Advertentie

Twee tijdlijnen: fascinerend spannend..!


Tom Kenyon met echtgenote Judy Sion

Het verhaal van de huidige tijdlijnen, de 2 dominante richtingen die de mensheid op kan/gaat, is een fascinerend gegeven. Tijd is zoals je weet, een menselijk construct, maar een zó ingrijpend fenomeen, dat we er zelf ‘gevangen’ in zijn geraakt. Tijdloos is bijna niemand meer in staat te ‘ZIJN’.. Hoewel dat toch écht onze essentie van leven is..Tijd is in die zin dan ook geen lijn; het kán geen lijn zijn. Maar binnen het construct van het idee van ‘de lijn’ komt maandag ná zondag, terwijl de zondag gewoon ‘plaatsmaakt’ voor. Zoals de maan en zon langs de hemel schuiven, tijdloos, in het eeuwige nu.

Maar goed, het verhaal van de tijdlijnen is wel degelijk waardevol, binnen ons denken en je kunt er regelmatig over lezen in de columns van Harriet Algra (HIER o.a.) Een veel dieper reikend artikel uit 2019, vind je HIER op de site, waarbij healer/ziener-channel/zanger Tom Kenyon uitgebreid verslag doet over het fenomeen ’tijdlijnen’. Hij doet dat bij ‘monde van het volk van de Hathors’, die zich uiten over het fenomeen ’tijdlijnen’..

Feitelijk is een tijdlijn niet veel anders, dan de optelsom van mogelijke uitkomsten van ons aller gedrag, wensen, bekrachtigingen en daden. Want vanzelfsprekend is de optelsom van AL DIE zaken van mensen WERELDWIJD, van essentiële invloed op de richting die we ingaan. Onze scheppingskracht is immers zó groot, dat wij met 7 miljard mensen heel simpel en evenzo voor het grootste deel ONBEWUST, bepalen, waar we ‘heen gaan’.

Ook al lijkt het voor veel mensen, alsof wij als aardwezens volledig ondergeschikt zijn aan ‘gods wil’ en/of de ‘richting die de planeet gaat’, TOCH IS ons lot veel meer een kwestie van ons aller scheppingsvermogen. Vanuit die optelsom hebben veel remote viewers deze lijnen al ‘gezien’.. Een soort ‘stromen’ van gemeenschappelijke creatiekracht/energie, die een scheppend karakter heeft.

In dat verband is het essentieel, dat je -zoals elk yoga/mindfullnesboek je óók aanraadt- zuinig te zijn op alles wat je denkt. Je daarbij niet téveel af te laten leiden door de negatieve shit in de wereld.. Want voor je er erg in hebt, ben je bezig mee te werken aan een ‘selffulling prophecy’.. Besef dat deze rotzooi voor het grootste deel het werk is van de verstorende krachten op Aarde, die precies dát willen.. Jouw disbalans, jouw razernij en zelfs haat-gevoelens..! Daarmee draag je bij aan het veld van ‘negatieve creatie’.

We geven in dit artikel graag het woord aan onze regelmatige gast Jaap Rameijer, de auteur van o.a. het boek ‘Van Annunaki tot Illuminatie’, dat ruim 1 jaar geleden verscheen. Zijn verwondering over datgene wat zich in onze wereld afspeelt, steekt hij niet onder stoelen of banken. Jaap schrijft het als het ware van zich af. En deelt op deze wijze, op een ‘aangename’ manier, zijn perspectieven met jou als lezer. Opnieuw word je hiertoe uitgenodigd. Met de groeten van Jaap!

* * *

x

x

Twee tijdlijnen, fascinerend, spannend!

Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Regelmatig-gastschrijver Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing met zijn medemens te delen…!

We leven in een bijzondere tijd, dat is door velen, en al vele malen gezegd. Een overgangstijd; van het tijdperk Vissen naar Aquarius, van de derde naar de vijfde dimensie, van Verslaving naar Verlichting. Een tijd die lang geleden al is voorspeld in de bijbel, in het boek Openbaringen, én een tijd die ook door primitieve volken en talrijke zieners en profeten is voorzien. Velen van ons zijn bewust in deze tijd geïncarneerd, met als missie om deze bijzondere tijd mee te mogen maken en er een rol in te spelen. Dit verhaal gaat over een bijzonder fenomeen, de ’tijdlijnen’.

