Advertentie

Waarom -bij zoveel weerstand- toch 5G..???


 

 

Stuurman Coaching (HIER) is het bureau van Pieter Stuurman. Hij is gespecialiseerd in loopbaancoaching, re-integratie en outplacement, en personal coaching.  Alles op het gebied dus van Human Resources, zoals dat tegenwoordig heet. De mens als uitermate waardevol onderdeel van een ondernemingsproces, of dat nou gaat om productie of dienstverlening. Stuurman Coaching werkt zowel in opdracht van particulieren als van werkgevers.

Wij leerden Pieter kennen als een uitermate sociaal-betrokken kerel, die vooral op het gebied van duurzaamheid en bewustwording zijn talenten vorm geeft. Regelmatig geeft hij ook presentaties over de bijzondere en vaak bizarre zaken van deze tijd. Pieter is ook een schrijver van blogs en artikelen, waarin hij zijn visie en observaties de ruimte kan geven. In dat kader, plaatsen wij graag in deze rubriek zijn column over ‘Waarom 5G dan tóch, als er zoveel weerstand is’..? Maar eerst Pieter Stuurman over zijn werk/bedrijf:

“Tijdens mijn jarenlange inzet als HRM consultant bij verschillende bedrijven, merkte ik dat mijn interesse en passie vooral lagen bij het persoonlijk begeleiden van werknemers. Mede vanwege mijn interesse en verdieping in de mechanismen van de menselijke psychologie, kon ik klanten met de meest uiteenlopende ondersteuningsvragen bijstaan. Enkele jaren geleden ben ik als re-integratieconsulent gaan werken en van daaruit ben ik gestart met mijn bedrijf ‘Stuurman Coaching’.

Zowel een koerswisseling in de loopbaan als meer gecompliceerde problematiek zoals burn-out situaties en psychische problemen behoren tot mijn ervaringsgebied. In veel gevallen ligt achter een eenvoudige ondersteuningsvraag een diepere laag verborgen. Daarom heeft een ondersteuningstraject (lang of kort) vaak niet alleen een positief effect op het gebied van de specifieke hulpvraag, maar op het gehele welzijn en functioneren van mijn klant. Om die reden is mijn werkgebied in de loop der tijd verbreed en omvat het zowel loopbaancoaching als personal coaching.

In beide gevallen is volledige aandacht voor mijn klant de belangrijkste factor. Het is mijn ervaring dat met inlevingsvermogen, oprechte interesse, kennis, begrip en doelgerichtheid het meest efficiënte resultaat bereikt wordt.”

* * * 

x

x

Waarom -bij zoveel weerstand- toch 5G..???

2019 © Pieter Stuurman | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Pieter Stuurman

Ondanks de toenemende zorgen en weerstand, wil de politiek perse 5G uitrollen. De hamvraag daarbij is natuurlijk: WAAROM? Waarom wil de regering/overheid perse dat er 5G komt? Wat is hun belang? Zou het ze er werkelijk om gaan dat wij sneller filmpjes kunnen downloaden? Zijn ze zo begaan met ons gemak en ons entertainment dat ze perse het beste en leukste voor ons willen? Wie dat gelooft, heeft echt al heel lang onder een steen geleefd. De overheid is (het woord zegt het al) gepositioneerd BOVEN de bevolking. Dat betekent dat de overheid MACHT heeft over die bevolking. Macht is het vermogen het gedrag van anderen te controleren en te bepalen.

Controle over de bevolking is dus het primaire belang van iedere regering en overheid. Een regering/overheid die geen controle heeft over de bevolking, heeft immers geen enkele macht. En dus geen bestaansrecht. Om die controle te verkrijgen, te behouden en uit te breiden, worden altijd alle beschikbare middelen ingezet. Nu nieuwe technologieën in hoog tempo beschikbaar komen, zullen ze dus sowieso worden ingezet voor controledoeleinden. Omdat het KAN.

Om het gedrag van de bevolking te dicteren heb je een systeem nodig dat dit mogelijk maakt. De 5G technologie leent zich daar bij uitstek voor. Een waterdicht elektronisch netwerk dat alles kan waarnemen en besturen, en daarmee de natte droom is van iedere bestuurder. Het biedt de gelegenheid om ieders gedrag op individueel niveau en volautomatisch in kaart te brengen, en dwangmaatregelen te nemen op datzelfde individuele niveau.

Iedere burger kan worden gecontroleerd, en persoonlijk worden bijgestuurd (lees: gedwongen) als zijn of haar gedrag onwelgevallig is. Omdat hiervoor tot voor kort nog maar beperkte technologische mogelijkheden bestonden, is deze vorm van dicteren nog niet eerder op alomvattende schaal toegepast. Dat betekent dat wij, de bevolking, er nog geen ervaring mee hebben. Het betekent dat we nog niet beseffen welke allesvernietigende gevolgen het kan en zal hebben voor onze vrijheid.

Over apps gesproken..!!

Kennis is macht.
Kennis over het gedrag van mensen is dus macht over die mensen. Hoe meer de overheid kan doordringen tot in de kleinste details van ons leven, hoe meer die overheid ons gedrag tot in diezelfde details kan afdwingen of verbieden. En dat betekent dus dat we ons doen en laten niet zelf meer kunnen bepalen.

Het vermogen jezelf te besturen, heet vrijheid. In tegenstelling tot wat de meeste mensen geloven, is iedere regering/overheid gebaat bij een zo onvrij mogelijke bevolking, want daaruit bestaat hun macht. Natuurlijk zullen regering en overheid steeds beweren dat de bevolking ‘vrij’ is, want onvrijheden worden nu eenmaal gemakkelijker geaccepteerd door mensen die geloven ‘vrij’ te zijn.

De grens aan de het vermogen van de overheid om door te dringen tot in de persoonlijke levenssfeer van mensen, is dus de grens aan de macht van die overheid. Die grens kennen we onder de noemer: privacy. In het verleden hebben mensen grenzen gesteld aan overheidsbemoeienis. Dat kwam omdat die mensen door schade en schande hadden geleerd dat het zeer verstandig is om een overheid op een gezonde afstand te houden, en dus een mate van privacy te waarborgen. Tot hier en niet verder!

