Advertentie

“Werkelijkheid of fictie”


Op de beurs Earth & Beyond kwam ik in contact met Aad van der Hout. Hij stond ineens voor mijn neus en stelde zich voor. Een oprechte blik in de ogen en een evenwichtige verschijning. Een prettig gesprek volgde, waarbij ik eigenlijk van de ene in de andere verbazing rolde. Ik ben wel wat gewend op het gebied van ‘andere fenomenen’ en ‘buitenaards contact’, maar wat Aad met vertelde, met name over Sjaak Damen (waarover hieronder dus het artikel), maakte dat ik me tot het uiterste moest ‘oprekken’, in mijn open blik naar deze materie.

RvdB 8
Deze formatie verschijnt 9 juli waarbij Robbert van den Broeke op indringende manier wordt ‘ingeseind’ over het verschijnen van deze ‘8’..! (Klik op de illustratie voor link naar het hele verhaal erover)

Een materie van contacten met alles wat bewust leeft en bloeit in het Universum. Contacten met levensvormen die onze Aardse ontwikkeling vér vooruit zijn en de mogelijkheid hebben om intergalactisch te reizen.. Wat me opviel, is dat de boodschap van Aad, dezelfde was als mijn eigen verbinding met moeder Aarde.. Laat in hemelsnaam de hebzucht eens los, wég met die doods- en overleveningsangst. Deel en maak plezier met elkaar; er is genoeg op de wereld voor onze behoefte. (Maar niet voor onze hebzucht, zei Mahatma Gandi!)

Ik nodigde Aad uit een introductie te schrijven over het boek dat Sjaak Damen en hij hebben geschreven. Voor plaatsing hier op de ‘gastcolumn’ van WantToKnow. Een verhaal over de indringende gebeurtenissen die agrariër Sjaak Damen al enkele tientallen jaren meemaakt. Nadat ik een paar weken geleden het onderstaande verhaal ontving, bleef het even liggen.. Tot nu kennelijk, nu is het de tijd. Waarom? Tja, wie zal het zeggen..

Gisterenavond zat ik plotseling gefascineerd naar de nieuwe lemniscaat-graancirkelformatie te kijken, die ‘rondom’ Robbert van den Broeke ontstaan is. De figuur in de formatie raakt met letterlijk tussen de ogen..! En nu vanochtend dit verhaal dus ineens weer op het netvlies.. Nadat het al een paar weken ‘lag’; het is er ‘NU’ de tijd voor kennelijk…

Vervolgens ga ik op zoek naar plaatjes rondom dit verhaal en zie dat Robbert en Sjaak elkaar al hebben ontmoet.. Tja, zo gaan alle puzzelstukjes wel in elkaar vallen natuurlijk..

Mag ik je aanraden, vóór het lezen van dit verhaal, je ‘mind’ open te houden voor ‘mogelijkheden’ en niet op voorhand zaken belachelijk te vinden. Hierdoor zet je jezelf achter je oordeel ‘vast’ en is het bijna niet meer mogelijk om onbevooroordeeld te kijken en waardevolle informatie te onderscheiden..

Kennelijk treden er dan weer zogenaamde ‘zelfbeschermings-mechanismen’ in werking, zoals we ook beschreven in het artikel rondom ‘cognitieve dissonantie‘.. Laat gewoon de stof bezinken en keur bijvoorbeeld niet meteen (zoals ikzelf dat in eerste instantie deed en mezelf erop betrapte!) het ‘opa en oma’-verhaal af.. Wat is daar verkeerd mee eigenlijk..? Enfin, het is allemaal aan jezelf om in rust te lezen, voelen en het een plekje te geven; alleen JIJ bepaalt wat je ermee wilt. Vind je het belachelijk, dan heb je daar het volste recht toe. Wij zeggen niet dat het allemaal ZO IS, nee… Wij bieden je dit aan, omdat het bij ons goed resoneert. Je bent welkom! En ik ben dankbaar dat ik Aad heb ontmoet en nu mag kénnen..!

