Advertentie

Metaverse versus een Nieuwe Aarde..!


x
x

Metaverse versus Nieuwe Aarde

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De mensen die hier indaalden in het allereerste begin van de aarde, stonden nog rechtstreeks in verbinding met de Godskracht, en konden alle informatie benutten uit de databank van het Universum. Die databank is te vergelijken met een organische supercomputer en is gecreëerd door de grote intelligentie, die bestaat uit de optelsom van alle triljoenen beschavingen, die de Godskracht in zich meedragen. Ieder antwoord op iedere vraag kan hierin gevonden worden. Deze mensen hadden geen technologie nodig om gezond te blijven, omdat alles wat ze nodig hadden in de natuur voorhanden was. Ze hadden inzicht in de kosmos en in hun eigen planeet.

Maar vanaf het moment, dat er mensen op aarde arriveerden bij wie de verbinding met de Godskracht van het universum deels of geheel verloren was gegaan, en deze vervangen hadden voor technologie, is de val van het bewustzijn begonnen. Dit zal te allen tijde, wanneer het niet gekeerd wordt, uitmonden in een planetaire catastrofe. Dit kan ecologisch, nucleair of bacteriologisch zijn, omdat de mens niet langer verbinding onderhoudt met de ‘Intelligentie van het Universum’.

Schematische voorstelling van de ‘Val van het bewustzijn

De perfecte balans raakte hiermee verstoord..
Tevens werd het fenomeen ‘geld’ geïntroduceerd, omdat alles werd gesloopt om in leven te kunnen blijven. Hun gedachten ontwikkelden in de loop van de tijd de technologie van kernwapens, dat het einde inluidde van Atlantis. En tot op de dag van vandaag, is alles erop gericht om de perfecte creaties van de natuur te vernietigen en te vervangen door primitieve technologieën, die in de verste verte niet kunnen tippen aan die van de natuur. Die mechanismen en machines zijn niet in staat om zichzelf in stand te houden, zoals natuurlijke mechanismen.

’t Is nét een mens, vol compassie voor de plantjes en de beestjes..!

Deze zijn evenmin in staat om zichzelf te reproduceren, wat tot gevolg had, dat er een heel leger aan mensen nodig was, om deze in stand te houden. Hierdoor veranderde een groot deel van de bevolking in bio-robots, en zo ontstond de weggooimaatschappij waar we vandaag de dag in leven. Er is geen planeet in het multiversum zo uit balans en vervuild als ‘onze planeet, de Aarde. Deze bio-robots ontbreekt de individuele vaardigheid om de waarheid te herkennen, waardoor het heel gemakkelijk wordt om ze te manipuleren.

Generaties van mensen begonnen steeds meer kunstmatige mechanismen te ontwikkelen, en ze schiepen alle mogelijke sociale structuren, die ingezet werden om groepen mensen tegen elkaar uit te spelen. Dit had oorlogen tot gevolg. De gelijkwaardigheid tussen alle mensen werd vervangen door een piramidestructuur, met een handjevol superrijke machthebbers aan de top die alle touwtjes in handen hadden, en een steeds armer wordende onderlaag, die als slaaf werd en wordt uitgebuit.

De ‘Eagle dance’ van de Hopi indianen

De Kogi-Indianen
Er werden allerlei genetische experimenten uitgevoerd op de mensheid. Deze leidden ertoe, dat onze van oorsprong groenachtige huidskleur veranderde in rood, zwart, geel en wit. De mensen met de rode huidskleur hebben genen, die het dichtste bij de oorspronkelijke mens staan, en zij zijn om deze reden het meest vervolgd en uitgemoord.

De ‘Kogi’ Indianen uit de Sierra Nevada in Colombia, zijn hier een prachtig voorbeeld van. Zij dragen nog de kennis van de kosmos in zich mee en zijn in staat om met de natuur te communiceren. Zij beschouwen ons als hun kleine broers en zusjes, die nog alles moeten leren.

De oorspronkelijk bevolking van Amerika, de ‘native indians’, begrepen de aard van de vogels, en de oorspronkelijke bedoeling achter het dragen van de veer. De veer zou telepathische communicatie met de hele stam aantrekken. Wanneer het stamhoofd zat na te denken of rustig tijdens vergaderingen zijn plannen besprak, droeg hij altijd zijn verentooi op zijn hoofd. Hierdoor kon de hele stam in de oudheid de boodschap horen met weinig of geen woorden.

