Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!


x

x

x

Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!

x
2017 © WantToKnow.nl/be | © EllaStar 2017

x
x

We kennen allemaal acteur Elija Wood, die schitterde in de serie ‘In de ban van de Ring’. Een serie die -hoe toepasselijk- gaat over het onderdrukken van de mensheid, door negatieve krachten, die de mens klein houden. Manipuleren en pijn doen. Bloei van de menselijke Ziel trachten te voorkomen. Dezelfde Elijah Wood is naar buiten gekomen met de claim, dat de hele Hollywood-film-en-entertainment-industrie gerund wordt door machtige lieden, die een pedofilie-netwerk hebben, dat wordt beschermd door de elite in Washington.. Tja, dat is even wat anders dan een verhaal over een verbroken relatie tussen 2 van de Hollywoodsterren, zoals we die in de glamourtijdschriften lezen..
 x
De 35-jarige acteur heeft gemeld dat het hele systeem in Hollywood in de grip is van het seksueel-misbruikschandaal, waarbij ‘bijzonder machtige figuren’ betrokken zijn, die worden beschermd, door politieke connecties ‘aan de top’. De voormalige kindster, die op zijn 8ste jaar zijn filmdebuut maakte, in de film ‘Back to the Futurer II’, zei dat hij van geluk mocht spreken, dat hij al die tijd door zijn moeder is beschermd, toen hij in Hollywood kwam wonen. En dat hij daarna nooit op het type feestjes’ kwam, waar de pedofielen ‘aasden’ op de jonge acteurs en actrices.
 x
Voormalig kind-ster Corey Feldman bevestigde onlangs het verhaal van Elijah Wood. Feldman kwam naar buiten met zijn ervaringen als Hollywood-kindster en beschreef daarbij hoe hij, én zijn beste vriend Corey Haim, gemolesteerd werden op feestjes, door ‘machtige oudere mannen’ die om kinderen heen hingen als ‘aasgieren’. Deze feestjes werden georganiseerd door de ‘Tinsel Town elite’. Feldman neemt het in deze op voor zijn vriend, die door zijn drank- en drugsgedrag onlangs overleed.
x
Volgens Elijah Wood is het schandaal rondom het pedofiele netwerk in Hollywood, 1 op 1 vergelijkbaar met het schandaal met Jimmy Savile in Engeland, waarbij deze voormalige Tv-ster, die stevige vriendschapsbanden had met de Engelse koninklijke familie, een serie-pedofiel was, die letterlijk honderden kinderen molesteerde en deze kinderen als een ‘leverancier’ aan de pedofiele kringen in de Engelse hoogste kringen ‘leverde’..
‘Jullie zijn allemaal opgegroeid met die Jimmy Savile, mijn hemel wat moet dat verwoestend verhaal zijn geweest”, aldus Wood tegen de Engelse Sunday Times. “Eenzelfde verhaal speelt hier ook in Hollywood; het is allemaal georganiseerd. Er zitten een boel rovers in de industrie; mensen die alleen hun éigen belang in het hoofd hebben. Er zit duister in deze industrie en alles wat je je hierbij kunt voorstellen, is waarschijnlijk al gebeurd.” 
De Engelse ‘artiest’ Jimmy Savile werd voor zijn ‘liefdadigheidswerk’ geridderd door de ‘Queen’.  Het bleek dat hij meer dan 1350 kinderen had misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. Right in the face of the English.. Zijn verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een geraffineerde, FUNDAMENTEEL-maatschappelijke ontwrichting!!
Vorige week zijn er in Californië honderden arrestaties verricht, in een mega-pedofilie-netwerk, waarbij het ‘human trafficking’ onderwerp van deze raid was. Hiermee wordt bedoeld, dat kinderen van de ene naar de andere ‘gelegenheid’ worden vervoerd, om aan vraag, of de ‘behoefte’ van de pedofiele klantenkring te voldoen.  En hoewel autoriteiten het serieus lijken aan te pakken, zijn er toch veel mensen, die geloven dat de werkelijke ‘bad guys’ buiten schot zullen blijven. De kern van het netwerk, dat tot nu voorkomen heeft, dat wérkelijk schade wordt toegebracht aan dit netwerk.
x
Elijah Wood gelooft dat dát precies het probleem is: “Dat is de tragedie van de pogingen om te onthullen wat er met onschuldige mensen gebeurt. Zij kunnen door de beschuldigingen volledig worden beschadigd en niet meer aan het werk komen, waarnaast hun leven tot een hel wordt gemaakt.” Volgens Anne Henry, mede-oprichter van ‘Bizparents’, een organisatie die probeert jonge acteurs te helpen, zijn er in Hollywood op dit moment ‘meer dan 100 actieve pedofielen actief’. Volgens haar gaat binnenkort een  tsunami van claims het nieuws halen. Deze raids zijn op dit moment volop bezig en zouden in NL toch minstens Volkskrant of het Parool dienen te halen, nietwaar..? (klik HIER voor update van dit ABC-news van 9 februari)
x