Guido Jonkers, 11 juli 2014

x

* * *

x

x

Boodschappen van ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’

x

‘Werkelijkheid of fictie’
X
Het leven valt als een puzzel in elkaar

2014 © Aad van der Hout/Sjaak Damen

x

Onder de bovenstaande titel heeft auteur Sjaak Damen een fascinerend autobiografische boek uitgebracht, onlangs in mei. Het gaat onder meer over zijn concrete graancirkel-onderzoek, zijn ontmoetingen met ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’, en de indringende kosmische boodschappen en adviezen van hen van ‘gene zijde’ om ons desastreuze leefpatroon aan te passen. Het is een verhaal waarbij, hoewel voor iedere lezer een andere gewaarwording oproepend, gaandeweg een beeld kan ontstaan van meer werkelijkheid dan fictie. De gevleugelde uitdrukking: ‘Er is meer tussen hemel en aarde’ is hiervoor een passende omschrijving.

graancirkelverhaal Aad vd Hout 1Opa graancirkelmaker over dit boek: “De uitgifte van het boek en de boodschappen dienen mede om over verborgen duurzame technologie een tipje van de sluier op te lichten, teneinde het menselijk bewustzijn te vergroten en zo mogelijk tot actie over te gaan”. En over hun relatie met Sjaak zegt ‘Opa’, dat hij interesse heeft in graancirkels en ze zelf ook maakt. Daarnaast is hij landbouwer en zit met Sjaak dus op dezelfde golflengte. De missie van ‘Opa-Oma’ wordt door Sjaak, die zij beschouwen als hun zoon, afgemaakt. De communicatie vindt plaats via zijn gaven van helderziendheid en helderhorendheid. In dit artikel zal ik enkele karakteristieke gebeurtenissen nader toelichten.

Graancirkel-onderzoek
Vanaf 2007 zijn allerlei proeven genomen, laboratorium-technisch en wetenschappelijk verantwoord, waarbij een aantal karaktereigenschappen zijn onderzocht van opnieuw geplante zaden uit vorige jaren, zoals val-getal, kiemsnelheid en eiwitgehalte. De gedachtegang hierachter is, dat zaden die in een magnetisch veld hebben gelegen, een afwijkend groeipatroon zouden kunnen laten zien, hetgeen inderdaad het geval is. Door de geconstateerde afwijkingen is objectief vastgesteld dat een aantal graancirkels als ‘hoaxen’ aangemerkt kunnen worden, aangezien zich daar geen meeropbrengsten hebben gemanifesteerd.

Het leverde, en nog steeds, frappante resultaten op ten opzichte van controleveldjes hierbuiten. Verder zijn in de nateelt van enkele echte graancirkels een paar opvallende gen-veranderingen geconstateerd. Zo zijn veel langere aren, zogenaamde turbo-aren tevoorschijn gekomen. En ook aren die ‘ongebaard’ zijn en resistent tegen een groeiremmer.  Een veelbelovende ontwikkeling en meeropbrengst in het kader van tarwe-veredeling.

Ook zijn proeven genomen door Sjaak waarbij een sterke bestraling van zaden via de magnetron (2,45Ghz) heeft plaatsgevonden. Ook hier zijn verbluffende waarnemingen gedaan de afgelopen jaren. Dit kiem- en veldonderzoek in een vervolgteelt de jaren daarna liet goed zien dat zaden die bestraald waren sneller kiemden en groeiden dan onbehandeld zaad.

Sjaak toont resultaten
De specifieke boodschap aan Sjaak is, via het doorgeven van de graancirkel-technologie, dat er bewust is geknutseld met het DNA van de mens. Verder is het van belang dat een nieuw gras- dan wel graangewas geëxploiteerd gaat worden. De overbevolking en de mede daardoor verwachte ontstane wereldwijde hongersnood en oorlogen kan daarmee mogelijk voorkomen worden. Een voorwaarde is dat een wereldbeschaving gecreëerd wordt, waarbij verworven rechten naar de zijlijn worden geschoven en de hebzucht wordt ingedamd. In zo’n situatie geldt: dan pas worden jullie opgenomen, zo zeggen ‘Opa en Oma’.

