Advertentie

Maak kennis met de zéér dubieuze Mr. Bill Gates….


Kijk naar deze 2 woorden.. Intentionally (met opzet) en Naturally (natuurlijk)..
Hoe kom je op het idee, deze woorden per ongeluk te gebruiken..?
Dat zal dan ook wel niet het geval zijn toch?

 

x

Maak kennis met de zéér dubieuze mr. Bill Gates….

2020 © WantToKnow.nl/be

x

De onderstaande videopresentatie is deel 4 van een analyse van de onvolprezen James Corbett; de man die erin slaagt wekelijks zijn ‘Corbett Report’ over de wereld te zenden, vanuit zijn Japanse kantoor. Een onvolprezen kerel, waarover je HIER (onderaan het artikel) een mooie reflectie kunt lezen. Mocht je op zoek zijn naar een super-gedegen informatiebron, die je nieuws en achtergrondinformatie aanreikt, die je niet zo snel elders zult kunnen vinden, dan raden we je aan, een abonnement te nemen op zijn nieuwsbrief. Met je registratie krijg je ook nog eens toegang tot het enorme archief aan informatie, dat James Corbett heeft opgebouwd in het afgelopen decennium. En of het nu gaat om achtergronden over 911 of info over de strapatzen van de cowboys van Big Pharma, je vindt het bij James Corbett.

Wij plaatsen dit artikel over de achtergronden van de ‘weldoener’ Bill Gates, omdat deze man in onze ogen een verborgen agenda heeft en uitvoert. Een man die feitelijk levensgevaarlijk is voor een groot deel van de mensheid, omdat hun levens dan ook écht bedreigd worden door deze man, de tweede rijkste ter wereld. Hij zegt zijn fortuin ter beschikking te stellen voor het goede op de wereld, maar het tegendeel BLIJKT telkens weer.. Hij is op dit moment de frontrunner op het gebied van de uitgebroken Corona-pandemie.. Wat een goedzak die Bill nietwaar..? Nou nee, want die genoemde verborgen agenda van de man, is eigenlijk helemaal niet zo verborgen..!

De aanpak van de overbevolking op de wereld..
Allereerst doordat hij zich continue verspreekt inzake het vaccineren van ‘arme sloebers die geen toegang hebben tot de medische zegeningen’. Gezien zijn track record, blijkt dat meneer Bill Gates, achter zijn officiële agenda, bezig keihard bezig is, een depopulatie-agenda uit te rollen. De wereldbevolking dus terugbrengen naar -voor de elite- acceptabele aantallen..

Kijk in dat kader eens HIER op de site, naar de eensgezindheid van deze groep machtigen, inzake het vraagstuk ‘overbevolking’, wat totaal geen vraagstuk is..! Het feit dat onderdrukking, manipulatie, globaal-sociale misstanden aan de basis staan voor het onevenwicht in de wereld, betreffende de verdeling van de NATUURLIJKE RIJKDOM, wordt totaal niet meegenomen in de overwegingen van deze creepy club..!

We kunnen er nog veel over zeggen en dat zullen we ook in de nabije toekomst gaan doen. Maar laten we je eerste de video zien van James Corbett, over het Creepy-clublid mr. Bill Gates. Onder de video, het hele verhaal; dat dit verhaal je een stuk wijzer mag maken en een waarschuwing zijn voor alle zoetgevooisde praatjes over deze ‘weldoener’. Het is -geloof ons- een wolf in schaapskleren, zoals ook blijkt uit deze video. Zoals gezegd deel 4 van een serie van 4. De andere video’s vind je onderaan dit artikel.

WIL JE DE NL-ONDERTITELING GEBRUIKEN? KIES DEZE OPTIE
BIJ HET WIELTJE RECHTS-ONDERAAN IN DE VIDEO-BALK.

Veel mensen hebben het vermoeden dat de obsessie van Bill Gates, inzake bevolkingscontrole, wordt gedreven door een eugenetische ideologie. Maar wat nog erger is, zijn obsessie met vaccins kruist met deze eugenetische ideologie. Dit kwam naar voren in 2014, toen een tetanusvaccin, gefinancierd door The Bill & Melinda Gates Foundation in Afrika, grote doses Human Chorionic Gonadatropin (HCG) bleek te bevatten, waardoor de vrouwen die het vaccin kregen onvruchtbaar werden. James Corbett laat zien hoe deze vermoedens worden ondersteund door veel bewijs, zowel historisch als actueel; zijn waarschuwing:

“We hebben de tijd niet mee. Zelfs op dit moment worden er massale inentingscampagnes voorbereid. Biometrische identificatieschema’s en ‘immuniteitspaspoorten’ zijn gepland. Programma’s voor het traceren en in kaart brengen van de hele bevolking worden getest en de digitale betalingsinfrastructuur; het systeem van financiële uitsluiting dat regeringen in staat stelt om onze toegang tot de economie naar believen uit te schakelen, wordt ingevoerd. “We moeten de duistere aard van deze bevolkingscontrole-agenda aan zoveel mogelijk mensen bekendmaken, voordat ons vermogen om ons tegen deze agenda uit te spreken voorgoed wordt weggenomen.

