Advertentie

Van 2020 naar 1984, een kleine stap nog..!


x
x

Van 2020 naar 1984, een kleine stap nog..!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Een van de vele, vele voorbeelden van bizarre media-censuur.. De commerciële uitgever achter NU.nl ontvangt kennelijk extra verdiensten romdom het bashen van klimaatcritici..!?

We denken dat je ze ook ziet. De ontwikkelingen, waarbij informatie wordt gecensureerd en specifieke nieuw/informatiebronnen worden belemmerd, bespioneerd en geridiculiseerd. Dat geldt tegenwoordig ook al voor medici, die zich bijvoorbeeld uitspreken tegen de CORONA-IDIOTIE en simpelweg vragen stellen. Plotseling zijn de president van de VS, deze medici en de alternatieve media het kind van de rekening. Kennelijk zijn er machten/krachten achter de schermen bezig, WAARHEID de pas af te snijden. Niet dat deze waarheid door al die partijen wordt gecommuniceerd, maar als het al gaat om het niet eens mogen uiten van je mening, of bespioneerd worden, omdat je een ‘andere mening’ hebt, dan zijn we beland in een democratische wereld, waarin fascisme de kop gaat opsteken.

2 Artsen die een persconferentie geven voor journalisten, door YouTube gecensureerd..?? Wat is hier aan de hand..?? (Klik voor artikel over dit verhaal op de foto)

Fascisme in de zin, dat overheden de macht naar zich toetrekken, op een manier, waarop ZIJ bepalen wat goed is voor het volk. Censureren en mensen de mond snoeren zijn tekenen van regelrecht fascistisch bestuur. Wij zetten 3 verhalen onder elkaar, waaruit je zélf kunt destilleren, hoe heftige het gesteld is met deze fascistische ontwikkelingen. Het meest bevreemd ons in dit opzicht nog, de zwijgende pluche-zitters, die zich volksvertegenwoordigers noemen, in de Tweede en Eerste Kamer.. Waarom komt dáár bijna geen verzet vandaan, tegen bijvoorbeeld een LEUGENACHTIGE MARK RUTTE..!?

Het eerste verhaal het zogeheten Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)
In de voortdurende censuur en het, met fascistische trekjes gepaard gaande, overheidstoezicht, gaat het eerste voorbeeld, over een goed stuk onderzoeksjournalistiek van NRC. Deze krant schrijft, dat het afgelopen jaar, diverse Nederlandse media en randgroeperingen zijn gevolgd, door…. Een onderdeel van Defensie, namelijk het zogeheten Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Het doel van deze ‘exercitie’ was, om eventuele gevaren voor de Nederlandse samenleving in kaart te brengen. Volgens de uitvoerige reconstructie van NRC, was het de bedoeling, dat alleen desinformatie rondom coronavirus-berichtgeving en acties werd geanalyseerd.

Maaral snel kwamen ook andere thema’s in het vizier’,zo schrijft de krant. Zoals verzet tegen 5G-zendmasten, diverse -ja daar zijn ze weer- complottheorieën, het draagvlak voor de Europese Unie en een Black Lives Matter-protest. De opdracht van Defensie aan haar afdeling ‘LIMC’ was om ‘alle beschikbare en relevante informatie, uit open en semi-gesloten bronnen te onderzoeken, betreffende de corona-pandemie’, aldus NRC. Het LIMC meende kennelijk op eigen houtje of ná toestemming?) deze opdracht te verbreden.

Maar het werd een uitbreiding van taken, waarbij uiteindelijk ook sommige medewerkers van deze dienst, zélf vraagtekens begonnen te plaatsen. Dit LIMC produceert wekelijkse rapporten en maakte daarin, in dit ‘bredere kader van onderzoek’, onderscheid tussen ‘traditionele media’ als Elsevier en Vrij Nederland. Daarbij werden als ‘alternatieve media’ onder andere ‘The Post Online’ en diverse uitingen van ‘Viruswaarheid’ gemarkeerd. Maar ook Robert Jensen met zijn internetprogramma blijkt onderdeel van de spionage te zijn geweest, of is dat nóg.. Kijk  naar het commentaar van Robert op deze ontwikkelingen:

