Advertentie

Kijk deze essentiële boeken over COVID-19!


 

Kijk deze essentiële boeken over COVID-19!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

X

‘De CoronaPLANdemie’

Zicht op een verborgen speelveld

door Erwin Pasmans

Auteur Erwin Pasmans

Wij staan voor een onherroepelijk kantelpunt in onze geschiedenis. Waarvoor kiezen we? Voor een voorgeschreven manier van leven in een technocratisch en totalitair aangestuurde werkelijkheid? Of voor een betrokken levenswijze – in private en publieke sfeer – met directe beslissingsbevoegdheid en echte samenwerking? Een bijzonder en veelzijdig werk over dit cruciale tijdsgewricht. Verschillende perspectieven op het virusverschijnsel. Expertise van eigen bodem, omringende landen en wereldwijd. De rol van wetenschap, politiek, media en de overheid. Uiteenzettingen over onze gezondheid, immuniteit en behandelmethoden. Invloeden van omgevingsfactoren. Vernieuwende inzichten en andere samenhangen. Nadere informatie over testen en vaccins. Toegankelijke opbouw zonder online surfen en zoeken. Bittere ernst met ironie, maar ook met een kwinkslag.Wegen naar een vrije en harmonieuze samenleving.

Zojuist verschenen en vanaf maandag 21 dec. te verkrijgen.

In dit -zojuist verschenen- boek, worden vele facetten van de coronacrisis beschreven. Achter de al maanden aanhoudende crisis blijken ‘grotere’ ontwikkelingen schuil te gaan. Waar zijn we in terecht gekomen? De auteur belicht de werkelijkheid zowel frontstage als backstage. Zo komt een wereldtoneel in beeld dat veel verder reikt dan wat ons wordt gepresenteerd. Geleidelijk aan komt een verborgen speelveld tevoorschijn.

Op basis van uitvoerig onderzoek is diepgaande informatie bijeengebracht die zeer uitnodigt om verder te verkennen. Het boek is belangwekkend voor burgers en professionals (artsen, politici, journalisten, ondernemers, sporters, juristen, verpleegkundigen, politieagenten, leraren, psychologen, bestuurders, enzovoort). De huidige situatie gaat ons allen aan. Welke richting slaan wij in? Met voorwoorden van dr. Roy Martina en Reinhard Becker en nawoorden van drs. Marcel Messing, dr. Elke F. de Klerk en dr. Kris Gaublomme.

In 9 maanden tijd zijn België en Nederland onherkenbaar veranderd. Politici, bestuurders en deskundigen hebben het bijna enkel nog over het virus en dicteren ons hoe we daarmee moeten omgaan. De media spelen daarbij een bepalende rol. Voor nieuwe inzichten is nagenoeg geen plaats. De kloof tussen de aanhoudende draconische maatregelen en de feitelijke situatie wordt met de dag groter. Hoe heeft het eigenlijk überhuapt zover kunnen komen?

Erwin Pasmans (1973) is schrijver en heeft een onderzoekende, dissidente geest. Hij en een team van medeburgeronderzoekers, vonden elkaar, in een sterk gevoelde noodzaak om hierover meer helderheid te krijgen. Dit spontane burgerinitiatief bleek één van de vele, wereldwijd! Het rijke materiaal in dit boek, toont een ontnuchterend beeld, dat geheel anders is dan ons in de media en de politiek wordt voorgeschoteld.

In de publieke nieuwsvoorziening was vrijwel meteen zichtbaar, hoezeer vele waardevolle wetenschappelijke informatie systematisch buiten beeld bleef, of slechts gefragmenteerd aan bod kwam. Onvolledig gepresenteerde cijfers en ontoereikende interpretaties, werden voor waar aangenomen. Het smoren en framen van andere geluiden over de lockdown hielden aan en effectieve behandelmethoden werden zelfs verboden. Denk eens aan de idiotie in dit kader, rondom HCQ. Een dodelijk gemiste kans, immers met álle beschikbare kennis had een tunnelvisie voorkomen kunnen worden.

In dit non-stop onderzoek werden steeds diepere lagen aangeboord en kwamen cruciale feiten boven tafel. Duidelijk is dat achter de schermen van de uitvergrote virusdreiging uiterst ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn. De auteur weet dit wereldomvattende krachtenveld -want daar spreken we over!- in beeld te brengen. Indringend beschrijft hij hoe dit ons leven diepgaand beïnvloedt en ons fundamentele recht op zelfbeschikking vergaand aantast en verder zál aantasten!

Naarmate de grotere agenda verder wordt uitgerold, kijken meer mensen erdoorheen. Precies daarom klinkt uit diverse lagen van de samenleving een steeds luidere roep om de regie over eigen welzijn en gezondheid – en eigenlijk over ons gehele leven – per direct weer terug te nemen. Als krachtig en menswaardig antwoord op de ontstane situatie. Dit zijn 3 citaten van erudiete vakmensen over dit boek:

‘Pasmans krijgt het zelfs voor mekaar om je aan het lachen te krijgen,
terwijl je geconfronteerd wordt met hallucinante informatie.’