Het is tijd voor een harde ‘reset’..!
Zoals we hebben gezien in onze verkenning van de opkomst van Bill Gates, als ongekozen voorvechter van de wereldwijde gezondheidszorg en bevolkingscontrole, is de vraag wie Bill Gates werkelijk is niet slechts filosofisch. Op dit moment maken we een crisis door die voorspeld is door Bill Gates en die een reactie uitlokt van de wereldwijde gezondheidsorganisaties die ook weer een relatie hebben met de Bill en Melinda Gates Foundation. Deze crisis leidt ons naar een vaccinatie en biometrische ID-oplossing, iets waar Bill Gates al jaren aan werkt. “Wie is Bill Gates?” begint nu een van de belangrijkste vragen van ons leven aan te worden.

Dat antwoord zal ons niet alleen iets vertellen over de wereld waarin we leven, maar hoe we dit duistere toekomstscenario kunnen vermijden. We zullen die vraag te beantwoorden terwijl we de motieven, de ideologie en de connecties van deze man, die zo bepalend is geweest in het vormgeven van de post-coronavirus wereld, onder de loep nemen.

Dus, wie is deze Bill Gates?
Sommigen beweren dat hij een genie is die zijn computer erfenis in een miljarden fortuin heeft omgezet. Anderen beweren dat hij een visionair is die ons leven heeft veranderd met zijn vooruitziende blik en gedurfde verbeelding. Hij is geprezen als een scherpzinnige bestuurder die het Microsoft-imperium bouwde met zijn opmerkelijke talent voor zaken en hij is geprezen als een filantroop die onbaatzuchtig zijn rijkdom wijdt aan het verbeteren van het leven van mensen over de hele wereld, maar zoals iedereen van zijn status, heeft hij zijn tegenstanders. In de jaren negentig werd hij vaak afgeschilderd als het inhalige hoofd van het kwaadaardige Microsoft-monopolie, maar in dit tijdperk van de coronaviruscrisis, wordt hij meestal afgeschilderd als een soort epidemioloog of een vooraanstaand gezondheidsonderzoeker.

Het gaat om controle. Het bevolkingscontrolenetwerk dat Gates de afgelopen tien jaar stilletjes heeft gefinancierd; een biometrisch identificatiesysteem; gekoppeld aan een digitale betalingsinfrastructuur.
Een systeem dat zal worden gebruikt om elke beweging, elke transactie en elke interactie van elke burger te volgen, te catalogiseren en te controleren. Dát komt nu pas goed in beeld.

Maar de échte vraag is: ‘Waarom doet hij dit?’

Maar in werkelijkheid is geen van deze perspectieven juist..! Zoals Gates zelf toegeeft is het niet een geest van onbaatzuchtige vrijgevigheid die zijn interesse in vaccins en andere lucratieve gezondheidsinterventies motiveert. Hij vertelt een verslaggever dat zijn stichting in totaal US$100 miljard heeft ontvangen en zijn return on investment 20 staat tot 1 is. Het filantropische investeringsplan van Bill Gates, heeft het goed gedaan, met zijn US$ 50 miljard nettowaarde na zijn decennium van ‘onbaatzuchtigheid’ op de vaccinmarkt.

Zoals critici van zijn stichting herhaaldelijk hebben aangegeven, zouden de negen miljoen mensen, die elk jaar van de honger sterven, het best gediend zijn met het veiligstellen van de voedselvoorziening, stromend water en andere basisbenodigdheden. En niet met dure medische interventies voor zeldzame ziekten. Maar er is geen rendement te halen uit dat soort liefdadigheid. Nee, dit gaat niet over liefdadigheid.

Het gaat om controle.
Het bevolkingscontrolenetwerk dat Gates de afgelopen tien jaar stilletjes heeft gefinancierd; een biometrisch identificatiesysteem dat gekoppeld is aan een digitale betalingsinfrastructuur die zal worden gebruikt om elke beweging, elke transactie en elke interactie van elke burger te volgen, te catalogiseren en te controleren, komt nu pas in beeld, maar de echte vraag is: waarom doet hij dit? Wat drijft een man als Bill Gates ertoe om zijn tijd door te brengen en zijn fortuin te investeren in programma’s om de bevolking te controleren? Om het antwoord op die vraag te vinden moeten we de familieachtergrond van Gates onderzoeken.

