in het algemeen. In deze tijden van milieu- en klimaatcrises vormt deze epidemie de zoveelste waarschuwing aan de mens om meer respect voor de Aarde te ontwikkelen en zich aan de samenwerking met de natuur en de dierenwereld in het bijzonder over te geven. De menselijke wil aan de natuur opleggen kent grenzen en die worden nu steeds meer manifest. Het aanvaarden van deze grenzen speelt een belangrijke rol bij het openen van jullie hart en het omarmen van je Goddelijkheid als mens.”

Je immuunsysteem als uiting van je Goddelijkheid..
Maria Magdalena en Jezus: “Het immuunsysteem is een stelsel dat je lichaam beschermt tegen indringers van buitenaf en tegen cellen en factoren in je lijf die je heelheid als mens kunnen beschadigen. De kracht waarmee je immuunsysteem werkt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door je zelfliefde, het recht dat jij aan jezelf geeft om jezelf te zijn, een gezonde levensstijl die je persoonlijke bestaan bevordert, de connectie met je hart en met je Goddelijke Bron en de algemene trilling die jij met alles in je leven schept.

In het bijzonder allerlei vormen van zelfveroordeling en zelfmiskenning, straffen die je bewust of onbewust jezelf hebt opgelegd, geheimen, ongezonde beloften en zelfdestructief gedrag ondermijnen je immuunsysteem. In het collectieve bewustzijn van de mensheid en vaak ook in familieverband zijn er miskennende en beperkende overtuigingen die je zwakker en kwetsbaarder maken. Het immuunsysteem functioneert op basis van je zelfliefde en je bestaansrecht.

Natuurlijke balans is overal te vinden en te realiseren. Als je er oog voor hebt..!

Het is de ruimte die jij aan jezelf geeft die maakt dat je immuunsysteem jou efficiënt kan verdedigen. Als je twijfelt aan het recht om jezelf te zijn, jezelf afkeurt of moeite hebt om grenzen te stellen, kan je immuunsysteem gaan twijfelen over wat je wilt. Wil jij je eigen ruimte claimen of niet? Of maar half-half? Het immuunsysteem vraagt zich dan af: ‘Moet ik de rebellerende cellen bestrijden of de bacterie en virussen, die je lichaam over willen nemen, tegenhouden? Of moet ik ze hun gang laten gaan?’

‘Wie ben ik om mijn ruimte op Aarde te claimen?’, vraag jij je mogelijk af. Als jij twijfelt over je recht om op Aarde te zijn, doet het immuunsysteem automatisch zijn werk minder efficiënt. Jouw twijfels kunnen gebaseerd zijn op een innerlijke weerstand tegen het op Aarde zijn. Wantrouwen tegenover de Aarde, weerstand tegen de spelregels in de fysieke dimensie, afkeuren van je lichaam, behoefte om de Aardse dimensie te verlaten of om niet meer te willen incarneren zijn gevoelens en overtuigingen die je bestaan als fysiek mens verzwakken.

Ze reflecteren een onbewuste wens om uit deze dimensie te vertrekken en je fysieke bestaan los te laten. Omdat jij, op die manier, verzuimt om je lichaam te bevestigen en te ondersteunen, kan je immuunsysteem je niet succesvol verdedigen.

‘Zelfliefde en zelferkenning versterken je energetisch veld en maken het ontoelaatbaar voor ondermijnende factoren en tot je doordringende wezens. Tegelijkertijd bekrachtigen ze jouw immuunfunctie, die duidelijke grenzen kan stellen en je eigen territorium op Aarde kan bewaken. Dit is de basis voor de verdere ontwikkeling van je persoonlijke bewustzijn.’

Je immuunsysteem ‘denkt’ je beter te dienen door je ziek te laten worden. Zo kun jij je wens vervullen om de fysieke dimensie te verlaten zonder dat je er veel voor hoeft te doen. Dit zijn halfbewuste en halfonbewuste processen en beslissingen die veelal gebaseerd zijn op oude slachtoffergevoelens en onverwerkte emoties. Je kunt je echter van dit alles bewust worden en jezelf naar de rol van Schepper verplaatsen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor deze ondermijnende emoties en overtuigingen, oude trauma’s te helen, geheimen te delen en ongezonde beloften los te laten, kun jij je Aardse bestaan als mens vanuit je hart omarmen. Door deze keuze kun je een meer liefdevolle levensstijl opbouwen, gelukkiger worden en je trilling verhogen.”

De belangrijkste voeding voor je immuunsysteem
Maria Magdalena en Jezus: “Het omarmen van je Aardse natuur opent de weg naar het openen van je hart en het omarmen van je Goddelijkheid als mens. Hierdoor versterk je de verbinding met je Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God en je Goddelijke Bron in de Aarde waardoor puur bewustzijn intenser door je Aardse Persoonlijkheid en in het bijzonder door je fysieke lichaam kan stromen. Dit is de belangrijkste voeding voor je immuunsysteem.

Zelfliefde en zelferkenning versterken je energetisch veld en maken het ontoelaatbaar voor ondermijnende factoren en tot je door dringende wezens. Tegelijkertijd bekrachtigen ze jouw immuunfunctie, die duidelijke grenzen kan stellen en je eigen territorium op Aarde kan bewaken. Dit is de basis voor de verdere ontwikkeling van je persoonlijke bewustzijn.

Ongeacht de krachten en processen die ten grondslag liggen aan elke epidemie, zoals bij het huidige ‘Coronavirus’, is het de connectie met je hart en met je Goddelijke Bron die bepaalt hoe jij hiermee omgaat. Dit virus daagt je uit om met jezelf aan de slag te gaan en je zelfliefde, je gezondheid en je levensstijl te optimaliseren en je trilling te verhogen om onder alle omstandigheden je bestaansrecht op Aarde te claimen en je Goddelijkheid als mens neer te zetten.

Wij zijn voor jullie beschikbaar in dit proces! Met onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

Advertentie

3 gedachten over “Openbaring over de uitbraak van het Corona-virus

 1. Virus afkomstig van de vismarkt? Een andere hypothese las ik in een boek van 1981 jawel 1981 dus vorige eeuw. Het boek heet The eyes of darkness geschreven door Dean Koontz blz 255-256 jaartal aard van het virus en plaats van uitbraak. Toeval? Een stukje uit de tekst.“To understand that,” Dombey said, “you have to go back twenty months. It was around then that a Chinese scientist named Li Chen defected to the United States, carrying a diskette record of China’s most important and dangerous new
  biological weapon in a decade. They call the stuff ‘Wuhan-400’ because it was
  developed at their RDNA labs outside of the city of Wuhan, and it was the fourhundredth viable strain of man-made microorganisms created at that research
  center.
  “Wuhan-400 is a perfect weapon. It afflicts only human beings. No other
  living creature can carry it. And like syphilis, Wuhan-400 can’t survive outside a
  living human body for longer than a minute, which means it can’t permanently
  contaminate objects or entire places the way anthrax and other virulent
  microorganisms can. And when the host expires, the Wuhan-400 within him
  perishes a short while later, as soon as the temperature of the corpse drops below
  eighty-six degrees Fahrenheit. Do you see the advantage of all this?”

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.