– Dr. Geert Verhelst,
orthomoleculair arts en auteur

* * *

‘Helder en inspirerend geschreven overzicht van de coronakritiek.’

– Ab Gietelink,
filosoof, auteur, acteur en theaterproducent

* * *

‘Absoluut verplichte lectuur voor wie de huidige waanzin wil begrijpen!’

– Peter Vereecke,
classicus en oud-burgemeester

* * *

CORONA, VALS ALARM
feiten , cijfers en achtergronden.

Wat klopt er van en is er waar?

In luttele maanden bereikte dit boek een miljoenenoplage en verscheen vervolgens in meerdere talen. Nu dan ook eindelijk in het Nederlands; de absolute Duitse nr. 1 zomerbestseller: ‘Corona, vals alarm?’  De auteurs kennen alle medische ins en outs van covid-19, van virussen en van de griep. Het boek vertelt u alles wat u moet weten over de ontwikkeling van covid-19 over de hele wereld, en de reactie van de autoriteiten en volksgezondheidsorganisaties. De auteurs onderbouwen hun beknopte betoog met makkelijk toegankelijke data, grafieken, bronmateriaal en harde wetenschap. Dit boek:

  • vergelijkt het zogenaamde ‘killervirus’ met eerdere coronavirussen en griepsoorten.
  • beschrijft de coronasituatie in Nederland en Duitsland, verheldert de ‘r’-factor en sterfte- en besmettingscijfers.
  • belicht de lockdown, mondkapjesplicht en afstandhouden en de gevolgen daarvan voor ondernemers, kinderen en ouderen.
  • behandelt het gezondheidssysteem: welke overbelasting is er precies gaande?
  • gaat in op de strijd tegen corona: is de zoektocht naar een vaccin überhaupt zinvol en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Met dit boek bent u prima in staat om een eigen oordeel te vormen over het hele coronaprobleem, met behulp van makkelijk toegankelijke data, grafieken en achtergronden!

* * *

Over een lang voorbereide pandemie,
het politiciprobleem en wat er echt aan de hand is…

door Benjamin Adamah

‘Politiek is de kunst om problemen te zoeken,
ze vervolgens overal te vinden, ze daarna onjuist
te diagnosticeren om vervolgens de onjuiste
remedie erop toe te gaan passen’

– Groucho Marx, komiek (1880-1977)

Hoe kwamen we wereldwijd zo abrupt terecht in de allergrootste knoeiboel ooit? Benjamin Adamah, de auteur legt het in dit boek haarfijn uit. Dit is zijn voorwoord:

Een 2020 momentopname
Ik neem met dit boek – dat het meest absurde stuk microhistorie aller tijden in kaart brengt – de uitdaging op me, om wat de Plandemic betreft, door de bomen het bos zo helder mogelijk zichtbaar te maken. Soms doen maf genoeg politici dat zelf al, zoals Mark Rutte, die bijvoorbeeld in de eerste week van november 2020, na aanhoudend stalken door Wybren van Haga, toegeeft dat hij het cruciale verschil wel degelijk weet tussen een positieve PCR-test-uitslag en een besmetting – daarmee het hele kabinetsbeleid dus onderstrepend als iets dat de samenleving opzettelijk probeert te schaden en ontwrichten.

Welkom in South Park!
Iedere terzakekundige wetenschapper, op het gebied van PCR-tests, heeft tot dusver, net als PCR-test-uitvinder en Nobelprijswinnaar Kary Mullis, helder en begrijpelijk uitgelegd waarom een positieve PCR-test-uitslag GEEN besmetting aantoont, GEEN besmetting mag worden genoemd en al helemaal niet aanduidt, dat een persoon besmettelijk is of een ‘coronageval’, of een gevaar voor de samenleving!

De ‘Tweede Golf’ is dus vanuit de wetenschap belicht alleen een ‘Golf van PCR-test Fraudes’ en juridisch gezien is het een ambtsmisdrijf..! Maar er is nu eenmaal een leugen gepland, georkestreerd, gesubsidieerd door de EU, gepusht door de WHO, etc., en volgens de landsadvocaat kunnen we ons geen harde wetenschap veroorloven – en daarom liegen Rutte en De Jonge met steun van het RIVM, NOS-baas Marcel Gelauff, de grote kranten en een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer (tijdens dit schrijven) knalhard door.

En allerlei gemeenten, gerund door burgemeesters die hier opgewonden van raken, verspreiden de leugen zelfs huis aan huis op pamfletten! Een motie van Van Haga en het FvD om wetenschappelijk correct voortaan van een positieve PCR-test uitslag inplaats van een besmetting te spreken haalt het niet omdat een Kamer-meerderheid zich al tot de nieuwe ‘religie’ bekeerd heeft. Voor alle duidelijkheid: er vindt hier geen stemming plaats over iets subjectiefs waar je een mening over kunt hebben, maar over een hard vaststaand feit (een positieve PCR-test uitslag is hard wetenschappelijk aantoonbaar GEEN besmetting. Punt!)

