Advertentie

Blazen wij het Corona-virus op..?


Wolfgang Wodarg in 2008, als voorzitter van het Gezondheidcommittee van de Europese Raad. “Wij hebben een fake-epidemie gehad”. Lachen Chan en Osterhaus in hun vuistje? Osterhaus liet in ieder geval, bij het ‘constateren’ van het eerste Nederlandse varkensgriep-geval, de whisky open trekken..! (klik voor artikel )

x

x

Blazen wij het Corona-virus op..?

2020 © vertaling WantToKnow.nl/be

x

Dr. Wolfgang Wodarg (1947) is een Duitse arts, die ook politiek verbonden is aan de SPD. Hij werd bekend door zijn rol als voorzitter van de Parlementaire Assembly van de Raad van Europa (HIER) voor de afdeling Gezondheidszaken. Na gedegen onderzoek in 2008 en 2009, gehouden naar de malversaties door de WHO rondom de Mexicaanse Varkensgriep, oordeelde Paul Flynn, onderzoekscommissie-voorzitter van de Raad van Europa, dat er sprake was van ernstige manipulaties op beleidsniveau. Ná de bizarre verlopen, door de WHO uitgeroepen ‘pandemie’ tekende Wodarg vanuit zijn positie als voorzitter, een resolutie op 18 december 2009, naar aanleiding van het onderzoek van de Raad van Europa.

De resolutie behelsde een oproep tot een diepgaand onderzoek naar de invloed van farmaceutische bedrijven op de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie. Met name op de invloed van de aankoop, de VERPLICHTE aankoop van vaccins tegen de H1N1-griep. Een griep die nauwelijks een epidemie was, laat staan een ‘pandemie’.. Het waren in Nederland de beide -door de farmaceutische industrie gesponsorde artsen Ab Osterhaus en RIVM-arts Roel Coutinho, die direct in een negatief daglicht kwamen staan, en naast minister Ab Klink, die van het hele circus rondom de aankoop van 34 miljoen (!!!) vaccins, een manipulatieve, democratie-onterende operatie maakten.

Dr. Wolfgang Wodarg maakt in zijn 10 minuten-video tussen de regels door korte metten met al die ‘adviseurs’ die regeringsleiders en politieke kopstukken adviseren, zonder dat ze gedegen werk hebben gedaan. Cijfers hebben bestudeerd en vergelijkingen hebben gemaakt met vorige griepgolven..! Kijk en trek je eigen conclusies..!

TRANSCRIPT

(vertaling uit Duits)

presentatie dr. Wolfgang Wodarg

(arts en medisch beleidskundige (o.a. voorzitter gezondheidsraad EU))
x

Ik wil je vertellen over de Corona- epidemie die we zouden hebben. En ik dacht dat de hype wel voorbij zou gaan, nadat het begonnen was. Maar het is zo veel erger geworden, dat ik denk dat je er goed over na moet denken. Ik was een ambulante dokter, ik runde een gezondheidsafdeling, ik had mijn eigen observatiecentrum. Een eigen monitoringsysteem voor griepaandoeningen, dat elk jaar in mijn gebied werd geïnstalleerd, dat was voor 150.000 inwoners, en ik heb altijd geobserveerd hoeveel mensen er ziek werden/waren.

Wolfgang Wodarg, de voorzitter van het gezondheidcommittee van de Europese Raad. “Wij hebben een fake-epidemie gehad”. Lachen Chan en Osterhaus in hun vuistje?

Elk jaar, over de hele wereld, hebben we nieuwe virussen; omdat virussen moeten veranderen. Als hetzelfde virus als voorheen weer zou opduiken, dan zou ons immuunsysteem ze herkennen en zouden we niet ziek worden. En dat betekent dat virussen zich dan niet kunnen vermenigvuldigen. En ze willen zich natuurlijk vermenigvuldigen, dus moeten ze altijd een beetje veranderen. Daarom hebben we elk jaar nieuwe varianten van deze virussen. En er zijn ongeveer 100 verschillende soorten, voortdurend veranderende virussen.

Dat is de situatie en daarbij hebben we nooit veel aandacht besteed aan de oorzaak van de griep, of de verkoudheid, of hoe je het ook wilt noemen. Maar er is in Glasgow al een aantal jaren onderzoek, heel mooi onderzoek gedaan. Ze probeerden dit te doen met de bestaande toetsingen, dat wil zeggen dat ze niet alle 100 testen onderzochten, maar alleen de varianten waarvoor ze testen hadden. En daar zijn dan een tien- of achttal verschillende virussen waargenomen. Er waren dus altijd al coronavirussen. Dit zijn nu de feiten vanuit Glasgow.

Van 2005 tot 2013 hebben ze gekeken welke ziekteverwekkers daar voorkwamen, inzake acute luchtwegaandoeningen. En daar zie je die kleurrijke cellen, dit zijn de ziekteverwekkers en de groene in het groene gebied daar, de coronavirussen. Die zijn er altijd al geweest. En degenen die dat hadden, hebben altijd een percentage van tussen 7 en 15, tussen 5 en 14%. Het is dus normaal dat er altijd een groot percentage coronavirussen aanwezig is.

Wat nu gebeurt..
In China, in Wuhan, is het grootste beveiligingslaboratorium voor virussen gevestigd in heel China. Dat betekent dat er veel specialisten zijn; er zijn mensen die de hele dag met deze dingen bezig zijn. En ze hadden er duidelijk werk: er zijn 11 miljoen inwoners, een grote stad, grote ziekenhuizen, grote intensive care-afdelingen. Altijd mensen die moeten worden beademd, er zijn altijd mensen die een longontsteking hebben; honderden waarschijnlijk.

Ab Osterhaus, de man die de Nederlandse regering neutraal zou adviseren. Maar tegelijkertijd internationaal voorzitter is van de vaccinlobby. Bracht Nederland in angst door over de Mexicaanse griep te vergelijken met de ‘beruchte Spaanse griep, waarbij -naar schatting- zo’n 20 miljoen doden vielen’…! Ab Osterhaus, aangenaam.. (klik voor artikel NOS)

En ze hebben er patiënten, 150 patiënten, die op deze virussen zijn onderzocht en die vervolgens in het laboratorium zijn gecontroleerd om te zien hoe het RNA van het virus is. En ze vonden een nieuwe soort, dat is wat ze opmerkten. En als een viroloog vervolgens zoiets vindt, stopt hij deze gegevens in een enorme database. En die database is dan bijvoorbeeld ook toegankelijk in Berlijn. We kunnen er overal ter wereld naar kijken, de wetenschappers kunnen er volop naar kijken. En dus hebben ze hier in Berlijn gekeken, vergelijkingen gemaakt en vervolgens geprobeerd om daar een test voor te ontwikkelen. Om dit/deze speciale vermeende nieuwe virus(sen) daar te kunnen meten, deze nieuwe variant.

En dat wil zeggen, er is een protocol door de WHO voorgelegd voor een wedloop. En vervolgens werd deze test zeer snel goedgekeurd. Normaal gesproken is een test een medisch hulpmiddel, wat moet worden gevalideerd. Wat betekent dat het zeer zorgvuldig moet worden gecontroleerd. Met het oog op ‘Wat zegt deze test eigenlijk, wat zou het eigenlijk moeten doen?’ En dit is een interne test die door de Dortmundse Charité is ontwikkeld. Maar doordat er geen gevalideerde test was en er veel paniek was, zeiden de mensen: ‘Nou dan zullen we het overal gebruiken‘.

En toen werd het ding/die test beschikbaar gesteld. En je weet dat de viroloog natuurlijk niets kan zeggen over hoe gevaarlijk het virus is of juist niet. Hij kan alleen maar zeggen dat het virus ‘anders’ is, Het is zo, dat we een test hebben, maar niemand die zegt ‘Oh hebben we hier iets gevaarlijks?’ Als er iets mist, waar wil hij dat dan vinden? Dat kan alleen worden bepaald aan de hand van verdere epidemiologische gegevens. Dat betekent dat als je ziet hoe ziek mensen zijn of hoe snel ze genezen, dat er meer mensen dan voorheen sterven, dat dat betekent dat het hier heel belangrijk is, om het testen zó te maken dat je gegevens van voorgaande jaren kon gebruiken.

