Advertentie

Een Nieuwe Aarde…


x

Een Nieuwe Aarde..

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De synchroniciteiten vlogen afgelopen weken voorbij. Uit allerlei verschillende hoeken kwam informatie op mijn pad, die me hielp om het vraagstuk in te vullen hoe we ons uit deze realiteit, die met de dag absurder aan het worden is, kunnen gaan bevrijden. Puzzelstukjes vallen in een rap tempo op zijn plek en maken het plaatje steeds duidelijker zichtbaar. Er staan ongelofelijke dingen te gebeuren. We gaan kennismaken met nieuwe technologieën en er zal eindelijk erkenning komen voor buitenaards contact. Wat centraal hierin staat, is de mensheid.

We zitten midden in een oorlog, die al heel lang gaande is maar waar de meesten zich niet of nauwelijks bewust van waren. Het is een oorlog die zich zowel ondergronds als in de ruimte aan het afspelen is. Het opmerkelijke hierbij is, dat de hele Melkweg daarbij betrokken is om ons te steunen. Zij maken deel uit van het vrijheidsleger. Het best bewaakte geheim is echter niet hun aanwezigheid, maar wie wij mensen werkelijk zijn. Het wordt tijd dat wij ons gaan realiseren, dat we opgebouwd zijn uit het DNA van 22 superrassen. Deze superrassen zijn hier al honderdduizend jaren aanwezig en hebben zich met de oorspronkelijke mens gekruist. Hieruit werden nieuwe mensen geboren en die mensen dat zijn wij.

Hoe duister alles momenteel ook lijkt, de wereld is niet verloren.
YouTube heeft recent, zonder het te willen, het bewijs neergelegd, dat wij mensen de meerderheid beginnen te vormen. Ze hebben het ‘getal’ van de filmpjes, die niet leuk gevonden worden, vervangen door de tekst ‘Vind ik niet leuk’. Het aantal ‘dislikes’, bij de door hun gepromote filmpjes werd dusdanig hoog, waardoor het steeds zichtbaarder werd, dat de meerderheid in de gaten krijgt wat er daadwerkelijk aan de hand is.

Mark Rutte ontvangt een ‘award’ van Klaus Schwab, voorman van het World Economic Forum (WEF), dat plotseling plannen uitrolt om de wereld te veranderen. Plannen waar ook JIJ naadloos schijnt in te passen…!

Alles en iedereen wordt momenteel gereinigd en gezuiverd. De wereld ontwaakt en is de waarheid aan het ontdekken. De mensheid komt wereldwijd steeds meer in opstand tegen het kwaad, stelt het bloot, en bereidt zich voor, om een ​​betere samenleving op te bouwen. De reguliere media en vele zogenaamde vrijheidsstrijders, zijn nog steeds de spreekbuizen voor de duistere machten. Ze blijven verkondigen, verklaren en profeteren, hoe goed de plannen van de machthebbers, die deze wereld moeten redden van al het zogenaamde onheil, wel niet zijn.

In de afgelopen eeuw is de mensheid onderworpen aan een enorme misdaad van steeds toenemende giftige vaccinaties. Deze veroorzaakten een ongekende toename aan kinderziekten, en een nooit eerder geziene explosie van ernstige gezondheid problemen bij miljarden volwassenen over de hele wereld. Wat beloofde de ziekten van de aarde uit te roeien, veroorzaakte in feite een verwoestende opkomst van talloze nieuwe ziekten op zowel fysiek, als mentaal niveau. Bij iedere nieuwe generatie raakte de mensheid meer en meer verzwakt.

Nog weleens een gezond mens ontmoet? En.. beviel het..?
Het is tegenwoordig moeilijk om nog een echt gezond mens te vinden. Dus lang leve de vaccins! De criminele farmaceutische industrie, die ontelbare kostbare mensen heeft vergiftigd en vernietigd, wordt nu ontmaskerd voor wat het werkelijk is: een diep kwaadaardig crimineel kartel dat er op gericht is de rijken te verrijken, en de wereldbevolking te verzwakken.