Waarschijnlijk, als je de Tweede Kamer nu zou laten stemmen over wie de uitvinder van de PCR-test is, of dat Kary Mullis of Harry Mulisch is, dan zal een meerderheid, ook in de Eerste Kamer, besluiten dat Harry Mulisch de uitvinder is, omdat die naam in Nederland makkelijker in de mond ligt. De situatie is volstrekt surreëel geworden, juist omdat miljoenen mensen in – tegenstelling tot wat Rutte zichzelf wijsmaakt – deze leugen doorzien.

Wat nu in Nederland gebeurt lijkt nog het meest op een aflevering van South Park en is ook nog eens een replica van hoe dezelfde absurde leugen overal ter wereld wordt misbruikt voor aanhoudende mensenrechtenschendingen, arrestaties, de bouw van concentratiequarantainekampen en economievernietiging.  Alles onder het mom van ‘besmettingen’, die moeten worden teruggebracht –tot het vaccin er is – maar die dus helemaal niet bestaan in deze strekking. En dan gaat het bij de ziekte COVID-19 ook nog eens om ‘besmettingen’ met een IFR (Infection Fatality Rate), die zo laag is, dat hij tot dezelfde categorie behoort, waar ongeveer alle griep- rhino- en coronavirussen van de afgelopen decennia in geharkt kunnen worden – toen er nergens lockdowns werden afgekondigd.

Geen ‘corona-crisis’, maar een PsyOp
Ik behandel in dit boek dan ook geen ‘corona-crisis’, maar een zogeheten PsyOp, een Psychological Operation. De media vormen de primaire onderhoudsploeg van deze PsyOp. De ‘mensen’ achter de media behoren daarom, misschien nog wel eerder dan de politici, zestig jaar cel te krijgen voor wat ze hebben aangericht. Zonder hun niet aflatende schending van de journalistieke erecode (de Code van Bordeaux) zou onze menselijke realiteit niet abrupt vervangen zijn door een staat van barbarij. Iedere angstzaaiende mainstream-journalist weet dat de hele crisis fake is – ook al speelt iedere mainstream-journalist de onnozele hals in opdracht van zijn of haar persredacteur.

Iedere mainstream-journalist weet dat de ‘corona-crisis’ enkel wordt gecontinueerd, met het doodzwijgen of zwart maken van het Zelenko-protocol, dat de hele miljarden-COVID-19 vaccinhandel in elkaar zou laten storten, alsook de koehandel in PRC-testkits. Hiermee zou ook het vaccinatiepaspoort/5G-Big Brother-systeem – waar de EU en WHO (lees: vaccinatie-lobby en hightech-lobby) aantoonbaar al jaren aan werken – bankroet gaan. Alle mainstream-journalisten weten dat we niet met een pandemie te maken hebben, maar met een gijzelingsactie en wereld-coup onder auspiciën van wat in de volksmond de ‘hogere politiek’ wordt genoemd.

Afgekeurde maar verplichte desinfecteergels
Zonder de aanhoudende pesterijen van mainstream-journalisten en hun door Brussel gesponsorde persredacteuren zou de horeca op dit moment niet en masse failliet gaan en je had gewoon, zonder QR-code of Stasie-verhoor inzake je ‘gezondheid’, die gezellige sociale wolk in een bruin café kunnen binnenlopen.

Had je enkel wat tandenstokers nodig, dan kon dat zonder hysterisch afgezeemd winkelwagentje voor je eigen veiligheid, waar zo’n doosje bij de oudere modellen steeds door de spijlen flikkert. Je kon kledingzaken inlopen zonder verplicht die kleverige en een uur in de wind stinkende – nota bene vier jaar eerder door de Gezondheidsraad afgekeurde – desinfecteer-gels te gebruiken, daarbij nauwgezet gecontroleerd door vlot geklede Instagram-millennials met trendy mondkappen.

Mark Rutte maakte geen 2 minuten durende youtube-commercial voor Bill Gates GAVI, de pseudo-WHO, die, om mij onbekende redenen, steeds vooraf gaat door een al even onsmakelijke reclame voor veilige oorsmeerverwijdering. Je kon naar de vakantiebestemming die je vorig jaar geboekt had. Twee weken bijkomen van een jaar hard werken, in plaats van twee weken tussen lichtgrijze formicawanden in een quarantaineruimte te worden opgesloten, om dan zonder foto’s van palmbomen en vrolijke cocktails weer naar huis te vertrekken.

Een onzekere uitslag voor een blik motorolie
Papaya-achtige vruchten en geiten zouden niet positief testen op SARS-CoV-2 en een blik motorolie zou geen onzekere uitslag geven, waardoor her-testen nodig was. Je kon nog sterven aan aan bedrijfsongeval. Zelfs als nu je hoofd er door een Amsterdamse drugsbende wordt afgehakt en in de klikobak van het gepensioneerde echtpaar op de hoek wordt gedeponeerd is de doodsoorzaak nog steeds COVID-19.