Mediumschap
In de afgelopen jaren zijn vele contacten ontstaan met ‘Opa-Oma- graancirkelmakers’. Dit echtpaar manifesteerde zich dikwijls in fysieke zin, maar zocht (en zoekt) contact met Sjaak vanuit Gene Zijde via droom, typ-opdrachten, telefoon, internet en TV. Zij staan hem bij – beschouwend als hun zoon – in de uitvoering van hun missie van bewustwording van de mensheid. Het boek is een middel om dit doel te bereiken.

De UFO van 'opa en oma' manisfesteert zich aan de horizon.
De UFO van ‘opa en oma’ manisfesteert zich aan de horizon.

Sjaak beschikt over gaven als helderziend- en helderhorendheid om de boodschappen op te kunnen tekenen en verwerken. Dat dit geen eenvoudige opgave is blijkt wel uit het feit dat de informatie van boven veelal ’s nachts wordt doorgegeven. Wanneer daarbij ook in ogenschouw wordt genomen dat de spirituele boodschappen, naast heel praktische raadgevingen, diepgaande kosmische aspecten betreffen, is het geen wonder dat het nogal eens abracadabra is.

Op een gegeven moment, het was eind 2012, was hij ten einde raad over de onbegrijpelijkheid van de doorgegeven teksten. En wist niet zo goed wie hij om nadere uitleg zou kunnen vragen. Tot zijn verbazing kreeg hij op zijn laptop ineens mijn naam en foto door om te raadplegen. Zo gezegd, zo gedaan en Sjaak nam contact op met mij. De spirituele/geestelijke teksten voelden voor mij als zuiver. Ik kon dit bevestigen op basis van mijn verworven kennis en inzichten. En daarmee was de rust bij Sjaak weergekeerd..!

Vanaf begin 2013 ben ik dus als co-auteur betrokken bij dit gezamenlijke project van 4 personen: Sjaak en ik aan Aardse zijde en de twee aan ‘Gene Zijde’..! Gaandeweg het project zijn door de ‘andere twee’, steeds meer gedetailleerde boodschappen verstrekt. Het weerspiegelt ook hun vertrouwen om hun boodschappen over te brengen in deze tegenwoordige tijd. De intensieve gesprekken tussen Sjaak en mezelf, leverden keer op keer ook weer aanvullende informatie op van hen, opa en oma graancirkelmakers. Hieruit blijkt eens te meer dat zij onze gedachten minutieus volgen en hierop zo concreet mogelijk inspelen.

Boodschap-makers van het Universum:

‘Wij komen van ver en jullie begrijpen onze levensvorm nog niet.
Wij komen en gaan.
Wees zuinig op je planeet.
Bestudeer de waarheid.
De toekomst ligt in het verleden.
Geloof in de almachtige schepper.
Je ziel zal voortleven.
De tijd zal dat leren’

Kosmische betekenis graancirkels
Volgens ‘Opa en Oma’ is de betekenis van de graancirkels als volgt door hen geformuleerd: ‘De echte graancirkels zijn bewust een kosmische prikkeling om jullie bewustzijn en het trillingsniveau in beweging te brengen, zodat jullie bewustzijn groeit naar een veel hoger bewustzijn, dat voor jullie begrippen nu nog out-of-the-box lijkt’. Verder geven zij een nadere verduidelijking door: ‘Jullie zijn de kinderen van de Goden en jullie moeten groeien naar een volledig bewustzijn om zo straks één geheel te worden met de rest van de kosmische burgers.’

De mysterieuze of magische boodschappen die door de graancirkels uitgedragen worden zijn bedoeld om de spirituele mens aan te moedigen om meer onderzoek te verrichten en de gevonden data te delen met diegenen die onwetend zijn. De graancirkels evolueren mee met het bewustzijn van de mensheid. Al met al een unieke opdracht aan de aardse mens!