Vertrouwen kweken.. professionele verleiding..?
Om vertrouwen te kweken heeft de overheid zich decennia lang betrekkelijk netjes gedragen naar de burgers, en daarmee is de perceptie van het gevaar van teveel overheidsbemoeienis geleidelijk naar de achtergrond verdwenen. Waarom zou je een organisatie die zich redelijk opstelt immers wantrouwen? Nu wordt dat gekweekte vertrouwen misbruikt om alle grenzen van overheidsbemoeienis razendsnel te slechten. Oftewel: alle privacy voor eens en voor altijd weg te nemen, gebruik makend van technologie.

Uiteraard roept die overheid voortdurend: “Maak je geen zorgen! Jullie gegevens zijn bij ons in veilige handen! Wij zorgen ervoor dat ze niet in verkeerde handen vallen!”  Het punt is: JUIST BIJ DE OVERHEID ZIJN ONZE GEGEVENS IN DE VERKEERDST DENKBARE HANDEN..

  • Albert Hein kan mij geen boete geven als mijn gedrag ze niet aanstaat. De overheid wel!
  • Shell kan mij niet uitsluiten van zaken als ik niet precies doe wat Shell zegt. De overheid wel!
  • Unilever kan mij niet gevangen zetten als ik weiger voor hun producten of diensten te betalen. De overheid wel!
  • Multinationals kunnen geen gelegitimeerd geweld tegen mij gebruiken. De overheid wel!

Onze privacy laten beschermen door de overheid, is als je huis laten bewaken door het inbrekersgilde, of je kinderoppas rekruteren bij de pedofielenvereniging. De bescherming die privacy biedt, IS bescherming tegen de overheid. Privacy is BEDOELD om onszelf te beschermen tegen de macht van de overheid. Hieruit is het hele begrip privacy ooit ontstaan. Door schade en schande geleerd. En, gezien het gemak waarmee de meeste mensen hun privacy momenteel laten afnemen, ook weer vergeten.

Regering en overheid willen dus perse 5G omdat het ze ongekende mogelijkheden geeft om privacy te vernietigen, en daarmee onze vrijheden. Want hun macht bestaat uit onze ONvrijheid. Uiteraard wil men liever niet dat wij dit beseffen. En dat we niet begrijpen wat voor vernietigende gevolgen het zal hebben voor ons leven. Daarom leiden de politiek-strategen de discussie af van de essentie. Om de aandacht van het werkelijke gevaar af te leiden, stimuleren politiek en media de discussie over een secundair aspect: gezondheid.

Begrijp me niet verkeerd: gezondheid is van groot belang. En overheden hebben talloze keren bewezen dat ze hun schouders ophalen over de volksgezondheid. Maar het is de macht er niet om te doen ons zo ziek mogelijk te maken. Als de 5G-technologie slecht is voor de gezondheid, dan is dat een aspect dat op de koop wordt toegenomen, in ruil voor de machtsbelangen.

Gezondheid als ‘bliksemafleider’…
De discussie wordt dus afgeleid van de essentie (afnemen van privacy, en dus van vrijheid) en verlegd naar het (weliswaar belangrijke, maar wel secundaire) gezondheidsaspect. Door te schermen met tegenstrijdige “wetenschappelijke onderzoeken” wordt er een kwestie van mening van gemaakt. Welles-nietes dus. En zo kan het vervolgens gemakkelijk worden geïmplementeerd op basis van het secundaire criterium, terwijl de werkelijke bedoeling buiten beeld blijft. Meningen verschillen immers….

Deze politieke strategie is al zou oud als de weg naar Rome. Die strategie zie je momenteel bijvoorbeeld ook terug in de vaccinatiediscussie. Ook daar wordt de discussie richting het gezondheidsaspect gestuurd, en daarmee blijft het veel grotere gevaar, het gevaar van een overheid die ongelimiteerd toegang heeft tot de chemische privacy van ons lichaam en onze geest buiten beeld.

Natuurlijk zal niet direct na de implementatie van deze nieuwe technologie de knop omgaan. Eerst zal men ons de ‘voordelen’ laten ervaren. Snel internet, zelfrijdende auto, nog gemakkelijker betalen, betere beveiliging tegen ‘criminelen’. Zodat we het omarmen, en er op korte termijn afhankelijk van worden, zonder al teveel weerstand.

Maar zelfrijdende auto’s zullen geleidelijk zelfNIETrijdende auto’s worden als we ons niet volledig gehoorzaam gedragen. Automatisch betaalsystemen zullen de mogelijkheid om zaken te kopen geleidelijk uitsluiten als we niet exact doen wat ons verteld wordt. Computergestuurde veiligheidssystemen zullen ons (zoals in China al gebeurt) geleidelijk, en individueel uitsluiten van zaken die nu vanzelfsprekend zijn. Zaken zoals reizen, communiceren, wonen, etc. Volledig automatisch en zonder mogelijkheid tot verweer: “Computer says no!”

Kortom: 5G zal (als wij het toestaan) de technologie zijn die gebruikt zal worden om geleidelijk iedere vorm van privacy, en dus van vrijheid te elimineren. Omdat het KAN.

Pieter Stuurman

0ktober 2019

29 gedachten over “Waarom -bij zoveel weerstand- toch 5G..???

 1. Bedankt voor dit verhelderende artikel Pieter.

  Sinds mijn wakker worden in de begin jaren ’80 heb ik mijzelf meermaals afgevraagd hoe een totale controle over de mensheid te verkrijgen zou zijn. Jij maakt in jouw artikel heel duidelijk hoe de ‘machthebbers’ dat nu aan het organiseren zijn. Maar ‘machthebbers’ kunnen alleen macht hebben, wanneer zij die krijgen van hen die menen machteloos te zijn. Macht is echter een verslavende illusie, die gedoemd is uit elkaar te spatten, zoals dat in deze tijd gebeurt met alle illusies.

  1. Hi Arend,

   Dat is natuurlijk zo. De enige macht die ze hebben, is de macht de wij (de mensheid) ze verlenen.

   Om daarmee te stoppen, hebben we een motief nodig. Verontwaardiging is daarvoor een zeer passend motief. Want dat is wat er met ons gebeurt: er wordt ons (op enorme schaal) waarde afgenomen. We worden letterlijk verONTwaardigd.

