Advertentie

Het verhaal van Enki & Enlil…


x


Enki & Enlil

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De God uit de Bijbel bestaat uit meerdere personen. Zo heb je de liefhebbende vader die vertegenwoordigt wordt door Enki, tegenover en hatelijke, toornige en wraakzuchtige God vertegenwoordigt door Enlil. Enlil hield ervan om te straffen, mensen uit elkaar te drijven, mensen te verleiden om in zijn naam te vechten en te slachten om ze zo onder controle te kunnen houden. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds heel duidelijk zichtbaar. Het is de competitie tussen de twee halfbroers over het voogdijschap van de mens op Terra. (Terra is de naam voor aarde zoals deze genoemd wordt door de buitenaardsen).

Deze koninklijke bloedlijn wordt ook heel duidelijk geïllustreerd in de Egyptische mythologie over Osiris (Enki) en Seth (Enlil).  Seth was de gevoelloze tegenover Osiris, die de geneticus en de alchemist van het leven vertegenwoordigde, de Meester van het water. Maar je ziet het ook terug in de verhalen over Thor tegenover Loki; Poseidon tegenover Zeus; Neptunus tegenover Jupiter, Shiva tegenover Vishnu; Cuchulainn tegenover Ferdia.

De mens ‘in handen’ van hen, die wij later als ‘goden’ vereerden..! Tot op de dag van vandaag zelfs..!

Door alle oude mythologieën heen, getuigen de prominente verhalen van twee buitenaardse broers, die vechten met bipolaire plasma-ontladingswapens over de voogdij van de aarde. Deze historische gebeurtenissen veroorzaakten zo’n schok onder de inheemse bevolking, dat deze zelfs tot op heden doordringt. De ene broer wilde de mensheid een kans geven, terwijl de andere hen tot slaaf wilde maken.

De Illuminati bloedlijnen zijn afstammelingen van Enlil en zijn verbonden met Satan, Lucifer, Baal, Baphomet, de Nieuwe Wereld Orde, de neo-nazi’s, Antifa en zelfs ‘Black Lifes Matter’... De afstammelingen van Jezus en Maria Magdalena vertegenwoordigen de bloedlijn van Enki. Zij worden al 2000 jaar achtervolgd met de bedoeling om ze volledig uit te roeien.

Een kruis, een Tempelierskruis. ‘Independent Order of Good Templars’

De Tempeliers
Toen de eerste kruistochten naar Jeruzalem vertrokken om een Heilige Oorlog tegen de Moslims te voeren, ontstond de ‘Orde van de Tempeliers’. Deze was ontstaan uit de ‘Orde van de Arme Ridders van Christus’. Zij hadden hun zetel op de Tempelberg waar ze uiteindelijk ook hun naam aan te danken hebben. Zij moesten waken over de veiligheid van de pelgrims in en op weg naar het Heilige Land. In 1128 werden de Tempeliers officieel erkend door het ‘Concilie van Troyes’.

Ze waren niet langer alleen een monnikenorde maar nu ook een militaire beweging. In ongeveer 72 artikelen opgesteld in het Latijn, stond beschreven hoe een Tempelier moest leven. De nadruk lag op gehoorzaamheid, kuisheid, respect voor hiërarchie en armoede. Hiermee verbonden ze zich met het Satanisme van Enlil. (HIER) Ongeveer 5% weigerde zich daaraan te onderwerpen.

Uit deze groep ontstond de ‘PLUS ULTRA’, een geheime orde die zich volkomen richtte op de oorspronkelijke leer van Jezus, dus Enki. Zij vluchten naar Zuid-Frankrijk. Ze dachten heel anders dan de katholieken en geloofden ook niet in het verhaal dat Jezus aan het kruis gestorven was. President Donald Trump lijkt verbonden te zijn met deze PLUS ULTRA, dat de basis is geworden van de vrijheidsstrijders wereldwijd. Zijn kantoor in Mar-a-Lago is betegeld met de tegels van PLUS ULTRA. Zie de foto hierboven.

