Advertentie

Wat is de betekenis van het ‘Zelf’…


berry vincenta logo website

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Berry Vincenta Ketelaar, in 1954 geboren in Ter Apel. Mijn gegeven namen komen van de 2 opa’s Berend en Vincent. Vanaf dat ik een klein meisje was, ben ik altijd hooggevoelig geweest en kon ik me niet makkelijk verbinden met het leven.. Er was zóveel wat ik voelde en beleefde van binnen, maar daarvoor vond ik niet altijd een kader, met als gevolg dat er veel onbegrepenheid op volgde. Ik werd een onzeker en vaak dromerig, onzichtbaar  kind, teruggetrokken in mijn eigen wereld.. Lichamelijke problemen volgden..

Toen ik opgroeide begreep ik, dat mijn innerlijke eigenheid en kracht zich langs deze lijn moest ontwikkelen om sterk te worden in het leven. EN.. Dat het mijn levensopdracht was (en nog steeds is): door mijn eigen groeiende Zelfbewustzijn, mensen op hun Zielepad te begeleiden in hún ontwikkeling. En hen terug te brengen naar hun Hart en het bewustzijn over andere mogelijkheden in het leven!

Berry Vincenta
Berry Vincenta

In  mijn besef is het al heel lang geleden, dat die innerlijke oproep IN mij klonk. Maar achteraf was er veel wat ik eerst zélf nog moest gaan leren en beleven, dit in mijn eigen leven te ervaren! Met alles wat daarbij hoorde.. Veel verschillende richtingen ben ik in mijn leven gegaan, vele wegen bewandeld, en zei bijna nooit ‘nee’ op datgene wat mij was gevraagd te gaan doen. En ook al had ik nog geen ervaring, ik wilde het beleven, er was altijd een soort Kracht in mij die sterker was dan de angst-voor-het-onbekende.

De muziek, een essentieel deel van mijn leven..
Mijn leven in bijvoorbeeld de muziek is lang belangrijk geweest, ik moest van mezelf  in mijn onzekerheid gaan staan, op een podium en snapte later, dat men mij op deze manier zo zou kunnen ZIEN! Het was een fantastische tijd, waarbij ik in veel groepen gezeten en met hen  heb  opgetreden door heel Nederland. Bewust-zijn hierover volgde, wat me leerde de verschillende gevoelslagen in mijn eigen Ziel te vertalen.. Ik pleegde steeds dieper onderzoek .. En dat werd mijn latere werk-bagage..!

Ook toen ik ging schilderen hielpen al die innerlijke beelden me daar enorm bij . Ik ‘hoorde’ zoveel van binnen en had ‘zomaar’ kennis over zaken, die me intens verbaasden..! En dit alles gebeurde MIJ, een mens met een nuchtere en kritische van aard.. En toch voelde ik toen al het diepe belang erachter… Ik begreep volkomen, dat ik alleen vanuit DEZE energie in mijn Hart en Ziel in het leven kon staan, de rest werd een soort  afleidende bijzaak ,soms prettig maar vaak belastend.

Ik heb veel opleidingen gedaan, waaronder bij Hannah van Buuren. Deze leerden me, hoe ik vorm kon geven aan mijn innerlijke kwaliteiten en drang, om te helpen de wereld BEWUSTZIJN aan te bieden over het leven zelf..  En daarbij recht te doen aan mijn opdracht. Er ontstond een innerlijk ‘raamwerk’, dat tot op heden mijn basis vormt.

jenny ketelaar
Zusje Jenny..