  2. De macht die sluw om de kracht van het volk vraagt, door het volk ‘van alles’ te beloven (in verkiezingstijd), waar het volk voor valt, lijkt op het werk van een sluwe, geraffineerde vrouwenversierder. Daarbij geldt natuurlijk dat de onwetende vrouw een portie leed vaak op haar dak krijgt, dat ze ‘anders’ nooit zou hebben ‘beleefd’ (doorleefd!). In de steek gelaten worden, verbroken beloften, bestolen vaak nog, eenzaamheid als spiegel, etc.

   Wat ik wil zeggen, is dat het ‘leerproces’ van vernederd worden met je eigen kracht, via de teleurstelling-van-de-verbroken-belofte, een leerproces oplevert, waarvan je nondedju nu weleens zou verwachten (ben het dus eens met Pieter) dat het wel eens een keer genoeg is geweest. Maar zo’n proces gaat geleidelijk. Getuige ook alle vrouwen die opnieuw en steeds opnieuw worden belazerd.. (‘En wat me nu na al die jaren nog verwonderd..? Is dat ik het nooit vergeten zal, al word ik honderd…! Je hebt me belázerd, je hebt me bedonderd’ (Wim Sonneveld))

   Hoe lang dat/zo’n proces duurt? Kijk naar Rutte-metut.. Word ik helemaal mies van.. Hoe lang duurt dit nog..??
   Bovendien gaat het bij hem, imo niet om regeren en ‘het beste voor het land’.. De man zit daar imo écht VVD-machtsgeil MP te wezen.. (Zo van: ‘Kijk mij nou een MP zijn!’)

   Daarenboven, nu ik toch bezig ben.. Laten we wel wezen: in essentie KÁN een geschiedkundige niet eens een leider-met-visie zijn. Dat is wat ik zou willen noemen: een contradictio-in-verkiezingsterminis.. De mensen met visie en guts, inzicht en organisatie-capaciteiten, zoals Wijers er imo een was/is, gaan voor het geld, als waardering voor hun kwaliteiten..

   Een accountant en geschiedkundige hebben gemeen, dat zij beiden
   met hun ‘professionele’ kijk en visie op het verleden,
   ongeweten, blind met hun rug naar de toekomst lopen.

   Maar Arend, de essentie van je verhaal klopt ook. Als makke schaapjes je mee laten voeren, vanuit angst, gebrek aan zelf-vertrouwen en zelf-beeld.. Als je dat überhaupt al beseft.. Vóór het veelgehoorde ‘wakker worden’.. Het liedje zingend op weg naar je werk: “Als je voor een dubbeltje gebóren bent, wordt je nooit een kwarretje”.. En dan, veelgehoord in deze kringen? ‘Ik vinnut allemahaahaaal bèèèèeest!’

   Laten we in ieder geval constateren, dat er een uitermate boeiend, intrigerend leerproces zich ontwikkelt. Met overal waar je kijkt, het veelgeroemde ‘voortschrijdend inzicht’.. Wat zich dan weer politiek vertaalt in:
   “Tja, met de kennis van nu hebben we makkelijk praten. Hádden we dat geweten, die inzichten gehad, dan hadden we het natuurlijk anders gedaan”..

   Ja Mark, dan hadden we het inderdaad VOLLEDIG ánders gedaan..! 😉 Jij ook met de ‘hoge heren’ van o.a. Unilever, toch?

 2. Overigens zal het wel moeilijk zijn (wat iets heel anders is dan “ingewikkeld”), om ons ervan te bevrijden. Alle systemen die ons zijn aangeboden, zijn bedoeld om de machtsverschillen in stand te houden of te vergroten. We hebben ze omarmd in de veronderstelling (de geloofde leugen) dat ze ons zouden dienen, en hebben ons leven en onze wereld er daarom naar ingericht.

  Als we gaan beseffen dat die systemen destructief voor ons zijn (wat ze zijn), en er dus niet langer genoegen mee nemen, dan zal een herinrichting van ons leven en onze wereld noodzakelijk zijn. Dat betekent dat we daar moeite voor zullen moeten doen. We zullen dat doen zodra we dat die moeite waard gaan vinden.

  1. Maar ook al zouden we het écht de moeite waar(d) vinden, dan nog Pieter.. De mens is (kijk naar ‘In den Beginne’; het verhaal van Bram Vermeulen over Sitchin en de Annunaki) vanaf het begin een zeer kwetsbare, dienende en lijdend slaaf geweest.
   Velen vinden het de moeite waard, maar de aangereikte verleidingen (beloftes, geld, vrije tijd, etc.) zijn té groot vaak om ze áf te wijzen. Discipline is dan vaak volledig afwezig en/of wordt geruild voor de genoemde verleidingen..

 3. Het is een vermoeden maar het begon al jaaaaaren terug dat ik mezelf voelde veranderen. Niet alleen ik maar om mij heen waren er steeds meer mensen die aan het klagen waren dat ze ‘zichzelf aan het verliezen zijn.’

  Als je dan leest dat 5G in hetzelfde frequentiegebied opereert als waarin ons brein op opereert dan groeit het vermoeden dat wij zo langzaam opgenomen gaan worden in het ‘parasieten netwerk’ en dat doen ze door ons straks te gaan controleren, rechtstreeks in onze breinen.
  Elk GSM netwerk dat uit gekomen is ging steeds hoger in frequentie. Men moest ons de tijd geven om mee te groeien in die frequentie.
  Dit is typisch het ‘boiling frog syndroom’, waarbij de globale frequentie steeds verder opgevoerd wordt tot wij opgenomen zijn in het AI netwerk van de parasiet. Daarna is het game over.

  Dan krijgen we HUN ‘ascensie’, de artificiele ascensie, niet de kosmische energetische die eraan staat te komen. Zo proberen ze straks mensen voor de gek te houden dat het gebeurd is en velen zullen erin trappen omdat ze niet bewust zijn van het feit wat zich hier op Aarde afspeelt. Aarde die heimelijk overgenomen wordt door energetische entiteiten die wij hier in het fysieke zouden bestempelen als aliens. We zijn gewoon vee. Voeding, we kunnen dit niet geloven omdat ons aangeleerd is dat wij het toppunt van intelligentie zijn in het universum en velen nemen deze programmatie klakkeloos aan omdat het op tv gezegd wordt.