Graancirkels ‘Opa’ in Hoeven

Sjaak Damen en Robbert van den Broeke bij de verzameling 'graanformatie-monsters' die Sjaak in de loop der tijd heeft verzameld.
Sjaak Damen en Robbert van den Broeke bij de verzameling ‘graanformatie-monsters’ die Sjaak in de loop der tijd heeft verzameld.

Door Opa en Oma worden een aantal soortkenmerken beschreven. Er blijken maar liefst vijf soorten formaties onderscheiden te kunnen worden en hieronder worden enkele algemene karakteristieken opgesomd.

 1. Blauwdrukken: een vorm van communicatie vanuit een ver in het verleden verloren gegane beschaving die ten onder is gegaan hebzucht. Zij hebben deze blauwdrukken in de bodem weggelegd in de verwachting dat een toekomstige hoge beschaving de beeldtaal zou kunnen ontcijferen ten gunste van hun bewustwording. Van deze graancirkels vol levensenergie krijgt men een ‘sereen gevoel rond je hart’. Dit kan door mij ten volle beaamd worden. Zelfs foto’s hiervan werken helend en genezend, want de mysterieuze kracht van de oudheid reikt heel ver.
 2. Hoaxen: experimenten o.a. door overheden, leger, pharma en mensen zelf..! In deze graancirkels, vaak prachtige kunstvormen in samenwerking met GPS gemaakt, is de sensatie van graancirkelenergie vaak ver te zoeken, ze zijn zielloos.
 3. Andere levensvormen: deze mooie en complexe graancirkels hebben vaak geen directe boodschap voor de mensheid. Maar kunnen ook liefdevolle, helende en genezende energieën bevatten, welke na enkele dagen snel gaan vervlakken door kwade aardse invloeden en de gevoelige fysieke structuur. Het zijn hulpmiddelen om de mensheid te helpen naar het volgende ‘game-level’ te gaan, zo constateert Opa.
 4. Elektromagnetische formaties: deze magnetische velden trekken zwerfstromen aan, die ontstaan door lekke stroomleidingen, zowel boven- als ondergronds, en die tot ontlading kunnen komen. Vaak zijn er tegelijkertijd lichtbollen, ‘shooters’(dwaallichtjes) en andere natuurverschijnselen te zien.
 5. Wervelwind formaties: de oorzaak van het ontstaan is gelegen in de temperatuur van de opstijgende lucht, die een leegte op de grond achterlaat. Dit vacuüm wordt snel opgevuld en levert een draaiing bij stijging op en bij het inklappen van deze windzuil kan een platte en mooi gedraaide gewascirkel ontstaan.

Het onderscheiden van zoveel soorten gewasformaties vereist veel technisch inzicht en energetisch gevoel. Het belangrijkst is echter wat het fenomeen voor de mensheid in z’n spirituele ontwikkeling kan bijdragen. Het ontwikkelingsproces en graancirkelonderzoek van Sjaak vorderde gestaag de laatste jaren, mede dank zij kritische opmerkingen en aanwijzingen van Opa en Oma. Heel bijzonder is zijn ervaring om met hun eigen voertuig/ufo een vluchtje te maken, toen zij nog op een boerderij in Zeeland woonden..!

X

graancirkelverhaal Aad vd Hout 3

x

UFO ‘Opa-Oma’
In detail is ook de werkwijze van het maken van graancirkels beschreven; alles even boeiend van inhoud. Zij hebben in de jaren 1990 veel cirkels zelf gemaakt, ook in samenwerking met hun Engelse vrienden uit Wiltshire (Zuid-Engeland), de bakermat van het graancirkelfenomeen. Wat te denken van ontmoetingen met Opa en Oma, zoals:

 • Een lijfelijke confrontatie en gesprek met Opa tijdens een carnavalsoptocht in Heerle. Onopgemerkt door de omstanders.
 • Een conflict met Opa over de schrijfopdracht, wat zodanig emotioneel hoog opliep, dat hij plotsklaps oploste en verdween en Sjaak beduusd achterliet. Na geruststelling door Oma, dat hij wel weer zou verschijnen na tot rust gekomen te zijn, was dit inderdaad het geval. In pais en vree ging hun gesprek gewoon verder.
 • In november 2013 kwamen Opa en Oma ’s avonds laat op het tuinpad van Sjaak aangelopen. Zij wilden nog even wat kwijt over de kosmische beeldtaal van de graancirkels alvorens zij een tijdje op reis zouden gaan. Als hij hun verhaal zich niet meer geheel voor de geest zou kunnen halen bij het opschrijven ervan, geen nood, dan zouden zij meelezend, de juiste woorden wel toesturen.
 • Een oud vrouwtje in een supermarkt in Barvaux (België) vroeg hem een flesje te openen, hetgeen hij weigerde; Hierop zei dit vrouwtje, dat Sjaak hij kritisch moest blijven zoeken naar geheime informatie, om daarna in het ‘niets’ te verdwijnen.
 • Op een ander moment kon Sjaak een onvolkomen bescherming en bijgevolg geknetter in Opa’s pak waarnemen toen deze door de pui-deur van de serre verdween.

Deze voorbeelden vormen slechts een deel van vele frappante ontmoetingen die in het boek genoemd worden. Vaak droegen deze een zodanig karakter en aankleding van de situatie dat het besef pas later bij hem binnenkwam over hun identiteit. Zij manifesteerden zich de afgelopen jaren werkelijk in allerlei gedaanten..

‘Leven doe je op je gevoel.
Gevoel doet je leven.
Licht geeft je kracht.
Kracht geeft je het gevoel het licht te zien.
Zien geeft je het gevoel
die kracht te hebben om te leven’


– De Goddelijke Leraar –

Kosmische boodschappen
Op grond van hun eigen ervaringen – in het verre verleden met hun beschaving ten onder gegaan – willen ‘Opa-Oma’ ons waarschuwen voor ons destructieve gedrag, welke vergelijkbaar zich in dezelfde richting ontwikkelt als zij destijds hebben meegemaakt. Onderstaande waarschuwingen lopen gelukkig steeds meer parallel met acties hiertegen in onze maatschappij. Mensen zien wat er gebeurt en worden massaal wakker. Het bevestigt weer eens dat een universele kijk op de wereldproblemen een absolute noodzaak is, welke omgezet dient te worden in aangepast gedrag. Zij geven van deze ontwikkelingen vele huidige voorbeelden, zoals:

 • Chemtrails, ontstaan door het met vliegtuigen sproeien van chemicaliën, verzwakken het immuunsysteem van de mens en daardoor treden allerlei ziekten op. Is er een mogelijk verband tussen deze chemtrails en het extreme weer? En afnemende plantengroei, waardoor meer gewas-bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten worden?
 • Chronische klachten o.a. door hogere bloedsuikerspiegel en verhoogde hartslag – diabetes type 3 – veroorzaakt door straling van elektrische apparaten: computer, TV, mobiele telefoon enz.
 • Het ‘asbestprobleem van de toekomst‘.
 • De magnetron creëert ‘dood’ voedsel en activeert latente schadelijke stoffen.
 • Radioactief zeewater – Fukushima! – verdampt en dringt als regenwater in de grond en tast op den duur alle levensvormen aan.
 • GMO (Genetic Modified Organism): dieren gevoed met antibiotica mogen niet door mensen geconsumeerd worden, maar gevoederd door gmo-gewassen wel? Staat haaks op Europese richtlijnen inzake verbod op import gmo (Monsanto!)
 • Codex Alimentarius (EU-wetgeving 2012): allerlei beperkingen rond voedselreclame, aan banden leggen van homeopathie en ook voedingssupplementen; met als doel de genezende effecten van de natuurlijke bronnen de wereld uit te helpen ten voordele van de industriële giganten. Wordt het eten van groente uit eigen tuin binnenkort ook strafbaar?
 • Import van ziekten via het kweken van gevaarlijke bacteriën en virussen? Van de een op andere dag zijn er ziekte-uitbraken de afgelopen jaren geweest bij goed draaiende hygiënische bedrijven, die compleet geruimd moesten worden
 • Vaccinaties: tegen wat wordt ingeënt en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid op langere termijn? Een ingeplante chip op termijn?
 • Toenemende censuur van ‘vrij’ internet
 • De macht van de nationale staten wordt gaandeweg verder overgenomen door multinationals..