Losgeslagen militair onderdeel…?!
Zoals je je kunt voorstellen hebben Nationale Inlichtingendiensten vanuit hun essentie, een wettelijk mandaat, maar de dataverzamelaars van dit LIMC hebben en hadden dat dus NIET, volgens de conclusie van NRC. Maar volgens Ministerie van Defensie is het mandaat niet nodig, en deze LIMC-activiteiten vereisen dat ook niet, omdat er alleen gebruik gemaakt zou zijn van ‘openbare bronnen’, zo vertelt een woordvoerder van Defensie, na het lezen van het NRC-artikel. Daarbij zou het gaan om een oefening, gerelateerd aan de Corona-crisis, waarbij dit onderdeel van Defensie ook werkt, met de beperkingen van deze crisis.

Maar in NRC, meldt militair historicus Christ Klep, dat deze manier om data/inlichtingen te verzamelen, volstrekt geen taak van de krijgsmacht is. Hij is duidelijk in zijn commentaar: Er is te weinig juridisch en parlementair toezicht op. De ervaring leert ook, dat organisaties als deze de neiging hebben hun reikwijdte op te rekken”. Het blijkt ook, dat een reconstructie van dit ‘Land Information Manoeuvre Centre’ (LIMC), dat deze eenheid/afdeling pas half maart werd opgericht. Met de doelstelling dus, zicht te krijgen op de coronacrisis en de verspreiding van desinformatie daaromheen..

Welke data verzamelde dit legeronderdeel in Nederland?
De Nederlandse krijgsmacht heeft met deze nieuwe afdeling, heimelijk en op grote schaal informatie verzameld over de Nederlandse samenleving en die geduid en verspreid in rapporten. Daarbij werden, zo blijkt uit deze rapporten, groepen als Viruswaanzin en ‘Gele Hesjes’ en ook het medium/website Jensen.nl in de gaten gehouden. Daarnaast ook de verschillende distributiepunten van de gratis verspreidde ‘De Andere Krant’. Het volledig ontbreken van enig mandaat voor deze ridicule dataverzameling ontbrak dus volledig, ook al vind Defensie het allemaal wel meevallen..!!

De leider van deze eenheid LIMC, is ene luitenant-kolonel Patrick Dekkers, die op 20 maart zijn troepen, zo’n 20 militairen, instrueerde. Commandant Dekkers vertelt over een spannende tijd, aldus NRC: “Stel je in op experimenten; we zijn onszelf aan het uitvinden, en zullen tegen onvoorziene zaken aanlopen en dingen zullen niet geregeld zijn. Hij geeft de mensen opdracht, hun werk in stilte te doen, want ‘Dekkers wil geen overmatige aandacht van de buitenwereld voor hun activiteiten en spreekt over ‘low visibility’.

Kennelijk had de commandant een spannend spionageboek gelezen, of iets dergelijks, vlak voor deze bijeenkomst..  De mensen die hij toespreekt, zijn van verschillende disciplines afkomstig: data-analist, computerprogrammeur, gedragsonderzoekers of ze hebben een achtergrond in werk bij inlichtingendiensten. Ze blijken vrij plotseling, door hun commandanten, vanuit het hele land, bij elkaar geroepen te zin.

Hun opdracht volgens Patrick Dekkers:: ‘Voorspel hoe de coronacrisis zich in Nederland ontwikkelt. Hoe zal het kwetsbare mensen vergaan? Wanneer stort de economie in? Komen mensen door ‘fake news’ in opstand tegen de maatregelen? En zo ja, wie dan?’  (Wil je meer lezen over dit verhaal, klik HIER voor link naar NRC)  De idiotie van dit verhaal kun je zélf ongetwijfeld een plek geven; wij zien een groter patroon, zéker in relatie tot het verhaal van de opgepakte journalisten, waarover we berichtten in het verhaal van Flavio Pasquino (HIER)

Dan is er dit uitgebreidere verhaal van
een medewerker van de site ‘Transitieweb’..
Het gebeurde in dit weekend van 15/16 november.

