Advertentie

Chemische wapens Syrië waren Valse-Vlag..!!


x

x

syrie-gifgas-aanval-slachtoffers

x

Bewijs aanvallen met chemische wapens in Syrië ‘geënsceneerd’ door ‘Jihadisten’…
x
x

Chemische wapens Syrië waren Valse-Vlag..!!
X

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling)/
origineel © Robbert Parry/Consortium News (HIER)

x

Onderzoekers van de Verenigde Naties hebben bewijs gevonden dat het vermeende gebruik van aanvallen met chemische wapens van het Syrische leger werden geënsceneerd door Jihadistische rebellen en hun aanhangers, maar besloten toch om de regering de schuld te geven voor twee incidenten waarbij chloor via geïmproviseerde explosieven zou zijn gedropt en verspreid door helikopters. In beide gevallen heeft de Syrische regering ontkend dat zij enig vliegtuig had in het gebied ten tijde van de vermeende aanvallen, maar het VN-team verwierp die verklaring met het merkwaardige argument dat Syrië niet de vluchtgegevens kon verstrekken en zo afwezigheid van enige vluchten bevestigen. Maar als er geen vluchten waren geweest, kun je toch geen vluchtverslagen aanleveren..?

hrw-rocket-bearing-map‘De controversiële kaart’ is ontwikkeld door Human Rights Watch en omarmd door de New York Times, heeft de vermoedelijke vliegroutes van twee raketten van de Sarin aanval op 21 augustus 2013, die een Syrische militaire basis kruisen. De analyse kwam later in opspraak toen deskundige luchtvaartautoriteiten ontdekten dat de enkele sarin-dragende raket slechts een kwart van het benodigde bereik had.

Een ander probleem met de bevindingen van het VN-team is dat de zelfgemaakte chloorbommen minimale militaire waarde hadden, relatief weinig gewonde slachtoffers veroorzaakten en slechts een handvol dodelijke slachtoffers. Tevens verwierp het VN-team uit de losse pols de mogelijkheid dat Jihadistische rebellen enkele vliegbases hadden afgestroopt en dus over operationele helikopters konden beschikken die ze als onderdeel van de geënsceneerde gebeurtenis konden inzetten.

Om zo opzettelijk het regime van Damascus in staat van beschuldiging te stellen en derhalve militaire interventie van de VS te rechtvaardigen of andere externe militaire interventies. En waarom de Syrische regering, die onder zware internationale druk stond over vermeend gebruik van chemische wapens, en midden in het proces was haar voorraad van dergelijke wapens op te geven, een handvol zelfgemaakte bommen in elkaar zou draaien en deze zou droppen op eigen burgers, met nauwelijks waarneembaar militair effect, lijkt niet aannemelijk.

Echter, omdat de Syrische president Bashar al-Assad grondig is gedemoniseerd over zijn agressieve reactie op een opstand die begon in 2011, wordt vrijwel elke beschuldiging tegen hem – hoe onwaarschijnlijk of onaannemelijk ook – op grote schaal in de westerse mainstream media en politieke kringen aanvaard . Met andere woorden, het VN-team stond onder druk om tot een veroordeling te komen.

assad-father-and-son-mass-murder

Beschuldigingen van ‘enscenering’ (het in scene zetten, met een valse-vlag-operatie).
Toch, het bewijs van ten minste één van de incidenten, onderzocht door het VN-team, suggereert dat een aanval op Al-Tamanah in de nacht van 29-30 april 2014, misschien wel is geënsceneerd door rebellen en vervolgens uitgespeeld door activisten door middel van sociale media..!

“Zeven getuigen verklaarden dat frequente waarschuwingen (over een op handen zijnde aanval door de regering met chloorwapens) waren afgegeven, maar feitelijk vonden geen incidenten met chemicaliën plaats,” vermeldt het VN-rapport. “Terwijl mensen veiligheid zochten na de waarschuwingen werden hun huizen geplunderd en deden geruchten de ronde dat de gebeurtenissen werden georganiseerd. … Zij (deze getuigen) meldden zich om de wijdverbreide valse berichten in de media te betwisten.”

john-kerry-syrie
De blahblah in de vorm van valse retoriek van de VS-krachten in beeld. Minister John Kerry, in net pak en stropdas, meldt op 30 augustus 2013, dat hij keihard bewijs heeft dat de Syrische overheid verantwoordelijk is voor het gebruik van chemische wapens. Deze werden gebruikt de week ervoor, op 21 augustus. Maar deze man-met-vlag-stropdas kwam NET ALS BIJ DE MH17– zijn belofte niet na om het ‘bewijs’ te tonen aan de wereld.. Als je toch wil dat Assad opdondert, dan zorg je toch dat je dat bewijs DIRECT aan de wereld toont..?? Veel later kwam het verhaal dat het bewijs ‘niet hard genoeg was’ om te tonen..! Wat een valse-poppenkast. Maar het nieuws is gehaald, het bericht is de wereld in en niemand-noch-krant die het rectificeert..!