Zogenaamde pijnstillers, die door bijna elk mens op aarde worden gebruikt, worden strategisch gemaakt met als doel het hart, de nieren en de lever te vernietigen en een groot aantal andere kritieke gezondheidsrampen te veroorzaken. Alle veilige, en gezond makende methoden, zijn in de afgelopen 100 jaar op een zijspoor gezet, om hun eigen giftige medicijnen naar voren te schuiven. Na het onderdrukken, en zelfs verbieden van alle bestaande veilige, effectieve en goedkope behandelingen voor Covid, beweren deze criminele bedrijven nu pillen te hebben ontwikkeld, die Covid moeten helpen te voorkomen en genezen. Trap er niet in.

Hun heerschappij loopt ten einde..!
Honderden miljoenen, en binnenkort miljarden mensen komen erachter hoe ze zijn voorgelogen, vergiftigd, vermoord, beroofd en bedrogen op elke denkbare manier. De daders worden onthuld als nooit tevoren. In politiek, media, gezondheidszorg, leger, onderwijs beginnen de maskers af te vallen. Natuurlijk volgen degenen, die hun ziel hebben verkocht in ruil voor roem en rijkdom, nog steeds de psychopaten achter de schermen. Zij doen alles voor een paar nullen op hun bankrekening. Maar aan hun heerschappij komt nu eindelijk een einde.

De manier waarop ze de presidentsverkiezingen van 2020 in de VS hebben gestolen, toont hun wanhoop. Paniek leidt tot dwaze beslissingen. Bergen van bewijzen stapelen zich op. In hun dwaasheid, dachten ze de intelligente en oprechte mens te slim af te kunnen zijn. De corrupte media probeert de slapende mens nog steeds te overtuigen van zijn leugens, maar zelfs onder de blinde volgelingen, openen nu steeds meer hun ogen. Ook zij beginnen te zien wat er werkelijk aan de hand is.

Eckhart Tolle’s spirituele blauwdruk voor een nieuwe wereld (2016). Een van de meest geliefde en inspirerende spiritueel leraren van dit moment. Zijn boeken (o.a. ‘De kracht van het Nu’) staan al jaren op eenzame hoogte in de bestsellerlijsten.

De wereld zal door een wedergeboorte gaan.
Er gaat een veel grotere reset plaatsvinden dan de grote reset van de crimineel Klaus Schwab. Het oude systeem is aan het afbrokkelen, en veroorzaakt helaas bij velen pijn en hartzeer, onrust en stress. Vele mensen sterven, zodat de overgrote meerderheid zal leven. De prijs die wordt betaald is hoog, maar dat betekent niet dat er geen hoop is. Hoe meer mensen gewond raken door de vaccins, hoe meer het hele concept van vaccinaties wordt ontmaskerd als zijnde een biowapen, met als doel de mensheid te vernietigen. In de toekomst zullen er geen giftige injecties meer bestaan, om ons te kunnen terroriseren.

Het einde der tijden wordt in de verschillende religies beschreven. We komen dezelfde gebeurtenissen tegen, die plaats zullen vinden voordat de ‘Armageddon’ aanvangt. Dat is het einde van de huidige wereld, maar zal tegelijkertijd het begin van een gehele nieuwe tijd gaan inluiden. Deze worden steeds duidelijker herkenbaar:

 • Het moment dat het einde der tijden aanstaande is, is wanneer de chaos en verloedering toenemen in de samenleving en er in het algemeen weinig onderling respect is tussen mensen. Men neemt een loopje met de waarheid ten behoeve van leugens, die beter uitkomen. Herkenbaar?
 • De Joden moeten terugkeren naar het Heilige Land. Dat is gebeurd.
 • David zijn tempel moet opnieuw herbouwd worden in Jeruzalem op de plek waar de oude fundamenten liggen. Die plek is echter ingenomen door de ‘Rotskoepel’. Dit is voor de Moslims, na Mekka, de belangrijkste tempel. Beide religies maken aanspraak op de hele rots, dus daar ligt een probleem. Dit zou een begin van Armageddon kunnen ontketenen.