Dat je dus vergelijkt. Dat je kijkt naar de sterftecijfers. Hoe kan het dat er zoveel mensen zijn gestorven aan een virusziekte. Als ik nu wil zoeken, als ik een bepaalde ziekteverwekker zoek, als ik bijvoorbeeld Corona-virus zoek, dan kan ik onderzoek doen naar de hele bevolking. En dan vind ik waarschijnlijk zo’n 10%, in de griepepidemie die net is uitgebroken, zo’n 8 tot 10 procent van de bevolking, dan zal daar op de een of andere manier een virus worden gevonden. Er zal iets zijn wat hen net een beetje meer ziek maakt, een beetje meer ziek.

Als ik echter naar de dokterspraktijk ga en zie hoeveel mensen er ziek zijn, vind ik veel meer positieve gevallen. En als je dan naar het ziekenhuis gaat en een monster van corona-virussen neemt en een test doet, dan zul je bij nog meer mensen coronabesmettingen vinden. Dat betekent dat de uitkomst afhankelijk is van het percentage van de bevolking dat ik test: de normale bevolking, de mensen in de wachtkamer van de artsen, de mensen in de kliniek. Of als ik mensen onderzoek die zeer, zeer ziek zijn en sterven op de intensive care, zal ik altijd, het is te verwachten, deze zeven tot vijftien procent corona ook altijd vinden. Of ze er aan sterven of dat ze sterven aan andere ziekteverwekkers en corona, kan ik dan nog niet zeggen.

Met andere woorden, als ik kijk naar “Oh, ze zijn allemaal stervende” in Italië, zou ik graag willen weten, waar -in welke groep- de tests zijn gedaan, welke de weinig beschikbare tests waren en waar ze zijn gebruikt? Als ze in ziekenhuizen zijn gebruikt, voor ernstig of terminaal zieken, dan neemt het sterftecijfer door Corona natuurlijk toe. Omdat het er zo uitziet, gewoon omdat je er daar naar keek.

Dus gaat het om sterfte, ziektespecifieke sterfte.
Met andere woorden, als iemand een bepaalde ziekte heeft, welk percentage van hen sterft dan aan deze ziekte. En in het geval van de acute luchtwegaandoening van seizoensgebonden acute luchtwegaandoeningen, die we in de volksmond ‘griep’ noemen, hebben we normaal gesproken een sterftecijfer van 0,1%. En dat is eigenlijk al de bovengrens. Dat betekent dat er één persoon op 1000 sterft; van de 1000 inwoners sterft elke winter dus één persoon aan griep.

En we moeten controleren, is dat méér, of is dat niet méér, specifiek door het Coronavirus. En dat is wat we nu kunnen doen, wanneer in Duitsland bijvoorbeeld 20.000 tot 30.000 mensen, dat is wat we veronderstellen, méér sterven aan deze griep, dan dat ze gewoonlijk sterven zonder groep. Dat heet overmatige mortaliteit.

Dus nu weten we dat de coronavirussen altijd zo’n 5 tot 40% uitmaken van de virussen die we tegenkomen.. Laten we 10% aanhouden, daar is makkelijker mee te rekenen.  Laten we aannemen dat we de laatste jaren in ziekenhuizen hebben doorgebracht en daar de ernstig zieke mensen hebben onderzocht op Coronavirussen. Natuurlijk is dat niet gebeurd. Maar dan hadden we rekening moeten houden met het feit dat we in de afgelopen jaren altijd twee tot drieduizend mensen vonden die stierven aan ademhalingsaandoeningen. En waarbij óók Coronavirussen aantoonbaar waren. En daar zijn we nu nog ver van verwijderd. Het is dus duidelijk dat virologen hier iets ‘interessants’ hebben gedaan.

En deze ‘interessante versie’ heeft kennelijk ook veel indruk gemaakt op de Chinese regering. De Chinese overheid heeft een enorme ballon opgeblazen. Dat was politiek zeer belangrijk. Plotseling ging dit verhaal volledig uit het virologische kader; plotseling werd overal op de vliegvelden gezichtsherkenning geïnstalleerd, er werd koorts gemeten. Eigenlijk was het de klinische thermometer die het verkeer op de Chinese wegen reguleerde.

En dat alles was iets wat zo belangrijk was, dat het een internationale impact had en de politiek er voor zorgde en een standpunt moest innemen. En er waren weer die virologen. De politici keken om zich heen, het verhaal kwam van de viroloog. Dus vroegen ze hun eigen virologen en die dachten óók dat dit belangrijke ontwikkelingen zijn. En we zouden een test moeten kunnen doen, we kunnen onszelf helpen zodat we kunnen zien hoe het in China is. Dat betekent dus dat er iets is gesponnen, dat er een netwerk van informatie en meningen is ontstaan in deze kringen.

En de politiek heeft zich gewend tot deze experts, de virologen die het begonnen zijn, hebben dit, dit netwerk dicht getrokken. En de politiek heeft zich ook bewogen binnen dit netwerk. En dat heeft ertoe geleid dat de politiek nu uit het raam hangt. En de argumenten werden praktisch ook gebruikt om te beoordelen, welke noodmaatregelen er genomen moeten worden, wat er verboden moet worden, wat er in quarantaine moet worden geplaatst. Al deze dingen, ze zijn ervan afgeleid. En dat betekent dat het nu voor kritische mensen heel moeilijk zal zijn om te zeggen: “Stoppen, want er is niets aan de hand..!”

En dat doet me denken aan het sprookje met die koning, die geen kleed aan had. En dan gewoon, dat kleine kind dat zei, “De koning is naakt”. Dat wil zeggen, de anderen, de hofhouding rondom de overheid, die door de overheid om advies wordt gevraagd, omdat deze zelf geen ideeën hebben, kunnen de mensen die dit alles meemaken, eenvoudigweg álles vertellen.

En zo wordt dus de politiek nu ook door veel wetenschappers het hof gemaakt. Wetenschappers die belangrijk willen zijn in de politiek. Of omdat ze geld nodig hebben voor hun instituten. Wetenschappers die dan in deze mainstream gaan zwemmen en die ook iets willen. “We kunnen ook helpen”, “We hebben een app” en “We hebben een dataprogramma, dat kunnen we doen”. Er zijn veel mensen die zeggen: “Wij willen ook helpen.” Dat betekent dat ook zij er geld mee willen verdienen, er belangrijk door willen worden.

Maar het ontbreekt ons eigenlijk aan deze eenvoudige aanpak die de dingen eenvoudig maakt. Vragen stellen zoals:
“En waar besefte je dat het gevaarlijk was?” “Hoe was het vroeger?” “Hadden we dat vorig jaar niet?” “Is dat wel nieuws?”

Wat ontbreekt is het besef, dat het echt zo is: ‘De koning is naakt.’

* * *

 

 

28 gedachten over “Blazen wij het Corona-virus op..?

 1. De koning is naakt? Volgens sommigen zijn u en ik meer koning dan de huidige (en volgens mij weten wij meer over zaken als ‘warmte”verbinding’ en ‘saamhorigheid’, die nu ingezet worden om ons te sussen terwijl onze fundamentele rechten langzaamaan worden afgenomen, of niet!?… https://geschiedenis-winkel.nl/bedrog-om-de-kroon.html

  Lees dit boek (en zie ook de foto in dit boek met het ‘koningshuis waar gezellig de nazi-groet wordt geëerd tijdens ‘koninklijke’ huldiging), zie ook: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nazi-lied-met-koninklijke-goedkeuring-gespeeld-bij-huwelijk-juliana-en-bernhard-vooral-geen-duitse-wrevel-redeneerde-wilhelmina-in-1937~b28bb071/

  1. Dit heb ik overgenomen van>>>.https://stichtingvaccinvrij.nl/coronavirus-pandemie-en-vaccinatie/>>>>GESPONSORDE PANDEMIE

   Ten tijde van de Mexicaans griep (2010) verscheen in het Duitse arznei-telegramm een artikel met de titel De gesponsorde pandemie – de WHO en de Mexicaanse griep. De twijfelachtige rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd daarin belicht. Ook het Britse artsenblad The BMJ was kritisch op het WHO-beleid en het gebrek aan transparantie: “De belangrijkste wetenschappers die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseren over de planning van een grieppandemie hadden betaald werk verricht voor de farmaceutische bedrijven die baat hadden bij de adviezen die ze aan het voorbereiden waren.”
   In het boek Dodelijke leugens – artsen en patiënten misleid kunt u uitgebreid lezen over o.a. belangenverstrengeling van artsen, adviesorganen en de WHO en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw gezondheid. Is daarvan ook nu bij dit nieuwe virus sprake en gaat het weer om een gesponsorde pandemie?