Mensen met astma of COPD hoefden niet bang te zijn in het openbaar vervoer in coma te raken en je zou niet steeds over je schouder hoeven gluren ter voorkoming dat je € 390,- wordt (€ 95,- sinds het Grapperhausfiasco) als je op slechts 149 cm afstand een goede vriend of vriendin zou spreken. De bestuurdersplek in bussen was niet afgezet met roodwitte plasticlinten, alsof de vorige chauffeur pas vermoord was en men het crimescene onderzoek nog niet had afgerond.

Nee…in een andere setting, dus zonder die massieve medialeugen-orkestraties, zonder die ‘flood-strategy’, zoals hij werd genoemd op de laatste grote coronaplandemieoefening, Event 201, genoot Nederland in 2020 gewoon met volle teugen van de lente en zomer en herfst en kneep Twitter een oogje toe als je tweette dat je vette kanker van 5G krijgt. De wereld zou geen ‘bijwerking’ van 138 miljoen hongerdoden, en de bijbehorende verwoeste gezinnen, op de agenda hebben als gevolg – niet van een virus, maar – van, zoals Wit Rusland zwart op wit aantoonde, volstrekt, maar dan ook volstrekt nutteloze lockdowns. De plandemie werd helaas verkocht zonder fatsoenlijke bijsluiter.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Als het politiciprobleem frontaal botst op onze menselijke ziel en realiteit…
Hoe kunnen de Rockefeller Foundation, een Ethiopische oorlogsmisdadiger en Bill Gates via de WHO de hele planeet in gijzeling nemen, met het Lock Step-scenario uit 2010? Hoe zijn illegale coronavirus-patenten, de 5G-uitrol, de ‘officiële’ stralingsnorm en de vaccinatie-agenda’s vervlochten met een aan elkaar geducttapete fake-pandemie?

De opgedrongen corona-maatregelen zijn daarbij, met mogelijk 138 miljoen lockdown-hongerdoden, zo onproportioneel, destructief, onwetenschappelijk en idioot dat de makers van South Park ze niet eens konden verzinnen. Het ‘Nieuwe – hydroxychloroquine & zink-vrije – Normaal’ dient dan ook gewoon als Trojaans paard voor de Reset van het World Economic Forum, een social engineerings-plan voor een planetaire surveillance-dictatuur, gerund door belastingontwijkers en artificial intelligence (AI). Voor ons en onze kinderen betekent dit een kleurloos, toekomstloos bestaan, geketend aan een nieuw soort enkelband (bijvoorbeeld COVIPASS™) als we deze waanzin niet stoppen.

Vanaf 2017 registreert de World Bank al miljardeninvesteringen in COVID19-testkits, terwijl de WHO de ziekte pas ‘ontdekt’ in 2020. De vervlechting van dwangvaccinatie met biometrische tracking-systemen start al in Davos in 2000 en aan Event 201 gingen vier andere p(l)andemie-trainingen vooraf… Het nieuwe boek ‘5Gates’ onthult de absurditeiten, de blinde vlekken, de neoliberale achtergrond en tactieken van een – tot mislukken gedoemde – wereldcoup waarbij logisch en menselijk denken illegaal wordt…

INHOUD

 1. Hoe kwamen we wereldwijd zo abrupt terecht in de allergrootste knoeiboel ooit? — 15
 2. Waarom de ‘corona-crisis’ als de laatste stuiptrekking van het neoliberalisme moet worden begrepen — 107
 3. De structuur en media-tactieken van de neoliberale leugenmachine — 157
 4. 5G, straling, pulsen en de waanzin om met surveillance technologie onze gezondheid te monitoren — 185
 5. Internet of Things en de transitie, via 5G, naar Internet of Humans — 243
 6. Plandemic, de parallel met nazi-experimenten en hoe nu verder… — 255

Habeas corpus — 255

Social COVID-19-engineering en de parallellen met nazisme — 265

Homo sapiens is een werkwoord (hoe nu verder?) — 271

Werken aan een ander en leefbaar verhaal — 273

Aanbevolen literatuur en webadressen — 281

Over de auteur — 283

* * *

CORONACRISIS: Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij

(Geactualiseerde uitgave)

In de greep gehouden door het coronavirus, zit een groot deel van de wereldbevolking thuis opgesloten, door de maatregelen en het openbare leven is geheel lamgelegd. De negatieve gevolgen van de lockdown zijn omvangrijk. Hele sectoren vallen weg, miljoenen werknemers zitten plotseling zonder baan. De huizenmarkt staat op inzakken, de schulden stapelen zich op en de economie in de meeste delen van de wereld is stil komen te liggen. Als u gelooft dat wij in deze bijzondere situatie zijn terecht gekomen door de coronapandemie, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.