Vanaf eind 2019 zijn er wereldwijd twee tijdlijnen zichtbaar geworden, met gebeurtenissen die soms al eeuwen daarvoor in gang waren gezet, maar die nu, in deze tijd, goed zichtbaar werden. Op dit moment zijn er twee tijdlijnen, een donkere, zwarte lijn en een lichte, witte lijn.

De donkere lijn vertegenwoordigt de dorst naar wereldheerschappij
Bijvoorbeeld die van China. Mogelijk een voorproefje van wat ons te wachten staat. En machtige groeperingen als de Illuminati, de Cabal, de DeepState, de Reptilians, de Satanisten en de Archonten die ons (verder) willen onderwerpen en uitbuiten. Het is een tijd waarin gevaarlijke buitenaardse beschavingen de controle over onze bijzondere planeet willen overnemen.

De voorzitter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, reikt een prijs uit, aan zijn grote vriend. Niet lang geleden sprak Rutte de ’tovertaal van het WEF’, met bijvoorbeeld de woorden ‘Build, Back, Beter’.. Die Mark toch.. Van alle markten thuis nietwaar?

Een tijd ook, waarin de Derde Wereld Orde, in steen gebeiteld in de Georgia Guidestones, versneld wordt uitgerold. Een tijd waarin de WHO, de Wereld GezondheidsOrganisatie, supranationale organisaties en denktanks als het Wereld Economic Forum in Davos, vinden, dat zij bepalen wat er moet gebeuren. Met als nieuwgekozen naam werd ‘The New World Order’ omgedoopt in ‘The Great Reset’. Een tijd ook van volgzame nationale overheden en foute politici die de grondrechten en de privacy van hun onderdanen schenden en die liegen dat het gedrukt staat.

Gruwelijke aspecten van deze donkere lijn..
Een tijd van gruwelijke ceremonies, waarin jonge kinderen verdwijnen en misbruikt worden. Een tijd waarin machtige farmaceutische industrieën de mensheid overspoelen, met gevaarlijke medicijnen en vaccins. Verder is het een tijd waarin hoogwaardige technologieën hoogtij vieren, met HAARP en DARPA, met chemtrails en met uiterst geraffineerde Mind Control activiteiten. Ook is het de tijd van nieuwe vaccins, experimentele vaccins, die zonder adequaat getest te zijn op de markt komen, ondersteund door machtige vaccinlobbies als de Gates & Melinda Foundation.

(Kijk eens naar deze video, die al wat ouder is (, maar waar tijdens een presentatie doodleuk gesproken wordt over vaccins, die in staat zijn gedrag te induceren, op grond van een signaal van buiten of vanuit het vaccin zelf.)

Vaccins die naar mijn idee veel slachtoffers zullen gaan vergen, die DNA-mutaties zullen veroorzaken zodat we als halve cyborgs, menselijke robots zullen worden en op afstand ‘bestuurbaar’ zullen zijn. Een tijd die bol staat van onbetrouwbare uitspraken van medische organisaties en een tijd waarin de alternatieve gezondheidszorg rigoureus om zeep wordt geholpen.

De Corona-idiotie..
Verder een tijd met een verontrustende minachting voor oudere en kwetsbare mensen en een ongehoord eenzijdige focus op Corona, waarbij men volledig voorbijgaat aan veel ernstiger ziektes als kanker, hart -en vaatziekten, malaria en Aids, om nog maar te zwijgen van de mensen die overlijden aan honger. En alsof dat nog niet genoeg is, is er 5G en zien we een supersnelle uitrol van de  foute 5G installaties. Ultra-hoogfrequente apparatuur die ernstige hersenbeschadigingen kan veroorzaken. Apparatuur die ons via gezichtsherkenning in de gaten kan houden.

Het zijn allemaal middelen en methoden, die een nieuwe heerschappij scheppen, een technocratie. Ondersteund door laffe, volgzame media met hun zieke propaganda en eenzijdige berichtgeving. Waar pijnlijke verhalen door volstrekte onbelezenen, worden bestempeld als ‘complottheoriëen’ en met een toenemende censuur van Google, Facebook, Twitter en andere sociale media. En dat alles geborgd door een ongehoord aantal, goeddeels onnodige handhavingsmaatregelen.

Waaronder ondeugdelijke Corona-PCR-testen en  verplichte, dan wel  semi-verplichte vaccinaties, gebaseerd op dubieuze, gemanipuleerde statistieken van ziekte – en sterfgevallen. En dat alles zogenaamd ter wille van de duurzaamheid van de aarde, of liever gezegd van de belangen van de rijken en machtigen der aarde. Deze  hele pandemie, of ‘plandemie’, is omgeven door een donkere wolk van angst en onzekerheid. Geraffineerd, zorgvuldig gepland, technisch hoogwaardig en puur misdadig.