Brice Taylor’s ‘Dank je voor alle herinneringen’..
Het verhaal lijkt als 2 druppels water op het relaas van de Amerikaanse Brice Taylor, van wie we hier op de site in delen, het VOLLEDIGE boek publiceren (HIER). Het boek baart veel opzien, door de gruwelijke wijze waarop het misbruik-netwerk in de VS aan elkaar gelinkt is. Inclusief een goed camouflage-netwerk, zoals de Disneyparken en McDonalds-restaurants, kan dit netwerk ook de top van de Amerikaanse politiek tot haar ‘leden’ rekenen.. Het is het geval van Brice Taylor vooral de opvallende rol van komiek Bob Hope en ‘Nobelprijswinnaar’ Henry Kissinger, die in dit verhaal een smerige rol vervullen.x

Het verhaal van de Nederlandse Toos Nijenhuis, wat we HIER in een artikel op de site hebben staan, is ook weer preciés van hetzelfde laken een pak. Hoge regeringsfunctionarissen, die kindermisbruik als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen; kennelijk om de energie van het jonge kind ‘op te slurpen’ als een draconisch-energetische Dracula.

Een netwerk dat elkaar de hand boven het hoofd houdt en kan functioneren op basis van elkaars kwetsbaarheid, waardoor iedere deelnemer zélf niet meer in staat is het tij te keren, door bijvoorbeeld als klokkenluider tevoorschijn te komen. Dat dit tóch gebeurt, maakt dat wij allemaal deze maatschappelijke kanker in de ogen dienen te kijken en dit fenomeen uit moeten gaan bannen in de komende jaren.

Pedofilie is kortom een fenomeen dat niet verdwijnen zal als we onze aandacht ervan af halen; als struisvogels onze koppen koppig in het zand steken en wachten tot de ‘storm overwaaid’.. Het onderstaande verhaal toont aan hoe dicht de zaken van kindermisbruik in Nederland zijn verweven in het functioneren van ons maatschappelijk bestel. Volwassenen die als kind werden misbruikt, en die dit -met hulp van anderen- aan de kaak willen stellen, blijken tegen een muur van onwil en regelrechte tegenwerking op te lopen. Het hele verhaal van Dominque, zoals geweldig verslagen door de mensen van de website Ellaster, plaatsen we hier in een notendop. Wil je het hele verhaal lezen, klik dan op de eerste link en volg het verhaal via de site van Ellaster.

* * *

Het donker kan het donker niet verdrijven; dat kan alleen het licht.

Haat kan haat niet verdrijven,; dat kan alleen liefde.

― Martin Luther King Jr. ―

* * *

x

Het verhaal van ‘De schreeuw van Dominique’..

x

Pedofilie en ernstig kindermisbruik is niet iets wat incidenteel plaatsvindt, maar is een systematisch probleem in onze samenleving. De aanklacht van seksueel misbruik duikt steeds weer op bij mensen die vroeger met pleeg- en Jeugdzorg te maken hebben gehad. De slachtoffers zijn vaak voor hun leven getekend, maar kunnen op weinig steun rekenen. Maar wat helemaal creepy is, is dat dossiers over deze zaken, door de officiële instanties worden weggemoffeld! Dat de politie weigert aangiftes op te nemen en nalatig is in het doen van een deugdelijk strafrechtelijk onderzoek. Een van die slachtoffers heeft nu een naam en een gezicht, haar naam is Dominique.

Deel 1:  Geboren in een wereld van drugs, pedofilie en pleegzorg (HIER)

Uitspraak van laatste gezinsvoogd van Jeugdzorg, die in 2009 (Dominique was toen 24 jaar!) bekende, voor het eerst haar dossier te hebben gelezen.
“Ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets binnen het gezin niet klopte en meer collega’s hadden dat,
maar we konden onze vinger er niet op leggen.”

In deel 2 van ‘De schreeuw van Dominique’ kun je lezen hoe ze in het pleeggezin in Tilburg terechtkomt en daar volgens eigen zeggen ruim 14,5 jaar wordt misbruikt. Er zijn tal van instanties en gezinsvoogden die moeten waken over haar welzijn én dus vooral de veiligheid van Dominique, maar alle signalen van seksueel misbruik negeren. Het misbruik beperkt zich niet alleen tot Dominique, maar ook haar pleegzus Elizabeth* doet op latere leeftijd aangifte tegen de pleegvader en zijn zoon. Alle 4 de pleegkinderen ontsporen vanaf de puberleeftijd op een of andere manier. Drie pleegkinderen raken verslaafd aan drugs en pleegbroer Rick wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting.

Deel 2: Dominique schreeuwt om aandacht en wordt gehoord (HIER)

In het strafrechtelijk onderzoek naar het geclaimde seksueel misbruik door haar pleegvader en pleegbroer wordt Dominique ontzettend tegengewerkt door politie. Er is sprake van fouten, sabotage, intimidatie, nalatigheid en een totaal gebrek aan medewerking. In elke procedure kunnen fouten gemaakt worden en ook politiewerk blijft mensenwerk. Maar de opeenstapeling van fouten is in deze zaak zo schrijnend dat de indruk ontstaat dat ze opzettelijk is tegengewerkt. Doordat de politie heeft nagelaten een deugdelijk strafrechtelijk onderzoek te doen, heeft de Officier van Justitie besloten om niet over te gaan tot strafvervolging.

