Advertentie

Nederland als spiritueel brandpunt..!


 

x

Nederland als spiritueel brandpunt

© Berry Vincenta, maart 2012

 x

Berry Vincenta- Ketelaar, spiritueel coach, channel en kunstenares

Nederland is al een hele tijd een land geweest wat vooral een enorme spirituele functie heeft, en dat heeft het nog steeds. Nederland is een spiritueel brandpunt op deze wereld. Maar tegelijkertijd, wanneer u gewoon plenair naar dit land kijkt, naar de samenstelling in dit land, dan ziet u vaak vanuit uw menselijke persoonlijkheid iets anders. Dan is het niet altijd gemakkelijk om te zien wat toch de diepste bedoeling achter dit enorme morfoveld in Nederland ten grondslag ligt.

Maar Nederland is de laatste perioden van haar bestaan toch wat overgeheld naar een bepaald punt, waardoor ze uit evenwicht is geraakt. Er is een soort van onevenwichtigheid ontstaan, die maakt dat het morfogenetische veld van Nederland enorm onder druk is komen te staan.

Er is heel veel in Nederland wat op dit moment onder druk staat, waar mensen zich ook onder druk in voelen staan en zich terug voelen geworpen op zichzelf. Waarin er een angst is gecreëerd om vanuit die innerlijke democratische vrijheid in het leven zelf nog te durven staan.
En toch is dat de weg die de rasechte Nederlander, ik zal dit voor u even uit elkaar halen, is de weg die het heeft te gaan. En juist een soort van baarmoeder, die Nederland altijd is geweest ten opzichte van de wereld, is een heel mooi proces. Want Nederland is een opvang, Nederland is een energieveld waarin andere energieën zich kunnen mengen met het energieveld van Nederlanders.

Tegelijkertijd gebeurt er heel veel op bewustzijnsniveau, er zijn zaken vanuit een heel oude traditie vanuit de Nederlander die worden geweigerd, die energetisch worden geweigerd. En dat wat energetisch niet toe wordt gelaten vanuit respect ten opzichte van anderen, zorgen voor een frictie, zorgen voor wrijving. En deze wrijving is een collectieve wrijving aan het worden, die zich steeds weer een uitweg zoekt. En dat wat zich een uitweg zoekt, zoekt altijd een punt waar het zich op kan projecteren. En de projectiepunten zijn te over in Nederland.

Het is belangrijk om te zien waar het respect is gebleven voor het collectieve leven daarin. Natuurlijk heeft u allen als Nederlander, als mens heeft u ruimte nodig. En u allen heeft weliswaar het gevoel soms wat in de verdrukking te komen. Dit vooral heeft te maken met iets anders, het is niet zozeer in de verdrukking te zijn, wat er in de verdrukking is geraakt in de Nederlandse mens is het recht op democratie, is het recht op keuzes.

En juist het keuzes kunnen maken in een land gezamenlijk, maakt ook weer zichtbaar dat het menselijk erfrecht is dat juist het keuzes kunnen maken mensen vaak ontnomen wordt in deze periode. Dat heeft zich gewroken. Dat heeft zich gewroken in dit collectieve gedrag waar anderen, waar mensen de dupe van zijn. Er zijn veel mensen ingestroomd in Nederland die Nederlanders iets te zeggen hebben, die Nederlanders iets te leren hebben. En dit is altijd in de wisselwerking, dit is ook andersom zo.

´Alchemie of the Heart´ (Jhadten Jewall)

Maar wanneer er iets in de ruimte tussen deze groeperingen iets ligt wat niet is opgelost, wat niet is uitgesproken, wat niet al in het bewustzijn is erkend en herkend, dan zal daar het werkveld zich in af dienen te spelen, zodat er verbinding gemaakt kan worden, zodat er genaderd kan worden tot elkaar.
Totdat mensen werkelijk elkaar in de armen en in het hart kunnen sluiten, vanuit een innerlijk weer durven weten dat er niets anders is lieve mensen, dan eenheid. Er is geen dualiteit. Er is eenheidsbesef. Dat is het besef wat op dit moment in uw evolutie aan het gloren is.

Eenheidsbesef is niet iets dat buiten uw oogveld valt, eenheidsbesef betreft u allen, ook individueel. En wanneer u op deze wijze weer naar uw eigen zelf en uw eigen leven kunt kijken, kunt u het ook anders naar de anderen doen. Het is belangrijk om te zien, om te voelen hoe het is om democratie weer terug te krijgen in het leven. Daar dient de aandacht naar uit te gaan.

Maar zolang mensen blijven denken dat andere groepen die hoger geplaatsten het allemaal op zullen lossen en het uiteindelijk weer in evenwicht zullen brengen, dan kan ik u niets anders zeggen dan: “Past u op, want dit is een schijnveiligheid, dit is een schijnbeweging”. Want wat er vanuit overheden momenteel plaats vindt is een soort van overgave aan een nog grotere groep die op dit moment heel veel invloed heeft op juist het democratisch functioneren van uw land, het land wat u allen zo dierbaar is.