Voor de goede orde: dr. Verelst is bijna dagelijks bezig, met het ‘ontgiften’ van onze atmosfeer. Wat hij vooral doet met een krachtige intentie en met behulp van Orgonite-techniek, uitgevonden in de jaren 1930, door dr. William Reich. Hier op de site kun je meer over deze techniek lezen, maar in het kader van dit artikel, is voor nu deze inleiding genoeg. Voor zij die lezen en ZIEN en luisteren en HOREN!

POLITIE aan de deur, vanwege een artikel?

“Gisteren was het blijkbaar mijn beurt. Nu ben ik qua intimidatie wel wat gewend, dus dit raakt me niet meer zo erg. Ik verspreid orgonite sinds 2005 en heb mijn dosis surveillance, intimidatie en voodoo (leg ik verderop uit) wel gehad. Het is wel de eerste keer dat intimidatie openlijk en via ‘officiële’ weg gebeurt. Het is voor mij de aanleiding te schrijven over wat anderen ook meemaken of meegemaakt hebben, maar wat toch bij het grote publiek vooralsnog zeer onbekend is.

Collectieve verdwazing
Toen ik in 2005 van Don Croft (HIER) en via de verhalen online te horen kreeg dat ‘geheime diensten’ mensen die op grote schaal orgonite (HIER) verspreiden komen lastigvallen, kon ik dit maar moeilijk geloven. Ik hoop dat ik door mijn verhaal hier te vertellen, ervoor kan zorgen dat sommige mensen zich gesteund voelen (neen, u bent niet gek) en dat anderen misschien een beter inzicht krijgen in hoe ‘conspiracy’ werkt. Dat onderwerp is echter vrij uitgebreid.

Ik wil hier enkel aanstippen dat de meeste mensen die ‘complotdenken’ de fout maken, door te denken dat voltallige regeringen op grote schaal in achterkamertjes erop uit zijn de bevolking te muilkorven. In werkelijkheid speelt dit alles zich veel subtieler af (en zijn er veel minder ‘echte’ complotteurs).

Er wordt een soort collectieve verdwazing in stand gehouden door middel van ‘zwarte magie’. Dat draait om brainwash-technieken, mediamanipulatie, de entertainmentindustrie… waardoor ons wereldbeeld en de keuzes die we maken beïnvloed worden. Deze verdwazing zorgt ervoor dat er een bestendiging en voortschrijden van een dictatuur plaatsvindt. Tegelijkertijd ‘ontwaken’ ook steeds meer mensen geheel of gedeeltelijk uit deze verdwazing.

Stalking met helikopters
Wat er gebeurt als je als outsider buiten de lijntjes begint te kleuren en begint te ‘storen’ is dat je in het vizier van (minstens een sectie van) de veiligheidsdiensten terechtkomt, in binnen- en buitenland. In Nederland is dat bij mijn weten de AIVD en MIVD, maar ook binnen de politie zijn er blijkbaar mensen met een ‘extra taak’…

De allereerste keer dat ik persoonlijk werd lastiggevallen was in 2005 door een zware politieheli in Amsterdam, kort nadat ik het Damplein gegift had en daarover online had gecommuniceerd. Die helikopter bleef mij langdurig en door de halve stad (ik kwam met de fiets vanuit Westerpark) volgen, kwam steeds lager vliegen en bleef uiteindelijk vlak boven het IJ hangen (ik was onderwijl op het pontje naar Amsterdam-Noord). Mensen vroegen zich intussen af wat er aan de hand was. Ik voelde me wel wat opgefokt en onwerkelijk, Dit was immers waarover ik gelezen had.

Ik heb er uiteindelijk lang over gedaan vooraleer ik de werkelijkheid van het fenomeen durfde te omarmen en erover te praten. Telkens als ik een hoeveelheid zendmasten had ontstoord met orgonite (‘gegift’) kwam in de dagen erna (een paar keer zelfs ‘live’ op het terrein) een helikopter ‘langs’. Dit zijn meestal ‘Apaches’ als ik me niet vergis. Op YouTube staan (of stonden) veel filmpjes van mensen die kort na of zelfs tijdens het giften of maken van orgonite helikopters boven zich krijgen rondcirkelen. Die komen dan op het terrein checken wat er met het subtiel energetisch veld gebeurt, of ze komen om angst aan te jagen. Klik HIER voor een voorbeeld van vorig jaar om u een beeld te geven hoe dat er uitziet.

