Advertentie

Niets rechtvaardigt het Israëlische geweld..!


Dr. Hajo Meyer (1914-2014)

De Joodse Hans Joachim (Hajo) Meyer (1924 – 2014) was een Nederlandse natuurkundige en politiek activist van Duitse komaf. Begin 1939, ná de Kristallnacht vluchtte Meyer voor de Jodenvervolging, samen met andere Joodse kinderen maar zonder zijn ouders, uit nazi-Duitsland naar Nederland, Hij werd opgeleid tot machinebankwerker in een werkdorp voor jonge Joodse vluchtelingen in de Wieringermeer, maar in 1943 moest hij opnieuw onderduiken. Toch werd hij 1944 gearresteerd en naar Auschwitz gedeporteerd. Hij overleefde dit vernietigingskamp, doordat hij als machinebankwerker bij het onderhoud van treinwagons te werk werd gesteld. Zijn ouders, die vanuit Duitsland waren gedeporteerd, stierven in het kamp Theresienstadt.

Na de oorlog keerde Meyer terug naar Nederland en legde hij zich toe op een universitaire studie ’theoretische natuurkunde’. Hij ging werken bij Philips en werd uiteindelijk directeur van het Philips Natuurkundig Laboratorium (NatLab). Na zijn pensionering volgde hij nog diverse opleidingen in Engeland en werkte hij als bouwer van nieuwe violen en altviolen, waarvan hij er ongeveer vijftig maakte en verkocht. De laatste jaren van zijn leven was Meyer politiek actief en tot 2010 bestuurslid van ‘Een Ander Joods Geluid’.

Dit is een Nederlandse stichting opgericht ‘om het publieke debat en de kritische meningsvorming rond Israël te bevorderen, het stilzwijgen van Nederlandse Joden over de bezettingspolitiek van Israël te doorbreken en vredesactiviteiten te ondersteunen”, aldus de officiële doelstelling van de stichting. ‘Een Ander Joods Geluid’ was ontstaan ‘uit onvrede over de wijze waarop debat en meningsvorming over Israël in Joodse kring plaatsvinden’. De stichting stelt zich tot doel om:

 • Het publieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden te voeden.
 • Het taboe te doorbreken dat Joden vinden dat zij geen kritiek op de staat Israël mogen uiten en dat ook van anderen niet accepteren.
 • Vredesinitiatieven te ondersteunen uit verbondenheid met het lot en voortbestaan van Israël. Uitgangspunt is hierbij de algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten einde een duurzame vrede in het Midden-Oosten te bereiken zonder onderdrukking en/of discriminatie van welke kant en in welke vorm dan ook.
 • Alle verdere handelingen te verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting ‘Een Ander Joods Geluid’ wil verder werken aan een ander Israël, dat onder meer de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten respecteert, zijn rol als bezetter beëindigt en zijn inwoners zowel naar wet als beleid als gelijkwaardige en gelijkgerechtigde burgers behandelt en daarin geen onderscheid maakt naar religie en af- of herkomst. Een Ander Joods Geluid publiceert factsheets, laat zijn stem horen in de media en voert campagnes. (Zoals een campagne voor het erkennen van een Palestijnse staat bij de VN en een campagne over Palestijnse kinderrechten in het kader van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap.)

De achterliggende gedachte bij de oprichting was dat fundamentele kritiek van Joden op de staat Israël mogelijk moet zijn. Oud-EAJG-voorzitter Jaap Hamburger noemde de identificatie die Joden met Israël hebben misplaatst.

De Nederlands-Joodse Auschwitz-overlevende, Dr. Hajo Meyer, werd regelmatig door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

Hajo Meyer schreef in 2003 het boek ‘Het einde van het jodendom’, waarin hij onder meer concludeerde dat Israël de Holocaust misbruikt als rechtvaardiging voor misdaden van dit land tegen de Palestijnen. Het boek is een geëngageerd betoog van een dissidente jood, die geen blad voor de mond neemt en ingesleten taboes niet uit de weg gaat. In zijn boek behandelt Hajo G. Meyer gevoelige kwesties omtrent het jodendom, de Holocaust en Israël. Vanuit zijn achtergrond en gewapend met een hoog moreel besef, bespreekt hij zonder oordelen te schuwen, hoe een idealistisch zionisme verwerd tot een anachronistisch koloniaal streven.

En hoe de Holocaust werelden verloren deed gaan en de joden dreef tot collectieve paranoia, hoe dat tot onderdrukking en vernedering van een ander volk leidde, hoe gemakkelijk en instrumenteel sommige joden en de joodse staat zich bedienen van beschuldigingen van antisemitisme en hoe dit een hernieuwd antisemitisme in de hand werkt.  Na een studiereis met oud-premier Dries van Agt door de bezette Palestijnse Gebieden kwam hij voor zichzelf tot de slotsom dat de Gazastrook ‘één groot concentratiekamp’ is. Hajo Meyer was lid van GroenLinks en hij overleed op 23 augustus 2014 op 90-jarige leeftijd in zijn slaap.

* * *

x

Niets rechtvaardigt het Israëlische geweld..!

2017 © WantToKnow.nl/be deze versie | 2006 Elma Verhey
x

Hajo Meyer overleefde de hel van Auschwitz. Desondanks heeft hij de nodige kritiek op Israël en is hij pleitbezorger van de Palestijnse zaak. Als bestuurslid van ‘Een Ander Joods Geluid’ bracht hij in 2006, samen met oud-premier Dries van Agt (CDA), een bezoek aan de Gaza-strook. Beide mannen waren totaal ondersteboven van hetgeen ze op hun netvlies kregen. Of zoals Hajo Meyer het verwoordde: “Bij de wilde spinnen af, het is één groot concentratiekamp.”

“Of dit een historische dag is, zal nog moeten blijken. Maar voor het eerst in de geschiedenis is Israël een nederlaag bezorgd door Arabische handen. Stel je voor wat dat voor het Israëlische zelfbeeld betekent! De vijfde grootste militaire macht ter wereld, die door een stelletje ongeregeld op z’n plaats wordt gezet! Vijf minuten voor de wapenstilstand inging is er nog een Israëlische soldaat gesneuveld. En je weet: in de ogen van Israël staat een Israëliër voor honderden Arabieren of meer. Nee, dat overdrijf ik niet. In het verleden heeft Israël dergelijke aantallen gevangen genomen Palestijnen geruild voor één dode Israëlische soldaat.”

De ‘vredespolitiek’ van Netanyahu in beeld. Gaza, het concentratiekamp aan de Middellandse Zee..

Het was maandagochtend 14 augustus 2006, de eerste dag van het staakt-het-vuren. Hajo Meyer, 82, had al de nodige uurtjes achter zijn computer doorgebracht. Enthousiast laat hij zijn nieuwste aanwinst zien: een programma waarmee ingesproken tekst meteen wordt omgezet in geschreven taal. Na zijn pensionering als directeur van Philips NatLab begon hij aan een nieuwe carrière als machinebankwerker en daarna als verdienstelijk vioolbouwer. Maar daar komt de laatste jaren niet zo veel meer van. Hij had het te druk met zijn vierde loopbaan, ditmaal als schrijver/actievoerder. Zijn boek ‘Het einde van het jodendom’ zorgde voor nogal wat ophef.