De eis voor meer autonomie van Filip de Schone in de 13de eeuw, veroorzaakte een scheiding tussen kerk en staat. De Tempeliers werden van een aantal zaken beschuldigd:

  • Godslastering
  • Obscene riten bij inwijdingsrituelen
  • De aanbidding van de duivel
  • Hekserij
  • Verering van de afgod Baphomet.

Dit is niet zo vreemd want de Katholieke kerk heeft vanaf het begin een dubbele pet gedragen. Op zondagen werd de kerk gebruikt voor het christendom maar op de woensdagen voor het satanisme. Daarbij is het christendom altijd als dekmantel gebruikt. Bijna alle feestdagen zijn gelinkt aan Lucifer, Baal en Baphomet en zijn allemaal afgestemd op Pesach, het Joodse Paasfeest. Het oude testament staat vol voorbeelden van satanische offerrituelen. Zo staat er letterlijk in beschreven dat er kinderen werden geofferd om God goedgezind te zijn.

Het enkele jaren geleden (2016) opgerichte beeld van Baphomet in Detroit. Opnieuw een typisch gevalletje van ‘IN YOUR FACE’.. (klik voor artikel)

Deze offerrituelen zijn nooit gestopt.
Tot voor kort verdwenen er wereldwijd honderdduizenden kinderen per jaar. Dat Enlil de mens tot slaaf wilde maken is ook duidelijk herkenbaar wanneer je de agenda van de Nieuwe Wereld Orde erop naleest. De mens moet volledig monddood gemaakt worden, al zijn bezittingen inleveren en gelukkig zijn.  Ze hadden gehoopt dit met behulp van de vaccinaties te kunnen bewerkstelligen.

Baphomet draagt beide seksen in zich. De hele transgender agenda is daar rechtstreeks mee verbonden. De rol van de vrouw en moeder wordt daarin volledig vernietigd en kinderen worden eigendom van de staat. Dit betekent het begin van het einde voor een beschaving. Deze zal namelijk verdwijnen omdat ze zich niet langer zal kan reproduceren op een natuurlijke manier.

Wie zijn de Annunaki…?
De geschiedenis van de Annunaki hierop Aarde werd vastgelegd lang voordat het in de kleitabletten werd uitgehouwen. De verhalen werden mondeling overgebracht van generatie op generatie. Zij kwamen hier om grondstoffen te delven, waaronder goud. Goud is namelijk een heel belangrijk en waardevol onderdeel van hun technologie.

Annunaki

Ze halen er o.a. mono-atomisch goud uit, dat gezien kan worden als ‘het stof van onsterfelijkheid’. De biologische samenstelling van hun lichaam oscilleert met een snelheid/frequentie, die iets lager ligt dan die van mono-atomisch goud. Door middel van inname of hun huid ermee te bedekken, regenereren de lichaamscellen. Hierdoor wordt het afweersysteem verhoogd. Wanneer ze atomair synchroniseren met de trilling snelheid van mono-atomisch goud, creëert hun huid een heldere uitstraling, die als een halo om hen heen gloeit.

Dit was dan ook de reden waarom ze door mensenkinderen, als ‘goden’ werden gezien. Hoe meer ze dit goud innemen, des te langer het effect in stand gehouden kan worden. Wanneer de inname wordt gestopt om wat voor reden dan ook, dan wordt de natuurlijke degeneratie van de cellen hervat.

Hun wetenschap is opmerkelijk en verschilt enorm met de onze.
Enki had deze al heel lang geleden met de mensheid willen delen maar werd hierin belemmerd door Enlil. Die heeft de wetenschap gecompartimenteerd in verschillende disciplines, met de bedoeling dat deze hierdoor nooit meer één geheel zou kunnen vormen. Dit gaat gelukkig niet gebeuren omdat we als mensheid het ‘godsbewustzijn’ in ons dragen en manieren hebben ontdekt om dit te kunnen omzeilen.