Dit doe ik nu in diepe innerlijke verbinding met mijn Kosmische leiding en mijn Zelf erin. Deze Leiding is een samenwerking vanuit een Liefdevol maar zeer doelgericht Veld, dat mij op indringende wijze informatie aanreikt. Er worden daarbij geen figuurlijke pleisters geplakt, maar er wordt een heldere kijk gegeven op de bewustwording in mensen, van ook  hun essentiële Kracht. Dit is een andere kracht dan de fysieke of mentale kracht, die we al kennen op onze wereld. Als ook jouw ogen hiertoe opengaan, zul je als mens hetzelfde bij ‘de ander’ gaan zien en zullen verbindingen veranderen.. In respect en Liefde. Want.. Leven vanuit essentie IS bewust-Zijn.. Dit laat je echt met andere ogen om je heen kijken.

Dan even over mijn zus Jenny. Dit werk kun je niet alleen! Er is altijd zoveel werk omheen.. Ik ben in  de gelukkige omstandigheid om al 35 jaar mijn zus Jenny naast me te hebben, die heel veel ‘randwerkzaamheden’ doet om mij heen. Zo geeft ze me de ruimte voor het innerlijke werk.. Ze heeft daartoe ook  haar dienstbaarheid gegeven aan ons gezamenlijke Ziele-doel! Haar aandeel is ook van groot belang bij de verdiepingscursussen en lezingen, die we ook in binnen- en buitenland geven, en waarin we nog steeds actief zijn. Heel dankbaar ben ik daarvoor..

U kunt mij ook uitnodigen voor bijeenkomsten; kijk voor meer info op mijn site: berryvincenta.com

In warme verbondenheid,

Berry Vincenta

 

Is de ‘begeleiding’ van Berry Vincenta , gewijzigd in de loop der jaren?

Jenny Ketelaar
Jenny Ketelaar

Ik zal u daar een heel klein deel over vertellen. Wanneer wij spreken over het Christusbewustzijn dan spreken wij over een ultiem veld van liefde, een onvoorwaardelijk veld van liefde, wat een soort van middelpunt is waaruit schepping ook wordt aangestuurd. Het Christusbewustzijn, het middelpunt van deze grote kracht , is  een enorme kracht die in deze wereld ook vaak voelbaar wordt wanneer daar hele intense dingen plaatsvinden. Wanneer de mens zich afstemt op zijn eigen hartenergie, wanneer daar een enorme golving in het hart voelbaar kan zijn vanuit een onuitgesproken veld van liefde die op dat moment haast onnoembaar is.

Wanneer u mij vraagt vanuit welke velden dit kanaal Berry spreekt, dan zeg ik u dat zij veelal vanuit de energie vanuit de Jezuskracht spreekt. En juist vanuit deze Jezuskracht voedt zij ook het veld van de Jezusenergie in de mens die tegenover haar zit. Maar tegelijkertijd worden daar ook andere velden binnen het Christusbewustzijn aangesproken, er zijn vele meesters in dit veld werkzaam.

En wanneer het werk daarom vraagt zal haar energiedraad zich afstemmen en zal energie gebracht worden naar dat veld van energie binnen dat veld van die kracht die op dat moment datgene aan kan raken, en aan kan reiken wat nodig is  om te doen. Er zit dus wel degelijk een verschuiving in.

Het centrale punt zou u Mij kunnen geven, maar tegelijkertijd zit daar steeds een verschuiving in. En deze verschuiving zal ook plaats blijven vinden in de toekomst. Omdat het werk zich vele malen zal verdiepen. En wanneer het bewustzijn van dit kanaal Berry zich vele malen zal gaan verdiepen, zal ook de reikwijdte nog verder gaan zijn en zal daarin een enorme andere verbindingsdraad zichtbaar gaan worden. Maar dat is iets wat op dit moment in haar leven heel langzaam aan het plaatsvinden is. Tot dusver mijn antwoord aan u.”

x

x

x

Wat is de betekenis van het Zelf ?