De ‘Dance of the Eagle’ wordt tot op heden door de Hopi-indianen ingezet, om hun boodschap over de oorsprong van de aarde over de wereld te verspreiden. Deze kennis over de veren is afkomstig van de vogels. Die zijn erg gevoelig voor magnetische velden en microgolfenergie. Ze zullen tijdens hun trektocht altijd langs de energienetwerken van de aarde migreren.

Hierbij houden ze hun vleugels, die voornamelijk uit veren bestaan, in de gaten omdat deze erg gevoelig zijn. Ze fungeren als een soort antenne. Dus door de vogels in de gaten te houden en deze te bestuderen, is weten in welke richting de magnetische stromen van de aarde bewegen. De beslissingen bij de oude traditionele Indiaanse stammen worden niet zomaar genomen. Alles wordt zorgvuldig afgewogen.

Voordat er iets wordt besloten, zal worden bekeken welk effect een bepaalde beslissing heeft op 7 generaties verder en 7 generaties terug. Daar kunnen we hier in het Westen nog heel wat van leren. De zwarte Afrikaanse bevolking, staat als het om de genetische oorspronkelijkheid gaat onder de Indiaanse bevolking, gevolgd door de Aziatische gele bevolking.

En de rij wordt afgesloten door de blanke Westerse bevolking, die het verste verwijderd lijkt te zijn van zijn oorsprong. Een markant detail is, dat bij deze laatste groep ook de grootste bereidwilligheid aanwezig is, met betrekking tot de vaccinaties. Gelukkig zijn er altijd enkelingen geweest, die erin slaagden hun onbelemmerde toegang tot de universele wijsheid te handhaven.

Zij maken o.a. deel uit van vrijheidsleger. Denk hierbij aan de presidenten Trump, Poetin, Xi ( China)en Moodi (India) e.a.  Als mensen voor de afgrond staan, worden velen wakker. Dit activeert namelijk een verlangen om de waarheid van onze eerste oorsprong te begrijpen. Dit activeert een proces, waarmee we staat zijn om onze oorspronkelijke vermogens terug te krijgen.

Zückerberg en zijn Metaverse…
Technologie is niet bij voorbaat slecht, maar er bestaat een enorm verschil tussen artificiële technologie en organische technologie uit de vrije wereld. De eerste is afkomstig uit de 3de dimensionele structuur en is verbonden met de ‘Metaverse’, wat Mark Zuckerberg van Facebook (Meta) enorm aan het promoten is. Het woord ‘meta’ in Hebreeuws betekent dood. Dat maakt dus al een heleboel duidelijk. De organische technologie is afkomstig uit de 5de dimensionele structuur. Zolang technologie voor ons werkt is er niets aan de hand. In deze 3de dimensionale structuur hebben we tegenwoordig al zelfrijdende auto’s. Deze zijn levensgevaarlijk, omdat je daar als inzittende geen invloed op uit kunt oefenen.

De voertuigen in de 5de dimensionale structuur zijn organisch en bestuur je met je gedachten, en fungeren tegelijkertijd als een ‘medbed’. Deze reageren alleen maar op hun eigenaar en kunnen dus ook nooit door iemand anders gestolen worden. Dit geldt ook voor de woningen. Hiermee zal criminaliteit automatisch tot het verleden behoren. In de 3de dimensionale structuur zijn ze tegenwoordig in staat om baby’s in reageerbuizen te kweken en in een laboratorium, buiten de baarmoeder, te laten groeien. Deze kinderen ontstaan in een kille liefdeloze omgeving, waarmee ze een enorme sociale achterstand oplopen, omdat ze niet weten wat liefde is.

In de 5de dimensionele structuur kun je eveneens kiezen voor bovengenoemde optie. Het grote verschil daar is, dat beide ouders gedurende de 9 maanden aanwezig zijn bij hun kindje, omdat dit proces in hun eigen huis plaatsvindt. Ze praten en zingen tegen het kindje, wat tot gevolg heeft, dat, wanneer het volgroeid is en geboren kan worden, zal weten wat liefde is. Die liefde zal volledig gelijkwaardig zijn naar beide ouders toe, omdat het zowel de moeder, als ook de vader al helemaal zal herkennen.

De Metaverse betreft een artificiële realiteit waarin je vastgekoppeld kunt worden via een speciale bril. De opzet is dat je hele dagelijkse leven zich daarin gaat afpelen en jij je loskoppelt van de echte wereld. Je verandert daarmee in ‘cyborg’, dus een robot. Je relaties, je werk en alles wat je maar kunt bedenken, spelen zich daarin af. Je kunt land kopen, je kunt je idolen ontmoeten en je kiest je eigen uiterlijk en persoonlijkheid.