Dominique in gesprek met Henk Krol, tijdens een demonstratie tegen Jeugdzorg. Henk Krol zat toen voor de eerste keer nog in de Tweede Kamer. Als Dominique openhartig over de verschrikkingen in haar jeugd vertelt, zijn Krol en de omstanders zichtbaar aangeslagen. Na dit gesprek werd Dominique door diverse slachtoffers, van onder andere Jeugdzorg en de zaak Robert M., vastgeklampt. Ze smeekten Dominique om door te gaan met haar juridische strijd. [foto afkomstig van videoreportage van JDTV]

De opgegeven reden is een ‘gebrek aan bewijs’, maar door de opsomming van de gemaakte fouten door politie en justitie in dit artikel, zal blijken dat er nauwelijks strafrechtelijk onderzoek is gedaan en belangrijke getuigen niet zijn gehoord. Uiteindelijk heeft de politie 3 afspraken voor de aangifte tegen pleegvader en -broer afgezegd en 4 afspraken voor de aangifte tegen de ex. Twee afspraken die wel doorgingen bleken later onterecht een intakegesprek te zijn. Dat zijn 9 unieke situaties waarbij, ondanks de gemaakte afspraken, geen aangifte is opgenomen..!

Dominque hierover: “Pleegvader wordt niet eens aangehouden, wat misschien te maken heeft met zijn functie bij defensie. Maar het is geen kwestie van volhouden hoor, het is gewoon doorgaan! Niet eens volhouden, want dan moet je er moeite voor doen. Dit is geen moeite, dit is gewoon doorgaan.””

Het aantal gemaakte fouten door politie en justitie is zo schrijnend dat wij ons afvragen of er in deze zaak geen sprake is van opzettelijk saboteren van de rechtsgang. Dominique vermoedt dat haar vader bewust buiten schot gehouden wordt en dit wellicht te maken heeft met zijn connecties binnen de legertop. Als dit werkelijk het geval is, roept dat echter nog meer vragen op. Waarom wordt hij buiten schot gehouden? Wie profiteert daarvan? Welke andere belangen spelen hier?

Deel 3: Dominique gedwarsboomd door politie en justitie..!! (HIER)

Deze serie die de mensen van EllaSter plaatsen, krijgt binnenkort zijn deel 4. Vanzelfsprekend kun je deze aflevering daar lezen. Wij zullen dan ook de link en korte intro over dit deel van ‘De schreeuw van Dominique’ hierboven aanvullend plaatsen.

x

* * *

x

Pizzagate, wat is dat dan…?

x

Stel je voor dat er een netwerk is, waarbij de leden’ op bestelling jonge kinderen kunnen bestellen. Jonge jongetjes of meisjes, al naar gelang de behoefte van deze creeps. En stel je voor dat het netwerk zó ‘goed’ georganiseerd is, dat -zoals Toos Nijenhuis ook vertelde, er WERELDWIJD kinderen worden overgevlogen van één deel van het netwerk, naar het andere internationale deel.. Vanzelfsprekend hoort daar een camouflage bij, want alles op dit gebied dient natuurlijk te worden verborgen en in het Duister te worden uitgevoerd. Er is in dit geval sprake van een camouflage in de gebruikte taal/termen, voor de bestellingen.

En laat ‘men’ nou de taal van de pizza-ketens gebruiken voor deze deals.. Zo spreekt ‘men’ bijvoorbeeld over ‘Hotdogs’, in plaats van jongetjes en bij meisjes wordt gesproken over ‘Pizza’s’.. Deze hele zaak kwam aan het rollen, doordat Wikileaks e-mails van de DNC, de Democratische Nationale Conventie in de VS onderschepte; met name die van campagnemedewerker John Podesta, één van de naaste medewerkers van Hillary Clinton. In de kern staat de naam ‘Pizzagate’, voor een gezamenlijk onderzoek van burgers, wetshandhavers en overheden, naar de uitwassen van sex-trafficking en ritueel satanistisch misbruik. Een netwerk van kindermisbruikers, die kennelijk al tientallen jaren een ‘voorraad’ kinderen hebben, die hiervoor worden gebruikt in een internationaal netwerk. Er zijn veel voorbeelden van zelfstandige ‘units’ in dit netwerk.

Anthony Weiner en zijn echtgenote, de PA van Hillary Clinton, Huma Abedin

Uit verklaringen van diverse bronnen is gebleken dat in dit kader vooral de ‘Clinton Foundation’ diepe banden heeft en had met een dergelijk pedofielen-netwerk. Met de nieuwe onthullingen over de naaste medewerkers van Hillary Clinton, Epstein en Weiner komt dit nu langzaam aan het licht, waarbij we nog veel meer kunnen verwachten. De arrestaties van 36 pedofiele politici op hoog niveau is aanstaande; zeer bekende mensen. En er zullen in dat sleepnet vanzelfsprekend nog andere mensen worden gearresteerd, wat het totaal op ongeveer 70 zal brengen.

Naast John Podesta is er een andere persoon, in de indirecte omgeving van Hillary Clinton, die nu verantwoording moet afleggen van zijn seksuele banden met een 15-jarig meisje. Zijn naam is Anthony Weiner en hij is de echtgenoot van de persoonlijke assistente van Hillary Clinton, namelijk Huma Abedin. Maar het bijzondere is, dat kort nadat gebleken was, dat de laptop van Weiner was gekraakt, de grootste pedofiele arrestatie-operatie in de VS werd uitgevoerd.