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, beweert op 30 augustus 2013 bewijs te hebben dat de Syrische regering verantwoordelijk was voor een aanval op 21 augustus 2013 met chemische wapens, maar dat bewijs bleef uit of werd later in diskrediet gebracht. Verklaringen van andere mensen, die beweerden dat er wel een chemische aanval door de regering op Al-Tamanah was geweest, leverden verdacht bewijsmateriaal, met inbegrip van gegevens uit dubieuze bronnen, volgens het VN-rapport. Uit het rapport:

“Drie getuigen, die geen enkele beschrijving gaven van het incident op 29-30 april 2014, leverden materiaal van onbekende bron. Een getuige had indirecte kennis van twee van de vijf incidenten in Al-Tamanah, maar wist zich niet de exacte data te herinneren. Later leverde die getuige een USB-stick met informatie van onbekende herkomst, die in aparte archieven werd opgeslagen op basis van de data van alle vijf incidenten door de FFM (onderzoeksmissie van de VN) genoemd.

Een andere getuige verschafte de data van alle vijf incidenten, het oplezend van een stuk papier, maar kon geen verklaring afleggen over het incident op 29-30 april 2014. De laatste leverde ook een video met de titel ‘Site waar tweede vat met giftig chloorgas was gedaald, Tamanaa 30 april 2014 ‘ “

Enkele andere getuigen van een vermeende aanval van de Syrische regering kwamen met curieuze beweringen over het detecteren van de met chloor gevulde ‘bomvaten’, op basis van hoe het apparaat klonk op zijn weg naar beneden. Het VN-rapport:

De ooggetuige, die verklaart op het dak te zijn geweest, verklaart een helikopter en het ‘heel harde geluid’ van een vallend vat te hebben gehoord. Sommige geïnterviewden verwezen naar het aparte fluitende geluid van vaten die chloor bevatten als ze vallen. De getuigenverklaring kon niet worden bevestigd met verdere informatie.”

Zoals in andere gevallen die werden onderzocht, eiste het VN-team dat de Syrische regering vluchtgegevens zou verstrekken om haar ontkenning te ondersteunen dat een van haar vliegtuigen daar in de buurt in de lucht was op het moment van de aanval. Om opnieuw het rapport te citeren:

“De regering van de Syrische Arabische Republiek verklaarde dat er geen militaire activiteiten op de data van de incidenten werden uitgevoerd vanuit het land of de lucht in Al-Tamanah, maar kon geen verslagen van de vluchthandelingen bieden om deze verklaring te ondersteunen”.

syrie-golanIn het geval van Al-Tamanah, beoordeelt het VN-team dat het bewijs onvoldoende is om een stevige uitspraak te bereiken over wie verantwoordelijk was. Echter, in twee andere gevallen, in Talmenes in april 2014 en Sarmin, maart 2015, beschuldigde het VN-team het Syrische leger met chloor gevulde ‘bomvaten te hebben gegooid.’

Onderzoeksbeperkingen.
En toch, met betrekking tot alle acht gevallen die werden onderzocht, heeft het VN-team erkend dat er aanzienlijke beperkingen zijn op haar mogelijkheden tot onderzoek.

“Bezoeken aan bepaalde locaties zou de mogelijkheid hebben vergemakkelijkt van het Mechanisme om; (a) te bevestigen van en toegang tot specifieke locaties van die van belang zijn; (b) het verzamelen van vergelijkende milieu-monsters;  (c) het identificeren van nieuwe getuigen; (d) fysiek materiaal te evalueren dat belangrijk is voor het Mechanisme (bv restanten). Zoals het geval is met fact-finding missies, het gebrek aan toegang tot de plaatsen waarop het onderzoek was, was  te wijten aan de rampzalige veiligheidssituatie op het terrein en van invloed op de wijze waarop het Mechanisme (een commissie van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) in staat was om het onderzoek uit te voeren.