 4. Bij zoveel weerstand ?? Ik zie niet al te veel weerstand, uitgezonderd bij een kleine minderheid. Het overgrote deel van de bevolking is ten andere totaal niet geïnteresseerd in vervelende waarheden. Men verkiest de zalige leugens die men toch zo graag hoort.
  Een ander aspect is dat we leven in een zeer verdeelde maatschappij met tal van uiteenlopende en tegenstrijdige belangen. Er is niet alleen de “multikul” maar binnen tal van onderdelen lopen er ook nog breuklijnen. Er hier wordt dan imo de deur opengezet naar het “verdeel en heers” principe, gehanteerd door elites aan de top van de piramide die dan achter de schermen de “zaken regelen”.

  Wat het afgeven van de macht betreft aan deze “elites” gaat het m.i. niet zozeer om afgeven maar om “afkopen” in ruil voor voordelen van de meest uiteenlopende aard.. een toestand die dan gepaard gaat met een wederzijdse chantage. En hier geldt dan het principe bij een groot deel van de bevolking in de zin van: “het hemd is nader dan de rok….”. Zolang dat men er voordeel bij heeft, kan en mag alles. Dat de anderen er nadeel bij zouden hebben, is dan van geen belang. Wat voor 5G geldt , geldt ook in tal van andere domeinen.

  Het is pas als het te laat is, dat bij velen de ogen zullen opengaan. Pieter Stuurman beschrijft dit goed in de laatste paragraaf van zijn tekst. Men wordt gelokt…. en men eindigt in de val!! Mijn ervaring wijst echter uit dat het zeer moeilijk is, zo niet onmogelijk, om iemand te overtuigen van de gevaren, die hij & zij niet wil zien !!. Moest natuurlijk de invoering van dit 5G netwerk gepaard gaan met draconische en plotselinge prijsverhogingen dan denk ik dat er wel reactie zou komen…niet omwille van het gevaar maar omwille van de “portefeuille….”, en daar voor is de bevolking wel gevoeliger.

  1. Iedere misleider zal beweren “voordelen” aan te bieden. Pas achteraf merkt de misleide misleid te zijn. Het is mijns inziens verbazingwekkend dat mensen zich nog steeds massaal laten misleiden door de politiek, terwijl de resultaten toch steeds (zachtjes uitgedrukt) teleurstellend zijn. Hoe vaak moeten mensen worden misleid voordat ze beseffen misleid te worden?

   Zodra ze dat wel gaan beseffen, hebben misleiders geen kans meer. Alleen degene die niet beseft misleid te worden, kan immers worden misleid.

 5. Guido,

  #Velen vinden het de moeite waard, maar de aangereikte verleidingen (beloftes, geld, vrije tijd, etc.) zijn té groot vaak om ze áf te wijzen. Discipline is dan vaak volledig afwezig en/of wordt geruild voor de genoemde verleidingen.#

  Dan vinden ze die verleidingen kennelijk meer de moeite waard dan de bevrijding. Zolang dat voor de meeste mensen geldt, is die bevrijding dus niet mogelijk.

  Pas wanneer mensen in voldoende aantallen hun buik vol hebben van de destructieve systemen, en er geen genoegen meer mee nemen omdat ze beseffen dat de nadelen veel zwaarder wegen dan de voordelen, ontstaat de mogelijk om ons ervan te bevrijden. Het is immers een collectief probleem, en dat kan alleen collectief (met veel/voldoende mensen dus) worden opgelost.

  1. Helemaal eens Pieter. Een kwestie van ‘bewust-Zijn’… En dat is precies wat door dit hele bizarre proces plaats vindt.. Een geluk bij een ongeluk.. 😉

 6. Daarom pleit ik steeds voor een tweedeling, d.w.z. jezelf afscheuren van degenen die niet snappen omdat ze niet willen snappen en maar blijven conformeren aan.
  Daarentegen een ijzersterke alliantie met hen die vooruit willen en de leugenfabriek in de brand steken. Ik wil helemaal niet met iedereen. Ik wil met zielsverwanten!

 7. Valt het nu bij meer mensen zo duidelijk op dat politieke partijen die het meest de belangen van de Bilderbergers behartigen, altijd aan de beurt komen. Daarom zitten we steeds met dezelfde achterlijke kliek waarvan de bevolking denkt dat ze die gekozen hebben. Democratie bestaat alleen in de sprookjeswereld van mensen en laten zich een burgemeester door de strot duwen die aangewezen is terwijl je gewoon een eigen burgemeester kunt aanwijzen en de ‘officiële’ moet negeren. Zoiets als kinderen die nog in sinterklaas geloven.