Bill Gates, het zou niet verrassend moeten zijn om te ontdekken is geboren in rijkdom. Zijn overgrootvader, JW Maxwell was de president van de National City Bank in Seattle. Zijn grootvader, Willard was ook een bankier en zijn grootmoeder, Adele een prominente burgerleider in Seattle. De moeder van Bill Gates, Mary Maxwell Gates, was een telg uit de Maxwell-bankiersfamilie en was op alle gebieden net zo hard als haar voorouders. Ze diende als directeur van verschillende bedrijven, waaronder First Interstate Bank Corp. en KIROTV van Seattle.

Ze diende als regent aan de Universiteit van Washington en werd benoemd in het bestuur van de United Way of America waar ze, zoals we hebben gezien, de CEO van IBM, John Opel, heeft overgehaald om haar zoon te helpen in zijn beginnende carrière als softwareontwikkelaar. Bills vader, William H. Gates Sr., was een prominente advocaat uit Seattle en medeoprichter van een advocaten- en lobbykantoor. Hij hielp Howard Schultz in zijn poging om Starbucks te kopen, zat in de raad van bestuur van talloze bedrijven en organisaties en had een grote invloed op het leven en de carrière van zijn zoon.

Bill Gates leerde veel van zijn ouders. Van zijn moeders bankiersfamilie erfde hij een ‘neus voor de dollar’, zoals de vader van een jeugdvriend het noemde. Van zijn juridisch gedreven vader, leerde hij de waarde van het legaliseren van zakelijke afspraken. Als kind had hij zelfs een juridisch contract opgesteld, om hem het gebruik van de honkbalhandschoen van zijn oudere zus toe te staan..! Een ‘neus voor de dollar’ en de kennis van hoe je het rechtssysteem kunt gebruiken om te krijgen wat je wilt, waren echter niet de enige dingen die uit de kindertijd van Bill Gates naar voren kwamen.

Een foto van een jonge Bill Gates, samen met ene Barack Obama en zijn aanstaande ‘echtgenote’..

Zijn ouders moedigden ook de discussie aan over het liefdadigheidswerk van de familie en de doelen die ze koesterden. Zoals Gates in 2003 aan Bill Moyers onthulde, waren die oorzaken onder andere de bevolkingskwestie die een levenslange interesse in reproductieve gezondheid teweegbracht. Gates maakt duidelijk dat hij “kwesties met betrekking tot de bevolking” gelijkstelt met “reproductieve gezondheid”.

Het onderwerp is bijzonder controversieel, omdat “bevolkingscontrole” en “reproductieve gezondheid” al een halve eeuw worden gebruikt als een eufemisme voor eugenetica. Eugenica is de pseudowetenschap die stelt dat bepaalde families geschikt zijn, om leiders van de samenleving te zijn op grond van hun superieure genen.

Zo transparant als het ons vandaag de dag lijkt, dat deze ideologie een egoïstische, zelfrechtvaardiging voor de heersende klasse was, werd ze al snel opgepakt als de grote sociale kruistocht aan het begin van de 20e eeuw. Van Teddy Roosevelt tot H.G. Wells en Julian Huxley tot Winston Churchill, was er brede steun voor het eugenetische idee dat de maatschappij ernaar moet streven de rijken en nobelen zich zo veel mogelijk moesten voortplanten en dat de armen en zwakbegaafden wordt verhinderd om kinderen te krijgen.

In het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog, toen de naam van de eugenetica werd geassocieerd met de nazi-wreedheden werd de discussie over doodscommando’s en andere harde eugenetische begrippen uit het publieke debat geschrapt. Het streven om de omvang van de arme bevolking te verminderen kreeg andere benamingen als “bevolkingscontrole” en “reproductieve gezondheid”.

Het is de moeite waard om ons af te vragen wat deze man, die openlijk mijmert over doods-commando’ s en de afweging af te zien van gezondheidszorg aan ouderen, drijft? Wat beweegt hem in zijn pogingen om de bevolkingsgroei in de derde wereld te vertragen of om een coronavirus-gezondheidscrisis te initiëren die in de eerste plaats ouderen treft. Dat de Gates-agenda wordt gedreven door een eugenetische ideologie wordt gesuggereerd door meerdere bronnen, zowel historisch als actueel.

Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-‘uitdunning’)

De familie Rockefeller speelde een belangrijke rol in de financiering en promotie van eugenetica, zowel in Amerika als in het buitenland. De Rockefellers hielpen bij de financiering van het Eugenics Record Office. William Welch, de oprichter van het ‘Rockefeller Instituut voor Medisch Onderzoek’, zat in het bestuur van het ERO en hielp richting geven aan de activiteiten. De Rockefellers sponsorden de studies van de eugenetica onderzoekers van het Kaiser Wilhelm Instituut in Duitsland, waaronder Ernst Rudin, die de gedwongen sterilisatiewet van nazi-Duitsland zou gaan opstellen..!