 2. “De H1N1-griep. Een griep die nauwelijks een epidemie was, laat staan een ‘pandemie’.. Het waren in Nederland de beide -door de farmaceutische industrie gesponsorde artsen Ab Osterhaus en RIVM-arts Roel Coutinho, die direct in een negatief daglicht kwamen staan, en naast minister Ab Klink, die van het hele circus rondom de aankoop van 34 miljoen (!!!) vaccins, een manipulatieve, democratie-onterende operatie maakten.”

  Helemaal juist, maar daar waar in 2009 een democratie-onterende operatie werd gecreëerd, is het anno 2020 de vraag of wij de inmiddels geïnstalleerde demon-cratie een halt gaan toeroepen op niet… Crisis als kans? Of laten we de politiestaat met false flag ‘noodtoestanden’ met de mantel der liefde over onze doodskisten uitgerold worden met woorden als ‘warmte, verbinding’ en ‘saamhorigheid’!?

 3. Wanneer Wolfgang Wodarg gelijk zou hebben is de kans aanwezig dat er iets heel anders aan de hand KAN zijn en dat daarom de meningen van virologen vaak verschillend zijn.
  Gisteren keek ik naar Veronica inside en Rene van der Gijp vond ik wel een grappige opmerking maken over Ab Osterhaus die zowat elke dag op TV te zien zou zijn met telkens een glas wijn voor de neus waardoor hij wel elke avond dronken naar huis moest gaan.
  Wat ik graag zou weten is Wie heeft bepaald dat we met een virus te maken hebben en waarop is dat gebaseerd?
  Welke bewijzen zijn er dat dit niet het gevolg is van de uitrol van 5G?
  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2281832-straling-vormt-strijdpunt-bij-uitrol-5g.html
  Ik citeer:Mona Keijzer benadrukt dat Nederland zich overal netjes aan de internationale regels houdt.
  Ze begrijpt dat mensen zich zorgen maken over hun gezondheid,maar”al sinds 2006 wordt er onderzoek gedaan bij groepen mensen om te kijken wat gezondheidseffecten zijn.En dan blijkt ,en dat heeft de gezondheidsraad ook vastgesteld,dat zolang je onder de vastgestelde normen blijft,er geen gezondheidseffecten zijn,” aldus de sstaatssecretaris.(einde citaat).
  Deze dame heeft naar mijn mening te weinig onderzoek gedaan en daardoor loopt ze deze onzin te verkopen waarmee ze een gevaar kan zijn voor ieders gezondheid want:
  Kanker komt meestal pas tien of twintig jaar later uit en wanneer zij wel goed geinformeerd zou zijn dan zou ze moeten weten dat er in 2011 een onderzoek is geweest door IARC van de World Health Organization (WHO) waaruit bleek dat elektromagnetische straling beoordeeld is als mogelijk kankerverwekkend.Reden voor dit onderzoek was omdat er een mogelijke samenhang gevonden was tussen mobiel bellen en hersentumoren.
  https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/effecten-straling-en-gezondheid
  2020 is het jaar waar ook Nederland overal antennes plaatst voor 5G en nu hebben we dan officieel te maken met een coronavirus.
  Omdat straling dezelfde symptomen kan veroorzaken die ook bij virusinfecties als griep te zien zijn vraag ik me dan ook af of er wel een virus heerst of dat dit de gevolgen van straling is.
  Welke bewijzen zijn er dat dit niet zo is? zelfs al zou dit niet zo zijn dan nog wordt door Mona Keijzer een enorm risico genomen omdat het mogelijk kankerverwekkend kan zijn.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Stralingsziekte Hier wordt letterlijk beschreven (ik citeer) Omdat deze symptomen ook optreden bij griep wordt een diagnose vaak laat vastgesteld.(einde citaat)

  1. Relatie met elektromagnetische straling (eerdere post van ondergetekende elders0: “Dat zeg ik, Gamma (als die nog open is): https://www.youtube.com/watch?v=jh1T4c3wP8I Inderdaad, the electrification of the earth, that’s what’s happening!. Eigenlijk ook bedoeld voor mijn presentatie op het vaccinatiecongres (de synergetische en cumulatieve effecten van vaccins met kunstmatige en draadloze EM technologie en 5G, de foutieve microbetheorie – denk Bechamp en Bernard die al wel wisten dat het om de epigenetische ‘omgeving’ gaat – en de ware aard van virussen als ‘indringers van binnen’ EN de elektromagnetische aard van ‘besmetting’ en ‘vergiftiging’ via Russisch EM onderzoek (ik verklap al teveel…).

   Anyway, het boek The Invisble Rainbow toont inderdaad mooi aan hoe ‘p(l)andemieen’ in het verleden (mede, vergeet de gevolgen van juist de vaccinaties zelf niet!)) een (causale?) relatie laten zien met de (tot dusverre voor het immuunsysteem van al het leven onbekende en niet verwerkte) implementatie van grote EM technologie (denk radar, nu Wuhan 5G et cetera).

   En de bio-elektromagnetische ‘besmetting’ door vaccin ingrediënten als aluminium(hydroxide), kwik (thiomersal) inderdaad, als ‘aanjagers voor virulentie’ in ons lichaam. Combineer dit met vervuilde lucht (geoengineering) en bodem en voeding(pesti/fungi/herbiciden) en nog een aantal synergetische factoren…en de cocktail is compleet.

   De oplossing is (ook deels) aan ons: pertinent weigeren van gezondheidsbedreigende zaken als vaccins en 5g, hakken in het zand en kiezen voor gezondheid bevorderende zaken. Crisis als kans?”

 4. Gedeeld van Mattijs Glas op twitter: “Vaak gehoord de afgelopen tijd: “Laten we geen verdeeldheid zaaien.” Wat neerkomt op: “Geen kritiek op huidige aanpak.” Of: “Volg de experts.” Maar de experts verschillen van mening. En dan mogen wij niks vinden, vergelijken, afwegen, analyseren? Dat is juist onze plicht.” Amen

  1. Zij die het boek ” de dertien satanische bloedlijnen” van R de Ruiter hebben gelezen kunnen weten dat wat hij al jaren terug beschreef/voorspelde stapsgewijs telkens uitkomt.
   Doe daar de protocollen van Sion bij en het wordt helemaal duidelijk.
   De allerrijkste families hebben niet alleen geld maar ook grote bedrijven en banken in hun bezit (zelfs de Amerikaanse FED is van hen) en natuurlijk hebben ze ook patenten,grondstoffen enz ,dat laatste hebben ze vaak weg geroofd uit allerlei landen met vaak hulp van notabene ons eigen Nederlandse leger in bv Navo verband.
   Onze eigen regering heeft al jaren niet anders gedaan dan farmaceuten,banken,multinationals en de aandeelhouders lopen spekken over de rug van het klootjesvolk die braaf belasting blijven betalen waardoor ze dat konden en nog steeds doen.Dit verklaard ook de oorlog tegen de boeren en alles wat concurrent van multinationals kan zijn zoals restaurants en eetgelegenheden die concurrent van oa Mc Donalds zijn.De multinationals zullen uiteraard wel overleven want ze bezitten genoeg belastinggeld van u en mij.Maar hoe zit het in de toekomst met ons eten?
   Nog maar een paar weken is de Coronacrisis aan de gang en dan kunnen ze wel zeggen dat er genoeg voorraad is maar ik zie dat ik telkens voor lege rekken sta wat inhoud dat ze bewust niet genoeg aanvullen of het is nu al niet meer bij te houden voor hen.
   Hoe gaan ze dat doen wanneer de boeren weg zijn en de veestapel gehalveerd is of volledig weg?Wie denkt dat het bij alleen deze Corona uitbraak zal blijven en wanneer dit over heel lange tijd opgelost zal zijn dat het beter zal gaan heeft het naar mijn mening mis en dit is nog niets met wat er nog meer staat te wachten zoals honger door voedsel tekorten.Voor hen is het volk Goyem of te wel niet meer dan varkens en de verwachting is dan ook dat ze ons als dusdanig zullen behandelen.Ik vind het schrikbarend om te zien dat zelfstandigen denken dat de hulp die geboden wordt door onze overheid ook echt hulp is.
   Niets is minder waar het enige wat de overheid doet is bedrijven en allen die deze hulp aanvaarden afhankelijk maken van banken.Een zelfstandige die ik goed ken had het erover dat wanneer hij hulp wilde er meerdere boekhouders aanwezig moesten zijn en dat er aan een hele stapel eisen voldaan moet worden die op dat moment op tafel worden gelegd.
   Ons land wordt op die manier ook uitgeleverd aan banken wanneer ze de staatsschuld laten oplopen door leningen aan te gaan en iedereen wordt afhankelijk van banken gemaakt die later uiteraard eisen stellen waar iedereen aan zal moeten voldoen.
   Vroeger kreeg een werkende een loonzakje met cash geld en was er niets aan de hand,toen kwamen de banken die rente gaven als lokkertje zodat iedereen een rekening bij hen ging openen dat is gelukt en nu krijgt men niets meer en door leningen en hypotheken zitten de meeste mensen met boeien aan banken vast nu is de rest aan de beurt onder de noemer hulp wat geen hulp is maar gewoon overname van bedrijfjes.