Het is dus belangrijk uw eigen democratisch vermogen en verlangen daarin te voelen en te weten dat het belangrijk blijft om vanuit vrijheid, altijd vanuit het diepste kosmische vrijheid respectvol om te durven gaan met dit erfrecht in u allen. Want dit is wat u allen als erfrecht hebt mee gekregen in ieder leven als mens, dit zal bewaakt en behoed dienen te worden. Dit zal werkelijk behoed en bewaakt dienen te worden door u allen individueel.

Dus op de momenten waarop u in uw persoonlijke leven de mond wordt gesnoerd,op welke wijze dan ook. Wanneer u voelt dat u terug wordt geplaatst omdat iets anders u wil overweldigen, waarin u geen keuze meer dreigt te hebben, is daar de tijd om uw eigen democratische hart, zo u dit voelt, te laten spreken. Niet vanuit strijd, maar vanuit een innerlijke overgave aan dat wat u als innerlijk erfrecht hebt ervaren. Vanuit een weten dat juist dit erfrecht een collectieve verbinding maakt in deze hele wereld. En dat een ieder strijdt voor die eigen vrijheid.

Kijkt u naar deze wereld, kijkt u niet alleen naar Nederland, kijkt u naar al die landen die op dit moment in brand staan. Al die groepen mensen die tot op leven en dood vrijheid bevechten, niets anders dan het recht terug te willen nemen op keuzes te maken in het eigen leven. Dat is op weg te zijn naar eenheid.

En daar waar eenheid uiteindelijk weer geboren wordt, zal al dit wat op dit moment plaats vindt, al deze strijd, al deze dreiging, alles zal werkelijk tot op de spits worden gedreven omdat het niet anders kan. (afbeelding!)

Al deze energieën die al eeuwenlang spelen en die steeds opnieuw in een soort van golfbeweging zich hebben getoond, worden nu zo in een enorme hoek gedreven, letterlijk in een hoek gedreven van deze schepping, dat het niet anders kan dan dat het zal exploderen.
Het zal exploderen, het zal moeten exploderen omdat er geen andere weg is.  En dan wanneer dit heeft plaatsgevonden zal daar de vernieuwing zijn. Zal er geen dualiteit meer zijn. Zal er geen dualiteit in het denken meer kunnen bestaan, eenvoudigweg omdat eenheid gekend wordt, omdat eenheid is herkend in het bewustzijn. Omdat u allen vanuit eenheid bent ontstaan en terug bent gekeerd, dan, naar eenheid.

Zie dus steeds, iedere dag opnieuw in uw eigen leven hoe u zich verbindt, vanuit of dualiteit, of vanuit die eenheid. Verplaats u ook steeds in het leven van de ander, zodat er in die wisselwerking steeds die eenheidsprincipes duidelijker kunnen gaan spreken in uw leven. Waarin u kunt begrijpen waar de ander staat, maar ook waar u zelf staat.

Vanuit dat punt zal er zoveel vernieuwing zich gaan ontwikkelen in ieders besef, in ieders leven zal er daardoor iets anders neergelaten worden vanuit collectief bewustzijn in Nederland, in het morfogenetische veld van dit land, waarin zoveel geschiedenis ligt opgeslagen, waar zoveel geschiedenis uit wordt geput energetisch gesproken. Want ieder mens die dit land binnenstroomt krijgt te maken met het morfogenetische veld van Nederland waarin al die energieën vanuit het verleden liggen opgeslagen.
En zolang mensen nog steeds in de strijd blijven met elkaar, doordat zij niet hebben begrepen wat hun uit elkaar houdt, zullen zij iets anders in dat veld neerleggen en zal dat ook steeds op die manier gevoed blijven worden.

Weet dus uw taak hierin, weet wat daar mogelijk is en weet ook wat er nodig is om dit proces volkomen te keren naar dat allerdiepste punt van innerlijke en uiterlijke vrijheid. Verbonden met elkaar, verbonden vooral in eerste instantie vanuit het zelf, maar verbonden in het Ene, verbonden in het diepste WIJ, verbonden vanuit het ene punt van diepste schepping waar u allen uit bent voorgekomen.

 

Mijn zegen.

48 gedachten over “Nederland als spiritueel brandpunt..!

 1. Hartstikke mee eens mevrouw!
  Alleen en dat is wat ik ervan vind je kunt er mee steggelen: de juiste woorden vinden en gebruiken zijn onze tekortkomingen. In de Nieuwe tijd waar we met een been staan en met het andere in het Oude graag en dat is natuurlijk mijn mening heb ik veel ‘moeite’ met het woord ‘explosie’. Het is zo ‘een richtingsverkeer’ en klinkt ‘destructief’. Voor mijn gevoel geeft dit woord ‘juist’onze oude opgelegde matrix weer. Niet Eenheid maar Dualiteit.
  Het kan zo zijn dat ik u niet begrepen hebt, maar verder prima inspiratie(verhaal). Doei.

  1. ter aanvulling. Het schiet me nu te binnen. Ik zou het’ implosie’ noemen in plaats van explosie. Hoezo? Implosie gaat juist ‘alles’ naar 1 punt (Eenheid)toe. En dat doet ‘explosie’ niet. Maw implosie convergeert(stralen naar een punt). Explosie divergeert(stralen vanuit een punt). Ach het zijn maar details. Ik maak me weer te sappel. Groetjes.