Welke ‘pil’ kies je; jouw realiteit is een keuze, ook al denk je dat er maar één is.. Die realiteit die zich ‘buiten je’ lijkt af te spelen..

Deze wordt een ‘Avatar’ genoemd. Je verliest hiermee het contact met de echte wereld. Dit is een levensgevaarlijke trend die zich aan het uitrollen is, en die het met name op onze kinderen heeft gemunt. Het is heel bewust tijdens de Lock down gelanceerd, toen kinderen allemaal aan hun tablet gekluisterd zaten om thuis onderwezen te worden. Hiermee werden ze op een hele slinkse wijze de artificiële wereld in getrokken.

Dus ouders wordt wakker nu het nog kan, en bekijk deze link zodat je weet waar je op moet letten.

De slogan van Klaus Schwab, waarin hij aangeeft dat straks niemand meer bezittingen zal hebben maar heel gelukkig zal zijn, wordt hiermee heel duidelijk. We zullen onze kinderen weer moeten leren spelen in de echte wereld met zijn prachtige natuur. Dat wordt een prioriteit.

Belangrijk keerpunt
Het lijkt erop, dat een belangrijk keerpunt is bereikt. Mondiale elites werden deze maand naar Antarctica geroepen, om een ​​delegatie van buitenaardse rassen en leiders van de Earth Alliance te ontmoeten, en te onderhandelen over de voorwaarden van hun overgave. Begin december werd Antarctica gekozen voor de bijeenkomst, omdat het een portaal bevat, dat Mondiale elites naar een verre wereld in een ander sterrenstelsel kan vervoeren waar ze goed bevoorraad zullen zijn, maar voor altijd verbannen zullen worden. Dit is een beslissing van de Hoge Universele raad, die bestaat uit de ’Earth Space Alliance’, de Galactische Federatie van Werelden, de ‘Counsel of Five’, en de ’Zenatean Alliance’.

Maar om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken en niet vernietigd te worden, zullen ze alle sleutels en codes van de zwarte magie moeten overhandigen, die worden gebruikt om de mensheid en aarde te onderwerpen. Ook hebben ze de opdracht gekregen om de monetaire systemen af te stemmen op het nieuwe systeem, dat de Earth Alliance brengt, het ‘Quantum Financial System’, afgekort QFS. Dit is een transparant digitaal systeem, waarbij geen munten of papiergeld meer gebruikt zullen worden. Vanaf je geboorte tot aan je dood, zul je maandelijks een fonds tot je beschikking hebben, dat je zal leren om in overvloed te leven.

Je hoeft dus niet langer te werken om te overleven, wat het mogelijk maakt dat je gaat ontdekken waar je passies liggen en datgene kunt gaan doen, waar je werkelijk van houd en goed in bent. Dit wordt een geleidelijk proces, met als doel om geld uiteindelijk te laten verdwijnen, zoals op alle andere planeten het geval is. De zwarte en magische sleutels en codes waarnaar verwezen wordt, verwijzen vrijwel zeker naar de ‘Scottish Rites’ vrijmetselarij, die 33 inwijdingsniveaus gebruikt. De meeste vrijmetselaars verrichten, om naar de hogere niveaus binnen hun orde te kunnen stijgen, echte filantropische werken. Maar de leiders op de 32ste  en 33ste graad, worden al heel lang verdacht van het aanbidden van Lucifer en het beoefenen van zwarte magie.

Morals and Dogma’ Albert Pike
‘Albert Pike’ leidde de ‘Scottish Rite Freemasons’ in de VS van 1859 tot 1891, en schreef voor de orde het meest gezaghebbende boek van die tijd, ‘Morals and Dogma’. Daarin schreef hij:

“Lucifer, de lichtdrager… Lucifer, de zoon van de morgen! Is hij het die het licht draagt, met zijn ondraaglijke pracht en verblindende zwakke, zinnelijke of zelfzuchtige zielen? Twijfel er niet aan!” (blz. 321).

Veel latere occulte onderzoekers hebben naar het boek van Pike verwezen, als bewijs van het Luciferiaanse element in de vrijmetselarij. Toen Buzz Aldrin in 1969 op de maan landde, nam hij de vlag van de ‘Supreme Council of the Scottish Rite’, mee. In het boek van Richard Hoagland en Mike Bara, ‘Dark Mission’, beschrijven ze hoe de vlag deel uitmaakte van een vrijmetselaarsceremonie, die Aldrin op de maan uitvoerde.