2016 © Berry Vincenta – deze versie WantToKnow.nl/be

x

Berry Vincenta
Berry Vincenta

Wanneer we kijken naar deze energie, naar deze uitdrukking, dan is het ook wezenlijk de uitdrukking van het midden. Het is de uitdrukking van de eigen kern; alleen het Zelf zoals het door u benoemd wordt is een Zelf die zich in fragmenten heeft opgesplitst om op allerlei verschillende parallelle lijnen ervaringen op te doen om aan te kunnen groeien. Daarin, in  die fragmentatie, bestaat steeds dat Zelf alleen in een andere frequentie, in een andere energie en daardoor in een andere uitdrukking. Maar verbonden in die eenheid, in die kern-energie maakt dat daarin de essentie van het Zelf schuilgaat. De enorme lichtkracht erachter is de kracht die ook ervoor zorgt dat die fragmentatie plaats kan vinden vanuit de duwkracht in het innerlijk bewogen zijn met het leven.

Ik zal dit toelichten. De bewogenheid met het leven – gezien door de ogen van de ziel –  maakt ook dat het daardoor bereidheid is om op zoveel plaatsen tegelijkertijd actief te zijn vanuit dat Zelf. Dat Zelf zal zich altijd op die manier conformeren aan het Leven. Maar niet alleen aan het stoffelijke Leven, juist aan het geestelijke Leven die ook zijn gelaagdheid kent en daarin ook verschillende uitdrukkingsvormen geeft aan dat wat het Zelf heet.

Het Zelf helen in dit Leven is het helen van dat wat het Zelf vanuit ervaring heeft gecreëerd in het onderbewustzijn. Daarin ligt de taak van het Zelf in de stof, maar het Zelf in de geestelijke werelden hebben hele andere taken en ook daarin is er een enorme beweging zichtbaar. Deze beweging die soms wordt gevoeld in het stoffelijke hart is juist de activiteit op geestelijk gebied. Er zal daarin ook steeds meer worden gerealiseerd in de stof, vanuit de ervaring die ook daarin wordt opgedaan via de fijngevoeligheid.

Er worden steeds meer innerlijke reacties voelbaar en zichtbaar in deze vernieuwende pulserende energie die momenteel binnen evolutie plaatsvindt en die zoveel uitwerking kent juist op dat Zelfbesef. Wanneer het Zelf van een menselijke persoonlijkheid zichzelf niet kent en ziet, zal dat slechts een schim zijn van dat wat de bedoeling is.

Wanneer een menselijke persoonlijkheid Zelf werkelijk in de ogen ziet en weet van die eigen innerlijke grootsheid en weet van al die innerlijke kwaliteit dan zal daarin een soort van nieuwe verwevingsdraad kunnen ontstaan die helpt in de herinnering van dat Zelf terug te keren naar dat wat werkelijkheid betekent en niet dat wat vanuit menselijk Zelf gecreëerd is op basis van illusie. Daarin zit een groot verschil.

Schilderij van Berre, getiteld 'ZT'.
Schilderij van Berry, getiteld ‘ZT’.

En alles wat ik u hiermee zeg, zijn allemaal zinnen die u heel diep in uwzelf  kunt laten resoneren om het ook voor uzelf mogelijk te maken. Het overwegen en overleggen van deze energieën maken dan ook dat de ontvankelijkheid om dat Zelf in al die verschillende deelstukken te kunnen ervaren steeds groter gaat worden. Daarin zal dan ook het gevoel van afgescheidenheid gaan verdwijnen,  binnen de eenheid van het Zelf zal daarin een enorme sterke energie gegenereerd gaan worden die alles te maken heeft met het Zelfbewustzijn.

Het werkelijk via het Zelf het Zijn te laten stromen in het leven van alledag – ook in het menselijke leven van alledag – ,  daarin dat Zelfbewustzijn zo duidelijk te laten spiegelen in een samenleving als deze, die maakt dat ook de energie steeds actief aanwezig is, gezien wordt, gevoeld wordt, ervaren wordt door de wereld om u heen.

