Advertentie

De schokkende waarheid rondom buitenaards contact..


x

x

De schokkende waarheid rondom

‘buitenaards contact’

2019 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Harriet Algra

Er is een document boven water gekomen, waaruit blijkt, dat wat wij ‘buitenaardsen’ noemen, in werkelijkheid ‘entiteiten/ demonen/ gevallen engelen’ zijn, die reizen tussen de verschillende dimensies. (HIER)  Ze zijn dus niet afkomstig van andere planeten, of zonnestelsels maar komen uit andere dimensies en (functionarissen binnen) de Amerikaanse regering, is/zijn hier sinds 1947 van op de hoogte.. Het betreft de Sheti’s, een reptilliaans ras, waarover ik een eerder artikel, ‘De verborgen geschiedenis van de aarde ’ (HIER) al iets over heb vermeld.

Deze Sheti’s namen onder aanvoering van de rebellerende reptilliaanse koningin Ishtar/Lilith, ongeveer 6 duizend jaar geleden de macht over en zijn tot op de dag van vandaag, de onzichtbare macht achter de schermen hier op aarde. De Sheti’s zijn niet in staat zichzelf te reproduceren en kunnen zich enkel staande houden d.m.v. klonen. Ze gebruiken daarbij onze levensenergie om zich mee te voeden. Deze komt vrij via onze emoties, denk bijv. aan angst, stress en trauma.

Rituele satanische offers, spelen hier ook een zeer belangrijke rol bij. In alle hoge kringen, zoals de Illuminati-families; de Koninklijke bloedlijnen; het Vaticaan e.d. worden deze rituelen uitgevoerd in ruil voor macht en rijkdom. (HIER en HIER)

Ze hebben een methode ontwikkeld om de emotionele explosie die tijdens ons overlijden vrij komt, af te tappen via de ‘ witte tunnel’ en ons zo opnieuw in ditzelfde slavenbestaan terug te plaatsen. Deze machtsovername door de Sheti’s, was volledig illegaal. Alle rechten om dit universum te mogen ontwikkelen, waren sinds de geboorte van dit zonnestelsel, toegekend aan de Siriaanse koningen. Met behulp van o.a. het Amerikaanse leger, hebben de Sheti’s de macht en hun rijkdom in dit zonnestelsel (ERIDU) weten te behouden. (HIER)

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Het maakt niet uit welke naam je gebruikt. Dezelfde kwaadaardige entiteit die alle mensen wil ombrengen. In ruil voor het verrichten van zijn ‘vuile werk’, beloont hij degenen die hun Ziel aan hem versjacheren,  dat zij een enorme rijkdom zullen krijgen, evenals faam en macht. Dit kennen we als ‘je ziel aan de duivel verkopen’.. Onder dit ‘vuile werk’ valt zeker het offeren van pasgeboren kinderen aan deze entiteit.

In de Galactische wetten is bepaald, dat er op geen enkele wijze zonder toestemming van een volk of ras ingegrepen kan of mag worden in de ontwikkeling, tenzij de wezens hier zelf om vragen. De oorspronkelijke bewoners van ERIDU hadden Siriaans-bloed. De inbeslagname van het zonnestelsel door de Sheti’s van Orion’, was een illegale daad. Om in ERIDU te mogen blijven, vereiste dit een wettelijke en correcte aanwezigheid in dit zonnestelsel. Er was dus een ​​uitnodiging nodig, afkomstig van het grootste deel van de bevolking van de Aarde.

Zonder deze uitnodiging, zou de Galactische rechtbank kunnen oordelen, dat de Sheti’s zich illegaal in dit zonnestelsel ophouden en een speciale strijdmacht kunnen sturen, om hun aanwezigheid hier met geweld te beëindigen. Op deze manier, zou zelfs de Siriaanse koning zijn verkregen ontwikkelingsrechten moeten opgeven. Een verdrag met de bewoners van deze planeet om hier te mogen verblijven, was dus noodzakelijk. Een nieuwe herprogrammering werd opgestart.

Hier blijkt, het ontstaan van de New Age, met zijn opgestegen Meesters, dimensies en channelings en dergelijke nauw mee verbonden te zijn. (HIER) Dit, verklaart ook de huidige strijd tussen het christendom en het satanisme. De strijd tussen de godskracht, die we in ons dragen en de verering van wezens, die beweren groter en belangrijker te zijn dan de mensheid. (HIER)

Voor de Sheti’s, is het van cruciaal belang, dat het aantal bewuste mensen, die wéten dat zij de Godskracht in zich dragen, hier op aarde vernietigd worden. Om dit scenario te kunnen laten slagen, mag er geen traceerbaar bewijs achterblijven, dat er met de mensheid is geknoeid en dat deze zijn beïnvloed en gemanipuleerd.

Oproepen van demonen voor ‘samenwerking’..
Eind 19de eeuw kregen de Sheti’s hulp van mensen, zoals Helene Blavatski, de grondlegster van de Theosofische beweging en Aleister Crowley. Vanaf die periode vond er wereldwijd een opleving m.b.t. satanische rituelen plaats. Satan, heeft duidelijk zijn volgelingen tot in de hoogste kringen. Vanaf hun geboorte worden ze hier getraumatiseerd en getraind, hoe je deze entiteiten kunt oproepen.

In 1918 beoefende Aleister Crowley hele specifieke satanische, occultische rituelen met bloedoffers. Deze waren nauw verweven met de seksmagie. In Duitsland startte in diezelfde periode, het arisofische en occulte Thule-Gesellschaft, met gelijksoortige rituelen. (Arisofie wordt ook wel ‘Nazi-mystiek’ genoemd..!) (HIER) Hiermee werden de demonen opgeroepen, waar ze in ruil voor tegenprestaties, informatie van ontvingen, die hen machtig maakten. Deze tegenprestaties bestonden uit, het aanleveren van zeer getraumatiseerde kinderen en of vrouwen, die hierbij wèrden, en tot op de dag van vandaag worden, geofferd.

Bob Hope werd door zijn enorme schare Amerikaanse fans op handen gedragen. Weinigen weten van de bijzondere duistere, satanistische kant van deze ‘artiest’, die terugkomt in het boek ‘Thanks for the Memories’ van Brice Taylor. (Klik voor link)

Deze rituelen werden, weliswaar in een iets gewijzigde vorm, overgenomen door ‘Jack Parsons’, een Amerikaanse wetenschapper en occultist en ‘L.Ron Hubbard’, de oprichter van de Scientology Kerk. (HIER). Zij waren beiden in de leer geweest bij Crowley. Jack Parsons onderzocht deze rituelen op een wetenschappelijke manier. De zeer seksueel getinte rituelen vonden plaats, midden in de Californische woestijn en kregen als naam: ‘The Babalon working ritual’. (HIER) Pas na een paar jaar, waren ze succesvol en verklaarden, dat ze in staat waren een portaal uit het niets te openen.

Bij een van deze rituelen schijnt de entiteit ‘Hilarion’ een kind te hebben verwekt, waaruit 9 maanden later, op 26 oktober 1947, niemand minder dan ‘Hillary Rodham Clinton’ werd geboren. Dit verklaart ook: haar huidige machtspositie binnen de Democratische Partij; dat ze behoort tot de meest corrupte politici ter wereld; werd opgenomen in de grootste ‘heksen coven’: ‘THE WING’; heeft vele moorden op haar geweten en loopt nog steeds vrij rond; etc.etc.