De mensen ‘met een zuiver hart’, die de grote meerderheid op aarde vormen, zullen volgens de verschillende religies beschermd gaan worden.

 • Binnen het Christendom heet het ‘tenhemelopneming’.
 • Binnen de Islam denkt men dat dit zal plaatsvinden als de ‘Twaalfde Imam’ zijn intrede doet.
 • In de Mayakalender is dit de overgang van de 4de naar de 5de
 • In de spirituele wereld betekent dit de overgang van de 3de naar de 5de dimensie en hoger.

Ieder mens heeft het latente idee, dat er meer moet zijn dan het leven tussen geboorte en overlijden. Onze scheppingskracht is dagelijks krachtiger aan het worden. We zullen ons dus steeds meer moeten gaan focussen op het positieve, omdat we alles waar we in geloven, zullen gaan creëren en dat wordt onze realiteit. Mensen die vastzitten in hun angsten en ideologieën, zullen deze gaan manifesteren. Ze blijven daarmee gevangen zitten in de wereld van de DeepState.

De nieuwe Aarde verschijnt uit de metamorphose-cocon van de oude Aarde.

De groep die hierin het meest gevaar loopt, zijn zij die vastklampen aan allerlei leerstellingen over spiritualiteit. Ze denken, dat ze intellectueel gezien, de waarheid al kennen. Ze vergeten dat je, om je open te kunnen stellen voor de Goddelijke verbondenheid, liefde ook moeten voelen. De bestaande verdeeldheid hier op aarde, is en wordt bewust veroorzaakt door de DeepState. Op die manier, weten ze continu iedereen tegen elkaar uit te spelen. Dit moet stoppen, omdat we daarmee meewerken aan de agenda van de DeepState.

We staan momenteel als het ware op een enorme weegschaal, die de relatieve kracht van twee tegengestelden meet. Zit je in een lage trilling, dan loop je risico naar beneden de afgrond in te glijden, om nooit meer terug te keren. Je zit dan vast aan angst, boosheid en oordelen, die ook anderen weer naar beneden kunnen trekken. Zit je in een hoge trilling, dan stroom je naar de Nieuwe Wereld. Je stelt je daarmee open voor een hogere vorm van spiritualiteit, die je in staat stelt ook anderen naar die vorm van bewustzijn te heffen. We kunnen dus door beide kanten worden aangestoken.

Maya-kalender

Om deze reden is het zo belangrijk, dat we ons enkel nog richten op nieuws waar we blij van worden. Hiermee verbinden we ons met de stroom van harmonie, die momenteel over de aarde heen golft. Dit verbindt alle mensen die wakker zijn geworden, ongeacht kleur, cultuur, religie etc. De verbinding wordt vergroot, wanneer jij je daar bewust op gaat focussen. Hiermee ben je in staat de weegschaal naar de positieve kant te halen. Het echte ontwaken, dat ook in de verschillende religies en stromingen wordt beschreven, is het aanzetten van ons junk-DNA.

De eerste Maya’s beleefden in hun tijd hun eigen doorbraak, en herinnerden zich daarbij een groot deel van hun oorsprong. Toch was hun cultuur nog steeds niet ècht in harmonie. Dit had tot gevolg, dat ze niet in staat zijn geweest, om die kennis vast te houden. Ze legden in hun stenen gebouwen en inscripties een tijdlijn vast voor dit plan, in de hoop, dat de toekomstige mens die boodschap zou gaan ontdekken en kunnen ontcijferen.

Ze voorspelden dat er iets zou komen, waardoor we in staat zouden komen ons ons daarop af te stemmen. Dit zou ons  helpen ons volledig te verenigen. Wat daarop beschreven staat, vindt momenteel wereldwijd plaats en is hetgeen dat ons uit de 3-dimenssionale wereld zal gaan bevrijden, zodat we kunnen terugkeren naar wie we werkelijk zijn. In de woestijn vinden we ook sleutels uit het verleden die ons kunnen helpen.