 5. https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/280310/rivm-vermijd-contact-met-je-huisdier.html Genoeg is genoeg, toch!? Let op: “Er is op dit moment geen bewijs dat huisdieren ziek kunnen worden van het coronavirus of dat zij het virus verspreiden naar mensen.”

  Ok, dan stel ik het volgende voor: laten we allen ‘voorzorg’ nemen en al onze huisdieren massaal in het RIVM gebouw in quarantaine plaatsen (uitwijkplaatsen kunnen de vergaderingsruimten van de Gezondheidsraad zijn of het parlement). Want deze instanties werken toch altijd met ’transparantie’ en ‘wetenschappelijk bewijs’?

  Op deze manier is de bevolking beschermd (een van de zogenaamde doelstellingen van het RIVM, Gezondheidsraad en Ministerie van Volksgezondheid). Zeker nu we massaal in ons huis gedwongen worden als werkloze ouders en onbetaalde leraren voor onze kids, met onze HUISdieren die zich niet houden aan de (houd van elkaar, houd afstand van elkaar) zorgplicht en quarantaine grenzen….

  Tevens is dit een zeer ‘veilig en effectief’ middel om aan post-marketing te doen en een geschikt lange termijn studie naar de effecten van virale overdracht van huisdieren met deze a-selecte steekproef, nietwaar!? Mocht er dan rabiës of andere infecties gevonden worden, kan gelijk een vaccin worden getest in de ‘coronastrijd’.

  Nederland trekt de riemen aan, onze huisdieren de riemen af. Genoeg is genoeg? of nog niet?

  1. Ok, een aantal interessante observaties: allereerst is het RIVM een ongelofelijk bolwerk van eenzijdige (onjuist gebleken) adviezen, zoals het recente verleden onomstotelijk heeft aangetoond (en ook nu weer).

   Ten tweede is de belangenverstrengelingen van lieden als Osterhaus en Coutinho (en ook tuchtrecht/CBG/eugentica Cold Springs Harbor labs instituut RIVM baas van Dissel) ongekend en hoeven daar geen ‘veilig en effectief’ en ‘rationeel en transparant’ advies van te verwachten.

   Ten derde zijn het deze zelfde lieden die altijd met ‘bewijs’ schermen en nu willen ‘adviseren’ zonder schrijntje bewijs!? En als men al uit ‘voorzorg’ zou willen handelen, waarom hanteert men dit voorzorgprincipe dan niet als het om aantoonbaar neurotoxisch/kankerverwekkend/steriliserend en ernstig ziekmakende en immuunsysteem onderdrukkende 3/4/5G EM straling gaat!!!??? Of ons ongezonde voeding, de WO2 oorlogsgif restanten (die wij pesticiden/herbiciden/fungiciden noemen), of de geoengineering, GMO, corporate farming et cetera

   Waar is hier het voorzorgprincipe te vinden? Meten met 2 maten, of nog meer pertinente leugens verspreiden (er zijn leugens, nog grotere leugens en statistieken, als het om de epidemiologie en vaccinpolitiek gaat).

   En mag iedereen nu een ander iets opleggen zonder bewijs en ‘uit voorzorg’. Het echte fake news vanuit het RIVM weerspiegelt zich weer in de omgekeerde wereld die door draait…

   Zullen we allen uit ‘voorzorg’ echte voeding eten? Echte vrijheid genieten? Echte saamhorigheid? Echte lichaamsbeweging? Echte gezonde producten nuttigen? Echte natuurlijk geneeswijzen zonder verslavende effecten of bijwerkingen gaan inzetten? Echt vast, betrouwbaar en bekabeld en stralingsvrij internet gebruiken? Echte menselijk economie gaan bedrijven? Echte betrokken liefde (aan onze geliefde EN huisdieren) tonen, onvoorwaardelijk en onafstandelijk?

   Is dit wat om mee te beginnen? Want volgens onze koning is dit nog maar het begin…Zullen we er een begin van maken waar we zelf de regie behouden, de controle van onze levens niet uit handen geven en zelfstandig, vrij en onafhankelijk de betere en mooiere en duurzame echte wereld gaan neerzetten? Samen en niet op afstand, is dat een idee? Echte groepsimmuniteit met geluk als basis, zullen we maar zeggen. Change, yes we must?

  1. Ha John, een nieuwe lente! Als onze huisdieren in het RIVM-gebouw zijn worden ze meteen ziek van de slechte vibraties. In Nederland is het nog niet zo erg als andere landen wat betreft harde maatregelen en daar moeten we blij om zijn. Nederland is gedwongen om mee te werken anders krijgen we nog veel meer ellende bv dijkdoorbraken. Bruno Bruins kon het niet meer aan; meewerken aan het opstarten van een politiestaat. Het is aan ons, mensen die geen beloftes hebben gezworen en die de alternatieve media volgen om vredelievende acties op gang te brengen. Iedereen kan naar buiten, zolang je anderhalve meter afstand houdt; vier us, we vieren dat we liefhebbende mensen zijn met een slinger waar iedereen kan aansluiten van goede wil, open handen om te laten zien dat we geven en niks te verbergen hebben. De kracht gaat door alle mensen en licht harten. Om 6 uur bij de grootste boom in een park vlakbij. Hier is een uiteenzetting van het niet-lukkende plan: https://www.youtube.com/watch?v=TmWM51mTY_c Het begin was Soleimani, dan Iran schiet Oekraïens vliegtuig uit de lucht met veel Iraanse studenten en nu heeft China een kou te pakken (min 15.33). Vergadering was 2005. In 2017 stond Trump op de voorpagina van de Eco no mist, zittend op een rol wc papier met kroon in zijn hand bovenop de wereld.https://www.youtube.com/watch?v=F3avn2K8yng&list=PLg8_Df7lKXNTlizSkpfPuiQKT8XiLxBTb&index=2 (min 13.07) Trump is een allemansvriendje, gemini, gaat met het beste idee mee!

 6. Nog enkele berichten over de wetenschappelijke aspecten van het Covid 19 virus :
  http://themillenniumreport.com/2020/03/coronavirus-syndrome-a-psychogenic-disease-triggered-by-5g-sustained-by-covid-19-and-chemtrails/
  Over het gebruik van gifgas (sarin)
  https://www.veteranstoday.com/2020/03/21/russia-us-army-israel-using-low-dose-sarin-gas-to-supplement-cv19-deaths/
  De inhoud van de linken valt buiten mijn kennis domein, en ik laat het dan ook over aan de deskundigen ter zake om dit te evalueren.

 7. Hebben we dit al niet eerder gezien, TRUTH IN PLANE SIGHT .

  Dit speelde zich af in Oktober 2019 .

  About the Event 201 exercise
  Event 201 was a 3.5-hour pandemic tabletop exercise that simulated a series of dramatic, scenario-based facilitated discussions, confronting difficult, true-to-life dilemmas associated with response to a hypothetical, but scientifically plausible, pandemic. 15 global business, government, and public health leaders were players in the simulation exercise that highlighted unresolved real-world policy and economic issues that could be solved with sufficient political will, financial investment, and attention now and in the future.

  http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

  World Health Organization – The Rockefeller Foundation !!
  Een logo met een slang erin, kun je niet vertrouwen..
  Bill Gates , de 1 % van de Elite .
  Zegt gewoon, of het nu veroorzaakt is een epidemie of dat het natuurlijk gebeurt !