Toen de American Eugenics Society met haar eigen naam in verlegenheid werd gebracht, nam haar oud directeur, Fredrick Osborn, vrolijk de functie van voorzitter van de door Rockefeller gefinancierde Bevolkingsraad over. Deze toewijding aan de zaak van de ‘volksgezondheid’ ontsnapte niet aan de goedkeurende blik van Bill Gates Sr. In een hoofdstuk van zijn boek uit 2009, ‘Showing Up For Life’ genaamd “Walking with Giants”, schrijft hij bewonderend over de Rockefellers en hun invloed in het veld:

“Waar we ook keken op het gebied van wereldwijde gezondheid, ontdekten we dat de Rockefellers er al waren; en er al jaren waren. Een les die we hebben geleerd van het studeren en werken met de Rockefellers is dat je voor het nastreven van gewaagde doelen gelijkgestemde partners nodig hebt en we hebben geleerd dat dergelijke doelen geen verdiensten zijn die door de kortzichtige mensen worden opgeëist. De Rockefellers blijven al generaties trouw aan lastige problemen als deze.”

Zoals Gates Sr suggereert, is het door het werken met gelijkgestemde partners dat zulke grote prestaties op het gebied van wereldwijde gezondheid kunnen worden gemaakt. Voor de Gates’ zijn deze gelijkgestemde partners onder andere de Rockefellers zelf. Bill Gates Sr heeft met David Rockefeller Sr en David Rockefeller Jr. de wereldwijde gezondheid, landbouw en milieu besproken tijdens een bijeenkomst over ‘Philanthropy in a Global Century’ op de campus van Rockefeller University in 2000.

En Bill Gates, zoals we hebben gezien, was samen met David Rockefeller in 2009 medeorganisator van een bijeenkomst over het verminderen van de bevolking. Maar de meeste aanwijzingen naar een diepere agenda zijn niet te vinden in de publieke verenigingen van de Gates maar in hun relaties die ze hebben geprobeerd te verbergen voor het publiek.

Terug naar deze tijd..
Begin augustus vorig jaar werd duidelijk dat Bill Gates verbonden was met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vluchtgegevens onthulden dat Gates met Jeffrey Epstein ‘s privéjet had gevlogen. Er kwam een e-mail aan het licht dat een donatie van 2 miljoen dollar aan het lab in 2014 een gift was van Bill Gates, geregisseerd door Jeffrey Epstein. Toen het verhaal in een stroomversnelling kwam, probeerde Gates de relatie te bagatelliseren, waarbij een woordvoerder van Gates protesteerde dat Gates niet wist dat het Epstein’ s vliegtuig was en Gates zelf aandrong dat “ik geen enkele zakelijke relatie of vriendschap met Epstein had”.

Bill Gates was een aantal keren aanwezig in de huizen van Jeffrey Epstein.

Dit werd onmiddellijk tegengesproken door de New York Times, die in oktober 2012 meldde dat Gates, Epstein meermaals had ontmoet en zelfs de oprichting van een liefdadigheidsfonds van meerdere miljarden dollars met geld van de Bill en Melinda Gates Foundation en JP Morgan Chase had besproken, volgens The Times. Gates e-mailde zijn collega’s over Epstein in 2011: “Zijn levensstijl is heel anders en een beetje intrigerend, hoewel het voor mij niet zou werken.”

Het testament van Jeffrey Epstein noemt zelfs Boris Nikolic, een door Harvard opgeleide immunoloog, die als wetenschappelijk hoofdadviseur voor zowel Microsoft als de Bill & Melinda Gates Foundation fungeerde… als reserve-uitvoerder van Epstein ‘s nalatenschap. Het is niet moeilijk om te zien waarom Gates zou proberen afstand te nemen van zijn relatie met een kindersekshandelaar. Epstein wordt er immers van verdacht hooggeplaatste politici, zakenmensen en zelfs royalty’s in een door de intelligentie geleide ‘honeypot-operatie’ te willen chanteren.

Hij had hen in zijn macht door opnames te maken van het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes en dat bewijs te gebruiken voor chantage doeleinden. Het blijkt dat de poging om het Gates-Epstein-verhaal te onder de mat te houden een poging is geweest te voorkomen een ander belang te onderdrukken. Bronnen zeggen dat verschillende mensen beschuldigingen hebben gedaan, in New Mexico, waar Epstein een uitgestrekte ranch bezat. Het toch al nauwelijks te geloven verhaal van Jeffrey Epstein, nam in augustus 2019 weer een bizarre wending, toen werd gemeld dat Epstein hoopte “het menselijk ras te voorzien van zijn DNA”.

Zoals de New York Times uitlegde, is het plan van Epstein om 20 vrouwen tegelijk te bevruchten, vanuit zijn New Mexico ranch, om het menselijk ras ‘te zaaien’ met zijn DNA; een plan dat hij vertelde aan een aantal van de wetenschappelijke vriendjes die hij in zijn macht had. Deze visie van de heer Epstein weerspiegelde zijn jarenlange fascinatie voor wat bekend is geworden als transhumanisme, de wetenschap van het ‘kwalitatief verbeteren’ van de menselijke bevolking door middel van technologieën, zoals genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie.