Het  godsbewustzijn is een collectief van negen hogere ‘bewustzijnen’, die zich achter het gordijn van alle werkelijkheden begeven. Deze bewustzijnen worden ook wel ‘de Negen’ genoemd. Zij hebben altijd bestaan in de leegte. De leegte is een plek die wel degelijk bestaat, maar niet is gecreëerd. Het bestaat tussen de dimensies en buiten de tijd, uit een geschapen universum, in het niet-tijdelijke, grenzeloze ongeschapene. Het is een Eenheid in een eeuwig moment.

Ze kunnen iedere vorm aannemen en zijn overal tegelijkertijd aanwezig. De Negen zijn geïndividualiseerd plasma-bovenbewustzijn, die samen Eén zijn. Elk van hen belichaamt een principe van het universum en samen zijn ze het universum. Dus samen zijn ze ‘Eén’, en stuk voor stuk alles. Dit concept wordt samengevat door de aard van het getal 9. God/schepper/bron van universeel bewustzijn, hoe we het ook willen noemen, is oneindig in alle aspecten en fractals op een basis van negen.

Alles in het universum is erop gericht om te evolueren en dat is de opzet reden achter de universele wet van vrije wil en de reden dat de Galactische Federatie van Werelden hier niet mochten ingrijpen. Die wet is nu aangepast en maakt ingrijpen mogelijk wanneer een ras met een hoger bewustzijn misbruik maakt van een lager bewustzijn. In het Universum is alles aanwezig variërend van het goede tot het kwade.

Dit is wat we dualiteit noemen.
Waar het hierbij om gaat is dat wezens die balans tussen goed en kwaad in zichzelf en als ras terugvinden. In de 3de dimensionele dichtheid waarin we hier op aarde leven, is de dualiteit het meest extreem en maakt dat het kwaad net zo actief is als het goede. Alles mag er zijn of je het leuk vindt of niet. Maar hoe hoger het bewustzijn wordt, hoe lager dualiteit manifest is. Dualiteit helpt je te evolueren, omdat daarmee duidelijk wordt wat je wel en niet wilt.

Een krachtig, intrisiek en puur subjectief proecs, dat je ‘onderscheidingsvermogen’ leert. Dat gaat vanuit een ‘TRIALE positie’, of ‘helicopterview’ zoals we die vaak noemen.. ! Zou dat er niet zijn dan zou je het kwade niet kunnen beseffen. Hoe hoger je bewustzijn wordt hoe completer en meer dit proces in balans zal komen/zijn. Dit gaat door totdat je het niveau bereikt van ‘de Negen’ en je terug kunt keren in de Bron.

Het ontstaan van de mens op Terra
Enki kreeg opdracht van Enlil om een slaven ras te ontwikkelen die het werk van de ‘Igigi’ werkers, een ondergeschikte groep binnen de Annunaki hiërarchie, over konden nemen. Dit experiment vond plaats in een Bio-Dome genaamd ‘Eden’. Dit staat in de Bijbel bekend als het paradijs. Gedragen door hun toegewijde liefde voor wetenschap, weken Enki en zijn team af van de oorspronkelijke opdracht en het lukte hun om al hun eigen 12 DNA strengen te activeren in een vrouw. Zij werd de moeder van een heel nieuw mensenras op Terra.

Toen Enlil dit ontdekte was hij woest en verdreef iedereen uit de Bio-Dome. Dat was het begin van de oorlog tussen Enki en zijn halfbroer Enlil. Enki wist de DNA-strengen in veiligheid te brengen, door een aantal mensen te helpen vluchten naar een veilige plek. Hij liet een geheim geschenk achter dat gecodeerd is in hun DNA. Dit geschenk is er altijd geweest en is de sleutel om de kracht opnieuw te ontgrendelen die alle ‘codons’ in ons DNA kunnen gaan reactiveren. Een proces dat al in volle gang is; getuige de wetenschappelijke bewijzen/uitspraken hierover.