Intimidaties
Dit ‘heli stalking’ is in het begin zeker intimiderend, maar het went en uiteindelijk helpt het ook om te weten dat je goed werk verricht hebt en dat anderen dit ook meemaken. Zoals Don Croft dikwijls zei: “we’re not happy untill they’re not happy”. Het had ook nogal wat consequenties: in deze tijd is het voor iedereen duidelijk dat camera’s en computers gehackt kunnen worden.

Voor bezoekers van graancirkels in het Engelse Wiltshire bijvoorbeeld, is het een ‘normaal fefnomeen’. rondcirkelende helicopters en fotograferende militairen.

Maar in 2005 was dat helemaal niet evident of ‘common knowledge’. Het wilde zeggen dat ze louter op basis van wáár welke masten ‘uitvielen’ (door mijn orgonite), geolocalisatie-gegevens van draagbare telefoon en internetverkeer hadden kunnen afleiden wie verantwoordelijk was en eens een lesje nodig had. Gedurende een paar dagen in een periode van enkele weken stond er ook een zwart geblindeerd busje een beetje verder in de straat, dat telkens als ik de fiets nam tergend langzaam achter mij aan kwam rijden. Ik weet hoe het klinkt.

Dat is overigens vrij snel opgehouden. De boodschap was blijkbaar overgebracht toen ik dat telkens met een brede grijns beantwoordde. Ik heb er achteraf altijd spijt van gehad niet gewoon erop afgestapt te zijn. Maar goed zo’n held was ik blijkbaar dan toch niet. 😉 Die helikopterintimidaties komen trouwens ook voor bij andere mensen die online of in boekvorm ongewenste informatie verspreiden. Dit is niet iets dat alleen bij orgonite gebeurt. Ik laat de helikopters nu voor wat ze zijn.

Voodoo
Wat er in de dagen of beter gezegd nacht(en) na zo’n helikopterbezoek vaak gebeurt, is ook interessant maar veel minder ‘concreet’. De veiligheidsdiensten hebben getrainde ‘psychics’ (helderzienden) in dienst die ongewenste figuren en pioniers ‘bewerken’ (HIER). Doelwit zijn vaak ook artiesten die een te grote vrijheid en of politiek incorrecte meningen ten toon spreiden. Ook politieke tegenstrevers zijn wellicht het slachtoffer. Met ‘bewerken’ bedoel ik het omgekeerde van ‘healen’. Je kunt op afstand het etherisch veld (de aura) van iemand bezoedelen, ervoor zorgen dat deze persoon makkelijker ziek wordt of persoonlijke problemen gaat ervaren, afhankelijk van wat zijn of haar zwakke plekken zijn.

Ik noem dit vanaf nu gemakshalve’ voodoo’, omdat dat een term is die iedereen begrijpt. Gedurende jaren heb ik samen met onder andere Don Croft, Carol Croft, Laura Weise (aka ‘Dooney’), Georg Ritschl, Andy Schwarm en een hoop andere ‘gifters’, wekelijks online healingssessies gehouden om die negatieve energie weer teniet te doen bij elkaar. Door de daders etherisch op hun beurt te bewerken pakten we ze terug, maar dan met een helende intentie, die ik overigens niet ‘liefdevol’ wil noemen: terecht boos zijn is niet per se ‘negativiteit’.

In zijn boek ‘Stem van de Bron’ (‘The Messenger‘) schrijft healer Geoff Boltwood (‘Tareth‘) dat hijzelf gecontacteerd werd door een buitenlandse veiligheidsdienst om voor hen te gaan werken. Deze voodoo wordt doorgaans uitgevoerd kort voor zonsopgang, omdat dan de aura blijkbaar het meest toegankelijk is voor negatieve beïnvloeding. Soms gaan ze echter de hele nacht door en dit kan behoorlijk zwaar zijn. De beste methode is eigenlijk ermee leren omgaan door ofwel ‘live’ terug te vechten als je wakker wordt, ofwel ‘s ochtends je aura schoon te maken en ook de veroorzaker wat energie te sturen. Na een tijdje komt dit in je systeem en wordt het voor hen moeilijker en moeilijker om je te’ raken’.

