Advertentie

Tirannen regeren een volk zonder kennis en wapens…


Wij ontvingen dit artikel van de man op de foto hierboven, schapenfokker Philo Hippus (pseudoniem), waarin hij zijn hart lucht over de toestand in de wereld. Een verhaal dat ons raakte, niet in de laatste plaats, omdat het recht uit het hart geschreven is. Hij gebruikt daarbij zijn hoofd als leidraad en combineert grote ontwikkelingen in de wereld met persoonlijk visie. En natuurlijk staan er, mede daardoor, stevige waarheden in. Ruwe bolster blanke pit dus, de auteur van het stuk. Waarom hij het verhaal schreef? Hij geeft zelf antwoord in deze inleiding.

Omdat ik normaal me bezig hou met mijn schapen, het Dorpersras. Maar iedere keer als ik naar een stad of stadje moet, loop ik tegen die waanzinnigen aan, met hun mondkapjes en anderhalve meter.. Het is zelfs zover nu, dat ik uit nood maar een gele jodenster gemaakt heb die ik bij mij draag. Zo gauw ik hoor: “Meneer, meneer, wilt u even een mondkapje opzetten?” Dan is mijn antwoord steevast: “Om het verrekken niet!! Dat mag ik niet voor mijn gezondheid. Zo en dan ga nou maar gauw die Kliklijn bellen voor de moderne Corona-NSB.

En dan speld ik mijn zelfgemaakte gele ster op de borst en zeg: “Toe nou maar, ik ben klaar voor Westerbork!” Maar och stumpers, die idioten kennen zelfs dat verhaal niet van de geschiedenis. Net zo min  als dat ze weten dat tijdens de zogenaamde Spaanse griep, aan het begin van de vorige eeuw, het de ongemaskerden waren, die de mensen met maskers moesten begraven..!

Toen ik met 15 jaar de MULO achter de rug had, werd de Mammoetwet van kracht. Mijn jongere broers leerden dus onder een heel nieuw en verschillend schoolsysteem.  Toen vroegen mijn ouders mij eens: “Zeg jongen, zou jij die leerboeken van je broers eens willen bekijken? Want volgens ons, leren zij veel minder dan jullie op de MULO”.
En ik héb ze bekeken, die boeken.
Mijn conclusie was en dat heb ik toen ook gezegd: “Nou snap ik, waarom ze het de Mammoetwet hebben genoemd. Ze willen het denkvermogen van de mens weer terugbrengen naar de tijd van de mammoet..”

Toen onze beide kinderen naar school gingen, heb ik knalhard tegen de leraren gezegd: “Verbeeld jullie maar niks. Men heeft van de scholen verdommings-instituten gemaakt.!! Wat mij nog de meeste zorgen gemaakt heeft al die jaren, is dat niemand nog belangstelling voor, en kennis van geschiedenis heeft. Niemand die de aloude wijsheid nog kent: ‘Wie het verleden niet kent, kan noch het heden, noch de toekomst overzien!’ Tja het resultaat zie je nou zo duidelijk als nooit tevoren.”.

* * *

 

Uit de spreuken van de Founding Fathers van de Amerikaanse Republiek,
de Verenigde Staten van Amerika

‘Een volk zonder wapens wordt geregeerd door tirannen.’

X
X

Covid-19 en..

een volk zonder kennis en wapens

2020 © Philo Hippus | deze versie WantToKnow.nl/be

X
Zo gauw je iets geleerd hebt ben je verplicht om steeds méér te leren. En dat houdt nooit meer op gedurende je hele leven. Zonder kennis ben je gemakkelijke prooi voor diegenen die jou willen beduvelen. Daarom zegt men: Kennis is macht!! Ja maar macht corrumpeert en absolute macht maakt absoluut corrupt.  En een Almachtige God dan? Is die dan het toonbeeld van corruptie? Nee dus, want God is niet van deze wereld. Een ET dus, zou je zeggen. Nee, want God is zo ontzaglijk groot, dat ons verstand het maar niet kan bevatten.  Probeer Hem maar zo te zien: hij is alles en wij zijn een klein celletje van zijn lichaam.