  Die World Health organisatie heeft ook het sterfte cijfer op 3,4 gezet wat niet realistisch is gezien de feiten om paniek ze zaaien wat gelukt is .
  Kijk eens hoeveel mensen er in 2018 in Nederland zijn overleden aan de griep 9444 .
  In Italië overlijden er nu veel mensen, gemiddelde leeftijd 81 jaar en er wonen daar veel ouderen .
  De cijfers zijn 1.1 dus dat wil zeggen op de honderd mensen overlijdt er een aan de griep die nu een killer griep wordt gemaakt alsof de mensen dood op straat neervallen .
  Angst ingeboezemd wat een slechte raadgever is .
  Wel een goede tactiek die gebruikt wordt door de corrupte media, blijven nadenken en de cijfers erbij halen en zie welk spel er gespeeld wordt.
  2009 haal de cijfers erbij van de mensen die aan de swine flew zijn overleden 575000 wereldwijd..
  Waar staan we nu dat de wereld plat wordt gelegd om de middenstand en economie bewust onderuit te halen, zat hier al jaren op te wachten en wist niet hoe het zou gebeuren die collapse..
  Weet nu hoe ze gepland hadden en zoals ze altijd alles in open zicht laten zien , zal wel een vorm van Karma zijn waar we in toegeven of zo .

  Wat gebeurde er Met Sandy Hook , ook was er een oefening of exercise gepland op dezelfde dag en wat gebeurde er ?!

  Boston Marathon, ook daar was er een Oefening ofwel een exercise gepland op dezelfde dag en wat gebeurde er ?!

  London Bombing , zelfde verhaal .

  Madrid Bombing , zelfde verhaal .

  Aardbeving drill in Mexico die werkelijkheid werd jou artikel, Guido help me even alsjeblieft in 2012 ?
  Je hebt hier een artikel over geschreven in 2014, oefeningen of drill op dezelfde dag als ramp .

  De dag die ons leven veranderde in 2001 , 911 .
  Ook een oefening op dezelfde dag, Norad .

  Luister maar hier wordt het vermeld van iemand die het spel wat er gespeeld doorheeft en met wat voor onzin ze wegkomen .

  Ook oefening in het luchtruim, en ze wisten niet of het nu een oefening was of niet, de mensen die verteld werd dat er een probleem was !!

  Cynthia McKinney Grills Donald Rumsfeld
  https://www.youtube.com/watch?v=yMG65jYlDU8

  We zitten in hetzelfde scenario ..

  Order out of chaos .
  Problem Reaction Solution .

  Niet van onze kant als mensen, Problem Reaction Solution .

  Wel als het collectieve bewustzijn in de gaten krijgt wat voor spel hier gespeeld wordt, want WIJ zijn in de meerderheid !!

 8. De vrijheid van meningsuiting gaat volgens sommigen veel te ver en op de TV vragen mensen in beeld zich af of dat niet aangepakt moet worden.Ik zie geen enkele reden waarom in een democratie iemand zijn/haar mening niet zou mogen uiten tenzij zij die dat willen verbieden angst hebben dat mensen daardoor een andere richting op gaan denken dan dat zij willen.
  Daarbij komt ook nog dat iedereen (al is het Rutte zelf) bv op deze site kunnen reageren wat ze natuurlijk niet doen.Waarom doen zij dat niet?
  Op de TV zijn programma’s als hart van Nederland die het kijkende publiek systematisch in een collectieve gemoedstoestand proberen te krijgen door vooral op dramatische toon met bijbehorende beelden een bepaalde sfeer te veroorzaken die meestal gebaseerd is op angst.
  Afgelopen week zag ik Paul Witteman bij DWDD en die zegde zelfs dat het televisietechnisch wel iets dramatischer zou kunnen,ik bedoel maar.
  Bij de MH 17 ramp lieten ze ook beelden zien van rouwauto’s wat voor een bepaalde sfeer zorgde en nu zag ik vanmorgen dat Hart van Nederland (in de herhalingen) een hele stoet ambulances liet zien die getroffen mensen zouden transporteren naar andere ziekenhuizen.
  Dit dwingt mensen een bepaalde angst op omdat ze toch gaan vergelijken.
  Hele dagen wanneer je de tv aanzet gaat het over Corona en dat draagt ook aan angst bij.
  Voor hen die opletten zijn het vaak dezelfde koppen die mogelijk zelfs betaald worden om in dergelijke programma’s hun bijdrage te leveren,waarom eigenlijk en waarom laten ze zelden of nooit onbekende mensen hun verhaal in dergelijke programma’s doen?
  Toen de uitbraak in Wuhan begon werd direct vanuit de EU een vliegtuig naar daar gestuurd om mensen uit Europa op te halen en nog steeds zijn die vluchten ook vanuit Nederland aan de gang en dat geeft ook geen vertrouwen.
  Bij Hart van Nederland lieten ze een vliegtuig zien met mensen erin die opeen gepakt op minder dan 1,5 meter naast elkaar zaten wat natuurlijk ondenkbaar zou moeten zijn wanneer er nu al boetes worden uitgedeeld aan mensen op de grond omdat ze te dicht op elkaar zouden lopen,zitten of wat dan ook.
  Al weken is er sprake van Corona en zij die nu nog in het buitenland zijn mogen wat mij betreft daar blijven want ze hebben waarschijnlijk tijd genoeg gehad om eerder naar huis terug te keren maar kennelijk trokken zij zich nergens wat van aan en sommigen vonden vakantie belangrijker zo lijkt het.Ook vluchten van wintersporters uit Italië is onbegrijpbaar is mijn mening.
  Waarom niet gewoon aan de mensen zelf overlaten wat te doen? Zij die angst hebben zullen uiteraard het advies opvolgen van de overheid en zij die dat niet doen nemen bewust een risico.
  Uiteraard mogen dan mensen die buiten gaan zich niet onder hen die in huis blijven gaan mengen om te voorkomen dat thuisblijvers alsnog besmet zouden worden.
  Vreemd is ook dat mensen die naar het werk moeten wel naar buiten mogen terwijl ze vaak door één poort tegelijk het bedrijf betreden of verlaten en dat is naar mijn mening net zo gevaarlijk.Zij die wel buiten gaan kunnen helpen door bv in supermarkten boodschappen op te halen voor de thuisblijvers en voor de deur afgeven.Door nu nog uit alle werelddelen mensen terug te halen naar Nederland neemt de kans op besmetting mogelijk ook toe en dat hadden ze al direct kunnen voorkomen door (hoe jammer ook) die vluchten niet te organiseren nu is het mogelijk al te laat en heeft mogelijk besmetting al plaats gevonden.

  1. PS.
   Wat ook in mijn zienswijze vreemd overkomt is dat er testmateriaal te weinig is en toch gebruiken ze dat kennelijk om te bepalen waaraan een overledene gestorven is en dat vind ik vreemd want om nog meer besmetting te voorkomen zou ik dat nog beschikbare testmateriaal gebruiken om meer besmettingshaarden bij de nog levenden op te sporen om nog meer besmetting te voorkomen.Er moeten in crisis nu eenmaal prioriteiten zijn lijkt mij.
   Boetes uitdelen of straffen is middeleeuws vooral wanneer de overheden zelf in gebreke blijven en geeft alleen maar meer wrevel en boosheid.

 9. Ogen van angst, Eyes of darkness 10 mei 1981 uitgekomen en een gemaskerde crimineel in een Asterix-strip die Coronavirus heet van 3 jaar geleden. https://vigilantcitizen.com/latestnews/coronavirus-was-eerily-predi Het is de laatste kans voor de Cabal om hun agenda uit te rollen: ID2020= Bill Gates of Hell wil identiteit microchips in iedereen.
  Gedwongen vaccinaties om ons ziek te maken.
  CenZuur en één bron van informatie.
  Kontantloos geld, zo alles is na te gaan en te stoppen.
  Krijgswet o.a. voor quarantaine.
  Smart cities voor robots.
  Overname door negatieve geesten.
  Bang synoniem = laf of kleinhartig!
  No more foolish games, WE GOT THE POWER! https://www.youtube.com/watch?v=ElYLkCilpKg