Critici hebben het transhumanisme vergeleken met een moderne versie van eugenetica, het in diskrediet gebrachte gebied van de verbetering van het menselijk ras door middel van gecontroleerd fokken. Epstein ‘s interesse in genetica bracht hem ertoe om een aantal wetenschappers te sponsoren die in dit gebied werkzaam zijn, waaronder George Church. Een geneticus van Harvard wiens laboratorium van 2005 tot 2007 financiering ontving van Epstein ‘s stichting voor ‘cutting-edge science’. Church verontschuldigde zich publiekelijk voor zijn connectie met Epstein, die vanaf 2014 een aantal bijeenkomsten per jaar omvatte. Dit was niet de eerste noch de laatste keer dat deze bioloog van Harvard, wiens controversiële wetenschappelijke werk een schandaal veroorzaakte.

In 2019 stelde Church een genetische daterings-app voor, die onmiddellijk werd veroordeeld als ’toegepaste eugenetica’. Church trad ook op als wetenschappelijk adviseur van Editas Medicine, een startup die het genoom bewerkings hulpmiddel CRISPR-Cas9 wilde gebruiken om ziekten te elimineren door de delen van een genetische code die verantwoordelijk zijn voor de ziekte te verwijderen. In 2015 kondigde het bedrijf aan dat het US$ 120 miljoen had opgehaald van een groep die werd geleid door de door Epstein aangestelde reserve-uitvoerder, Dr. Boris Nikolic. Uiteraard omvatte die groep beleggers ook Bill Gates.

Jazeker, Bill Gates volgt zeker het advies van zijn vader om ‘samen te werken met gelijkgestemde partners’. Dus, de vraag blijft: Is Bill Gates gemotiveerd door eugenetica, gezien het feit dat eugenetica meer dan een halve eeuw geleden ondergronds ging? Het is onwaarschijnlijk dat we ooit een openhartige bekentenis zullen krijgen van Gates zelf. Er zijn immers geen openbaar bekende leden meer van deze American Eugenics Society. De Society werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw hernoemd toen, zoals de oprichter van de Society het opmerkte: “Het duidelijk werd dat veranderingen van eugenetische aard zouden worden doorgevoerd om andere redenen dan eugenetica en dat het binden van een eugenetisch label hen vaker zou hinderen dan helpen bij hun toepassing ervan”.

Misschien was het toeval dat de Bill en Melinda Gates Foundation hun London Summit on Family-Planning organiseerden, waarbij de Gates zichzelf eraan verbonden om bevolkingscontrole in de Derde Wereld te financieren op de verjaardag van het Eerste Internationale Eugenetiek Congres, gehouden in Londen, precies 100 jaar eerder. (!) We kunnen geen antwoord verwachten op de ware motieven van Bill Gates zelf.

De vraag naar Bill Gates’ bedoelingen ligt verborgen onder het gecombineerde gewicht van honderden miljoenen dollars aan betaalde PR-spin. Net als de Rockefellers voor hen, hebben de Gates’ al lang geleden het geheim geleerd van het vergroten van hun familiefortuin, om nog maar te zwijgen van hun controle over de menselijke bevolking onder het mom van filantropie.

Nu moeten we ons afvragen waarom deze man gemotiveerd is om zo’n web van controle op te bouwen. Controle over onze volksgezondheidsinstanties. Controle over onze identiteiten. Controle over onze transacties. En zelfs controle over onze lichamen. We moeten de mogelijkheid onder ogen zien dat deze zoektocht naar controle niet voortkomt uit een onbaatzuchtige geest van vrijgevigheid die nooit leek te bestaan voordat hij een miljardair werd, maar uit dezelfde drang naar geld, hetzelfde verlangen naar overheersing en hetzelfde gevoel van superioriteit dat hem motiveerde op zijn weg naar de bedrijfsladder.

Het antwoord op de vraag “Wie is Bill Gates? Is Bill Gates een eugenetist?” vertelt ons enkele belangrijke dingen over de wereld waarin we leven. Het vertelt ons dat Gates het publiek bedriegt om zijn overname van de wereld te steunen met een valse façade van filantropie. Het vertelt ons dat het doel van de Gates’, net als het doel van de Rockefellers voor hen, niet het verbeteren van de wereld voor de mensheid is, maar het verbeteren van de wereld van hun soort. Het belangrijkste is dat het duidelijk maakt dat Bill Gates geen super-strip-held die in zijn eentje alle chaos in de wereld regisseert of die alleen zijn eigen nieuwe (wereld?) orde wil aanbrengen in die chaos.