Het belangrijkste is, dat het boek beschrijft hoe magische ceremonies met elkaar verweven waren in de ruimtevaartindustrie. Geavanceerde technologieën, werden ontwikkeld en gebruikt met verborgen occulte symbolen erin ingebed. De magische ceremonies, codes en sleutels van de Vrijmetselarij, die worden gebruikt om door de 33 graden hiërarchie omhoog te klimmen, worden eveneens gebruikt in hun occulte controlesysteem voor de planeet.

Al deze verborgen sleutels en codes, moeten worden onthuld en worden overgedragen aan de Earth Alliance, zodat de zwarte magie van de wereldelites tot een einde komen. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het oogsten van zielen. Alex Collier was in het begin van de jaren negentig, een van de eersten die onthulde, dat het oogsten van zielen routinematig plaatsvond. Want wanneer je een negatief georiënteerde ET bent, en je wilt de boel op aarde manipuleren, dan zul je hier in de 3e dichtheid aanwezig moeten zijn.

Ze gebruiken hiervoor een technologie, die de oorspronkelijke ziel kan vervangen door een andere ziel. Het lichaam van het slachtoffer, die meestal een invloedrijke positie bekleed, zal in coma worden gebracht en tot dat punt van de dood worden gebracht, waarin de ziel naar buiten komt. Vervolgens wordt de ziel van de ET teruggeplaatst, waarna ze het lichaam van het individu terughalen. Ze kunnen dit proces in 4 seconden doen.

Het nieuwe individu heeft vervolgens een geheel andere agenda, die hem/haar in staat stelt de daaraan verbonden beslissingen te nemen. Deze techniek maakt het mogelijk dat de wereldwijde elites de leiding hebben over de planeet, welke tot stand kwam door overeenkomsten tussen de Amerikaanse regering en Greys in het midden van de jaren vijftig. (HIER) Destijds werd ’Operatie Majestic-12’( MJ-12) geleid door de 33e graads vrijmetselaar ‘Allen Dulles’ (CIA-directeur 1953-1961). Deze werd in het leven geroepen om de technische, sociologische en andere aspecten van de gecrashte UFO’s en de kleine buitenaardse inzittenden, dood of levend, die werden teruggevonden, op zich te nemen.

In latere jaren evolueerde deze operatie, en werd bekend als MAJI (the Majority Agency for Joint Intelligence). Het is vrijwel zeker, dat zij dergelijke technologieën geïntegreerd hebben in zwarte magie-ceremonies, om de planeet te kunnen  beheersen. De rol van Dulles in de Kennedy-moord, die wordt uitgelegd in het boek ‘Kennedy’s Last Stand’ (2013), word nu ook een stuk duidelijker. Deze werd getimed en uitgevoerd, als onderdeel van een magisch ritueel om de planeet te beheersen.

Dikke maatjes, waarbij steeds duidelijke wordt dat Mark Rutte het Nederlandse belang ondergeschikt maar aan de WEF-belangen.

We weten ondertussen uit openbare tweets dat Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, en Christina Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, een geheime bijeenkomst in Antarctica hebben bijgewoond. Twee andere aanwezigen waren Brad Garlinghouse en David Schwartz, respectievelijk de President en Chief Technical Officer van Ripple Labs, een computersoftwarebedrijf dat gespecialiseerd is in online betalingssystemen.

Half december werd door verschillende bronnen bevestigd, dat een hele delegatie bestaande uit topstukken van de Europese Unie, waaronder Ursula von der Leyen, NATO en de Verenigde Naties op Antarctica waren gearriveerd. Ze ontmoetten daar de vertegenwoordigers van de Hoge Universele Raad, om hun bevoegdheden over te dragen aan de Earth Alliance, met betrekking tot het wereldwijde financiële systeem.

Binnenkort zullen de gebeurtenissen gaan versnellen.
Er zal een lawine aan waarheid over de aarde heen gestort worden, die velen in shock zal brengen, omdat alles waar ze hun hele leven in hebben geloofd, één grote leugen zal blijken te zijn. Hoe wakkerder je bent, hoe sneller deze storm voorbij zal gaan. Velen zullen hun leven verliezen, als gevolg van het feit dat ze voor vaccinatie hebben gekozen. Aan de Covid-hoax gaat nu snel een einde komen, mede als gevolg van de nieuwe test, die op 1 januari in gebruik zal worden genomen. Deze zal een onderscheid gaan maken tussen Covid en griep.