De DNA-code is echt de taal van het leven; het bevat de instructies voor het maken van een levend wezen.
De DNA-code bestaat uit een eenvoudig alfabet, dat bestaat uit slechts 4 letters en 4 woorden van 3 letters, die ‘codons’ worden genoemd.

Telepathie: het zit gewoon in je DNA..!
Eén van de grote geheimen die verstopt liggen in ons DNA is telepathisch kunnen communiceren. DNA is een zender en ontvanger voorbij ruimte en tijd. Het kan micro magnetische ‘wormgaten’ genereren, die zelfs een brug vormen naar verre sterrenstelsels. DNA geeft de ontvangen informatie door aan zowel de cellen van het gastlichaam, als ook aan het bewustzijn dat het bewoont. Dit wordt interdimensionale gedachtenoverdracht genoemd.

Dat vermogen verklaart intuïtie; hoog gevoeligheid; genezing en zelfregeneratie; translocatie in ruimte en tijd. Het bestaat uit twee spoelen die functioneren als een stroomapparaat. Volledig geactiveerd DNA trilt met de snelheid van kwarts en wanneer de spoelen ontwaken is de opgewekte kracht wonderbaarlijk. De DeepState heeft geprobeerd deze kracht te vernietigen. Dit is ze nooit gelukt omdat de mensheid nooit hoop verliest en altijd op zoek is naar meer kennis.

De terugkeer van Enki..!
Enki is teruggekeerd in ons zonnestelsel om de kelk van de oorspronkelijke ongerepte menselijke afkomst van Terra aan ons te overhandigen. Er zijn namelijk nog meer strengen in het menselijk genoom die gereactiveerd moeten worden. De originele sequentiesleutel zal dit doen wanneer deze wordt overgebracht op ons huidige gewijzigde DNA. Hiermee kan ook alle vaccinatie schade worden overschreven.

DNA is een betaalmiddel. Het bevat de formules die nodig zijn om andere vormen van intelligentie door het hele universum te repliceren. De Galactische Federatie van Werelden (GFW) heeft eveneens een sjabloon om de balans in het Universum te herstellen, maar het is nodig dat Enki dit doet. Het was zijn ras die de menselijke genen op Terra teruggebracht hebben van 12 naar 2 strengen; om die reden is het belangrijk dat zij deze reparatie gaan uitvoeren.

De moderne wetenschap komt er méér en méér achter, dat frequenties ons DNA niet alleen beïnvloeden, maar kunnen veranderen..!

‘In den beginne was het Woord’…
Je weet dat DNA kan worden geherprogrammeerd via gedachten door middel van creatieve intentie en en geluidsfrequenties. Positief verwoorde intenties, zoals een creatieve affirmatie, werkt veel beter dan een ongemanifesteerde, niet verwoorde gedachte. Geluid/frequentie is daarbij de sleutel. DNA heeft zijn eigen taal, zijn eigen vocabulaire. Dat is de reden waarom DNA gevoelig is voor gezangen en mantra’s. Geluidsfrequenties vervoeren geometrische holografische patronen en DNA heeft een natuurlijk vermogen dat gebonden is aan de grotere wet van evolutie.

Het bestaat uit het zichzelf automatisch her-programmeren in een nieuwer, sterker, coherenter en levensvatbaarder patroon als reactie op veranderingen in de omgeving. Automatische herprogrammering is dus de onsterfelijkheidssleutel van een soort, en vormt de kern van Evolutie. Wanneer deze zelf-her programmerende functie echter wordt geblokkeerd, dan past de soort zich niet langer aan de omgevingsveranderingen aan en zal uitsterven.