Als Bill Gates een eugeneticus is, gedreven door een geloof in de superioriteit van zichzelf en zijn mede rijke elite, dan is wat we verwachten kunnen niet afkomstig van één man of zelfs van één familie, maar van een ideologie. Dit is geen onbeduidend punt. Eén man, wat zijn rijkdom ook is, kan gemakkelijk genoeg worden tegengehouden. Maar zelfs als Bill Gates morgen in de gevangenis zou worden gegooid, zou de reeds in gang gezette agenda doorgaan zonder aan slagkracht in te boeten.

Er bestaat een hele infrastructuur van onderzoekers, laboratoriumbedrijven, overheidsinstellingen en volksgezondheidsinstanties, vaak gefinancierd door Gates, maar gedreven door het geloof van al die miljoenen mensen die voor deze verschillende entiteiten werken, dat ze echt in het belang van de mensen werken. Een ideologie kan niet worden tegengehouden door één man tegen te houden. Een ideologie kan alleen worden gestopt als genoeg mensen de waarheid leren over deze agenda en de wereld van totale doordringende controle die in zicht komt.

Als je alle vier de delen van deze verkenning naar Bill Gates hebt bekeken, dan ben je nu een van de betere geïnformeerde mensen op de planeet. Je hebt gezien hoe de overname van de volksgezondheid is gebruikt om de wereld op het spoor te zetten van een ongebreidelde stormloop op verplichte vaccinaties, biometrische identificatie en digitale betalingen. Je hebt gezien hoe de stukjes van deze puzzel in elkaar passen en hoe ze een veel grotere bedreiging vormen voor de toekomst van de mensheid dan welk virus dan ook.

Hier is het goede nieuws:
Gewapend met deze informatie heb je het tegengif voor de plaag van deze eugenetische ideologie. De waarheid is dat deze ideologieën virussen van de geest zijn. Ze verspreiden zich van persoon tot persoon en besmetten hen met ideeën die kunnen leiden tot een ziekte van het politieke lichaam. Maar hier is de nog grotere waarheid: Inentingen werken wel degelijk. Inenting van de waarheid tegen de leugens van degenen die hun giftige ideologieën verspreiden. Als je zo ver bent gekomen, dan is het je taak om de mensen om je heen te helpen zich te vaccineren tegen de corrupte ideologie van Bill Gates en al diegenen die de bevolking van de wereld onder controle willen houden.

Je moet helpen om deze informatie te verspreiden, zodat anderen de kans krijgen om het grotere geheel te zien en zelf te beslissen of ze bereid zijn om de mouwen op te stropen en te accepteren wat er komt of niet. Maar de tijd staat niet aan onze kant. Op dit moment worden er al massale vaccinatiecampagnes voorbereid. Biometrische identificatieschema’s en ‘immuniteitspaspoorten’ zijn in de maak. Programma’s voor het traceren en in kaart brengen van de hele bevolking worden al getest en de digitale betalingsinfrastructuur; het systeem van financiële uitsluiting dat regeringen in staat stelt om onze toegang tot de economie naar believen uit te schakelen, wordt ingevoerd.

We moeten de duistere aard van deze bevolkingscontrole-agenda aan zoveel mogelijk mensen bekendmaken, voordat ons vermogen om ons tegen deze agenda uit te spreken voorgoed wordt weggenomen. Dankzij Bill Gates is het virus van deze bevolkingsbeperkingsagenda al aanwezig. Het dreigt het systeem te laten crashen zoals we het kennen, maar als Bill Gates ons iets geleerd heeft, dan is het wel hoe we met een virus moeten omgaan: Het is tijd voor een harde reset.

* * *

DEEL 1 van deze James Corbett-serie over Bill Gates

DEEL 2 van deze James Corbett-serie over Bill Gates

DEEL 3 van deze James Corbett-serie over Bill Gates

9 gedachten over “Maak kennis met de zéér dubieuze Mr. Bill Gates….

 1. Zie ook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159459525615093&id=107313217496391&__tn__=-R

  Kijk even naar de opmerking daar met video : Bill Gates die de CIA… een presentatie geeft over hoe je religieuze fanatici ‘weer ‘normaal’ kunt maken in ‘de populatie’ door een specifiek ‘designer vaccin’. Het ‘Nieuwe Normaal’ van de heer Gates? De video zou van 2005 zijn. Combineer dit met bovenstaande info en trek je eigen conclusies!

  1. Ik kreeg het van de week ook te zien; maar dit is Gates niet hoor. Hij lijkt er verrekte veel op. Desalniettemin is de inhoud van deze video schokkend te noemen. Vaccins zijn het werktuig van manipulerende krachten om het lichaam van de mens te enteren..!!