Door deze geopende portalen, begonnen allerlei entiteiten en UFO’s, binnen te stromen. Dit fenomeen, nam zulke grote vormen aan, dat ze door miljoenen mensen werden waargenomen. De Amerikaanse regering werd overspoeld met vragen en moest actie gaan ondernemen, om antwoorden op deze vragen te kunnen gaan geven. In datzelfde jaar, in 1947, werd door de Federale regering een departement opgericht binnen de FBI, dat zich in deze materie ging verdiepen. Toen Jack Parsons door de FBI als een van de eersten werd ondervraagd, gaf hij toe, hoogstwaarschijnlijk de verantwoordelijke persoon te zijn, achter dit ‘fenomeen’.

De informatie, die hierbij naar boven kwam, werd verwerkt, in het bovengenoemde FBI-document. Hierin was te lezen, dat de wezens, die overal gesignaleerd werden, niet buitenaards maar inter-dimensionaal waren; ze reisden tussen de verschillende dimensies.. Deze informatie was zo geavanceerd, helemaal voor het einde van de veertiger jaren, dat het duidelijk niet afkomstig van de aarde bleek te zijn.’Dit document kreeg onmiddellijk de hoogst denkbare classificatie.

Het bevat teksten, die rechtstreeks verwijzen naar de ‘Theosofie van Helene Blavatsky’ en Aleister Crowley, die volledig bewust waren, waar ze mee te maken hadden. Een geheime subgroep, die officieel niet bestaat en valt onder de L.A.P. categorie (Limited Access Program), is de ‘Collins elite’. Deze groep werd in dezelfde periode opgericht. Zij vertegenwoordigt de mens christelijke kant, die de mensheid wil beschermen tegen deze demonische krachten. Het christendom, had in die tijd nog aanzien, in tegenstelling tot nu, waar het wereldwijd wordt verguisd, met name door de media.

Zij hebben een ‘Theocratie’ opgericht, gebaseerd op de ‘wetten van Mozes’, met als doel te voorkomen, dat het Amerikaanse volk als slaaf zal eindigen, onder bewind van deze demonische krachten. Niemand is op de hoogte van hun bestaan. Ze ontvangen af en toe financiële overheidsgelden, zonder dat er vragen bij worden gesteld. Justin Faull, een Amerikaanse documentairemaker, is naar deze geheime groep op zoek gegaan. Zijn onderzoek leverde de nieuwe documentaire op: ‘Higher entities, the lost tapes’.

Met de informatie die Jack Parsons van de Sheti’s ontving, werd hij, volledig ongeschoold in deze tak, dè ontwikkelaar op het gebied van de voortstuwing van raketten. Dit maakte later de ruimtevaart (HIER) mogelijk. Hij kwam met oplossingen, die door de bestaande wetenschap, voor onmogelijk werden gehouden. Hij werd vervolgens mede-oprichter, van ‘Jet Propulsion Laboratory’ (HIER) en ‘Aerojet Corporation’ (HIER), een belangrijk onderdeel van NASA.

Het was vooral NASA, dat religie en wetenschap uit elkaar haalde. De naam ‘God’, is verbannen uit de wetenschap. Het begint misschien al duidelijk te worden waarom…. We worden steeds meer gedwongen de wetenschap blindelings vertrouwen, denk hierbij bijv. aan de CO2-hoax; de vaccinaties e.d. En.. Durf je hieraan te twijfelen.., dan ben je een ‘complottheorist’. De NASA-top zelf, houdt zich al jaren bezig met spirituele en occulte bezigheden.

Jack Parsons, heeft zichzelf in 1952, tijdens een ritueel in zijn eigen laboratorium letterlijk opgeblazen. Heel weinig mensen waren hier, in die tijd, van op de hoogte, om geen paniek uit te laten breken. Het portaal, dat hierbij werd geopend, is namelijk nooit gesloten geworden. Er bestaat een belangrijke code, die aan geeft, dat wanneer je een portaal opent, deze na afloop ook weer sluit. De regeringen hebben nog steeds het idiote idee, dat ze geloven ons beter te kunnen beschermen, door dit soort informatie te verzwijgen.

De president van de VS ontmoet de ‘buitenaardsen’…
Op 20 februari 1954, vond er een geheime ontmoeting plaats tussen president Dwight David Eisenhower, met een afgevaardigde van de Sheti’s, op ‘Muroc Air Force Base’ (later bekend als Andrews). (HIER) Op de landingsbanen van de luchtmachtbasis keek de president, in gezelschap van zijn militaire adviseurs en een select aantal burgers, toe hoe een peloton van verschillende buitenaardse schepen naderde. Het volgende moment voerden de schotelachtige schijven een reeks manoeuvres uit, die alle kijkers versteld deden staan.

Na een laatste demonstratie, waarbij ze zichzelf onzichtbaar maakten of ineens van een hele andere richting naderden, kwamen de schepen plotseling tot stilstand. Vanuit het niets, werd er op de dichtstbijzijnde UFO een deur geopend, waaruit een intimiderende figuur verscheen en naar voren stapte. Het grijze Wezen was ruim 1, 80 meter lang en het hoofd had iets eigenaardigs, het was erg groot en had twee grote zwarte ogen die zijn gezicht domineerden. Zijn neus was groot, zijn mond, oren en kin onevenredig klein.

Terwijl hij naar voren stapte, haalde hij een klein doosje op zijn borst tevoorschijn, waar hij iets uitpakte, waarna hij met een eenvoudig gebaar begon te communiceren met de delegatie van de president. Het wezen identificeerde zichzelf als KRLL, een afgezant van een beschaving uit een andere dimensie (HIER). KRLL informeerde de president, dat zijn mensen al geruime tijd bezig waren, met het de observeren van de aarde.

Oorlogsveteraan, generaal Eisenhower, werd eind jaren 1950 president van de VS.

KRLL
Hoewel hun ras ons dierlijk gedrag niet kon bevatten, waren ze niettemin onder de indruk van de mens. KRLL legde de president uit, dat ze verbaasd waren, over onze genetische samenstelling. Mensen zijn sterk en verrassend flexibel. Bovendien zijn ze een buitengewone soort, die in staat is te leven en ademen in een atmosfeer, die voornamelijk bestaat uit stikstof: een giftig gas. Dit, verklaart ineens heel duidelijk, waarom de Co2 met alle macht omlaag moet en waarom ze bezig zijn de atmosfeer op aarde te veranderen met behulp van geo- enginering. KRLL had instructies gekregen, terug te keren met monsters van genetisch cellulair materiaal, voortkomend uit het onderzoeken van de mens.

In ruil hiervoor, was hij geautoriseerd om de vliegende schoteltechnologie en buitenaardse wapens aan te bieden aan het leiderschap van de aarde. Ze hoopten hiermee de genetische cellulaire materialen, die hun eigen ras sterker zou kunnen maken, te identificeren en te isoleren. KRLL vervolgde zijn relaas en legde uit, dat ze uit een stervende wereld afkomstig waren en hoopten, zowel ons genetische materiaal, als dat van hen, te integreren om zo een ​​hybride ras te creëren, die hen in staat zal stellen te kunnen overleven.

De president was diep geschokt. Het was ondenkbaar dat hij zou toestaan, dat menselijke wezens zouden worden ontleed … om welke reden dan ook! Hij weigerde dan ook onmiddellijk het aanbod. Het buitenaardse wezen KRLL antwoordde, dat hij de president kon garanderen, dat er op geen enkele wijze schade zou worden toegebracht aan enig menselijk wezen.