Dit zal vervolgens ook de weg gaan openen voor de vrijgave van ruim 5900 patenten. Het grootste deel van deze onderdrukte patenten heeft betrekking op alternatieve energie- en genezingstechnologieën. De reden dat dit nu allemaal plaatsvindt, heeft te maken met het feit dat de 3de dimensionele structuur aan het instorten is en een brug vormt naar de 5de dimensionele structuur.

De fotonengordel, gordels vast…!
In 2014 bevestigden wetenschappers, dat ons zonnestelsel op het punt stond een grote interstellaire wolk binnen te gaan, genaamd ‘de fotongordel’. Deze is ongeveer 30 lichtjaar breed en  wordt bij elkaar gehouden door een zeer groot magnetisch veld. Volgens verschillende onderzoekers, is deze interstellaire wolk voor het eerst waargenomen in 1961, rond het sterrenbeeld Plejaden, en werd een ‘fotonengordel’ genoemd, vanwege de witte halo die hij projecteerde.

Elke ontmoeting met deze gordel, wordt door buitenaardsen erkend als van groot belang gekend en is de reden dat wij momenteel door vele beschavingen worden waargenomen. Deze gordel zal het bewustzijn versnellen van een materialistisch bestaan ​​van de derde dichtheid, naar een bestaan ​​van de vijfde dichtheid.

We krijgen momenteel in een versneld tempo fysieke updates, om ons zo snel mogelijk in een hogere trilling te kunnen brengen. Dit heeft tot gevolg dat je last van moeheid, stress, hoofdpijn e.d. kunt hebben. Ook behoort griep tot de klachten. Dit wordt ingezet om ons lichaam op te schonen. De 5de dimensionele dichtheid kan misschien het best worden omschreven als extreem wit in vibratie. Als het collectieve bewustzijn van de mensheid niet voldoende ontwikkeld zou zijn om de frequenties van de vijfde dichtheid te accommoderen, dan zou het imploderen in een zelf veroorzaakte wereldwijde rampspoed.

Als het bewustzijn van de mensheid echter zou evolueren, zou een gouden eeuw van wijsheid, liefde en vrede beginnen. Dit laatste is het geval. De 3de dimensionale structuur zal voor altijd verdwijnen, om te voorkomen dat een zelfde situatie ooit in de toekomst opnieuw zou kunnen ontstaan. De Mondiale elite begreep, dat de strijd om de aarde hierdoor verloren was. Vandaar hun bereidheid om mee te werken aan de overgang naar een nieuwe aarde, wat hun toegang zal verschaffen tot het portaal van Antarctica, om voor altijd naar een andere planeet te vertrekken.

De huidige lockdown heeft met deze transitie te maken. Alle handlangers van de DeepState zullen in deze periode worden gearresteerd en berecht. Dit zullen er in Nederland alleen al, ruim een miljoen zijn.

 

Harriet Algra

december 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronnen o.a.:

graphene-oxide-otherwise-known-as-black-goo/

cabal-leaders-go-to-antarctica-to-surrender-to-extraterrestrials-earth-alliance/#update

part-2-cabal-leaders-go-to-antarctica-to-surrender-to-extraterrestrials-earth-alliance/

Marina Jacobi – Metaverse vs Hyperspace Hologram/ PODCAST VERSION – S4 E50 https://youtu.be/8yjacvqU7q8

alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996.pdf

charlieward.com/breaking-news-no-boris-dont-do-it/

2 gedachten over “Metaverse versus een Nieuwe Aarde..!