 2. Wat mijn vooral intrigeert met betrekking tot Bill Gates , zijn de contacten met Jeffrey Epstein. Deze laatste is immers met Ghislaine Maxwell betrokken in de Mossad spionage en chantage zaken op het pedo eiland van Epstein, met dan o.a. de Lolitia express als blikvanger… en met het “register” met de namen van de bezoekers (sic), als “middel” om te dialogeren.
  Is het een toeval dat het pedo eiland van Epstein volop in de belangstelling kwam, gevolgd dan door de “zelfmoord” van Epstein, enkele maanden voor de Covid 19 samenzwering, ook in de openbaarheid kwam.
  https://www.theverge.com/2019/10/12/20911488/bill-gates-foundation-jeffrey-epstein-meetings
  met citaat :
  “Bill Gates, the co-founder of Microsoft and chairman of its board until 2014, was among the powerful men who spent a meaningful amount of time with the sex offender Jeffrey Epstein, according to reporting from The New York Times. Employees of Gates’ namesake foundation reportedly also met with Epstein, in multiple visits to the disgraced financier’s mansion…… (=einde citaat).
  Waren hier zakelijke belangen in het spel ? Vermoedelijk wel. Of was er nog iets anders. Was het openbaar maken van de praktijken op het pedo eiland van Epstein met de Lolita express, een verkapte chantage & bedreiging, gericht aan al diegenen die betrokken waren en gingen worden, bij de “ Covid 19 false flag”. Werden via die openbaarmaking alle medewerkingen afgedwongen en hinderissen opgeruimd ??
  Als ik de omvang van de Covid 19 false flag bekijk, die quasi de ganse wereld in zijn greep heeft, dan dienen de samenzweerders m.i. te beschikken over heel stevige argumenten om iedereen in de pas te doen lopen.
  Chantage met pedofiele toestanden, is daarbij het wapen bij uitstek, dat ingezet wordt in de hogere regionen. Pedofiele praktijken die ten andere ook al deel uitmaken van de initiatie rites bij tal van “occulte organisaties”.
  Ik denk dan ook dat het voormelde “chantage” aspect meer aandacht verdient, om de omvang van de Covid 19 false flag, op zijn juiste waarde te kunnen inschatten.