Andere uitdagingen en beperkingen behelzen de volgende elementen: (a) de periode die sinds het incident was verstreken (dat wil zeggen in sommige gevallen meer dan twee jaar sinds het incident); (b) het ontbreken van de “chain of custody” ((systeem noodzakelijk om de herkomst van het (bewijs)materiaal te kunnen herleiden en te garanderen)) voor een deel van de ontvangen materiaal; (c) de bron van de informatie en het materiaal was van secundaire of tertiaire aard; (d) een deel van het informatiemateriaal, waaronder die van de omvang en de aard van het voorval waren misleidend; (e) het vinden van onafhankelijke bronnen van informatie die de toegang tot individuen en voorlichtingsmateriaal zou kunnen bieden bleek moeilijk; en (f) de impact locaties werden niet gepreserveerd en werden aangetast door de tijd voordat ze werden opgenomen (bijvoorbeeld, de video’s en foto’s van de impact locaties werden genomen dagen na het incident en in veel gevallen nadat de resten van de impact locatie waren verwijderd ). “

Met andere woorden, het VN/OPCW onderzoek werd ondermijnd door zijn onvermogen om een effectieve aan-de-grond onderzoek uit te voeren en werd gedwongen om te vertrouwen op getuigen die vaak werden verbonden aan de rebellen of die sympathiseerden met de politieke oppositie tegen president Assad. Dit probleem doet denken aan  wat er is gebeurd  in de Amerikaanse Inlichtingendiensten in de aanloop naar de Amerikaanse invasie van Irak toen ongeveer 18 getuigen – zogenaamde ‘overlopers’ van het regime van Saddam Hoessein – ‘binnenlopers’ werden die met beweringen kwamen over de veronderstelde massavernietigingswapens van de Iraakse regering

cia-conspiracy-in-action truth liesCIA analisten ontkrachtten een aantal van deze valse claims en traceerden  een deel van het bedrog naar de intriges van het pro-invasie Iraaks Nationaal Congres (INC), maar – gezien de politieke-en-media haat tegen Saddam Hussein – stonden de CIA analisten onder zware druk om een deel van de dubieuze beweringen die voortbrengselen waren van de Amerikaanse inlichtingendiensten te accepteren en werden gebruikt om een oorlog onder valse voorwendselen te rechtvaardigen en te accepteren.

Zoals met Irak – waar de Amerikaanse regering anti-regime groepen zoals de INC had helpen oprichten  – een vergelijkbare situatie bestaat in Syrië, waar Amerikaanse functionarissen de ‘oppositie’ politiek helpen organiseren en het beheersen van propaganda-vaardigheden.  Dus, de middelen en kansen om de “wreedheden” van het regime af te schilderen door middel van social media zijn er, samen met het motief. Deze activisten – evenals de radicale Jihadisten en andere gewapende opstandelingen – hebben zich steeds wanhopiger ingezet de Verenigde Staten ertoe te brengen militair in te grijpen tegen het Syrische leger en aldus hun gewenste ‘regime change’ mogelijk geworden.

Het is niet de eerste keer dat de Syrische oppositie, laten we de VS-inspanningen zo noemen, probeert om via het vermoorden van Syrische burgers en vooral kinderen, de emotie in de wereld dusdanig te sturen, dat de wereld president Assad óók weg wil hebben.. Kijk eens naar deze video:

Obama’s ‘Rode lijn’..
De nadruk op het creëren van een casus belli betreffende chemische wapens nam toe toen  president Barack Obama het mogelijke gebruik van dergelijke wapens door de Syrische regering  als ‘Rode lijn’ trok. Die ‘Rode lijn’ zou kunnen leiden dat hij rechtstreeks kon ingrijpen met de Amerikaanse strijdkrachten. President Barack Obama geeft een verklaring over de aanpak van de terroristische groep ISIL in Syrië, op de South Lawn van het Witte Huis voor vertrek naar New York, NY, 23 september 2014.

In de daaropvolgende dagen, kwam Obama dicht bij een machtiging voor een militaire aanval als vergeldingsactie, nog voordat hij van de VS en andere westerse inlichtingendiensten hoorde dat zij twijfels hadden over de vraag wie eigenlijk de aanval had uitgevoerd. Die kritiek en de politieke druk voor het instellen van nog een Midden-Oosten-‘regime change’ was het decor voor de Sarin gasaanval buiten Damascus op 21 augustus 2013, die anti-Assad-activisten,de mainstream Amerikaanse pers, en de US State department onmiddellijk toegeschreven aan regeringstroepen.

Obama nobel priceSindsdien is de Sarin-zaak tegen Assad grotendeels ingestort (hoewel hij om de crisis op te lossen, instemde met Russische plannen voor Syrië om alle chemische wapens in te leveren). Het lijkt nu bewezen dat radicale Jihadisten de Sarin lieten vrijkomen met als doel Obama aan te zetten tot aansluiting bij de oorlog aan hun kant, Dat wil zeggen een valse vlag operatie.