De toename van de wereldwijde problemen door de desastreuze gevolgen van het coronavirus en de lockdown dragen ertoe bij dat steeds meer mensen zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen voor ons als burger? Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat staat ons nog te wachten?” De eerste Nederlandse uitgave van dit boek verscheen in 2009. In dat boek voorzag de auteur, Robin de Ruiter, niet alleen een wereldwijde lockdown, ook de beweegreden daarvan worden uitgebreid beschreven.

Hij moet de gebeurtenissen waarin wij ons sinds de coronapandemie bevinden intuïtief hebben zien aankomen. Hoewel het boek meer dan tien jaar geleden is geschreven, is het in onze tijd meer dan actueel. Het beschrijft onder andere het huidige pandemiescenario in detail. De beschreven gebeurtenissen vertonen meer dan een frappante gelijkenis met de situatie waarin zich de wereld sedert 2020 bevindt.

Naar aanleiding van de coronapandemie en de onzekerheid van veel mensen pakt de auteur met dit boek de draad weer op waar de eerste uitgave eindigt. In deze nieuwe geactualiseerde uitgave geeft hij niet alleen antwoord op de vele vragen, maar maakt hij ook de situatie duidelijk waarin wij allemaal terechtgekomen zijn. Daarnaast wordt op een rij gezet en geanalyseerd hoe het achter de schermen werkende systeem tot stand gekomen is en hoe het feitelijk werkt.

Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste tien jaar laat zien dat nagenoeg alle informatie zoals vermeldt in de eerste uitgave op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen, ofwel ten uitvoer zijn gebracht. De lezer krijgt niet alleen een ongekend beeld van wat ons te wachten staat, ook zal blijken dat wij niet machteloos zijn, zoals zo vaak lijkt. Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen, dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die binnenkort diep in ons eigen leven zullen ingrijpen. De mensen die alleen met het dagelijkse leven bezig zijn, zullen onaangenaam verrast worden.

* * *

COVID-19 en de wereld erna..

En weer doet Robin de Ruiter een nieuw boek het levenslicht zien. Het boek, waarvan je de cover hiernaast afgebeeld ziet, behandelt de achtergronden van hoe we in de huidige wereldwijde chaossituatie verzeild zijn geraakt. Daarnaast ook en vooral, informatie over de manier waarop we deze problemen kunnen oplossen én de samenleving weer een gezonde kern/ruggengraat kunnen geven.

Maar daarvoor is het nodig, dat we opnieuw de instituties van onderop opbouwen, met het recht van vereniging en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. De belangrijkste boodschap uit dit boek: we moeten het zelf doen, omdat de overheden aangetoond hebben het niet te kunnen.

Om te voorkomen dat het boek wordt weggezet als complot theorie, worden er bewust geen namen vermeld in het boek. Het boek is geheel onderbouwd met officiële stukken van de overheid, de WHO en de EU. Om je een indruk te geven van dit nieuwe, zojuist verschenen boek, hieronder enige teksten uit het boek. (o.a. uit het voorwoord)

* * *

De coronastorm

Hoe een virus ons verstand wegvaagde

De storm die door het coronavirus in lichamen wordt veroorzaakt, lijkt op de storm die de epidemie in de samenleving veroorzaakt. Voormalig denker des vaderlands René ten Bos (60) stelt zich als auteur in dit boek op, als een stormjager die verklaringen probeert te geven voor wat er in het lichaam van COVID-patiënten en in de samenleving als geheel gebeurt.

De stormen worden tot bedaren gebracht door de vele aspecten van de crisis onder te brengen in de alfabetische structuur van een filosofisch woordenboek. Dat biedt rust en een verraderlijk soort houvast. Dit boek gaat onder meer over angst, preventie, noodtoestanden, mondkapjes en wattenstaafjes. De angst voor een fascisme zonder fascisten druipt van iedere pagina. Tegenover die angst staat echter ook humor. Galgenhumor misschien, maar wie in virale tijden niet durft te lachen, mist kansen op hoop, op intimiteit en troost.

Ten Bos schreef een boek voor iedereen die moe wordt van mensen die in talkshows of op persconferenties zeggen dat we moeten stoppen met filosoferen. Juist nu dient de filosoof zich aan als de onmisbare parasiet die viraal wil denken. René ten Bos is hoogleraar filosofe aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit en dean van de Radboud Honours Academy. Tevens is hij columnist voor onder meer Het Financieele Dagblad en Filosofie Magazine. Hij is daarnaast auteur van onder meer Dwalen in het antropoceen (2017) en Extinctie (2019).

10 gedachten over “Kijk deze essentiële boeken over COVID-19!