“Alle geselecteerde individuen zullen een elektronische ‘zenuwverbinding’ ondergaan, zodat ze geen pijn zullen voelen. Bovendien zullen ze hun herinneringen losgekoppeld hebben, waardoor elke trauma aan hun psyche kan worden voorkomen. Als verdere voorzorgsmaatregel zullen ze worden geïmplanteerd met ‘schermherinneringen’, een techniek, die alle herinneringen aan het incident maskeert, waardoor de illusie ontstaat, dat elk geheugen dat opnieuw de kop kan opsteken, slechts een droom lijkt.

Personen, die voor onderzoek zullen worden geselecteerd, zullen alleen onder de meest discrete situaties meegenomen worden. Het overgrote deel van de aardse bevolking zal zich niet bewust zijn van deze ontvoeringen. Degenen die geselecteerd worden, zullen na afloop worden teruggebracht naar dezelfde locatie waar ze zijn opgepakt en geen herinnering hebben aan het evenement en slechts de tijd missen, waarin deze ontvoering heeft plaatsgevonden”.

De president geeft de onafhankelijkheid uit handen…
Ook hiermee wist hij de president niet te overtuigen. “Een mens onderzoeken zonder dat deze zijn/haar goedkeuring hiervoor heeft gegeven, lijkt een schending te zijn van zijn privacy en rechten…”. Zijn militaire adviseurs pleitten vóór een verdrag en de onderhandelingen gingen door. Ten slotte maakte een generaal een punt, dat doorslaggevend zou worden. Zijn stelling was: “Wat als het aanbod van het buitenaardse wezen zou worden geweigerd, hoe zou de mensheid zich kunnen wapenen tegen deze ontvoeringen?” De president zag geen ander alternatief en stemde uiteindelijk toe. Hij stelde als voorwaarde dat bij iedere ontvoering een groep medische adviseurs aanwezig zou zijn.

Ze zouden alle klinische procedures volgen en onbeperkte toegang krijgen, tot alle aspecten van het ontvoeringproces. Schendingen, zouden gemeld worden aan zowel mensen als buitenaardse wezens en het Verdrag onmiddellijk beëindigen. Het interdimensionale wezen ging hiermee akkoord. Dit verdrag staat bekend als het ‘Trilaterale verdrag’. Het heeft een ongeëvenaarde impact op de wereldpolitiek. Namens de planeet Aarde heeft de president van de Verenigde Staten, ontegenzeggelijk de machtigste man in de wereld, de Sheti’s, nu bekend als de ‘GREYS’, uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van onze wereld. (HIER)

Een waarschuwing van een andere ET-soort..? In 2002 verschijnt in de Engelse graanvelden deze formatie, die een waarschuwing bevat. PAS OP VOOR DE VALSE CADEAUS.. Is dat de techniek waarmee we vandaag de dag ons leven aan het verbinden zijn.. Volledig in de ban van onze mobiele ‘smart’phones bijvoorbeeld..!?

Als individu hebben we allemaal de vrije keus hier wel of niet akkoord mee te gaan. De grote val die is opgezet om de mensheid hier massaal mee akkoord te laten gaan, is de SMART-technologie met zijn IPhone, de grootste verslaving aller tijden. Dus….. ben je nog niet geheel verslaafd, doe er zo snel mogelijk afstand van. De reptielen, zijn dus vanaf die periode legaal aanwezig op aarde! Een handjevol wordt onderdeel van de verborgen SHETI- of ISHETU-regering (de ‘schaduwregering’).

De regering zelf, raakte ook meer en betrokken bij de bloedrituelen, waarbij entiteiten werden opgeroepen in ruil voor technologie. Denk hierbij bijv. aan het ‘Montauk Project’, waarin met tijdreizen geëxperimenteerd werd. (HIER) Vervolgens, werd er een buitenlandse raad van commissarissen opgericht. Sommige rapporten vermelden de naam als ‘MJ-12’, anderen kennen het onder een andere naam. Deze heeft de taak, toezicht te houden op alle ontvoeringen en hierover verslag uit te brengen aan de president.

Twee ondergrondse bases werden ingepland. De eerste, was een grote faciliteit voor het Amerikaanse leger en was bedoeld om vertrouwd te kunnen raken met UFO-technologie en wapens. Deze basis is gebouwd onder een schietbaan, ten noorden van Las Vegas. Het wordt afwisselend ‘Area 51’ of ‘Dreamland’ genoemd. (HIER)

De tweede basis, is gebouwd in de grotten onder het ‘Four Corners’-gebied (grensgebied waar Utah, Nevada, Arizona en New Mexico samenkomen), in de buurt van een klein stadje, genaamd ‘Dulce’. (HIER) Deze tweede basis dient als de plek, die door buitenaardse wezens gebruikt wordt voor het onderzoek van hun menselijke ontvoeringonderwerpen. Getuigen verklaren hier reuzen te hebben ontmoet, die zichzelf de ‘Nefilim’ noemen, de nakomelingen van slechte engelen, die in de tijd van Noach gemeenschap hadden met vrouwen op aarde.

Om hier toegang te verkrijgen, word je gedwongen om een bindend contract te ondertekenen, waarin je belooft op geen enkele wijze de naam Jezus/Ishahu (leraar van de oorspronkelijke kennis); Christus/Christos, of de combinatie van deze woorden hardop uit te spreken. Het woord alleen al lijkt zo krachtig, dat het de scheppingskracht kan activeren. Hier zijn deze wezens op geen enkele wijze tegen opgewassen.

Volgens hun eigen zeggen, zijn ze zich hier aan het voorbereiden op een interdimensionale oorlog tegen God.Het is niet zonder gevaar, wanneer je onderzoek wilt doen, naar deze streng beveiligde faciliteiten. Om mensen de mond te snoeren, deinst de óverheid er zelfs niet voor terug, om mensen te doden. Een andere ongeschreven wet is, dat je geen poorten moet willen openen, die niet meer te sluiten zijn. Deze plekken worden beschermd door de ‘Men in Black’. Zij maken gebruik van technologieën, die zo goed als onzichtbaar zijn voor het blote oog maar mensen in een oogwenk kunnen doden.

De ‘Mensen’ en de Sheti’s, werken vanaf dat moment samen.
In ruil voor macht; roem; bekendheid; succes; geld; etc. verkopen steeds meer mensen hun ziel aan deze entiteiten/ demonen/ gevallen engelen. Denk hierbij ook aan: Hollywoodsterren; musici; sporters op topniveau; topmanagers in het bedrijfsleven; etc. (HIER) En ben je eenmaal, die weg ingeslagen, er is géén weg meer terug. Je wordt permanent gemonitord en in de gaten gehouden. Maak je de gedane beloftes, niet waar, of denk je er uit te kunnen stappen, dan word je leven tot een hel gemaakt, of je wordt vermoord of gezelfmoord. Denk hierbij aan bijv. Jim Morrison, Whitney Houston, Michael Jackson, John Lennon, Robin Williams en vele anderen.

 

‘Duistere’ projecten (Black Opps)
Er was geld nodig, om de ontwikkeling van de nieuw verworven wapens en UFO-technologie, de zogenaamde ‘duistere’ projecten, te kunnen financieren. Door middel van geavanceerde mind control, wist de ‘schaduwregering’, de president en zijn medewerkers te overtuigen, dat het publiek niet op de hoogte gebracht mocht worden van het verdrag met de interdimensionale demonische wezens. De paniek, die daaruit zou voortvloeien, zou desastreus zijn. Vooral als de mensheid zou ontdekken, dat deze wezens oncontroleerbaar zijn.