Toen de Sarin-zaak uiteenviel in 2014, verschoof de Amerikaanse regering de nadruk in de richting van chloor-gas beschuldigingen. Ik kwam voor het eerst deze bait-and-switch tactiek tegen toen ik een senior ambtenaar van het State Department  onder druk zette om een standpunt in te nemen betreffende de zich steeds herhalende in diskrediet verkerende sarin-gas claims. Tijdens het omzeilen van de sarin-zaak beweerde de ambtenaar dat de Syrische regering vrijwel zeker verantwoordelijk was voor de meer recente incidenten chloorgas, daarbij verwijzend naar de levering van de bommen ‘met een helikopter’ en het argument dat alleen de Syrische regering dergelijke luchtvaartuigen bezat.

Volgens het VN-rapport, echter, kan de aanname met betrekking tot het monopolie van helikopters van de regering niet waar zijn, aangezien de rebellen de vliegbases veroverd hadden waar de operationele helikopters aanwezig waren. Dat betekent dat, althans in theorie, de Jihadisten de nachtelijke aanvallen konden ensceneren – compleet met voorafgaande alarmen verspreid door activistische first-responders, bekend als ‘witte helmen’, over de op handen zijnde komst van de ‘regering’ helikopters met chloor bommen.

obama monsantoMaar de meer netelige vraag, die het VN-rapport niet beantwoordt, is waarom de Syrische regering deze vreemde aanvallen zou lanceren, terwijl zij beseft dat elk incident met chemische wapens direct aanleiding kan zijn tot een militaire interventie door de VS, die de oorlog in het voordeel van de Jihadisten en andere rebellen zou kunnen doen omslaan, vooral omdat chloor-aanslagen vrijwel geen militaire waarde hadden.

Weinig Dodelijke slachtoffers
Hoewel de geïmproviseerde chloorbommen voor veel burgers noodzakelijke medische hulpverlening zou betekenen, er zouden maar heel weinig dodelijke slachtoffers zijn, volgens het VN-rapport. Daarentegen doodde de sarin-aanval van 21 augustus 2013  honderden mensen, volgens de Amerikaanse regering het nog hogere (en vrijwel zeker overdreven) aantal van 1.429 doden. De US State Department en diverse niet-gouvernementele anti-Assad organisaties hadden ook een sterk motief om gebruik te maken van elke beschuldiging van Syrische chemische wapens.

Er is nog steeds hoop bij Obama’s critici dat hij geforceerd wordt in een verhoogde militaire interventie om Assad van zijn troon te stoten. In beide gevallen – de sarin- en chlooronderzoeken – stonden VN-functionarissen  onder enorme druk van het US State Department en van westerse regeringen om te komen met iets dat zou kunnen worden gebruikt om ‘regime change’ in Damascus te rechtvaardigen.

un-involved-in-peaceOpmerkelijk, over de Verenigde Naties gesproken:
Dit recente VN-rapport werd in eerste instantie gelekt aan The New York Times, die van het begin af aan voorstander van een ‘regime change ingreep’ in Syrië is geweest. Niet onverwacht, produceerde de Times een artikel op 24 augustus zonder enige skepsis betreffende de beschuldigingen aan Assad en in het artikel gewoon de regering Assad de schuld gaf voor twee van de chlooraanvallen..!

Het VN-rapport was officieel niet beschikbaar tot eind augustus, maar zelfs toen was het erg moeilijk om toegang te krijgen op de website van de VN. Deze week trof ik eindelijk een persmederwerker van de VN, die mij door het doolhof van verbindingen loodste die nodig is om de juiste pagina te krijgen, maar het bleek dat de pagina off-line was sinds afgelopen vrijdag, vertelde de persmedewerker, Tot slot, op dinsdag, kreeg ik een link toegestuurd die werkte.

Hoewel deze technische problemen ook toeval kunnen zijn, het effect was dat een kritisch onderzoek van het rapport van de VN werd uitgesteld. Tegen de tijd dat haar bewijsmateriaal en logische hiaten door het publiek kunnen worden onderzocht, is de conventionele wijsheid reeds verankerd met betrekking tot de schuld van de Syrische regering.

* * *

loesje doofpot

23 gedachten over “Chemische wapens Syrië waren Valse-Vlag..!!

  1. Was te verwachten toch, hebben daar niets te zoeken, Israelies en ander NATO tuig.

   Geloof niet dat de USA – Nato het aan durfen tegen Rusland – Putin aan te treden.

   Maar misschien komt het er van, kunnen er toch weinig aan doen, helaas !