 1. Een gezond denkend mens zou toch ook moeten beseffen dat bij een echt dodelijk virus geen uitzonderingen gemaakt KUNNEN worden? Neem bv de allergrootste fabrieken die zowel dagdiensten draaien en ploegendiensten maar waar bij de shiftwisselingen de mensen in grote getalen elkaar tegen komen bv in de kleedruimtes maar natuurlijk ook bij de in/uitgangen.
  Wanneer daar geen besmettingsgevaar zou zijn kun je toch net zo goed de horeca en bedrijven allemaal weer openen?
  Maar het gaat nog verder want nu kwam ik tijdens het internetsurfen dit tegen: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/124475/Onduidelijkheid-over-eis-coronatest-voor-Zeeuwen-die-naar-Belgie-willen
  De omroep die dit naar buiten bracht heeft het over onduidelijke communicatie maar dat lijkt mij niet het belangrijkste wat deze melding naar voren brengt.
  Zelfs voor de veiligheids regio Zeeland was het niet duidelijk maar dat zou nu opgehelderd zijn.
  Nou kan ik het natuurlijk verkeerd begrijpen maar zoals ik het lees dan zou het virus zich op basis van tijd verspreiden en niet door contact zeg maar binnen die anderhalve meter.
  Mensen die voor hun werk vanuit Nederland naar Belgie gaan zouden pas na 48 uur een negatieve testuitslag moeten kunnen overleggen maar ik zal het wel fout hebben volgens sommigen natuurlijk.Wanneer men echt pas na 48 uur een bewijs moet laten zien dan kunnen de bedrijven toch gewoon dagelijks open of ben ik nu mis? 48 uur schijnt men elkaar niet te kunnen besmetten.

  1. Tja, die hele corona-aanpak is natuurlijk een wassen neus; meer symboolpolitiek dan dat het werkelijk iets zou doen. Kijk naar de explosie van ‘besmetten’… Doen we met de PCR-test, waarvan de experts al gezegd hebben, dat ie alleen aantoont dat je ‘rest’-materiaal van het virus in je lijf hebt. Dus ook al ben je immuun en heb je corona gehad, in onopgemerkte mate..! Symboolpolitiek die echter véél verder gaat dan dat. Het legt een meedogenloze agenda bloot, waar je hier op de site natuurlijk alles kunt vinden..
   De New World Order in actie..! Beware!!

  2. Guidoj
   Wanneer ze aan het begin een totale lockdown hadden gedaan was het virus waarschijnlijk nu allang uitgedoofd en hadden ze geen redenen meer om verboden in te voeren en verplichtingen op te leggen.Wanneer iedereen in huis had moeten blijven was er niemand op straat die iets verkeerd kon doen en dus kunnen ze moeilijk overtredingen constateren die tot maatregelen zouden leiden.Nu een totale lockdown lijkt mij ook onzinnig omdat het virus ondertussen overal zou kunnen zijn (als er al een virus is natuurlijk) zelfs in Afrika is een mutatie van het virus opgedoken las ik op nos teletekst.Het probleem is dat ze ons niets vertellen maar dat wij zelf moeten proberen te achterhalen waar ze mee bezig zijn.

 2. Dan is het woord staatsgreep voor 100% van toepassing!
  En zien wij ons tegenover een politiemacht (met geweldsmonopolie m.b.v. vuurwapens) waartegen we ons geplaatst zien.
  Wanneer de totale politiemacht en andere machtsinstituten meedoen aan dit fascisme, zijn we de sjaak.
  Trap ik daarmee een open deur in? Ja maar laat het nu eens duidelijk gezegd zijn en de vele conflicten die ik inmiddels heb gehad met de blinde braveriken zijn een voorbeeld van hoe de samenleving in twee groepen gesplitst is.
  God sta ons bij!

  1. https://www.sott.net/article/321046-Coincidence-New-NATO-headquarters-design-inspired-by-Nazi-SS-lightning-bolts
   EU tot stand gekomen met hulp van oud Nazi’s
   Nieuwe NAVO hoofdkwartier in Brussel laat SS logo zien (zie verwijzing die ik geef)
   Elke BOA en andere ordehandhavers geven gehoor aan bevelen van iemand die als de wet was nageleefd zoals bedoeld had moeten aftreden (dit is niet gebeurd want ze hebben de regels aangepast) Eigenlijk gehoorzamen ze iemand met een strafblad zoals ik het zie.
   Een enorme bron van irritatie is telkens tijdens corona debatten in de kamer het grappig proberen zijn van De Jonge en natuurlijk het gelach vooral van Rutte.
   Ik ben van mening dat wanneer heel Nederland naar de knoppen gaat gelach van juist hen die het beleid maken NIET op z,n plaats is.(mogelijk weten zij hoe de steel echt in de vork zit terwijl de oppositie dat misschien niet door heeft,zou het daardoor komen?).
   Zelfs mevr van ARK (VWS) heeft een niet zo frisse rol gespeeld in de kindertoeslagaffaire en toch kan zij gewoon meewerken aan het beleid aangaande de coronacrisis.
   Ook zij lacht mij te vaak samen Rutte en de Jonge terwijl zij zich kapot zou moeten schamen,nu is het idee ontstaan dat ze schijt aan het volk hebben.
   Vanmorgenzat bij WNL Ab Osterhaus en tussen tien over halfacht en kwart voor acht gaf hij toe dat hij niet onafhankelijk is,wat doet hij daar dan?
   En dan als laatste dat gemuteerde virus wat vanuit Engeland zou komen zou dat een middel kunnen zijn voor de EU om ivm de Brexit druk op de Engelsen te kunnen uitoefenen?
   Vrachttransporten mogen het land niet meer in of uit wat kan gaan betekenen dat er tekorten aan van alles kan komen. Dit is mijn mening en hoe ik erover denk.