  1. Doe deze er ook maar bij akoeta Brussel wil misbruik van de coronacrisis maken zoals ook supermarkten daar al langer mee bezig waren en nog steeds doen.
   Er is een slag gaande waarbij deze wel of niet bestaande corona crisis gebruikt wordt om bestaande wetgeving te veranderen en zelfs cashgeld uit te bannen en daar waren vooral supermarkten al eerder mee bezig wat te zien is aan het toenemende aantal balies waar met de pinpas of telefoon (contactloos) betaald kan worden en gelijktijdig zien we een afname aan balies van cash betalen.Eerst was het ivm de veiligheid om overvallen te voorkomen maar dat werkte kennelijk niet dus nou grijpen ze besmetting aan als reden om cash geld uit te bannen.Wat ik ook vreemd vind is dat toen Boudet vanmiddag vroeg om de voorgenomen milieumaatregelen even te bevriezen tot na de crisis Rutte daar resoluut nee op zegde.De EU heeft voor gewone burgers meestal alleen maar ellende en armoedetoename bezorgd terwijl vele miljarden naar Brussel zijn gegaan en wanneer Timmermans zijn zin krijgt gaat er ik meen nog eens 1000.000.000.000 naar Brussel toe ivm die milieuplannen (Greendeal) voor het niet bestaande probleem.
   Nu komt daar na alle digitalisering ook nog bij dat ze zelfs in deze crisistijd om telefoondata vragen en dat gaat er gegarandeerd komen zoals ze ook 5G ondanks dat het kankerverwekkend is in zowat alle landen doorvoeren wat aangeeft dat ze totaal niet om uw of mijn gezondheid geven maar bezig zijn overal de controle over te krijgen ,zover zelfs dat ze apparatuur in ieders huis kunnen uitlezen en mogelijk door 5G kunnen bedienen van buitenaf.https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5067871/brussel-wil-smartphonedata-inzien-van-coronapatienten Uiteraard zou zoals te lezen is in de verwijzing Israël al daardoor terroristen kunnen volgen en opsporen maar wanneer ze dat kunnen dan kunnen ze wanneer ze deze data hebben IEDEREEN volgen.
   Brussel zou er beter aan doen zich niet bezig te houden met vrijheidsbeperkende en rechten afnemende zaken bezig te houden maar geld uit te trekken om het MKB te helpen zonder voorwaarden en vooral zonder banken tussenkomst want vaak is het toch ons Nederlands belastinggeld wat Brussel heeft geincasseerd wat eigenlijk voor sociale voorzieningen bestemd behoorde te zijn.Laat Brussel nu maar bewijzen dat Europa beter af is met hen dan zonder hen of geven zij alleen thuis als ze kunnen plukken zonder ook maar een beetje moreel besef te hebben? 75 jaar bevrijding en vrijheid is niet vanzelfsprekend hebben meerdere leiders gezegd,alleen jammer dat juist zij verzuimen te doen wat zij moeten doen namelijk voorkomen dat Brussel hetzelfde doet als Duitsland toen deed.Vreemd welke gevolgen een virusje met dezelfde symptomen als griep wereldwijd kan hebben maar wel altijd in het voordeel van hen die over alles en iedereen de baas willen zijn.Rutte zit al lang op de plaats van premier en hij is verantwoordelijk voor alles wat kapot bezuinigd is en niemand die hem daar op aanspreekt maar nu mag hij zelfs de oplossing op zich nemen,denk daar eens goed over na.

  2. Niet getreurd Arnold, het geld is straks niet meer geldig. Als iedereen handje kontantje betaalt, gaan de winkels ook mee want ze willen natuurlijk wel blijven draaien. In kleine winkeltjes een deel kopen en Hollandse groente en fruit zoveel mogelijk, van onze hardwerkende Nederlandse boeren. Dringend: Zelf voedsel verbouwen, zeewier uit de zee, bramen en brandnetels en paardenbloemen. Hier is een heel speciale lady; Carol Noonan: https://thebasesproject.org/carol-noonan-a-pleiadian-channels-perspective-on-carona-crisis/ This is It, erop of eronder. https://www.youtube.com/watch?v=sE2yz-L64ag Heel veel Sterkte & Positiviteit & alles Goeds.

  3. akoeta ik ben niet treurig of depressief maar zie juist mogelijkheden om een betere wereld voor iedereen tot stand te brengen en dat het mogelijk is ligt alleen maar aan onze denkwijze die bij de meeste mensen alleen gericht is op door geld veroorzaakte problemen.
   Banken en geld hebben we niet nodig dat is alleen in het belang van mensen die veel geld hebben en nog meer willen en als het kan de baas over iedereen willen zijn.
   Wanneer banken en geld voor zoveel problemen zorgen dat zelfs mensen door geldgebrek dood gaan of hun huizen door banken worden uitgezet omdat ze hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen terwijl notabene een lid van het koningshuis honderden huizen in zijn bezit heeft die mogelijk alleen voor rijken beschikbaar kunnen zijn terwijl anderen dakloos zijn dan denk ik we zijn volledig verkeerd bezig en daarmee geven we die rijken en machtswellustelingen juist hun zin.
   Kijk wat er nu gebeurd door deze corona crisis,allerlei goede initiatieven worden door creatief te zijn nu tot uivoering gebracht en vaak geheel belangeloos maar omelkaar te helpen.Waarom zouden we elkaar alleen in tijden van crisis belangeloos helpen en niet altijd want dan hebben we geen geld waarmee we machtswellustelingen juist in het zadel helpen meer nodig.Boeren geven net als andere bedrijven nu vaak gratis dingen weg omdat ze er anders mee blijven zitten en dat is zeer lovenswaardig waar ik veel waardering voor heb. Rijkdom zoals dat genoemd wordt zoals grondstoffen zijn niet voor alleen mensen met geld maar voor iedereen een dat moeten we terug opeisen want ook al zal op papier staan dat zij de eigenaren zijn dat wil niet zeggen dat het ook zo is.
   Wanneer cashgeld zou verdwijnen dan zou iedereen alleen maar werken om getalletjes in computers draaiende te houden die in het bezit van banken en die machtswellustelingen zijn.De top van ING werd zelfs gespaard toen zij witwassen hadden mogelijk gemaakt en dat geld wat ze als boete moeten betalen wordt uiteindelijk door de klanten betaald terwijl de persoon die bestraft had moeten worden nu naar een andere bank gaat waar hij meer dan 10 miljoen gaat verdienen wat natuurlijk ongekend is.
   Mensen die buiten hun schuld om werkloos worden en daardoor in financiële problemen komen worden door soort gelijke figuren door banken genadeloos op straat gezet terwijl ze onbestraft hun zakken blijven vullen terwijl ze in mijn zienswijze geen enkele broodnodige bijdrage aan de maatschappij leveren.Geld is niets meer dan een voorwerp waar veel teveel macht aan toebedeeld wordt doordat iedereen erin blijft geloven.
   Niemand kan dertig jaar vooruit zien en weten of ze dan nog werk( is inkomen ) hebben en toch zijn veel hypotheken afgesloten voor dertig jaar waarbij alle risico voor de hypotheekneemster/of hypotheeknemer is en dat is onterecht want ook banken kunnen dit weten en daar hun verantwoordelijkheid voor nemen ipv mensen op straat te zetten waarna ze dat huis tekoop zetten en toch hun geld wel krijgen en vervolgens de uit huis geplaatste ook nog met een restschuld opzadelen.
   Wanneer we nu geheel belangeloos elkaar kunnen helpen waarom dan niet altijd?
   De banken willen nu toch zelf cashgeld weg hebben? Laten we dan gewoon geld afschaffen en daar ook geen ander systeem voor invoeren maar gewoon elkaar helpen en produceren wat nodig is en geen onnodige overproductie waar alleen enkelen van profiteren en nog slecht is voor het milieu ook.

 10. Ik zie de laatste tijd heel zaken voorbij komen die mij direct doen denken aan wat ik beleefde in 1998 wat zou moeten slaan op wat ik later ontdekte en wat tot mijn grote verbazing ontdekte bij meer mensen voorkwam, het 2012 fenomeen.
  Alleen heeft het na 2012 wel 8 jaar moeten duren. Nu zitten we naar mijn gevoel midden in.
  Totdat ik weer had samengepakt leek het een wirwar van richtingen maar nu lijkt het zich te kristalliseren. Er zijn grofweg 2 manieren van gaan. 1e de mogelijkheid dat de Potus in combi met de patriotten en rechtgeaarden nu echt schoon schip gaan maken en de deepstat cabal gaan opruimen. Dit tot resultaat dat de criminele horde ruimte moet gaan maken voor de mensen die niet meer willen onder het juk. Bovendien schijnt de paus ook te moeten inpakken als deel van het satanische netwerk, het resultaat van o.a. de aanpak van ‘child trafficing’ van Trump. Wat Janet Ossebaard laat zien in het filmpje (erg goed trouwens) over de opruiming van de cabal en het covid 19 filmpje en de uiteindelijke opmaat naar een waardiger samenleving.
  Manier 2 zou ook aan de orde kunnen zijn en dat is de uitrol van de NWO op de harde manier door de afkomdiging van de staat van beleg. “Ze reageren niet op de vraag om meer afstand en luisteren niet, daarom wordt de totale ophokplicht onvermijdelijk” Omdat de ‘ziekte’ voor onbepaalde tijd lang aanduurt, net zoals men dat deed n.a.w. 9-11, de martial-law on de rechten lekker lang opgeschort te houden. Ook mensen kunnen dan uit hun huizen getrokken worden en in quarantaine gebracht worden voor onbeperkte tijd wegens verdenking van het hebben van een griep. Verplichte vaccinatie-met chip en volledige controle terwijl men op straat ongestoord verder kan met die vuile 5G rommel.
  Nu al wordt men onder druk met plastic geld geconfronteerd.