Buitenaards leven?

Sjaak Damen bezig om monsters gras te knippen uit een grasformatie in zijn buurt. Sjaak houdt bijzonder nauwkeurig een verzameling van dit soort proefmonsters bij.
Sjaak Damen bezig om monsters gras te knippen uit een grasformatie in zijn buurt. Sjaak houdt bijzonder nauwkeurig een verzameling van dit soort proefmonsters bij.

Opa en Oma willen niet vertellen waar zij specifiek vandaan komen, omdat ‘wij daar toch nog niet kunnen komen’… Zij kunnen net als andere ‘levensvormen’ naast ons leven zonder opgemerkt te worden. Mensen met een bijzondere opmerkingsgave, zoals Sjaak, kunnen hen echter wel waarnemen. Alle levende individuen zijn één en het leven is in jullie handen gegeven door de kosmos’, zo zeggen zij. En ook geesten bestaan uit energie, energie = massa en massa/energie vergaat niet. Dus is hun conclusie dat leven na de dood een feit is..!

Zij geven aan dat mensachtigen, die ooit naar de sterren zijn verhuisd en nu waarschijnlijk de Aarde bezoekend om hun oorsprong beter te begrijpen? ‘Jullie stammen van de Goden af – zit in jullie DNA – maar het meeste moet nog geactiveerd worden’.  Hierbij doelen zij op de 2 DNA-strengen die wij gebruiken, maar dat in de naaste toekomst het volledige aantal van twaalf strengen geactiveerd zal kunnen worden. Andere levensvormen hebben in het verleden inbreuk gepleegd op het DNA van de mens. Daarbij zijn, volgens Opa en Oma, de vrije wil en ook goddelijke eigenschappen uit het lichaam gehaald. Hierdoor is bewust karma geschapen in de mensenrassen, waarvoor zij spijt hebben betuigd. Zij mogen echter niet bewust ingrijpen (Niburu?)

Ten slotte
Het moge duidelijk zijn dat deze beknopte uitweiding over de inhoud van dit boek een meerwaarde voor onze geestelijke ontwikkeling kan betekenen. De waarschuwingen van ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’ zijn zo indringend van karakter, doordat zij gerelateerd zijn aan hun eigen negatieve ervaringen, waarvoor zij ons willen behoeden. Het medium Sjaak Damen fungeert daarbij heel persoonlijk als doorgeefkanaal. Een concrete opdracht aan hem is om het tarwe-veredelingsproces voort te zetten.

Ter vergroting van ons spiritueel bewustzijn is de boodschap om ons meer te verdiepen in het fenomeen gras-en graancirkels. Verder is het van essentieel belang om actiegerichte maatregelen te nemen om ons desastreuze leefpatroon te doorbreken. Vanzelfsprekend geldt dit ook op agrarisch gebied. Wijzelf zijn immers verantwoordelijk voor de instandhouding van een leefbare Aarde. Kortom een actueel actieplan wat wij allen ter harte moeten nemen. Op weg naar méér werkelijkheid en minder fictie – persoonlijk ‘out-of-the-box’ denken!

Tilburg, juni 2014
Aad van der Hout

Heb je interesse in het boek?

Het boek ‘Werkelijkheid of fictie’ kun je bestellen bij:  Sjaak Damen (Steenbergen) sjaakdamen@home.nl of bij
Aad van der Hout (Tilburg, co-auteur) E: aadvdhout@hetnet.nl

(A4 / 226 pag. / 40 kleurenfoto’s) à E 15,- (excl. verz.kosten)

 

12 gedachten over ““Werkelijkheid of fictie”

 1. Het is de waarheid en niks anders als de waarheid, kreeg hoge energieën door toen ik het artikel aan het lezen was, voor mij een teken dat het op mijn nivo resoneerd.

