Advertentie

CO2 blijkt en blijft ’n zegen voor wereldwijde flora’..!!


Kooldioxidebemesting maakt aarde groener,
zo blijkt uit onderzoek:

‘CO2 ’n zegen voor wereldwijde flora’..!!

2020 © WantToKnow.nl/be
X

Van een kwart tot de helft van het begroeide land op aarde is de afgelopen 35 jaar aanzienlijk groener geworden, grotendeels als gevolg van het stijgende kooldioxideniveau in de atmosfeer, zo blijkt uit een nieuwe studie die op 25 april in het tijdschrift Nature Climate Change is gepubliceerd. Een internationaal team van 32 auteurs uit 24 instellingen in acht landen leidde het onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van satellietgegevens van NASA’s Moderate Resolution Imaging Spectrometer en de Advanced Very High Resolution Radiometer van de National Oceanic and Atmospheric Administration om de bladoppervlakte-index, of de hoeveelheid bladeren, in de begroeide gebieden van de planeet te helpen bepalen.

Deze vergroening vertegenwoordigt een toename van bladeren aan planten en bomen die in oppervlakte gelijk is aan twee keer het continentale grondgebied van de Verenigde Staten.
Deze afbeelding toont de verandering in bladoppervlakte over de hele wereld van 1982-2015.


Groene bladeren gebruiken energie van zonlicht via fotosynthese om kooldioxide uit de lucht chemisch te combineren met water en voedingsstoffen uit de grond om suikers te produceren, die de belangrijkste bron zijn van voedsel, vezels en brandstof voor het leven op aarde. Studies hebben aangetoond dat verhoogde concentraties kooldioxide de fotosynthese verhogen, waardoor de plantengroei wordt gestimuleerd.

De bemesting met kooldioxide is echter niet de enige oorzaak van de toegenomen plantengroei – stikstof, verandering van landbedekking en klimaatverandering door veranderingen in de wereldtemperatuur, neerslag en zonlicht dragen allemaal bij tot het vergroeningseffect. Om de omvang van de bijdrage van kooldioxide te bepalen, hebben de onderzoekers de gegevens voor kooldioxide en elk van de andere variabelen afzonderlijk door verschillende computermodellen laten lopen die de in de satellietgegevens waargenomen plantengroei nabootsen.

De resultaten toonden aan dat de bemesting met kooldioxide zo’n 70% van het vergroeningseffect verklaart, zei co-auteur Ranga Myneni, een professor in het departement Aarde en Milieu aan de Universiteit van Boston.

“De tweede belangrijkste factor is stikstof, met 9%; we zien dus wat een buitenproportionele rol CO2 in dit proces speelt.”

Van een kwart tot de helft van het begroeide land op aarde is de afgelopen 35 jaar aanzienlijk groener geworden, grotendeels als gevolg van het stijgende kooldioxideniveau in de atmosfeer..

Ongeveer 85% van het ijsvrije land op aarde is bedekt met vegetatie. De oppervlakte die door alle groene bladeren op aarde wordt bedekt, is gemiddeld gelijk aan 32 procent van de totale oppervlakte van de aarde – oceanen, land en permanente ijskappen samen. De omvang van de vergroening in de afgelopen 35 jaar “heeft de mogelijkheid om de kringloop van water en koolstof in het klimaatsysteem fundamenteel te veranderen”, aldus hoofdauteur Zaichun Zhu, een onderzoeker van de Peking University in China, die de eerste helft van deze studie samen met Myneni heeft verricht als gastwetenschapper aan de Boston University.

Elk jaar blijft ongeveer de helft van de 10 miljard ton koolstof die door menselijke activiteiten in de atmosfeer wordt uitgestoten, tijdelijk opgeslagen, in ongeveer gelijke delen, in de oceanen en de planten. Co-auteur Shilong Piao van het college van stedelijke en milieuwetenschappen aan de Peking Universiteit hierover:

“Hoewel onze studie geen betrekking had op het verband tussen vergroening en koolstofopslag in planten, hebben andere studies een toenemende koolstofopslag op het land gerapporteerd sinds de jaren 1980, wat volledig consistent is met het idee van een vergroening van de aarde,”

Hoewel stijgende kooldioxideconcentraties in de lucht gunstig kunnen zijn voor planten, is het echter voor veel wetenschappers, ook de hoofdschuldige aan klimaatverandering. Het gas CO@, dat warmte vasthoudt in de atmosfeer van de aarde, is sinds het industriële tijdperk toegenomen als gevolg van de verbranding van olie, gas, kolen en hout voor energie, en blijft concentraties bereiken die, volgens veel wetenschappers in ten minste 500.000 jaar niet zijn voorgekomen.

De vermeende gevolgen van de klimaatverandering zouden onder meer de opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel, het smelten van gletsjers en zee-ijs en zwaardere weersomstandigheden tot gevolg hebben.

De gunstige effecten van kooldioxide op planten kunnen ook beperkt zijn, aldus co-auteur Dr. Philippe Ciais, associate director van het Laboratorium voor Klimaat- en Milieuwetenschappen, Gif-suv-Yvette, Frankrijk:

“Studies hebben aangetoond dat planten acclimatiseren, of zich aanpassen, aan een stijgende kooldioxideconcentratie en dat het bevruchtingseffect na verloop van tijd afneemt.”

“Terwijl de detectie van vergroening gebaseerd is op gegevens, is de toeschrijving aan verschillende drijvende krachten gebaseerd op modellen,

zei co-auteur Josep Canadell van de divisie Oceanen en Atmosfeer in de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in Canberra, Australië. Canadell voegde eraan toe dat de modellen weliswaar de best mogelijke simulatie van de componenten van het aardsysteem vertegenwoordigen, maar dat ze voortdurend worden verbeterd.

* * *

Lees het artikel in Nature Climate Change. www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3004.html

Voor meer informatie over NASA’s activiteiten op het gebied van aardwetenschappen, zie: www.nasa.gov/earthrightnow
Door Samson Reiny | NASA’s Aardwetenschappelijk Nieuws Team

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.