Het is belangrijk om deze Zelfkwaliteiten ook te vormen in Zelfvertrouwen, Zelfliefde, maar vooral het Zelfwaardig zijn in een leven die zoveel vraagt, maakt ook dat daardoor het Zelf vanuit al deze punten opnieuw opgebouwd kan worden in een nieuw stuk herkenning in een stuk ontvankelijkheid vanuit Zelfliefde en deze Zelfliefde en alles wat ik hiervoor heb aangeduid maken dat tot de eenheid van dat punt van licht in uwzelf waaruit u ontstaan bent en dat Zelf zal steeds meer plaats vragen in uw leven. In het leven van nu.

Dit leven dat steeds meer zal zien wat de eigen innerlijke draagkracht is op basis van dat Zelf. Dat Zelf dat zichzelf dient te kennen in al haar waarheid,  maar ook vooral zichzelf leert te zien in al haar grootsheid. Deze energieën zullen steeds dichter het Hart naderen en zullen daardoor ook steeds meer gestalte geven aan het leven van alledag. Ook daarin zal de vernieuwing van het leven zichtbaar zijn. Is dit duidelijk?

In hoeverre is de keel, het keelchakra, essentieel in datgene wat net is aangegeven. In de uitdrukking daarvan in het Menszijn.?

Wanneer er werkelijke innerlijke afstemming is op het keelgebied dan zal daarin steeds duidelijk zijn dat juist vanuit het keelgebied er nieuwe werkelijkheden gecreëerd worden, juist verbonden vanuit dat Zijn, maar ziende de werkelijkheid van Nu. Vanuit het keelchakra wordt er heel veel geopend, er wordt gecreëerd vanuit een hele diepe innerlijke wil tot het willen creëren van nieuwe scheppingen vanuit het eigen leven en juist de creatiekracht daarachter staat voor dat keelchakra in al haar uitdrukking.

Deze uitdrukking op al haar gelaagdheden van het Zelf worden ook via de keel naar buiten gewerkt. Het zal uitstromen vanuit allerlei lagen vanuit emotie tot aan de hoogste spirituele regionen. Het zal zich steeds uitdrukken via die keel, maar ook in stilte. Want ook stilte van datgene wat  niet in woorden gevat wordt, zijn momenten van bekrachtiging van het Zelf waardoor er enerzijds heel duidelijk gevoeld en ervaren wordt de binnenwereld van het eigen Zelf en tegelijkertijd de ervaring midden in de wereld te staan.

En deze energieën zullen ook in de stilte die het keelchakra dan krijgt opgelegd voelbaar worden. Uiteindelijk zal daarin via die energie vanuit dat chakra er iets gecreëerd worden vanuit ervaring en deze ervaring zal  in communicatie dan woorden dienen te krijgen om duidelijkheid te verschaffen. Deze energieën zullen ook altijd via deze route z’n weg gaan vinden. Maar weet dat datgene wat het keelchakra -in al haar kwaliteiten draagt- uitdrukt altijd te maken heeft met die binnenwereld.

Dus altijd maakt het daar direct contact mee. Het is altijd voelbaar ook in het stoffelijk welzijn, in het stoffelijke lichaam waar het keelchakra zich mee verbindt op het moment waarop er gesproken wordt. Als u stilte laat tussen een paar zinnen dan is daar de verbindingsstaat voelbaar met het chakra waar het keelchakra zich mee verbonden heeft. Maar altijd zal het zich uitdrukken, vanuit de drang zich uit te willen drukken volgens bedoeling.

keel throat chakra

3 gedachten over “Wat is de betekenis van het ‘Zelf’…

  1. In Tarot vind je dit in de persoon van de Gehangene – Le Pendu, voerd je langs alle perspectieven en iedere horizon van je denken, het brengt je terug naar de Berceau van je denk roots, zuiver en klaar als water van een bergstroom, het is vallen en opstaan, tot le moment venu, groet Jenne

    1. Mooie metafoor,Jenne! Dank voor jouw reactie ..Hartegroet,BerryVincenta

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.