Veel van deze ‘megalithische’ vindplaatsen zijn uitgelijnd met specifieke sterrenrasters. Sirius, Orion en de Plejaden werden vaak gebruikt door de priesterwetenschappers van eerdere cycli, voor hun trigonometrische berekeningen. Deze zijn terug te vinden in ‘The Keys of Enoch’, een belangrijk boek dat door keizer Constantijn uit de bijbel is verwijderd.

De dichtheid van deze 3-dimensionale structuur is de wereld van de Artificiële Intelligentie. Je wordt hier permanent gemonitord en gereset. Dat is de Matrix, die ons gevangen heeft gehouden. De dichtheid van deze structuur maakt het onmogelijk, om in te dalen met een intact geheugen. Het continu vergaren van kennis met je rechterhersenhelft, en het terugkeren naar je gevoel, is de enige weg naar de vrijheid. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het hele schoolsysteem in de Matrix, is erop gericht ons te hersenspoelen en dom te houden. Zodra personen of volkeren te wakker werden, werden ze uitgeschakeld of teruggefloten door gelijksoortige genocide programma’s als de Covid-vaccinaties. Deze werden al toegepast bij Adam en Eva, nadat Eva een appel had gegeten van de boom der kennis.

Hoge zielen die hier indalen, zijn in staat om een groot deel van hun geheugen intact te houden. Maar ook zij, worden misleid door alle verschillende tijdlijnen en worden aangevallen door de resets, die keer op keer delen in onze hersenen proberen te wissen. De machthebbers hebben namelijk altijd gepoogd de mens tot slaaf te maken. Wij zijn letterlijk vervallen tot hun voedingsbron. De Darwin evolutietheorie is daar een onderdeel van. Hiermee willen ze ons laten geloven, dat we van de apen afstammen, waarmee verbloemt wordt wie we werkelijk zijn..!!

De ziel van de mens, is ooit vanuit het ‘non-fysieke’ ingedaald in de 11-dimensionele dichtheid om ervaringen op te doen. Die indaling is alsmaar verder voortgezet, en de reden dat we ons nu in de 3de dimensionale dichtheid bevinden. Wij mensen op aarde, zijn de enigen in het gehele Multiversum, die het hebben aangedurfd, om in zo’n dichte werkelijkheid in te dalen. Dat is de reden, waarom wij in het Multiversum beschouwd worden als de koninklijken en nu op alle fronten gesteund worden, om onszelf te kunnen gaan bevrijden.

Het ‘Blue Brain Instituut’ in Zwitserland heeft als eerste ter wereld, de hersenen, inclusief het ‘junk-DNA’, onderzocht. Ze ontdekten, dat de hersenen werken in tot 11-dimensionale structuren. De neuronen van de hersenen staan in zeer specifieke geometrieën met elkaar in verbinding en vormen zo dimensionale structuren, die variëren van 3, tot zelfs 11 verschillende dimensies.

Hun baanbrekende onderzoek in de neurowetenschappen, maakte gebruik van algebraïsche topologie. (Deelgebied van de studie van de globale eigenschappen van ruimten die topologische problemen omzet in algebraïsche problemen.) Hierdoor zijn ze in staat geweest om de verborgen, en constant veranderende structuren en ruimtes van hersennetwerken in kaart te brengen. Het team beschreef het als een telescoop, die tegelijkertijd fungeert als een microscoop. Je zou het kunnen beschrijven als een proces, waarbij je tegelijkertijd op de bomen in een bos (structuur) en de open plekken (lege ruimtes) ertussen, kunt inzoomen en bestuderen.

Deze complexe wiskunde toonde aan dat, terwijl de cellen van andere organen in 3-dimensies werken (dat wil zeggen de 3 ruimtelijke en één van de tijd bevatten), de cellen van de hersenen in verschillende dimensies werken. Over het algemeen waren dit 7 tot maximaal 11 verschillende. Ze creëerden multiversum-achtige structuren, die deel uitmaken van werelden die we hier niet kennen. Het is zeer denkbaar, dat deze verschillende dimensionele structuren verbonden zijn met de 10 DNA-strengen die momenteel uitstaan, de strengen, die in de wetenschap worden afgedaan als ‘junk-DNA’.