En dat allemaal, midden in de presidentscampagne van Hillary Clinton. Ja, dan heb je wel even behoefte aan een bliksemafleider.. En die kwam.. In de vorm van het beschuldigen aan het adres van Donald Trump, die negatieve informatie over Clinton zou hebben gekregen van Wikileaks. Deze club zou deze info dan weer hebben toegespeeld gekregen van de Russen. Maar waar het om gaat is natuurlijk WELKE INFORMATIE WAS DAN ZO EXPLOSIEF..

Nou, nu weet je het, waar het in essentie om gaat wanneer er over ‘pizzagate’ gesproken wordt. Een andere link vanuit het ‘pizza-camouflage’-verhaal, kun je bekijken op deze onthutsende video over de COMET-pizzazaken in Washington. (HIER)

Allemaal niet gelezen in de grote kranten of tijdschriften waarschijnlijk? Klopt, want die plaatsen hier niets over.. Waarom? Zeg het maar… De gruwelijke feiten zijn duidelijk, de aanhoudingen overduidelijk.. Fake-news..? Nou, dat dachten wij niet..!! Die main-stream-media houlden zich kennelijk vooral bezig met uitlatingen van de betrouwbare jongens van de CIA, die het ‘Russische hack-verhaal’ in de wereld brachten…. Overigens: het schandaal in Washington verscheen al eens eerder in het nieuws (HIER), toen nota bene op de Washington Post, in dit kader Reagan en het Witte Huis in één krantenkop werden genoemd…

Eén van de vele, vele topjes van de ijsberg rondom pedofilienetwerken. Uit.. 1989. Een van de schandalen die op straat kwam te liggen. (klik voor artikel)

Waar rook is, is vuur en waar Hillary is, is ook Bill Clinton..
Maar ook Bill Clinton staat al jaren onder verdenking van misbruik via het kindermisbruik-pizza-netwerk. Zo is er het verhaal van miljardair Jeffery Epstein die op zijn eigen eiland, ‘Little St. James’ genaamd, continue hooggeplaatste mensen uitnodigt voor ‘feestjes’. En één van die personen is inderdaad de ex-president Bill Clinton. Uit eigen verklaringen zou hij ‘maar’ 11 keer op het eiland zijn geweest, op uitnodiging uiteraard van Epstein, maar uit het logboek van het privé-vliegtuig van Epstein, blijkt dat dit minstens het dubbele aantal is.

Nou is naar een prive-eiland vliegen in een privé-jet van een miljardair geen misdrijf, maar het gaat natuurlijk om 2 zaken, die het e.e.a allemaal in een heel donker daglicht zetten. In de eerste plaats heeft Jeffery Epstein een veroordeling voor ‘seks met minderjarigen’ op zijn conto staan en op de tweede plaats is het stulpje op Little St. James-eiland uitermate verdacht, als het gaat om kindermisbruik, door meer de verklaringen van meer dan een dozijn minderjarige meisjes, die op het eiland gewerkt zouden hebben. Enfin, mocht je er meer over willen te weten komen, kijk via zoekmachines naar de voor zich sprekende resultaten.

De ontwrichtende waarheid..?
Er zijn natuurlijk woedende reacties en wordt er grote druk uitgeoefend in de hoogste kringen, om vooral maar geen arrestaties te verrichten. Interne, snode krachten proberen de operatie te dwarsbomen, want de beerput in Washington DC is één grote afpersingsarena. Politici worden afgeperst vanwege hun pedofiele activiteiten of ze zijn in de macht van bankiers, grote oliebedrijven, Israël of Saoedi-Arabië. Wanneer de Israëliërs en de Saoedi’s de politici niet meer kunnen afpersen vanwege hun pedofiele afwijkingen, hoe komen ze dan nog aan hun geld en hun politieke invloed?

Als de bankiers de vernietiging van hun politieke marionetten niet meer kunnen tegenhouden, hoe moeten ze dan hun financiële systeem in stand houden? De binnenlandse veiligheid en het defensie-instrumentarium van de VS is volledig gecorrumpeerd. Maar hoe kan het Amerikaanse volk toestaan dat ‘krachtige leiders’ hen aan de ene kant de wet opleggen, terwijl ze aan de andere kant de wet gebruiken om massaal jonge kinderen te misbruiken..?

* * *

Tot slot
Wij schreven al meerder artikelen over de -letterlijk- duivelse en schaamteloze misbruikpraktijken van jonge kinderen hier op de site. Via onze zoekmasjien op de homepage, kun je zelf zoeken naar deze artikelen. Wij zullen deze publicaties blijven doen, want we zien vooruitgang in het aan het licht brengen van deze rotzooi. En daar dragen we allemaal en ieder voor zich aan bij. Door niet onze ogen te sluiten, maar OP TE STAAN en het niet meer te tolereren.

Door onze monden open te doen en NIET in afschuw weg te kijken. ALLEEN daarmee, is een oplossing van dit fundamenteel-ontwrichtende ‘systeem’ te bereiken. Lees erover, spreek erover en probeer je walging te laten plaatsmaken voor bewustzijn, zoals Carl Jung dat hierboven het artikel verwoordt.. Wij zullen je blijven informeren over dit gruwelijke onderwerp; dank voor je aandacht..