   Groet Jenne

  2. Dat de VS en haar bondgenoten misdadig handelen niet schuwen is al bekend.
   De inval van Irak. http://www.ninefornews.nl/langverwacht-rapport-oliebelangen-bp-en-shell-belangrijkste-reden-voor-irakoorlog/
   Libie. http://destillewaarheid.nl/2016/01/31/nieuw-bewijs-dat-de-navo-libie-verwoest-heeft-om-goud/
   Isis in Syrie en Irak. http://ninefornews.nl/de-waarheid-komt-nu-aan-het-licht-hoe-amerika-de-opkomst-van isis-in syrie-en-irak-aanwakkerde/

   Heel de wereld heeft kunnen zien dat de inval in Irak onterecht was. Voor zover mij bekend is heeft Blair excuses aangeboden maar waarom worden zij die dit ondersteund hebben niet berecht? Hoelang duurt het nog eer Nederland zich eens afvraagt of hun steun via de NAVO aan de VS wel terecht is? Welke doelen dient de NAVO? Waarom moet heel Nederland bezuinigen terwijl er 4,5 miljard aan een paar vliegtuigjes wordt uitgegeven zodat ze mee kunnen doen aan grondstof roof en landjepik?

  3. Arnold, probeer ajb niet téveel wit tussen al die zinnen te zetten. Je reactie wordt daarmee onnodig lang en het geheel minder toegankelijk en overzichtelijk..! Ik heb het nu gewijzigd; ook prima te lezen toch..??

  4. Wat ook opvalt met Nederland is dat zij telkens Erdogan als dictator wegzetten ZONDER UIT TE ZOEKEN OF ZIJN HANDELEN TEN TIJDE VAN DE COUPPOGING terecht of onterecht was.
   Volgens velen was het een poging van Gulen en mogelijk de CIA/VS om hun macht/invloed in Turkye te vergroten.
   Of dat waar is of niet dan zou dat toch op z,n minst uitgezocht moeten worden eer men uitspraken doet?
   Overal is de VS met bondgenoten onrust aan het veroorzaken zoals in Oekraine,De Baltische staten,in de Chinese zee enz.
   Nu willen de VS,Japan en Zuid Korea weer zwaardere sancties opleggen aan Noord Korea wat het conflict alleen maar zal vergroten inplaats van een diplomatieke oplossing te vinden waar iedereen mee kan leven.
   Zoals Arend al verwees dat westerse mensen omgekomen zijn door een aanval van de Russen is logisch als het westen rebellen en vijanden van het assad regime steunen.
   Dan kan John Kerry de Russen wel beledigen en zeggen dat ze met de Russen niet meer kunnen praten maar hij zou beter eerst eens zijn hand in eigen boezem steken en zich afvragen waar de VS mee bezig is.

  5. Turkije, Syrie, Iraq en Iran rollen momenteel de SDF op. Dat is een Rothschild-Zionistisch plan om een aparte Kurdische staat te vestigen. Daar heeft dus geen van de betrokken landen zin in.

 1. Ik kan me nog heel goed een nieuwsuur uitzending herinneren, waarin een “zogenaamde” oorlogs-historicus de beelden van met gifgas schietende rebellen becommentarieerde. Hij sprak niet tegen dat de rebellen hier duidelijk gifgas gebruikten, maar draaide het verhaal snel om met te zeggen dat de grote aanval toch door Assad gepleegd moest zijn, bla bla bla…

  Mij schoten toen direct twee gedachten door mijn hoofd:
  1. Het argument van Obama om Assad van de “grote” aanval te beschuldigen, was dat alleen hij chemische wapens bezat. Door de getoonde beelden dus weerlegd!
  2. De rode lijn van Obama hield in het algehele gebruik van chemische wapens, ongeacht het aantal doden. De beelden toonden aan dat die lijn dus overschreden werd door de rebellen!
  Echter geen enkele vraag van de interviewster hierover…

  Enige dagen later draaide ons kabinet zich ineens achter de standpunten van de VS, want onze AIVD had overleg gehad met de Amerikaanse veiligheidsdiensten, die als enig bewijs voor Assad’s schuld een onderschept telefoongesprek door de Israëlische veiligheidsdiensten aandroegen. Hun beloften om pas na uitgebreid debat een beslissing te nemen bleken ook weer loos. Wat had op dat moment de USA gerechtvaardigd om 2500 kruisraketten op Assad af te schieten???
  Gelukkig gebeurde dit niet, omdat een reportster zo slim was om aan Kerry te vragen of er dan geen enkele manier was om het bombardement op Syrië te voorkomen. Hij flapte er toen snel uit “in het geval dat Assad zijn chemische wapens inlevert”, iets waarvan hij dacht dat Assad er nooit op in zou gaan.

  Wat er daarna gebeurt is weten we ook. De rebellen zijn nog met meer geld, wapens en trainingen ondersteund, daarnaast moet Assad nog steeds afgezet worden.
  Wat leven we toch in een vreemde wereld!

 2. Alle informatie wordt gestuurd door eigen belang. Dat is het kenmerk van het individuele wezen. Een onderdeel van het eigen belang is het bezit van het individuele wezen ! Geld is ontegenzeggelijk een onderdeel van het bezit. Geld is een sturingsmodel !!!. Voor heel veel mensen is het belangrijk om het bezit in stand te
  houden. Niet wetende wat buiten hun werkelijkheid gebeurt blijven ze geloven in een wereld die steeds meer voorspoed genereert aan de hand van eerdere verdienste. Dit is een drogredenering. Wij leven in een cirkel waarbij wij samen het leven tot een sluitstuk moeten maken.

 3. De VS heeft Rusland beschuldigd van barbarij tijdens de VN spoedzitting.Wederom wordt eenzijdige berichtgeving uitgezonden waardoor de Russen als onmensen worden weggezet.Waar de NOS en CNN bv niet over berichten is dat de VS IS helpt en geholpen heeft waarbij Syrische regeringstroepen om het leven zijn gekomen.
  Ook wordt niet bericht dat IS vliegtuigen heeft buit gemaakt waarmee ze eventueel aanvallen kunnen uitvoeren en de schuld in de schoenen van anderen kunnen schuiven.
  In beginsel heeft de VS zelf voor deze situatie gezorgd door Syrie binnen te vallen waar zij niets te zoeken hebben zoals ze dat ook bewezen in Irak en Lybie hebben gedaan.
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/is-haalt-syrische-mig-neer-terwijl-vs-en-rusland-ruzien-over-pechaanval~a4378849/?utm_medium=website&utm_source=nieuwskoerier.nl

  1. In het artikel wordt tenminste de Russische kant van het verhaal ook weergegeven. Wat me opvalt, is dat waar een tijdje geleden van Russische zijde nog werd gezegd dat het beleid van de V.S. terrorisme in de hand werkt, nu openlijk wordt gezegd dat het Witte Huis IS verdedigt. Naar mijn gevoel is er iets in beweging: stellingen worden openlijker ingenomen.
   De zin ‘VN-ambassadeur Vitaly Churkin liet doorschemeren dat de Amerikaanse opstelling wel eens de doodsteek voor het staakt-het-vuren kan blijken’ trof me. Ik ben een mens van de nuance, maar als twee partijen een staakt het vuren hebben afgekondigd en één van de twee vliegtuigen laat opstijgen om bombardementen uit te voeren, is het staakt-het-vuren volgens mij voorbij! Diplomatieke taal kan pijnlijk zijn. Alsof het niet om mensen en ontzettend veel leed gaat en niet alleen van hen. De lucht, het water, de planten en de dieren – die hebben hier ook niet om gevraagd. Oorlog is voor Moeder Aarde ook beschadigend, maar daar hoor je bijna nooit over.

  2. We zijn al wat verder. Het is nu wegwezen of een thermonucleaire oorlog. Engeland, Frankrijk, Israel en de VS wegwezen of op de maan gaan wonen. De Nederlandse elite is nu DOODSBANG. Mijn vader zei altijd “ze hebben zoveel te verliezen”.

   “””John Kirby, Samantha Power and other American officials chose the wrong tone to talk to us, that relations are shredded beyond repair. In fact, it smells like war.

   American officials’ hysterics are almost like an epileptic seizure. They are hopping mad because it’s clear that Russia no longer obeys, doesn’t even explain itself.

   They tried their usual blatant lies, accusing us of attacking a humanitarian aid convoy. They expected us to lower our eyes, become embarrassed, try to talk back, but we wisely stopped paying attention to them. In cooperation with the Syrian army, we focused on driving Jabhat al-Nusra from Aleppo.

   This made them writhe in pain. They expected arguments and objections but, instead, we increased bombings, in the name of Russian national pride.”””

   De Russen hebben de afgelopen 2 jaar 250 nieuwe thermonucleaire wapens gemaakt. 1 wapen kan 20-30 kernkoppen hebben. Ze hadden nog 30.000 ton plutonium liggen op de plank. Ik heb tegen ze gezegd => veel plutonium gebruiken dan kan er niemand de komende 500.000 jaar in Loden wonen. Eindelijk een plek voor de vogels en dieren zonder de mensen.

   https://youtu.be/LAf0QnLFS7Q
   Everything is proceeding as I have foreseen!

 4. Zonet kreeg ik dit linkje toegestuurd: http://marketupdate.nl/nieuws/geopolitiek/syrie-amerikaanse-leger-voerde-overleg-isis/?utm_source=Marketupdate&utm_medium=email&utm_campaign=27-9+85728.
  Kijk ook even hier naar: http://marketupdate.nl/nieuws/geopolitiek/rusland-amerikaanse-luchtaanval-syrie-helpt-isis/

  Het komt erop neer dat het Syrische leger een geluidsopname heeft van gesprekken tussen het Amerikaanse leger en ISIS-strijders, aldus de verklaring van een politica uit Syrië. Deze opname zou van kort vóór de bombardementen zijn, die onlangs en ondanks een staakt-het-vuren onder leiding van de VS zijn uitgevoerd. Nadat gevechtsvliegtuigen in de lucht een streep trokken door het akkoord, de burgers in Syrië de bommen-horror weer over zich heen kregen, begon ISIS aan een nieuw offensief.