  1. Sub Rosa 4.
   Het is bekend dat politici bij pedofiele praktijken betrokken zijn zoals Clinton bv en natuurlijk ook vrienden van hen op hoge posities of lieden van grote bedrijven zoals mogelijk Bill Gates.
   Ondanks dat er een overvloed is aan bewijs wordt daar tot op heden (zichtbaar) weinig of niet tegenop getreden en dat zegt veel.
   Wanneer ze vaccinatie verplicht gaan stellen is dat aantasting van een ander zijn/haar lichaam zonder toestemming daarvoor,behalve dan van hen die pro vaccineren zijn.
   Dat is een overtreding van het zelfbeschikkingsrecht van iedereen en ook van onze souvereiniteit.Om dat in te dekken worden nu te vaak wet en regelgeving aangepast en dan weten ze zeker dat mensen zich niet meer kunnen verweren omdat rechters zich op deze criminele wetten zullen beroepen.Helaas horen we zelden of nooit de mening van advocaten die dit zouden moeten tegengaan en dat is ernstig tekort komen en niet doen waar zij voor bedoeld zijn.Het lijkt er zelfs op dat zonder wetgeving ons lichaam al betreden wordt met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien ivm 5G.
   Eergisteren lieten ze bij eenvandaag mensen van gemeenten aan het woord en zij zeiden dat Brussel (EU) de dienst uitmaakt en bepaald heeft dat die 5G er moet komen en oa Mona Keijzer voert dat beleid gewoon uit omdat zij niet anders zou kunnen omdat ze anders tegen de EU ingaat en dat is natuurlijk niet gewenst.Diezelfde mensen van gemeenten zeiden dat gemeenten verplicht worden door Den Haag om zendmasten te plaatsen voor 5G zonder dat zij ook maar enige inspraak zouden hebben en dat wordt dan als democratisch gezien kennelijk door Den Haag.
   Gisteren was bij ik meen Hart van Nederland een expert te zien die verstand heeft van 5G en hij zei dat 5G op dezelfde manier als een magnetron werkt alleen met een veel lager frequentie.Nou weten we van de magnetron dat we niets zien behalve dan dat eten (vlees bv) in de magnetron door die onzichtbare straling wordt verwarmt dus dat betekend dat straling iets met vlees (waar wij ook uit bestaan) doet dus blijft alleen de hoogte van de frequentie over en er is geen bewijs dat een lage frequentie niet schadelijk zou zijn en mogelijk moet de straling van alle al bestaande 3-4 G netwerken daar bij opgeteld worden waardoor ook een hogere gevaarlijkere situatie zou kunnen ontstaan.De mensen van gemeenten zeiden ook dat er meer onderzoek NODIG is maar Mona Keijzer weet het al want zij blijft volhouden dat het veilig is ondanks dat IARC/WHO in een rapport uit 2010/2011 beschreven heeft dat 5G mogelijk kankerverwekkend is.(mona Keijzer heeft wel een rapport uit 2006 in de kamer gebruikt en niet dat latere rapport).Nou denk ik (is mijn mening) dat 5g in Brussel niet wordt geplaatst omdat zij mogelijk wel weten dat 5G schadelijk is en voor zichzelf natuurlijk zullen ze dan ook alle risico voor willen uitsluiten.
   Aan die journalisten van bv de publieke omroepen hebben we niet zoveel want bv in de zaak om steun aan de Hema te geven stellen ze vragen zoals ” waar zouden we de rookworsten moeten halen wanneer de Hema er niet meer zou zijn”?.Nog erger is dat Rutte daar op ingaat en iets in de trant zegt dat hij wel weet waar die worsten ook verkrijgbaar zijn maar dat hij als premier geen reclame mag maken. (natuurlijk weet hij dat als oud bonnetjesschrijver van Unilever).Mona keijzer ter voorbereiding op toch steun aan de Hema geven gaf ook aan dat zij hoge waardering voor de Hema heeft en daar panties en meer zooi zou hebben gekocht.Oud medewerker van Shell (Wiebes) had niets mede te delen over de Hema behalve dan dat hij het weer over zijn paraplu had. Onze minister van financiën kocht eerder (kort voor de Coronacrisis) onrechtmatig aandelen van de KLM en nu wil diezelfde minister 4 miljard steun geven aan KLM? Waarom is hij nog minister van financiën? Fraude bij de belastingdienst ivm onterechte beschuldigingen moet je niet aan lieden overlaten die een groot bedrijf hebben gerund of uit BRUSSEL worden teruggehaald
   maar aan deskundigen op het gebied van belastingen en die wel eerlijk zijn.
   Als de miljarden dan toch om onze oren vliegen stel dan alle getroffenen gewoon schadeloos inclusief een riante vergoeding voor al hun leed,ontsla allen die bewust hebben meegewerkt om deze mensen in de problemen te brengen en haal klokkenluiders gewoon terug en beloon ze.Dan zouden ze kunnen zeggen dat ze belastinginkomsten mislopen maar dat is dan jammer en eigen schuld want dan hadden ze de boel niet moeten bedonderen en deze mensen nog langer aan het lijntje houden (lees laten lijden)net zoals dat ook gebeurd met mensen in Groningen is onmenselijk en crimineel.
   In een tijd dat mensen demonstreren tegen politie geweld krijgt Grapperhaus het voor elkaar BOA’S toch een wapenstok te geven nadat deze juist in een periode van demonstraties tegen geweld hebben gedemonstreerd voor geweldsmiddelen.
   Dit geeft voor mij aan dat bij BOA’s niet echt gezond verstand aanwezig is vooral als we op TV dan ook nog beelden zien waar BOA’s een man die op een bankje in het zonnetje in slaap gevallen is zonodig wakker moeten maken en registreren of mensen die op gepaste afstand van elkaar zitten en een gebakje eten zo nodig forse boetes moete uitdelen.
   Echter wanneer het om gevaarlijk handelen van een Amsterdamse burgemeester gaat die dan ook nog de minister van veiligheid en justitie in verlegenheid brengt en eigenlijk een grote middelvinger naar iedereen opsteekt die zich wel aan de corona regels hebben gehouden en zelfs de politie in de kou zet (want s’middags al zouden agenten gewaarschuwd hebben dat het te druk werd) deed zij daar niets mee en Rutte en de minister van veiligheid en justitie zelf schuiven hun verantwoordelijkheid af op de gemeenteraad van Amsterdam ipv dat mens te ontslaan omdat zij levens van burgers in gevaar heeft gebracht wel blijven ze uiteraard staan achter het boete beleid en moeten andere mensen die wel beboet zijn gewoon betalen.Het eens zo mooie Nederland wordt nu door bestuurlijk Nederland tot derde wereldland getransformeerd inclusief droogte door bomenkap (voor 5G en winst) terwijl jonge aanplant niet wil groeien door wegens wanbeleid veroorzaakte droogte want het eerste wat mij is geleerd op de lagere school is dat grote volwassen bomen water uit de diepere lagen haalt en daar de voedingsstoffen uithaalt waarna dat water verdampt en regenwolken kan vormen die er op hun beurt via regen weer voor zorgen dat water weer in de grond terecht komt en de schaduw van grote bomen houden de bodem koel,die ciclus wordt kapot gemaakt door deskundige idioten.

  1. Het is een sick world als we niet ingrijpen..!! Niet-ingrijpen kan natuurlijk, maar m.i. alleen door ondoordachte aannames, waarvan de gedachte dat jij er allemaal niets aan kunt doen, de essentie is.. Dus STA OP EN HANDEL..! (ipv Sta of en Wandel!)..
   En de grootste dwaling vindt plaats, door de leiders te volgen, vanuit de gedachte dat ze toch wel het beste met ons voor zullen hebben..!!?
   Echter: de leiders die we vertrouwen, zorgen voor het meeste lijden..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.