Fondsen voor deze ‘Duistere projecten’ mochten dus niet gefinancierd gaan worden uit belastinggeld. Ze moesten komen uit niet-waarneembare bronnen … , met een zéér hoge opbrengst. Hieruit, ontstond de illegale drugs en…. mens- en kinderhandel. Deze laatste alleen al, brengt tegenwoordig, jaarlijks ongeveer al 60 miljard dollar winst op.

De ‘schaduwregering’ was gevormd..
De ‘bestuurders’ (HIER) in deze ‘schaduwregering’ hebben geen belang bij het laten slagen van deze ‘Duistere projecten’, maar bij grote winsten. (HIER) De eerste fase van de operatie, concentreert zich op bestaande papavervelden in Turkije. De maffia is verantwoordelijk, voor het brengen van de drugs naar het gebied net buiten de territoriale wateren van de Verenigde Staten. De CIA (HIER). zal de illegale drugs vervolgens aan land brengen. De maffia vindt een jonge Griekse scheepsmagnaat, die bereid is de smokkelwaar in zijn schepen naar de Amerikaanse zeeën te brengen.

Op 20 oktober 1968 treedt Ari Onassis in het huwelijk met Jacky, de weduwe van JFK.

Deze jongeman zal een tycoon worden. Hij is: ‘Aristoteles Onassis’, de latere tweede echtgenoot van JFK, Jacqueline. De CIA, maakt gebruik van de talenten van een Ierse bootlegger, een man met maffiaconnecties, die ervaren is in het verplaatsen van ‘buit’ van kleine boten op zee naar ‘vriendelijke’ havenarbeiders op de dokken. Van daar worden ze met vrachtwagens naar alle grote steden vervoerd. Deze man is: ‘Joseph P. Kennedy’, de vader van John F Kennedy en zijn broer Robert.

De drugs beginnen binnen te stromen, enorme hoeveelheden geld worden opgesplitst tussen de maffia en de CIA. De ‘Zwarte’ projecten kunnen worden gefinancierd en de ‘schaduwregering’ houdt de teugels stevig in handen. Overheidsfunctionarissen, nu verbonden met de maffia, kunnen gemakkelijk worden gechanteerd, gecontroleerd … of geëlimineerd.

De drugsoperaties en mensenhandel zijn extreem winstgevend. De ‘duistere’ projecten hebben echter meer geld nodig. De ‘schaduwregering’ is hebberig en wil meer en meer geld. Ze azen op de ‘Gouden Driehoek’ in het Verre Oosten. De Fransen hebben daar vlak daarvoor een dure oorlog verloren. Zonder hun aanwezigheid, kunnen nu vliegtuigen worden ingevlogen en begint de drugssmokkel vanuit de velden van Cambodja en Vietnam.

Cartoon van het ‘Golf-van-Tonkin’-incident. President Lyndon Johnson geeft opdracht, Minister van Defensie McNamara klaagt over de pers en Jan Soldaat is het slacht-offer..

Het succes van de drugshandel neemt fors toe en grotere aantallen vluchten, kunnen niet langer verborgen blijven. Er is een nieuwe dekmantel nodig. Op 2 augustus 1964 vindt het ‘Tonkin-incident’ plaats. Dit is een valse vlag aanval, waarbij Noord Vietnam volledig onterecht, wordt beschuldigd van een aanval met drie patrouilleboten op de Amerikaanse torpedobootjager ‘USS Maddox’ in de ‘Golf van Tonkin’ in Vietnam. En een mogelijke tweede aanval op 4 augustus 1964, een duidelijke valse-vlag-operatie. (HIER)

Als vergelding, bombardeert de Amerikaanse luchtmacht voor het eerst, Noord-Vietnam. Dit, wordt aangedragen als reden om een ​​oorlog uit te lokken. Oorlog vereist luchtvluchten naar het noodlijdende gebied. Drugs en kinderen uit het Verre Oosten (Cambodja-Vietnam) worden binnengebracht door ‘Air America’, een CIA-front. De Vietnamoorlog is een drugssmokkelfront. ‘Body Bags’ zitten boordevol drugs, soldaten raken verslaafd, de markt floreert aan alle kanten. Vietnam levert het product èn de gebruikers.

De financiering van de ‘duistere’ projecten neemt toe. De ‘schaduwregering’ wordt ontevreden, ze willen meer winst zien. In ruil voor geld en macht, wordt de officiële overheid steeds crimineler. In Zuid-Amerika is een overvloed aan drugs. De routes, die de smokkelaars vroeger gebruikten, worden opnieuw in gebruik genomen. De drugsbaronnen van Centraal- en Zuid-Amerika brengen hun lading naar een klein oliebedrijf in de Golf van Mexico.

Een zeer jonge George Bush sr. -de latere CIA-directeur- op een van de olieplatforms van Zapata Oil, zijn cashcow, gebruikt als doorvoerplatform voor de Zuid-Amerikaanse drugs

De hoeveelheid vaten met ruwe olie afkomstig van de olieplatforms voor de VS, worden verdubbeld. Ruwe olie bezet slechts de helft van de vaten, drugs worden opgeslagen in de andere. De meest succesvolle operatie concentreert zich rond een jong oliebedrijf genaamd ‘Zapata Oil’. De jonge uitvoerder maakt naam voor zichzelf. Zijn naam is: ‘George Bush’. De operatie is zó succesvol, dat zijn positie binnen de CIA, steeds belangrijker wordt. Hij is aanwezig in Dallas, op 22 november 1963, de dag dat President J.F.Kennedy, wordt vermoord. (HIER en HIER)

De grote mastermind zat op zijn troon, eindelijk. George Bush sr. werd directeur van ’s werelds meest geheime macht-achter-de-schermen: de CIA. Hij werd machtiger dan de president, die wél verantwoording moet afleggen aan zijn volk. De CIA doet zg. alles in het belang van het land, maar vooral ‘geheim’. George Bush zou later een stapje hoger stijgen, zijn CIA-macht niet meer verliezend..! Drugs waren en zijn de financiële levensader van de CIA..!

De Bush clan, speelt al veel langer een belangrijke criminele rol op het wereldtoneel. (HIER) Ze zijn, net als bijna alle Amerikaanse presidenten, bloedverwant van het Britse koningshuis. (HIER) Barbara Bush lijkt de dochter te zijn van Aleister Crowley.

De Koninklijke bloedlijnen in ons eigen land liegen er ook niet om. Zo hebben Willem-Alexander en Maxima, dezelfde stamvader (HIER) De gezichten achter de ‘Duistere projecten’ en ‘drugkartels’ zijn één en dezelfde geworden … de maffia en de CIA, zijn niet langer van elkaar te onderscheiden … de regering van de Verenigde Staten en de ‘schaduwregering’, zijn tot op de dag van vandaag volledig verstrikt. Ambassades; departementen van Justitie; het Vaticaan; Wall Street, Unicef; de VN,  koningshuizen, Illuminatifamilies; etc., zij zijn er allemaal bij betrokken. Ze houden elkaar de hand boven het hoofd. (HIER) Zij zijn de plegers van alle grote misdaden tegen de mensheid … wij zijn de slachtoffers.