  1. Naar ik aanneem wordt elk bombardement wat uitgevoerd moet worden gepland waardoor het excuus van de VS wel erg magertjes wordt en ongeloofwaardig is.
   Als bombardementen niet gepland zouden worden komt het neer op in het wilde weg bommen afwerpen zonder te weten wat geraakt wordt.
   Als de VS zegt dat het een ongeluk was zeggen zij eigenlijk dat ze niet weten wat ze bombarderen.
   Het is ook niet de eerste keer dat de VS in de fout is gegaan want hebben zij eerder ook niet ziekenhuizen bestookt waar artsen en patienten bij zijn omgekomen?
   Feit is wel dat IS voordeel heeft gehad en daar ook gebruik van heeft gemaakt.
   Feit is ook dat de VS en dan met name de CIA betrokken is geweest bij het trainen van IS waar door de VS nooit over gesproken wordt maar wel aangeeft dat zij IS steunen.
   Zelfs Navo leden nemen het niet zo nauw met terrorisme en kiezen er liever voor om de eigen burgers hun vrijheid te ontnemen door bv een avondklok in te voeren dan dat zij zoals in Frankrijk gebeurd bedrijven zoals Lafarge die IS geld geeft om ter plaatse zaken te kunnen blijven doen aanpakken.
   De problemen in Syrie zijn een intern probleem en de VS heeft daar niets te zoeken zoals ze ook niets in Lybie en Irak te zoeken hadden door daar nu bommen te gooien komen mensen naar Europa omdat ze vluchten voor door het westen zelf gegooide bommen.
   En geen EU minister die zich afvraagt waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn en als een blind paard doet wat de VS vraagt.

 5. http://www.liveleak.com/view?i=522_1475147648

  De globalisten (Rothschild-Zionisten) worden momenteel verslagen in Syrie. Nu begint het Pentagon en de Amerikaanse regering te dreigen dat ze Russen gaan vermoorden.

  Prachtig! 70 jaar lang heeft de Nederlandse elite ons volk verraden. 70 jaar lang hebben ze ons bedrogen, uitgezogen en voorgelogen. Ze hebben onze mensen vermoord. Jullie kozen niet voor het LEVEN Nederlandse zelfbenoemde criminele elite. Jullie kozen voor de dood.

  http://dai.ly/x10bs21
  Chose LIFE or chose DEATH (U moet deze afleverig minstens 1 maal in uw leven gezien hebben, Carl Sagan probeerde u te overtuigen om voor dit oh zo mooie leven te kiezen)

  Ik heb er nu 3-4 jaar voor gezorgd door propaganda dat het einde nabij is. Jullie nageslacht zal sterven. Jullie kozen voor de dood. En gisteren met die MH17 presentatie kozen jullie wederom voor DE DOOD. De dood zal je jullie lot zijn en het lot van jullie nageslacht.

  Uit hebzuch en ambitie koos u voor de DOOD, anderen vermoorden met superiere wapens om hun landen leeg te roven. De dood zal uw lot zijn.

  1. http://www.liveleak.com/view?i=0a4_1475245071

   Amerika heeft geen plan B!
   Plan A is => vermoord iedereen die ons tegenwerkt, kinderen, vrouwen, onschuldige burgers, vlietguig passagiers in MH17, allemaal “legitieme militaire doelen” voor de Rothschild-Zionisten.

   Ik heb zoveel plannen.
   Ik heb ook een “6 demon bag” plan. Dat is nog gevaarlijker dan een wereldwijde thermonucleaire oorlog. Ik heb plannen die 0 mensenlevens kosten en ik heb plannen die 10.000 jaar de aarde in de brand zetten. Ik probeer nog steeds deze mafketels te overtuigen van het naderend onheil.

   “For to win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without fighting is the acme of skill.”

   – Sun Tzu

   Ik probeer nu al 3 weken de Syrische regering te overtuigen dat ze een DIJK moeten aanleggen rond het midden van Aleppo en de vijandige strijders levend moeten verdrijven door rioolwater/water naar binnen to pompen zodat er geen extra slachtoffers hoeven te vallen.