 8. waar ik voor vrees is dat bepaalde groepen gaan demonstreren zonder op de feiten af te gaan.
  Telkens heeft men het over het Co2 probleem terwijl dat geen probleem is want het zou zomaar kunnen zijn dat vervuiling,ontbossing en het leegroven van de aardse bronnen de grootste boosdoeners zijn.Daarbij komt ook nog dat klimaatveranderingen door de loop der eeuwen heen altijd al hebben plaatsgevonden.Gisteren waren over de wereld verspreidt meerdere demonstraties tegelijk door onder andere een club die zichzelf in mijn ogen belachelijk maken door een naam te kiezen die doet denken aan opstandigheid of demonstreren om te demonstreren hun naam is Extinction Rebellion en ik vermoed dat een deel van die groep ook bij de protesten zijn geweest waarbij mensen ongevraagd bij boeren de stallen hebben betreden.Dergelijke lieden zouden ervoor kunnen zorgen dat demonstranten niet meer serieus genomen zullen worden vooral wanneer ze zelf zeggen wetten te willen overtreden wat lijkt op sensatie zoeken. De boeren hebben ook opnieuw een demonstratie aangekondigd ik meen op 16 oktober en mogelijk gaan ook vissers en bouwvakkers daaraan mee doen wat terecht is omdat ongeveer 18 duizend bedrijven in de bouw platgelegd zijn wat voor velen ontslag kan betekenen en boeren en vissers waren en zijn nog steeds de klos terwijl grote vervuilende bedrijven gewoon ontzien worden en rustig verder gaan met milieu belasten via lozingen in water en uitstoot in de lucht.Zelfs hier lijkt het erop dat boeren moeten verdwijnen om het land vol te kunnen bouwen met woningen wat uiteraard ook weer ten goede zal komen aan grote woningbouwcorporaties en rijke makelaars.Veel nieuwe Nederlanders zijn verantwoordelijk voor een toename in bevolkingsaantal waardoor de vraag naar woningen stijgt en daarom lijken boeren het slachtoffer van wanbeleid te zijn want gewoon een rem op nieuwkomers zou toch ook afgewogen kunnen worden? Meer mensen is meer vraag naar eten wat de boeren ons geven en dan ben je als overheid wel erg dom om juist hen weg te willen werken want wie gaan ons dan van voedsel voorzien?Mensen die in nood zijn moeten uiteraard geholpen worden maar zodra ze arbeidsmigranten genoemd worden wordt het een ander verhaal want dan zijn het gewoon goedkope krachten die de zakken van bepaalde lieden moeten vullen waarbij de nederlander die door te hoge vaste lasten niet voor minder kan werken ( omdat de overheid ervoor gezorgd heeft dat de lasten kunstmatig verhoogd werden en nog steeds verhoogd worden ) geen enkele kans op werk heeft en vaak diep in de problemen komt te zitten.
  Zelfs goedkope krachten worden uitgebuit en soms niet eens betaald wat gisteren op TV te zien was.Ambtenaren lijken allemaal hetzelfde te denken als ze al denken want hun leidinggevende hoeft maar met de vingers te knippen en de ambtenaren voeren uit wat hen opgedragen wordt.
  Het vreemde is dus dat wat er ook gevraagd/besloten wordt dat dan in de ogen van ambtenaren altijd correct moet zijn. Overal kunnen mensen van mening verschillen behalve kennelijk bij ambtenaren want die lijken allemaal gelijk gestemd te zijn ongeacht wat hen opgedragen wordt.Maar wat als bv een boeren zoon of dochter bij de politie is gaan werken en straks tegenover zijn/haar eigen demonstrerende vader die boer is komt te staan?

  1. Er zijn twee vereisten voor een dictatuur:

   1- Een ‘vijand’ die als bedreiging wordt ervaren en die de dictatoriale maatregelen moet rechtvaardigen zodat ze worden aanvaard.
   2- Een systeem dat de controle en vrijheidsbeperkingen uitvoerbaar maakt

   Ook de dictatuur die momenteel volop in aanbouw is, heeft deze twee zaken nodig.

   Als ‘vijand’ is de mensheid gekozen. De bedreiging is ‘klimaatverandering’ die door deze vijand zou worden veroorzaakt. De strijd tegen deze ‘vijand’ is dus de strijd tegen onszelf en elkaar. Zo onderwerpen wij onszelf en elkaar aan de dictatuur. Tenminste, zolang we in de voorgespiegelde bedreiging blijven geloven.

   Voor het benodigde systeem is gekozen voor een technologische infrastructuur. Deze infrastructuur (5G) maakt het mogelijk om te infiltreren in alle details van ons leven, en ons individueel onder controle te houden. Iedere vorm van relevant individueel gedrag zal erdoor worden opgemerkt, en zal worden afgestraft als het onwelgevallig is voor de dictatuur.

  2. De Blauwe tijger is helemaal zo slecht niet met een prima blad trouwens. Uit dezelfde keuken komt ook het volgende interview, https://www.youtube.com/watch?v=ZNvcAErZszw
   Wat de boeren betreft, ze zitten op veel te dure grond en de voedselproductie moet naar de Oekraïne onder bestuur van de corpocrate maffia zodat we al het vreten wel moeten importeren via Unilever en consorten voor prijzen die zij bepalen.
   Gentech rotzooi mot je vreten want ander spul is niet te krijgen. De boeren zijn tegen die allemaal opgerot en dan kan er volop gebouwd worden door weer de corpocrate maffia na eerst de grond voor habbekrats opgekocht te hebben van de weggepeste boeren. En… de overheid doet gewoon lekker mee.

 9. 2 citaten :
  Alexander King, founder of the Club of Rome and Bertrand Schneider, secretary of the Club of Rome published by Tom Sullivan on Sat, 2010-12-18 22:15
  “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill … All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”
  KOPP ONLINE 15.09.2013
  »Wir stehen kurz vor einer weltweiten Umgestaltung. Wir brauchen jetzt nur noch die richtige größere Krise, und die Länder werden die Neue Weltordnung akzeptieren.« David Rockefeller
  (=einde citaten). Waar het m.i werkelijk om gaat heeft niets te zien met het klimaat e.d. maar alles met de invoering van de NWO dictatuur . De voormelde citaten maken dit duidelijk. Het citaat van de Club van Rome gaat terug tot 1960. Deze club was een instrument in handen van de NWO. Een NWO dictatuur zoals beschreven in “1984” van George Orwell. Een echte nachtmerrie…. waar er oorlog wordt gevoerd tegen de “mens…” zoals gepland door de Club van Rome. Ik hoop ook zoals de andere reageerders, dat er een bewustwording komt maar ik blijf realistisch gezien mijn persoonlijke en beroepservaring. Ik kan dit best illustreren met nog een citaat :
  “It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free.” Niccolo Machiavelli
  Wat in het verzet gaan betreft, voor mij geen probleem, maar wie wil er zich opofferen ? Ik denk aan het lot van wijlen Mr Pim Fortuyn. En aan dat van Aldo Moro in Italië : een bron :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro
  met citaat :
  “…..Ook zou zijn politiek indruisen tegen het streven van de Club van Rome om Italië te deïndustrialiseren en de bevolkingsgroei in te dammen. Volgens deze theorie staat de Club van Rome ten dienste van het Comité van 300……” (=einde citaat).
  Bij dit alles gaat het dan ook om veel meer dan 5G, dat maar een onderdeel is van de samenzwering tegen onze Westerse maatschappij en beschaving. Van belang is dan ook “ken de vijanden(en) en onderschat ze niet” (vrij naar Sun Tzu).

  1. De beste manier om ons niet langer te laten misleiden, is ons niet langer te laten leiden.
   Dan hoeft ook niemand zich “op te offeren”. Dat betekent dat we onszelf moeten gaan besturen, en daar de verantwoordelijk voor moeten gaan dragen.