 2. Onderstaand filmpje gaat oa. over de rol van lichtwerkers in Nederland, België en Duitsland. Sommige passages zijn erg interessant. Het is een skype contact met de Amerikaanse mystica Almine. Omdat het live gaat, zijn er uitweidingen die de helderheid niet altijd ten goede komen, maar het blijft wel interessant. Ook over de resp. rol van de mannelijke, vrouwelijke en neutrale energie in verschillende delen van de wereld.
  http://www.youtube.com/watch?v=4V9BcKgdjJs&feature=uploademail

  1. Ik vond dit heel mooie en duidelijke informatie.
   Ga wel meer van deze mystica bekijken.
   Dank Anelle

 3. Zeer goed bedoeld artikel.

  Enige aanvullende waarneming.

  “En dat wat energetisch niet toe wordt gelaten vanuit respect ten opzichte van anderen,”
  + ook datgene wat niet toegelaten wordt IN JEZELF. Het niet accepteren dat anderen inbreuk maken op jouw leven. Vanuit het recht om zelf te scheppen dus. Daar de verantwoordelukheid voor nemen en aldus verzet plegen tegen vormen van moderne slavernij.

  “zolang mensen blijven denken dat andere groepen die hoger geplaatsten het allemaal op zullen lossen”
  Zeker eens alleen het is eerder overgave aan een KLEINERE groep die zich verschuilt achter een soort overkoepelende demoncratie.

  Het woord democratie wordt gebruikt om keuzevrijheid mee aan te duiden. Dit is erg discutabel:
  http://henrysturman.com/dutch/artikelen/democratieC.html

  Het gaat m.i. ook om verbinding. Zou zeggen vanuit erkenning van eigenheid. Vooral niet dat we allemaal hetzelfde zouden moeten gaan doen. Daarbij kunnen we visie ontwikkelen over op welke manier optimaal zelfbeschikkingsrecht gewaarborgd wordt. Het beste wat ik tegengekomen ben is het werk van Martijn Brasem. CHECK dit eerste hoofdstuk, hier is echt goed over nagedacht, hier zit wijsheid in besloten die praktisch toegepast kan worden:
  http://www.deniesa.nl/2010/09/24/uit-het-boek-vrijheid-gelijkwaardigheid-verbondenheid-2/

  Einde van de dualiteit is m.i. een new-age-dogma. Besef heel goed dat je alleen maar kunt scheppen in/binnen (dit universum van tijd+ruimte) dualiteit! Het een bestaat niet zonder het ander!! Maar door bewustwording van de mogelijkheden, de erkenning van de ervaring in jezelf en heldere observatie, kun je bewuster kiezen. Dus geen “kwaad” bestrijden maar het bijlichten, laten zien hoe het uitwerkt en wat de OORZAKEN zijn. Dan ben je bezig met groeien in eenheidsbewustzijn.

  Wat schep je? Wat is jouw unieke bijdrage?? Dat is persoonluk!

  Vrede Voorspoed

  1. @ julius joker
   Het ontstijgen van de dualiteit is al eeuwenoud hoor ga maar eens navraag doen in b.v. tibet……..(overigens is dualiteit een illusie ,een van de vele)Misschien is het geadopteerd door het nieuw age denken maar absoluut niet nieuw dus.Bovendien ben ik het niet eens met je stelling dat je alleen kunt scheppen in een dualistische setting,daar is geen enkele logische redenatie voor te vinden.Of denk je alleen te kunnen scheppen binnen een ilusionair wereldbeeld, dan is je schepping eveneens een illusie, op zijn best.
   Ook het feit dat je stelt “het een kan niet zonder het ander”ankert je in het dualistisch patroon en schept dus een beperkend wereldbeeld. Ook klopt het van geen kanten ( weet ik) duister is er niet bij de gratie van het licht of omgekeerd, het zijn slechts ,op zijn best, uiteinden van een en hetzelfde, namelijk de schaal van licht.( waarvan het duister het volledig ontbreken van licht is, en licht NIET het volledig ontbreken van duister, maar het volledig licht is.)
   Goed en kwaad zijn eveneens niet elkaars tegenpolen maar uiteinden van een subjectieve waarnemersschaal.( het hangt er maar helemaal vanaf waaruit je de zaak bekijkt)
   Bovendien is alles waarvan je aanneemt dat het zo is een beperking in je voorstellingsvermogen , en derhalve een beperking in je vermogen tot waarnemen en/of scheppen .

  2. ja, dualiteit moet niet altijd beteken kiezen voor ene of de andere: negatief of positief.
   Het verbinden juist van negatief en positief leidt tot eenheid. Dus nooit partij kiezen tussen ‘goed’ of ‘slecht’. Wat wie bepaalt wat goed of slecht is? Dat ben ik altijd zelf. Mijn waarheden zijn nooit uw waarden. Maar dat wil toch niet zeggen dat we niet naast en met elkaar kunnen Leven. Maar als ik kies voor Licht zal dualiteit voor mij gevoel niet bestaan. Maar als ik daar niet bewust van ben is dualiteit mijn realiteit.
   Zelf leven of geleefd worden that’s the question!?

  3. @ paul
   Op de keper beschouwt zijn zelfs rode neuzen een illusie…….