De kinderen zijn de toekomst..!
Een ander geheim dat de machthebbers verborgen willen houden is, dat de vele kinderen die momenteel wereldwijd, zijn en worden geboren, DNA bezitten, dat bestaat uit 3 strengen. Ook is er ontdekt, dat mensen met bijna-doodervaringen terugkomen met 3 tot soms zelfs 6 strengen. Dit zijn allemaal mensen zoals jij en ik. Dus alles wat we over ons zelf geleerd hebben, blijkt één grote leugen te zijn.

Ons lichaam hier heeft een fysieke vorm, die is bedrukt met een holograaf van de ziel. Wanneer tijdens de conceptie de ziel indaalt, creëert het een holograaf, een 3-dimensionale afbeelding. Deze holograaf is wie jij bent. We zijn stuk voor stuk hele unieke wezens, die gevangen zijn geraakt in een satanistisch hiërarchisch systeem. Alles komt momenteel aan de oppervlakte, niets kan meer verborgen blijven. De tijd is aangebroken, dat we weer zelf het heft in handen gaan nemen, en gaan uitmaken, wat wij willen.

Onze scheppingskracht is zo groot, dat het tot op heden door de machthebbers werd ingezet, om ons gevangen te houden met behulp van geloofsovertuigingen, manipulaties, trauma en angst. Hoe sneller we ons bewust worden van het feit dat wij zelf de scheppers zijn van onze realiteit, hoe eerder we onszelf kunnen gaan bevrijden, en terug keren in wie we werkelijk zijn. Wanneer we ons wereldwijd met elkaar gaan verbinden, zijn we in staat om alles te scheppen wat we maar willen. We zijn namelijk afkomstig van dezelfde bron, ook al hebben we een andere huidskleur, religie, cultuur etc. en worden in het Multiversum hier gezien als één ras.

Het keltisch kruis geeft symboliek aan de manifestatie van het ZELF hier op Aarde. Op het kruispunt van Kosmos en Aarde en tussen ‘links-en-rechts’ tussen de mensen en materiële schepping op het Aardse ‘oppervlak’..

Wat ons daarbij kan helpen is de Schumannresonantie.
Dat is de trilling tussen de kern van de Aarde en de buitenste laag van de ionensfeer (ongeveer 65 kilometer boven de Aarde). Je zou het ook de hartslag van de aarde kunnen noemen, Tot voor kort lag die trilling op gemiddeld 7,83Hz.  Het gemiddelde ligt nu tussen de 23 en 28Hz met pieken, die soms zelfs wel naar 200Hz kunnen schieten. Recent Russisch onderzoek heeft aangetoond, dat de Schumannresonantie op geen enkele wijze wordt aangestuurd door factoren van buitenaf. Het wordt geactiveerd vanuit de planeet en door de mensheid zelf.

Als dit werkelijk het geval is, dan houdt dit in, dat het wereldwijd ontwakingsproces van de mensheid stroom opwekt, met pieken van soms zelfs 150 tot 200Hz. Het Russische onderzoek richt zich met name op deze Schumannresonantie en de pieken. Ze hebben hierin een codering ontdekt. Het bevat een frequentiegolf met een patroon, dat hier op aarde nog nooit eerder is waargenomen. Deze komt namelijk niet voor in deze 3de dimensionale werkelijkheid. Het lijkt te komen uit een 5de dimensionale werkelijkheid, en gaat gepaard met een specifieke toon. Deze is in de afgelopen vier jaar al door velen waargenomen.  Het heeft de muzikale grondtoon van G op de toonladder.