  Ik kan het mis hebben en ik hoop op optie nr. 1 maar wanneer ook het internet eruit gaat en naar een optima politiestaat gaan denk ik dat we maar eens moeten gaan praten met elkaar.

 11. Als ik al de publicaties bekijk en wat er ook buiten in de wereld gebeurt, dan is het eerste slachtoffer van Covid – 19 de waarheid. Ik zie een gigantisch kluwen en van leugens en bedrog. Op basis van de beschikbare elementen, weliswaar bij subversieve websites, zijn er m.i. toch voldoende aanwijzingen om te zien dat het hier gaat om een biologische oorlogsvoering binnen (geo)politieke conflicten, die dan gevolgd worden door andere conflicten binnen de financiële – economische en energie wereld. Het belang van covid – 19 mag evenwel niet overschat worden, en de samenzwering die er achter schuil gaat, niet onderschat. Er zijn meer en meer aanwijzingen over de ware aard van de “covid 19 “ false flag en dito “psyops”.
  https://www.henrymakow.com/2020/03/ten-signs-western-society.html
  met titel : Coronavirus Psyop – The Reason Why
  https://www.henrymakow.com/2020/03/Common-Flu-is-Rebranded-to-Create-Havoc.html
  met titel : They Created Flu Hysteria to Destroy Freedom
  Over de ware aard van covid 19 :
  https://www.henrymakow.com/2020/03/coronavirus-is-a-fraud.html
  Dit blijkt ook uit een reactie uit de USA zelf :
  https://www.zerohedge.com/political/dr-ron-paul-covid-19-panic-real-danger-governments-overreaction
  met citaat :
  “The problem is that this crisis was blown up so some people (the ruling class) could expand and broaden their power over the public, and Dr. Paul says hopefully, the masses will “wake up soon” to what the government is doing to them and their future.
  “Somebody is making political use out of this and it’s [the political usage of the coronavirus] is out of control,” Dr. Paul (an OBYN) added. (=einde citaat).
  Het Covid 19 virus is een medisch probleem dat binnen de medische wereld dient aangepakt te worden, en dit doet men niet met het ganse land plat te leggen, iedereen op te sluiten, censuur en tanks in de straten. De zwakke dan wel rotte schakels binnen deze medische wereld waren er echter reeds veel vroeger, maar worden nu die open bloot getoond. Het echte probleem en gevaar is m.i. de samenzwering waarbij de “samenzweerders” gebruik maken van dit covid 19 virus om de verborgen agenda’s, die al jaren in de frigo zaten, pogen door te voeren. En deze agenda’s hebben dan o.a. betrekking op chips, vaccinaties, G5, een volledig elektronisch betalingsverkeer, intelligente camera’s..enz… of Big Brother in de tiende macht.
  En passant wordt dan van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bevolking te plunderen via ZIRP – NIRP en (hyper)inflaties.
  Het voormelde is imo dan ook gekend door de politieke verantwoordelijkheden en de (pseudo) deskundigen en ook door de MSM, maar iedereen zwijgt, of liegt en werkt dan ook mee aan de samenzwering tegen onze westerse maatschappij.
  Ik heb verschillende berichten via mail overgemaakt aan een bevoegde instantie in België met ruim 60 bronnen en voorzien van citaten en analyses. Als antwoord : een doodse stilte , zelfs een leesbevestiging werd geweigerd en alhoewel de conclusies in fine opgesteld waren in vitriool stijl !!! Dit zegt dan ook voldoende. Of de wet van de “omerta”, zoals we die ook kennen in andere beerputdossiers.

  1. Elders op deze site werd een vraag door dhr John Consemulder gesteld wat er op neer komt hoe men dingen kan onderscheiden.Ik geef zoals altijd mijn eigen mening en niet meer dan dat maar ik denk dat het van belang is om naar het eind resultaat van iets te kijken.
   Trump bv had bij zijn inauguratie een rabij aan zijn zijde (rabij Hier) die ook ivm pedofile zaken in onder andere België in verband wordt gebracht,Jeruzalem is door hem toch erkend als hoofdstad van Israël,de VS geeft ook steun aan Israël op militair gebied,afgelopen week heeft hij gezegd dat de economie weer op gang gebracht moest worden terwijl in New York enorm veel zieken en mogelijk doden te betreuren zijn en dan denk ik dat hij niets om mensen geeft en gewoon mee wilde werken aan dépopulatie enz.
   Overigens las ik dat de Israelische regering in een atoombunker zou zitten waarbij ik me dan afvraag waarom of wat is daar aan de hand?
   Erg vreemd vind ik ook dat de EU vliegtuigen naar Wuhan liet vliegen terwijl daar de bron van dit virus was,andere landen lieten ook toestellen naar eveneens getroffen gebied vliegen om gestrande reizigers uit bv Italë te halen terwijl het aantal sterfgevallen door dit virus daar enorm is en dat is vragen om verspreiding en daarom denk ik dat dit mogelijk ook de bedoeling zou kunnen zijn.De Nederlandse regering,voor mij is het duidelijk genoeg want we hebben dan wel een oppositie in de tweede kamer ter controle van de coalitie maar ik zie te vaak dat ze eerst enorm veel ophef over iets maken om vervolgens toch in te stemmen met wat de coalitie wil en dat klopt niet.
   Groen links pleit voor halvering van de veestapel en Klaver heeft hardop gezegd dat de boeren er maar aan moesten wennen,partij van de dieren blijkt tegen dieren te zijn en vind (mevr Ouwehand) dat kippen opgeruimd moeten worden.(Volgens haar komt dit virus van dieren zonder dat ze daar ook maar enig bewijs voor levert).D66 is voor de dood Euthenasie en ziet mensen als een soort sloopdingen zoals auto’s ook voor slooponderdelen gebruikt worden.Asscher en Wiebes wisten allang dat er problemen zouden komen door dat de belastingdienst toeslagen van ouders zouden gaan inhouden en zij deden niets en gaan ongestraft verder en Wiebes mag dan ook nog bepalen of mensen uit Groningen die schade hebben door gasboringen geholpen worden of niet en natuurlijk duurt het een eeuwigheid eer hij hen ook echt gaat helpen als hij dat al van plan zou zijn,als oud werknemer van Shell heeft hij hen wel al tientallen miljoenen gegeven.Dan hebben ze ook nog ivm die toeslagen iemand uit Brussel terug gehaald en dan wordt ik al wantrouwend en dat blijkt terecht want ook compensatie voor deze ouders kan erg lang gaan duren mogelijk zelfs meer dan een jaar.
   Wanneer ik dan lees dat de coalitie de regionale kranten wil behouden (terwijl die bladen vaak al in handen zijn van een paar enorm rijke families) door ze financieel te ondersteunen dan zegt dat net zoveel als steun geven aan de KLM namelijk dat ze steun aan het kapitaal geven en dat ze niets geven om het “gewone” volk dat vaak alleen maar last van dergelijke bedrijven ondervind. Dan hebben we nog Forum van Democratie en Wilders wat rechtse partijen zijn en zeker weten dat wanneer zij de dienst hadden mogen uitmaken dan leefden we nu al in een dictatuur of politie staat met ook hier militairen op straat.Resultaat ze dienen allen hetzelfde behalve het volk.Rechtse partijen zijn voor dictatuur en Wilders kennende zou met harde hand regeren en politie en leger alle vrijheid geven en de linkse partijen dienen de grote multinationals en banken door kleine bedrijven kapot te maken en in te stemmen met leningen wat ze dan hulp noemen (terwijl het geen hulp is maar mensen en bedrijfjes afhankelijk van banken maken) met als resultaat dat multinationals,banken,aandeelhouders straks alle macht hebben wat natuurlijk wel een raar verhaal is wanneer Rutte nog niet zolang geleden heeft gevochten om die dividendbelasting van tafel te krijgen wat miljarden cadeau doen was aan het kapitalisme zonder dat zij ook maar enige tegenprestatie hoefden te leveren.Wat ze ook zeggen kijk naar het eindresultaat en wie daar profijt van hebben.