   @ lezer
   Dualiteit is het herkennen van tegenstellingen, en als je die denkt te herkennen in een illusie wat herken je dan?
   Dualiteit neigt tot verdeel en heers , tot kies een kant, en ankert je stevig in de 3D wereldbeeld.
   Het allerbelangrijkste is imo het ontstijgen aan de dualiteit, dualiteit doet je geloven dat het een de goede en het ander de kwade keuze is terwijl geen van beide bestaan.De werkelijkheid is niet A of B. Ze is beide en geen van beide.
   Jeeeee leve de quantumtheorie! we lerenn het nog wel eens.

  4. @Julius Joker
   Met dualiteit op zich is niets mis, zolang alles mooi in balans is. Het is de doelbewust gecreëerde onbalans dat moet worden gezien als de grote verstoorder van het/ons leven.
   Inelia Benz verduidelijkt één en ander
   http://www.unitynet.nl/index.htm
   “De aard van duisternis in Dualiteit”
   Inderdaad, het duister niet bestrijden maar bijlichten, zoals je zegt. Duister terug naar de Bron brengen waar het niet vernietigd wordt, maar in een ‘onzijdige’ vorm geïntegreerd.

  5. Marcel,
   ik grote lijnen ben ik wel met je eens.
   Ik zie dualiteit niet als een illusie. Dualiteit doet mijzelf beseffen dat het anders kan. Door dualisme kan ik mezelf veranderen. En de keuze om iets goed of slecht te doen is mijn keuze. Als ik niet uit macht, geld, of hebzucht leeft en mezelf en anderen respecteer, dan komen we dichter bij elkaar en kunnen naast en met elkaar leven in een mooie wereld voor ons alemaal.
   Betrap ik mezelf ook niet door mensen in te delen in wakkeren, slapenden, halfslapenden, etc. ivm ascentie? Dat is ook dualisme. Dualisme is geen illusie dualisme ik schep het zelf. Het is creeeren of niet creeeren. Wat wij ‘opgelegd’ krijgen in 3d is voor ons een ‘illusie’. Maar voor degene die ze gemaakt hebben een ‘creatie’ (een waarheid). Dus of het voor jou een illusie of waarheid is, bepaal je altijd zelf.
   Waar of niet waar that’s the question?

  6. @ lezer
   Voor het publiek van Hans klok is de illusie werkelijkheid , voor hans klok niet.

  7. Marcel,
   ik grote lijnen ben ik wel met je eens.
   Ik zie dualiteit niet als een illusie. Dualiteit doet mijzelf beseffen dat het anders kan. Door dualisme kan ik mezelf veranderen. En de keuze om iets goed of slecht te doen is mijn keuze. Als ik niet uit macht, geld, of hebzucht leeft en mezelf en anderen respecteer, dan komen we dichter bij elkaar en kunnen naast en met elkaar leven in een mooie wereld voor ons alemaal.
   Betrap ik mezelf ook niet door mensen in te delen in wakkeren, slapenden, halfslapenden, etc. ivm ascentie? Dat is ook dualisme. Dualisme is geen illusie dualisme ik schep het zelf. Het is creeeren of niet creeeren. Wat wij ‘opgelegd’ krijgen in 3d is voor ons een ‘illusie’. Maar voor degene die ze gemaakt hebben een ‘creatie’ (een waarheid). Dus of het voor jou een illusie of waarheid is, bepaal je altijd zelf.
   Waar of niet waar that’s the question?
   @ lezer
   Je zegt dat dualiteit je doet beseffen dat het anders kan, dat je kunt kiezen voor goed of kwaad. Dat geld alleen binnen de dualiteit en indien dat een illusie is is dus ook de keuze illusoir. Bovendien zijn goed en kwaad beide subjectief, en dus geen realiteit ansich, maar slechts realiteit voor de observator. Met het maken van die keuze anker je jezelf wederom in de dualiteit juist door een keuze te maken .Voor mij is de enige keuze die je werkelijk kunt maken blijf ik onderhevig aan de regels van de dualiteit of stap ik daaruit. Elke keuze binnen de dualiteit doet die voortduren.
   Ik begrijp dan ook niet goed met welke grote lijnen je het met mij eens bent. Daar ik stel dat alleen het ontstijgen( is niet hetzelfde als vluchten van) de dualiteit de werkelijkheid van ZIJN bovenbrengt. Derhalve is voor mij de vraag eerder”wil je leven binnen een duaal wereldbeeld of ga je voor nonduaal ZIJN”.
   Ook denk ik dat dualiteit zeer 3D is en in een hogere bewustzijnsstaat niet bestaan kan. Noem het de middenweg ,noem het boeddha’s dharma whatever. Dualiteit staat verlichting in de weg.

  8. Sorry vergeet jouw comment te wissen net als sofia , zo zie je maar leeftijd maakt niets uit haha

  9. @ Lezer

   Waar U in gelooft versterkt U voor U Zelf, dat is de waarheid die de illusie omsluit, Uw gedachten zijn Uw eigen krachten. Voor iemand anders zal dat een andere invloed zijn dan U het zich voor stelt, de kracht evenaart zich altijd in balans zijn. Wet van communicerende vaten is van de zelfde functionerende kracht, Ying-Yang, het Ot & Sien, Het aardse magnetisch Tora veld, aura’s, ons zonen stelsel en atomen, magneten en alles wat draait om het middelpunt heen, is creatie. Essentie is de waarneming die er achter steekt door het durven en te willen zien dat alles in balans is en zo niet dan is het een illusie dat wat U dan waar neemt.