Het zou mij niets verbazen, als het deze toon is die bezig is ons weer aan te zetten. Hierdoor zullen we in staat zijn naar een hogere dimensionale structuur in onze hersenen te schuiven, waarmee we ineens in een volledig andere wereld komen te zitten. We denken, dat de wereld om ons heen buiten ons afpeelt, maar het tegendeel is waar. Ook dit vindt plaats in onze hersenen, maar vanuit een 3-dimensionale  structuur. Ons DNA fungeert als een antenne en wanneer die pieken plaatsvinden, zet ons DNA uit, om vervolgens weer te krimpen. Op deze manier leren we meer licht vast te houden, waardoor ons bewustzijn kan groeien.

Dat hogere bewustzijn brengt ons naar een hogere frequentie, waarmee we naar een andere structuur in onze hersenen gaan schuiven. Het vindt bij iedereen plaats, of jij je er bewust van bent of niet, om de simpele reden, dat Gaia aan het ascenderen is naar een hogere trilling. Ze wordt groter en kan daarmee meer mensen herbergen. Wij mensen groeien automatisch met haar mee. Wij zijn niet haar vijand, wij zijn niet het virus, dat de machthebbers ons willen laten geloven. Zij, de Greys, de Alpha Draconis e.a., zijn namelijk ook hààr grootste vijanden.

Ze zijn al heel lang bezig, om de atmosfeer op aarde te veranderen en klaar te maken voor een ander ras, dat hier zou arriveren. Dat is de ware reden achter het hele Co2 verhaal. Dit is waarom de mensheid vernietigd moet worden. Ze hebben ons niet langer nodig, omdat ze ondertussen in staat zijn om mensen te groeien in de ondergrondse tunnels. Wanneer we alles, wat er momenteel op aarde plaatsvindt, kunnen zien als een groot multidimensionaal schaakspel, zitten we nog slechts enkele zetten af van de overwinning. Deze is niet meer te stoppen.

De spelers zijn de vrijheidsstrijders, de aardbewoners, en welwillende sterrenwezens tegenover de DeepState. De DeepState weet dat ze verloren heeft, maar weigert zijn laatste zet te maken, omdat dit het einde van hun macht op aarde zal betekenen. Ze kunnen nergens anders naar toe, en zullen dus ophouden te bestaan. Om die beslissende zet uit te stellen, proberen ze nog zoveel mogelijk schade en chaos te veroorzaken. Denk hierbij aan: de Covid-vaccinaties en zijn boosters; de CO2-hoax en allerlei valse vlag aanvallen, die er nog aan kunnen komen.

Maar nu de kinderen in gevaar komen als gevolg van die vaccinaties, heeft het winnende kamp een besluit genomen. Het moet in december allemaal afgelopen zijn. Er staan dus gigantische positieve veranderingen aan te komen. Maar tot die tijd kan het nog even zeer heftig worden. Een kat in het nauw, maakt rare sprongen. Een prachtig bewijs dat de vrijheidsstrijders de strijd onder controle hebben is het kerst ornament van het Witte Huis van dit jaar: het toont de letter ‘Q’.

De omslag heeft een jaar geleden plaatsgevonden.
De kinderen die nu geboren worden, zijn stuk voor stuk, hele hoge zielen. Zij moeten de mensheid naar een hoger niveau leiden, zodat de aarde in de komende 100 jaar deel gaat uitmaken van een Galactische gemeenschap in zowel het Melkwegstelsel als in de rest van het Multiversum. In de komende vijf jaar zal de aarde een volledige gedaantewisseling ondergaan.

Om dit te bewerkstelligen, zullen we weer in onze kracht moeten gaan staan om onze rechten, die meer en meer in het gedrang komen, te gaan verdedigen. De mensheid heeft, na alle ontberingen op deze planeet, recht om te mogen evalueren naar een hoger niveau, en terug te keren in wie we werkelijk zijn…..

 

Harriet Algra

november 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

blue-brain-project/

the-dogon-in-mali-cosmic-citizenship/

the-dogon-in-mali-cosmic-citizenship-part-two/

the-dogon-tribe/

alex-collier-at-the-mt-shasta-summer-conference-august-26-29-2021/

https://youtu.be/TBBMm1rmx5c Alex Collier – Human E.T.s from Andromeda Constellation and info on Draco/Reptilians (1994)

Alex Collier: The Bridge from Andromeda https://www.bitchute.com/video/NyemCO9M2wob/

’The Gods of Eden’ door William Bramley.