Dupont erfgenaam wordt vrijgesproken na verkrachting van zijn 3-jarige dochtertje (Klik voor Daily Mail-artikel)

JFK
Patriarch Joseph P. Kennedy, stelt een deal voor aan machthebbers van de CIA-maffia. Als ze bereidt zijn, zijn oudste zoon president te maken van de VS, zal zijn zoon in ruil daarvoor gehoor geven aan, wat zijn vader de CIA en maffia hem opdragen. In feite zal het presidentschap van de Verenigde Staten, volledig onder de controle van de maffia en de CIA komen te vallen. De ‘schaduwregering’ lacht, alles regelt zich vanzelf..! De oudste zoon van Joseph Kennedy komt echter om, tijdens een ‘mysterieus’ ongeval. Joseph verzekert de CIA-maffia dat zijn andere zoon, John Fitzgerald, zich zal houden aan het scenario, dat Joseph heeft voorgesteld.

Robert & John Kennedy

John is zich echter niet bewust van de ‘deal’ van zijn vader en stemt, nietsvermoedend, toe. Hij is een intelligente jongeman, maar heeft een onophoudelijk oog voor vrouwen. De verkiezingsuitslag van de Presidentsverkiezingen wordt gemanipuleerd en JFK wordt zoals was bekonkeld, de nieuwe president van de VS. De patriarch wordt echter ziek. John en zijn jongere broer Robert krijgen nu de kans, hun eigen beleid uit te stippelen en beginnen hun eigen weg te gaan. En ze zijn zich ten dele bewust van de connecties, die hun vader had met de CIA-maffia.

Wanneer ze achter de ‘Duistere ‘projecten en het drugskartel komen en in de gaten krijgen, hoe diep en crimineel die connecties zijn, voelen ze zich enorm verraden. Ze hadden tijdens het afleggen van de eed, beide gezworen, om tegen dit onrecht ten strijde te gaan. John belooft de CIA en de drugshandel te ontbinden. En Robert gaat achter de maffia aan. Beide groepen vinden, dat de overeenkomst is verbroken.

Zowel de Texaanse Oliemaatschappij, als wel het leger, dat in de Varkensbaai een nieuwe oorlog had willen creëren, voelen zich verraden. De twee jonge broers Kennedy, hebben de machtigste organisaties ter wereld, effectief weten te bedreigen. Het vervolg is bekend:

 • Op 22 november 1963, om 12 uur in Dallas, Texas, wordt John Fitzgerald Kennedy vermoord.
 • Op 5 juni 1968 wordt Robert Kennedy tijdens een presidentiële campagne in Los Angeles vermoord.

De wereld huilt, niet omdat de meesten het met hen eens waren, maar, omdat iedereen op de een of andere manier voelt, dat we een van onze eigen mensen hebben verloren. De twee personen, die vandaag de dag de wereld proberen te bevrijden van de ‘schaduwregering’ en het CIA-maffia kartel, die achter de schermen bezig is een Nieuwe Wereld Orde te stichten waarbij de mens volledig zijn rechten zal verliezen, zijn de presidenten POETIN en TRUMP. Het is aan deze 2 heren te danken, dat er nog geen 3de wereldoorlog is uitgebroken.

De media, die volledig in handen is van de ‘schaduwregering’, doet er alles aan deze presidenten in een slecht daglicht te plaatsen en de meeste mensen trappen nog volledig in die leugen. Ook is de ‘schaduwregering, het gezicht achter DYNCORP (HIER), de genetisch, gemanipuleerde gewassen van Monsanto en BIG FARMA. Het wordt nu duidelijk, waarom ze iedereen verplicht, willen laten vaccineren. Maar ook waarom 5G wereldwijd wordt uitgerold. Er zijn aanwijzingen, dat 5g in staat is portalen te openen..

Trump, heeft in 2016 totaal onverwachts, de overwinning van de presidentsverkiezingen naar zich toe weten te halen, tot grote woede van de CIA-maffia waartoe ook de Bushes, de Clintons (HIER), Obama en.. George Soros (HIER) behoren. Volgens de Bijbel, zitten we nu ruim 2000 jaar, in het einde der tijden. De eindstrijd is in alle hevigheid losgebarsten. Het wordt steeds duidelijker dat we midden in een oorlog zitten, die woedt tussen het christendom en het satanisme. De strijd, is zich meer en meer aan het verharden.

Over entiteiten, demonen, gevallen engelen..
Zij kunnen iedere vorm aannemen die ze willen, ze passen zich aan, aan iedere groep; situatie;  sekte; religie; overheid; etc., om er hun winst uit te kunnen halen. Het zijn de magiërs van de hoogste orde. Houd er dus rekening mee, dat bepaalde bekende politici, filmsterren en popsterren in werkelijkheid geen mensen zijn. Ze zullen zeggen, wat nodig is om de uitkomst in hun voordeel te kunnen veranderen. Ze zijn voor geen cent te vertrouwen.

Zij zijn de meest geraffineerde shapeshifters denkbaar, die alles uit de kast halen, jou uit je lichaam te trekken, om te voorkomen dat jij in je Godskracht komt.

 • Zij zijn de opgestegen Meesters, St. Germain; Kuthumi; El Morya; Aartsengel Michael; etc.
 • Zij zijn de krachten, achter de Voyagers; de Meesters uit het Verre Oosten; de Cursus in wonderen e.d.
 • Zij zijn de stemmen, die doorkomen van overleden dierbaren, tijdens een seance.
 • Zij zijn de moeder Amma’s; moeder Meera’s; Sai Baba’s; de walk-inn’s als Drunvalo Melchizedek.
 • Zij zijn de stemmen, die mensen in hun hoofd horen met als doel, ze gek te maken.
 • Zij zijn degenen, die informatie doorgeven aan helderzienden, -horenden, -voelenden en mediums.
 • Zij zijn de krachten, achter voodoo.
 • Zij zijn de ‘OUDERS’, van duizenden jaren oud, die de kinderen van de Illuminati families door seksuele trauma’s grootbrengen, om ze te veranderen in emotieloze psychopaten.
 • Zij zijn de krachten, die je willen laten geloven dat dit de enige echte realiteit is.
 • Zij zijn de krachten achter de Delta-groepen, die experimenten op de mensheid uitvoeren en de nachtmerries veroorzaken.
 • Zij zijn de krachten, die je willen laten geloven, dat jij de identiteit bent van het lichaam waarin je in deze realiteit bent geboren en zal overlijden.
 • Zij zijn de Bill Gates en de George Soros van deze wereld, die bezig zijn de mensheid op een uiterst geraffineerde wijze te vernietigen..
 • Zij zijn de krachten, achter de Media; Google; Facebook; Twitter; Youtube; etc, die bepalen wat er wèl en wat er niet aan nieuws naar buiten mag komen.
 • Zij zijn misschien wel ook jou grote idolen…

Valse geschenken..?!
De ‘SMART- technologie’, wordt gebruikt om je volledig in kaart te kunnen brengen.Kijk nog eens naar de cropcircle hierboven. Denk aan het voorbeeld van de geschenken die het Amerikaanse leger had voor de ‘Indianen’, de natives van Noord Amerika, nadat er ‘vrede’ was gesloten. De dekens die werden uitgedeeld, om het warm te hebben in de winter waren volledig doordrongen van het pestvirus, dat niet lang daarna zorgde voor een enorme pestepidemie onder deze oorspronkelijke bevolking van de VS..

Met deze technieken wordt je niet alleen totaal ontvoerd’ uit je mentale lichaam, maar hierdoor ontdekken ze ook de zwakke plekken in jouw ‘systeem’, je passies; je diepste geheimen, om je weer terug te kunnen plaatsten onder hun controle. Wanneer je volledig aanwezig blijft in je lichaam, hoofd en hart, kan je niets overkomen. Geloof niets en niemand meer, neem het slechts waar. Hier ligt onze kracht , waar ze niet tegen opgewassen zijn.Om ons te verzwakken, worden we tegen elkaar opgezet, zowel in de privé sfeer als op het wereldtoneel.