   Om ook maar met een citaat te eindigen:

   “Niet één op de miljoen mensen is geschikt voor een autoriteitspositie, en al helemaal niet degenen die deze posities ambiëren” – J.R.R. Tolkien

 10. https://nos.nl/artikel/2305189-leiders-hongkong-chinees-leger-kan-ingrijpen-als-opstand-uit-de-hand-loopt.html
  Met opstand uit de hand lopen bedoelen ze waarschijnlijk: Wij leiders willen geen gehoor geven aan de wensen van het volk die proberen hun vrijheid te verdedigen want wij hebben een andere agenda die we eventueel met nog meer geweld tegen burgers zullen proberen te bereiken.
  Vanmorgen bij Goede morgen Nederland liet men mensen zien en horen die door de ordetroepen (politie) dusdanig mishandeld waren dat ze zelfs botbreuken in het gezicht hadden en ook zou er bij mensen in de nek geschoten zijn.Medische zorg in ziekenhuizen wordt geweigerd door sommigen omdat men weet dat mensen daar gearresteerd kunnen worden.
  In de VS zouden dan weer “uit voorzorg” miljoenen mensen zonder stroom gezet zijn.
  Nou zou het ook een test kunnen zijn of vind men het voor andere doeleinden nodig maar dat het uit voorzorg is betwijfel ik.
  Tegenwoordig moet alles elektrisch terwijl gelijktijdig maatregelen genomen worden om alternatieven zoveel mogelijk te ontmoedigen,vooral bij mogelijkheden die gebruikt zouden kunnen worden wanneer de stroom weg valt.(zo willen ze vaak dat gasleidingen verwijderd worden en dat betekend dat we nooit daar op terug kunnen vallen) tevens vraag ik me ook af waarom ze gasleidingen willen verwijderen want dat kost geld terwijl niemand last heeft van die leidingen dus waarom dan verwijderen en onnodig kosten maken waarbij tevens een reserve systeem pertinent niet meer beschikbaar is?
  Wat nu in de VS gebeurd kan ook zomaar hier gebeuren nu steeds meer elektrisch is en wanneer ze dat doen dan ligt alles plat en dat moeten we niet willen.Tevens vraag ik me ook af of elektrische auto’s wel veilig zijn gezien er bij elektrische cirquits velden ontstaan die mogelijk schade aan de gezondheid kunnen aanrichten.Dat de overheden het niet zo nauw nemen met uw en mijn gezondheid is duidelijk want telkens wordt wel beweerd dat dingen veilig zijn waarbij ze gelijk tot uitvoering of invoering over gaan maar heel vaak lijkt de bewering dat iets veilig is niet onderbouwd te kunnen worden met onafhankelijk wetenschappelijk bewijs.
  Zo wordt beweerd dat vaccines veilig zouden zijn-Waar is het bewijs?
  Zo wordt beweerd dat 5G niet schadelijk is-waar is het bewijs?
  Zo wordt beweerd dat Co2 een probleem is wat voornamelijk door boeren veroorzaakt zou worden-waar is het bewijs dat er een Co2 probleem is en door boeren veroorzaakt wordt?
  Zelfs het CDA lijkt nu z,n twijfels te hebben over het RIVM die nogal moeilijk lijken te doen wanneer men om cijfers of bewijs vraagt. https://www.gelderlander.nl/politiek/cda-heeft-stikstoftwijfels-is-rekenmodel-rivm-wel-juist~ae88bb1a1/
  Ongehoord dat men zomaar wetten en regels doorvoert zonder eerst iets echt uit te zoeken en op feiten in plaats van aannames af te gaan.De eerste en tweede kamer zouden de coalitie moeten controleren maar die kunnen kennelijk net zo goed naar huis gaan want Rutte en aanhang kunnen toch gewoon ongehinderd hun gang gaan wat ze dan ook doen meestal ten voordele van multinationals,banken en de aandeelhouders ten koste van de rest.

  1. https://nos.nl/artikel/2305330-miljoenen-amerikanen-uit-voorzorg-zonder-stroom-om-bosbranden-te-voorkomen.html
   elektrische auto’s en andere elektrische apparaten doen het niet meer en kunnen niet opgeladen worden,computers bij bedrijven en gemeenten of andere overheidsinstellingen kunnen het ook niet meer doen,telefoons vallen uit wanneer de stroom op is,treinen die elektrisch rijden zullen ook uitvallen,kortom alles kunnen ze bewust plat leggen en zij die dat doen hebben alle macht ook over bedrijven waarvan de meeste directeuren denken baas te zijn.Laatst wilde men het makkelijker maken om toegang te krijgen tot bedrijfscomputers en dat is natuurlijk niet om hacken tegen te gaan want bedrijven kunnen zelf afdoende beveiliging (laten) installeren,dit was gewoon een poging meer invloed te hebben en gegevens van bedrijven te verzamelen.Mensen wordt wakker er worden vieze spelletjes gespeeld.

  2. Arnold2 :
   Wat in Hong Kong gebeurt staat ons hier ook te wachten :
   https://www.prisonplanet.com/eu-must-learn-language-of-power-needs-army-of-60000-eurocrat.html
   met citaat : EU Must Learn ‘Language of Power’, Needs Army of 60,000: Eurocrat
   Breitbart October 9, 2019
   The EU’s incoming security chief has said the bloc needs a standing army of 60,000 soldiers that Brussels can deploy around the world.
   Josep Borrell said at a European Parliament hearing into his candidacy as vice president for foreign affairs and security on Monday: “The European Union has to learn to use the language of power.”
   The 72-year-old Spanish socialist continued that the European lawmakers should “reinforce the EU’s international role and further our military capacity to act”.
   He called for Brussels to raise the number of troops to at least 55,000 to 60,000. Such a force would be larger than the standing armies of Portugal (35,000) or the Netherlands (43,000).
   “We should pull our national sovereignties together to multiply the power of individual member states. And I am convinced that if we don’t act together, Europe will become irrelevant in the new coming world,” he added.
   Brussels currently has “battlegroups” of 3,000 soldiers from across militaries of EU Member States, according to The Telegraph. The battlegroups are on standby every six months but have not, to date, been used. To increase those forces by twenty-fold and make them permanent, Brussels would need the unanimous support of Member States. (=einde citaat).
   Van belang is hier : “..reinforce the EU’s international role and further our military capacity to act”…. “(=einde citaat). Dat leger zal imo in de eerste plaats en enkel en alleen ingezet worden in de EUSSR tegen de “opstandige autochtonen…”. Dat dit van een Spanjaard komt is ook geen verrassing… Spanje samen met Frankrijk en Engeland hebben jaren oorlog gevoerd in Europa en bezetten nog steeds gebieden. Naarmate de problemen toenemen binnen de EUSSR zie ik de repressie ook toenemen… vooral dan tegen de boodschappers met gevaarlijke waarheden. Deze EUSSR is ook een instrument in handen van de NWO.. die er sowieso moet komen. Als we het willen overleven, zullen er heel wat inspanningen moeten geleverd worden. Ik herhaal opnieuw : “Ken de vijand(en) en onderschat ze niet” (vrij naar Sun Tzu ). Geschenken zullen er niet uitgedeeld worden. Om dit te zien dient men m.i. geen “inside info” te hebben, rondkijken is voldoende. Ik hoop ondanks alles dat ik mij vergis.