Want Meyer stelt onder meer dat Israël de Holocaust misbruikt om daarmee de eigen wandaden tegenover de Palestijnen te rechtvaardigen. Hij werkte aan een tweede boek, waarin hij de ‘weeffouten’ van het zionisme wilde aantonen.
Maar hoe kun je in vredesnaam zo’n standpunt innemen, als je zelf slachtoffer bent geweest van de Holocaust..? Hajo Meyer is duidelijk in zijn antwoord op deze vraag:

“Omdat geen enkel geleden onrecht nieuw onrecht rechtvaardigt. Nooit, onder geen enkele omstandigheid, al was die nog zo gruwelijk en neem van mij aan: Auschwitz wás gruwelijk. Maar joden als Leon de Winter rechtvaardigen daarmee het geweld tegen Palestijnen of Libanezen en ze vinden joden die daar anders over denken verraders. Zelfs mijn pleegbroer heeft het me ooit letterlijk geschreven: Hajo, je bent een verrader. Natuurlijk raakt me dat, maar de primitieve gedachtegang die daar achter steekt: dat je kwaad met kwaad moet vergelden, vind ik erger. Ik ben liever verrader dan dader van misdaden.”

Maar heb jij dan zelf nooit gedacht in 1945: ik ga naar Israël, een veilig land opbouwen voor de joden?

De Gazastrook, een landstrook van 10/15 km bij 60 km. Ongeveer de helft van het gebied tussen Amsterdam en Rotterdam.

“Natuurlijk. Kort na de bevrijding dacht ik óók: dat Israël, dat wordt wat, daar moet ik heen. Mijn ouders waren fel anti-zionistisch en ze waren vermoord. Maar zelfs zij hadden waarschijnlijk eieren voor hun geld gekozen als Israël het enige veilige land ter wereld zou zijn geweest. Maar dat was het niet. Al vanaf 1946, het begin van de strijd om een joodse staat, was er nauwelijks een onveiliger en rotter land waar je als jood kon wonen: armoe en altijd oorlog. Israël is niet dat minimale wonder van God, die zich uiteindelijk het lot van de joden zou hebben aangetrokken. Als dat waar zou zijn, kan ik een minimaal wonder definiëren dat God zou hebben moeten verrichten: de stichting van de staat niet in 1948 maar 15 jaar eerder. Maar dat heeft God dus niet vermocht of gewild.”

Waardoor is Israël in jouw ogen een mislukking geworden?

“De meeste Duitse zionisten waren idealisten, sterk geworteld in de Duits-joodse cultuur van Verlichting en humanisme. Maar er is geen Duitse jood geweest die een politieke positie van gewicht heeft gekregen. Poolse en Russische joden hebben de politiek van Israël bepaald. Zij zagen Israël als een koloniaal project, waarvoor de Palestijnen, in hun ogen een minderwaardig soort inboorling, moesten wijken. Al in de jaren tachtig sprak ik met mijn pleegouders in termen van ‘Adolf’ Begin en ‘Heinrich’ Sharon, terwijl mijn pleegmoeder als jong meisje nota bene voor de zionistenbond had gewerkt.

Israël was toen voor het eerst Libanon binnengevallen, had daar huisgehouden als vandalen en Sharon stond toe dat er een massamoord werd gepleegd in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila. Voor mensen die de geschiedenis van Israël volgden, was dat allesbehalve nieuw. Sharon heeft als militair in 1953 persoonlijk opdracht gegeven om 69 Palestijnen, merendeels vrouwen en kinderen, te vermoorden. Dan praat je toch over een gruwelijke oorlogsmisdaad?”

Ben je niet bang met dit soort uitspraken de antisemieten in de kaart te spelen?

De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionnisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..! Het westerse nieuws heeft er kennelijk ook geen boodschap aan..

“Als ik daar bang voor was, zou ik nu al toegeven dat de antisemieten gewonnen hebben. De enigen die echt geïnteresseerd zijn in de groei van het antisemitisme zijn Israëlische politici zelf, die daar dan ook hun uiterste best voor doen. Perez, Sharanski, Sharon, om maar twee oud-ministers én een ex-premier te noemen, hebben het letterlijk gezegd: kritiek op Israël is de huidige vorm van het antisemitisme. Zo krijg je iemand als Dries van Agt dus in de hoek van de antisemieten.
Godzijdank laat hij zich daardoor niet van de wijs brengen, maar zwakkere karakters worden zo inderdaad antisemiet. Mensen als Sharon vinden dat niet erg, want de joden moeten bang gemaakt worden en naar Israël komen zodat de tikkende etnische tijdbom onder de staat nog even wordt uitgesteld. Het aantal moslims begint het aantal joden in Israël natuurlijk angstwekkend te benaderen.

Amos Oz (bekend Israëlisch schrijver – red) citeert in een van zijn boeken een generaal die zegt: “Ik ben bereid om de grond onder de voeten van de joden in de Diaspora in brand te steken, zodat ze gedwongen worden gauw naar Israël te rennen. Ook als ik daarvoor hier en daar een paar synagogen in de lucht moet jagen.”
En wat zei Sharon toen hij Frankrijk bezocht en er joodse graven besmeurd waren met hakenkruizen?
“Franse joden, luister naar mij, jullie moeten gauw komen, want joden zijn in Frankrijk niet veilig.” Daar is president Chirac toen nog zo kwaad over geworden.”

Waarom is het niet gelukt deze oorlog tegen Hezbollah te winnen?

“Omdat er door een regulier leger nog nooit een definitieve overwinning is behaald op een guerrillaleger. De nazi’s lukte dat niet in Joegoslavië, de VS niet in Vietnam, de Russen niet in Afghanistan en ga zo maar door. Kijk, in de Gaza-strook is altijd gebruik gemaakt van verhongerde of wanhopige Palestijnen, die in ruil voor een ziekenhuisbezoek of geld inlichtingen gaven. Maar van Hezbollah wisten de inlichtingendienst en het leger niets. Toch trok men Libanon binnen onder het motto: over vijf dagen zijn we weer thuis.
Zelfs in Israëlische kranten kun je nu lezen hoe goed getraind Hezbolllah bleek, en met welke inzet zij hun gewonde kameraden trachtten te redden. Het Israëlische leger was absoluut niet voorbereid op de tactiek, de vechtlust, de wapens of de logistiek die door Hezbollah werden gebruikt. Maar dat gebrek aan kennis komt óók voort uit de diepe minachting voor wat de Arabieren worden genoemd.”

Dat mag dan een inschattingsfout zijn geweest, maar wat doe jij als je met raketten wordt bestookt en elke dag bang moet zijn voor zelfmoordaanslagen?

Het indringende boek van Dries van Agt over de rücksichtloze onderdrukking van het Palestijnse volk, is recht vanuit zijn hart geschreven.

“O, maar wacht even, ik keur geen enkele terreur goed en ik vind natúúrlijk niet dat Israël van de kaart moet worden geveegd! Maar het Palestijns-Israëlische conflict is uitgegroeid tot een geopolitiek focuspunt voor de hedendaagse problemen van deze wereld. Als je dat niet oplost op een rechtvaardige manier, zal het alleen maar van kwaad tot erger gaan. Israël moet terug naar de grenzen van vóór 1967; het is een grote fout geweest om de bezetting niet terug te draaien.

Maar de kern van de zaak is dat de menselijke gelijkwaardigheid van de Palestijnen nooit is erkend. De historische zionistenkreet was: Een land zonder volk voor een volk zonder land. Ja gut, daar lopen wel wat van die bruine mensjes rond, maar die verjagen we toch?

Toen Colin Powell (oud-minister Buitenlandse Zaken van de VS – red) Sharon voor het eerst ontmoette, vroeg Powell of dat zó moest met de Palestijnen. Waarop Sharon zei: “Maar meneer Powell, wij hebben gekeken hoe jullie dat 150 jaar geleden deden met de Indianen. Die hebben jullie toch ook steeds verder verdreven totdat er niets meer over was?” 150 Jaar geleden was de westerse wereld kolonialistisch en imperialistisch en werden mensen met een andere huidskleur voor minder aangezien, allemaal waar. Maar Israël, dat zichzelf graag als een westers, modern land afficheert, is daar mee begonnen in 1946 toen het kolonialisme passé was. Ze hebben het altijd over het terrorisme, maar ze vergeten hun eigen terrorisme.”

De verdrijving van Palestijnen in 1946 valt niet goed te praten, net zomin als de bezetting van Palestijns gebied in 1967, maar hadden de Palestijnse leiders zich niet beter kunnen richten op economische ontwikkeling en scholing?“

Hoe dan? De Gaza-strook is één groot concentratiekamp, met een werkloze, verpauperde bevolking die een normaal leven onmogelijk wordt gemaakt. Ik ben daar vorig jaar geweest samen met Dries van Agt en andere oud-ministers uit Duitsland en Ierland. Alleen al hoe je daar binnenkomt is bij de wilde spinnen af. Je gaat door kooien van zeker wel een kilometer. Maar het áller-, áller-ergste is Hebron, omdat kolonisten zich daar middenin de stad hebben gevestigd waardoor duizenden Palestijnse winkeltjes en bedrijfjes gedwongen werden te sluiten.
We liepen in de kasba in Hebron – die is overdekt maar er zitten gaten in – toen er, pats, een hele grote, zware fles vlak naast ons uit elkaar spatte. Als je die op je kop krijgt, had je wel dood kunnen zijn. Dat doen die joodse settlers dus, want daar beneden woont toch maar Arabisch ongedierte dat daar niet hoort. Israël beklaagt zich dat Hamas en Hezbollah de staat Israël niet erkennen, maar kun je een staat erkennen die zich niet wenst vast te leggen op grenzen? Ja, zegt premier Olmert dan, dat komt later wel. En de wereld trapt daar in?”

Een feitelijke kaart die de onteigening van Palestijns gebied dramatisch in kaart brengt..

x
Uit schuldgevoel over de Holocaust?

dr. Hajo Meyer:
“Het zionisme is een verraad aan het Jodendom.

Daar waar het Jodendom universeel en humanistisch is, is het zionisme precies het tegenovergestelde..!”

“Natuurlijk. Daarom vind ik ook dat je het begrip antisemitisme eigenlijk niet meer kunt gebruiken, want daar kleeft het vergif van Auschwitz aan. Kijk, tweeduizend jaar lang is het anti-judaïsme van de kerken – het begrip antisemitisme werd pas voor het eerst gebruikt laat negentiende eeuw – een xenofobe beweging geweest tegenover een groep met nul komma nul politieke macht. Bewijs: tijdens de Tweede Wereldoorlog is er geen ene moer gebeurd om de joden te helpen, niets. Nu is Israël een van de machtigste staten ter wereld, die de machtigste staat van de wereld, de VS, als grootste bondgenoot heeft. Die hele haat is totaal anders geworden. Alsof je honderden Libanezen kapot kunt bombarderen en bijna een miljoen uit hun huizen kunt jagen, zónder gehaat te worden.”

Je tegenstanders zullen zeggen: wees blij dat joden eindelijk politieke macht hebben en kunnen terugslaan.

“De Duitse publicist Herman Broder, een goede vriend van Leon de Winter, heeft geschreven en ik citeer: ‘Israël is tegenwoordig dader, omdat de joden, na 2000 jaar van slachtoffer zijn, er achterkwamen dat dader zijn leuker is en dat daders langer leven.’ Ik heb daarop geantwoord dat Broder in één opzicht gelijk heeft. In Auschwitz heb ik een oud-commandant van de gaskamers meegemaakt, die herdershonden op ons losliet. Hoe harder wij huilden, hoe meer hij lachte.
Dus meer plezier? Ja. Maar of je langer leeft, hangt af van de vraag wie je was voordat je dader werd. Als je nooit gedeugd hebt, dan zal ‘n mens meer of minder doodslaan niet uitmaken. Maar als je daarvoor een fatsoenlijk mens was, overleef je dat niet. Kijk naar het toegenomen geweld in Israël. Hele gezinnen gaan daaraan kapot. Als je als soldaat dingen hebt moeten doen die tegen je moreel-ethische principes ingaan, kun je daarna niet meer een goede huisvader of echtgenoot zijn.”

En jij dacht in Auschwitz nooit: overleven, daar gaat het om?

Dat klinkt misschien raar. Maar het is waar dat ik me er altijd van bewust ben geweest dat overleven geen zin heeft als ik daarvoor het brood van een doodzieke kameraad moest stelen. Leuk hoor Hajo, dat je er nog bent, maar je moet altijd in de spiegel kunnen blijven kijken – dat heb ik, ook in Auschwitz, elke dag tegen mezelf gezegd. Kijk, over mijn leven tot ik uit Duitsland moest vluchten, heb ik niets te klagen: fijne, liberale, ontwikkelde ouders, niet onbemiddeld bovendien. Zelfs op het nazi-gymnasium waar ik zat, heb ik tot de Kristallnacht in 1938 feitelijk probleemloos kunnen functioneren. De periode daarna, ja, die was natuurlijk verschrikkelijk.

Maar ik ben niet opgevoed met het beeld dat alle niet-joden jodenhaters zijn. De kern van het jodendom is altijd de herinnering aan alle vervolgingen door de eeuwen heen geweest. Dus ik begrijp wel dat veel joden, zeker na Auschwitz, paranoïde zijn, en menen dat Israël alle recht heeft om nu maar eens hard terug te slaan. Maar ik vind dat je dat moet bestrijden. Kwaad met kwaad vergelden, roept alleen maar meer kwaad op.”

Waarom ging je uiteindelijk niet naar Israël, terwijl je dat na je bevrijding uit Auschwitz wel overwoog?

“Puur om wat ik toen als egoïsme zag. Als veertien jarig jongetje moest ik van huis vluchten en ik had zeven lange jaren niet het gemakkelijkste leven van de wereld, om een understatement te gebruiken. Ik had genoeg in de grond gegraven, zowel in het vluchtelingenkamp in Wieringen als in de concentratiekampen van de nazi’s – pionier spelen in Israël hoefde voor mij even niet.

Ik wilde mijn studie afmaken en een goeie baan krijgen. En trouwens, het was een drama geworden. Ik weet nog – ik was toen tweedejaars student natuurkunde – dat ik bedacht dat ik me zou moeten specialiseren in hydraulische technieken en in stromingsleer, zodat ik kon bijdragen aan projecten voor een betere waterverdeling in het Midden-Oosten.” Hij lacht: “Nou, de geschiedenis kennende, was ik geëindigd als waterdief!”

* * *

60 gedachten over “Niets rechtvaardigt het Israëlische geweld..!

 1. Als je gezien hebt dat een Palestijnse terrorist, liggend op de weg door een Israëlische soldaat wordt afgeknald, en daar nog mee ingestemd wordt door het publiek., dan is het moraal wel ernstig gezakt?
  Vn moet hier radicaal tegen in gaan!

  1. Only you
   Alles is relatief Het meisje met het rode haar ( haarlem 1940) Hanny schaft was in de ogen van de duitsers een terroriste, voor de nederlanders een vrijheidsstrijder, en heldin. Zolang je mensen dood op verzoek ( befehl) heb je nog niet begrepen dat de volgende dode jijzelf kan zijn…..

  2. Dat zei mijn buurman ook! Als je wraak zoekt moet je 2 graven maken. Ik maak er 7 miljard. Dat soort gezegden zijn een beetje onzinning in de tijd van thermonucleaire wapens. Ik heb ideeen die nog veel gevaarlijker zijn dan een thermonucleaire oorlog. Ze rijden nu al mensen plat met vrachtwagens elke maand. Als ze mijn ideeen zouden weten. De elende! Houd er toch mee op corrupte zelfbenoemde elite voordat iedereen weg is.

  3. Marcel, Hanny Schaft was een communiste, mijn vader heeft haar gekend, het is door de Nederlandse verraders kliek overheid verboden om bloemen bij haar afgelegen monumentje in de duinen neer te leggen, wat ik als ik in Nederland ben zeker doe, dat Oostenrijkse Meisje, is het fenomeen van, nou niet mijn geweten ik heb andere herinneringen en gevoelens hier over.
   Ik kan me opwinden dat door het type Arnold hier, met zijn gezever onze hele linkse Sociale denken, is verkwanselt, en wederom door de Nederlandse Joden, mijn vader heeft menig oorlogje gevoerd binnen zijn partij met Paul de Groot, maar ze zijn slim, en zij hebben alle tijd, hun streven is zo anders als het onze, groet Jenne

  4. Anti Christ, de sociaal democraten waren in wezen de grootste vijanden van de arbeiders klasse, het ergste waren de Fransen, de Volkskrant liet het zich nooit ontgaan om de Communisten te naaien, tja het eind van het liedje is, dat ze uitgenaaid zijn, opgelost als iets wat van binnen uit is verrot, de Communisten zijn gebruikt en misbruikt door de Khazaarse Joden met hun pseudo communistiese Bolsjewieken, en de socialisten werden Nationaam socialisten, of gewoon in naam cosialist zonder ideologie de mensen voor hun persoonlijke karretje spannen.
   Wel jammer van de echte Communistische kern, een goed soort mens, waren met zekerheid niet op de hoogte wat er zo al in Rusland werd uitgespookt, idealisten met een enorme zelfopoffering, mijn vader heeft nog in Spanje gevochten in het Tailmann bataljon, die vruijheids oorlog tegen het Fazisme Franco, is verloren van wege de Franse sociaal democraten die de grenzen sloten, om Hitler een plezier te doen, groet Jenne

  5. Anti Christ, alle Nederlandse media, waren al van af het begin gekocht door de Gladio Organisatie, de USA-CIA etc. de hetse tegen alles wat links of uit het oosten kwam, werd heftig aan meegewerkt, en nog luister en kijk naar onze media, een hele groffe mensen volks verlakkerij, Jenne

  6. Feit blijft dat in de jaren zeventig en tachtig de CPN en diverse zogenaamde “vredes” bewegingen flink gesubsidieerd (en geïndoctrineerd) werden door het toenmalige Politbureau.
   Dat zou nog tot daar en toe zijn, maar het werd categorisch tegengesproken door de bestuurders van deze organisaties in die tijd.

  7. Helemaal waar, het ging hard tegen hard, de USA-Zionisten hadden het er toen al druk mee, via hun radio Vrij Europa en hun Gladio indoctrine.
   Het verzet in 40-45 kwam van een Klein groepje Communisten, waar van er nog snel in de nadagen van de oorlog in Velsen werden vermoord, ha ha die verzets mensen met al hun medailles en barretjes op, die overal worden opgetrommelt bij herdenkingen, het is één grote belachelijke vertoning, ze dansen op het graf van echte mensen, maar zo zit de wereld nu één maal inelkaar.
   Ook jouw reactie is niet nieuw in deze contexst, de PvdA heeft altijd gemist wat de echte Revolutionaire geest wel heeft, het leven naar hun uitgesproken ideologie, ja en de daarbij eventuele gemaakte fouten.
   Ze hadden er beter aan gedaan, hun leven aan zich zelf te besteden, het streven naar een betere en humainere wereld, ach is mooi voor boeken, het wordt door de mensheid jammer genoeg nooit zo erg begrepen en herkend, Jenne

  8. Daarbij komt ook nog Links,rechts of groen links wat maakt het nog uit als je hebt kunnen zien en de gevolgen hebt kunnen ondervinden van de laatste coalitie van PVDA en de VVD?
   Het door Jenne genoemde linkse sociale denken is misschien niet verkeerd maar als ikzelf aan sociaal denk dan betekend dat voor mij begaan zijn met iedereen en helpen daar waar nodig en niet de naam dragen en heel andere dingen doen.
   Voorbeeld.
   Iemand heeft geen geld meer en wil spullen verkopen om de rekening te kunnen betalen dan kan de koper denken ik help die persoon door die spullen te kopen maar wordt die persoon echt geholpen of wordt die persoon nog verder verarmt?En wat als alle spullen verkocht zijn?
   De één z,n dood is de ander z,n brood en niet zelden wordt daar misbruik van gemaakt.Op dit moment zijn velen buiten hun schuld om in financiele problemen gekomen omdat zij eerder nog werk hadden wat ook meestal een hoger inkomen betekende waar alles op gebaseerd was en door automatiseren of digitaliseren zijn zij hun werk kwijt geraakt en daardoor in de problemen gekomen terwijl niet zelden de aandeelhouders van bedrijven hun zakken extra vullen.
   Hier ben ik van mening dat die persoon niet zijn spulletjes moet verkopen maar dat de wetgever zijn verantwoordelijkheid moet nemen en die zakkenvullers moet aanspreken op hun gedrag en waar blijven de vakbonden?

  9. Arnold, Nederland is verworden tot een schaamteloos land, op uitzonderingen na natuurlijk?
   De sociale contrôle is niet meern want volgens de PvdA socialisten strookt dit niet met hun ideé van vrijheid.
   Als oudere mensen niets vermoedend de hele dag op hun Eigen uitwerpselen moeten zitten, om dat anders door meer personeel het 500 000 EU salaris van de directeur naar beneden moet.
   Als de pseudo socialisten als Kok dure banen als comissaris bij grote bedrijven durft te vervullen, of Bos Bank directeur kan worden, dan kan je spreken van volks verlakkerij.
   Als de Volkskrant van eens een politiek krant van de sociaal democraten, verworden is tot een banaal réactinair rechts leunende krant, en het als zodanig niet meer zo lang gaat maken.
   Verder als iemand denkt rijk te zijn en er daar door bij te horen, als zijn rijkdom bestaat uit een huis met een top hopotheek, een auto op maandelijkse aflossingen, zijn vacanties financieerd, nog geen 100 EU in reserve heeft, en dan in de problemen komt, ja die vraagt er dus om.
   De slemielen aan de zelfkant, die dreigen alles te verliezen is dramatisch maar helaas het hoord er bij, vroeger toen men nog de sociale contrôle had, werd je aan alle kanten geholpen, als problemen had, maar en daar ben ik het met je eens het beleid van de politiek van de laatste 30 a 40 jaren, heeft niets met sociaal te doen, ja en de mensen vonden het goed, rekenden zich rijk, en nu moeten de aller armsten op de blaren zitten, en helaas dit is nog maar het begin, Jenne

  10. Arnold, en die paar bittere woorden aan je gericht, moet je me maar voor excuseren, je bent soms wat breed sprakig, maar daar heb ik soms ook last van, vriendelijke groet Jenne

  11. Jenne 1.12
   Jenne je hoeft je niet te verontschuldigen en ik neem je ook niets kwalijk.Het gaat er mij om dat we leren van elkaar en dat we proberen duidelijk te krijgen wat er allemaal gebeurd.Inderdaad ben ik “soms” zoals jij dat noemt breedsprakig,de reden daarvoor is dat wanneer ik iets schrijf (mijn mening geef)ik dat goed wil onderbouwen zodat het ook duidelijk wordt waarom ik die mening ben toegedaan of waarom ik een bepaalde reactie geef.Soms heb ik wel het idee dat mensen reageren op een wijze die mij doet vermoeden dat er niet goed gelezen of begrepen wordt en dat is jammer en ook ik zal dat mogelijk wel eens hebben.Zo gaf Getreal in 2 een reactie waar ik van mening ben dat er niet goed begrepen wordt waardoor Hajo Meier verkeerd uitgelegd wordt (zie mijn reactie 2.2) waardoor de verkeerde conclusie getrokken is en daarom begrijp ik ook jouw reactie in 2.3 weer niet die het schrijven van Getreal juist ondersteund.

  12. Arnold, ik neem geen stelling tegen of voor het Jodendom, interesseerd mij niet echt.
   Ik neem wel stelling voor goede Joden en tegen slechte Joden,dit natuurlijk weer tussen haakjes, en met grote hoeveelheden twijfels, en niet oordelen of veroordelen.
   Dus binnen het menselijke vak, en binnen mijn wereldtje, heb ik mensen leren kennen, goede en kwade, en daar kan ik over oordelen verder niet !
   Dan zijn er de nodige anecdotes over en met Joden, denk daarbij aan de Koopman van Vénétie, de verhalen uit mijn kleine boekje, ja en dan de laatste wereld oorlog, persoonlijk zou ik liever geen onderscheid willen maken tussen omgekomen mensen, ik vindt een dode Jood of dode Duitser om het even, het is meer al het verdriet geleden, het menselijke leed, wat mij pijn doet, maar het is al zo lang aan de gang als dat er mensen rond lopen op deze planeet schijnt het, dus de tranen blijven voor eeuwig biggelen, Jenne

 2. Prachtig verhaal. Bijna om tranen van in je ogen te krijgen.
  Maar wat deze joods zionist vertelt is pure gecontroleerde oppositie in meest verfijnde vorm. En opnieuw trapt iedereen er weer met open ogen in. De slachtofferrol uitspelen van de vreselijke holocaust staat natuurlijk altijd centraal in het hele verhaal. Daar gaat de massa altijd meteen voor plat. Goed voor de marketing Deze zogenaamd ‘eerlijke jood’ vertelt er voor het gemak maar niet bij dat onderzoek aangetoond heeft dat Auschwitz helemaal geen vernietigings-kamp was(!) en zeker geen plaats was waar honderdduizenden joden zijn omgebracht. Hij liegt letterlijk een zielig maar uitermate moedig verhaal in elkaar om iedereen te laten geloven dat joden echt fantastische, kritische en vooral menslievende mensen zijn.
  Voordat je dat blind aanneemt, misschien goed om eerst even “The protocols of the learned elders of Zion” te lezen of op YT te bekijken.

  1. Ik ga geen tijd besteden aan de “holocaust”. De 2e wereld oorlog was georganiseerd bij de Engelse bankiers. Alle slachtoffers zijn even erg. Dat er mensen zijn die hun slachtofferschap belangrijker vinden dan dat van anderen zegt precies wat jij nu zegt over hun werkelijk motieven.

   https://www.reddit.com/r/history/comments/4yt5pr/heres_a_photo_and_translation_of_a_soviet/

   Ze vonden laats een kogelhuls van een gewonde Russische soldaat bij Stalingrad met briefje erin “neem wraak in mijn naam mijn broeders!”. Het is tijd dat de Rothschild-Zionisten die al 300 jaar deze massamoorden organiseren voor hebzucht en ambitie de rekening krijgen. Ik werk eraan! Wraak en gerechtigheid zijn onderweg naar Londen.

  2. Getreal 2.
   Citaat van Hajo Meier uit artikel.
   Maar ben niet opgevoed met het beeld dat alle niet-joden jodenhaters zijn.De kern van het jodendom is altijd geweest de herinnering aan ALLE VERVOLGINGEN door de eeuwen heen geweest.Dus ik begrijp wel dat veel joden,zeker na Auschwitz,paranoide zijn,en menen dat Israel alle recht heeft om nu maar eens hard terug te slaan.Maar ik vind dat je dat moet bestrijden.Kwaad met kwaad vergelden,roept alleen maar meer kwaad op.
   Hieruit blijkt niet dat Hajo Meier iedereen wil laten denken dat joden echt fantastisch,kritisch en vooral menslievende mensen zijn want hij schrijft zelf dat veel joden door paranoïde menen dat Israel het recht heeft om nu maar eens hard terug te slaan en daar is Hajo Meier het niet mee eens.
   Wat betreft Auschwitz en uw opmerking daarover zou het u sieren om uw uitspraak te onderbouwen bv met een verwijzing naar het door u genoemde onderzoek bij voorbaat dank.

  3. Getreal, ja dit is het gekende scénario, scène naar scène wordt opgevoerd, en in de epiloog vind je altijd het kwaad ondervonden, niet de wijze waarop zij dit opriepen.
   In een oud Engels boekje wat speciaal over het Joden probleem in Engeland handeld, staan diverse verhalen hoe zij handelden, in een stadje in midden Engeland, waren op een gegeven oogenblik alle inwoners min of meer verschuldigd, door onoverkomelijke hoge rente, en een vies chantage spel groeide die schuld steeds maar door, ze staken hun Koppen bij elkaar, en verzamelde alle Joden in hun kerk gebouw, en staken de boel in brand, dit was in Derbij in 1600 zeveel,
   En nu zijn ze weer opgezadeld met een ongelovelijke hoeveelheid niet Engelsen, hoe dit af gaat lopen who knows, Jenne

  4. Getreal.
   Soms is de werkelijkheid anders dan ons geleerd wordt/is en omdat uw schrijven over Auschwitz een ander beeld geeft dan de meesten is geleerd en geloven kan dat als holocaust ontkennen of anti-semitisch gezien worden.Daarom vroeg ik u om uw schrijven te onderbouwen met bv verwijzingen zodat anderen het kunnen lezen en hun eigen mening kunnen vormen.Feit is natuurlijk wel dat de overwinnaars bepalen wat in de geschiedenisboekjes komt te staan en vanuit dat standpunt gezien is het logisch dat zij weinig positiefs over hun toenmalige vijanden zullen schrijven.Een ander voorbeeld is dat Hitler Rusland op 22 juni 1941 is binnengevallen om lebensraum te krijgen maar als u deze verwijzing leest zult u wellicht een heel andere indruk krijgen.http://altrechts.com/het-oostfront/ ook is het natuurlijk vreemd dat veel over concentratiekampen is geschreven van de Duitsers maar dat je echt zelf moet zoeken naar berichten over Duitsers in gevangenschap in geallieerde kampen aan het einde en na de oorlog.Vergeet ook niet hoeveel vrouwen in Berlijn door de Russen zijn verkracht.Eerst kon ik het ook niet geloven maar omdat dit onderwerp hier al eerder ter sprake is geweest en door verwijzingen die gegeven zijn en door zelf dingen op te zoeken weet ik wel dat niets is wat het lijkt.

  5. Hier een verwijzing welke over Duitse krijgsgevangenen gaat in geallieerde gevangenschap https://www.youtube.com/watch?v=gKGQ65guU3o
   Oorlog is nergens goed voor behalve voor hen die gigantische winsten boeken door oorlogen in stand te houden of te veroorzaken en daarom zou de aandacht beter daar op gericht zijn in plaats van dat mensen elkaar afmaken.

 3. Greta Duisenberg zal vast smullen van dit artikel. Bah, de anti Israël club komt mij de strot uit.
  Ik zou zeggen: doe eens onderzoek naar “de Palestijnen” en hoe zij misbruikt worden in dit conflict door de anti-Israël (Arabische) landen

  1. Zo Peter, je propaganda-kanon tevoorschijn gehaald? We kunnen overal onderzoek naar doen hoor. Maar als je verdomd in te gaan op de ESSENTIE van wat de Joodse natuurkundige Hajo Meyer te vertellen heeft, houdt het een beetje op met een gezonde discussie. Enne..

   Over onderzoek naar de ‘anti-Israëlische (Ararbische) landen’ gesproken.. Kennelijk niet op de hoogte van deze FEITEN? Over ‘arabische landen’ gesproken..
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/zionistisch-saudi-arabie/

   En heel opvallend ook dat Israel nog NOOIT is aangevallen door IS.. Toch?
   Ohja, hier is het e.e.a. over deze zaak te vinden. Circumstancial evidence, zoals dat heet..

   http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-the-israeli-hospitals-treating-wounded-soldiers-from-the-violence-across-the-border-10121010.html

   https://defence.pk/pdf/threads/israels-mossad-reveals-list-of-secret-allies.300370/

   En ja, de Palestijnen gewoon blijven treiteren, kleineren, schofferen, bestelen, vermoorden, hun kinderen doden, etc. Ik wil de uitspraak van Amira Hass van hierboven nog wel een keer plaatsen.. Anti-Israelclub van Joden zélf..? Of weet je niet wat het Zionisme behelst..? Wacht ik zal het zo doen:

  2. Ik heb een Joodse moeder! Dat gebruik ik altijd om de Mossad psyops gek te maken. Een hele hoop Joden op een kleine plek op aarde die de baas proberen te spelen over 200 Arabieren. Dat gaat fout aflopen zei mij vader al 30 jaar geleden. Sinds die 30 jaar zijn ze enkel beestachtiger geworden in het vermoorden van vrouwen en kinderen van de Arabieren.

   https://youtu.be/-evIyrrjTTY

   Ik ben nu al 2 jaar de Arabieren aan het overtuigen om het te laten eindigen zoals in dit filmje. De dwazen willen er nog steeds zelf wonen. Ik ga mij helemaal suf lachen als ze weg zijn.

   Als je op een dag in Israel sterf door de wraak van de Arabieren kan je niet zeggen dat je dat niet zag aankomen. Niemand zal medelijden met jou hebben.

 4. Het op immense schaal GERICHT levend cremeren van burgers (en in dit geval met 28 kiloton 1945 type TNT, fosfor en napalm in een monsterlijk uitgeplozen soort, verspreiding en volgorde = uitwerking zonder kernstraling mee te rekenen ca. 4 – 6 Hiroshima atoombommen: het ijskoud/gestoord gewetenloos uitmoorden van vluchtelingenkamp Dresden met 1,2 miljoen zielen) staat in ieder geval wel vast en ontlokte een Britse veteraan de opmerking dat men erger was geworden dan de Nazi’s: http://tinyurl.com/kfrrmjd

  1. Een oorlog gemaakt door de Rothschild-Zionisten. WW1 en WW2.

  2. Onno, Dresden was helaas niet de enigste grote stad, die levend gecremeerd werd, duidelijk de Engelsen (Joden) wilden hun revenge.

   Verder nog vreemder een land die zoveel vreselijke oorlogs daden aan de lijfe onder vonden heeft, toch opnieuw mee gaat in het oorlogs Voeren, tegen een land wat door Duitsland al zo geleden heeft, Rusland, uit en in naam deze maal, van de genen die de moordenaars van het Duitse volk waren, Engelse zionisten.
   Je zoekt hier voor een verklaring, maar bestaat die wel, Jenne

  3. Duitsland is nog steeds een enclave van Amerika.
   Vietnam was slechts een vervolg op een ingeslagen weg.
   Als je ‘zielig’ bent, ‘bedreigd’ wordt anderen moet ‘verdedigen’ dan sta je boven de wet.
   Trump is een gevangene van zijn eigen schoonzoon (wat die schoonzoon voor macht heeft en nog meer krijgt…) of was Trump altijd al een trekpop?

  4. Koekje, correctie Duitsland is nog steeds een enclave van de Joodse zionisten, via hun bezit wat Amerika heet ! Maar ze schijnen er heel tevreden mee te zijn, moeke Merkel, is zo zwaar gechanteerd met haar sex afwijkingen, dat zij alleen nog maar een beetje schaapachtig kan lachen en ja knikken, en bij de Duitsers ontbreekt alle emotie, murf geluld door de politiek ! Trump is een acte van het Great Catsby denken, geld en voor de rest niets !
   De Russen beschikken over superieure wapen systemen, electronische systemen, van daar de catastrofe met hun Cruise missiles. The lezen in de site wat een vijand van de USA is verklaard, de VT to day.
   groet Jenne
   De Joden Israel gaan hun gestolen gas bij Cypres aan de EU leveren, een soort indirecte oorlogs verklaring aan Rusland.

 5. Ik heb zoveel lol gehad om de Israelische psyops de afgelopen 2 jaar! Die gingen de Arabieren bedreigen met hun “Samson Option”.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option

  Toen was ik zelf al 2-3 jaar propaganda aan het doen om een wereldwijde thermonucleaire oorlog te veroorzaken. Toen ik die dreigementen van die Zionistische psyops las op https://syrianperspective.com/ toen besefte ik opeens dat het ook “doomsday machine” is. Dus zodra iemand een thermonucleaire bom/raket op Israel gooit dan gaat de doomsday machine ook af.

  Dus vanaf dat moment ben ik gaan roepen “de Samson optie is geen afsrikken maar een kans!!!”. Die Zionistische psyops hebben sindsdien nergens meer gedreigd. Zo grappig! Instructies van bovenaf!

  1. Die domme Joden in Israel realiseerden zich niet dat je soms een piloot hebt die iedereen te pletter wil vliegen.

   http://www.gq.com/story/germanwings-flight-9525-final-moments

   Een persoon in de buurt van een thermonucleair wapen hoeft hem enkel naar Israel te sturen om de “Samson Option” in werking te stellen. Een perspon hoeft er ook maar propaganda voor te doen! Aangezien ik een Joodse moeder heb en Samson een Jood was zou het wel prettig zijn als we in lijn met het verhaal een Jood hebben die de pilaren onder de wereld van velen opzij duwt.

   Wat is het toch gezellig op aarde met die Rothschild-Zionisten. Ze halen het beste in mensen naar boven.

 6. Wij scherpen hier wel alle waarheden aan maar wat ook waar is, is dat in het verleden Golda Meiir over het Palestijnse vraagstuk zei:

  “Wij waren hier vroeger de Palestijnen dus de oorspronkelijke bewoners en als zij zich aanpassen kunnen wij met elkaar in een vredig Israel leven”.

  1. Als je in Israel bent, dan ben je een onderdeel van het probleem en een legitiem militair doel. Je hebt er niks te zoeken. Mijn vader vond het altijd grappig die domme Joden in Israel want er bestond bij hem geen enkele twijfel dat ze deze strijd met 200 miljoen Arabieren zouden winnen op de lange termijn. Ze krijgen minder kinderen. Dus het is op de lange termijn een getalletjes geval.

   Wat mij betreft mag het een plek worden waar geen enkel mens woont de komende 10.000 jaar omdat het te sterk vervuild is met plutonium en strontium. Dat was ook God zijn bedoeling. Een heilig land, dus geen mensen!

   “It is not materialism that is the chief curse of the world, as pastors teach, but idealism (delusions). Men get into trouble by taking their visions and hallucinations too seriously.”

   – H. L. Mencken

   Religies zijn sprookjes, waanideeen. Er bestaad geen heilig land. Ook een waanidee. Je bent niet uitverkoren, waanidee.

  2. “Wij waren hier vroeger de Nederlanders dus de oorspronkelijke bewoners en als zijn zich aanpassen kunnen we met elkaar in een vredig Duitsland leven.” A.H. 😉

  3. “Wij scherpen hier wel alle waarheden aan”. Hahaha Wim, vind jij dat werkelijk als je hier al die gekleurde onzin leest van sommige commentatoren?
   En zodra je op eenzelfde prikkelende manier terug gaat schrijven (met een andere “aangescherpte waarheid”, wordt het pas echt gezellig.

  4. Wim Warbout
   Volkomen onlogisch relaas van deze Golda Meiir, wie wat aanpassen wie wat waar oorspronkelijke bewoners, dit geld voor alle semitische volkeren, maar niet voor die lastposten van een Turcomanen / Khazaren,
   die hebben daar in wezen net als in andere landen niets te zoeken.

 7. Voor een goed begrip dient men terug te gaan tot de Balfour declaration. Deze had in de eerste plaats geopolitieke (o.a. ht Suezkanaal) en energiebelangen op het oog. Het “beloofde land ” is er maar nadien bijgekomen als pasmunt voor de Zionisten die de USA in WO I hebben betrokken. http://www.rense.com/general69/makf.htm
  Nog een bron : http://mondoweiss.net/2012/11/the-suez-canal-and-the-british-empires-need-for-the-balfour-declaration/
  met citaten :
  “..Scott continued to reason that there should be a Zionist state in Palestine because, “Palestine has a special importance for Great Britain because in the hands of a hostile Power, it can be made…a secure base which a land attack on Egypt can be organised…” Therefore, it is in Britain’s interest that “no Power should be seated in Palestine” that “is likely to be hostile” to British Imperialism.[8] -…………
  It informed its readers that the “special interest of the British Empire in Palestine is due to the proximity of the Suez Canal.” The only obvious conclusion is then to imperatively “effect a Zionist restoration under British auspices.” ……………
  ……At the turn of the twentieth century, eighty per cent of the shipping passing through the Suez Canal belonged to the Empire.[12] Therefore, with Palestine in close proximity to the canal it was thought best to colonise it with European Jews so as to pre-empt any challenge to the British presence in Egypt either from the indigenous Arabs or another foreign power. The newly European Jewish settlers were to be the Praetorian Guard of Egypt and specifically of the Suez Canal. As such, in the words of Winston Churchill, European Jews would then “be especially in harmony with the truest interests of the British Empire”[13] rather than “unassimilated sojourners in every land.” –
  Over de oliebelangen :
  https://hendersonlefthook.wordpress.com/2014/09/20/illuminati-nazis-the-illegal-state-of-israel/
  met citaat :
  “Israel would serve, not as some high-minded “Jewish homeland”, but as lynchpin in Rothschild/Eight Families control over the world’s oil supply. Baron Edmond de Rothschild built the first oil pipeline from the Red Sea to the Mediterranean to bring BP Iranian oil to Israel. He founded Israeli General Bank and Paz Oil and is considered the father of modern Israel.”
  Uit deze citaten blijkt dat er dan ook andere motieven aan de grondslag lagen van de staat Israël, dan het “beloofde land….”.

 8. Beste WTK ers, wat moet ik denken bij het lezen op ; new.euro-med.dk ;
  wat daar geschreven wordt over niet alle Joden, maar de belangrijkste groep onder hen, is het allemaal waar, moet je het au sérieux nemen, in dit geval wat te doen ? !
  Jenne

  1. Jenne 8.
   Wanneer je dit bedoeld https://new.euro-med.dk/category/english denk ik dat je het wel serieus mag nemen en misschien is het verstandig de gebeurtenissen in samenhang met het geschrevene te vergelijken.Poetin heeft laten weten dat nog een aanval van de VS op Syrie beantwoord zal worden.Ook de ontwikkelingen tussen Noord Korea en de VS lijken de verkeerde kant op te gaan.Het ziet er alles behalve goed uit.

  2. Jenne Uitgestrekt uitbundig mad medical mediterraan to the max artikeltje mag ik wel zeggen, mag ik dat zeggen, jah …, het zijn best gezellige meest oudere jongens met een fancy magical mystery tour hoedje op met zorgvuldig gecoiffeerde grijzende punt baardjes die elkaar maar al te goed kennen van de golfballenbaan en vooral hun versie van de BiblioBijBaalBal, ze houden van oude voorspellingen en om het zo te draaien dat die nog gaan uitkomen ook, knap staaltje als je dat werkelijk kan gaan bewerkstelligen, ze hebben iets met de Ukraine klaarblijkelijk, en de nieuwe hoofdstad krijgt een naam die begint met een Z, dat haal ik er in de gauwigheid zo even uit, de opper goeroeboeroeh uit de achttiende eeuw, waar ze hun kluppie kennelijk heimelijk naar vernoemd hebben, gaat weer opstaan zo gauw de voorspel plannetjes in een meer voldongen stadium geraken, elke moment kan die weer uit den doden opstaan! http://new.euro-med.dk/20170119-trump-doomsday-chabad-lubavitcher-putin-doomsday-chabad-lubavitcher-john-mccain-doomsday-chabad-lubavitchr-so-peace-or-doomsday.php ‘Jordan Maxwell- “Christianity is not what people think it is” ‘ https://www.youtube.com/watch?v=Hp1Y7X50qMs ‘Magical Mystery Tour’ https://www.youtube.com/watch?v=jIDEZ_frJBs http://www.encyclo.nl/begrip/heimelijk

  3. Hyper Alert,

   Goed gedacht een voorspelling doen, met mystieke kantjes, en er dan zorg voor gaan dragen dat die voorspelling uit komt, om zo het geheel van een zweem van geloofwaardigheid te voor zien !
   Hyper, wil je vragen je opinie te geven op de reactie van mij over die native Indians.
   Jenne

  4. Ik heb het allemaal gelezen. Ik heb een andere mening. Die elites willen helemaal geen WW3. Ze zijn er doodsbang voor.

  5. http://in.rbth.com/opinion/2016/01/05/nuclear-overkill-the-quest-for-the-10-gigaton-bomb_556351

   Waarom de ELITES al 60 jaar doodsbang zijn voor WW3. Even lezen! WW3 gaat heel snel nucleair en dan is het over voor iedereen. Ook de elites! Wij hebben maar 1 SS-18 (Satan) commandant nodig om de planeet te vernietigen. Alle beweringen dat de ELITES WW3 willen of de overbevolking willen reduceren zijn gewoon “scare tactics”. Ze zijn zelf doodsbang. Het leven is te goed voor ze!

   “What men value in this world is not rights but privileges.” – H. L. Mencken

   https://youtu.be/7W33HRc1A6c
   George Carlin de profeet! Pack your shit folks we are going away!

  1. De NAVO en het Pentagon hebben geen legers meer. Iedereen die het spelletje door heeft wil niet vechten voor deze corrupte zelf benoemde massa moordende elites.

  2. Ze willen niet meer vechten nu de Rothschild-Zionisten zijn ontmaskert! Daarom moest het altijd geheim blijven!

   “Alex I am not supposed to say this but I have SAS officer confirmation this was not Assad’s doing. It’s a false flag with, you guessed it…………..Mossad ultimately orchestrating it. Oh my how the world has been lied to. I was even told of growing unrest among US troops about what is going one. They know!”

  3. Of de aanval op Syrie door de VS nu een fals flag was of niet daar kan men over twisten maar wat jij zegt Genies of Death dat ze niet meer willen vechten blijkt niet uit de berichten dat er schepen richting Korea gestuurd zijn.Tenzij alles fake is vind ik het niet verstandig van Trump en de vraag is wat de gevolgen zullen zijn.

  4. Met 100.000 man red je het niet. Je hebt er wel 2 miljoen nodig. Hebben ze die?

   http://www.viewzone.com/wardeaths.html

   Ze kunnen zeker een leger van 100.000 man op de been brengen. De Chinezen hebben er net 150.000 naar de grens gebracht en Iran heeft er 150.000 extra Syrie ingevlogen. Aflsachten! Het duurt niet langer dan 3 maanden en de Rothschild-Zionisten zijn door hun “useful-idiots” soldaten heen. Dan moet het thermonucleair worden!

   https://youtu.be/LAf0QnLFS7Q
   Everything is proceeding as I have foreseen!

 9. Het CIDI wil dat de site AltRechts voorheen Frisse kijk.nl geblokkeerd/verwijderd wordt omdat er een lijst zou op staan met namen van “Nederlandse joden en staatsvijanden”.
  Het zou doen herinneren aan Duitse lijsten van joden en half joden zodat ze opgepakt konden worden en ook zou de lijst haat en geweld oproepen.http://nos.nl/artikel/2170558-cidi-wil-site-met-lijsten-joodse-nederlanders-en-volksvijanden-offline.html
  Wat ik dan vreemd vind is dat het CIDI aan Koenders vraagt of hij actie wil ondernemen terwijl het thuisland Israel afgelopen week nog een aanval heeft uitgevoerd in het soevereine land Syrie wat levens had kunnen kosten waar ik het CIDI dan weer niet over hoor.Wat vind het CIDI bv van de slachtingen in Palestijns gebied op vrouwen,kinderen en mannen? Misschien mogen ze gelijk aan Koenders vragen of hij contact met Nethanyahu opneemt om hem ter verantwoording voor zijn ( oorlogsmis)daden te roepen.

 10. Elke dag die God geeft, ook mijn God, staat er wel een stukje ergens in de Europese Media over de Joden, ik wordt hier stront ziek van, of zij de enigste bewoners van deze planeet zijn, die kwaad is aan gedaan, terwijl zij nu het zelfde doen met hun medemensen en buren de Palastijnen, zij beschikken over veel veel macht, dit moet snel en efficace et efficient worden gekort wiekt, zij brain fucken de massa voortdurend, en staan overal voor aan met hun brutale Koppen, werkelijk kan ik me over opwinden, en die klootzakken onze gekozen leiders kruipen ze voortdurend in hun reet !
  Jenne

 11. Wat een schandalig onmenselijke mensen moeten er wel leven in Israel, vanavond op RT weer een opstandig meisje, een Palestijns meisje, een mensenkind als de onze met kogels doorboord, vermoord zonder werkelijke reden, je moet er maar mee weg kunnen komen met je geweten, en met de uitleg tegen over je eigen Joodse dochtertjes, zo als Anne Frank.
  Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.