De andere, ‘lichte lijn’…
De lichte lijn vertegenwoordigt deze Aarde die van een 3D omgeving naar een 5D omgeving gaat met een mensheid die daarin mee moet, omdat de mens simpelweg een onderdeel is van alles wat groeit en bloeit op deze planeet. Het is de lijn van mensen en organisaties die wakker worden. Die zich bewust worden van wie ze zijn en van wat er nu speelt.

Denk maar aan Marcel Messing die in 2006 al een boek schreef met de titel ‘Worden wij wakker?’ Een lijn die jaren geleden al is ingezet, maar die nu wereldwijd manifest wordt. Een tijd ook van onvoorstelbare onthullingen. onderzoeken en ‘aan-de-kaak-stellen’. In boeken, in artikelen, in kranten, op websites, in nieuwsletters, in interviews en bij spreekbeurten.

Met mensen die meer met het hart zijn gaan denken dan met het hoofd. Met mensen, mannen en vrouwen, die zijn gaan demonstreren. Met bijvoorbeeld een man als Robert Kennedy jr. die in Berlijn een half jaar geleden, voor een miljoen mensen een fantastisch opbeurende speech hield. Met mensen die ook ludieke, relativerende acties ondernemen.

En niet te vergeten met juristen die juridische procedures starten tegen overheden; denk maar aan het kort geding bij de avondklok. En gelukkig ook steeds meer medische specialisten en artsencollectieven, die de gevaren van de nieuwe vaccins haarscherp blootleggen. Denk daarbij maar eens, aan datgene wat nu in Israël gebeurt, waar na een grootschalige vaccinatie met nMRA vaccins, DNA-vaccins, nu grote hoeveelheden slachtoffers vallen. Veel meer dan Covid-19 zou kunnen veroorzaken. Stilgezwegen op het nieuws..?

Slachtoffers bij jong en oud, waarmee maar weer eens duidelijk wordt, dat het niet ligt aan de kwetsbaarheid van de mensen, maar aan de ingrediënten van het vaccin. Met hoogwaardige technische specialisten die de gevaren van 5G genadeloos blootleggen. En zelfs met journalisten die niet langer om de waarheid heen kunnen, maar die vooralsnog geen zendtijd krijgen.

Ook zijn er mensen die steeds vaker het vermoeden uitspreken dat er hoogwaardige, buitenaardse beschavingen achter de Illuminati aan de touwtjes trekken, waaronder ikzelf. De Anunnaki, de Satanisten. Een tijd waarin UFO’s, graancirkels en Orbs weer gekend mogen worden en waarin de Spirit World weer gaat leven.

Een tijd ook met mensen, die de zogenaamde complottheorieën weer als ware verhalen gaan zien. Met klokkenluiders die naar buiten komen met hun persoonlijke ervaringen. Het aantal onthullingen neemt hand over hand toe, maar veel daarvan is zo ongelooflijk en zo dramatisch dat de mensen het gewoon niet kunnen of willen geloven. (Kijk in dat verband eens naar de waarheid in de spreuk van Mark Twain hieronder!)

En verder zijn er mensen die zeggen dat deze tijd al lang geleden is voorzien, dat velen van ons bewust in deze tijd zijn geïncarneerd, dat dit een overgangstijd is en dat er na een hele zware periode een nieuwe, gouden toekomst gloort. Prachtig toch, als we deze tijd als overgangstijd kunnen zien, is er al veel gewonnen. Zeker met het vooruitzicht dat we uiteindelijk een volwaardig lid zullen worden van de Galactische Federatie.

En niet te vergeten de mensen die ons hoop geven, zoals Christina von Dreien met haar laatste boek Uiteindelijk komt alles goed. En mensen, zoals David Icke, die ons vertellen dat we in feite hele krachtige en hele creatieve wezens zijn.

En tot slot de mensen die ons adviseren om in Liefde te blijven staan en om altijd een lach op het gelaat te houden. Ik heb het allemaal in mijn boek Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf beschreven. We leven in een bijzondere tijd. Waarin het een voorrecht zou moeten zijn om aan den lijve te mogen ervaren wat er allemaal gebeurt. En er een rol in te spelen.