  2. Guido,
   De explosieve uitbraken is m.i. iets wat veel wegheeft van de verkiezingknoeierij in de VS.
   ‘Ineens’ zijn er doden die mee mogen doen…
   En natuurlijk wil men niet toegeven dat de pcr tests lariekoek is want daarmee zouden ze de legitimiteit van hun beleid onderuit halen.
   Het is de noodsprong van een heersende partij die met de vingers in de oren zit en hopeloos met onzinnig geweld de eigen zin door te drijven ter faveure van een duivels plan. De mensen die hopen z.s.m. een inenting te krijgen, zien het hele plaatje niet.
   Als dit ‘voorbij’ is en niet het gewenste resultaat biedt, zal er ongetwijfeld een nieuw lijk uit de kast getoverd worden. Dit kan oneindig doorgaan tenzij er zand in het raderwerk gestrooid wordt door mensen die nu eindelijk eens een keer niet meer meedoen.

 3. De overheid werkt op zeer achterbakse en geraffineerde wijze toe naar een dictatuur welke te vergelijken is met wat de Duitsers in de tweede wereldoorlog deden.
  Niets geven ze om het volk behalve dan wanneer er geplukt kan worden.Velen zullen er geen erg in hebben maar op sluipende wijze worden goede liefdevolle zaken verboden en zelfs beboet.
  Geeft u iemand als troost een omhelzing en een boa of politieagent ziet dat dan wordt u beboet.Geeft u iemand een hand of loopt/zit u volgens de handhavers te dicht op elkaar gebeurd hetzelfde.Zelfs journalisten worden wanneer ze niet in de pas lopen uit huis gehaald en meegenomen naar het bureau,de Duitsers deden met hun razzia’s hetzelfde en velen zijn nooit teruggekeerd.Maar het gaat nog verder want bij WNL vanmorgen werd gezegd dat handhavers (of dat dan politie of een BOA is maakt mij niet uit) zelfs tijdens de feestdagen aan gaan bellen omdat het ze (nog) niet is toegestaan om binnen te komen.(Dit zou gebeuren wanneer er teveel mensen in huis zouden zijn).Nou is het vernielen van auto’s en andermans spullen niet goed te keuren maar toch kan ik begrijpen dat steeds meer jongeren rotzooi trappen want welke toekomst hebben zij? Werk is er weinig of niet voor hen,nu worden veel bedrijven gesloten net zoals de horeca wat gewoon betekend dat velen failliet gaan dus nog minder werk voor de toekomstige generaties,dan zitten velen met een studieschuld aan banken vast wat de schuld is van de overheid enz.Zelfs volwassenen zitten vaak vast aan banken en zijn dus te beinvloeden door banken want velen hebben een hypotheek of gefinancierde auto maar wat als men werkloos wordt.Dat hadden banken kunnen weten en weten zij ook maar het is wel leuk voor hen omdat zij nooit verantwoordelijkheid hebben want degene die schuld heeft is ALTIJD het slachtoffer,maar waarom zegt een rechter nooit tegen een bank u had er rekening mee moeten houden dat situaties veranderen en mensen ziek kunnen worden of hun baan verliezen en dus kon u in veel gevallen voorzichtiger zijn met leningen/hypotheken verstrekken nee zelfs Rutte zei koop die auto,koop dat huis in de wetenschap dat zij die daar gehoor aan geven zich vast ketenen aan banken en daar gaat het om.Alles wat leuk is of liefdevol wordt strafbaar of/en mag niet meer wat regelrechte Nazimethoden zijn dus luister vooral naar reklame voor vaccinaties want de overheid heeft het beste met u voor toch? Vraag u wel af hoeveel mensen u kent die ook echt corona hebben gehad en waarom de regering niet naar dhr Haga luisterd die telkens zegt dat dit jaar de sterftecijfers niet hoger zijn dan voorgaande jaren.Hoe normaal is het dat ouders in de toeslagaffaire niet gehoord werden terwijl ze jaren aan de bel hebben getrokken en nu terwijl velen niet eens iemand kennen die corona heeft gehad maken zij zich ineens wel druk om u en mij en willen ze een spuit in mensen zetten die niet eens ziek zijn of verschijnselen hebben.Het ziektebeeld van straling is bijna identiek aan de corona verschijnselen (dit kunt u zo nagaan door op bv Wikipedia stralingsziekte in te toetsen) dus geven die testen corona aan of geven zij de gevolgen van straling ivm 5G aan?