Het twaalfde inzicht’ door James Redfield

 

 

4 gedachten over “Een Nieuwe Aarde…

 1. Dag Harriet,
  Ik wil mij afzijdig houden van de essentie van dit verhaal waarin je ons waarschuwt voor allerlei op handen zijnde veranderingen, oorlogen en uitroeiingen.
  Ik wil mij daarom beperken tot het maken van een paar randopmerkingen, die tot doel hebben dingen toe te lichten en wellicht ook wat kritische noten te plaatsen.
  Ik doe dat op grond van informatie die voor ieder geïnteresseerde voorhanden is . dus niet vanuit een eigenwijsheid of arrogantie.

  Het boek Henoch:
  Je spreekt over het boek de Sleutels van Enoch, een boek dat door keizer Constantijn de Grote uit de bijbel is geweerd. Het betreffende boek is echter voor het eerst uitgegeven in 1975 en het lijkt mij ondanks alle (toekomstige) uitbreidingen van onze DNA strangen toch echt onmogelijk dat Constantijn dit heeft kunnen doen.
  Er is natuurlijk sprake van enige verwarring:
  De boeken van Enoch zoals die op de afbeelding staan zijn vertalingen van de originele boeken van de profeet Henoch waarvan gezegd wordt dat sommige delen uit boek I ca 300 jaar voor het begin van onze jaartelling zijn opgetekend.
  De drie boeken die bewaard zijn gebleven door alle tijden heen worden nog steeds door de Kopten in hun Christelijke bijbel opgenomen en gelezen. De boeken van Henoch zijn overigens in goed Nederlands vertaald en zijn nog steeds te koop.
  Deze boeken zijn min of meer te beschouwen als een soort Openbaringen zoals we die terugvinden bij de Openbaringen van Johannes (boek I en II) en de Joodse Merkabah- traditie (boek III). In deze boeken is niets terug te vinden van enige codering omtrent toekomstige gebeurtenissen. Wel wordt daarin aangegeven op welke wijze de gevallen Engelen het kwaad naar de mensheid brengen en hoe deze mensheid kan meewerken aan de bevrijding van deze gevallen Engelen. .
  Het kan mogelijk zijn dat de schrijver van de Keys of Enoch kennis heeft gehad van the Angelic language, opgesteld rond 1600 door John Dee en Edward Kelly aam het hof van Elizabeth I van Engeland. Daar zie je wel wat codering verschijnen, maar niet over toekomstige gebeurtenissen.

  Over de Apocalyps
  Apocalyps betekent niet ‘het einde der tijden, maar onthulling.
  De Apocalyps beschrijft de onthullingen die Johannes van Patmos ontving uit de mond van de verrezen Jesus Christus. Johannes spreekt dus namens Jezus. De boodschappen die onthuld zijn, hebben betrekking op ons, juist op ons moderne mensen om ons te vertellen hoe wij de gevallen Engelen en daarmee onszelf kunnen redden .
  Aramgeddon is de aanduiding van de mystieke Berg waarop de mens deze redding kan laten gebeuren.

  Het DNA verhaal.
  Ik ben geen expert op gebied van DNA, maar wil toch een paar kleine opmerkingen maken:
  Ons DNA bestaat uit twee strengen en is opgebouwd uit vier nucleotiden en bestaan dus uit typisch aardse moleculen. Waarom twee strengen? Omdat wij als biologische wezens uit twee paren bestaan: twee hersenhelften, twee ogen, twee oren, neusgaten, armen, benen, longen , nieren, etc.
  12 strengen lijken mij niet mogelijk, onnodig en om deze stelling in verband te brengen met een hoger bewustzijn, lijkt mij totaal uit de lucht gegrepen.
  Natuurlijk is het getal 12 een bijzonder getal evenals het getal 22 dat ik ook al ergens heb gezien in verband met DNA zaken. Maar deze getallen vormen een deel van de getallen structuur waarmee de tweede Hemel (Briah) is geformeerd. Het getal 12 heeft te maken met de 12 Grote Sterrenengelen (Dierenriem) en 22 met het totaal van de symbolen waarmee de Hebreeuwse heilige taal is uitgerust en die de grondslag vormen voor de hele schepping .