Dit heeft tot gevolg, dat er, ondanks dat de media dit probeert te vermijden, steeds meer van de gruwelijkheden, die zijn begaan over de rug van de mensheid, boven water komen. Dit zal alleen maar toenemen en mensen wakker schudden. Dit…., kan niet meer gestopt worden.

In 2017 liet Trump aan Poetin weten, dat als hij niet in staat zal zijn het oorspronkelijke geloof terug te brengen in de VS, hij ten dode is opgeschreven. (HIER) De pogingen door de Deep State, hem uit de weg te ruimen, zijn niet meer te tellen. (HIER) Poetin, is de eerste Russische leider, die sinds de moord op de tsaar, de banden met de Orthodoxe kerk heeft hersteld. Trump en Poetin, kunnen het echter niet alleen. Ze hebben ons nodig. God zit niet op een troon buiten ons. De Godskracht zit, in ieder van ons.

De godskracht van iedereen opgeteld, is wat God in wèrkelijkheid is. We zullen het dus met zijn àllen moeten doen. Wat deze bewustwording bij mijzelf tot stand heeft gebracht, is tegelijkertijd een rust en een enorme strijdvaardigheid. Tot voor kort, was ik op continu zoek naar de sleutel: Hoe kan ik ontsnappen uit deze wereld, die met de dag gestoorder wordt. NÙ weet ik, dat we, met allen, deze demonische krachten kunnen verdrijven, namelijk met behulp van onze scheppingskracht.

Activeer je zelf en maak je zelf zichtbaar, door weer volledig aanwezig te komen in je lichaam, hoofd en hart.

Harriet Algra,
november 2019

www.totalhealtfoundation.nl

20 gedachten over “De schokkende waarheid rondom buitenaards contact..

 1. Hallo Harriet.
  Ik heb veel respect voor jouw gedegen onderzoek en het delen van de resultaten daarvan. Zelf heb ik mij ook jarenlang beziggehouden met het thema buitenaardsen. Uitgaande van een nondualistische werkelijkheidsbeleving bestaan zij echter niet. Alles wat als buiten ervaren wordt is een projectie van hetgeen er binnen onszelf ervaren wordt.

  Alle oorzaken en gevolgen daarvan zijn in onszelf aanwezig. Heeft het dan nog zin om de oorzaken voor het individueel ervaren leed en haar gevolgen te wijten aan krachten waar wij ogenschijnlijk geen controle over hebben? Het ego in ons wil ook maar al te graag de gastheer/gastvrouw waar het op parasiteert controleren.

  Gaat het in essentie niet om het loslaten van iedere (ego)controle en zich over te geven aan de liefdeskrachten in het hart? Overgave betekent in mijn beleving een totaal niet meer bezig zijn met het thema controle.

  1. Gelukkig heeft niemand de “wijsheid” in pacht Arend, maar het artikel is zeer goed geschreven en er is veel onderzoek gedaan. het buitenaardse afdoen als zijnde iets van binnenuit en dan nog over liefdeskrachten en overgave beginnen snijdt echt geen hout met de werkelijkheid. Wanneer je het buitenaardse echt goed onderzocht hebt zo je schrijft zou je deze reactie niet geven. Onze afkomst en ons hele leven berust waarschijnlijk (of eigenlijk wel zekerz) op heel andere feiten en ook een andere oorsprong dan jij zou willen weten of accepteren. Is niks mis mee natuurlijk maar verkondig jouw (veilige) waarheid dan niet als de waarheid door dit goede artikel af te doen als onzin.

  2. Dat is inderdaad helemaal waar Willem, de ware wijsheid en de wijze waarheid zijn niet te pachten of te bezitten. Dus ook niet door Harriet of door jou. En zeker ook niet door mij. Wat ik overigens ook nergens beweerd heb. Ik heb het artikel ook zeker niet als onzin afgedaan. Mocht jij dit in mijn reactie gelezen hebben, dan is dat jouw interpretatie van mijn woorden.

  3. Je schrijft “Alles wat als buiten ervaren wordt is een projectie van hetgeen er binnen onszelf ervaren wordt.” Arend, daarmee impliceer je dat het een niet bestaande “werkelijkheid” is, een illusie. Geen wijsheid in pacht hebben houdt niet automatisch in dat zaken zoals vermeld in het artikel naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen. Maar buiten dat, waarom zou je het artikel überhaupt lezen wanneer je er zelf van overtuigd bent dat het slechts een projectie is van binnenuit? Om er op te kunnen reageren? Niet iedereen is onwetend Arend, veel mensen hebben veel ervaren en daarbij, hoe zet je innerlijke projecties op film of foto? Het is nog veel te vaak het welles nietes spel, dat is jammer want de veilige nietes kant krijgt te veel aandacht in het algemeen en beïnvloed daarmee anderen die dan niet naar buiten durven komen met hun verhaal. Zo blijven we allemaal onder controle staan en komen we geen stap verder Arend, dat is toch eeuwig zonde, tientallen jaren weggegooid aan onderlinge “strijd” door gekwetste ego’s,

 2. Trump, heeft in 2016 totaal onverwachts, de overwinning van de presidentsverkiezingen naar zich toe weten te halen? Door CORRUPTIE, als ik hier op deze site over Trump lees dan lees ik dat deze zwaar narcistische gestoorde man wordt verheerlijkt,helemaal fout.Als ik dan het bovenstaande schrijven gebruik,is dit ingefluisterd door buitenaardse? :)Dat Trump de wereld gaat verbeteren? Het gaat om geld en macht.>>>Zij zijn degenen, die informatie doorgeven aan helderzienden, -horenden, -voelenden en mediums.?>> De informatie komt via telepathie binnen,dit weet ik uit eigen paranormale ervaringen< sorry, maar in het bovenstaande verhaal staat heel veel bij elkaar geplakte onzin. Doordat ik natuurwezens(die de hele kosmos verbinden) zie waaronder shapeshifters,engelen en zie dat zij copieeren en dat zij onze energie gebruiken,van dat wat wij eten, drinken en noem maar op,ben ik gaan geloven dat zij de mens beinvloeden zowel positief als negatief.

 3. Ik vind dit artikel niet helpend om ons te leren ons onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, omdat het geen onderscheid maakt tussen wezens en buitenaardsen die positieve intenties hebben, gericht op ‘service to others’ en degenen die negatieve intenties hebben, gericht op ‘service to self’. Hier worden ze allemaal op een grote hoop gegooid en worden Helena Blavatsky en Aleister Crowley in één adem genoemd als zijnde negatief van intentie. Het is Aleister geweest die de zuivere informatie van Helena misbruikt heeft. En zo gebeurt dat, en op dit moment in toenemende mate de hele tijd, door wezens die gericht zijn op ‘service to self’: ze misleiden en draaien alles om. Het is dus essentieel dat we fijngevoelige antennes leren ontwikkelen voor iemands intentie en dat kan alleen maar door je hartsintelligentie te ontwikkelen en die in verbinding te brengen met je brein. NIET andersom! De waarheid zit dus inderdaad van binnen… en ik zie nog flink wat onontgonnen terrein terug in dit artikel. Die waarheid over buitenaardsen zullen we dan ook pas echt leren kennen als we ons onderscheidingsvermogen goed gaan ontwikkelen en daarbij heel duidelijk voor ogen hebben vanuit welke intentie we dat doen.