Tot slot 2 uitgebreide video’s van 2 van de vele mensen op het internet, die zich boos maken en het werk doen, dat gedaan dient te worden in dit verband. We plaatsen ze, omdat ze veel aanvullende info aanreikt, voor hen die meer info rondom deze ‘pizzagate’-kwestie willen leren.

https://www.youtube.com/watch?v=jkmT4O0LGYQ

https://www.youtube.com/watch?v=yCnyz8Q9C4g

Advertentie

151 thoughts on “Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!

 1. Zo ziek is Amerika-Hollywood, zij legaliseren nu het Homo gebeuren, de volgende stap wordt een film over een aardige kinder verkrachter, ’t is waar het oorspronkelijke verhaal gespeeld door Jean Marais, geregiseerd door de grote Jean Cocteau, La Belle et la Bête, duidelijk bedoeld als een diepe zelfcritique op het homosexuele in de mens, deze prachtige intellectuele mensen, ja behebt met een andere sexuele beleving, is gek genoeg voor mij niet storend, om dat ze allereerst mens zijn, en als voorbeeld kunnen dienen, voor heel veel mensen, Jenne

 2. De verdeeldheid over Donaldje is veelzeggend. Ooit was dat met Pimmetje ook zo, helaas heeft hij nooit in het pluche kunnen zitten om zijn visie waar te maken. Dat was ook de enige keer eerder dat de politiek me boeide, nu met Donald weer. Hij heeft iets oprechts, recht door zee over zich. Iets waar de gevestigde orde voor in de broek schijt. Nooit eerder lag een president zo heftig onder propaganda vuur.
  Ik ben héél diep in gaan voelen…. wat ik zag was dat hij op zijn manier, de manier waarop een grote ondernemer werkt, oprecht de bezem wil halen door een gestoorde arena. Hij weet wat hij wil en zal sneller en meer efficiënt werken dan de smeercampagnes kunnen bijhouden. Links en rechts zal hij wat veren moeten laten, maar in grote lijnen gaat hij slagen. Hij is zich redelijk bewust van de beerput die hij opentrekt, maar niet geheel bewust van de beerputbewoners, deze zullen het niet waarderen om aan het licht blootgesteld te worden.
  In de eerste jaren zal hij succes boeken terwijl de oppositie hun krachten bundelen in het geheim. In het kort zal de pleuris na zo’n 2 jaar uitbreken waarna duidelijk wordt voor de hele wereld wie de echte puppetplayers zijn en wat hun ware agenda is. Daarna zal de mensheid als geheel een keuze moeten maken.

  1. Cozmic, bedankt voor je goede analyse over Trump. Het is toch van de zotte dat geklaag en gejammer, de leugens en blame die over deze mens wordt uitgestort, ook in de alternatieve media zo blijkt. Als men de moeite neemt en naar Trump luistert dan word je idd geboeid. Dat had ik ook al ondervonden. Geen bla bla, het lijkt over iets te gaan. Hij wil verandering, zeker weten. Juist al die ‘wakkeren’ zouden toch moeten gaan smullen van wat hij zo allemaal zegt. 🙂

  1. predator and feeding negative interdimensional entities in the process of so called making love slash killing.. oftewel een andere diersoort dan een gemiddelde homogezapigheid, geen wonder die my oh my 666 hoogkoudhartigheid, oftewel pas de biologie les even aan, waar moet je op letten om te weten waar je werkelijk mee te maken hebt, ooit een mede klasgenoot tegen gekomen die zich veilig voelde in diezelfde klas? ik niet… en vergeet niet de mengvormen, nogal belangrijk maar sjaah dat kan nogal eens dichtbij komen nietwaar?! They Live en zo THEY LIVE – Trailer ( 1988 ) https://www.youtube.com/watch?v=iJC4R1uXDaE PinkFloyd – Dogs https://www.youtube.com/watch?v=4QA30qkRYy8 AMAZING KILLER WHALE ATTACK ON SEA LION https://www.youtube.com/watch?v=zotQjnz0ue8 jammer dat Marianne mjammie voor De Dieren is, niet voor de mensenkinderen leid ik daar uit af. Mensen die ouder worden zijn helaas meest vergeten hoe het was om in het begin van het leven bang te moeten zijn, in de klas buiten de klas op het plein en s’nachts tijdens open bezoek van inkomende entiteiten met niet begrijpende ouders die het niet wisten omdat ze versteend vergeten waren, geen kabouter sprookje… it’s a jungle en diegenen die zijn gaan denken dat het niet zo is zijn bij leven overleden.

  2. Hyper, weer een bijzonder cryptisch en toch passende reactie! Bij de link naar ‘They live’ bedoelde je misschien deze, want de jouwe werkt niet.

   https://www.youtube.com/watch?v=3TgzYWGO6Jc

   Vanaf 4.36 is de volledige film te zien. Het is een heel bijzondere film, die ik al meerdere malen heb bekeken en die de basis van onze mindcontrolled en mindfucked maatschappij laat zien. Enjoy it.

