Advertentie

Sterven en herboren worden in Liefde..


Wat gebeurt er als je doodgaat? 21 Mensen vertellen in het boek ‘Sterven en herboren worden in Liefde’… Eén ding is zeker: dit heeft een behoorlijke impact gehad op hun leven. Mensen die een bijna-doodervaring (BDE) hebben meegemaakt, dragen deze ervaring als hun grootste schat (en soms ook handicap) met zich mee. De ervaring is verankerd in hun ziel en het voelt meestal als een worsteling om zo’n grote, verhelderende en verlichte ervaring een plekje te geven in dit beperkte en verdichte aardse leven.

Maar de belangrijkste boodschap uit alle ervaringen is telkens weer: je hoeft niet bang te zijn voor de dood! De Liefde waaruit je voortkomt en weer in opgaat is ongekend, onvoorwaardelijk en overweldigend. Deze Liefde is de essentie van ons bestaan en is de boodschap die wordt meegenomen vanuit de ‘dood’. Dood is niet ‘dood’, maar de Dood is feitelijke ‘springlevend’…! En levendiger dan je ooit in dit leven kunt ervaren!

stervem en herboren wroden cover boekje
De cover van ’t nieuwe BDE-boek, geschreven/samengesteld door Froukje Kootstra. (Klik op de cover voor een directe link naar Bol.com)

Dit boek maakt een beladen onderwerp bespreekbaar. De zeer diverse en aangrijpende (levens)verhalen raken tot in de kern. De mensen die hun ervaring hebben gedeeld in dit boek zijn niet gek of op zoek naar aandacht. Het zijn willekeurige en doodgewone mensen die iets uitzonderlijks hebben meegemaakt en een belangrijke boodschap willen uitdragen.

Er is zoveel méér dan dit leven op aarde. Met het verstand valt dit niet te vatten en in woorden valt dit niet te beschrijven. Je kunt het echter wel voelen, ‘weten’, en herinneren. De verhalen die je leest in dit boek brengen je in verbinding met die herinnering en het innerlijk ‘weten’.

Froukje Kootstra (1973) is naast haar functie bij het Openbaar Ministerie (managementondersteunende en tekstueel communicatieve taken) actief als redacteur, HSP-begeleider, Zen-therapeute en masseuse. (Hoog-)gevoeligheid en angsten lopen als een rode draad door haar leven, met de daarmee samenhangende hoogte- en dieptepunten.

Nadat ze eerst zelf een begeleidingstraject heeft doorlopen, volgde ze in 2013 een opleiding om andere mensen te begeleiden die lasten ondervinden van hun hooggevoeligheid. De inzichten die ze heeft opgedaan, hebben haar geholpen de lasten om te buigen naar kracht. Deze energie wil ze doorgeven aan anderen, door ze hun eigen ontdekkingsreis te laten maken.

Froukje Kootstra, de auteur van het nieuwe boek over BDE, introduceert zichzelf én de totstandkoming van het boek. “Ongeveer zeven jaar geleden kwam ik, via een boeddhistische collega, in aanraking met boeken over het boeddhisme en spiritualiteit, waaronder boeken over de bijna-doodervaring. Deze boeken gaven me veel antwoorden en inzichten, waardoor er via m’n eigen hooggevoeligheid en persoonlijke ontwikkelingstraject, zich steeds meer verdieping plaats vond.

Froukje Kootstra
Froukje Kootstra

Toen ik een keer op Facebook zat te lezen, en de reacties van enkele mensen las op een artikel over de bijna-doodervaring van Eben Alexander (HIER en HIER), over Bijna-Dood-Ervaringen (BDE), kwam dit ontzettend bij me binnen. Een man, Arie Stolk, vertelde met met veel bezieling over zijn ervaring en hij wilde zijn verhaal mailen aan me. Ik las zijn verhaal in diepe ontroering las en kreeg toen meteen het idee (of was het meer een roeping?!), diverse verhalen te verzamelen, te beschrijven en te bundelen in een boek.

De mensen die zo’n ervaring hebben meegemaakt, hebben echt iets te vertellen en dit raakt de kern van het bestaan! De verschillende verhalen kunnen op deze manier (h)erkenning geven aan andere mensen die een BDE hebben meegemaakt en hier nog niet voor uit durven of willen komen. Daarnaast biedt het boek rust en troost voor mensen die angst hebben voor de dood of worstelen met levensvragen.

Voor mij geldt, dat als het boek er ook nog toe kan bijdragen dat dit onderwerp meer belangstelling krijgt en uit de taboesfeer komt, dat dat dan pure winst is! Het belang om deze indringende verhalen met bijzondere boodschappen de wereld in te helpen, maakt dat ik me, met veel gedrevenheid en passie, inzet om dit boek tot stand te laten komen. Ik hoop en verwacht, dat het veel mensen en harten zal raken. Daarom hieronder voor jullie 1 verhaal uit mijn boek, het verhaal van Arie Stolk.”

X

* * *

x

x

Het verhaal van Arie Stolk

2014 © Arie Stolk/Froukje Kootstra
Deze versie 2014 © WantToKnow.nl/.be

x X

Arie Stolk
Arie Stolk

Toen ik 27 jaar was, belandde ik in het ziekenhuis met een verwaarloosde longontsteking. Daarop volgde een periode van een paar weken waarin ik een aantal malen ‘dood’ ben geweest. Althans … een aantal malen? Zo kan ik mijn ervaring het beste verklaren aan anderen die geen soortgelijke ervaring hebben gehad. Een aantal malen dood … klopt dat wel? ‘Hier’ is niet wat ‘daar’ is. ‘Daar’ was geen besef van tijd of zoiets dergelijks.

Artistieke impressie van de 'tunnel-met-aan-het-einde-licht', waarover veel wordt gesproken in de bijna-dood-ervaringen.
Artistieke impressie van de ’tunnel-met-aan-het-einde-licht’, waarover veel wordt gesproken in de bijna-dood-ervaringen.

Misschien was het hele proces wel een ervaring van twee minuten in aardse tijd of … heeft het de hele tijd geduurd dat ik in coma was? Ik weet het gewoon niet. Echter, tijdens die periode heb ik ervaringen opgedaan die mijn leven daarna totaal op zijn kop hebben gezet en tot op dit moment, ruim twee decennia later, nog steeds grote invloed op mij uitoefenen.

Ik heb ongeveer achttien dagen in coma gelegen en weet nu dat ik tijdens de coma drie verschillende ervaringen of drie stadia van een bijna-doodervaring heb gehad. Ik heb geen tunnel gezien, of misschien kan ik me dat niet meer herinneren. Wel heb ik ervaren hoe het is om tussen de sterren door te schieten, los te zijn van je lichaam en op plekken te komen die niet te beschrijven zijn..!

De eerste keer dat ik tussen de sterren door schoot, vond ik doodeng omdat ik dacht dat ik doodging. Daarom hield ik mijn ‘ogen’ dicht. Toen de angst minder werd, durfde ik om me heen te kijken en ontstond er een soort berusting. Ik zag schitterende sterren en planeten of bollen en genoot van de prachtige twinkelingen van de sterren. Er daalde een grote rust over mij heen. Een rust vol Liefde (zoals de Liefde kennelijk is) die ik tot op heden nooit meer heb ervaren.

Op een gegeven moment, in het tweede stadium, zag ik een blauw-violette straling, veel mooier dan ik kan beschrijven, waar een enorme energie van uitging. Eerst voelde het alsof ik ernaartoe werd getrokken, maar later merkte ik dat ik mezelf stuurde. Het was er donker en licht tegelijk; het donkere straalde een soort violette Liefdeskracht uit en ik voelde me los, vrij, gelukkig en vreugdevol. Ik kwam terecht in prachtige natuur, die leek op weilanden, waar houten hekken om dammetjes stonden en beekjes doorheen kabbelden. Dieren zag ik niet.

x

nde-promenade-dans-lunivers1

x

De temperatuur was heerlijk en niet te vergelijken met aardse warmte. Ik voelde me Thuis en in het Alles opgenomen. Omdat de tijd er totaal geen rol speelde, heb ik geen idee hoelang ik er ben gebleven en in welke volgorde ik de dingen heb gezien en beleefd. Er is simpelweg geen ‘wanneer’.

In het derde stadium van mijn ‘doodgaan’ bevond ik me in een soort wit-blauwe omgeving en daar was ik niet alleen. Er waren meer energieën zoals ‘mijn’ energie, die werden omringd door prachtige liefdevolle energiewezens. Deze wezens waren bijna doorzichtig en gehuld in een soort gordijn of sluier. Er werd niet gesproken, alleen maar gevoeld. Ik wás ook die wezens, als één energie, als een arm die bij je lichaam hoort. We waren een eenheid die zich individualiseerde in verschillende vormen.

BDE cartoonOp dat moment begreep ik in één klap alles! Het was alsof ik een encyclopedie met alle informatie in me had opgenomen, wat zich in beelden uitdrukte. Wat ik dacht, manifesteerde zich. Als ik bijvoorbeeld aan Canada dacht, wás ik in Canada en wist ik alles wat met dat land te maken had. Als ik aan mijn meisje dacht, was ik bij haar.Als ik aan de Bijbel dacht, zat ik midden in de verhalen.

Ik zag alle verbondenheid..
De hemel was exact zoals ik het mij voorstelde. Als ik mij wat anders voorstelde, dan was dat er ook. Je kunt dus je eigen hemel creëren. De dood bestaat niet! Het is een verzinsel! Ik ontdekte dat doodgaan en geboren worden bij elkaar horen en beide heel creatieve processen zijn. Tijdens het proces van doodgaan vervaagde mijn ‘ik’, mijn ego, en veranderde ik in wie ik werkelijk ben. Dat vóélde ik gewoon gebeuren.

Ik ‘zag’ dat alles met trillingen en energie te maken heeft. Ik ‘zag’ hoe de frequentie van trillingen zich weer aanpaste aan de energieën die zich opnieuw wilden ervaren in een materieel lichaam. Door de verandering van trilling kon ik mij in deze wonderlijke omgeving als onzichtbare energie manifesteren. Ik creëerde mijn realiteit door mijn energie te veranderen. Nu weet ik dat het op aarde ook zo werkt, maar kennelijk is er een vorm van bescherming, want het gaat hier niet zo snel als daar.

In mijn ervaring zag ik het proces van doodgaan in drie delen: Ik zag en voelde dat ik niet meer mijn lichaam was. Ik kon mij niet meer identificeren met een of mijn lichaam. Ik zag en voelde hoe ik de binding verloor met mijn denken, met mijn verstand, en ik voelde hoe ik loskwam van de ziel. Alles loste op of vervaagde. Daarna was ik een soort ‘alles’ en ‘niets’. Ik ‘was’ niet meer. Er was alleen een essentie die totaal onbeperkt was, een bevrijding! Die essentie was volledig leeg van alles wat ik dacht te weten en bevond zich in een niet te omschrijven, prachtige, liefdevolle omgeving.

De woorden die ik hier gebruik, zijn een belediging voor hoe het werkelijk is! Ik ontmoette mijn wonderbaarlijke perfectie van wie ik werkelijk ben. En dat is niet het einde, het is pas het begin! Het is zo mooi om op alle vragen het antwoord te weten en te beseffen dat alles één is! Het is zo wonderlijk, dat kan ik niet met aardse woorden uitleggen. Het is niet te begrijpen op deze aarde.

x

* * *

x

expansion

x

[bol_product_links block_id=”bol__selected-products” products=”1001004000062194,1001004006199748,1001004004484585,1001004010963656,1001004005770982,9200000009705572,9200000032889554,1001004002860964,9200000036222504,9200000010047206,9200000030059860″ name=”Froukje boek BDE” sub_id=”” link_color=”771D7D” subtitle_color=”67296B” pricetype_color=”4A26FF” price_color=”322C91″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”F8B3FC” border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

6 gedachten over “Sterven en herboren worden in Liefde..

 1. Prachtig samengesteld boek. Ook voor degene, die persoonlijk geen BDE heeft meegemaakt, maar vanuit andere gevoels- en ervaringswerelden het leven dan wel het zijn op deze planeet ervaart, is het een boek waarin diverse belevingswerelden samenkomen en/of overlappen en dus herkenbaar zijn. Voor mijn in ieder geval een mooie herkenning. Graag laat ik een ieder in zijn persoonlijke interpretatie.

 2. Ik kan mij nog herinneren waar ik vandaan kom, voor ik geboren werd, die oceaan van licht, rust en bovenaardse liefde.
  En ik weet heel zeker dat ik daar ook weer naar terug ga. Ik ben niet bang voor de dood, integendeel…en ik heb nooit een BDE gehad.
  Ik kan me ook nog (flarden) van vorige levens herinneren, of misschien zijn het levens van anderen waar ik affiniteit mee heb?
  Ook weet ik dat de mensen die ik ontmoet van dezelfde groep zijn die nu met z;n allen zijn geincarneerd, dat we elkaar tot steun zijn in deze reis.

 3. de reincarnatie bestaat dat weet ik zeker,Lees de boeken van jozef Rulof.
  Aller eerst het boek.Een blik in het hiernamaals.Dan word je leven nooit meer het zelfde.Dan boek nmr 2 Het ontsaan van het heelal
  Van harte aan bevolen Graag reaktie.
  hartelijke groeten
  ditty

 4. Wat een prachtig verhaal .Dit doet me denken aan toen mijnvader overging .Ik wis precies tot op de minuut dat hij ging .Hij kwam gedag zeggen op een onwerkelijke kleur wolk .En mijn zusje die in 1969 gestorven is nam hem bij de hand en weg waren ze .Ik werd wakker en de telefoon ging Moeders kun je komen pa is er niet meer ,waarop ik zei ja ik kom Rietje heeft pa meegenomen .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.