  3. Sub Rosa 2
   Ooit was er een man in Duitsland die een boek schreef wat lange tijd verboden is geweest.
   Feit is wel dat de EU veel gelijkenissen heeft met het bewind dat die man destijds ook voerde.
   In dat boek beschreef hij toen al dat wanneer politici hun vingers niet willen branden zij vaak overgaan op onzinnige maatregelen die bv met verkeer te maken hebben,en dat lijkt wel te kloppen nu het Co2 probleem boven aan de politieke agenda staat.De maximum snelheden worden toch naar beneden bijgesteld terwijl het weinig of niets uithaalt en ook hebben ze het over statiegeld voor blikjes.
   Belangrijke zaken daar is geen aandacht voor waardoor er ook geen actie ondernomen zal worden om de veiligheid voor ons west Europeanen te waarborgen.

   Eerder bleek Nederland al rebellen van materieel te hebben voorzien met ons belastinggeld en nu hoorde ik dat Erdogan ook rebellen zou inzetten met door Nederland gefinancierd geld tegen de koerden.Turkije wordt nog altijd min of meer als bondgenoot gezien maar chanteert de boel wel door te dreigen vluchtelingen door te laten terwijl ik alleen maar politici hoor zeggen dat we ons niet moeten laten chanteren en sancties moeten nemen.Op onder andere deze site is al veel eerder geschreven over opzettelijk enorme vluchtelingenstromen die West Europa zullen overspoelen toe te laten of zelfs aan te moedigen en dat lijkt nu te gaan gebeuren en zou onder andere door George Soros gesponsord zijn. De tijd van praten en niets doen lijkt voorbij te zijn nu is actie nodig op diplomatiek niveau om ervoor te zorgen dat dit niet uit de klauwen gaat lopen.

   Politici hebben altijd zelf voor de grootste problemen gezorgd door hun beleid gericht op ellende veroorzaken en mensen geld afhandig te maken wat dan weer voor verkeerde doeleinden gebruikt wordt.Zo gaat pensioengeld volgens Wikipedia naar de Carlylegroup of te wel de rijksten op deze aarde en dat moet ook in Den Haag bekend zijn maar zelfs 50 plus dringt niet aan op een onderzoek hiernaar.(oud president Bush zit in het bestuur van die group).De politiek is alleen maar bezig met schijnprocessen die niets bijdragen aan een leven in vrijheid voor iedereen maar eerder mensen gijzelt omdat veel tijd verloren gaat in onnodige bureaucratische rompslomp waardoor alles van iedereen bekend is en tegen ons gebruikt kan gaan worden.Hoogwaardigheidsbekleders/sters en politici zouden ook kinderen misbruiken of erbij betrokken zijn en ook dat lijkt onder de mat geschoven te worden ipv van dan uit te zoeken wie zich daar dan aan schuldig maken.

   Niets geven ze om de gewone burgers en daarom is er weinig of geen geld voor goede dingen waar de burger iets aan heeft en gaat het meeste geld naar oorlogstuig en andere verkeerde zaken.(ook weer de rijksten der aarde).Het uitkopen van boeren betekend dat hun land naar de staat gaat en zo nemen ze alles over.Politici veroorzaken problemen en zijn verantwoordelijk voor oorlogen en ellende zo heeft de VS telkens met behulp van bondgenoten landjepik gedaan en rijkdommen gestolen en nu veroorzaakt Erdogan weer problemen,misschien is het tijd om dergelijke lieden nu zelf eens aansprakelijk te maken en verantwoording af te laten leggen aan het volk? Hitler was niet gevaarlijk in z,n eentje,hij was gevaarlijk en kon doen wat hij wilde omdat miljoenen hem daarbij steunden en hielpen omdat ze in hem geloofden en misschien moet dat omgedraaid worden door geen steun meer aan enkelen te geven.

 11. Niet enkel bij Covid 19 wordt bepaald welke informatie de enige juiste is. Wat 5G betreft is er inmiddels sprake van intimidatie vanuit de EU. In een discussiestuk t.a.v. een groots plan: ‘Shaping Europe’s digital future’ wordt benadrukt dat het gevecht moet worden aangegaan tegen verspreiding van misinformatie m.b.t. 5G netwerken, evenals tegen de valse claims dat de netwerken een bedreiging zijn voor de gezondheid en dat er een link is met Covid-19. Dit liegt er niet om en uiteindelijk gaat het ook hier volgens mij in de kern nog veel meer dan om gezondheid, om respect voor de vrijheid van de mens. Zie pdf van Hugo Schooneveld:
  https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/eu_intimidatie_van_mensen_met_vragen_over_de_veiligheid_van_5g_netwerken.pdf
  griep – staatsgriep – staatsgreep: http://sh1.sendinblue.com/vmfb4w06tt7e.html

  1. Yanneke hoi ,ik heb de video bekeken en het lijkt vreemd,maar ik moet wel bekennen dat ik nog nooit zo naar buienradar heb gekeken,is dit (normaal) of niet wat deze video laat zien?

  2. Hoi, Ikzie. Het is voor mij ook nieuw en of zoiets vaker op buienradar te zien is, weet ik eerlijk gezegd niet, maar in de lucht is (on)natuurlijk ook veel gaande..