  1. Quote:[“En zo gebeurt dat, en op dit moment in toenemende mate de hele tijd, door wezens die gericht zijn op ‘service to self’: ze misleiden en draaien alles om.”]
   Da’s inderdaad niet buitenaards. Da’s gewoon de VVD waar je het over hebt.

  2. Het artikel is niet educatief opgezet Anaclara. Het gaat om 1 specifiek ras. Maar daarin is inmiddels, zover ik het begrepen heb, ook weer een aantal variaties hier op Aarde. De Greys zijn al lang de Greys niet meer. Dat neemt niet weg dat het bovenstaande artikel volledig juist kan zijn in dat opzicht..!

 4. stel je hebt een manier gevonden om tech kennis te verwerven, waarmee je een onoverwinnelijk legertje kan opbouwen, maar de generaals zien duidelijk dat er regelmatig naasten levend verbrand moeten worden om onduidelijke redenen, uiteindelijk blijkt het deel van de tech essentie zelf te zijn, hoe is dat inzichtelijk te maken voor sterfelijken met een beperkte levensduur met minimale belangstelling voor innovatie, stel dat je tien duizend jaar kon leven of meer, en je hebt heel veel nieuwsgierigheid naar nieuwigheden en voor slimmigheden, waarom moeilijk als het via extreem toch makkelijk kan uiteindelijk, hiervoor was nodig dat het publiek een scheiding ging maken tussen hokus pokus en zogenaamde zwetenschap, kan je ongezien je gang blijven gaan, juist jah met nashca achtige hokus pokus, effe door rammen naar 4d life forms zonder tijdsbeperking, een swoosh space vaartuig dat van binnen groter is dan van buiten zonder ruimte beperking, dat soort dingen, door de tover spiegel heen vallen stond er in de oude sprookjes boeken, zo’ n 400 jaar terug hadden de zwetenschapper heren doctoren universalis het er maar druk mee in dienst van el-lizard de hoofd koninginnen en koningen, en mega succesvol, de spaanse armada had de lage land delta eilanden boel 20 keer in de klauw kunnen hebben zo veel overmacht, daar was een geheim wapentje voor nodig om dat te verijdelen, sjonnie dee had de oplossing, soort middeleeuwse radar. hier had ik het tien jaar terug al over op wtk, maar de gemaks new agers waren not pleased, das mijn onnozelheid, snap dat nog niet, hoe verhokt kennelijk zogenaamd verlichte mensjes in elkaar blijken te zitten, zelfs vriendschappen bleken ineens niks meer waard, die ouwe kerk gaat gewoon door in een nieuw jasje, zullie tegen hullie, echt alleen komen te staan zelfs zonder zweef vrienden, ik geef het je te doen, i did it. even het verdriet en de verontwaardiging van me af drummen samen met jack en carla en de piano mevrouw met de mooie handen niet te vergeten, de donkere back ground godin is om van stil van te worden en draagt het geheel, de groten die op de achtergrond groots werk blijven doen;

  Super Jack White and Carla Azar on drums!!!! Carla Azar from Autolux, she is..
  https://www.youtube.com/watch?v=Iw9amJbgRCc

  zo zo, omdat nederlandertjes wel interessant doen met engelse woorden maar nog niet 2 zinnen amerikaans kunnen verstaan is trumpie zogenaamd oneigenlijk president geworden, nooit 15 jaar podcast info movement mee gekregen, wat nu gecensureerd wordt behalve op .. , boek verbranding

  toen iggy al oud was maar nog niet half ingestort, ook omdat z’n redding in de vorm van de heilige gitarist met de bril achter hem nog niet overleden was, de magie werkte toen nog, nog voor hij te pletter is gevallen op een betonvloer omdat het publiek hem niet meer in trance opving, vast onderdeel 40 jaar lang van elk optreden, nu te druk met smartfoon filmen, plat voorover, iedereen keek en stak geen vinger uit, een kreupele is hij nu, dit is van 13 jaar terug voor die val zonder enige mee beleving, het jaar van het begin van project camelot op yt, ergens in het live optreden vertelt hij dat hij al jong door kreeg dat het er niet om ging wie hij werkelijk was maar wat mensen van jou denken te moeten vinden, ‘i am hurt, but i do not care because i am on fire’ ; The Stooges – Montreux, Switzerland 2006 https://www.youtube.com/watch?v=cK8LaG15VUg door het oog van de naald met je straaljager vliegpak op volle snelheid tussen 2 woontorens door. De onvoorstelbare traagheid van mensen is het probleem, naast gemakzuchtige gelovigheid, gullible ‘easily persuaded to believe something’; en meer dan een beetje luv kunnen en konden ze altijd al van mij krijgen, met of zonder geopende ogen, in het voorbijgaan in gesprek en denktanken en in ritmiek en arts and sciences plus wat filosofie en vormgeving, das het punt niet, maar dan verder, hoe verder zonder weer een verstarde kerk ingejaagd te worden van inerte volgelingen zonder veel individuatie, de gemaksdevoten van een quick fixflix hippe hippie projectie.

 5. In mijn beleving is het gehele gedoe rond buitenaardsen een spannende projectie van een oud Amerikaans Wilde Westen-thema. Het betreft altijd weer ’the good, the bad and the ugly’. Alsof we hier op deze planeet nog niet voldoende vijandsbeelden hebben waarmee iedere vorm van liefdevolle menselijkheid om zeep wordt geholpen. Het verdeel- en heersprincipe heeft een modern jasje gekregen en is de ruimte in geschoten. Ik benadruk nogmaals dat dit puur mijn beleving is.

  Ook is het mijn beleving dat met die manier van denken de dualiteit van Goed en Kwaad wordt versterkt. You’re getting spaced out but keep yourself boxed in. Steve Miller verwoordde dit heel mooi in zijn song Space cowboy uit 1969. De meest essentiële vraag is voor mij dan ook hoe dit dualistisch denken te overstijgen is. Ik heb mijn weg daarin gevonden en dat kan ieder ook doen.

  https://www.youtube.com/watch?v=Aao0b0Pg5P8

 6. geen 1 moment heb ik het over goed en slecht gehad, wel over eigenen en oneigenen andersoortigen die toch ook indirect een deel van velen van ons zijn, holistischer kan het niet worden, waarom zonen en dochters broers en zussen vaders en moeders tantes en ooms en verdere vrienden soortgenoten voor de leeuwen blijven gooien in ruil voor een oorwell-dombofoon uit een opgesloten ongeziene aangrenzende dimensie die uit alle macht probeert via ons daaruit te ontsnappen, ik gun het ze wel dat ontsnappen maar niet in ruil voor mijn gevangenschap want dat blijkt de deal te zijn Song: Cowgirl In The Sand Artist: Neil Young Album: Everybody Knows This Is Nowhere Released: 1969 https://www.youtube.com/watch?v=cUpL2qamAZE

  1. Jammer Hyper,dat je mijn bovenstaande reactie op jezelf hebt betrokken. Want ik reageerde niet specifiek op jou, maar gaf een meer algemeen verwoorde reactie.

 7. Bij de weg, Trump zet het door Ronald Reagan in de jaren ’80 opgezette Star Wars-programma op zijn manier vrolijk voort met zijn installatie van een US Space Command:

  https://spacenews.com/usspacecom-officially-re-established-with-a-focus-on-defending-satellites-and-deterring-conflict/

  Het maakt in mijn beleving allemaal deel uit van het sociale beïnvloedingsprogramma om de mensheid te willen verenigen tegen een gefingeerde ‘buitenaardse’ vijand. Het was een voormalig medewerkster van de raketgeleerde Werner von Braun, Carol Rosin die aangaf dat de laatste intimidatiepoging om de mensheid onder controle te krijgen het uitspelen van de ‘extra-terrestrial card” zou zijn.

  https://www.youtube.com/watch?v=cnO_Er-JKUE

  En daar komt Poject Blue Beam weer in beeld. Onderzoek het maar.