  10. Marcel,
   Kiezen tussen duaal of non-duaal. Is ook geen optie.
   Wat goed of fout is bepaal jezelf. Als ik voor duaal kies ben ik toch niet ‘slechter’ of ‘beter’ dan ik voor ‘nonduaal’ kiest. Yin en yang is toch ook dualiteit. Het ene kan toch gewoon weg niet zonder de andere. Man en vrouw zijn toch ook duaal. Zonder dualiteit geen bewustwording. Hoe kunnen we nu scheppen zonder dualiteit? Met goede intentie en Liefde ervaren en voelen we geen dualiteit maar dat dualiteit dan zomaar weg is en niet meer bestaat. Mijn gevoel zegt streven naar Eenheid, maar dualiteit blijft gewoon altijd bestaan.
   Duaal en nonduaal is ook duaal.
   Zonder dualiteit kunnen we ook niet iets nieuw ontdekken of ons zelf in postieve zin veranderen?

  11. @ lezer
   Nergens hanteer ik begrippen als slechter of beter,beide zijn te vangen in het begrip anders. Zolang je vast houd aan ideeen als “het ene kan toch niet zonder het andere”leg je je vast in de duale wereld. Dat is niet beter ,dat is niet slechter dat is slechts anders dan elkaar, en derhalve duaal. ZIJN behelst beide kanten tegelijkertijd.
   Je zegt we kunnen toch geen nieuwe dingen ontdekken zonder dualiteit, ik vraag waarom niet?
   Ik geef je nogmaals een voorbeeld waaruit duidelijk blijkt dat dualiteit slechts een subjectief gegeven is, dus verankert in de waarnemer.
   Op een boerderij wonen
   1 een boer 2 een kat en 3 een muis . Vraag: welke bewoner is goed welke slecht?
   Antwoord: dat hangt af vanuit welke bewoner je de vraag stelt.
   De boer zegt: de muis is slecht en de kat is goed.
   De kat zegt de boer is goed en de muis erg lekker.
   De muis vind de boer wel oke ( zorgt voor eten dat hij morst) alleen die rotkat moet je voor oppassen die vreet je op.
   Nog niet overtuigd dat dualiteit een illusie is ?Deze dan.
   “Een kamer is lichtdicht . De kamer is hel verlicht en de lichtbron is niet aan of uit te schakelen. Hoe kan de kamer duister worden gemaakt?
   Antwoord: dat kan niet, licht laat zich niet verjagen door er duister aan toe te voegen.
   Logischerwijze kun je uit het bovenstaande voorbeeld afleiden dat er slechts 1 realiteit is namelijk licht , duister bestaat dus niet.
   Niet overtuigd?
   We nemen een lichtdichte kamer en maken die volkomen duister. Strijk een lucifer aan en het duister is weg! Je ziet dit werkt maar een kant op en logischer wijs bewijst dat dat duister het volkomen ontbreken van licht is. Andersom gaat dat dus niet op, we hebben dus vastgesteld dat duister versus licht een illusie is . Het zijn uiterste ( op zijn best) van 1 schaal, namelijk de schaal van verlichting( in de zin van weinig tot veel licht)
   Als je dit verder trekt naar andere “tegenpolen”kom je al gauw tot de conclusie dat het geen tegenpolen kunnen zijn, behalve vanuit een subjectief standpunt. Ergo is het geen werkelijkheid voor een ieder. En dus illusie.

  12. Kleine toevoeging
   De keuze is niet tussen duaal of nonduaal. de keuze is tussen illusie(dualiteit)of werkelijkheid(nondualiteit). En werkelijkheid is ZIJN hier en nu, verder niets.

  13. Zijn nonnen daarom altijd gekleed in zwart en wit , als teken van nondualiteit ?

  14. Macel:
   die boer kat en muis kunnen in symbiose met elkaar leven. Dualisme staat verlichting niet in de weg. Zonder dualisme geen verlichting. Verlichting is bewustwording. Bewustwording is verandering. Verandering een ‘beter’ mens worden dan je geweest bent. Een beter mens is jezelf accepteren en dan je omgeving accepteren(mineraal, plant, dier, mens) omdat je deel uit maakt van de Natuur en nooit erboven wil staan. Ik heb voor 3d gekozen om te hechten en daarna te onthechten. Dualiteit is een illusie? Dualiteit is illusie en waarheid tegelijkertijd…? Of is dualiteit een waarheid? U heeft over A ‘en’ B of niet (A ‘en’ B)? Is dat niet hetzelfde. En wat denkt u van: A ‘en’ niet(B) of niet(A) ‘en’ B ? Of ‘en’ vervangen door ‘of’? A, B zijn in relatie tot elkaar disjunct, conjunct, een negatie, als…dan, mitsen en maren …begrijpen we elkaar nog? Ik snap het niet meer van mij te ingewikkeld kan het niet simpel. Misschien dat de Natuur mij een oplossing laten zien want een oplossing is altijd simpel. Of kent de Natuur geen dualisme? En is dualisme mens eigen? Die dualiteit ik snap er eerlijk gezegd niets meer van.
   Wat is voor uw quantumfysica? Voor mij is dat er meer ruimte(ether) is dan er deeltjes(massa) bestaan. En dat die deeltjes ‘energiepakketjes’ zijn. Is quantumfysica ook niet een ‘illusie’ en verzonnen theorie? Ons ‘opgelegd’?
   Het zal me een keer duidelijk worden. Maar nu nog niet.