  1. Diolène, als je nog niet eens durft om met je eigen naam in te loggen, hoe wil je dan bereiken dat ik jouw waarheid aanneem? Hoewel het best mogelijk is. Ik heb ook graancirkels zien verschijnen, UFO’s waargenomen in Ecuador, het meegemaakt dat het ging regenen toen ik de Sinai berg opliep, terwijl het op die plek in 10 jaar niet had geregend, een nichtje van mij bij puur toeval in november 2009 ontmoet op de voor mij heiligste plaats ter wereld, Machu Picchu, ruim 10.000 km van huis, terwijl wij hemelsbreed 40 km van elkaar vandaan wonen en niet van elkaar wisten dat we in Peru waren. Notabene, het nichtje waar ik ooit in 2003 mijn spirituele zoektocht mee ben begonnen ( in Ecuador en de Galapagos eilanden). Dit zijn voor mij allemaal magische momenten, die niemand mij ooit meer kan afnemen. En of iemand mij gelooft? Niet belangrijk, niemand kan namelijk die momenten van mij afnemen… de magie van het leven 🙂

   Ik geloof namelijk in de Kracht van de Menselijke Geest. Als je echt vanuit 100% OVERTUIGING wilt dat er iets gebeurt, dat het dan ook waarheid kan worden. Je schept als het ware je eigen wereld. “Toeval is logisch” Toen ik de berg Horeb opliep met mijn Egyptische gids, vertelde hij mij dat het 10 jaar niet had geregend op die plaats. We liepen op een gegeven ogenblik voorbij de rots waarop Mozes met een stok had geslagen. Ik ging op die rots staan en er was een heftig verlangen dat het zou gaan regenen. Gaandeweg toen we de bergtop naderden werd het pikdonker en begon het te gieten. Boven aan de top zag ik vervolgens gedurende meer dan 1 1/2 uur een regenboog rechtstandig uit de hemel komen, mooier dan ik ooit een regenboog heb gezien. Wat is magie? Ik vergeet nooit weer het moment, dat een vriendin van mij 40 jaar werd en ik voor haar 40 rozen kocht in alle kleuren van de regenboog. Voordat ik naar haar toeging wilde ik nog even hardlopen. Het was mistroostig weer, het regende en de lucht was egaal grijs. Ik had een sterk verlangen om een regenboog te zien. Na een kwartier trok heel voorzichtig de lucht een beetje open, ik was verwonderd van verbazing en toen ik even later enige spier-oefeningen ging doen. Ik keek opeens in een dubbele regenboog. Wat is magie?

   Ik schrijf hier niets nieuws. Het heeft allemaal te maken met kwamtum mechnica. We zien met onze ogen nog geen fractie van wat er allemaal is.

   Kijk, naar het volgende fragment uit de film “What the Bleep Do we Know”

   Het gaat over de indianen in Zuid-Amerika eind 15de eeuw die, toen de boten van Columbus de kust naderden, de schepen niet konden ontwaarden. Ze herkenden ze niet, omdat ze niet pasten in hun denken.

   http://www.youtube.com/watch?v=zQcBQc3oaKg

   Wij zijn in mijn visie geconditioneerde wezens en denken in beperkingen. Als we los zijn van onze conditioneringen, durven we “out of the box” te denken, daarvan ben ik overtuigd. En zijn we goddelijke wezens met ongekende mogelijkheden. We kunnen dan een hemel op aarde scheppen 🙂

   Kortom, ik geloof er 100% in dat de graancirkels te zien zijn, mits we er 100% van OVERTUIGD zijn dat ze er zijn. Evenals de UFO’s, waarvan ik er in Ecuador 1 met eigen ogen heb waargenomen

  2. @ dick
   Kijk hierin kan ik ver meegaan , wil alleen een enkel woordje veranderen in wat je zegt.
   “Als we los zijn van onze conditioneringen, durven we “out of the box” te denken, daarvan ben ik overtuigd.”
   Ik zou liever zeggen:
   Wanneer we ons losmaken van onze conditioneringen, is er geen box meer waarin we ons met ons denken beperken.

  3. @ Marcel 1.5,

   Ja, dat is voor mij ook de juiste formulering.

   @ Dick,

   Mooi geschreven reacties Dick en voor mij is het artikel “werkelijkheid”.

  4. Dank je voor je aanvulling, Marcel, helemaal akkoord met je formulering

  1. Vertel, vertel! Of is het in het kader van roeptoeteren.. Met een oude koffiemolen, ben je in staat om nog een heerlijk maaltje spinazie te maken..

 2. Ik heb het geestelijk verruimend boeiend boek gelezen. Het is een bijzonder geheel, lekker leesbaar en je hersenen worden gedwongen om goed na te gaan denken. Want voor dat je het in de gaten hebt wordt je door het verhaal meegenomen en je bewustzijn wordt getrikkerd door het mysterie van “werkelijkheid of Fictie”. Want iets, uit niets, bestaat niet! Zoals Opa aan geeft; Out of the box? You never now! Prachtige foto`s die het geheel onderbouwen. Ik raad het iedereen aan om het boek met de vele bijzondere boodschappen en informatie`s te lezen, het ter harte te nemen. Want we moeten zuinig zijn op onze planeet en ons bewustzijn eens gezamenlijk bundelen om zo tot een bijzondere samenleving te komen waar andere intelligenties een beeldig voorbeeld aan kunnen nemen. Want dan pas worden wij zoals Opa aangeeft geboren en opgenomen als Kosmische burger.

 3. Het zijn boodschappen en zijn vaak in sacred geometry om ons bewust te maken van bepaalde zaken .
  Het cijfer acht betekent oneindigheid en de ziel gaat nooit verloren .

  Wees zuinig op je planeet.
  Bestudeer de waarheid.
  De toekomst ligt in het verleden.

  Als je het aan de mens overlaat zal hij best zuinig omgaan met Moeder aarde , helaas is er meer aan de hand en bepaalde snuiters hebben andere plannen .

  De waarheid moet boven tafel komen en dat is de zien in het verleden hoe we gemanipuleerd zijn en door ons tot op de dag van vandaag met verkeerde informatie te voeden .

  Misschien als de ongelovigen dit zien dat ze iets anders gaan bespreken op een feestje dan politiek maar bijvoorbeeld waarom de wereld een op het moment een bewust gecrieerde chaos is .

  https://www.youtube.com/watch?v=uOx3Zdl4738

  Of denk je dat dit toeval is ?

  https://www.youtube.com/watch?v=z2Rx4f-QatI

  Denk niet dat dit een ver van je bed show is want je controleert een groot aantal landen door ze een valuta te geven .

  Of hebben we hier bewust voor gekozen ?

  Samen staan we sterk !!

 4. ik weet het sjaak dame ik ben zelf ook para ziet voeld en hoor
  ik heb dit mogen kijgen bij een dood evaring ja ik ben weg geweest en ja ook door die tunnel vanhet witte licht dus sjaak er is meer veel meer gr joost

  1. zijn we weer wat ik mooi vind dat is het onver klaar baaren en het on moglijke ja sorry mijn nedelans is niet zo als het moet zijn ben van oorsprong een ziguner daar komen ook heel veel mense met een gave in voor het is hier in noord braband als je over een ufo praat kijk ze je raar aan maar ik weer 100% zeker dat er meer is dat wij ooit weeten het is raar dat buiten aards ik kontakt kome met mense zo als jij en ik paranomaal dus ook zijn hier in mijn huis bollen te zien blauw van kleur en dan weer door zigting dat zijn de inergis bollen de bloauwe bollen zijn overleden mense mog er 4 in een jaar af geven van daar dat ik mense hier help mijn mijn gekregen gaven gr joost

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.