  De Schumann resonatie
  Ik weet niet zo veel af van die Schumann resonantie.
  Wat ik vreemd vind is dat deze frequentie kennelijk vele jaren of misschien wel eeuwen, stabiel is tussen de 7 en 8 Hz. Nu lees ik over 36 Hz. Een verviervoudiging….
  Er wordt gezegd dat onze spirituele ontwikkeling samenhangt met deze frequentie. We zouden dus nu vier keer gevoeliger zijn dan enkele decennia terug .
  Dat zie ik niet om me heen. Integendeel; ik zie veel meer onrust, verwarring en instabiliteit in de natuur en de menselijke gemeenschappen.
  Het is in tegenspraak met de eeuwenoude meditatietechnieken, waar geleerd wordt dat men het denken tot stilstand moet brengen zodat het denkvermogen ter beschikking komt van de hemelse intuïtie en visioenen .

 2. Tijdlijnen en Akasha, ze lijken niet samen te gaan. Wie in staat is om in het grote Akasha boek te lezen zal merken dat de vele tijdlijnen dwars door elkaar heen lopen, soort van “waybackmachine” op internet. De manipulators kunnen ook de fysieke sporen niet uitwissen, denk aan de mudfloods.
  De tijdlijn waar we ons nu in bevinden is één van de slapste, corruptste en kan alleen in stand gehouden worden met nog meer leugens, geweld en onderdrukking.
  Zij die denken te heersen weten dat, ze weten ook dat deze tijdlijn aan het sterven is, hun plannen moesten ze steeds bijstellen, 2050, 2030 en daarna covid19 als paniekvoetbal. Zij die graag de macht hebben beseften dat deze tijdlijn in zal storten zijn gestart met een poging om zoveel mogelijk zielen (energie) naar een nieuwe tijdlijn over te brengen, iets dat het proces van de stervende tijdlijn versnelt.
  Inmiddels is al actie ondernomen vanuit het collectief, het gaat ze niet lukken. Aarde kent miljarden geprogrammeerde zielen, ze hebben meerdere rondjes in de matrix gedraaid en zijn hun verbinding met de bron kwijt, deze zielen worden opgevangen en “geschoond” waarna ze weer in hun oorspronkelijke staat van zijn komen.
  Aarde is van nature een 5D planeet waarin het toegestaan is om tijdlijnen te creëren, deelname eraan zou uit vrije wil moeten gebeuren, een soultrap is echter het tegenovergestelde van vrije wil.
  Al lijkt het hier nog te verergeren, er gloort meer dan hoop.
  And the men who hold high places
  Must be the ones to start
  To mould a new reality
  Closer to the Heart

  The Blacksmith and the Artist
  Reflect it in their art
  Forge their creativity
  Closer to the Heart

  Philosophers and Ploughmen
  Each must know his part
  To sow a new mentality
  Closer to the Heart

  You can be the Captain
  I will draw the Chart
  Sailing into destiny
  Closer to the Heart

  1. “Ze” hebben nog vanalles geprobeerd om hun verlies uit te stellen en hadden zelfs de ijdele hoop dat ze konden winnen. Met de duisterse magie werden portals geopend waardoor hordes negatieve entiteiten vanuit allerlei dimensies hier terecht kwamen en angst en terreur zaaiden. Deze worden nu nest voor nest opgeruimd door specialisten. Wereldwijde verkiezingsfraude heeft ze langer in het zadel gehouden, in de tussentijd angst, dood en verderf zaaiend met de absurdistische sadistische maatregelen tegen een verkoudheidsvirus dat simpelweg niet uit te roeien is omdat het in ieder dier en mens veelvuldig voor komt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.