  15. @ lezer
   Ik kan het niet veel simpeler maken dan ik al gedaan heb , jij haalt er van alles bij wat in wezen allemaal illusie is. Zo lijkt het een heel mooie redenatie maar je verliest zelf al het gevoel voor logica in je eigen redenatie. Nog maar een keertje dan(copy and paste)
   @ lezer
   Voor het publiek van Hans klok is de illusie werkelijkheid , voor hans klok niet.

  16. Marcel,
   die lichtdichte kamer is ’theorie’. Zelf randvoorwaarden scheppen is altijd gemakkelijk. Wat als er ‘stilstaande’ of ‘bewegende’ voorwerpen of mensen in de lichtdichte kamer staan? Hoe moet ik hun ‘schaduwen’ verklaren? Die schaduwen zijn ook duaal met het licht. Alleen ‘onzichtbaar’ licht bestaat in 3d niet. Onzichtbaar licht(licht met een hogere frequentie dan met onze ogen waarneembaar is) heeft inderdaad geen schaduw. Dus zolang onze wereld een 3d ervaringsleerschool blijft zal dualiteit ook bestaan. Ook na 2012. Het is alleen aan ons hoe we met die dualiteit omgaan. Ik blijf bij mijn mening ik kan niet zonder die dualiteit op 3d Aarde. Maar juist met die dualiteit moeten we gezamenlijk er iets moois van maken. Want na 2012 houdt bewustwording niet zomaar op te bestaan. En nogmaals bewustwording kan niet zonder dualiteit.

  17. @ lezer
   Waarom kan verlichting niet zonder dualiteit?
   Waar spreek ik over quantumfysica?
   Wat is er onduidelijk aan de door mij gegeven voorbeelden ?
   Je betoog rammelt aan alle kanten ,en staat bol van de aannames zonder beargumentering. Ik kan ook gaan roepen over mitsen en maren a,b en /of niet a en b dat slaat werkelijk helemaal nergens op.
   Dualiteit bestaat bij de gratie van de observator en is in zijn wezen subjectief , en dus geen algemene werkelijkheid. Derhalve is het illusie en niet dat waar het allemaal om draait. Het staat je echter vrij te kiezen voor een leven in die illusie als was het een werkelijk leven. Ik kies voor een andere optie namelijk het ontstijgen van dualiteit en daarmee het vinden van een werkelijke waarheid(voor een ieder gelijk)even goeie vrienden hoor.
   Het voorbeeld van de boerderij is ter illustratie van het subjektieve van elke keuze binnen de dualiteit, en gaat dus voorbij aan welke symbiotische verhouding tussen de drie ook mogelijk. Ik kan een andere geven
   Een leraar steld zijn leerlingen tijdens een wandeling op rond een dauwdruppel, en vraagt “welke kleur heeft die druppel?” Elke leerling ziet een andere kleur en benoemt die(prisma werking). Vervolgens krijgen ze ruzie wie er gelijk heeft. De leraar laat ze elk 2 plaatsen opschuiven en stelt dezelfde vraag . de leerlingen hebben elk weer een ander antwoord dan de vorige keer. Ze verbazen zich erover en vragen wat de oplossing van het raadsel is . De leraar verteld hen dat elke observatie subjectief en plaats en tijdgebonden is en derhalve verschilt van elke volgende observatie. ( immers de zon is van plaats veranderd en ook de leerlingen waren 2 plaatsen verschoven)
   Het is dus van belang ( wil je DE WAARHEID over de kleur van de druppel weten om heel veel standpunten en tijden van observatie te verbinden in je uiteindelijke beoordeling. )om de dualiteit voorbij te streven en het grotere plaatje te zoeken .

  18. Om terug te komen op jouw idee over de mogelijk geworpen schaduwen .Is het niet heel duidelijk dat de schaduwen veroorzaakt worden door iets anders dan duister? En dat ze dus de theorie die ik poneer ondersteunen? Namelijk duister is afhankelijk van licht ( of beter het ontbreken ervan) en niet andersom. Licht bestaat niet bij de gratie van het duister. derhalve zijn het twee facetten van de schaal van verlichting( dus van geen licht tot heel veel licht).

  19. @ lezer
   En wie zegt dat onzichtbaar licht in 3D niet bestaat? heeft u het al eens gezien ? wat te denken van infra rood of ultra violet? dat zijn toch stralingen buiten ons zichtbare spectrum , nee die vlieger gaat dus niet op!