  3. Hyper Alert,

   Heb mijn angst als kind en opgroeiend mens ruimschoots onder gaan, maar ook de liefste en, begripvolste ouders kunnen je daar niet “”ECHT”” bij helpen, je moet met je demonen leren omgaan, ze leren bevechten, en op tilt zetten.
   Maar mijn ouders waren de beste en liefdesvolste ouders van de wereld, denk dagelijks aan ze, het leven is verdomd gecompliseerd, maar je “”moet”” aan je zelf blijven geloven, uit jouw schrijven spreekt een mens, een goed mens, en met talenten, en laat je niet intimideren door de zo called progresieve kouwe kakkertjes, ga je weg, volg je intuïtie, en vooral vecht vecht met je demonen en spuug ze uit, even spoelen en hop, kan je er weer tegen, groet mijn beste, hyper alert, Jenne

 3. Ohm namo narai !

  Vandaag , Maandag 20 februari 2017 is er een artikel in het dagblad van het noorden gepubliceerd van Bas van der Sluis .
  Op de derde bladzijde weet de krant te melden dat er weliswaar meer dan 30 kinderen uit een opvangcentrum in Zuidlaren in het niets zijn verdwenen, maar dat de ‘patiënten’ waarschijnlijk vrijwillig de illegaliteit hadden verkozen .
  Persoonlijk zie ik daar het voordeel niet zo van in hier in Nederland , ware het niet dat ze daar uitgerekend in Zuidlaren zaten .
  Dat lijkt mij gezien mijn eigen ervaringen daar en in de regio de meest voor de hand liggende verklaring .
  Nog een geruststellende mededeling : de kinderen waren waarschijnlijk al meerderjarig dus de desbetreffende verantwoordelijken treft nu natuurlijk geen enkele blaam !!

  Toch heb ik met al mijn complottheorieën en waanvoorstellingen de gedachte : Hier klopt iets niet !

  Bedankt voor je aandacht.
  Groetnn
  Sri sri Magnitude
  [AardbevingsGroninger / donder en bliksem predikant ]

 4. nog even een gecensureerde aanvulling op het voorafgaande … Intrigerend: naakte man ontvlucht Buckingham Palace – RTL Nieuws
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/…/intrigerend-naakte-man-ontvlucht-buckingham-palace
  28 feb. 2015 – Hoogst raadselachtig: de video van een naakte man die zich aan lakens laat zakken uit een van de ramen van Buckingham Palace, terwijl hij …
  Een [*] die op vliegt ??? …
  Het blijft intrigerend zowel in de Engelse als in de Nederlandse zin van het woord !
  Bedankt
  Groetnn.
  Sri sri Magnitude [AardbevingsGroninger/donder en bliksempredikant]

  1. Bernard Schat 45 :
   Nog een aanvulling :
   http://www.dailymail.co.uk/news/article-4238188/Sir-Edward-Heath-paedophile-says-police-chief.html
   met citaat :
   “Sir Edward Heath WAS a paedophile, says police chief: Astonishing claim is made that the former PM is guilty of vile crimes ‘covered up by the Establishment’ More than 30 people have come forward with claims about the former PM And they are said to have given ‘strikingly similar’ accounts to Wiltshire Police The county’s chief constable has said that the allegations are ‘totally convincing’ Pictures have emerged of Heath driving – despite it being claimed he didn’t have a car
   Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4238188/Sir-Edward-Heath-paedophile-says-police-chief.html#ixzz4Z8bICBdb
   Was het ook niet Sir E. Heath die Groot-Brittannië binnen de EUSSR heeft geloodst??

  2. Net als ik zullen velen het er mee eens zijn dat de krachten achter de schermen onder controle van Zionisten staat zoals Zionist (Netanyahu)van Israel.Ook kan men in het artikel en reacties van andere mensen lezen dat zij zich van chantage middelen bedienen om anderen te laten doen wat zij wensen dat ze doen omdat anders naar buiten kan komen dat onder deze lieden bv ook kindermisbruikers aanwezig zijn.
   Hoe Israel met kinderen van hun vijanden omgaat kunt u hier lezen:
   http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/338243/israel-vindt-de-moord-op-4-palestijnse-kinderen-ook-wek-tragisch.html daarbij optellend dat pedofilie tot in de hoogste kringen voorkomt en dat juist Israel Syrische vluchtelingen wil opnemen (vijanden dus)en dat het dan ook nog weeskinderen zijn (waar geen haan naar kraait als deze kinderen iets overkomt)dan vrees ik het ergste voor die kinderen.http://www.joods.nl/2017/01/israel-wil-syrische-vluchtelingen-toelaten/ Deze kinderen komen mogelijk in de hel terecht.

  3. @ Arnold Zoals je ook in andere links aangeeft, dank daarvoor! zijn het niet alleen de zionisten. Tussen de ‘achter de schermen’ machthebbers heerst er ook een machtsstrijd. Het is diep triest om te zien wat er allemaal gebeurd wereldwijd.