Onze aarde is een cel van zijn lichaam. En door ons mensen is de aarde een zieke lichaamscel geworden. Zoals in ons lichaam zieke cellen of genezen of uitgescheiden worden, zal het ook met de aarde gaan. Tja, die zieke lichaamscellen, daar hebben we het momenteel erg mee te stellen. Praktisch ieder is schijtbenauwd gemaakt voor een virus.. Het is droevig om aan te zien, want men laat zich over virussen zo ongeveer alles wijsmaken.

En dat alleen maar omdat men of te lui of te gemakzuchtig is om zelf eens informatie op te zoeken en feiten te verzamelen en op een rijtje te zetten. Maar ongeveer 100 jaar geleden al, zei een geleerd man, Rudolf Steiner genaamd, dat een virus een uitscheidingsproduct is van een vergiftigde lichaamscel!! Hohoho, niet zo snel.. Dus als dat waar zou zijn, dan is het dus nutteloos om een virus te zoeken om zo een ziekte te bestrijden.

Jawel meneer, zo is het, u heeft gelijk. De zieke lichaamscel moet gelokaliseerd worden en dan moet uitgevonden worden waarom deze ziek werd en is..! Louis Pasteur, die zijn hele leven tevergeefs naar ziektekiemen (virussen) zocht en ze probeerde te neutraliseren, zei op zijn sterfbed uiteindelijk: “Het is niet de kiem maar het milieu/de leefomgeving”.. Deze uitspraak was het resultaat van een levenslange studie.

Maar zoals het meestal gaat in de wereld van de wetenschap; iemand wordt in zijn jeugd beroemd, door een schijnbaar juiste, niet of nauwelijks bewezen/getoetste theorie. Dan, jaren later, als er op grond hiervan hele industrieën opgebouwd zijn en complete afdelingen van universiteiten, worden de laatste woorden van de wetenschapper compleet genegeerd. Hoewel in deze woorden alle kennis en ervaring van een heel leven studie en onderzoek ligt. Het kost dan teveel, om het tij te keren.

Precies hierom en om nog een paar redenen, stel ik voor dat u en ieder ander in deze maatschappij DE WETENSCHAPPERS gaat zien en behandelen voor wat ze zijn. Namelijk een stelletje kleuters dat met vuur zit te spelen op een vat buskruit! Ze weten écht niet wat ze doen of mee bezig zijn.

Meerdere keren in de miljoenen jaren dat deze aarde bestaat, is de mensheid veel en veel verder geweest dan ze nu is. De beschavingen die wij gehad hebben waren wetenschappelijk en technisch ver ontwikkeld. Als u dat wist, zou u kunnen begrijpen waarom ik de wetenschappers van nu, ‘kleuters’ noem, die met vuur op een vat buskruit spelen. Want vergeleken bij de wetenschap die de mens al gekend heeft, zijn onze wetenschappers babies. En iedere keer als de mens een zeer hoog peil van beschaving /ontwikkeling bereikte, waren het weer de wetenschappers die de liegende politici de middelen bezorgden, om de mens weer terug te bombarderen naar het stenen tijdperk. Maar dit terzijde.

Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofie

U wilde deze hele COVID-toestand leren begrijpen.
De waarheid van de leugens scheiden. Goed ik zal mijn best doen. Als we weten wat Steiner al zei en wat sommige serieuze wetenschappers, doctoren, virologen etc, tegenwoordig als waar beginnen te onderkennen. Dan moeten we dus eerst de oorzaak van de giftige lichaamscel zoeken. Daarbij is het handig om te weten dat de drie ergste haarden van COVID (Wuhan, een havenstadje in Equador en Noord Italië), plaatsen waren met een slechte luchtkwaliteit.

Maar het waren ook alle drie demonstratie-proefsteden voor het 5G-netwerk. Daar was het volledig uitgerold en in werking gesteld. En oh verbazing, de mensen kiepten dood om op straat. Mij kan het niet verbazen, want ik ken nog meer feiten. Allereerst de proef van 2 Deense schoolmeisjes een paar jaar geleden. Deze jonge dames moesten voor hun school een proef bedenken en uitvoeren.

Dus zaaiden ze tuinkers, een zeer snel kiemend zaad, in twee bakjes. Het ene bakje plaatsten ze in een kamer met wifi en een mobieltje. Het andere werd in een kamer geplaatst zonder radiostraling. Het zaad in de stralingsvrije kamer kwam normaal vlug en egaal op en de plantjes waren gezond. Het andere bakje kiemde trager. Veel van dat zaad kwam niet op en de zaadjes die opkwamen, was een groot gedeelte misvormd en groeide slecht.