  20. Zolang jullie het nog met die paar afgebrande hersencelletjes proberen te rationaliseren zit je nog VOL in de dualiteit , rijmt op …. . EENheid is één woord , zopdra je er heule zinnen van moet maken zit je er al naast , het zit niet aan je mindmatrix gekoppeld . gepeupel
   kseggalnixmeer

  21. Dualiteit kan worden bestreden en worden omarmd. Het maakt in feite niet uit. Wat wil de observator? Het is een natuurwet in de 3D wereld, een spiegel van ons ZELF. Hoe dan ook de waarden die voortkomen uit duaal denken en handelen zijn de output van de observator. De observator heeft zelf de sleutel in handen. Bestrijden of omarmen. Ik ZELF denk dat bestrijden ervan een illusie is. Het is onderdeel van de 3D werkelijkheid hier op aarde. Wordt ons aangeboden op onze leerschool. Waarom bestrijden als we het als observator ook kunnen omarmen? En als dat omarmen een warme douche is in het licht, de verlichte kamer zoals marcel aangeeft, dan lijkt me dat geen slechte start! 🙂

  22. Marcel,
   Sorry dat ik je van slag maakt. Maar zo ‘moeilijk’ ervaar ik het ascenderen. Mijn Angst overstijgen door Liefde is het enige wat telt. Kan ik die Angst Echt uitbannen?
   Angst heeft vele gezichten. Angst zijn lagere energieen. Energieen van het Duister. Angst is ook mijzelf niet accepteren. Kan ik die Angst niet overwinnen ben ik terug bij af.
   Ik heb u gezegd het gaat bij mij om bewustwording. In eerste instantie van bewustwording in mijzelf en die bewustwording met anderen willen delen. Waarom alleen ‘aannames’ zoals u het noemt. Mijn waarheden zijn uw waarheden niet. Beargumenteren is logica en verstand. Beargumenteren is ook duaal met vertrouwen op intuitie en gevoel.
   Slaap ik nog of ben ik wakker that’s the question?
   Ik heb nog een lange weg te gaan. Of zit ik al aan top van die berg en kan ik die top simpelweg ‘niet’ zien?

   Marcel u heeft in mijn ogen niets verkeerd gezegd. Het zijn mijn eigen hersenkronkels die mij parten spelen. U doet mij ook beseffen wie ik ben. En daar ben ik u dankbaar voor.
   Blijf uw Pad met Liefde volgen en u wordt beloond.

  23. @ lezer
   Ik ben niet van slag geraakt hoor. Dacht alleen (wellicht onterecht) een boel woorden nodig te hebben om duidelijkheid in mijn zienswijze te verschaffen. Verder zijn wij niet in een strijd verwikkeld en heb ik ook genoten van het “moeten “bedenken hoe mijn visie te verduidelijken.

  24. Zie er is altijd strijd tussen beide kampen, de ene wil nog meer gelijk hebben dan de ander, hoe men het ook weer probeert als een nieuw soort wapen elkaar te bestoken van kennis en overdracht.

   Kortom dualisme met aaaaaaaaan de ene KANT: Marcel W en de andre KANT: Leeeezeeeerrrrrr. HET GAAT EROM SPANNE WIE DADELIJK DE NIEUWE CHAMPION WORDT VAN DEZE VERHITTE STRIJD !!!

   Ach wat kan het mij nou schelen, heb wel wat beters te doen. Hahahaha… Gratis museumpje pikken vandaag! 💡

  25. @ paul
   dacht dat jij wel zou herkennen wat een uitleg is i.p.v. strijd. Ach elke docent die iets aan zijn klas aan het uitleggen is ,is dus aan het strijden ( wil me overigens niet opwerpen als docent hier hoor)Wel een byzondere manier om naar een dialoog over dualiteit te kijken overigens.

  26. @ Marcel

   Wees eens een dubbeltje op zijn kant… er is dan een vrije keuze voor kop of munt of gewoon lekker door rollen en zien waar je dan terecht komt…

   Imo ‘ik’ weet ‘het’ wel beter, dan hide & seek ’te’ spelen…

  27. Marcel,
   die lichtdichte kamer dat is niet mijn omgeving. Die lichtdichte of donkere kamer ben ik zelf. Aan de ‘buitenkant’ kan ik nooit zien wie Licht of Duister is. Alleen als ik met een andere ‘verbinding’ maak door dat ‘bewust te worden’ wordt het voor mij uiteindelijk duidelijk en zichtbaar. Nemasté.

  28. @ paul
   Ik ben een dubbeltje op zijn kant ,en op zijn kop en muntzijde , en ook niet ik ben alles. Sterker nog ik ben alles en ik ben het nu! ….. Nee nu…. nouja ik bedoel nu… ach laat ook maar

 4. “Of denk je alleen te kunnen scheppen binnen een ilusionair wereldbeeld, dan is je schepping eveneens een illusie, op zijn best.”
  Zo bekeken komt het daar inderdaad op neer! Maar wel een waardevolle. Dualiteit simpel verteld is dat lang niet zonder kort bestaat. Dik niet zonder dun, goed niet zonder kwaad: je kunt alleen definieren door te vergelijken, ten opzichte van elkaar, het relatieve universum. En schepping, manifestatie in de materie (vanuit welk bewustzijn dan ook), gebeurt dus per definitie binnen (relatieve) dualiteit.
  Niet vastzitten in dualiteit betekent dan eerder niet vasthouden aan een starre definitie, open oog voor de wisselwerking.