Maar bij voortslepende gezondheidsproblemen, zich herhalende ‘pech’, financieel of anderzijds, is het goed te beseffen dat dit het gevolg kan zijn van beïnvloeding van buitenaf. Leren hoe je jezelf kan helen is essentieel. Dit onderwerp is vrij uitgebreid en ik moet het hierbij laten om het allemaal leesbaar te houden. Iemand als Frank Zappa bijvoorbeeld, was wars van elke politieke schroom en overleed vroegtijdig aan kanker. De kans dat dit bespoedigd werd door ‘voodoo’ is mijns inziens groot. Er zijn andere voorbeelden van mensen die op hun manier te hard hun licht lieten schijnen en vervolgens aan een soort ‘vloek’ ten onder gingen. Dit zijn de twee belangrijkste manieren waarop je ‘last’ kunt krijgen, in mijn ervaring.

Andere methoden
Maar er zijn er uiteraard nog veel meer. Ik wil er enkele noemen. Ik ben ook bij herhaling online gecontacteerd door mensen die ‘vriendjes wilden worden’. Ik heb dit instinctief altijd afgehouden en uiteindelijk het standaard psychologisch protocol ervoor leren herkennen, dat ze hanteren bij het contact zoeken. Door onbekenden uitgenodigd worden om op een zeiljacht op zee te gaan giften klonk wat omineus… Een vriend van me die giftte is wel ooit op ingegaan op zo’n vriendschapsverzoek. Hij heeft door de ‘hulp’ van zijn ‘vriend’ (die hem vreemd genoeg ooit heeft verteld dat hij voor de AIVD werkte) zware problemen gekregen met de belastingdienst. Het laatste wat ik van hem weet is dat hij aan zware psychotrope medicatie zit. Hij gift niet meer….target neutralised.

Een vriendin van me die orgonite verspreidde en in een penitentiaire instelling werkte als humanitair counselor, werd op een dag bij haar baas geroepen en kreeg doodleuk te horen dat ze moest opletten met het soort sites dat ze thuis op haar computer bezocht. Terloops werden haar ook details verteld uit vertrouwelijke gesprekken die ze met gevangenen had gehad… ze was zo ontdaan dat ze daar niets op heeft gezegd.

Ze vertelde me dat het Openbaar Ministerie standaard alles afluistert en dat ze daar bewijzen voor had. Zij heeft een tijdje nadien alle contact verbroken en ik vraag me af wat er met haar gebeurd is. Wat me brengt bij de meest botte methode: mensen vermoorden. Dit is niet iets waartoe ze snel overgaan. Ik vermoed dat dit toch consequenties heeft die sommigen ‘karmisch’ zouden noemen. Nochtans bestaan politieke moorden wel.

Gehersenspoelde robots die ongewild mensen vermoorden zijn een realiteit en worden ook op grote schaal ingezet voor ‘terroristisch aanslagen’, om het vuile werk op te knappen. Die blijken achteraf altijd al in het vizier van de veiligheidsdiensten te zijn geweest, maar door ‘een blunder’ (altijd hetzelfde verhaal) is er dan niets met de info gebeurd. In werkelijkheid hebben de veiligheidsdiensten het laten gebeuren en het zelf mee georganiseerd.

Extra veiligheid
Een belangrijke reden om deze oude en nieuwe gebeurtenissen nu van me af te schrijven is dat het ook wel deugd doet ermee naar buiten te treden. Ze zijn doorgaans niet blij met ‘exposure’. Het is ook een extra veiligheid voor me, en hopelijk een wake-up call of geruststelling voor veel mensen. Het is ook best schrijnend dat sommige mensen het niet zoals ik allemaal een plaats hebben kunnen geven.