Het verhaal deed de ronde in de wereld van wetenschappers en de dames kregen er zelfs een prijs voor. En wetenschappers over heel de wereld herhaalden de proef met hetzelfde resultaat: de vruchtbaarheid en het DNA van alle levende wezens op aarde wordt negatief beïnvloedt door radio/energiestraling.!! De vruchtbaarheid van de mens in vooral het Westen is sinds de introductie van de mobiele telefoon met 50 % verminderd.!

Aan het begin van de vorige eeuw toen de uitvinding van Marconi in gebruik genomen werd, werd op het eiland Wight, voor de zuidkust van Engeland, een zware radiozender gebouwd voor het Trans Atlantische draadloze telegraaf verkeer, wat de vervanging zou moeten gaan worden van de telefoonkabels op de bodem van de oceanen.

Deze zender is nog steeds in gebruik en is steeds zwaarder gemaakt. Maar op het hele eiland is er geen bij meer in leven te houden. Wil je dit verhaal controleren? Best, zoek maar eens een wespennest op of een hommelnest. En leg dan daar een werkend mobieltje naast of in. Het resultaat zal je verbazen . Je hebt geen vergif en ongedierte bestrijder meer nodig. Ja en wat gebeurd er nou met COVID? Heel simpel verteld: De rode bloedcellen verzorgen het transport van zuurstof door het lichaam van de mens. Een van de vele frequenties van 5G is 60 GHz. En zoals alles, heeft ook zuurstof een frequentie en die is ook 60 GHz van het zuurstofmolecuul.

Het zuurstof bestaat uit twee atomen, en wordt daarom scheikundig geschreven als O2. Laat je een stevige stoot energie van de ‘juiste’ frequentie los op het zuurstofmolecuul, dan zal dit uit elkaar vallen in twee O-atomen. Deze willen zich echter weer hechten aan andere zuurstofmoleculen. En gaan dan drie-atomig zuurstof vormen. En zuurstof met drie atomen, O3, is Ozon. Hoera ons drijfgassenbeleid heeft succes, het gat in de ozonlaag is zich razendsnel aan het sluiten!! NEE sukkels, niet het drijfgas, maar jullie mobieltjes, radio’s, Tv’s en radar-GPS zijn daarvoor verantwoordelijk.

Die bekende ozongeur is je bekend..
Bedenk maar eens hoe op de plaats van een blikseminslag het stinkt naar ozon.  Het gat in de ozonlaag begon zich pas echt te sluiten toen 5G op grote schaal begon te werken. De aarde is nu groener dan 50 jaar geleden, maar er is geen bomen planten tegenaan te werken. Door alle EMF (electromagnetische fog) komt er steeds minder zuurstof om in te ademen; met alle gevolgen van dien. Asthma, kanker etc.

Maar nou even terug naar die rode bloedcel. Dat ding heeft iets wat een ACE receptor genoemd wordt. Precies daar, stelt de wetenschap, hecht het COVID-virus zich aan de cel. Met als gevolg, dat de cel geen zuurstof meer kan opnemen. Met als resultaat ademnood. Fout gedacht wetenschap! De rode bloedcel wordt door een bepaalde frequentie vergiftigd en sterft gedeeltelijk af. Dit afgestorven gedeelte is wat het virus genoemd wordt en het komt via de ACE receptor naar buiten.

In de eerste weken van de Covid plandemie, werden ter behandeling in veel ziekenhuizen ventilatoren/beademings apparaten ingezet. En de mensen stierven als ratten! Totdat een slimme vrij jonge dokter van het Mount Sinaï ziekenhuis in New York, in de openbaarheid trad. (HIER o.a.) Hij zei:

“Hou op met dat beademen, want je blaast de patiënt zijn longen op! Je bent mensen aan het vermoorden in plaats van genezen. Iemand met COVID heeft wel zuurstof gebrek, maar niet door te weinig lucht. Deze mensen hebben alle verschijnselen van ‘hoogteziekte’. Ze krijgen zat lucht binnen maar kunnen geen zuurstof genoeg opnemen.”