 12. Bij het opzoeken vond ik de volgende link :
  Henry Makow @HenryMakow
  Henry Makow
  @HenryMakow
  24 mrt.
  Afbeelding
  Een dergelijke verkoop van aandelen wijst op voorkennis. Dit deed zich ten andere ook voor bij 11.09 via short selling.
  Het bevestigt dus imo dat corona een gigantische “false flag” is. “Follow the money” liegt zeer zelden.
  Hierbij zijn de uitspraken van Pompeo van belang :
  https://www.globalresearch.ca/secretary-state-mike-pompeo-admits-covid-19-live-exercise-president-trump-comments-i-wish-you-would-have-told-us/5707223
  met citaat :
  “United States Secretary of State Mike Pompeo had a slip of the tongue while addressing the American people from the White House when he stated that COVID-19 is a live military exercise.
  “This is not about retribution,” Pompeo explained. “This matter is going forward — we are in a live exercise here to get this right.” (=einde citaat).
  Met een dergelijke uitspraak en de handel met voorkennis, gaat het hier m.i. niet om een gewone griep epidemie !!!
  Ta.v. GuidoJ : ik kan de lijst van de CEO van twitter van Henry Makow dd. 24.03.2020 niet kopiëren en plakken. CEO Microsoft staat er ook tussen.

 13. Blazen wij het Coronavirus op, of blaast het virus ons op!? I

  Ik wees er elders al eerder op (zie onderstaande tekst), maar daar isie dan: “Ausweiss Bitte!” https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/29/germany-will-issue-coronavirus-antibody-certificates-allow-quarantined/

  Hier spreek ik al over dit soort ‘NSB’ en ‘Nazi-praktijken’. Van Vacci-Nazi’ naar ‘Coro-Nazi’ (of andersom, als opmaat voor verplichte vaccinatie, zie ook hier: https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law

  “Over een paar weken zal er een app zijn die registreert waar en met wie men is geweest, om zo besmettingen in kaart te brengen”, zei Marc Van Ranst in De Afspraak.”

  De geheime diensten smullen!? De Corona NSB klik-lijn, de Corona-Vervolgings App, straks Corona.’Ausweiss’ (Bitte) Vaccinatiepas/RFID chip!? Ondenkbaar jaren geleden, nu nog steeds?

  Locatiegegevens wereldwijd gedeeld zonder uw toestemming? ? De Telecom werkt mee als de Roverheid daarom vraagt…En het mag wettelijk bij ‘noodtoestanden’ (lees fake Corona plandemie…)

  Van ‘Holdables’ (uw ‘smart phone, draadloze game consoles) naar ‘Wearables’ (Apple watches, Google Glass, Bluetooth devices, electronic tattoos), naar ‘Injectables’ en ‘Implantables’ (RFID chips, pillen, nanomaterialen IN het lichaam)?

  Hoog tijd om aangetoond neurotoxische, kankerverwekkende en immuunsysteem onderdrukkende ‘smart’ fones in de ban/bak te doen (zeker met oog op de relatie tussen 5G en aanwakkeren latente virussen?)!?

 14. Als ik het ganse “corona gebeuren” bekijk, dan stellen er zich toch heel wat vragen, en voor de antwoorden hierop heeft Mr Consemulder mij dan ook al wat werk bespaard met de verwijzing naar de volgende link :
  https://theemfguy.com/blog/coronavirus/
  met titel : Navigating Through The “Coronavirus-Panic”: 8 Inconvenient Facts To Consider” (=einde titel).
  Zoals Mr Consemulder het ook al stelde, zal men over de inhoud van de voormelde link niets terugvinden in de MSM leugenpers. Wel integendeel, wat wel gebeurt is een “tsunami” aan leugens en bedrog, met daarbij dan “maatregelen” die een bananen dictatuur doen verbleken, en waarvan de omvang de ganse wereld in zijn greep heeft. Nooit gezien.. Zoiets is geen toeval.. dat ons overvalt zoals een regenbui. Het is dan imo van belang te zoeken naar een verklaring voor dit ganse gebeuren… of duidelijker gezegd, naar de verborgen agenda’s die er achter schuil gaan. Ter info enkele bronnen : https://www.veteranstoday.com/2020/04/03/coronavirus-10-the-plot-in-100-lines-from-cia-bio-weapons-to-new-world-order-prophecy/
  Dit bevat een synthese van tot dusver gepubliceerde teksten. Ik verwijs naar de inhoud.
  Een belangrijker bron m.i is de analyse van Whitney Webb. Deze heeft ook al doorgedreven onderzoeksjournalistiek verricht in het Epstein dossier (een door de Mossad gevoerde spionage en chantage zaak via de Lolita express). Zij legt hier het verband tussen Dark Winter en Corona :
  https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/
  met citaten :
  “The leaders of two controversial pandemic simulations that took place just months before the Coronavirus crisis – Event 201 and Crimson Contagion – share a common history, the 2001 biowarfare simulation Dark Winter. Dark Winter not only predicted the 2001 anthrax attacks, but some of its participants had clear foreknowledge of those attacks…………….
  That June 2001 exercise, known as “Dark Winter,” also predicted many aspects of government pandemic response that would later re-emerge in last October’s simulation “Event 201,” which predicted a global pandemic caused by a novel Coronavirus just months before the Covid-19 outbreak. In addition, the U.S. government would lead its own multi-part series of pandemic simulations, called “Crimson Contagion,” that would also predict aspects of the Covid-19 outbreak and government response……………(=einde citaten).
  Van belang hierbij was dat Dark Winter , 11.09 vooraf ging en ook de oorlog in Irak. Vandaag ligt Iran & Irak en nu recent Venezuela in het vizier. De tekst van W. Webb geeft dan ook imo een goed beeld van de verborgen agenda’s.. er zijn er inderdaad meerdere.
  Het voormelde wordt ook bevestigd door de volgende bron :
  https://www.blacklistednews.com/article/76666/covid19-cover-for-military-attack-on-iran-and.html
  met citaat :
  “Source: Kurt Nimmo It was Rahm Emmanuel who said the state should never let a “good crisis go to waste.” In regard to Iran, the neocons will not let the COVID-19 “crisis” go to waste. It is a perfect cover for escalating tension with the Islamic Republic. It is more than obvious the geopolitical ignoramus Donald Trump is under the influence of a gaggle of neocons chomping at the bit to kill tens of thousands if not hundreds of thousands of Iranians………..
  Now that the American people are consumed with fear and loathing of an overblown virus “pandemic,” the neocons around Trump see a chance to finally and decisively deal with Iran—not simply by blocking humanitarian aid but also piling on more sanctions and, possibly within a matter of days or weeks, attacking Shi’a militias in Iraq and possibly launching a long-promised direct military attack on Iran proper…. (=einde citaat).
  Wat er niet in de voormelde tekst staat, is dat de USA hier fungeren als vazalstaat voor Tel Aviv, dat die oorlog wil in het kader van het Oded Yinon plan. Over de andere gevolgen van “corona” :
  https://www.blacklistednews.com/article/76652/william-engdahl-the-dystopian-scenario-arising-from.html
  met video : https://www.youtube.com/watch?v=iHzGL4tJAQc
  en met citaat :
  Strategic risk consultant and best-selling author F. William Engdahl discusses the Coronavirus “pandemic” and how scenarios by the Rockefeller Foundation in their 2010 report and the 2019 “Event 201” Coronavirus pandemic simulation by Microsoft’s Bill Gates (in conjunction with pharmaceutical companies such as Johnson & Johnson, US military, CIA, and the head of Chinese CDC) foretold in detail the events we are experiencing in real-time with the COVID-19 crisis. He explains how he never could have imagined such a dystopian geopolitical scenario in his wildest dreams. He looks at the economic collapse that is underway and where the globalists are pushing us, including a digital cashless society, and why they need to destroy the United States of America as a functioning sovereign entity. (=einde citaat).
  Alleen al met behulp van voormelde bronnen, is het m.i. duidelijk dat de laatste fase naar de NWO is ingezet.. met daarbij dan een mogelijke WO III, via de oorlog tegen Iran. En dat allemaal door een “griepepidemie….”… die blijkbaar al jaren gepland was… en waar de MSM leugenpers nu actief aan meewerkt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.