DNA ontvangt informatie wat gedragen wordt door de woorden en beelden, die door gedachten worden gecreëerd. Het integreert deze in alle cellen en moleculen van het lichaam Dit zal vervolgens veranderen in het nieuwe holografische geometrische patroon dat is ontworpen door de sjabloon van de geluidsfrequentie. De juiste frequenties kunnen DNA in levende organismen her-programmeren, vooral met betrekking tot de regeneratie van gewijzigde weefsels, zoals bijvoorbeeld het geval is bij mensen die zijn gevaccineerd.

Medbed

Deze specifieke techniek wordt momenteel door de GFW geprogrammeerd in de nieuwe medische technologieën die binnenkort op Terra in gebruik genomen gaan worden en nu al bekend staan als de ‘Med-bedden’. Hiermee kunnen we ons lichaam, mits we gezond en biologisch eten en zuiver water drinken, volledig gezond terugbrengen naar een leeftijd tussen 25-30 jaar. We zullen daarmee ook weer gaan herinneren wie we werkelijk zijn en hoe we onszelf in een gezonde staat terug kunnen brengen.

Dit kan ons leven met minimaal 250 jaar gaan verlengen. Hoe schoner je lichaam is hoe sterker het effect zal zijn. Leef je echter op bewerkt supermarkt voedsel en koffie, thee en alcohol dan zullen de medbedden veel minder effect gaan hebben, met als gevolg een veel kortere levensduur. Dus begin je nu al voor te bereiden en drink zoveel mogelijk zuiver water.

Dit is wetenschap want het Universum is wetenschap
DNA reageert op geometrische interferenties via licht, geluidsfrequentie of energie. Als het nieuwe geometrische patroon eenmaal in het DNA is gepenetreerd zullen fractals van dit patroon in het DNA blijven spiraliseren en microdraaikolken vormen. Dit wijzigt het magnetische veld in al zijn lagen. DNA reageert als een kristal wanneer het het ontvangen licht ontvangt. Het bestraalt als het ware zichzelf. Dit licht wordt verder in het magnetische veld gereflecteerd. Het ontvangt, verwerkt, koppelt, straalt en vergroot vervolgens het elektromagnetische veld. Het originele sjabloon voor genetische codering zal daarmee de wijzigingen in het menselijk genoom herstellen.

St. Michael. Vanuit het Hart lichtwerk verrichtend voor Eenheid (© Berry Vincenta)

De menselijke lichamen hebben een enorme kracht en veerkracht. Bloed is de substantie van het leven en is daarom zeer geliefd bij de DeepState die het al duizenden jaren innemen om zich te kunnen verjongen, met name kinderbloed. Alles vindt plaats in het hart en dus niet in de geest, omdat de geest ofwel illusies zal volgen ofwel het hart.

De geest is de decoder die beslist hoe informatie moet worden behandeld. Die informatie kan van een externe bron komen ofwel van de hartvortex. De waarheid is overal terug te vinden in de midden vortex waar het hart zich bevindt. Dit is verbonden met het hele Universum.

Daarom is ons hart een portaal..!!
Emoties zijn vloeistof als een onzichtbaar water. Water en Liefde hebben dezelfde frequentie en is de Bron van het oorspronkelijke ‘Zaad van Liefde’. Dit kan nooit vernietigd worden. Want zelfs de rassen die uit zijn om de opperste macht te verwerven, hebben een soort veerkracht die verbonden is met de grotere generator van de hele schepping. Dat is de ‘Wet van Balans’.

Da Vinci was ook met onze fysieke essentie bezig: de flower of life!

Zonder uitdaging is er geen zelfherprogrammering voor aanpassing en overleving, en dus ook geen evolutie. Het multiversum lijkt op het patroon van de ‘Flower of Life’. Eeuwige tijd is gebonden aan oneindige ruimte. De absolute tijd is gebonden aan oneindige ruimte. De absolute tijd ligt exact tussen de knooppunten. Elke cirkel binnen in dit patroon is een universum en de grotere cirkel vormt niet geen begrenzing, het fungeert als het sjabloon.

In werkelijkheid vertegenwoordigt hetgeen je ziet iets oneindigs, in alle dimensies in ruimte en tijd. Om door de sterrenpoorten te navigeren kun je deze sjabloon gebruiken als kaart voor het plannen van een route, waarbij je de kruispunten gebruikt om naar andere dimensies, tijden en plaatsen te springen.

Maar om je te kunnen verplaatsen, heb je nog steeds de sleutel nodig om de knooppunten te activeren. Die sleutel is de methatronkubus, dat is de sleutel tot alles. Dat vormt frequentiële fractals die verbonden worden door middel van liefde.

De handlangers van Enlil hebben al deze informatie verborgen gehouden voor de mensheid op aarde en daar gaat nu een einde aan komen. Het leven is eenvoudig; Liefde is eenvoudig; vriendelijkheid en mededogen zijn eenvoudig. Ze brengen balans in de chaos. We gaan een dus een hele bijzondere tijd tegemoet…..

Harriet Algra

november 2022

thenewstrain.org

 

Het prachtige boek van mr. Jaap Rameier over de achtergrondontwikkelingen achter de manifestatie van de Annunaki op Aarde.     (Klik voor link naar onze bookshop)


Bronvermelding:

‘The Seeders’ geschreven door Elena Danaan

https://www.siliconpalms.com/plus-ultra-society/

tempeliers-van-ontstaan-en-hierarchie-tot-de-mythe-en-schat.html

het-onnavolgbare-geloof-van-de-katharen

dna-learning-hub/dna-code-codons

https://unnameable.media/2020/05/14/plus-ultra/

https://rumble.com/v1qjrtg-full-scale-invasion-of-ukraine-imminent-us-dod-traitors-assisting-in-rogue-.html

 

x

x

Ben je geïnteresseerd in een blik ‘achter-de-schermen’ inzake DNA?
Kijk dan naar de video-boodschap van KRYON, door HIER te klikken.
Fascinerende informatie.
En bepaal zélf wat je met jezelf voelt resoneren en welke info je laat liggen!)

“Je zou moeten beginnen met over DNA na te denken,
als totaal en volledig interactief met zichzelf.
Wanneer daarvan één deel verandert, verandert het deel ernaast ook…
Je kunt geen lagen zien, die steeds maar weer hetzelfde doen!
Maar als ze samenwerken, vermengen ze zich”.

* * *

DE BOEKEN VAN HARRIET:

Klik op deze illustratie voor presentatie van alle 3 de boeken van Harriet

 

3 gedachten over “Het verhaal van Enki & Enlil…

 1. Ja, vooral als het geduld begint op te raken en er geen sprake lijkt te zijn van eensgezindheid. Voordat iedereen het helemaal snapt…. Daarbij wil ik niet suggereren het z.g.n. wel te snappen maar al de zielen die nog in de leugens trappen en zich de verkeerde kant laten opsturen en het verhaal waar je mee begint, nog geen greintje van doorhebben is bijvoorbeeld ‘vermoeiend’. Maar het was nooit bedoeld als een makkelijk tochtje maar een zoektocht door een labirint met de nodige vertwijfeling waar voor sommige elementen meerdere levens voor nodig zijn eer de essentie kan worden opgepakt. En dan is het nog zo dat de een in dat proces iets verder is gekomen dan de ander maar zie het als een school waar kinderen zitten in de hoogste klas en die van de 1e. Afschattend naar de 1e klassertjes kijken is niet terecht want ooit was je daar ook.
  Uiteindelijk stomen de meesten door naar het voortgezet onderwijs en enkelen bakken er niets van en gaan het ‘verkeerde pad’ op. Daar hebben we nu mee te maken als je het mij vraagt en ook dan is het de kunst om het roer recht te houden. Nou, succes hè!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.