  4. Engelse Media is net zo vies als alle anderen, nu Ted Heath de politiker van de hoogste rang, op eens door een speciale politie man, tot 120% bewezen pedo verklaard, na al die jaren, en zijn overlijden, nou geloof mij het zit er vol mee, tot in de hoogste kringen, die ouwe Mountbatten op zijn bootje met kleine jongetjes in de Ierse zee, goed idée ze hebben hem opgeblazen, in mijn Engelse tijd, zijdelings mee in aanraking geweest, stevast het antwoord, in dit land praten we daar niet over en blijft dit onder het karpet/vloerkleed.
   Ik zie dit allemaal niet zo snel veranderen, het zijn hele machtige baasjes, Jenne

  5. Deze verwijzing heeft niets met pedofilie te maken maar wel met de verkrachting van een jongeman doormiddel van een wapenstok waarbij vier politiemensen betrokken waren.
   Als mensen door hebben dat de politie niet correct is in hun optreden dan is de mogelijkheid niet uitgesloten dat er meer boven tafel gaat komen en als dat zo zou zijn dan hoop ik dat het met pedofilie te maken heeft zodat de doofpot niet gesloten kan blijven en dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor die doofpot eindelijk onder de aandacht van het grote publiek gebracht gaan worden zodat er echt iets tegen gedaan gaat worden.http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2895918 Het balletje is gaan rollen en dat zullen velen die iets te verbergen hebben niet leuk vinden.

  6. arnold, in reactie op 45.5

   heb inderdaad ook vandaag te weten gekomen van de burgerrelletjes in Frankrijk ten gevolge de verkrachting van die jongeman door de oproerpolitie.

   Blijkbaar zijn al die agenten die nu nog het zogeheten veiligheid van de staat beschermen het eens met het gedrag van hun collega’s! Of hoe agenten ook in dienst worden gesteld om criminaliteit te beschermen! Zielig!!!!

   Hier geldt maar één ding. Onmiddelijke aanhouding van de betrokken agenten, ontslag van hun oversten en terugtrekking van de betrokken minister of minstens een veroordeling van zijn dienstdoend personeel. Vraag me af of hieraan is voldaan.

  7. Als politie man, zit je constant tussen de wal en het schip, door het misdadige optreden van veel jonge Algerijnen en ander noord Africaners, is de sfeer compleet omgeslagen naar een soort terrorisme, straat terreur, het aanvallen met Molotov cocktails waarbij politie mensen zwaar verwond waren en ook één is overleden, ja dat brengt escalatie met zich mee, wat de Hollande eigenlijk creéerd voor zijn opvolger is een land met werkende zorgelijke Fransen, die hun land zien stuk maken en verbranden, door niet Fransen, waar ik woon vaak geprobeerd contact te leggen met deze jonge mensen, maar het is of de duivel in ze is gevaren, er heersensen haat gevoelens tegen alles wat anders is, er zijn krachten bezig achter de schermen, duidelijk.
   Jenne

  1. Sorry, nog een oude link, wou liedje doen. Andere tip is pedofielen castreren, als ze berouw hebben gaan ze ermee akkoord. Misschien niet leuk, maar beter dan …

  2. Akoeta, feiten geen ouwe wijf’en praatjes verkopen, ieder één moet zijn Eigen straatje schoonhouden, dus vegen maar, en wat ik weet !!!
   bestaat er een levens hierarchie, maar daar kan heel goed aan getornd worden.
   Jenne

  3. Hoi Jenne, ken je die documentaire niet van Toos Nijenhuis: min. 14 tot min.28. https://www.youtube.com/watch?v=-peCsdhscSA Ze had niemand die haar hielp; nu heeft ze een hele goede man gelukkig. Die initiaties waren voor de hoogste rangen van FreeMasons; ik weet ook niet hoeveel jaren ze het op deze manier doen en hoe kan je nou de feiten weten, het is geheim! Verbeter de wereld, begin bij jezelf, dank je wel Jenne; een hele GROTE les. Blessings

  4. Akoeta,

   1e ben ik mijn broedershoeder !
   2e heb hier van nog nooit iets gehoord, of gezien, wil natuurlijk niet zeggen dat dit niet bestaat.
   3e Je hebt irreguliere Loges, en Reguliere Loges, maar ik persoonlijk steek nog voor de één of de andere mijn hand in het vuur.
   Persoonlijk kan ik niet steeds met mijn billen blood, ben mijn hele leven al aan het strijden voor de zwakkere en misbruikten, het grote probleem is dat al dit onkiese gedoe inherent schijnt en blijkt te zijn aan sommige mensen, en ja die moet je opruimen, als een ongenezelijke ziekte uitsnijden met wortel en tak, en dat weet ik wel, dit gebeurd meer als dat men weet !
   Voorbeeld, één van mijn rijkste Tantes een ongelovelijke gogemert, was pachster van de toilleten van het toen grootste hotel in Amsterdam, was zelf lelijk behandeld in haar jeugd en wist van wanten, zij bood diensten aan, aan haar toillet bezoekers, die kregen een sleutel en een adres, een zogenaamd gesloten huis, zij werd op handen gedragen, door haar medewerksters, is op 96 jarige leeftijd overleden wonende op de Amsterdamse Zeedijk tussen haar ouwe hoertjesn die haar tot haar laatste moment verzorgt hebben, en ik weet dat ze heel veel vrouwen bewaard heb voor het echte kwaad, op haar manier dat wel, denk vaak aan haar wat een pracht mens, zo kom je ze niet meer tegen, groet Jenne