 4. Dan nog het vaccin.
  Gisteren heeft iedereen (als men tijd daarvoor had) de perstoespraak kunnen horen van het CBG en EMA en dat roept toch nog steeds vragen op die natuurlijk door de geselecteerde geinstrueerde pers niet werden gesteld want ivm corona mocht andere pers er niet bij zijn.
  De echte onafhankelijke wetenschap is ten schande gemaakt en het vaccin goed gekeurd vaak op basis van waarschijnlijkheden en aannames.Zo werkt het vaccin WAARSCHIJNLIJK ook tegen het nieuwe gemuteerde corona.De bijwerkingen op langere termijn weet men niet maar op basis van eerdere data van soortgelijke vaccines neemt men aan dat er geen ernstige gevolgen zullen zijn.Welke gevolgen kunnen op korte termijn voorkomen? Het opzwellen van de lymfeklieren (in de toekomst lymfklierkanker?),hoofdpijn,spierpijn koorts/verhoging,moeheid.
  Allergieverschijnselen kunnen optreden en men vraagt mensen dan ook een kwartier te wachten om te zien of er verschijnselen optreden.Feit.Waarschijnlijk en aannames meer is er niet en is ook geen onafhankelijk gedegen wetenschappelijk onderzoek.De smes welke ze aanvoeren is dat duizenden onderzoekers mee hebben gewerkt maar al zetten ze er miljoenen op wanneer normaal een onderzoek 5 a 10 jaar duurt dan speelt niet de hoeveelheid onderzoekers/sters een rol maar de tijd.

 5. Een prognose op basis van een korte tijd na de eerste vaccinaties.
  https://www.youtube.com/watch?v=TRyA8ZlxCWs
  Op pro actief te reageren op de maatschappelijke bewegingen die zich nu steeds duidelijker aftekenen zou ik willen voorstellen de waarheid onder ogen te zien.
  De samenleving heeft zich op dit moment gepolariseerd in hoofdzakelijk twee hoofdgroepen.
  De ene de geloofd in de oprechtheid van de overheid en de maatregelen als goed en noodzakelijk beschouwen en deze hoe dan ook volgen.
  De andere groep kenmerkt zich door een wantrouwen en verdenkt de overheid van het dienen van andere belangen dan volksgezondheid. Deze mensen hebben dan ook grote moeite de opgelegde regels te volgen.

  Omdat ik verder wil ingaan op de aard en gevolgen van wat er zich afspeelt, zal één ding duidelijk zijn dat kennelijk de vaccinatie de inzet is van maandenlange indoctrinatie.
  Het zal het een conflict komen met status quo van de gevestigde macht als het aankomt op vaccineren. Verplicht zal het niet worden maar dat is geen reden tot een veilige situatie omdat de uitsluitingen en deprivatie de hefboom zal worden om toch individuen over de streep te trekken.
  Daarom pleit ik voor de vorming van een enclave waarbinnen mensen van gelijke orde elkaar kunnen steunen in de tijd die onherroepelijk komt.
  Natuurlijk is dit een concentratie/eendenkooi waarmee de ‘doelgroep’ handig dicht bijeen is gebracht.
  Nu zijn de gehoorzamen en de weerspannigen verdeeld over alle plaatsen in het land, gemeente of buurtschap. Hetzelfde kun je vinden bij willekeurige andere landen.
  Deze, nog op de oorspronkelijke plekken wonende weerspannige mensen kunnen zich al bij voorbaat melden als bewoners van De Enclave waarbij er een netwerk ontstaat van onderlinge hulp en steun zonder rekening te hoeven houden met een zienswijze die de vrijheden beperken zoals die tot dusver zijn ontnomen en die nog zullen worden afgenomen in de toekomst.

  Het zal misschien het resultaat zijn van de aquarius-invloed maar het zal niet meer dan gezond zijn om zij die al decennia een andere wereld voorstaan en zich nog steeds geremd voelen door mensen die het maar niet willen of kunnen snappen. Of dat nu gaat om het dienen van Mammon via de mishandeling van dieren of andere aspecten uit het Aardse biotoop, een plaats te laten waarbij de andere groep die het besluit allang genomen hebben een route kunnen volgen die meer past bij een nieuwe tijd zonder telkens de strijd te moeten aangaan tegen vasthouders van een versleten tijd.
  In de laatste fase van de enclave zal men zich genoodzaakt zien samen te klonteren ter verdediging voor de aanvallen van buitenaf die intolerant zijn t.a.v. de ‘onwilligen’.
  Een groep is altijd sterker dan een eenling.
  Speelfilms als ‘Soylent Green’ en ‘Children of Man’ geven ongeveer weer wat een enclave zou kunnen voorstellen.
  Graag reatie!

 6. Volgens het cbg krijgt men een eerste spuit en drie weken later nog één,maar hoelang is het vaccin werkzaam? Heb ik het goed gehoord dat de dame van het cbg zei dat het vaccin ongeveer drie maanden zou werken? Wanneer dat zo is moet de procedure dan elke drie maanden herhaald worden wat neerkomt op 8 inentingen per jaar? En werkt het vaccin al direct na de eerste inenting of later bv na de tweede drie weken later?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.