Advertentie

Ons hologram IS de weg naar de vrijheid..!!


X

Ons hologram is de weg naar de vrijheid

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Als klein kind werd ik volgens mijn ouders helemaal blij wanneer Orion in de herfst weer zichtbaar aan de hemel werd. Gaandeweg begon ik steeds meer te ontdekken van wat er zich hier op aarde daadwerkelijk aan het afspelen is, en heb ik lange tijd niet begrepen wat mij zo naar Orion toe trok. Het is ten slotte de thuishaven van de reptilianen en Annunaki, die ons hier al duizenden jaren gevangen houden. Een paar jaar geleden ben ik er achter gekomen, dat ik mij heb weten op te werken in de allerhoogste rangen binnen de Annunaki hiërarchie, om het geheim te kunnen achterhalen hoe we de mensen, afkomstig uit het sterrenstelsel waar ik vandaan kom en die hier op aarde gevangen zitten, te bevrijden.

Ik schijn dat geheim toen inderdaad ontrafeld te hebben, maar ben tegelijkertijd ontmaskerd. Dit had tot gevolg, dat ik zelf als een gevangene op aarde terecht  kwam, waarbij ook mijn geheugen volledig werd gewist. Tijdens ieder leven kwam die informatie beetje bij beetje terug, om vervolgens bij ieder overlijden opnieuw te worden gewist.

Blijdschap van het intact-zijn..
Dit proces heeft zich talloze levens herhaald. Gaandeweg, toen de kracht van de matrix iets begon af te nemen bleven er flarden hangen. Op steeds jongere leeftijd begon ik te voelen dat deze realiteit niet klopte, waarna ik mijn onderzoek opnieuw in gang zette. De blijdschap die ik als kind voelde, heeft zoals het nu lijkt, te maken met het feit dat ik daar voor het laatst volledig intact was en wist wie ik werkelijk was.

Door mijn onderzoek, om achter de waarheid van deze realiteit te komen, kan ik steeds duidelijker waarnemen hoe geraffineerd alles in elkaar zit, om die waarheid juist verborgen te houden. Alles is erop gericht, om mensen steeds opnieuw te hypnotiseren waarmee ze wat je hebt ontdekt, hopen te kunnen wissen. Die hypnose werd ineens heel duidelijk zichtbaar nu ik aan mijn nieuwe boek werk. Bij het herlezen van de tekst kom ik regelmatig hele stukken tegen die volledig kloppen, maar waarvan ik mij niet meer kon herinneren het geschreven te hebben.

De matrix is een elektronisch veld, dat een ‘omgekeerde'(gespiegelde) wereld creëert en de 3-dimensionale wereld scheidt van de 5-dimensionale, door een basisfrequentie uit te zenden, die een bepaalde dichtheid veroorzaakt. Hierdoor werd er een soort koepel/bubbel gecreëerd, die ons gevangen kon houden. De illusie van de matrix waarin we leven, wil ons laten geloven, dat we allemaal in dezelfde realiteit leven. Maar het tegendeel is waar. Zoals gevangenen in hun eigen cel opgesloten zitten, zitten wij gevangen in ons eigen unieke hologram.

Ieder in zijn eigen hologram.
Het decor in de verschillende hologrammen is hetzelfde, maar de waarneming kan per persoon verschillen. Alles in deze gevangenis is omgedraaid. Je kunt er bijna zeker van zijn, dat wanneer je uit officiële hoek een advies krijgt, je precies het tegenovergestelde dient te doen. We worden van kleins af aan getraind als kuddedieren die volledig onder hypnose worden gebracht, om niet meer zelfstandig na te kunnen denken. Onderstaand schilderij wat ik al vaker heb gebruikt, lijkt het dichtste bij die waarheid te zitten en bevat tevens de sleutel die ons zal helpen om onszelf te bevrijden.

Dit laat duidelijk zie hoe we allemaal, stuk voor stuk, in ons eigen hologram zitten, waarbij we worden aangestuurd door de matrix in het midden. Recent werd mij dit duidelijk gemaakt door twee verschillende voorbeelden. Het begon ermee dat een vriend van mij op het gras naast mijn huis lag. Ik zelf was aan het kokkerellen in mijn keuken. Plotseling riep hij mij, om snel naar buiten te komen, anders zou het gene hij wilde laten zien verdwenen zijn. Ik rende dus naar buiten en keek in de richting waar hij naar toe wees. Heel hoog in de lucht zag ik een vliegtuig, dat na enkele seconden achter de wolken verdween.

Aan zijn beschrijving te horen zag hij duidelijk iets heel anders. Hij had het over een ronde bol, die hij al meerdere keren in zijn leven had gezien. De bol, verdween net als het vliegtuig achter de wolken en was dus alleen maar zichtbaar geweest in zijn hologram. Ondertussen weet ik, dat UFO’s die zich aan groepen laten zien, gezien wensen te worden en niet tot de menslievende rassen behoren.

De ruimteschepen van de vrijheidsstrijders zullen nooit het risico nemen, om zich hier aan groepen te vertonen, omdat ze op de hoogte zijn van de fuiken van matrix waarin ze verstrikt kunnen raken. Maar laten ze zich slechts aan 1 persoon zien, dan kun je er vanuit gaan dat ze daar puur en alleen voor jou zijn en afkomstig uit de vrije wereld.

De volgende dag  waren de rollen omgedraaid.
Het was opnieuw prachtig weer en we besloten ‘s middags een boswandeling te maken. Op een gegeven moment liep ik enkele meters achter hem. Ineens verscheen er een ree, die vlak voor hem, dwars over het pad liep. Toen ik opgetogen “Wauw” riep, keek hij verbaasd om en bleek de ree helemaal niet gezien te hebben. In mijn hologram had hij de ree praktisch kunnen aanraken.

Dit waren dus twee duidelijke voorbeelden, die aantonen dat we binnen de verschillende hologrammen andere waarnemingen kunnen hebben. Twee dag later realiseerde ik mij dat de sleutel om onszelf te bevrijden, verstopt zit in ons eigen hologram. Hij ligt letterlijk voor het oprapen maar de meeste mensen kijken er overheen en laten zich meeslepen in bijvoorbeeld de COVID-gekte. Hoe strenger de maatregelen, hoe duidelijker het zichtbaar wordt, want het hangt er namelijk volledig vanaf vanuit welke tijdlijn je daar naar kijkt.

We moeten stoppen om in groepen te willen handelen, want het gaat puur en alleen om jou…! De aspecten van de mensen die jij in jou hologram te zien krijgt, kunnen in hun eigen hologram wel eens hele andere stappen nemen dan jij door de matrix te zien krijgt. En wat ook niet ondenkbaar is, is dat het aspect slechts  een lege huls is, die wordt aangestuurd door A.I., om het aspect van een rol te vertegenwoordigen. Alles is mogelijk in een hologram.

Australië en Israël, staan momenteel bekend als de landen met de strengste maatregelen. In Australië hebben ze nu besloten dat ongevaccineerde mensen hun huis niet meer uit mogen en straks opgesloten zullen worden in speciale kampen. Ook dreigen mensen in vele landen hun banen te gaan verliezen als ze blijven weigeren om zich te laten vaccineren. In de 3D- wereld lijken dit verschrikkelijke maatregelen, omdat je hierdoor steeds meer wordt opgesloten en buiten de maatschappij wordt geplaatst.

De wereld om ons heen is echter één grote illusie.
De èchte wereld zit binnenin ons. En omdat je uitgesloten wordt om nog langer aan die nep wereld deel te nemen, krijg je alle tijd om naar binnen te keren en te mediteren. Dit maakt je onzichtbaar voor de matrix en verbindt jij je automatisch met de talloze ruimteschepen afkomstig uit de vrije wereld, die sinds 22 maart jl. rond de aarde liggen.

Zij zenden met speciale apparatuur continu frequenties uit, die ons bewustzijn doen verhogen. Hoe meer je daar op bent afgestemd, hoe dieper ze inwerken en hoe sneller dit proces voltooid zal zijn. Want op het moment, dat jij weer weet wie je werkelijk bent, ben je in staat te vertrekken, en kun je terugkeren naar de echte aarde.

Wat een belangrijke toevoeging is om er dagelijks bij te doen, zijn de ademhalingsoefeningen van bijv. Wim Hof (HIER) Dat versterkt je immuunsysteem en je bloedsomloop en helpt je aanwezig te komen in je lichaam. Voor de achterblijvers zal er, wanneer jij vertrokken bent, niets veranderen omdat het aspect van de rol die jij hier speelde, in hun hologram gewoon door zal gaan. De echte aarde zal geen vreemde plek voor ons zijn, omdat we hier in een kopie van de echte aarde leven.

Het mysterie Tartaria.
Dit verklaart ook alles met betrekking tot Tartaria. We leven momenteel in een decor, waarin de echte inhoud die alles logisch kan verklaren, ontbreekt. Op de echte aarde werken ze echt met vrije energie, en zijn ze in staat de meest prachtige bouwwerken, die we hier wereldwijd tegenkomen, te construeren. Daar zouden we hier met de huidige kennis, niet toe in staat zijn. Ook zijn de kleuren daar veel mooier en intenser, de natuur is er niet aangetast, net zo min als het dierenrijk. En heb je hier een sterke band met dieren in je omgeving, dan zal dat daar alleen nog maar toenemen.

Op de nieuwe aarde, zullen we ook gebruik kunnen maken van de med beds waar we ondertussen steeds vaker over horen. Deze werken niet bij mensen die nog in de 3dimensionale wereld leven, om de simpele reden dat deze mensen de resultaten d.m.v. hun eigen scheppingskracht te niet zullen doen, omdat ze er niet in geloven. Een jaar geleden merkte ik dat ik niet langer in groepen kon verblijven. Dit putte mij volledig uit. Ik voelde steeds duidelijker de invloed van de matrix om desinformatie in te brengen.

Eén op één contact gaat goed, omdat je hierbij rechtstreeks contact kunt maken met het echte wezen in die ander. Zodra er meerdere personen bij aanwezig zijn, is dit niet langer mogelijk en word je geconfronteerd met aspecten van de ander, die niets met het wezen te maken hoeven te hebben. Je dient hierbij dus heel scherp en helder te zijn, om alle informatie die tot je komt, voortdurend te kunnen scannen en te doorvoelen of deze resoneert of niet.

Er komen steeds meer aanwijzingen dat zelfs 70 tot 90% van alle informatie die we binnenkrijgen, door de matrix is verdraaid en dus niet klopt. Wat via de media en de meeste channelings op ons pad komt , klopt sowieso niet. Dat is geïnfiltreerd door A.I. Dit geldt dus ook voor alle informatie uit de hoek van de vrije en wakkere mensen, incl. mijn artikelen. Dit heeft niets met de integriteit van degene te maken die de informatie naar buiten brengt. Deze zal in zijn/ haar hologram volledig zuiver zijn maar wordt door de matrixprogramma’s verdraaid, om de ander af te leiden.

Er zijn wereldwijd mensen uit de vrije wereld, die meehelpen om ons wakker te schudden. Zij weten wie ze werkelijk zijn en waar ze vandaan komen. Zodra ze hun informatie hebben gedeeld, zullen ze vertrekken om te voorkomen dat zij net als wij verstrikt raken in de netten van de matrix. Zodra een dergelijk persoon is vertrokken zal zijn/haar aspect door de matrix ingezet worden om desinformatie te gaan verspreiden, die ingezet wordt om jou opnieuw gevangen te nemen.

Een dergelijke situatie is te herkennen aan veranderingen in de privésfeer van die persoon, veranderde karaktertrekken etc. Waak hiervoor, en zorg dus te allen tijde dat jij je eigen pad bewandeld.

In 2012, toen het contract van de machthebbers hier op aarde afliep, werd het mogelijk om een reset uit te voeren. Deze zou de mensen hier helpen terug te keren naar de 5 dimensionale wereld. Op dat moment echter, waren er te weinig wakkere mensen aanwezig die nodig zijn om de matrix van binnen uit te kunnen openen. Dat is gelukkig niet langer het geval. Niet iedereen zal  hier nu toe in staat zijn, maar over twee tot drie jaar is er opnieuw een mogelijkheid.

De groep die nu op het punt staan te vertrekken, zijn mensen afkomstig uit specifieke sterrenstelsels, die, als ze hier nog langer blijven, enorm gevaar zullen lopen. Deze groep bevat ook talloze kinderen, die naar aarde zijn gekomen om hier mee te kunnen helpen. De periode waarin dit zal gaan plaatsvinden, ligt ergens tussen sept. 21 en febr. 22. De exacte datum is onbekend omdat dit zal plaatsvinden in Gods tijd.

Zodra het moment daar is, zul je exact weten wat je moet doen. Er is dus geen speciale voorbereiding nodig. Zorg dat je zoveel mogelijk in het NU leeft en wegblijft uit de lage frequenties van angst, omdat deze je opnieuw de 3D wereld in zullen trekken. En ga zeker niet zitten wachten, omdat je dan de boot zult missen.

De matrix, die ons gevangen hield is aan het afbrokkelen. Willen we ons bevrijden, dan dienen we in ons persoonlijke hologram het heft weer in eigen hand te nemen. We moeten op ons eigen kompas durven varen want zonder daadkracht bereiken we niets. Dit is wat onze scheppingskracht activeert. We moeten duidelijk aan geven dat we er klaar mee zijn, om hier nog langer als slaaf zonder rechten verder te moeten leven. Hoe sterker je hierin wordt, hoe duidelijker dit zichtbaar zal worden in je hologram zoals bijvoorbeeld de wereldwijde vrijheidsdemonstraties, die steeds massaler gaan worden.

Het is dus niet nodig om hier zelf aan deel te nemen als je daar niets voor voelt. Waar het om gaat, is dat jij weer de schepper wordt van je eigen realiteit. Hoe meer je dit gaat toepassen, hoe gelukkiger je zult worden in je hologram. Dat is de graadmeter. Het is geen eenvoudige en vaak ook een eenzame weg, maar weet dat het eindresultaat het meer dan waard is. Het is een Goddelijk plan, dat ons helpt in een hogere trilling te komen.

Je weet nu wat je te doen staat, Het einde is in zicht…!

Harriet Algra

september 2021

www.totalhealthfoundation.nl

Bronvermelding:

https://youtu.be/u6UtKKL3mH0

https://drcharlieward.com/are-you-ready-for-the-truth-with-jason-q-simon-parkes/

Advertentie

1 gedachte over “Ons hologram IS de weg naar de vrijheid..!!

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.