  5. Bewaard heeft !, de conclusie is eigenlijk door haar kennis, haar weten heeft ze veel kunnen doen voor sommigen die dit nodig hadden, ze had connecties zo als dat heete, en vrouwen toen, nou die hadden de postie van underdog, niets in te brengen, eten en een dak boven je hoofd, dit betekende een man hebben, anders was je een speelbal van het lot, kijk naar Mata Hari, arme donder, gebruikt door die viese hypokriete Fransen, maar ze hield haar hoofd hoog zo als een Friesin betaamd, keek ze lachend in de ogen toen ze doorboord werd door hun valse kogels, Jenne

 5. Ohm namo narai !! Voor de kinderen …..
  Nog even een blogje uit de oude doos… In 2010 of 2011 had ik een oud maar nog steeds actueel verhaal gepubliceerd op de diverse blog sites . Over het eerst en laatst bekende forensische onderzoek . Nog even over de perverse [ seksuele ] escapades van verder niet bij name te noemen onschendbare en juridisch prudentie loze wel edel hoog nobel adellijk geborenen met hun gevolg en over de domme Boer en de slimme Boerenknecht ..

  Over het eerst en laatst bekende forensische onderzoek . In een boerendorp ergens in het oude China is een moord gepleegd ! Een man zijn hoofd is afgeslagen met een schep . In opdracht van en begeleid door wel Edel hoog en Adellijk geborenen, komen Magistraten en forensisch en juridisch Psychologen gerechtelijke stappen ondernemen. In opdracht van de Onderzoekrechter moeten alle boeren buiten aantreden met hun schep in hun hand. Zij worden vervolgens  door de Officier van justitie gesommeerd  om daar zo een half uur te blijven staan . Op de schep van 1 van de boeren komen allemaal vliegen te zitten . Die schep vertoond duidelijk bloedsporen , dus die boer heeft de moord gepleegd volgens de Officier van justitie ..
  Maar r r  r . .  .  .   .  China is inmiddels een Boerenstaat geworden !
  Dus een Boerenknecht zegt ter verdediging van zijn baas ; Ik wil wel eens weten wie hier de ware aanstichters van zijn ! De veroorzakers van de inmiddels talloze ‘familiedrama’s’ die hier bijna dagelijks in het nieuws zijn, de onverklaarbare agressie van sommige Mensen en de daaruit voortvloeiende onvrede in de samenleving !! Wie zijn de ware aanstichters en de daders van de zovele moorden in de relationele sfeer en de talloze schimmige [moord] zaken die ons land inmiddels kent ? Wie zijn die satanische pedofiele verkrachters die dit veroorzaken ? Om deze personen te ontmaskeren heb ik een sommatie ! Aldus de Boerenknecht .
  De Boerenknecht gelast de aldaar aanwezige wel edel hoog en wel adellijk geborenen , de magistraten , de officier van justitie en de forensisch psychologen ; Laten jullie allemaal je broek maar eens tot op je enkels zakken !! Dus het complete gerechtelijke onderzoekteam van de zichzelf onschendbaar wanende wel edel geborenen laten hun broeken tot op hun enkels zakken .. EN JA HOOR !
  Binnen 10 minuten stonden de edelen , de magistraten, de officieren en het psychologische onderzoeksteam team met een zwerm vliegen op hun lul !
  Sri sri Magnitude

  1. Zalig verhaal Bernhard schat,

   moest er ferm om lachen al is het helaas heel actueel!

 6. En door deze USA-UK rookgordijn, wordt onze Eigen beesten boel vergeten, is dit opzet who knows, ik twijfel tegenwoordig aan alles.
  Heb vaak genoeg meegemaakt dat er soms in Eigen vlees gesneden moet worden, om kinderen te bewaren voor een traumatische jeugd, waar het kind zijn uit verwijderd is, het vlindertje ligt vertrapt ter aarde, no way zo lang ik dit kan bestrijden binnen mijn leef horizon.
  Jenne

 7. Ik wil toch even een lans breken voor de sexueel anders denkenden, en daar door anders doen.
  Het is als met alles in de natuur, het bestaat uit vele fecetten, sommige nog net aanvaardbaar, andere absoluut verwerpelijk.
  Er wordt al decenia lang aan gewerkt om hun manier van leven aanvaardbaar te doen schijnen, voor hen die de natuurlijke wijze beleven.
  Op dit moment is het zelfs zo ver, dat zij zich zelf aanprijzen als het gekozen volk, en in hun minderwaardigheids gevoelens, de blaam bij de meerderheid leggen.
  Wij dus onder anderen ik, zal moeten leven, met deze andere mensen, no problem, maar de excessen zijn onaanvaarbaar, en de pedofilie komt voort uit de Homofilie, het zelfde bij de dames.
  Er moet van uit de samenleving een kruistocht worden gelanceerd, want de sociale contrôle is niet meer aanwezig in onze samenleving, en Athéisme is geen vrijbrief voor misbruik hoe dan ook !
  Jenne

  1. “”pedofilie komt voort uit de Homofilie”.
   Jenne ga even snel je mond spoelen joh.
   Dat dit soort onnozelheid hier onbestraft gestort mag worden, zonder commentaar van mede reagluurders.
   Kijk eens naar de hetero wereld, waar bijna elke man wel een erg jong blaadje lust.
   Deze kennis heb ik uit eigen ervaring met mijn sociale omgeving.

   Pedofilie komt voort uit de mensheid. Basta!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *