Advertentie

De wachters…


Een prachtige beschouwing van ons aller ‘Cozmic’.. Hij stuurde ons het onderstaande artikel, van zijn hand. Daarbij dit commentaar:
“Ik zal eerst even vertellen hoe ik op dit verhaal terecht kom. Na het lezen van ’tonnen’ informatie, werd ik steeds maar niet wijzer van alle ‘verhalen’ die ik onder ogen kreeg. Alle complottheorieën en matrixverhalen, verhalen over buitenaardsen, archonten  en ook de informatie over oude beschavingen die verdwenen zijn. En vooral   Alle religies staan bol van de dualiteit! Waarom zou er zoveel moeite zijn gedaan, om de mens maar te beheersen en te onderdrukken? Dat was de vraag die bleef hangen. Het klopt voor mijn gevoel ergens niet, en aan de andere kant toch ook weer wel..!

In mijn reflectie hoe de mens een behoorlijk buitenbeentje op aarde is geworden en hoe we allemaal als mensen zoveel moeite moeten doen om dit lichaam te onderhouden en beschermen, kwamen er beelden uit Atlantis weer terug in mijn geest. Langzaam begon zich een verhaal te ontrollen dat krachtig bij me resoneerde. Vreemd genoeg kom ik ditzelfde verhaal eigenlijk nergens zo tegen. Lees het en oordeel zelf. Toen ik het nalas kwam ik erachter dat het vrijwel schoon is van oordelen en dualiteit, dus geen complot-, maar een compleettheorie, zogezegd! Nogmaals: lees het en oordeel zelf!”

x

* * *

 x

De Wachters

2012 © Jouke van den Berg

x

In een ver verleden , een verleden dat niet in jaren uit te drukken valt, omdat tijd zoals we deze nu kennen, toen volledig niet aan de orde was, in dat verre verleden leefde de mens al op Aarde. Deze mens leefde hier niet zoals wij het leven nu ervaren, hier in het zogenaamde 3D-frequentieveld. De mens leefde echter in een frequentieveld dat veel fijner ‘gestemd’ was, waarschijnlijk zouden we het nu bijvoorbeeld 4D of 5D noemen, bij gebrek aan betere benamingen.

De mens was gekoppeld aan zijn hogere zelf, leefde in harmonie en bevond zich als het ware in een kosmische speeltuin, waarin naar hartenlust gecreëerd en geëxperimenteerd kon worden. Velen noemen deze tijd Lemurië, Mu en waarschijnlijk zijn er nog andere benamingen. De mens was toen nog in staat om met de kracht van gedachten de materie  te beïnvloeden en daar werd uitbundig mee geëxperimenteerd.

Bezoek van andere zielengroepen was niet ongewoon en er vonden vaak uitwisselingen plaats. Er kwam ook een complete zielengroep op Aarde die een soort ‘asiel’ zocht, hun planeet was door ondoordacht handelen onleefbaar geworden; tegenwoordig zouden we deze groep waarschijnlijk ‘Martianen’ noemen, inderdaad.. van de planeet Mars dus. Deze zielengroepen leefden naast elkaar en vermengden zich onderling enigszins , hoewel er onderling toch ook behoorlijke energetische verschillen waren.

De ‘mensen’ van Mars
De Martianen waren door de tijd heen, zeer technisch denkend geworden en waren daardoor hun contact met de moederenergie grotendeels kwijtgeraakt. De Aardse mens was nog in harmonie met de moederenergie en de kosmische cycli. Toen de Martianen een experiment opzetten om inter-dimensionale tunnels te openen, verleidden ze de mens om hen mee te helpen. Maar daarbij hielden ze veel informatie achter, o.a. dat deze technieken er verantwoordelijk voor waren dat hun thuisplaneet was verwoest. Maar de Martianen deden dit omdat ze de energie van de nog in contact met de moederenergie staande mens, nódig hadden om het interdimensionale project te laten slagen.

Ondanks het protest van vele mensen die aanvoelden dat dit tegen natuurlijke project catastrofaal zou zijn, vond het toch doorgang. Een grote ‘sphere’ werd ontworpen uit speciale kristallen en andere materialen. Deze materialen dienden opgeladen te worden met de focus en intentie van honderdduizenden mensen, waardoor de dimensies zich zouden openen en er ongelimiteerd door het hele universum gereisd kon worden. Universum kan in dit geval dan ook wel ‘multiversum’ worden genoemd.

Het project werd gestart, de portals openden zich… en via de portals kwamen velerlei wezens uit andere dimensies die ongewild de portalen ingezogen waren, naar de Aardse sferen. Zij konden zich hier op Aarde echter niet handhaven en klampten zich vast aan de eerste beste ziel die ze konden vinden, hun paniek en verwarring was onmetelijk! De honderdduizenden mensen die zich op de sphere probeerden te focussen, verloren hun focus en verbinding en de portalen implodeerden met een vernietigende kracht.

De hierdoor ontstane chaos was niet meer te overzien, entiteiten die onvrijwillig in een andere dimensie terechtgekomen waren en zich aan ieder leven wezen vastklampten om te overleven; mensen die gedeelten van hun energetisch veld kwijt waren geraakt in de geïmplodeerde vortex, het aardmagnetisch veld dat een opdonder had gehad, en nog het ergste, de frequentie waarop de mens zijn beleving had, was ernstig verstoord geraakt door de enorme energetische vervuiling!

Het einde van de wereld zoals we die kende..
Deze klap die de Aarde kreeg leidde uiteindelijk tot natuurgeweld en het verdwijnen van het Lemurië zoals het was, frequentieveranderingen uitten zich uiteindelijk ook op fysiek niveau! Overlevenden vestigden zich in wat nu Atlantis genoemd wordt en probeerden daar weer een nieuw bestaan op te bouwen. Maar ook Atlantis viel ten prooi aan de doorgaande frequentieveranderingen op Aarde.

Her en der verspreid ontstonden nog wat culturen van hoge beschaving (in onze huidige ogen) echter, de mens hoe hij werkelijk was kon echter zijn structuur in het veranderende frequentieveld niet vasthouden en was ten dode opgeschreven. Één liefdevolle zielengroep die door verraad ten dode was opgeschreven, andere zielengroepen hadden het geobserveerd en besloten een reddingsplan op te zetten, uiteraard met instemming van de mens.

De aderlating zou pijnlijk zijn, de mens zou tijdelijk overgebracht worden naar 3D, in een gemodificeerd lichaam en zou pas kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke frequentie, zodra hun thuiswereld weer gestabiliseerd zou zijn. Zo gezegd, zo gedaan en daar kwam het Paradijs, ‘The garden of Eden’ weer in zicht; een heerlijk leven zonder zorgen op  planeet Aarde op een andere frequentie. ..

De blik op de wachter Jahweh werd afgewend. Uit ontzag of om niet te doen ontdekken dat ook Jahweh was ontmaskerd..?

Ook zielen van andere oorsprong dan de originele mens, zij die hier dus vrijwillig of door andere omstandigheden terecht waren gekomen konden in een mensenlichaam incarneren. Er werden wachters aangesteld om te zorgen dat alles ordelijk verliep; weet dat dit een experiment was met ongekend veel variabelen. Mensdier (de mens in zijn gemodificeerde lichaam ) gedroeg zich aanvankelijk goed, maar begon zich te herinneren wie hij was (de vruchten van de boom van kennis ) en begonnen met hun ‘wachters’ aan de tand te voelen.

De krachtige wachters..
Wachtersopperhoofd was Jahweh, die we ook wel kennen als de god van de bijbel, en zijn aartsengelen. Bewustzijn laat zich domweg niet onderdrukken, dus ook in het nieuwe frequentieveld begon de mens zich te herinneren wie hij was. Dat was echter een probleem, want met bewust worden zou hij zich onverhoopt weer terug begeven op het frequentieveld dat lange tijd nodig zou hebben om opgeschoond te worden, de belofte alleen dat hij weer naar huis mocht als de tijd daar was, bleek de mens, die in een semi-vergetelheidssituatie was gebracht, niet gerust te stellen…

Het bewustzijn van de ziel was zwaar onderschat, de mens wist zich steeds weer te herinneren wie hij werkelijk was, alleen niet dat hij zich een poosje op laag niveau moest houden, zoals oorspronkelijk afgesproken. Om dit probleem te lijf te gaan werd er zwaar geschut ingezet, op verschillende niveaus. En om de mens te laten vergeten wie hij is, werden diverse wapens ingezet; het trillingsniveau van de mens moest en zou op alle vlakken naar beneden!

Religies werden opgezet om een aangeboren schuldgevoel en minderwaardigheidscomplex aan te praten, waarheid vermengd met leugen zal immer strijd opleveren. Vanuit Saturnus werd een signaal gestuurd dat door de nieuwe maan (toen die er kwam brak er even een zondvloed uit..!) versterkt naar de aarde komt en het frequentieveld waarin de mens kan waarnemen werd manipuleerd.

Onderdrukking, onderdrukking..
De mens is ook de enige die dusdanig sterk op de maan reageert, welk ander wezen op aarde heeft bijvoorbeeld een vruchtbaarheidscyclus gekoppeld aan de maancyclus?  Een paar families werden dusdanig genetisch bewerkt dat ze geen empathie meer voelden en aan hen werd esoterische kennis gegeven om de massa te overheersen. Vervolgens vestigde deze groep zich over de hele wereld om aldaar de hoogst mogelijke machtsposities te bezetten.

Extreme brutaliteit, geweld, onrecht, oorlogen, onderdrukking en het dom houden van het volk waren hun methodes om aan de macht te komen en te blijven. Dualisme werd in alle religies doorgevoerd, god/duivel, het kastensysteem, demonen, jinn’s, noem het allemaal maar op, alles om verdeeldheid te zaaien. Synthetisch dualisme gaat voorbij het normale menselijke, daarom kan het ook niet begrepen worden door iemand wiens gevoel niet is uitgeschakeld..!

Genootschappen of volken die dit spel doorzagen en zich er tegen verzetten, zoals de gnosis, de Katharen en inheemse volkeren moesten om zeep geholpen worden, om de simpele reden dat de tijd van ontwaken nog niet rijp was. Onthoud dat de ziel niet verloren gaat, slechts het genootschap, het volk, hun cultuur en hun bedreigende kennis. Maar in de tussentijd bleef de hogere kennis dus wel bewaard en werd in gebouwen die weer op het aardraster staan (leylijnen) weergegeven in de vorm van de heilige geometrie, de bouwstenen van het leven!

Genootschappen die wel de kennis hadden, hielden deze voor zich, wetende dat niet spreken soms beter is, waarvan de Vrijmetselaars en nog enkele occulte stromingen voorbeelden zijn. Naarmate de mensheid collectief weer prematuur aan het ontwaken sloeg, werden er opnieuw weer andere dogmatische geloofssystemen ingevoerd, zoals de new-age. Een ieder die dat verhaaltje van een rechtvaardige god niet meer pikte, viel direct in het mandje van de Nieuwe-Tijdsreligies met hun Witte Broederschap en alle engelen. Daarbij werd het ascensieverhaal vertelt, de zeven stralen, karma en collectief karma en noem het allemaal maar op.

Het verhaal van Madam Blavatski kent vele varianten en miljoenen halfontwaakte zielen hebben zich weer in slaap laten sussen met hun feelgood-religions. Er werden een paar wereldoorlogen uit de hoge hoed getoverd om het lijden in stand te houden, seks, drugs en een ongeëvenaarde entertainmentindustrie, dienden de mens af te leiden van de werkelijkheid. Vergif in het water, in voedsel, in de lucht en in zogenaamde medicijnen, hielden en houden de mensheid zwak en gewillig. Ondanks alle inzet blijven er toch steeds hele volksstammen het contact met hun hoger zelf terugvinden en de verloren gewaande puzzelstukjes in elkaar te zetten.

De elite ‘In control’; hoe lang nog..?
Voor de regerende elite hoop ik dat ze op tijd inzien dat hun taak over is, ze zijn dusdanig in hun powertrance vast komen te zitten dat ze van geen ophouden weten! Kosmisch gezien zijn we nu in een periode aangekomen waarin ontwaken onvermijdelijk is. De Ouden, zij de het hele proces hebben beleefd, zij hebben de herinnering aan hoe Aarde ooit was bewaard en zij zullen de weg weer terug vinden. Zodra de kritieke massa is bereikt, en daar lijkt geen houden meer aan, kan alle angst worden losgelaten en ‘het veld’ worden verandert in een nieuwe werkelijkheid.

De wachters zullen hun rol ook een keer zat zijn  en andere parasiterende entiteiten kunnen dan ook hun thuisfront op gaan zoeken. Want er zal hier niets meer te halen zijn, zodra de frequenties zijn opgetild. Moeder Aarde heeft zwaar geleden onder ons bezoek; ik gun haar alle rust en herstel. Jahweh, en alle Archonten, kom gerust een keertje langs, drinken we een 5D-biertje en gaan we nog even nababbelen..!

De tijd van dualiteit is binnenkort over, wie de weg naar zijn hart terugvindt, heeft de weg naar huis teruggevonden! De deuren gaan open, de arena stroomt leeg. Hoe pijnlijk de ervaring ook leek, ik dank alle spelers in het spel, ook allen die ik ooit vervloekt heb, mijn uiterste waardering gaat uit naar moeder Aarde in haar huidige vorm vanwege haar ongekende opoffering!

Mens ken u zelve, het is tijd om op te staan, wakker worden alléén is niet meer genoeg!

88 gedachten over “De wachters…

  1. Hey Hoi die Monika mijn Liefste! ik had mij verstopt in een hoekje onderaan de bladzijde achter de brede rug van profane Verhuis profeet Martinus, ik ben er Moon, jij ook gelukkig, ik voel mij versneld 10 dagen in 1 de laatste tijd, trouwens lijvig doorwrocht stuk van een wetenswaardig Artikel van Cozmic zeg, je zou zo zeggen dat Hij wel eens vaker geleefd heeft in barre tijden op Aarde en daar buiten.. nou nog de verborgen via mp3 afgeleverde kanalen van Vlaamse Lexie en Paullie er naast leggen en we hebben de nieuwste neder Duitse Science O Logische Kerk Versie waar we wat mee kunnen, hoeveel plugins van buiten deze 3d kooi realiteit torsen we met ons mee gemiddeld? Hoe herken je het cognitie praatje van een typische Marss Plugin? Kan je je al laten doormeten voor een vriendelijk bedrag? Lisz ga jij eventueel Super Food Voedsel verkopen, lijkt mij persoonlijk wel wat, maar hoe weet je welke de goede zijn? Mijn Moeder heeft last van big Pharma pillen tegen Hoge Bloeddruk, haar gehele keel en slokdarm traject staat in brand sinds ze die rot pharma pillen van haar huisarts moet slikken, welk Natuurlijk voedsel helpt tegen HyperTensie? Ik zelf ben weer met 2 tenen knoflook per dag begonnen, en uien, het komt mijn oren uit, de gehele Flat kan mee genieten, al is het afzuigsysteem krachtig genoeg gelukkig.. Het schijnt dat Water drinken op zich een probaat middel kan zijn? Er schijnen 6 verschillende hoofdgroepen soorten HyperTensie pillen te zijn? Je schrikt je rot van de vermelde bijwerkingen bij de bijsluiter.. Het schijnt dat Kanker virussen grootschalig via Vaccins zijn verspreid onder de bevolking, om over de oorsprong van Aids nog maar niet te spreken, argus Klokkenluider Arend proberen ‘ze’ uit te roken, vind ik erg voor hem, ik ben persoonlijk getuige geweest van uitrook vermaledijde kwaadaardige strategieën in de gehandicapten en jeugd zorg in het noord oosten van het land, iedereen houdt liever z’n bek bang voor de huur en de hypocrietenUitzuigtheken, snap ik wel;

   Origin of AIDS: The Polio Vaccine
   http://www.youtube.com/watch?v=LZs1V8mpcoY

   Vaccine pioneer admits adding cancer-causing virus to Vaccine
   http://www.youtube.com/watch?v=13QiSV_lrDQ

   Binnen 5 minuten verdwenen van de Front Page afgelopen Weekend;
   http://www.nujij.nl/economie/crisis-het-is-gewoon-een-zwendel!.19835298.lynkx#axzz2B1qKLCpZ

  2. @Hyper, Verschrikkelijk wat ze ons allemaal toedienen. Het zal ook moeilijk te bepalen zijn wat echt goede superfoods zijn. Ik gebruik citroen, lijnzaad, havervlokken en verschillende oliën. Maar er zijn nog veeel meer superfoods. Dat is een heel goed idee voor de webshop Hyper. Zeker de moeite waard om uit te zoeken. Verse dingen lijken mij dan wel weer lastig, maar bijvoorbeeld zaden e.d. zou heel goed kunnen. Met de uien en knoflook ben je al goed op weg voor je moeder. Laatst las ik dat wil je lang gezond blijven je het beste je bloed zo dun mogelijk kan houden, d.w.z. dat het stollingsproces wordt vertraagd. In het linkje staan goed tips hierover:

   http://www.ecofun.be/2011/02/natuurlijke-bloedverdunners/

   Al weet ik niet zeker of dit ook helpt voor een hoge bloeddruk. Maar zeker voor het gezond houden van hart en bloedvaten.

 1. Geen slechte poging Cozmic, het verrraad al dat je meer in je hebt zitten dan je eerst zelf deed vermoeden. Niet alles kan je dan ook op de tafel gooien, het ontrafelen van gedane zaken speelt een grote rol. Regressie mag je dat noemen en dat borrelt vanzelf bij je naar boven toe wanneer het mag, niet eerder. Inderdaad zijn er wachters, niet alleen onder de Elite maar ook onder het gewone volk, die weten wie ze zijn en wat hun doel hier op aarde is. Men is bewust van hun re-incarnatie en wat zij dan hier aan het doen zijn door heel bewust de kennis ervan te willen verspreiden.

  http://www.lex-persoon.lichtsferen.com/download/incarnaties.mp3

  Namasté mijn broeder, be old & wise! 😉

  1. Paul , ik heb wel de intentie om alles op tafel te gooien , met de wetenschap dat als je een kilo er in stopt , er meestal slechts een gram opgenomen wordt .
   Beetje halfslachtig pretenderen dat je het beter weet en er niets van laten zien zet voor mij geen zoden aan de dijk , kan je net zo goed in het Vaticaan gaan zitten en naar al die bezeten zieltjes gaan zitten zwaaien met je mijter op .
   Als Solomon uit de school klapt dan is het omdat het tijd is , velen zullen volgen en een onomkeerbaar proces starten . Lafhartige ‘ik hou mijn kennis voor mezelf ‘ shit heeft geen waarde , waarschijnlijk omdat die kennis dusdanig dualistisch is dat het geen waarde heeft . Als de mens de trots niet heeft om te schijnen , verdient ze het ook niet om op te staan en de weg terug te vinden .
   Het heeft een paar helden nodig , geen achterkamerfiguren die met een stijve op hun vergaarde inzichten zitten alsof het een gouden ei is dat toch nooit uitgebroed kan worden .

  2. Je zegt wat je denkt en soms is het echter een wetenschap dat je er wel eens ‘FLINK’ naast je doel mee kan schieten. Prachtig dat je EGO dan ook zo vergalloppeerd in het geheel, het is net of je mee rent in een acht-span van een strijdwagen. Ach weet je Coz, het doet me dus ook niks als je wat aantijgingen uitreikt naar me met wat heuse beledigde opmerkingen in de sjet en een gezouten mening. Je hebt het over een tone die gezet is maar niet over de toon die het overheersen wil. Wat voor boodschap zit daar nu weer achter?! Haal gelijk dan ook eens die eeuwige strijd van wie nu het verst MOT wezen in het spel van spiritulateit/paranormaal weg, het opsommen van bepaalde Solomon of Saul achtige kenmerken schieten helaas de geduchte windmolens voorbij. Ik prefeeer eerder het David/Gollitah verhaal van het dualistisch melodrama in het 1-3 lichtsfeer rondje. Wat jij bent en wat jij doet is jouw ding en wat ik weet en ambieer is mijn kennis, kunde en wijsheid, dat ik veel zaken voor me hou komt gewoon op neer dat er heel veel dingen nog niet blijkbaar te delen valt met iedereen. Hoe graag ik zelf dat ook zou willen. Ah ik had even het gevoel weer eentje die de dikke mistige soepbrij door ziet en langs zij komt zitten met een grijns op zijn toet. Zelf heb ik al veel dingen geleerd dat je nooit alles naar buiten kunt brengen dan wat je verlangt omdat er altijd wel iemand bij zit die met stenen gaat gooien en raak gooit! Lafhartigheid ken ik eerder dat als ik iets toe wil spelen net niet serieus genomen wordt en tegen mezelf ook nog eens gebruikt gaat worden. Dank je de koekoek!
   Dus Cozmic, ik vergeef het je waarde vriend, hoe boos of je ook bent in je verlangen of zijn naar, het is je goed recht, want hieruit zie ik de andere ware vriend die naar voren komt. Ik wens je dan heel heel veel kracht, liefde en geluk toe met al je schrijven, ik ga eens alles eens echt loslaten, (ook de pen en het leven) niks is meer belangrijk om nog verder te willen delen, laatste hoop is al verloren zeker in mijn sfeer.

  3. @Cozmic en @Paul, waar de een wat aan heeft, staat soms heel veel van de ander af. Het gaat hier toch niet om beter weten, we zijn allemaal een stukje van de puzzel. Jullie weten toch ook dat je soms niets hoeft te doen dat onze gedachten al genoeg zijn. Ik vind dat een ieder z’n zegje mag doen en dat kan niet anders dan op de manier die van jou is, wat een ander er ook van denkt. Verwijzen wil ik in dit geval ook nog naar het gedicht waarnaar verwezen wordt onder aan het mooie artikel van Cozmic, “Liefde wil stromen,” Wat ik maakte in verbondenheid. Alles wat rechtstreeks uit je hart komt voegt veel toe, of het nou door veel mensen begrepen word of door weinig of zelfs door niemand, er moeten nu eenmaal pioniers in de geest zijn, net zo dat er ontdekkingsreizigers waren en zijn in de illusionaire wereld.

  4. @ Alice ,
   Wijze woorden 😉
   De fout lag helemaal bij mij , ik had ergens iets helemaal verkeerd gelezen en reageerde dat onterecht af op mijn gabber .

  5. @Cozmic, We doen allemaal wel eens van die “domme dingen”. Hier is een mooi toepasselijk citaat, wellicht ken je hem wel. Hij is van Aristoteles uit de Ethica: “Het is gemakkelijk genoeg om kwaad te worden. Maar kwaad zijn op de juiste persoon, in de juiste mate, op de juiste tijd, om de juiste reden en op de juiste manier, dat is niet makkelijk,” Schitterend toch?

  6. Ik praat vaak een vriend ná.. Die roept dat je alleen maar kwaad/boos kunt worden op mensen waar je van houdt.. Nu dus ook weer.. Tja.. Mooi Alice!

  7. @ Alice

   Nou ik leef nu eenmaal niet uit mijn hoofd of vanuit mijn hart, allemaal veels te veel grofstoffelijke uitspraken waar ik dus geen boodschap aan heb. Integendeel zelfs mijn Hororscoop doet er een schepje boven op blijkbaar:

   – Je bent lekker eigenwijs bezig en waarom dat lekker is? Omdat jij je normaal gesproken veel te veel aanpast. –

   Dus mij hoef je dan ook geen wijze spiegelogie lessen te lezen want ik neem ze toch niet meer aan, want heb geen Guru 3D of Leerling Meester nodig, ik ben er zelf eentje voor mij zelf alleen!

  8. @Paul, Dat is ook het enige dat telt, je eigen Meester dus jouw eigen waarheid, maar zelfs een Grootmeester leert wel eens van een leerling.

  9. @ Alice

   Hoe wordt je een Meester in het ‘NIET’ zijn?!
   Iedereen is juist wel bezig om er wel eentje te mogen zijn…

   of

   Een afgestudeerde Meester was ooit een leering die ging voor het ware vakmanschap.

   of

   Een scheet van een diabeet is de geur van een ingenieur.

 2. Dankjewel Cozmic voor je verhaal, dat een heleboel losse stukken die ik over de jaren heen her en der gelezen heb, mooi bij elkaar bracht.
  Over de poortwachters las ik eea op onderstaande links naar Center of the Soul, resp. over de Zwarte tempel en de Witte tempel. Een reeks neergeschreven waarnemingen van de hand van ‘Tineke’, in haar eigen stijl. Hopelijk schrikt die niet teveel lezers af. Ik heb de gewoonte om datgene wat ik lees te ‘filteren’ en alleen dàt uit te halen waar ik van kan leren.

  http://www.centerofthesoul.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=108&lang=nl
  http://www.centerofthesoul.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=63&lang=nl

  Jàren geleden las ik een boodschap van AEM dat de mens op zich geen schuld treft ivm de zgn erfzonde. Hij stelde dat de Lemuriërs was gevraagd een uiterst gewelddadig buitenaards ras op te vangen in de hoop dat dit de zachtaardigheid van de Lemuriërs over zou nemen. Een goedbedoelde poging die jammerlijk mislukte, zo we allen dagelijks ondervinden.
  We zullen pas in staat zijn om de volle draagwijdte van de experimenten op Aarde te zien en te begrijpen, wanneer we terug naar onze oorspronkelijke dimensie zijn opgestegen.
  Binnen enkele weken…

  1. Anelle , wat ik hier op de site weleens heb losgelaten maar niet in dit artikel verwerkt heb ; toen ik 7 jaar oud was kreeg ik een ‘bezoekje’ van 3 wezens , ik noemde het maar engelen , ze hadden geen deur nodig om door de muur te komen . Ik kan me nog herinneren dat ze me veel vertelden , meeste info kwam later als een tijdscapsule los en ik wist mijn god niet wat ik er mee moest . Het stond haaks op alle werkelijkheid en normale geschiedenis . Pas toen ik een paar jaar terug het internet op dook kwam ik refererende info tegen .
   Wat ik ook niet vermeld heb is een steeds terugkerende droom waarin de weg naar huis , een brug open leek te zijn en niemand er gebruik van of kon maken . Gevoelsmatig was dat in de tijd van Christus . Ik kan je wel vertellen dat ik pisnijdig uit zo’n droom wakker werd .
   Nog wat andere dingen hou ik maaqr voor me anders word ik volledig voor gek verklaard , maar so what , ik heb de deur toch al opengetrapt en het geheim van de ingewijden verklapt

  2. Wees niet bevreesd om voor gek uit gemaakt te worden… degenen die dat roepen zijn ook maar bange en/of beperkte wezens.( mijn vriend wordt al jaren als randdebiel weggezet door sommigen, hij gaat gelukkig lekker zijn eigen gang en steeds vaker blijkt dat hij een vooruitziende blik had) Hoe meer mensen hun dromen/ervaringen/ bevindingen op dit vlak delen, hoe duidelijker het plaatje wordt.
   En laat je vooral niet uit het veld slaan door ego’s( ook je eigen!) wanneer er tegengas gegeven wordt.

  3. oh vandaar, dat ik mij vanaf het begin op mijn gemak voel, bij Iem en de krullende haren, hey Cozmic je laat je toch niet omver duwen door een abnoxious burlende borrelende Bos Kwaaibouter? Weer een dramatisch afscheid van Paul, het hoeveelste van dit jaar?! Paul geef het maar toe je bent er gelukkig gewoon nog, gewoon doorgaan, Paullie je had Cozzie vannacht Live gewoon keihard terug op z’n koppie terug kunnen slaan, had ook gekund, Shut the F up en zooh, dan weet je het wel, al was het ongewassen ongeschoren scrotum plaatje wel wat rauw op mijn maag moet ik zeggen, dat vraagt om tegengif in de vorm van new age moojie vormen, en timing, als het Live Tjit Tjat gesprek op intense intiem hoog niveau komt waarom dan met de botte bijl binnen komen stormen met carnavals flauwekul, das vragen om ellende, doe ik toch ook niet? maar goed ieder z’n heug en meug naar vermogen, doe maar wat je niet laten kan, hoog en laat night laag water cultuur, een mooi stel saampjes, Jan Klazen met een hand in z’n holle acht uurwerk, we smelten de Kazen, ik word overal opgewonden van maar daar dan net weer niet van, jaaah laten we vanaf nu met z’n allen shut de F uppen Live, hou je bek Paul, zeik niet Paul, paarden peop Paul, be real Paul, F niet met ‘ons’ Paul, lachen toch Paul? of toch niet? ‘hou op want straks is het weer janken’ zei mijn moeder vroeger vaak, Welcome back terug Paul en we gaan gewoon weer verder waar we gebleven zijn ;

   “Girl on the Moon” by Nire & an artistic video collage
   http://www.youtube.com/watch?v=mK7LANtmQw4

   Most Obnoxious Kid Of All Time FTW
   http://www.youtube.com/watch?v=hZA8GrRmOaA

  4. @cozmic
   Hoe meer ik over dit alles nadenk, hoe meer ik besef dat ik het diep in mijn hart allemaal al wist. Daarom dat je verhaal als een bevestiging overkomt en ik zal lang niet de enige zijn. 🙂
   Wij wéten het allemaal, alleen is het bij de ene wat dieper ondergesneeuwd en bij de ander via bezoekers, flashes, dromen en andere hints regelmatig in herinnering gebracht.
   Heerlijk om je kennis op zo’n heldere manier opgefrist te zien worden.

  5. @ HyperAlert

   Jammer heh dat ik niet zo voorspelbaar ben als jij dat heel graag zou willen, tjeeeeh ik zit toch heel anders in elkaar dat je het zelf veronderstelt. Altijd de ‘continues van negatief denkend beleid’ van mensen op deze wereld die ‘denken het te snappen’ en continue pret-woorden erbij halen van EGO en wel bespraakte (voor)oordelen. De ziens wijze waar men zich zelf mee bloot geeft en in het moeras weg zakt, tanden knarsend van oorlogszucht.
   Loslaten van van deze shit is iets wat weinige maar doen, geen tijd en of leven erin te willen steken dat het een dagelijks onderdeel van het leven moet gaan uitmaken.

   Ah ik kan me er niet over opwinden, de boosheid en de beleving ervan, als je iets hebt wat onder een dikke laag stof al eeuwen op de plank ligt te wachten tot het juiste moment is daar om het te kunnen delen. Dat is nu ergens verlossing, maar kan een tegenvaller blijken als men je niet serieus neemt, in tegendeel dan hou je het voor je en zal je enkel een tipje van de sluier toe stoppen om niet verder het bood uit Cozmics mond te willen stoten. Aan hem alle glorie & eer! Dat is mijn loslaten van het leven om er verder geen energie meer in te steken omdat jullie het eigenlijk al zo voor gekneed hebben. Prachtig toch gewoon, scheelt mij weer een boel afzet werk…

   Vergeet dan ook niet te lezen dat Cozmic elders aan geeft een foutje te hebben gemaakt, zelf heb ik niks tegen hem, want het is iemand die goed aan de weg timmert in het juiste verband, dan ongenunaceerd met modder gaat gooien. Of moeten we toch eens een middagje Spiegelogie komen voor doen?! Wat Jij Hyper de Perfecto Meastro… 😉

  1. Dick , 144.000 , weet je nog ? Honderdste aap , maar dan nog 143.900 erbij 😉

  2. Ja Dick , zodra we uit de dualiteit stappen , het complete plaatje zien , voelen en beleven , en geen angst meer hebben zijn we vrij .

  3. Dick, hier op aarde zit je gevangen in dualiteit, los maken ervan is het los kunnen laten wat er zich hier op aarde afspeelt. Materie, grofstoffelijke zaken, noem maar op alles wat gerelanteerd is aan woorden en gebaren, emoties, gevoelens en God, van uit het hart zijn.
   Alles wat los daarvan is is bewust bewustzijn van het zijn, dualiteiten hoeft dan niet meer, ook geen hoogte laagte of waar je een labeltje aan kunt koppelen. Puur het willen zijn is gewoon onsterfelijk zijn in het eerste woord. Hier is het kanten kiezen geblazen althans, daar hoeft dat niet meer daar ben je dus enkel los van ‘al’.

   Zelf ben ik hier maar een stukje opvulsel, ingehuurd om in evenwicht in evenwicht te komen houden, gelukkig niet meer dan dat en tja het bevalt ook nog…

 3. Met een beetje spitten stuiten we op een al reeds eerder geschreven boek van Frederick S. Oliver – A Dweller on Two Planets, welke in principe de basis legt voor dit soort werk en gedachte goed als her opening van het oude verhaal.
  http://www.sacred-texts.com/atl/dtp/index.htm

  The beginning:
  http://www.youtube.com/watch?v=8YhubdKvMjE
  Lemuria:
  http://www.youtube.com/watch?v=yM8_l-eU3RU
  Atlantis:
  http://www.youtube.com/watch?v=wQrmAbpSndg

  De vergeten kennis is er al allang en moet nog bewust herkent worden door mensen die ontwaken en die deelnemen aan het het bewustzijn proces. Het lang vergeten Kaukasische ras…

  1. Paul , alle info tot nu toe plaats ons in een slachtofferrol . Wat nu als we in deze tijd/ruimte matrix gewoon de tijd moeten gebruiken en wakker worden als het ingestelde alarm afgaat ? Als op de narcose afdeling een patient plotseling wakker wordt krijgt ie ook een spuitje .

  2. @ Cozmic

   Niet alles is gelijk gerelanteerd aan een slachtoffer cm rolletje, er is veel meer dan het enkeltje die bij een passend paspartourtje past. Dat er veel meer gaande is het door willen gronden wat je nu eigenlijk hier doet en waarom je hier bent, op alle vragen zijn antwoorden. Jagen op gaten die er zijn om te dichten en stukken van de Jigsaw puzzel in het niet doen vervallen, kan er ook een stukje technisch perspectief af om bepaalde zaken op de tafel te krijgen. Het space continuum is zo ontworpen dat er bepaalde facetten plaats vinden die er nodig zijn om bepaalde zaken in evenwicht te houden, wanneer leg je dat uit? Als je iemand tegen komt die zuiver is zonder strekking een non-duaal oordeel kan vellen. Daarom vind ik het zelf mooi dat je iets komt aanreiken waar ik me hele leven al mee stoei, eindelijk iemand die met een grijns het zelfde verhaal komt vertellen, uit eigen passie… (dan doel gericht er poen voor moet willen vangen) Nee ik verheug me juist erop dat er mensen rond hupsen die deze kennis uit hun basis weten te peuteren dan men zich te goed doet aan aangenomen stukken en feiten.

   ‘Je bent voor mij een ruimte reiziger met een verhaal die met zijn bewustzijn een ruimte vult, dan een bewustzijn gebruiker die met niks doen ook de ruimte probeert op te vullen.’

   Er is veel meer bewustzijn dan 1 mens het werkelijk zou kunnen bevatten, bewustzijn is niet weg te plaatsen in één ruimte.

  3. Paul , Jahweh verklapte mij dat hij een paar puzzelstukjes onder zijn hoofdkussen bewaard , the sneaky basterd 😆

  4. Jaweh is inderdaad een sneaky Pillowed One, allah is de andere neef spekkoek. Ik zelf ambieer eerder hünner broeder Ariadne, die graag het deelt waar nodig is, wie sterrendust zaait zult bewustzijn oogsten. Anders zitten we weer met de ‘Wrath of the Gods’, dankbaar opgescheept.

 4. Mooi om te lezen Cozmic 🙂
  Voor mij is het het meest plausibel dat zich alles in verschillende frequenties afspeelt…bewustzijn, ‘leven en dood’, gevoelens en waarnemingen.

 5. Misschien heb ik het ( voor mij ) belangrijkste inzicht niet genoeg benadrukt nl. dat de krachten die de mensheid lijkt te onderdrukken , dit slechts als hun taak doen . Steeds weer sprongen de konijnen uit de hoed , in de bijbel oa met Adam en Eva en niet te vergeten de toren van Babel .
  Uiteindelijk hebben een grote club psychopaten het vuile werk gedaan en rigide geloofsystemen houden de mens in het stramien .
  Complot ont-dekkers als David Icke kunnen gewoon hun werk blijven doen omdat ze wel laten zien wat voor vuil spel er gespeeld wordt , maar niet inzien of niet vertellen waarom . Overal is het wij tegen hunnie , daarmee wordt het dualisme in stand gehouden en misschien nog wel gevoed . ( neemt niet weg dat ik het werk van Icke en vele anderen ontzettend waardeer )
  Het plaatje dat door oa The Matrix geschertst wordt , dat wij allen voedsel zijn voor een groter systeem , het beeld dat vele stromingen hebben dat we door andere entiteiten gezien worden als voedsel voor energetische zuigvampieren , het klopt gewoonweg niet . Angst en onmacht wordt er mee verspreid .

  1. Grote denkers , filosofen , wetenschappers , artiesten werden vrijwel stuk voor stuk afgevangen door de vrijmetselaars en andere genootschappen , waarschijnlijk om te voorkomen dat ze te ver uit de school klapten terwijl de tijd niet rijp was . Je hebt een zeer altruïstiche mind nodig om de grote waarheid vóór je te houden in het algemene belang van de mensheid . Waar ontwaking ontstond moest die immers neergeslagen worden .

  2. Alles is er al…dat zou enigszins rust moeten geven…
   Het gaat wellicht om de bewustwording en dat is een proces. Alle materie is daaraan onderworpen denk ik. Als bewustzijn trilling is (een frequentie) dan heeft alles een bewustzijn want alles trilt. Alleen de frequentie bepaalt de manifestatie van een energie dwz van hoe het is (o.a. dichtheid). Goede inspiratie cozmic.
   Het blijft boeiende materie… 🙂

  3. David Icke heeft trouwens alle Wembley vidoes van het internet laten verwijderen , de vuile geldgraaier .

  4. Niet alleen Wembley, eigenlijk is het continue het zelfde verhaaltje maar dan in een andere volgorde met een nieuw titeltje.
   Heb Icke 3x hier in Nederland gezien en 3x het zelfde in andere volgorde, zie bv hier een full lecture van: “Human race get off your knees. http://www.youtube.com/watch?v=2DYhfRXHvdo

  5. gelukkig heb ik ze een paar dagen geleden alle 5 tijdig weg geschreven op mijn externe harde schijf, dankzij de tijdige gouwe tip van Cozmic, dus euhm Martijn je mag blij zijn dat je er afgelopen Weekend 9 uur voor hebt uitgetrokken om ze te bekijken, ze zijn niet meer, soms is het dusz nuttig om als eerste vooraan in de rij op het complot vinkentouw te zitten, de gum delete uitveeg censuur commissie van joetoep en google uit China, het nieuwe beloofde industrie land, ze zitten niet stil, over een maandje schijnt trouwens het gehele internet zoals we het tot nu toe kennen op de schop te gaan, geniet er nog maar van zolang het nog kan, ik vergelijk het met de eerste zombie slaap verwekkende 80 kilometer per uur weg van de snelweg Limieten in 1974, op de achterbank van een peugeot 304 met stuurversnelling, ‘papa ga je je nu echt aan die idiote langzaamheid houden in deze lege noord hollandse polder’? jah zeker doe ik dat mijn zoon.. toen stortte de wereld al voor mij in.. mocht je nog een oldtimer V8 Amerikaan berijden, mag ook niet meer van de rOverheid, in de tussentijd worden we de 3 en 2 crisis cilindertjes met rammelende V.A.G. distributieketting in getreiterd, na een half jaar motor versleten, made in Bratislava Slowakije, speciaal voor verNederland, alleen een bekende voetballer mag nog een sportieve Audi RS bezitten die in Nederland al niet eens meer ingevoerd wordt, meneer SpekNekman weet namelijk al aan de grens wat goed voor je is;

   http://olympiczion.nl/index.php/david-icke-remember-who-you-are-wembley-arena-london-10-27-2012/

  6. VerNedering als Schaduw Strategie, weg Werk, weg EigenWaarde, weg ZelfVertrouwen, weg Middenklasse, dank U wel meneer VarkensSpekNekMan van de rooie Fabian Kokkie Shell KotsPartij, weg met de Arbeid naar China, Kameraden ik dank U;

   ” In 1969, Rockefeller Official Said US Would Be De-industrialized ;

   by Henry Makow Ph.D.

   On March 20, 1969, Dr. Richard Day, the National Medical Director of the Rockefeller-sponsored “Planned Parenthood” told a meeting that American industry will be sabotaged and shown to be unreliable and uncompetitive.

   In view of the recent bankruptcy of General Motors, his remarks are especially pertinent.

   “The stated plan was that different parts of the world would be assigned different roles of industry and commerce in a unified global system. The continued preeminence of the United States and the relative independence and self-sufficiency of the United States would have to be changed… in order to create a new structure, you first have to tear down the old, and American industry was one example of that.”

   “Each part of the world will have a specialty and thus become inter-dependent, he said. The US will remain a center for agriculture, high tech, communications, and education but heavy industry would be “transported out.”

   These remarks to the Pittsburgh Pediatric Society were reported by Dr. Lawrence Dunegan, a Pittsburgh pediatrician who died in Jan. 2004. The speech described “A New World System” already in place which would permanently transform the world. Dr. Day, who died in 1989 (see obit below), wanted the 80 or so physicians present to be prepared.

   Dunegan recalls: “The idea was, you could get a little bit disgusted with your Ford, GM, or Chrysler product -or whatever- because little things like window handles would fall off more, and plastic parts would break which, had they been made of metal, would hold up. Your patriotism about buying American would soon give way to practicality that if you bought Japanese, German, or imported that it would last longer and you would be better off. Patriotism would go down the drain then.” ”

   http://www.savethemales.ca/confirmedrockefeller_plan_to_g.html

  7. Duitse Dure Degelijkheid moedwillig opzettelijk Verschwunden?

   Quote:

   ” Review Volkswagen slechtste auto’s van het jaar Touran (2006 – 2010) d.d. 28 december 2009 van Rob (83.84.192.?) met ervaring met Volkswagen Touran (2006 – 2010)

   Net als vele andere Touran rijders is ook mijn klachtenboek oneindig dik. Nu lees ik toevallig dat de auto in Duitsland al drie jaar (2007, 2008, 2009) in de top 10 van slechtste auto’s voorkomt. Zie http://www.autobild.de/artikel/kummerkastenbilanz-2009_1027555.html Dat is toch erg! Daarnaast blijken VW Eos, Audi en Skoda ook in deze top 10 voor te komen. ”

   http://www.topproduct.nl/auto/y_mpv/9263-volkswagen/71931-volkswagen-touran-2006-2010/

 6. Cosmic, dank je wel! XXX

  Na lange tijd NIET op het www te hebben zitten spitten, kwam ik jou verhaal tegen. Wat een verademing, wat heerlijk recht toe, recht aan.
  Jou verhaal zegt kortweg: zo is het gegaan, niemand heeft schuld, dit is het spel en ga nu zelf spelen.

  Ik was het zo zat alle voorwaarden waar je zogenaamd aan moet voldoen, te lezen. Bijvoorbeeld, veel mensen kijken vaak vol verbazing naar mijn zijn… rook jij, drink jij, eet jij vlees, vier jij niet alle volle manen, wordt jij ook boos, ben jij ook onzeker, depressief, verdrietig,maak jij ook fouten etc. En dan komt de grote vraag eruit… maar je kan ondanks dat alles nog steeds met de spiri wereld communiceren, je derde oog is nog steeds open? Ook al ben je niet vegetarisch, zing je geen mantra’s…
  JAAAAAAAAAA, wil ik dan wel schreeuwen, je hoeft niet als een heilige te leven om al je gaven tot je beschikking te hebben. Je hoeft nergens aan te voldoen om helemaal te zijn wie je bent. Al die eisen zijn bedacht door anderen, die hierdoor een bepaalde macht krijgen en willen behouden, zodat zij zich zelf beter voelen. Rituelen helpen je om jou sleutels te vinden, niet meer en niet minder. Eenmaal je sleutels gevonden en uiteindelijk jezelf, dan heb je al dat gedoe niet meer nodig. Om een boek te lezen, start je toch ook niet elke keer weer eerst met het ABC op te noemen. Je slaat het boek open en gaat lezen. Als ik van mijn paard afval en nu met een dikke poot rondloop, dan is het zo, ik accepteer de gevolgen en geniet van ALLES wat mijn daden voortbrengen. Dat is het spel.

  Ik was het zo zat te lezen dat we in 2012 gered gaan worden, ha, wat een gein om dit te denken en te willen. Miljarden jaren heeft Moeder Aarde aan haar eigen ontwikkeling gewerkt, miljoenen jaren hebben verschillende wezens van haar mogen leren. Zij is echt de ultieme Moeder aller Moeders, in de ruimste zin van het woord. Het spel is niet in één klap uitgespeeld, evolueren duurt miljarden jaren. En ja, wat is tijd, iets door een mens bedacht, misschien zijn we wel een dags vliegen, misschien gebeurt alles wel tegelijkertijd, doet het ertoe? Vind ik niet, Nu Hier ZIJN.

  Cosmic, niet al je weten vertellen, jezelf niet helemaal blootgeven aan anderen, hoeft ook niet, als JIJ maar weet wie Jij bent. Ik vertel ook niet al mijn dromen, nou vooruit, die van vannacht wel…

  Ik liep mijn erf af, de natuur was zó schoon en overweldigend, mijn hele wezen maakte een sprongetje, zo hoort alles te zijn. Voor mijn huis is een vaart, er was een grote aluminium buis ingestoken, het water werd gezuiverd. Ik keek waar de buis aan vast zat en zag een heel groot aluminium kleurig ovalen ‘ding’. Het was immens groot en overal had het zijn buizen in gestoken. Is het echt zover, zomaar ineens is het zover, dacht ik, is alles nu zoals we al eeuwen hopen. De hemel is op Aarde, zomaar ineens. Het kan/is dus toch zo… het voelde echt allemaal en ik was klaar om mij in deze Hemel op Aarde te begeven en… hoppa, weg was het weer, ik was wakker geworden. Nog steeds met een verbaasd gevoel, zijn andere wezens naar de Aarde gekomen om toch het proces ff af te maken?

  Nu loop ik de hele dag al met een gevoel van… kan het dus wel, zo in één keer… of voelt het achteraf als hoppa in één keer…

  En dan lees ik jou verhaal, jou weten. En ik wil je vertellen dat… vertellen dat… ach, jij weet het wel, wat ik je wil vertellen, het hele verhaal hierboven was niet nodig en ook niet het gene dat ik je wilde vertellen.

  LIEFDE EN DANKBAARHEID.

  Anneke XXX

  1. @Anneke, prachtig om te lezen, nee we zijn geen heiligen, we zijn in de eerste plaats mens en reageren vanuit ons menszijn en soms, dat vind ik, is het moeilijk om te weten. Ik wens wel eens een doodgewoon doorsnee mens te zijn gewoon zo iemand die in het systeem gelooft, verbonden aan de mainstream media. Maar dat duurt gelukkig nooit lang dan weet ik weer dat we zelf de hemel op aarde kunnen creëren. Dat het onze plicht is, zo voel ik dat om ons zelf gelukkig te maken zonder een ander te benadelen, kortom dat je jezelf moet verlossen, en dat is zoals jij ook zegt dat je jezelf ten volle accepteerd. Dat kan omdat we mensen zijn met spirituele eigenschappen en dat geldt voor iedereen. Er zijn nog plenty mensen die denken dat verlichting alleen voor monniken die in een klooster zitten is weggelegd. Ik denk alleen maar dat zij het gemakkelijker hebben omdat ze niet met allerlei afleidingen worden geconfronteerd.

  2. @Anneke
   Wat een verademing jou te lezen, zo herkenbaar en bevrijdend!
   Heb ook een zekere allergie voor rituelen en ‘spiritueel’ gedrag volgens ‘de regels’.
   Laat mij maar doen waar ik mij goed bij voel, da’s goed voor het humeur.
   Dat 2012 iets teweeg brengt, is tastbaar. Maar moeten we echt wachten tot die 21ste?
   We zijn er al, in de hogere dimensie.
   Samen met Moeder Aarde en mede dank zij Haar maakten we de oversteek. Dat ging zo vlot dat we het niet eens door hebben.
   En we zijn niet aan ons lot overgelaten. Overal stralen bruggen of poorten ons uitnodigend toe. Al zijn het in mijn ogen niet echt bruggen of poorten, dat zijn slechts metaforen.
   Het is in ons hart dat het gebeurt. Ons hart is de poort of brug of wat dan ook. We worden uitgenodigd om ons hart op te zoeken en te volgen.
   Komen we automatisch daar waar we thuis horen.

  3. Alice, ja monniken hebben het makkelijker, maar toch ook weer niet. Door hun manier van leven worden ze veel minder geconfronteerd met het gewone leven, het gewone leven biedt alle uitdagingen die je nodig hebt om te leren. Als het je in het gewone aardse leven lukt om jezelf te vinden en jezelf te blijven, dan ben je een kanjer, een held. En heb je hele grote stappen gemaakt.
   Meer weten, meer zien… gelukkig zijn zij, die simpel zijn van geest… een waarheid, zaken weten en die de ander vertellen (als diegene erom vraagt!!!), is zo moeilijk, grrr, achteraf malen of het niet beter en anders gezegd had kunnen worden. En vaak ook hopen dat je het niet goed gezien hebt, hopen op DE Verandering in de ander, zodat de zaken/uitkomst gelijk kunnen veranderen. Snap je nog een beetje wat ik bedoel?

   Cozmic, hahaha dank voor de mooie mantra. X

   Anelle, over 2012 bedoelen we het zelfde. De energie is al eeuwen aan het veranderen en gaat nog eeuwen lang veranderen. Niet van de ene op de andere dag. En toch is die datum wel belangrijk, omdat zovelen alleen al door alle info over die datum gaan nadenken, gaan voelen en gaan ontdekken in dit hele proces wie zij zijn. Missie geslaagd, nog meer nieuwe energie die over de Aarde wandelt en zich zo verspreidt. En of dit groeiproces komt van een opleiding ??? (noem de vele maar op), maakt niet uit. Als het er maar voor zorgt dat je jou sleutels vindt. Niets en niemand heeft de waarheid in pacht, wij hebben alleen onze eigen waarheid.

   Anneke XXX

  4. @Anneke, ja ik snap precies wat je bedoeld, ook ik wilde dingen gaan uitleggen omdat ik mij er zo goed bij voel, door dichter bij mijn diepste zelf te komen, zelf zeg ik vaak ik ben nog wel in de wereld maar niet meer van de wereld. Niet meer mee hoeven gaan in de illusie, en ik kwam er achter dat ik niet meer hoef te oordelen, nou dat was me even een eye-opener, voor mij dan. En dat en nog meer wilde ik NATUURLIJK delen met de mensen die mij Lief zijn want die gun je zeker die innerlijke vrijheid, die je met eigen kracht kan bewerkstelligen. Heerlijk toch. Maar…….toen ontdekte ik hoe meer je wil uitleggen des te groter de verwarring wordt, i.p.v. duidelijkheid kreeg ik verwarring. Spaart enorm veel energie dat ik dit niet meer probeer. Ik kan nu veel meer denken; ieder heeft z’n eigen pad en leerproces, zelfs de mensen die ik lief heb, zoals o.a. mijn man en kinderen. Gelukkig heb ik dat los kunnen laten, zij zijn ook niet “toevallig” op mijn weg gekomen. En als je open staat om te leren kun je overal van leren. Ik weet nu dat ik een ander niet kan en hoef veranderen, mijzelf open opstellen en mezelf accepteren, ook de gebreken, eerlijk zijn naar mezelf toe vind ik heel belangrijk, ik heb ontdekt dat het contact met anderen dan als vanzelf tot stand komt, wie diegene ook is. Want dan laat je diegene in z’n waarde omdat jij jezelf respecteert. Want je hoeft dan niks meer halen bij die ander, je hebt immers zelf alles in huis. En wat die monniken aangaat, ik zou allereerst niet graag in een klooster willen zitten, lijkt me erg saai,:-) maar zij zijn die uitdagingen van het gewone leven waarschijnlijk niet meer nodig, wij weten immers niet wat ze in vorige levens zijn geweest.

   Hartegroet Alice

  1. Cozmic, je verhaal heeft mij weer gerust gesteld. Ik was de laatste tijd erg onrustig door wat er allemaal gebeurd rondom. Even van mijn pad gedwaald. Wat moet zijn zal toch wel komen. Daar kunnen we op zich niet veel aan veranderen. Ik focus nu weer op de positieve dingen. We hebben zelf meer in de hand dan we kunnen bedenken. Ik ga er weer voor.

  2. Selene , dat afdwalen en onrustig worden ken ik maar al te goed . Toen ik het onderscheid tussen normale dualiteit en het extreme synthetische ging zien , kwam er al een beetje rust . Als je zoveel vernietiging , mensenleed en dierenleed op de wereld ziet dan is het niet makkelijk om positief te blijven . Een belangrijk deel van het grote plaatje zien gaf mij ook weer hoop en rust .

 7. Cozmic, hartelijk dank voor je hoopvolle schrift vanuit je eerstehands kennis; daarom ook zo waarachtig. Ik heb het nu een paar keer gelezen, het geeft mij moed want ook wij kunnen tot kennis en inzicht komen; het behoort tot het erfgoed van de ziel. De ziel is inderdaad naar mijn mening niet te vernietigen, lichamen, culturen, genootschappen en wereldse kennis wel: ja! Ik heb er heel veel aan gehad, het stemt mij ook weer tot verder nadenken hierover en ik kom daardoor ook weer op andere inzichten en zie in sommige oude teksten die ik ooit gelezen – en nog lees – parallelle overeenkomsten. Er is tenslotte niets nieuws onder de zon, we moeten het alleen weer her-ontdekken. De Waarheid wacht op ons; Zij straalt. Zij was, Zij is en Zal komen. Jij bent reeds door Haar aangeraakt Cozmic, dus ben je een gezegend persoon en daar ben ik ontzettend blij om voor jou. Nogmaals dank dat je het niet voor je gehouden hebt en ons hierin laat mee delen. 🙂

 8. zeer mooi artikel ben al paar jaar op de hoogte , en feit is dat het allerbelangrijkste is dat in werkelijkheid iedereen en alles de bron zelf is dat eeuwig is wat er ook gebeurt je bent er nog want je bent onsterfelijke materie vergaat qua vorm maar in essentie is alles eeuwig licht dat onverwoestbaar is en dat is een feit wat nog een feit is dat we ons vastklampen aan het materie in deze 3d dimensie die trouwens ook nog lagen heeft van frequentie er is meer waar te nemen van deze dimensie dan de meesten kunnen opnemen . als je beseft dat dit niet je ware frequentie is maar eerder een reis naar het onbekende en dat het bekende je ware thuis is waar we terug naar toe gaan .

  ja natuurlijk moeten respect tonen naar al wat is , door onze bewustzijnsverlaging zijn we dit vergeten als we een ander iets aandoet wat negatieve gevolgen heeft heeft dit ook effect op jou waarom? omdat we allen 1 geheel zijn . je weet als je iemand pijn doet kan je voelen wat je hebt gedaan waarom ? juist we zijn verbonden met al wat is en daar kan je niet van onderuit ook al ben je nog onbewust van deze kennis wat trouwens jij bent , je bezit alles wat is alleen je moet het terug kunnen herinneren jij bent degene op wie je wacht weet je . kijk het licht komt in je kruin chakra zo in je hersenen dat trouwens een biologisch computer is waar er een kristal in bevind en schijnt naar buiten en zo neem je de werkelijkheid de matrix of hoe je het noemen wil feit is alles is licht en wat je waarneemt is een illusie ook in de hogere sferen tot aan de bron die jij werkelijk bent .

  dus stel maar eens dit als vraag waarom iedereen hetzelfde 3d waarneemt omdat dit een programma is en de ouden wisten dit maar al te goed en ja de DNA is zo afgestemd zodat als iemand incarneert de zelfde werkelijkheid ziet al dan niet of het meer kennis bevat dan de gemiddelde mens . kijk als je dit weet dan leef je in de zelfde sfeer tegelijker tijd sta je in contact met wezens van andere sferen en met moeder aarde wat zeer belangrijk is omdat je hier bent geboren in een lichaam . maar je ziet hetzelfde werkelijkheid al dan wat meer dan de onwetende , feit is je weet de ware aarde de ware essentie van al wat is en daarom dat velen denken dat de aarde een vaste realiteit heeft wat een illusie is .

  en ja de maan is niet zoals we denken net als al het andere en heeft zeker een reden om daar te zijn omdat het ook te maken heeft met de realiteit die we waarnemen omdat het een bepaalde frequentie uitzend dat invloed heeft op de inzicht van de mens op de realiteit gestuurd door wezens vanuit de 3d en 4d dimensie . kijk bekijk het zo je zit in een film met wat bedoel ik daarmee dat als je er niet van bewust bent je in een film leeft van illusie wat je dacht de ware realiteit was , eens je de ware essentie begrijpt en dat kan zeer simpel je hoeft niet van een universiteit te komen bij wijze van spreken , dus eenmaal wakker want ontwaken is op verschillende levels maar als je dit weet dan stap je als het ware eruit dus je leeft bewuster ook al begrijp je niet alles dat geld ook voor mij ook al heb ik onder andere ervaringen met hogere wezens menselijk uitziend uit de 5de dimensie vanwaar weet ik nog niet dat zal ook zen reden hebben, dus zeer liefdevol wat wij vergeten zijn wie we zijn ,wat ik weet weet ik dat mij kan helpen mijn taak te doen op aarde .

  dus niemand is minder of meer waard dan de ander . wat erop aan komt wat is jouw keuze waar wil je naartoe ? dus eens ontwaakt is er geen weg meer terug en zal je de werkelijkheid niet meer hetzelfde waarnemen als voor je ontwaakte maar wees blij dat je terug bent thuis en dat is weten wat je in essentie bent en de angst verdwijnt en zo zal je frequentie meer en meer gaan verhogen je zal minder interesse hebben in het matrieele daarmee bedoel ik dat je je meer zal balanceren met het geestelijke zodat de materie in deze wereld niet de overhand neemt zo ook niet het geestelijke het moet mooi in balans zijn zolang je hier bent in deze frequentie en in de fijnstofelijke wereld is er ook materie maar op een hoger frequentie wij crieren uit materie dat al is gemanifesteerd en in de hogere sferen crieer je ook uit gedachten natuurlijk maar dan uit de energie veld zodus
  je denkt iets en wil het manifesteren in materie zonder probleem wat trouwens ook kan in onze sfeer waarom omdat de ruimte om je heen niet leeg is en in de hogere sferen kan je deze waarnemen net wat ik zag bij mijn ontmoeting van een vrouwelijk blond wezen met een spiraal oorring aan haar oor en de energie veld zag er geel goud licht violet uit ja deze energie veld leeft het is bewustzijn net zoals jij bent en al wat is dat deel is van de bron jij want wat je ziet ben je jezelf dat is gemanifesteerd of je daar bewust van bent of niet dat is de hogere waarheid die niet te ontkennen valt eens die voor je neus opduikt .

  dus beste vrienden kan zo door gaan maar 1 ding moet je onthouden je bent een eeuwig bron dat zichzelf observeert en zijn creatie uit zijn gedachten ervaart dus als je op een stoel zit zit je bij wijze van spreken op je zelf . wat ik nog wil meegeven wat ook zeer belangrijk is om te weten . ook al weet je dat deze sfeer een illusie is toch ervaar je je het min of meer nog als echt aan juist hetzelfde bij dromen waar je trouwens in een andere sfeer bevind geestelijk je emotie kunt ervaren al dan niet extreem ook soms pijn als je bv valt of zo in je droom .
  je word wakker en weet je droom nog en zegt amai zeg dat is een heftige droom geweest net of het echt was en toch weet je dat het een illusie is maar omdat je je in je droom je als echt ervoer en niet wist dat je droomde dus dat je gewoon in een andere sfeer was waar je kan crieeren wat je wilt of het word weerspiegelt wie je bent of denkt te zijn maar feit is je weet dat het maar een droom was , wel dat geld ook voor deze dimensie waar je in je 3d aardse lichaam bent . niet dat ik wil zeggen dat je je eens je dit weet geen emotie of pijn kunt ervaren maar je hebt het beter onder kontrole omdat je een hoger begrip hebt berijkt . ale ik ga nu afsluiten en volg je eigen reis in deze toch wel bijzondere tijden .

 9. Cozmic, dank je wel voor het delen van jou inzicht.
  Ik voel me zowel innig verbonden met moeder aarde en alles wat haar toebehoort, als ook totaal ontheemd. Je hebt me een aanvaardbare verklaring voor dit tegenstrijdige gevoel aangereikt. Nogmaals dank!!

  1. Ik weet niet wat het is maar het getal 11 ‘achtervolgd’ me. De 11 kom ik vaak tegen ivm tijd enzo.
   Nu post ik en ik dacht laat me even voor de gein kijken hoe laat ik postte en dat is nu echt bizar als je de tijd ziet… was compleet niet met de tijd bezig 😕

  2. jij bent de opvolger van Dawn Moon, die had dat ook zo erg, elfjes trekken mij erg aan..

  3. Ik heb persoonlijk altijd al wat met 11. Het is ook mijn geboortedag 11 en 8 de enige symmetrische getallen 🙂

  4. wow!! zo vormen we een driehoek en in combinatie met ‘mijn’ getal 8 word ik wild en hyper interdimensionaal, en dan kan alles ineens wel, zo voelt dat dan bij mij, precies zoals in de beschrijving van het meester getal 11, dwars door onzichtbare belemmeringen en barricades heen, dus euhm Moon zet je Intuïtie op volle sterkte aan en dan is zelfs de blauwe sky niet de limiet meer

  5. In de tarot worden 8 en 11, de kracht en gerechtigdheid wel eens omgedraaid. 8 is ook een oneindigheidssymbool en 11 is ook 2, 11 is een meestergetal en overkomt dus de dualiteit.

  1. Wow , ik zat net te denken dat dit wel aansluit bij het werk van Bruce Lipton….. en ja hoor die kwam ook nog even langs . Weer een mooie compleettheorie 🙂

  2. Noach was waarschijnlijk het eerste sterrenkindeke, blond haar, fair hair, my fair lady.. ; het was wel gezellig vannacht maar de meeste mensen zie ik nog steeds als een andere diersoort, al heb ik bepaalde gedragspatronen voor de tigste keer aanschouwd, heb blijft me verbazen, bepaalde standaard gedragingen blijven voor mij niet vanzelf sprekend, en voor hele volksstammen blijkt het kennelijk in geprogrammeerd, aan het einde van de avond de geijkte rituelen die voor mij nog steeds niet vertrouwd eigen zijn aan mij, al heb ik ze honderd tig keer aanschouwd inmiddels, ik ben net iets anders dan gemiddeld kennelijk, noem het een zonderling, ik vind dat best, en best een mooie benaming.. Port U Gaul was in de huis, voelde super goed, ook hun Muziek is Up tempo Salsa achtig, top sfeer, thank you Port U Gaul!!

   Super ridderlijk ordentelijke ronde tafel tip van De WEek van Cozz en Janne, ik heb alleen nog de eerste tien minuten gezien, niet alles tegelijk;
   The Mechanics of Ascension – Danny Searle Full 8 Parts
   http://www.youtube.com/watch?v=Y87gCU9eqZI

 10. Dit kwam ik zojuist tegen en vind ik zo toepasselijk dat ik het met jullie wilde delen:

  “Woorden doen afbreuk aan de verborgen zin, direct wordt alles immers een beetje anders, wanneer het eenmaal uitgesproken is, een beetje vervalst, een beetje onzinnig – Ja, en ook dat is heel goed, en ook dat vind ik prachtig, ook daarmee ben ik het helemaal eens, n.l. dat wat voor de ene mens de hoogste wijsheid is, de andere altijd als dwaasheid in de oren klinkt” Hermann Hesse, Siddharta
  Voor mij is dit wel herkenbaar, goed formuleren zodat het duidelijk is voor iedereen is moeilijk, hoewel als je dan weer beter leest dan denk je; eigenlijk bedoelen we hetzelfde. En gedachtenpatronen zijn verschillend, we hebben allen onze eigen associaties. Mooi dat Hermann Hesse dan tot deze conclusie komt van de wijsheid aan de ene kant en de dwaasheid aan de andere kant.

 11. Yes die Youke… helemaal mooi … helemaal ja………… En nu nog even naar mijzelf vertalen……… Mind en Body…. of Mars en Aarde… Man en vrouw…

  Waarbij de Mind naar buiten is geprojecteerd en gerelateerd aan de zintuiglijke buitenwereld…….. Hoe rationeel en mannelijk!

  Waarbij de Body naar binnen is gericht en contact heeft met de levenskracht van moeder (GEA) aarde…….. de kundalini energie of gewoon met gezondheid\levenskracht.

  Voor mij dan als mind en body in evenwicht zijn is er liefde als energie in opwinding….. hoera de 3e kracht van de liefde of te wel het hart………….. welaan als gij niet als kinderen zult worden is voor mij dan androgyn met de KWALITEITEN VAN HET KIND IN JEZELF!!

  Zo buiten tijd en ruimte! Zo bijzonder Hier en NU! Zo hemels!!

  Donderse knuffels Ewald harts verbonden YES!!!

 12. Jouke mooi verhaal. Ook nu nog na jaren weer terug te lezen, veel zaken die er nu naadloos op aansluiten.
  maar…….

  Voor Elise; je hebt volgers en plakkers. Overal waar jij verschijnt duiken zij op. Ze zijn bang voor wat je te vertellen hebt en bestempelen het daarom af als sprookjes. Ze worden door je aangetrokken en door hun reacties aan jou, voeden ze zich met jouw energie. Jullie hebben van elkaar een les te leren. Daarna houdt het weer op….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.