Dat is dus de reden dat Covid in combinatie met de ‘muilkorf voor de onnozelen’ zo een uiterst effectief WMD is.(WMD= wapen voor massa vernietiging.) Het mondkapje zorgt dat je ongeveer 1/3 minder opneembare zuurstof binnenkrijgt. Het CO2-gehalte in je bloed stijgt, tot soms dodelijke niveaus, doordat je je eigen uitgestoten CO2 constant weer inademt. En als bonus krijgen je longen noch even een extra invasie van chemische stoffen en vezels uit het kapje te verwerken. En als je helemaal gelukkig bent dan krijg je er ook nog even een stafylokokken infectie door en sterf je daar aan..!

Complotdenker..??
Nee meneer echt niet, de titel ‘complotdenker’ komt mij niet toe. Wat ik doe is alleen bekende feiten zoeken die in de juiste volgorde leggen en daaruit mijn conclusies trekken. Toch zou ik de titel/naam ‘complotdenker’ met een zekere trots dragen als ze mij toekwam. Waarom dat zo is ? Wel tot nu toe geven de feiten en gebeurtenissen de Corona-complotdenkers steeds weer gelijk. Daarom dus. Niet omdat ik gelijk wil hebben, liever niet zelfs..! Ook ben ik iemand die de waarheid achter deze woorden van Einstein kent:

‘Het zijn niet de slechte mensen die deze wereld naar de knoppen helpen.
Maar al die mensen die rustig toekijken terwijl ze het doen.’

Ja maar onze regering heeft maatregelen toch genomen op grond van advies van top wetenschappers? Wel wat je van wetenschappers en hun mening moet denken heb ik reeds gezegd. En als een van hen het al niet eens was, met datgene wat de politici wilden, werd hij bedreigd en gechanteerd, tot hij eindelijk zei wat die boeven wilden. Ja ho even, nou noem je ook nog de leiders van ons volk en onze staat boeven?

Jazeker en als u nu in deze tijd nog niet in de gaten hebt dat die lui erger dan boeven zijn. Dan moet u toch werkelijk op een andere planeet geleefd hebben gedurende de afgelopen jaren. Kort wil ik dit wel even verklaren: Als politici voor de Tv-camera’s live zelf al zeggen: Wie niet kan liegen alsof het gedrukt staat ,die heeft in de politiek niets te zoeken!!!

En als dan ook nog verschillende psychologen/psychiaters, mensen die echt tot de top van hun vakgebied behoren, zeggen: ‘Politici zijn psychopaten’..! Wat voor goede reden heeft u dan nog om te verdedigen dat u op deze schurken, die ook vaak nog kindermisbruikers zijn ‘gestemd’ heeft ?

Kwaliteit komt niet bovendrijven; piepschuim wel..
Hoe wilt u verdedigen dat u zulke creaturen toestaat om uit uw naam op te treden? Dat u zich door hen laat LEIDEN ? Dat zij uit UW naam mogen handelen? Al jaren roepen sommigen van het volk: ‘Waar komen toch iedere keer al die VVD stemmers vandaan?’ Nu, met de 2020 presidentsverkiezingen in Amerika begint ook dit duidelijk te worden. Al jaren blijkt de CIA een computerprogramma te hebben, waarmee ze overal ter wereld de verkiezingen zo kunnen draaien, zoals zij dat willen. Zo hebben ze in Venezuela een socialistisch lees communistisch regime gekregen.

Na enige aanpassing is het programma nu ook in Amerika gebruikt om de corrupte en demente Joe Biden en zijn Chinees communistische aanhang aan de macht te helpen. Ook hier in ons land is dit programma al sinds de invoering van de stemcomputer gebruikt. Nee, onze leiders zijn werkelijk het schuim van de samenleving .Mensen die opgesloten in de gevangenis zitten zijn niet half zo erg als deze gasten. Daarvoor noem ik alleen maar even de zaak Demmink en MH17. Maar de NOS en andere media praten hier niet over, dus kan het niet waar zijn toch..?

De cover van het boek van dr. Udo Ulfkotte (klik voor lead naar onze bookshop)

Ja gelooft u dan nog in eerlijke berichtgeving ?
Gelooft u dan werkelijk nog dat de psychopaten die u gekozen heeft niet bepalen wat u mag weten? Lees dan eens het boek van de onafhankelijke Duitse journalist Udo Ulfkotte . Hij schreef het boek Gekochte Journalisten . En betaalde daarvoor met zijn leven. Het boek is via het internet te vinden, maar het wordt angstvallig doodgezwegen. En zodra u het koopt moet u ermee rekenen dat u bij de overheid voortaan als complotdenker te boek staat. Het kost u dus wel veel van uw social credits hoor! ( FB likes)

Foei toch we dwalen wel iets af niet? Nou ja terug naar Covid . Als u het voorgaande aandachtig heeft gelezen, komt natuurlijk bij u de vraag boven: Is er dan geen enkel virus wat ziekte veroorzaakt? Dat zou ik maar eens vragen aan dr Stephan Lanka uit Duitsland als ik u was. Deze eerlijke wetenschapper voerde jarenlang een stille strijd van de ene rechtszaal naar de andere. Totdat hij uiteindelijk voor het Bundes Hoog gerechtshof, het hoogste juridische orgaan in Duitsland, zijn zaak mocht uitleggen en bewijzen.

Het mazelenvirus..? BESTAAT NIET!
Hij legde de rechters overtuigend en onweerlegbaar bewijs voor, dat er geen mazelenvirus bestaat. En de hoogste Duitse rechters gaven hem gelijk!!!!! Er bestaat dus in alle geval GEEN MAZELENVIRUS!! Dat is dus de UNANIEME conclusie van het voltallige Duitse Hooggerechtshof. Natuurlijk wordt dit door de media zo stil mogelijk gehouden want veel van hun inkomsten, komen van de farmaceutische industrie die ook de makers van de vaccins zijn.

En dat is een miljarden omzet die zij zouden missen als dit algemeen bekend zou worden. Dit brengt ons direct bij de volgende conclusie: als er geen ziektekiem/virus is, dan ZIJN OOK VACCINATIES NUTTELOOS! Waarvoor dan al die inentingen van kleins af aan, totdat wij tussen de 6 plankjes liggen..? En weer geeft Rudolf Steiner daar al honderd jaar lang het juiste antwoord op. Vaccinatie dient nergens anders toe als om de geest/ziel van de mens op te sluiten in zijn lichaam.

Kijk eens ,aan het begin van de vorige eeuw begon men in Amerika soldaten in te enten tegen de ‘Spaanse griep’, waar wereldwijd ongeveer 30 miljoen mensen aan stierven. Ook toen had men de mondkapjeswaanzin. Met als gevolg dat veel mensen niet stierven door die griep, maar door een bacteriële longontsteking, als gevolg van vieze mondkapjes. En men ontdekte dat de zieken het beste en snelste genazen, als ze gewoon de frisse buitenlucht konden inademen! (hoezo isolatie /quarantaine/lockdown? Dáár word je ziek van!!) Tja het waren vooral degenen met mondkapjes, die stierven aan deze Spaanse griep..

Meer Amerikaanse soldaten stierven in WO I in eigen land aan de gevolgen van de vaccinatie dan op de slagvelden in Europa! Zou het misschien ook iets te maken kunnen hebben met het wereldwijde gebruik en de installatie van de radio ?Wat toevallig in die tijd op gang kwam? In alle geval is het aantoonbaar dat er in vaccins een hoop vergif zit! Ga maar na er zit kwik in en dat is zeer giftig , er zit formaldehyde in, dat spul waar ze lijken mee conserveren. En er zit een lading van de meest giftige stof op aarde in ALUMINIUM. En vaak zit er niet eens de antistof in, waar het om gaat! Diervaccins zit meestal minder gif in, dan in dat spul wat ze voor mensen gebruiken.

En dan nou even over aluminium in vaccins.
Een zekere professor Exley uit Engeland deed onderzoek naar het verband tussen de autisme epidemie en aluminium uit vaccins. Toen hij zijn eerste -voor de vaccinindustrie vernietigende- resultaten publiceerde, werd dit in de media zo stil mogelijk gehouden en trok de universiteit alle fondsen in, die nodig waren voor een voortzetting van het onderzoek. Toen zette deze professor een #gofundme-page op, om geld bijeen te brengen. Maar binnen de kortste keren werd deze van het internet verwijderd (gecensureerd). Let wel: ik zeg niet dat daar een samenzwering of een complot achter zit. Maar als iets eruit ziet en loopt en kwaakt als een eend zou het dan misschien toch een eend kunnen zijn?

Sinds deze wettelijke regeling, dat vaccinfabrikanten NIET meer aansprakelijk KUNNEN WORDEN GEHOUDEN voor hun producten, is de beer los in de VS..

Wist u trouwens dat de vaccin producenten bij wet beschermd zijn? Zelfs al is hun product puur vergif en gaan de mensen eraan dood; zij zijn vrijgesteld van iedere verantwoording voor de kwaliteit van hun product. En als u, wat extreem moeilijk gemaakt wordt, een claim wegens vaccinatieschade indient en als, wat nog moeilijker te bereiken is, dan een uitspraak in uw voordeel komt, dán meneer betaalt de staat, lees belastingbetaler uw schadevergoeding.

Reductie van de ‘overbevolking’…?!
En verder, wat voor belang kan wie dan ook of welke groep dan ook. Erbij hebben om mensen door vaccinaties ziek en dood te maken? Tja meneer daar stelt u mij een vraag. Goed ik zal proberen u een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven. Het zal zelfs u duidelijk moeten zijn, dat er volgens sommige mensen teveel mensen op deze planeet zijn. Meestal is dat de mening van de super rijken, maar ook onderin de samenleving kun je mensen horen die deze theorie na-papegaaien.

Het wordt ja zo logisch verteld. Mijn mening hierover: wie dit meent, kan ja alle dagen een einde aan zijn eigen leven maken, dat is de enige eerlijke oplossing. Waarom zou ik moeten sterven, omdat iemand anders meent dat er teveel mensen zijn? Als ik denk dat er teveel mensen in de kroeg zitten dan ga ik toch weg? We zullen in het midden laten wie hier gelijk heeft.

Maar heeft u ooit gehoord van de zogenaamde ‘Georgia Guidestones’? Opeens waren ze daar in de Amerikaanse staat Georgia: een paar grote stenen waarop een heel beleidsplan staat beschreven. Zoek het maar eens op. Zie het plaatje hierbij. Als je het leest, lopen je de rillingen over de rug. Zeven miljard mensen moeten er dus, volgens de auteurs/oprichters van dit ‘monument’ worden ‘weggemaakt’.

De populatie van de aarde mag niet groter zijn dan 500 miljoen, zeggen ze.. En deze dienen dan als slaven voor de superrijken die zich de Elite noemen. Lees het zelf maar na, via het internet is deze informatie te vinden. (HIER) Ach en als u dan toch bezig bent zoek dan ook even Albert Pike op en zijn brief waardoor hij zo berucht geworden is.

Nee nee meneer nou niet even beginnen over de kudde-immuniteit, een term waar zoveel mee geschermd wordt. Die THEORIE is aantoonbaar dom en fout. Stel je voor: er zijn 2 buurvrouwen. De een gebruikt de pil en de ander niet. Nou wordt zij die de pil gebruikt, zwanger ondanks de pil, kan gebeuren niet? Maar nou is zij des duivels op haar buurvrouw want doordat die de pil niet gebruikt heeft, is zij zwanger. Dat meneer is de theorie van de kudde immuniteit. Het is wetenschappelijk vastgesteld, dat als er een uitbraak van een of andere zogenaamde, uitgeroeide ziekte is, het diegenen die gevaccineerd zijn het eerst en zwaarst treft.

“Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien,
dat hier op aarde
een groot plan uitgevoerd wordt,

en dat wij als trouwe knechten
aan de verwerkelijking daarvan,

slechts mogen meewerken.”

Winston Churchill
Brits staatsman (1874 – 1965)

Oh en u meent dat door vaccins al die ziektes bedwongen worden. Nee meneer, dat was nog nooit zo en het zal ook nooit zo zijn. De vaccinindustrie heeft heel sluw het resultaat geclaimd, die zijn behaald door betere hygiëne, betere huisvesting, betere voeding sinds 1900. Ook dit is door wetenschappers bewezen. Ach, en die steeds hernieuwde uitbraken van COVID dan? Niets is eenvoudiger dan onwetende mensen te terroriseren. Veel van de 4G masten waren al geschikt voor 5G .Tijdens de eerste lockdown , is heel hard gewerkt om zoveel mogelijk 5G te plaatsen en in werking te stellen.

En nu hebben deze 5G-masten, vrijwel overal op aarde bereik.
En dat betekent gewoon dat als men een uitbraak van COVID wil, men niet veel meer hoeft te doen dan even met bepaalde frequenties te knoeien. Net zolang totdat mensen op hun knieën smeken om een vaccin. Want ze zijn nu eindelijk bijna aan hun doel. Met al dat gif konden ze de hersens van mensen afhouden van normaal functioneren. Dat was al een gedeeltelijke opsluiting van de ziel in het lichaam.

Maar met het vaccin wat ze nu ontwikkelen, doen ze de laatste beslissende stap. Jarenlang hebben ze GMO-zaden ontwikkeld en het rechtssysteem zo gebruikt, dat als niet gemanipuleerde gewassen per ongeluk/ongewild bestoven worden door GMO planten, dat deze GMO-bestoven planten dan van de GMO-zadenfabrikant zijn. Daarmee is de basis geschapen voor een GMO-mens die het eigendom is van een multinational.

Door hun GMO techniek te gebruiken om het menselijk DNA te veranderen via vaccinatie, worden de mensen hun eigendom. En deze verandering zal volgens sommigen die het kunnen weten, gedaan worden aan het menselijk Chromosoom 8 wat de menselijke intelligentie bepaalt. Dus ze gaan gewoon zombies van u maken met hun Covid vaccin. Een zeer menslievende christelijke dame in Amerika bood zich uit naastenliefde aan als proefpersoon voor het nieuwe vaccin. Nu klaagt ze vol angst haar nood aan ieder die het horen wil. Ze zegt: “Ze hebben God in mij gedood; nu ben ik alle contact met God verloren!” Tja dat is dus PRECIES waar Steiner en de Bijbel voor gewaarschuwd hebben. En ik voor mij zeg: Liever de kogel, strop, gaskamer of guillotine dan een vaccin !

De PCR-test dan nog even?
Of ik dan niet bang ben om dood te gaan ? Ach meneer als de mensen zich konden herinneren hoe mooi het is in die andere dimensie die sommigen de hemel noemen. Geloof mij: de mensen zouden massaal zelfmoord plegen. En daarmee hun plicht verzaken om te leren en geestelijk te groeien in de enige hel die er is; deze dimensie op deze aarde! Oh oh nog meer vragen? U wilt nog meer feiten weten? Pas op hoor straks heeft u nog een verslaving aan waarheid. Maar goed dan, zal ik nog maar even over de PCR-test spreken, die test die gebruikt wordt om COVID op te sporen.

De PCR test is NIET gemaakt en bedoeld om te doen wat er nu mee gedaan wordt. Alleen met een longscan is COVID op te sporen. En de PCR test is een waardeloze manier om ziekte op te sporen; iets van 94% foute resultaten geeft dat ding! Dan moet je toch gaan nadenken? En al helemaal, als je op de site van de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie leest, dat verschillende regeringen en ook de onze al in 2018 en 19, precies deze test massaal ingekocht hebben..!!

De enige reden die ik daarvoor kan bedenken is, dat inderdaad zoals veel mensen beweren, deze COVID-pandemie een ‘plandemie’ is. En dat het inderdaad bij die test niet gaat om het vaststellen of iemand wel of niet besmet is met een ziekte. Nee het is zoals een wetenschapper al zei: “In het snot van je neus kun je werkelijk van alles vinden. Ook jouw DNA..” En dát schijnt het te zijn waar men op uit is. Het DNA van zoveel mogelijk mensen in kaart brengen, zodat men het beter /nauwkeuriger kan manipuleren.

Daarom heeft men niet al vóór de plandemie een vaccin ontwikkeld. Men had nog steeds te weinig gegevens van te weinig mensen. Nee nee, dat is geen samenzwering. Eerder wil ik geloven dat veel van die multinationals, allemaal vanuit hun vakgebied een doel nastreven, wat slecht voor de aarde en de mensheid is. Maar het levert hen geld op. En aangezien die lui geen filantropen zijn die medicijnen e.d. maken voor het algemeen goed van de mensen, maar het puur een middel is om zoveel mogelijk geld te verdienen, zullen veel van deze lui mekaar kennen en helpen. Hun doel is ja hetzelfde.

Goedwillende mensen doen dit inderdaad ook. Als u anderen helpt is dat toch ook geen samen-zwering ? Nou ja die afspraken van dat soort clubs worden even anders gemaakt als wij gewend zijn. Kijk, president Lukashenko wilde BelaRussia/Wit Rusland niet in een lockdown storten. Deze man vertelde zijn volk voor de Tv, dat hem US$ 940 miljoen aangeboden was om in lockdown te gaan, door de Wereldbank (eigenaar meneer Rothschild ) Ach, en gelijk na de eerste golf was al bekend dat Duitsland en dus ook Nederland de order gekregen hadden om eind september/begin oktober weer in lockdown te gaan.

Terwijl toen al meer dan duidelijk was dat die landen die niet in lockdown gingen, er aardig wat beter aan toe zijn dan die, die dat wel doen. Kijk zoiets leg ik nou verder niet meer uit. Voor al mijn beweringen en de feiten die ik hier noem kan ik u een bronvermelding/literatuurlijst geven, die langer als uw beide armen is. Maar als ik het kan/kon vinden, dan kan ieder die het wil dat ook vinden. En wie het doet kan zeggen; ‘deze kennis heb ik zelf verworven, die is van mij’. En dan kun je er ook je voordeel mee doen.

* * *

9 gedachten over “Tirannen regeren een volk zonder kennis en wapens…

 1. Dank je Philo Hippus voor je zeer lezenswaardig en helder artikel. Groot compliment voor hoe je het hebt verwoord en de verschillende feiten in een samenhang hebt gebracht. Ik heb ervan genoten. Ik zie uit naar een volgend artikel van jouw hand.

  1. och dit is niet zo bevallen . Als ik eerlijk ben praat ik liever met mijn schapen.

 2. Halo meneer Flip, geen typisch boertje van buuten, maar leergrage schapenhoeder met computertijd! De geschiedenis klopt vaak niet, kijk alleen al naar het nieuws van gisteren.
  Schoenmaker blijf bij je leest; gezegde, U zou een artikel kunnen schrijven over de arme boeren van wie de regering het land wil inpikken en meteen NATUURLIJKE (zonder gif) waarden bijvoegen.(misschien al gedaan in een boerderijblog?) Een oudere dame, waarmee ik ga wandelen zegt altijd: Dat Cora gedoe. Ja, zij is de oorzaak: Mora van Cora, werkt bij: Van Geloven. Door het carnaval in de val: https://www.youtube.com/watch?v=fjfOgdTGQ90 PS grapje en een pluim op je kapje.

 3. De man heeft vet gelijk!!!!
  Ik kan mij echt woest maken om de domheid van zoveel kadavers die zonder na te denken gewoon meedoen aan die rotzooi. Eng vind ik het ook omdat uit mijn ervaring blijkt dat doordat men meedoet de bevestiging komt dat er weer een stapje verder gegaan kan worden.
  Om niet in een permanente griezelstemming te komen bij het zien van zoveel KADAVERS in spé, draag ik een fopneus. “Dat helpt toch niet roept men”. ” Ja dat klopt, maar jouw muilkorf ook niet”. Ik dien mij daarmee aan als gek maar wie is er nu eigenlijk echt gek?

 4. Philo…..als ik in de buurt zou wonen zou ik je de hand komen schudden. Dit is inderdaad waar het over gaat…..en zoals je al zegt, ; ik zou hier een referentielijst aan toe kunnen voegen die langer is dan mijn twee armen;, hetzelfde geldt voor mij. Mensen zullen het zelf moeten doen.
  Toch altijd weer fijn om te zien dat er nog mensen zijn die hun hersens nog weten te gebruiken.
  Hou je goed.
  Groet.

  1. Beter kun je het laatste/nwste deel van het werk van Jean Seimple lezen en rap je voorbereidingen treffen.

 5. Philo, wat een prachtig artikel en zooo ontzettend juist, kennis is macht inderdaad en dat is zoals Bruce Lipton al schreef een gebrek van deze beschaving. Geen zin om iets op te zoeken, zich ergens in te verdiepen, maar vooral met dingen buiten zichzelf bezig zijn en de confrontatie met zichzelf uit de weg gaan. Ook Alan Watts refereert hier al aan. Maar ieder zijn/haar individuele pad, jij hebt je bijdrage echt geweldig verwoord, zo herkenbaar, dank daarvoor!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.