 12. Nog een bron over wat er zich daarbij in de ruimte afspeelt :
  http://stateofthenation.co/?p=24567
  met titel : “5G SATELLITES: THE CURRENT SITUATION IN SPACE
  Posted on August 13, 2020 by State of the Nation “ (=einde titel).
  En met enkele citaten :
  “SpaceX : The launch of 57 more satellites by SpaceX in the early morning of Friday, August 7, at 1:12 AM EDT, has brought the number of SpaceX’s “Starlink” satellites orbiting in the Earth’s ionosphere up to 595……………………
  OneWeb : OneWeb, which is based in the UK, and which had declared bankruptcy in March, has been bailed out to the tune of one billion dollars by the UK government and Indian telecommunications company Bharti Global. And on May 26, 2020, OneWeb applied to the FCC for permission to compete on an equal footing with SpaceX by launching 47,844 satellites into the ionosphere………………
  Amazon : On July 29, 2020, the FCC granted Amazon’s application to launch 3,236 satellites into the ionosphere. Like the satellites of SpaceX and OneWeb, Amazon’s satellites will operate at millimeter wave frequencies and use phased array technology to cover the Earth with focused beams of radiation enabling customers to access the Internet from anywhere on Earth, on land or ocean……….
  The satellites of SpaceX, OneWeb and Amazon alone, if they are all launched, will total, together, about 92,000 satellites. If you add in Iridium and Globalstar, which are already operating small constellations, and the plans of Facebook, Link, Canadian companies Kepler and Telesat, the China Aerospace Science and Industry Corporation, Russia’s Roscosmos, and other competitors, there could soon be 100,000 satellites orbiting in the ionosphere……….
  The 100,000 planned 5G satellites, each with a designed lifespan of 5 to 10 years, must be constantly de-orbited and replaced. This means that at least 10,000 satellites will have to be launched every year, forever into the future. If an average of 50 satellites can be launched on each rocket, that’s 200 rocket launches per year, just to maintain the satellites used for cell phones and Internet. And it means the de-orbiting of 10,000 worn out satellites per year, burning them up in the atmosphere and turning them into toxic dust and smoke. And that’s not counting the ever-increasing numbers of weather, research, tracking, monitoring, surveillance, military, and other kinds of satellites and missiles being launched in what will soon be a parade of rockets burning prodigious quantities of fossil fuels, punching holes in our atmosphere on a daily basis, and treating the source of all life as Earth’s largest garbage pit.
  Martin Ross of the Aerospace Corporation and other researchers have been modeling the effects of daily rocket launches on ozone and global temperatures. Rocket exhaust, depending on the type of fuel used, may contain chlorine and/or oxides of nitrogen, hydrogen, and/or aluminum, all of which destroy ozone. SpaceX’s kerosene-fueled rockets deposit enormous amounts of black soot into the stratosphere, where it accumulates, absorbing solar radiation and warming the stratosphere. The warming of the stratosphere accelerates the chemical reactions that destroy ozone………………(=einde citaten).
  Ruim 100.000 satellieten in de ruimte, die om de 10 jaar moeten vervangen worden!!! En dat allemaal voor GSM telefoons !! Een nooit geziene waanzin !! Zoals reeds meermaals gescheven bij WTK gaan er hier imo dan ook een reeks verborgen agenda’s achter schuil… Sommigen zijn reeds zichtbaar.. anderen zullen dit vermoedelijk worden als het te laat is. Het feit dat dit door de MSM leugenpers verzwegen wordt, is m.i. veelzeggend.

  1. Pijnlijk, zoals veel wat onder de pet wordt gehouden, terwijl het je toch als je er wat onderzoek naar doet, in het gezicht staart.

  2. De politiek heeft de plicht de veiligheid van burgers te waarborgen (zorgplicht) maar vaak zien we dat geld belangrijker wordt gevonden dan de gezondheid van burgers.
   Zo wordt door providers gezegd dat 5G niet bewezen schadelijk zou zijn,maar in een rapport uit 2010/11 van de WHO staat dat 5G MOGELIJK kankerverwekkend kan zijn en dat wordt wordt (begrijpelijk) vergeten door 5G voorstanders en vooral providers.
   Ook gaat het er niet om dat bewezen is of 5G schadelijk is maar moet bewezen worden dat het niet schadelijk is voor mensen en al wat leeft door de providers zelf.
   Hetzelfde zien we met corona we worden beboet indien we geen 1,5 meter afstand houden terwijl de overheden zelf volgepropte vliegtuigen naar en van mogelijk besmette landen laat vliegen terwijl de mensen arm tegen arm op de stoelen in die dingen zitten.
   Amsterdam ging nog verder tijdens de demonstratie en Halsema zelf heeft deelgenomen aan dat protest zonder mondkapje maar wel met button op.Anderen die problemen hebben met overheidsbeleid wordt demonstreren verboden en boeren werden tijdens een demonstratie al direkt verdacht gemaakt van betrokkenheid bij brandstichting door de MSM toen in de buurt van het RIVM gebouw op korte afstand van dat gebouw een brand zou zijn uitgebroken.Zo lijken ze de mensen het zwijgen te willen opleggen maar duidelijk is wel dat er een bepaalde agenda gevolgd lijkt te moeten worden waar vriendjespolitiek en corruptie niet voor geschuwd lijken te worden. Voor de MSM is 5G kennelijk veilig (ook al is dat niet bewezen) wat te zien is aan reklame voor 5G wat zij steeds vaker uitzenden.
   Waar is het bewijs dat er corona is? Waar is het bewijs dat de gevolgen van 5G niet verward worden met corona? Overal ziet de oplettende burger toch de uitrol van 5G waarna vaak corona slachtoffers zou eisen? In Nederland willen ze nu het hele land gaan dekken met 5G en verwachten ze gelijk ook weer een toename van corona besmettingen en dat moet toch vraagtekens oproepen? Vertrouwen in de overheden is er bij velen al niet meer en wanneer het moeilijk wordt of als (bij een stemming) de verkeerde uitslag te verwachten is lopen ze zelfs de kamer uit om die stemming te blokkeren zoals Rutte eerder ook weg liep toen vragen werden gesteld over de MH 17 ramp door P.Omtzigt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.