 8. De aliens komen waarschijnlijk van lineaire richting, heb dit zojuist al bij Moloch geplaatst maar dat is niet recent meer.
  Deze waarheid zal de waarheid boven tafel brengen van de leugens die onze wereld in zijn greep houd .

  Infowars Rolls Out Greg Reese Antarctica / Flat Earth Video Report
  https://www.youtube.com/watch?v=N10xKuXvla0

  Infowars komt er eindelijk mee nu jij nog Guido, dit onderwerp is al 4 jaar aan de orde en wordt nu zwaar gesensureerd.
  Er is geen kromming van de aarde te detecteren noch het zogenaamd spinnen van de aarde met een snelheid van 1600 pm per uur .

  Doe zelf je onderzoek en bekijk video’s van Eric Dubay, Taboo Consperacy, Potters Clay, John Thor, Globebusters, Jeranism , ODD Reality en Hibbeler Productions.

  We zijn allen speciaal en we zijn het centrum van het Universum wat je ogen beamen, alles roteert over ons heen en Polaris staat al duizenden jaren exact over het Noorden.
  Al de oude kosmologie vertelde hetzelfde, stationary aarde met een Dome over ons heen.
  Een zogenaamd vacuum en een atmosfeer kunnen niet samen gaan.
  De raketgeleerde Werner V braun die samen met Kennedy op foto’s te zien is heeft een geheim achtergelaten op zijn grafsteen, Psalm 19.1 wat gaat over de Firmament.
  De goede eerlijke mensen willen dat deze leugens gestopt moeten worden, we moeten onze wereld terugkrijgen en verlossen van de leugens.
  Dit is de grootste leugen en gemakkelijk te bewijzen, geen kromming nergens te vinden op aarde en de aarde is 70 % water wat altijd waterpas ofwel is altijd level.

  Hier komt de RED PIL voor jullie beste mensen die de waarheid willen weten.

  The Greatest Deception – (2019 Documentary)
  https://www.youtube.com/watch?v=JOqc63Pp9OA

  Truth Does Not Fear Investigation – Part II (2017 Documentary)
  https://www.youtube.com/watch?v=TOD7CwDvqlg&t=272s

  200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball
  https://www.youtube.com/watch?v=qEaHjPF47_E&t=128s

  The 10,000 Dollar Baller Challenge
  https://www.youtube.com/watch?v=i4OGSbaQ5jI&t=737s

  Dit bewustzijn en bewijs dat de aarde geen spinnende bal is stopt de NWO en agenda 21 en al de klimaatonzin om ons in lage vibrations en angst te houden..
  Rutte praat zelfs openlijk over de NWO, het is tijd beste mensen alles is er in overvloed op deze wereld, waar de leugen regeert.
  Nu weer een Stifstof probleem om de samenleving te ontwrichten?
  Waar is de zure regen en het gat in de ozonlaag gebleven ?, dit is weer een andere leugen..

  De aarde is geen spinnende Bal en bewezen een Flat Plane op heuvels en bergen na.
  Dat er mensen onder je voeten op hun kop leven die dezelfde ervaring hebben klinkt achterlijk achteraf, en is het ook.

  Het is niet wat je geloofd maar wat je kunt bewijzen..

 9. Julie phi Helps: R.A.F. vliegtuig propulsie technicus, mind control programmed, nu door ver-geven van liefde is ze perfect: https://www.youtube.com/watch?v=daVpqmjEZiU&list=UUcfXFZOH4_ekFlavUeq8hEQ&index=4&t=0s The spiders from mars.
  Simon Parkes praat vol lof over haar in zijn laatste podcast, Julie is een CCconnector, het kwam gisteren online,~11 uur, 2 uur daarvoor om ~9 uur was er een Skynews item: Politie zoekt voor missende RAF soldaat Simon Parkes op kerkhof, al 33 jaar vermist in Gibr-altar. Waarschijnlijk waarschuwing voor meneer Parkes!! arch-cemetery-for-navy-sailor-missing-since-1986-11876092 Hier is Simon says: https://www.youtube.com/watch?v=bTueR6ZG58w Bridge over troubled water. Valse vlag want nu krijgt de politie meer wapens en kunnen mensen lang gevangen gehouden worden in Engeltjesland.

 10. Mw Harriet Algra,
  Ik heb met veel belangstelling Uw tekst gelezen, een synthese nota waarin heel wat zaken aanbod komen. Sommige onderdelen komen mij bekend voor, anderen niet. Over de Sheti’s weet ik niets, en ik onthoud mij hier dan ook van commentaar cfr. het principe : schoenmaker blijf bij je leest. Dit wil echter niet zeggen dat ik dit zo maar onder de mat veeg. Ik ben immers vooral geïnteresseerd in wat doodgezwegen of belachtelijk gemaakt wordt.
  Het hoofdstuk “black ops” en de “schaduwregering” zijn mij echter wel goed bekend. Ik heb daar in vorige reacties al naar verwezen, ik beschouw dit ganse systeem immers als een “International crime syndicate” dat als een octopus quasi de ganse wereld in zijn macht heeft. Een dodelijke kanker waar in de huidige stand van zaken geen wettelijke remedie tegen bestaat. In het boek The Nebula van W. Baeyens wordt dit ook omschreven als “The absolute Power”en “ The absolute Evil”. Het absolute kwaad dat imo nog steeds schromelijk onderschat wordt, en dat men bij manier van spreke niet te lijf gaat met “struisvogelpolitiek”.
  Wat UFO’s betreft , weet ik niet of het hier gaat over buitenaardse ruimtetuigen of zeer geanvanceerde ruimtetoestellen gefabriceerd op deze aarde. Ik laat ook hier alle opties op tafel liggen. Ik ben immers nog niet uitgenodigd geweest voor een proefvlucht. Idem wat het buitenaardse leven betreft, ik ben er nog niet geweest, en ik ga dus afwachten met een conclusie, maar durf verder niets uitsluiten, en blijf beiden met aandacht volgen. Opvallend is wel de positie van het Vatikaan in deze materie. In het boek “Disclosure” van Steven M. Greer is er op pagina 64 een interview met de curie kardinaal Balducci. Deze bevestigde dat “buitenaards leven” niet uit te sluiten is, en dat deze “buitenaardse wezen” misschien beter zouden kunnen zijn dan deze op de Aarde. Er is dus een lange weg afgelegd sinds Copernicus en Galilei. Opvallend is ook dat het Vaticaan beschikt over een ruimteobservatorium in Arizona (USA).

 11. Harriet Algra,
  Met interesse gelezen.
  Soms ben ik verbijsterd , ook wel verward…Noem mij een einzelganger in de zoektocht, die ik doe en gedaan heb.
  Het praten wil niet met mensen, kan niet in mij omgeving.
  Over een maand of drie, als ik verder gezond blijf, schrijf ik 75 jaren en wil nog steeds weten, leren.
  Alles wat met de onderstaande link te maken heeft, moest ik met een vertaal program lezen…
  Ik had een vraag en die is even weg of, misschien wel…wat zijn de gedachte er-over.
  Welgemeende groet,
  Jan.

  https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/secret_darkstars/secret_darkstars.htm#Contents

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.