De daders kunnen of konden die intimidaties ook gewoon uitvoeren, omdat iemand die zulke dingen meemaakt aan zichzelf zal beginnen twijfelen, en van zijn omgeving te horen zal krijgen dat hij of zij best eens langs gaat bij de psychiater. Er zijn er die door dit soort intimidaties bang weggerend zijn voor orgonite (of waar ze ook mee bezig waren), en er zijn er ook die echt in de psychiatrie verzeilen. Een psychiatrische brochure over psychose van pakweg 15 jaar geleden leest zo ongeveer als de wikileaks van nu.

Het is ondertussen geen teken meer van paranoia dat je – binnen bepaalde grenzen – achter elke computer of camera een ‘alziend oog’ vermoedt. Veel van de surveillance is trouwens geautomatiseerd, met wellicht geavanceerde spraakherkenningssoftware en dergelijke. Daar houd ik het bij voor vandaag.”

Gerelateerde artikelen:

Zendmasten, corona en orgonite

Giften met orgonite: negatieve straling omzetten in positieve levensenergie

Re-energise Earth! (3): Georg Ritschl over healing met orgonite

VIDEO:, Orgone Energy, presentatie van Georg Ritschl  (tijdens de Global Breakthrough Energy Movement Conference in Hilversum (2012))

3 gedachten over “Van 2020 naar 1984, een kleine stap nog..!

 1. Een brandend actueel onderwerp !! Ik wil er nog het volgende aan toevoegen.
  Als men ten strijde trekt, dan dient men te weten waaraan men begint, en er dan ook de gevolgen van te dragen. Verwacht dan ook geen geschenken. Men dient m.i. ook stevig in de schoenen te staan, en bestand zijn tegen een “stootje…”.
  Men mag evenmin met iets “pakbaar” zijn uit het heden & verleden, want “oude zonden werpen lange schaduwen”. Het best is dan ook alleen te handelen, ik verwijs hier naar de uitspraak van Nicolas Tesla op de website van WTK. Dit is van belang om de handen volledig vrij te hebben. Men dient er ook voor te zorgen om te beschikken “over vuile was…” , waarmee er dan “gedialogeerd” kan worden. Wacht ook niet tot de overheden aan je deur komen kloppen, neem zelf het initiatief.. om ze aan te vallen. Het feit dat geen gevolg wordt gegeven aan je bericht, is geen probleem, men kan het nadien aanwenden om diezelfde overheden af te dreigen. Gebruik een duidelijke taal, aarzel niet om waar nodig een gespierde taal en zelfs een vitriool stijl aan te wenden. Weet wel wat je schrijft, en wanneer de bestemmeling moet zwijgen.
  Men dient het imo zo ver te krijgen dat de uitspraak van Machiavelli van toepassing is :
  “06 Het is veiliger om gevreesd te zijn dan geliefd” (=einde citaat).
  Hou ook rekening met een fatale afloop : dus testament opstellen en begrafenis regelen. Verwacht van niemand hulp, wel integendeel, het aantal “judassen” is immers legio. Als het werkelijk gevaarlijk is, dan sta je alleen, zeker als bij manier van spreken de Rubicon is overgestoken, en er geen weg meer teug is.
  En het belangrijkste : de vraag : Waarom doe je het ??
  En de voormelde vraag dan gevolgd door deze : “Kan je met het zwaard van Damocles boven het hoofd leven, wetende dat elk ogenblik het laatste kan zijn ??”.
  Ik wil niemand afschrikken, maar enkel drama’s voorkomen, als mensen aan iets beginnen zonder goed te weten, wat er hun te wachten staat.

