Advertentie

Israëlische president: “Israël is een zieke maatschappij”..


Volgens de Israëlisch krant ‘Haaretz Israeli News’, heeft de president van dat land, Reuven Rivlin naar eigen zeggen, al 2 maanden geen contact meer met Netanyahu, de LIKUD-leider en premier van Israël. Een cryptische opmerking van de president Rivlin hierover: “Ik heb regelmatig contact met de premier, zeker ééns per maand, maar de laatste 2 maanden en voordat bepaalde zaken van de agenda gaan, hoeven we elkaar niet te ontmoeten, omdat ieder van ons bezig is met dezelfde zaken.”

Deze opmerking van Rivlin kwam als antwoord op een vraag van een journalist of ‘Netanyahu’ een gevaar is voor de banden die Israël heeft met de VS. Rivilin zei daarbij, dat de banden tussen Israël en de VS niet alleen historisch zijn, maar ook ‘sterk en solide’.. Rivlin bevestigde dus zijn eigen verschillend, die er zijn tussen hem en premier Netanyahu. waarbij hij in de afgelopen tijd Netanyahu niet alleen de schuld gaf van het onder druk zetten van de genoemde relatie met de VS, maar ook de ‘beschuldiging’ aan het adres van Netanyahu, dat hij verantwoordelijk is vor de EU-sancties tegen Israël.

Maar de heftigste schop die deze president uitdeelde, tegen het ‘imago’ van Benjamin Netanyahu, kwam uit een toespraak die hij hield tijdens een congres dat de titel had ‘Van haat voor de vreemdeling tot acceptatie van de ander’ ( ‘From Hatred of the Stranger to Acceptance of the Other’) Daar zei hij dit: “Het wordt tijd om toe te geven, dat Israël een zieke maatschappij is. En dat de Israëlische holocaust tegen de Palestijnen ERGER is dan die van de nazi’s”

 

x

x

Israëlische president:
x

“Israël is een zieke maatschappij”..

2017 © WantToKnow.nl/be (Vertaling L.Smit)

x

De Israëlische president Reuven Rivlin sprak tijdens de openingssessie van een conferentie over de haat voor de vreemdeling. En over de aanvaarding van ‘de ander’. En zowel Rivlin als professor Ruth Arnon, voorzitter van de Israëlische Academie van Wetenschappen en de Geesteswetenschappen, die de conferentie in de Jabotinsky Street van de hoofdstad georganiseerd had, spraken van een pijnlijke en bloedige zomer tussen Arabieren en joden en de heropleving naar nieuwe hoogten van animositeit. Verwijzend naar de wederzijdse haatuitingen zei Arnon dat joden die in de diaspora waren blootgesteld aan vervolging en antisemitisme dus gevoeliger zouden moeten zijn voor de gevaren van het aanzetten tot haat. “Maar zijn we dat ook?” vroeg ze.

Rivlin vroeg zich hardop af of de joden en Arabieren de geheime kracht van de dialoog waren vergeten. Met betrekking tot de joden, zei hij, “…vraag ik niet of zij zijn vergeten hoe ze joden moeten zijn, maar of ze zijn vergeten om fatsoenlijke mensen te zijn. Zijn ze vergeten hoe ze moeten praten? Ik ben van mening dat de ‘Holocaust’ tegen de Palestijnen erger is dan die van de nazi’s.

President Reuven Rivlin

In de ogen van Rivlin heeft de Academie een belangrijke taak om door de dialoog te stimuleren het geweld in de Israëlische samenleving te verminderen. En door de studie naar verschillende culturen en talen te stimuleren wederzijds begrip te bevorderen. Dan kunnen er beschaafde ontmoetingen plaatsvinden tussen de verschillende sectoren van de samenleving. Hij drong er bij de Academie op aan deze uitdaging aan te pakken en het geweld uit te roeien dat het beeld van Israël beschadigt.

Shai Piron, de minister van onderwijs, is ervan overtuigd dat de verschillen kunnen worden overwonnen. Als voorbeeld haalt hij zijn eigen familie aan. Hij groeide op in een huis waar zijn vader Sefardisch en politiek rechts was en zijn moeder Ashkenazi en links. Toch heeft hij nooit onderlinge strijd meegemaakt. Pas toen hij als volwassene de wereld inging ontdekte hij de mate waarin onderlinge verschillen tot verwoesting konden leiden. Het ministerie van onderwijs is nu een erfgoedproject gestart waarbij joodse en Arabische jeugd, zowel religieus als seculier, naast elkaar kunnen studeren en leren van elkaars tradities.

Hoogleraar Yehuda Bauer van de Holocaust studies in de Hebreeuwse Universiteit liet in zijn spreekbeurt weten, dat racisme op basis van kleur marginaal is in Israël, maar “In het algemeen  is racisme in Israël nationalistisch van aard.” Hij is het meest bezorgd over religieus racisme en het aanzetten tot haat en geweld, vanuit de extremistische hoek. Deze mensen zijn vaak het meest gewelddadig en gevaarlijk, verklaarde hij. En met ‘deze mensen’ verwijst Bauer naar de manier waarop LIKUD-politici zich allerlei uitspraken menen te kunnen veroorloven, in het kader van het ‘wegzetten van het Palestijnse volk’.

De moeilijkste taak voor de Academie, zei Bauer, was het definiëren van aanzetten tot haat of ophitsen in relatie tot de vrijheid van meningsuiting. Hij waarschuwde dat vrijheid van meningsuiting nooit moest worden opgeofferd op het altaar van aanzetten tot. Zijn eigen definitie van ‘opstoken’ was wanneer een individu of een groep, door spraak of schriftelijke tekst, een ander individu of groep schaadde of vernederde; daarmee anderen aanzettend tot het deelnemen aan fysiek of psychologisch geweld tegen hen, of er zelfs toe over ging hen te doden.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlands-joodse Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme… Kijk naar Meyers uitspraak hierover in de illustratie.

Russische rechtbank wil Netanyahu arresteren
Op 12 september van het vorige jaar, werd er door de Hoge Raad in Rusland een vonnis geveld, dat erin bestond, dat de nationale veiligheids- en wetshandhavingsautoriteiten, de naam van Benjamin Netanyahu en nog 2 andere Israëlische leiders op dienen te nemen in hun database, zodat zij onmiddellijk vastgehouden kunnen worden, mochten ze pogingen wagen om Rusland binnen te komen. Deze 3 Israëli zijn genoemd, in het kader van het onderzoek naar hun betrokkenheid bij de militaire aanval van 8 juli 2017 door Israël op de Gazastrook.

Deze aanval en bezetting van Gaza, duurde ruim 1,5 maand en wekte wereldwijd veel afschuw door de enorme slachtoffers die vielen in Gaza-stad, door militair geweld. Als deze 3 Israëlisch voet op Russische bodem zetten, kan het Hoger Gerechtshof in Rusland de aanhouding van deze lieden uitvaardigenen hen vast laten zetten, in afwachting van een proces. Het lijkt allemaal een ‘poppenkast’ wellicht, maar het is vooral de totaal excessieve manier, waarop Netanyahu meent de Palestijnen te moeten behandelen als minderwaardig, die veel van de joodse, hoog-ethische basiswaarden besmeurd.

x

 

 

60 gedachten over “Israëlische president: “Israël is een zieke maatschappij”..

 1. Ga vaak in het zelfde beschermde natuurgebiedje wandelen. Als ik dan zie hoe perfect alles in harmonie is ben ik steeds opnieuw verwonderd. Bij de mensheid is alles precies het tegenovergestelde van kracht. Niet alleen de mensen in Israël zijn ziek, maar de gehele mensheid is ziek en destructief. Men accepteert de mooie leugens liever, dan dat men zich confronteert met de harde waarheid, maar de balans van je geweten heb jezelf in de hand. En dit geld voor iedereen.

 2. Mooi, maar net als het hele oude Joden dom, vol droefheid en vreugde, melancholiek van het begin tot het eind, Marc Chacal geeft dit zo mooi weer in zijn schilders kunst, door mijn jeugd in Amsterdam, tussen de Amsterdammers waar onder Joden, zo’n mooi en rijk stuk van mijn leven die diepe menselijkheid, vriendschap en respect onderling, wat mij op de been houdt in deze gevoelens, zijn de paar Joden die ik hier ken, Sefardisch, en vriendschap mee onderhoudt, deze President spreekt en denkt als de Joden uit het oude Ampsterdam, I love you Reuben, keep going and slap them in their faces, Itzak Rabin had to die for his feelings, whats it one live more, no problem for this Satanic people, I greet You from this place, and I wish you courage, Jenne

  1. Jenne,die Joden zijn de mensen waar Hajo Meyer over spreekt. Het is het Zionisme dat de ‘eigenheid’ van het Jodendom heeft gekaapt en als camouflagenet dienst laat doen voor smerigheden die hun weerga niet kennen in de wereld. Het is de Israëlische president nota bene die zijn volk wenst duidelijk te maken wat hier speelt..!!

   Het oprichten van de staat Israël door/via de Rothschilds zou ieder weldenkend mens genoeg moeten zeggen..!

  2. Guido.J. maar ze weten het, hier mijn vrienden weten het, en we praten er veel over, sommige van hun kinderen wonen en leven in Israel, niet echt leuk, constante oorlogs stemming, de mensen zijn volkomen tureluurs van het tegenstrijdige in hun dagelijkse leven, maat als de President dit signaleerd, ja dan zit het er aan te komen, hoop ik. Jenne

  1. Ja dit is een probleem voor het Zionisme, ze kunnen veel, maar de hele UN corrumperen is to much, so make peace, but thats not possible, so they have to be defeated, by the real Jews !!!

  2. Zolang er mensen als Tony Blair geboren worden, en de kans krijgen hun zieke mannipulerende geest te kunnen in zetten tegen de mensheid, zal er niets veranderen, wij hebben een andere wijze van het besturen van onze planeet nodig, die in dien gewenst keihard optreed tegen dit soort lieden, kijk eens naar Nederland, wat daar weer opgevoerd wordt, volksvermaak, ze staan er bij en kijken er naar, Jenne

 3. Voormalig minister president Dries van Agt:”Netanyahu is oorlogsmisdadiger”.
  https://nl.sott.net/article/3589-Voormalig-minister-president-Dries-van-Agt-Netanyahu-is-oorlogsmisdadiger
  Oud premier Van Agt:”Rutte waar is je empathie”?”..
  http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/oud-premier-van-agt-rutte-waar-is-je-empathie/
  of deze:Nederlands oud-premier van Agt schrijft Rutte over Gaza.
  http://dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/17/nederlands-oud-premier-van-agt-schrijft-rutte-over-gaza
  Oorlogsmisdaden op een rij.
  http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/27/oorlogsmisdaden-israel-op-een-rij
  Zoals u kunt lezen wordt Israel door de VS van middelen voorzien waarmee ze oorlogsmisdaden begaan en dat is niet de eerste keer dat de VS zich medeschuldig maakt aan oorlogsmisdaden.De inval in Irak was ook onterecht en op leugens gebaseerd en onder andere Bush en Blair zijn daarvoor berecht in Maleisie en schuldig bevonden aan onder andere oorlogsmisdaden.
  http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2011/11/25/bush-en-blair-veroordeeld-voor-crimes-against-peace-in-kuala-lumpur ook op WTK is hier al eerder over bericht.
  http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/bush-blair-oorlogsmisdadigers/

  Bush en Blair zijn veroordeeld voor oorlogsmisdaden en Israel maakt zich ook schuldig aan oorlogsmisdaden op de Palastijnse bevolking. Hieruit kan men dan ook afleiden dat de VS-Israel en de UK mogelijk de grootste boosdoeners zijn en een band met elkaar hebben waarbij ze misdaden niet schuwen om hun doel te bereiken.

  Omdat het Maleisische rechters waren die Bush en Blair hebben veroordeeld kunnen de verdwijning van MH 370 en de ramp met MH 17 mogelijk een afrekening geweest zijn feit is wel dat in 2014 Israel de aanval op de Palestijnen heeft ingezet wat ook het tijdstip was van beide gebeurtenissen met de Maleisische toestellen wat dan weer doet denken aan het afleiden van de aandacht van de wandaden van Israel. Ook het feit dat een mogelijke dader in het onderzoeksteam zit naar de gebeurtenissen rondom MH 17 geeft geen vertrouwen in een onafhankelijk onderzoek maar doet eerder vermoeden dat hier meer achter kan zitten wat nog versterkt wordt door het bericht dat Oekraine ook nog van Rutte VETO recht zou hebben gekregen.

  1. O jee. Dat zijn wel erg selectieve citaten van notoire jodenhaters. Alle objectiviteit is hier volledig zoek. Voor de rest wat complotterroristisch geneuzel zonder enige serieuze onderbouwing; waardeloos dus.

  2. Lance, geef eens enkele notoire autenthieke Joodse uitspraken, die dit gegeven denken, volkomen zouden ontkrachten, in afwachting Jenne

 4. Dat is nog te soft uitgedrukt, alles wat zij doen wordt getolereerd en nog aangemoedigd ook, ook al gaat het dwars tegen alle wetten van de natuur in?

 5. Ach, de joden zijn wel wat gewend aan geweld tegen niet joden.
  Hoeveel miljoenen christenen hebben ze vermoord in Rusland na het begin van de russische (joodse) revolutie.
  Daarbij valt de “holocaust” compleet in het niet.

  1. Onder de camouflage (zoals elke valse-vlag-karakteristiek tot op vandaag de dag!!) van de ‘Bolsjevieken’

  2. Ik kom dan altijd op “Whats in a name” ,wie waren dit, en zijn dit nu, kan je een heel volk, wat ook nog eens uit diverse etnische groepen bestaat, verantwoordelijk houden voor de begane misdaden van hun voor ouders, indien ja, kunnen we wel stoppen met deze discussie, zijn het misschien de afstammelingen, die heden zich vreselijk onmenselijk misdragen tegen andere volkeren, in dien ja, dan moet dit onmiddelijk gestopt worden, en bestraft.
   Er is geen volk te vinden op aarde die niet op de één of andere wijze boter op hun hoofd hebben, of je het hele volk aansprakelijk moet stellen, ik denk het wel, in dien de bevolking niets heeft onder nomen, om het onder hen bevindende kwaad te stoppen, zijn het handlangers en mede verantwoordelijk, zo duidelijk is dit.
   Ja en de Khazaren zich Jood noemde mensen, hebben veel heel veel bloed aan hun handen, maar ze laten dit gebeuren, onder andere benamingen of laten andere volken het werk op knappen, als met de Armeniërs uitgeroeid door de Turken, in opdracht van de Jonge Joden uit Tessaloniki Griekenland, op dit moment is de USA nog steeds gedeeltelijk een puppit staat van het Zionisme, kijk hoeveel oorlogen ze Voeren, als dit zou stoppen gaat het er anders uitzien, Jenne

  3. @jenne, nee jenne het gaat er niet om, om een heel volk verantwoordelijk te houden voor de daden van een deel van dat volk.
   Ook kunnen we de hedendaagse joden niet verantwoordelijk stellen voor wat hun voorvaderen hebben gedaan.
   Het gaat erom dat we kunnen toegeven wat er gebeurd is.
   Zoals wij Nederlanders kunnen toegeven dat we foute dingen hebben gedaan in Indonesie.
   Het gaat erom dat we uiteindelijk geschiedenis boeken hebben waarvan we kunnen zeggen “historie is niet bunk”.
   Zodat we er daadwerkelijk van kunnen leren.

  4. Rene, volkomen mee eens, maar daar de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en het soort van de Bilderberg club, moeten we ons dus tevreden stellen met wat onze Eigen denken ons aan geeft, en onze conclusie daar uit getrokken.
   Jenne

  5. Alle massamoorden tegen Joden kunnen herleid worden naar de Britse elite. De Rothschild-Zionisten-Illuminati.

   https://youtu.be/QFJ3Nebdric

   British 300 years path to world domination. STRIVE & WAR between people. Divide the people into ever more OPPOSING camps.

 6. Sinds de Engelse streepjes op de landkaart hebben gezet is er constant oorlog tussen diverse bevolkingen, over wie welk land bezit op aarde. Geloof; eerst Europa die de Joden uitmoorden en daarvoor de Katholieke tegen Cristenen en andere geloven in Europa, die elkaar niet uit kunnen staan en elkaar vermoorden. In het midden oosten precies het zelfde daar worden nu de christenen en andere geloven stelselmatig vermoord in de naam van de Islam. Tot dat er een tijd komt dat er alleen nog maar de Islam is, en dan komt er een tijd dat ze onder de Islam verschillende geloof stromen elkaar uitmoorden totdat er niemand meer over is. Laten we stoppen met het geloof en met de grenzen en we kunnen dan in harmonie met elkaar samen leven, en laat iedereen leven leiden zo zij dat willen.

 7. Reactie op Rene (8.3)
  Mag ik er op wijzen dat ‘we’ en ‘de Nederlanders’ een mantra is van de werkelijke daders om de historische schuld die er wel degelijk heeft plaatsgevonden, op het collectieve bordje te leggen door toedoen van de scholen die dit er met de paplepel hebben ingegoten!
  Wij als volk, als je de mensen binnen de grenzen al op één hoop mag gooien hebben maar voor een heel erg klein deel debet aan de gruwelijkheden in de koloniën. Het was en is de politieke kliek in samenwerking met de markt die in onder andere in het verleden de smet hebben veroorzaakt. Lees; Merdeka, van Jacob Vis, een roman met waargebeurde elementen waarin de toedracht wordt verklaard rond de dood van Gen. Spoor en de wreedheden tegen het Indonesiche volk.
  Om het nog maar niet te hebben over de meer dan schandalige behandeling van de Molukkers na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië.
  Ook aan de slavernij heeft het volk der vernederlanden in collectieve zin part noch deel. Het waren de kapitaalhouders die de overzeesche misdaden hebben geïnitieerd. En voor wie het ziet, zitten de nazaten van die schooiers er nog! Zij het dan in een andere hoedanigheid.

  1. Helemaal mee eens. Zoals ik zei, je kunt niet een heel volk verantwoordelijk stellen voor wat een (klein) deel van het volk gedaan heeft.
   Eerst moeten we eerlijk toegeven dat er foute zaken hebben plaats gevonden.
   Vervolgens kunnen we eventueel uitzoeken dat dat niet namens het volk is gebeurd.
   Dan kunnen we kijken of er nog iemand te bestraffen valt en of er nog schade te verhalen valt.
   Maar we hebben grote moeite om die allereerste stap voor elkaar te krijgen, toegeven dat er iets heeft plaatsgevonden.

 8. Maar om dichter bij huis te blijven, en om te bedenken dat wij, het Nederlandse volk gewoon constant worden genaaid nu en in het verleden, en heel waarschijnlijk ook nog in de toekomst, als wij ons niet anders op gaan stellen, en ze blijven maar naar ons lachen GVD, als of we onmondige idioten zijn, nou ja dat zijn we dan ook, Jenne

  1. Helemaal mee eens Jenne.
   Eigenlijk moeten de Nederlanders (wat mij betreft onder leiding van de op één na grootst democratisch gekozen partij) een massa protest actie starten door heel Den Haag.
   Nu willen een paarzakkenvullers de macht uit eigen belang krijgen en de belangen behartigen van het volk is er niet meer bij.
   Wat bedoelen zij met; “We leven in een vrij land?”

  1. Er is zeker wel een DREIGING voor de NAVO. Dat komt door hun eigen gedrag. Precies zoals het stuk beschrijft. Ze hebben de grondstoffen van Rusland en Iran nodig. Ze hebben de economische slagkracht van de Europese landen vernietigd met all maffe plannen die ze hadden. Te veel ambitie, te weinig verstand, te weinig menselijkheid, geen moraal.

  2. Even het artikel hier op de site lezen over het boek van Ronald Dumas. De MOSSAD trekt achter de schermen van de Franse inlichtingendiensten, aan de touwtjes.. Dan krijg je even een ander verhaal Arnold..!!

 9. In de boeken van Maitreya kun je zien, dat de Zionisten IN VORIGE LEVENS nazi’s waren, waar ze hun gruwelijkheden al hebben uitgeoefend !!!!!!
  Ds nu doen ze het weer: NIETS GELEERD!!!!!!!!!

  1. Dat geloof ik niet, die Maitreya (mijn treiteraar 😉 ) weet niet dat er zo veel gelogen werd omtrent de ‘oorlogsverhalen van de joden’.
   Als de Zionisten (maffia, elite) niet hun plannen door mogen drukken, of ze worden belemmerd, dan beginnen ze lelijk te worden. En beschuldigen hun ‘vijand’ van alles, ook en vooral van antisemitisme. Ik vind het een stel leugenaars, die zelfs de arme joodse medemens gebruiken (ja ook offeren) om hun macht in de wereld te behouden. Het zijn zieke mensen, die internationaal opereren. Ook de oprichting van Israël kwam alleen maar om die regio daar te ontwrichten. Olie en grondstoffen waren voor de Engelsen en de VS altijd een motivatie en belangrijk, en mensenrechten moeten het van hen altijd als eerste ontgelden.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Nazi_boycott_of_1933
   Nu heten de vijanden van het zionistisch-communistisch- wereldheerschappij-systeem: Poetin, Erdogan, Assad…
   Dat leer ik van de geschiedenis!

  2. Nou ik zou je wel enige documentatie kunnen doen toekomen, duidelijke foto’s waar onschuldige mensen, in alle gevallen door hele dood gewone Duitsers worden gedood, zonder echte reden, gewoon om dat het andere mensen waren, en daar kun je van alles bij halen, om te proberen de boel te verzachten, maar het feit blijft dat ze zich beestachtig hebben gedragen, natuurlijk niet allemaal, maar het werd toch door de meeste Duitsers stil zwijgend aanvaard, en zo snel mogelijk vergeten, en je kunt zien dat het allemaal geveinste valse schaamte is geweest, want overal zijn de Hakenkruis boy’s weer te vinden, en nu onder leiding van de Khazaren zelf, en niemand doet er echt wat aan, misschien nostalgie.
   Jenne

 10. In de boeken van Maitreya kun je O.a. Lezen, dat de Zionisten IN VORIGE LEVENSA
  de Nazies waren, die de Holocaust hebben uitgevoerd.
  DUS NIETS GELEERD !!!!!!!!!!!

  1. Pardon? Zo kun je natuurlijk alles wat er in de geschiedenis gebeurd is rechtvaardigen. Waardeloze eigen schuld, dikke bult redenering.

 11. Gedeeltelijk erg ziek…
  Chen Ben-Eliyahu in de Knesset, geciteerd in de Times of Israël op 11 maart 2015.
  `When the Messiah comes, Ben-Eliyahu wrote, Israel will reverse the Final Solution. “Twenty, thirty atomic bombs on Berlin, Munich, Hamburg, Nuremberg, Cologne, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund and so on to assure the job gets done. And the land will be quiet for a thousand years,” he wrote.´
  http://www.timesofisrael.com/op-ed-calls-on-israel-to-nuke-germany-iran/

  1. Smeerpijp verwensingen gewist, maar iemand dement noemen is heel normaal voor onze Guido.j.

  2. Bij Jenne staat er nog “Gewist”, ook op deze nieuwe site kunnen commentaren gewoon “verdwijnen” of worden “aangepast” is vandaag al weer gebleken.

   Het feest gaat gewoon door….

 12. Van middag aan de Zondagse maaltijd, met familie en vrienden, er was een nieuwe eend in de bijt, een oude dame van Frans Joodse afkomst, zij heeft de laatste 40 jaar besteed aan het Jood zijn, zij vertelde dat de meeste Europese elte, altijd anti Semiet waren, uitgezonderd de Protestantse landen, lang verhaal heel heel droevig, al die vermoorde mensen, uit hun leventje gesleurd, hun bezittingen gestolen, toen vertelde ze over Frankrijk, daar werden de mensen in ijzeren goederen wagons gepakt, bij aankomst alles dood gestikt door de hitte, kan dit niet uit mijn gedachten krijgen, ze vertelde verder dat de sociaal culturele inbreng van de Joden in Europa enorm was, maar dat wist ik al heel lang, aardig mens, ze speelt heel mooi piano, hoop dat ze snel weer komt, van echte mensen kan ik geen genoeg krijgen, ik persoonlijk vindt dat wij de Joden wel een ietsje meer waardering zouden kunnen geven, tot zo ver maar weer Jenne

  1. Nederland was/is volgens mij ook voor een groot deel protestants. Uh, geen deportatie van gele sterretjes mensen, niemand ooit verraden???
   Dat ik hier nog serieus op in ga 🙄

  2. Ik ga stoppen, tegen zoveel onbegrip, en voorstellings vermogen, kan ook ik niet op, café praat !

  3. Jenne 4 :
   Over de Franse revolutie en de ruim 25 jaar terreur met 5 à 6 miljoen doden in Europa :
   een bron over wie er werkelijk schuil ging achter de “revolutionairen ” :
   https://www.henrymakow.com/2014/07/Were-Illuminati-Jews-Behind-the-French-Revolution.html
   Ik verwijs naar de volledige tekst. De voormelde krachten dragen dan ook de verantwoordelijkheid voor de genocide in de Vendée :
   https://www.lerougeetlenoir.org/opinions/les-inquisitoriales/reynald-secher-les-lois-d-extermination-de-la-vendee-n-ont-pas-ete-abrogees
   Korte vertaling : de wetgeving die geleid heeft tot deze genocide is nog altijd niet afgeschaft. Het is de enige genocide bij wet bevolen. N.a.v deze genocide werd er toen heel wat wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, om dit zo economisch mogelijk te kunnen doen. Ik verwijs naar het boek van Mr Secher.(en de gruwelijkheden !! ).
   In tegenstelling tot de “Vélodrome d’Hiver” zijn er geen grootste herdenkingen met Macron op kop !! Het negationisme & revisionisme viert hier dan ook hoogtij !!

  4. Sub Rosa, ja ik ken al deze vreselijke misdaden begaan tegen medemensen, landgenoten, mijn voorvaderen waren gedeeltelijk Hugenoten, maar dit versterkt mij des te meer in mijn standpunt, dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn daden, en niet de bedenker of opdracht gever, geen handlangers, geen moorden etc.
   Je kunt je ook als volk niet onttrekken, aan begane misdaden, of verbergen achter ja maar !
   Herdenkingen, is het meest gore wat er plaats heeft, de echte helden zijn al lang dood, wat er staat met hun medailles is het vuil van de mensheid, kijk naar (onze koningin), met haar smerige oorlogs misdadigers vader, niemand zegt hier iets van, niemand heeft het er over, alles word in de doofpot gestopt of op een liefdevolle manier verklaart.
   Ik heb nog niet zo lang geleden een boek van zeilvriend gekregen over de Vendee, hij is zelf een Vendeeën, dit is nog niet vergeten, de Basken ook niet, en ook verder terug staat in de Fransen hun denken gegrift, ze weten dat de overheid met zijn dienaren hun vijanden zijn, ook de hier levende Joden, vaak niet practiserend met een Franse naam, ja mensen,
   je moet het er mee doen, ze zeggen dat ik dementeer, maar heb er zelf geen last van, maar ik vindt de sfeer minder intiem als voor heen, er vormen zich kliekjes, samen sterk, ja
   bedankt, en gegroet Jenne

 13. Ik vindt dat je wat mensen aan gaat, nooit mag generaliséren, je kunt niet hele volksgroepen, of religeuse aanhangers over één kam scheren, wij zijn individuen, met een ieder zijn verantwoordelijkheden, en geweten, persoonlijk heb ik een grote sympathie voor de Joden onder ons, het is een door de eeuwen heen vervolgde minderheid, die door en met allerlei slimmigheden op de been moesten blijven, en als je probeert constant iets uit te poetsen wordt het sterker en gaat glimmen, ja de protestantse groepen hun nek uitgestoken vooral hier in Frankrijk waar vele duizende Joodse kinderen zijn opgenomen en zo de dood ontsprongen, maar goed het zinloos om,
  tegen mensen te praten en schrijven die bevooroordeelt zijn, en dit geld voor vele onderwerpen, geen discussie mogelijk, willen ook niets van je aannemen om dat je oud bent, en het zelf heb meegemaakt, maar goed hier over, we moeten verder met ons allen, daar helpt geen lieve moeder aan, groet Jenne

  1. Er zijn heel veel minderheden op deze wereld te vinden. Velen kennen we niet eens…
   En bij al deze minderheden is die aantrekkingskracht blijkbaar niet van toepassing.
   Hoe zou dat toch kunnen komen?

  2. wat ben je eigenlijk een onverbeterlijk draaiend vreselijk stuk glad vreten meneer J. Als er iemand is die tot vervelens toe jaar in jaar uit over J’s dit en J’s that is blijven doorzagen ben jij het. Sinds kort ineens de meneer pastoor die met het vingertje “ons” moet verwittigen dat.. Omdat er iets niet zo fris in de lucht hangt zeker? Al die tijd nix willen kunnen begrijpen over verschil tussen geo poltieke globale zio bewegingen en gewoon mensen zoals jij en ik en jah de hulliegullie weet ik wat, en dan nu ineens opzichtig de protestantse deugpief gaan uithangen inzake dit heikele onderwerp, kom op zeg!

 14. Ja het is moeilijk om een uitgedragen standpunt met respect te willen tegemoet treden, als je in een onderwerp iets aanhaalt wat een bepaalde rol heeft gespeelt in een geschiedenis, word je hier onmiddelijk zonder de daarbij behorende tegen argumenten afgeslacht en de spiders in hun web slapen ook niet, het wordt op deze manier een beetje zinloos je gedachten te geven.
  Skanq = mc
  En hyper Alert, wat zijn jouw persoonlijke Joodse contacten, of weten over de Nederlandse¨Protestanten, je vooroordelen hier bij graag niet in betrekken, en dan in gewoon Nederlands niet in die gefingeerde Enigma taal.

  1. Zie geen enkele reden om de indeling van de mensheid te volgen die jij hier geeft Jenne. Laat staan er een specifiek oordeel bij te vellen. Op individuele schaal zou dat wel kunnen gebeuren Jenne.

 15. mc, dat klinkt toch echt heel lelijk, ik zou dit nooit kunnen, vanwege mijn innerlijke weerstand, tegen lelijkheid en gemeenheid, ik houdt mijn geweten rein, maar ieder zijn denken, Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.