   De Amerikanen (handige idioten voor de Rothschild-Zionisten) kennen enkel het VERMOORDEN van mensen, plan A. Dat plan A pasten ze ook toe op onze mensen in MH17, 300 mensen, 80 kinderen. Vermoord door de Cia/Mossad en Oekrainsche geheimde dienst voor de bankiers.

 6. De Russen hebben vanmorgen hard teruggeslagen met 3 missiles in Aleppo op een groepje geheimedienst agenten uit Israel, Quatar, Saudi Arabie, USA, enz , die als adviseurs dienden voor ISIS. Opzich weer een scherpe (maar ook gevaarlijke) schaakzet van Poetin, want deze agenten mochten zich daar niet bevinden. In de normale media wordt dit topnieuws nog verzwegen.

  Hier is de link:
  https://politicalvelcraft.org/2016/09/22/russia-caliber-missile-attack-on-30-israeli-intelligence-officers-killed-in-aleppo-syria/

 7. Obama, CIA, Plan A.
  Vermoord gewoon 16-17 jarige meisjes in Yemen met drone strikes, elke dinsdag weer 20+. Dit doen ze ook in Syrie de Amerikanen. Schoften zijn het. Moordenaars. En al 70 jaar lang kiezen zij voor de dood. De Nederlanders er lekker achteraan hobbelen. Prijs: MH17, corrupte politici, corrupte journalisten, corrupte rechters een door en door corrupt justitie apparaat met medofielen in de top.

  http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html

  “15 Qaeda suspects in Yemen with Western ties. The mug shots and brief biographies resembled a high school yearbook layout. Several were Americans. Two were teenagers, including a girl who looked even younger than her 17 years.”

  Wanneer worden we wakker met zijn alle uit de droom (Matrix)?

 8. Het is me meer dan duidelijk dat onze vertegenwoordigers, regering en religieuse instellingen alsook vrijwel alle instellingen welke zijn ontsproten uit onze samenleving vrijwel niet meer voldoen aan een samenleving welke selfsupporting is.

  Alles is puur gewin en alle besluiten worden genomen op kortetermijnvisie.

  We moeten meer en meer zoeken naar leefvormen welke in harmonie met de natuur leven en niet parasiteren op onze aarde.

  Uiteraard kunnen we enkel beginnen bij onszelf. Een website als deze is dan ook goed , al is het maar om mensen (op minderaangename manier) wakker te schudden.

  De oude traditionele autoriteiten zullen ons niet uit de problemen helpen aangezien zij de oorzaak ervan zijn. Dit zou ons basisbeginsel moeten zijn om naar oplossingen te zoeken om uit de globale crisis te geraken.

 9. Een korte maar striemende analyse over de ganse Midden Oosten problematiek van P.C. Roberts :
  http://www.zerohedge.com/news/2016-10-17/real-humanitarian-crisis-not-aleppo
  met enkele uittreksels :
  “Why do we hear only of the “humanitarian crisis in Aleppo” and not of the humanitarian crisis everywhere else in Syria where the evil that rules in Washington has unleashed its ISIL mercenaries to slaughter the Syrian people? Why do we not hear about the humanitarian crisis in Yemen where the US and its Saudi Arabian vassal are slaughtering Yemeni women and children? Why don’t we hear about the humanitarian crisis in Libya where Washington destroyed a country leaving chaos in its place? Why don’t we hear about the humanitarian crisis in Iraq, ongoing now for 13 years, or the humanitarian crisis in Afghanistan now 15 years old?…..
  We are in the middle of a presidential campaign in the US and no one has asked why the US is determined to overthrow a democratically elected Syrian government that is supported by the Syrian people….
  No one has asked why the White House Fool is empowered to remove the president of Syria by siccing US-supplied jihadists, which the presstitutes misrepresent as “moderate rebels,” on the Syrian people….
  Washington, of course, has no acceptable answer to the question, and that is why the question is not asked”.
  Hij verwijst ook naar de rol van de zionisten en wie er werkelijk baat heeft bij de veroorzaakte chaos =Israël!!
  De vraag is nu : Hoelang heeft P.C. Roberts nog te leven??

 10. De economische terreur die overheden op haar burgers loslaat volstaat al lang niet meer voor onze heren bewindvoerders. Onder heerschappij van de verenigde staten en de nato plegen deze heren tevens ook een terreurbewind van geweld door al deze falseflagoperations.

  Dat ze tevens meerdere soevereine staten onderuit halen door het stimuleren van burger- of andere oorlogen met de bedoeling hun economische belangen in deze staten te vergroten.

  Ben in deze benieuwd hoe de presidentverkiezingen in de USA verder gaan verlopen. Dat de media Trump demoniseren moge duidelijk zijn maar dat die man zich onderscheidt door de ware schuldigen van 9/11 te benoemen door ze bij naam te noemen is op zich een grote verdienste.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.