 2. https://verkeersboete.nl/staandehouding_bij_verkeersboete/
  Wanneer u een boete krijgt omdat er een foto is gemaakt vanaf bv een viaduct van uw kenteken zonder dat u staande gehouden bent dan is het mogelijk dat dat in strijd met de wet is en dus niet rechtsgeldig.Vanmorgen werd dat ook bij WNL kenbaar gemaakt.
  Ook nodigen zij vaak experts uit om in hun programma te komen spreken maar wat is eigenlijk een expert of wanneer ben je dat?
  Een zekere heer ten Broeke zou diplomatie expert of deskundige zijn maar bij mij kwam hij vanmorgen nogal dom over toen hij de vraag stelde wat het verschil was tussen het oog van een agent en een lens van een camera (dit schrijf ik uit mijn herinnering dus een kleine afwijking in woord is mogelijk).Wanneer er een reële kans is om als politie een aanhouding te verrichten moet dat ook gebeuren omdat dan naar de personalia gevraagd kan worden en ook kan men dan de reden van een boete aangeven waarna (en dat vind ik het belangrijkste) de hardrijder zijn gedrag direct kan aanpassen.Bij een boete welke men later krijgt op basis van een digitale opname/foto is het alleen maar cashen voor de staatskas en niets anders omdat op het moment van constateren van een overtreding zonder staande houding de overtreder niets merkt en zijn gedrag ook niet zal aanpassen en daarmee blijft er dan ook gevaar bestaan wat bij een staande houding anders is.Dan was er gisteren in het coronadebat de heer Veldman die een motie wilde indienen om vanuit huis te werken ipv in de kamer te komen.Na afloop en vooral het door de meerderheid van de oppositie afraden om dat te doen wordt de motie nu aangehouden.
  Kennelijk gaan velen er in de politiek ervan uit dat het overgrote deel van Nederland bureaucraat is en daar willen ze dus wetgeving voor aanpassen kunt u nagaan hoe dom ze zijn vooral wanneer u de reden van Veldman heeft gehoord.Hij woont kennelijk in Nijmegen en vind het eigenlijk de moeite niet om voor een paar uur per week (waar hij volgens Wilders € 6000,- voor krijgt) naar Den Haag te komen.Wanneer menigeen in praktijkgerichte beroepen dat aan zijn of haar werkgever zou voorstellen krijgen ze ontslag met de mededeling dat ze zelf kiezen waar ze gaan wonen en als ze dan gaan zeuren over afstand houd het natuurlijk op.Nou is mijn mening dat het bedoeld kan zijn om via de computer of beeldbellen (achterkamertjespolitiek) achter de schermen zaken te regelen zonder pottenkijkers natuurlijk.Is het niet vreemd dat ondanks dat men weet dat bij veel gedigitaliseerde zaken grote gevaren op de loer liggen wat zeer schadelijk is voor mensen en tevens weet men ook dat velen niet met deze digitaliseringen kunnen omgaan maar dat vergeten ze voor het gemak maar even digitaliseren toch verder blijven invoeren?
  Kennelijk is het niet alleen cameratoezicht maar ook alles digitaliseren nodig om iedereen te kunnen koppelen en/of in de gaten te houden. Zelfs banken (die bewezen vaak in de fout zijn gegaan of nog steeds in de fout gaan met bv witwassen) wordt gevraagd om mee te werken aan de bestrijding van bv witwassen en gegevens van cliënten door te geven wat gelijk is aan de crimineel moet criminaliteit helpen oplossen.Dan hebben we nog de kindertoeslagaffaire waar het afschuiven gaat beginnen of al begonnen is maar overduidelijk is dat het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een grote rol of druk heeft uitgeoefend en er moest natuurlijk € 400.000.000 opgehaald worden ook al werd dat in twee gedeeld.Toen hebben kennelijk Lodewijk Asscher,Wiebes en Weekers een grote rol gespeeld en we weten dat Wiebes bv geen haast heeft om mensen te helpen gezien zijn optreden in Groningen met gedupeerden na aardbevingsschade.Hoe zit dat met Asscher?
  https://nos.nl/artikel/2357078-toeslagendirecteur-druk-op-belastingdienst-was-hoog-en-het-beleid-was-niet-van-ons.html Het lijkt erop dat misbruik gemaakt wordt door justitie en/of OM en dat bestuurders/politici hun functie misbruiken en de schuld aan anderen willen geven.
  Tja waar moet je dan straks op stemmen? Dit is een mening die ik uit op basis van gewoon openbare informatie. Wat betreft fake news ongeacht of men voor of tegen Trump is feit is dat veel mainstreammedia telkens zegt dat Trump geen bewijs heeft dat er gefraudeerd zou zijn,maar hebben die mainstreammedia wel bewijs dat het er niet is dan? Zoniet dan is het niets meer dan uit de nek kletsen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.