 1. Ben ziek geweest…..nog aan het helen…..nog lang niet in orde.
  Dat ik die test-rotzooi niet nodig heb om tot de diagnose van een zware griep te komen, ik veronderstel dat dit in mijn geval wel duidelijk moge wezen……en toch ben ik verbaasd over de impact van dit virale kreng op de kwaliteit van mijn zijn.
  Drie weken koorts, een hoofd wat voelt of het is afgerost met een gummiknuppel…..de rest van mijn lijf dito. Uitgeput. Alleen maar willen liggen… slapen….. liggen…..hopen dat deze smerigheid over wil gaan……en mijn hoop verder gericht op een totaal herstel van deze waanzin.
  Hoe dan…. godnogtoe…..hoe dan…..met dit schorum als kapitein aan het roer van een zinkende schuit, die maar blijft roepen dat het niet anders kan…..en toeziet met die vuile grijns op dat glibberige smoel hoe dit wrak met alle hens aan de pompen steeds dieper komt te liggen. Pompen of verzuipen jongens…..over alle media uit, om die sufgespoten massa maar af te blijven leiden van waar het nou eigenlijk echt over gaat…..en die sufgeprikte bende blijft maar doorgaan. Nergens op aanspreekbaar. Muurvast in het gelijk van de grootste hoer van deze natie….de Volkskrant.
  Daar sta ik dan. Nergens mijn verhaal kwijt, behalve aan de enkeling die nog niet helemaal los is van het idee van het hebben van een ziel….een lichtlichaam….de mogelijkheid om astraal te reizen…..dit universum te verkennen. Alleen nog maar af kunnen gaan op wat Algra-Moore-…en verder de enkele channelaars die verhalen uit de Galactische federaties…… gekoppeld aan wat een enkele onderzoeksjournalist als Benjamin Fulford…..de enige die lijkt te opereren uit een kennisbron van waarde
  Het lijkt allemaal te kloppen.
  Ben ik de laatste restanten hoop die ik nog over heb aan het projecteren op een beeld wat ik alleen nog maar graag wil zien, en mezelf aan het besodemieteren….??
  Zou kunnen…!!
  Maar ik heb ook ooit kennis mogen maken met God zelf……wat zijn schepping in wezen is…..ben daartoe door dimensies heen gevoerd waar ik niets van begreep….heb nooit begrepen waarom een ongekwalificeerde onderdeurtje als ik daartoe werd uitverkoren…..en realiseer mij nog altijd dat iedereen in deze dimensie die hier in dier voege kennis van heeft moge nemen…….geen spat beter is dan ik.
  Ten overstaan van die grootsheid van het goddelijke is taal per definitie een veel te armzalig medium om dit in beeld te kunnen brengen……zijn wij maar een zootje wauwelende idioten met overal een grote smoel over, maar nergens verstand van.
  Ik geloof dat verhaal van Algra-Moore-, omdat ik het ken, maar ik kan niet in de toekomst zien….kan niet over de rand kijken van deze stinkende vulkaan met zijn oorsprong in de hel.
  Ik kan alleen nog maar bibberend toe zien waar het op uit draait…..hopen dat mijn twee begaafde dochters nog iets kunnen betekenen in de toekomst die Algra-Moore-et all aan het schetsen zijn in verminkte bende.
  Ik zal straks de plantjes wel weer water geven.
  Geen idee wat ik anders moet.
  Arm….arm bezopen mensdom…!

 2. Trump is net als Moodi ook gezapt en veranderd in een prikgeile idioot, zijn eerdere “ik” deed goed werk maar nu staat er slechts nog een vage schaduw van hem te bléren over hoe goed hij Operation Warpspeed heeft ingezet. India ligt op zn gat in een climate lockdown.
  Taal zoals wij dat geleerd hebben, of eigenlijk aangeleerd hebben, is één van de grote obstakels om het contact met de spirit te houden, de taalaap brabbelt urenlang maar zorgt voor meer verwarring dan inzichten. Waarschijnlijk dat daarom de wijzen meer zwijgen dan spreken.
  Op dit moment is het verzet geen optie, demonstreren is een nobele daad, goed voor je ego. Om de energie die de lowlifes neerzetten te breken kan je je eigen bubbel creëren, een energieveld in harmonie met de oorspronkelijke 5D aarde, doen waar je passie ligt, verbinden met gelijkgestemden. Fuck the madhouse, lach ze uit, met iedere welgemeende lach valt er weer een muur om. Boosheid en angst geven de muren juist kracht.
  Wees je er van bewust dat een groot deel van de “medemensen” is overgenomen of minimaal aan een zeer ziek collectief is verbonden, Bodysnatchers 2021. Zodra je laat zien dat je niet in hun kamp zit bevriezen ze en willen ze niks meer met je te maken hebben. Aan de andere kant zijn er steeds meer “lauwen” aan het wakker worden, zodra de critical mass is bereikt gaat de zon weer een andere kleur krijgen De bokken en de schapen worden gescheiden en als de tijd er is zullen ze simpelweg verdwijnen. Zielehospitalen zijn al ingericht, velen zullen daar langer verblijven dan hun eerdere incarnaties bij elkaar opgeteld.
  De reïncarnatie valstrik is al vernietigd, een ieder die het leven laat komt hier niet meer terug, de zgn. matrix flikkert uit elkaar.
  Wie zich weer herinnert dat tijd en ruimte 1 zijn heeft de sleutel al in handen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.