  “Goed en kwaad zijn eveneens niet elkaars tegenpolen maar uiteinden van een subjectieve waarnemersschaal” Maar als zijnde uiteinden vormen ze tegenpolen. Deze subjectieve waarneming is wel heel belangrijk. Op basis daarvan neem je beslissingen, bepaal je waar je tijd aan schenkt, wat voor ervaring je jezelf schenkt.

  “Met dualiteit op zich is niets mis, zolang alles mooi in balans is. Het is de doelbewust gecreëerde onbalans dat moet worden gezien als de grote verstoorder van het/ons leven.” Verdraaid waar!
  Maar ontstijgen? Dat klinkt mij teveel als wegvluchten, maar mogeluk bedoel jij dat niet zo. Ik ga liever voor doorgronden. Dat betekent je erin begeven, waarnemen en ervaren. Zo je bewustzijn vergroten, groeien in de totaliteit, de eenheid ervan.

  Enne als ik leuk wil lezen ga ik wel fffff nar De Speld:
  http://www.speld.nl/2012/04/09/schulz-van-haegen-enthousiast-over-proef-met-fileclowns/

  1. @ julius joker
   Elke illusie is imo niet waardevol maar een val kuil. Dualiteit bestaat niet en is een bedenksel van de geest dus een illusie.Ik begrijp heel wel je idee over definities.toch ben ik het met je oneens.Beter gezegd ik zie het anders.
   licht zou in jouw optiek niet zonder duister bestaan en andersom. Ik daag je uit om een hel verlichte kamer te verduisteren zonder licht te verwijderen. Alleen dat al geeft de fout in je stelling weer over dualiteit. dit voorbeeld lijkt te wijzen op een eenheid en slechts een verschil in beleving door de observator.Waardoor dus een tegenstelling niet bestaat dan in de geest alleen, immers het zijn uiteinden van een schaal, en dan alleen nog maar uiteinden omdat wij niet verder kunnen voorstellen .In jouw idee zou b.v -100 tegengesteld zijn aan +1000 ( aangenomen dat je niet verder kunt tellen) Wel kun je imo de dualiteit achter je laten door de eenheid ervan te ervaren zoals je stelt maar leidt dat dan niet tot het opheffen van dualiteit ansich?Is dan de eenheidsbeleving niet het ontstijgen aan de dualiteit, inplaats van ervoor vluchten?
   Vervolgens stel je dat goed en kwaad als uiteinden van een schaal dus elkaars tegenpolen vertegenwoordigen. Dat lijkt in een beperkt waarnemersveld misschien zo ,maar wie zegt mij dat die schaal niet een cirkel vertegenwoordigt en waar zie je dan tegenpolen?Alleen als je vanuit een relatief standpunt kijkt kun je die dan als tegenpolen omschrijven.Echter het zijn geen tegenpolen maar uitingen op een cirkelvormige schaal.
   Indien je deze dualiteit ontstijgt kun je je gaan verdiepen in wat werkelijk waarde heeft ( en dat is voor mij niet dit spelletje in de dualiteit, maar zijn in alle volheid).Het blijven rondspringen in gedachte kronkels over hoe de dualiteit zich ontvouwt in een relatief wereldbeeld, leidt je volgens mij dus af van wat er werkelijk toe doet.ZIJN !!Trouwens ik geniet wel van deze hersenspinsels hoor.In die zin is het leuk ,niet waardevol helaas.

  2. @Marcel,
   Goede poging tot uitleg omtrent dualiteit…Kan me er wel in vinden.

  3. Het is soms wel eens lekker om goed kwaad te zijn over alles en niets om de eenheid in de dualiteit te ervaren .

  4. Het is vaak niet eens lekker om slecht vrolijk te zijn over niks en alles om de nulheid in de dualiteit te ervaren.

  5. Dualiteit is niks minder dan alles gewoon spiegelen wat er te spiegelen valt, tenzij je de spiegel stuk slaat met een hamertje dan is het over met de dualtiteit en blijft het slachtoffer achter in Schizofrene toestand.

  6. Ik snap um al , voor een vooruitkijkspiegel moet je ogen in je achterhoofd hebben . Of een glazen bol ? Tjemigdepemig , ik heb weer eens mijn maandelijkse ongesteldevragentijd .

  7. Cozmic
   dat met die autospiegels had ik laatst ook in de supermarkt. Ik zei aan de kassa meneer u verkoopt ontbijtkoek? Moet je dat alleen maar ’s ochtend eten? Verkoopt u ook lunchkoek en dinerkoek?
   Daar stond ie dan is zijn gebreide ondergoed.
   Niets is vanzelfsprekend dan door de invalshoek van ‘kleuter’ te aanschouwen. En bewust worden hoe ‘opgelegd’ onze matrix wel niet is.

  8. @ Lezer

   Tis hoe je het zelf brengt, het gaat om de lol die je er mee kunt maken, niet om aanname zoals de etiquette regel beargumenteert. Spelen met woorden is de romantiek in articuleren met bestaande LOI teksten, zolang het verder maar geen lulkoek wordt:

   http://img684.imageshack.us/img684/6226/lolkoekje.jpg

   Niet alles hapt zo heerlijk weg van huis uit….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.