Voor mij is het buitengewoon  spannend om te zien hoe deze twee tijdlijnen verder zullen lopen, hoe ze versnellen of vertragen en wanneer ze elkaar zullen raken en zelfs ‘snijden’. Dat zal gebeuren wanneer de aangerichte vaccinschade, de veroorzaakte 5G schade, alsmede de economische, maatschappelijke en sociale schade zo groot is geworden, dat de mensen massaal wakker worden en het niet meer pikken.

Wanneer er een kritische massa is ontstaan; dan zullen de mainstream media wel ‘om moeten’. En ook een tijd waarin het aantal gewonnen rechtszaken zo groot wordt dat de Illuminati het veld wel moeten ruimen. Een tijd waarin de aardmensen eindelijk weer het bestuur over hun eigen planeet in handen zullen nemen.

Jaap Rameijer

maart 2021

* * *

 

1 gedachte over “Twee tijdlijnen: fascinerend spannend..!

 1. een paar losse opmerkingen, zoals ik het begrijp:
  Bewegende tijd is een illusie. Het is altijd NU, onbeweeglijk, stil.
  Wat wij tijd noemen is de ‘afstand’ tussen twee gebeurtenissen. Een handig hulpmiddel bij de indeling van onze agenda, de zaai-oogsttijden, duur van een chemische reactie, etc. Deze gebeurtenissen verschijnen in het NU, dat stilstaat. In het NU bevindt het ZIJN . Dit ZIJN is inderdaad de essentie van ons bestaan. In de beweging van de gebeurtenissen zit WORDEN (of niet-worden) in die zin dat dit WORDEN betrekking heeft op onze BELEVING. Je kunt dus ook zeggen: binnen onze beleving verschijnt een gebeurtenis (of een reeks gebeurtenissen) als een tijdlijn.
  Tijd als beweging van het WORDEN en als een verschijnen in de menselijke beleving is geen menselijk construct maar een Goddelijke schepping , zie Genesis 1, vers 14 (Staten vertaling)

  14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

  Tijdlijnen zij dus verbindingen tussen reeksen van gebeurtenissen, die in een oorzaak-gevolg cyclus zitten. In feite dus niets anders dan ons LOT. Een LOT dat ons grotendeels toevalt en bepaald wordt door de krachten van de Dierenriem. Alles wat er in eeuwigheid kan verschijnen in onze beleving is reeds aanwezig. Alleen wanneer je in het NU bent begin je dat heel bescheiden te begrijpen. Dit begrijpen wordt tot uitdrukking gebracht in die zelfde tekst door de scheiding van dag en nacht, de tekenen tussen goed en kwaad ..

  Hathors: Hathor is de Egyptische Godin van de Wijsheid en de Oermoeder. Te vergelijken met Binah (Boom des Levens) en Sofia (Christendom) Haar dochter is Shekinah ofwel Maria Hathor is naar ik heb begrepen niet buitenaards, doch Hemels. Zij manifesteert zich via het menselijke voorstellingsvermogen zoals zich dat toont in de Mundus Imaginalis (Henry Corbin) .

  De scheppingskracht van 7 miljard mensen is niet in staat ons te ontdoen van hongersnood, klimaatcrises, uitputting van de aarde, oorlogen, opstanden, rellen, list en bedrog , maar veel meer het resultaat van ons LOT, het Toeval , twee zaken waarin ook God niet anders kan doen dan z’n eigen wetten volgen. (Genesis 1, vers 14)

  De Dierenriem heeft op zich niets te maken met Verlichting. Verlichting bevindt zich in het ZIJN en we hebben net vastgesteld dat het ZIJN zich bevindt in het onbeweeglijke NU .Het Aquariustijdperk verschijnt in onze beleving en breng andere krachten tot expressie in ons veld van beleving. De mens beslist of hij/zij deze wil volgen. Die beslissing kan alleen genomen worden door mensen die wakker zijn geworden. De meeste mensen deugen wel, maar zij slapen ook.
  Kenmerken van mensen die wakker zijn (of worden) :
  Bescheidenheid; kijken regelmatig is hun eigen spiegel van het ego; gebruiken geen grove taal; geven elkaars standpunten evenveel respect; pronken niet met hun kennis, maar proberen de wijsheid te beoefen.

  Op dit moment zijn er twee tijdlijnen. De donkere en de lichte tijdlijn.
  Dit verhaal is werkelijk niet van vandaag of gisteren. De eminente filosoof en esotericus Plato (ca 2500 jaar geleden) schreef al een van zijn beroemde verhalen over de wagenmenner (de mens) die met zijn koets (zijn ego) en twee paarden, een zwarte en een witte, langs het hemelgewelf tussen hemel en hellen(de Mundus Imaginalis) de juiste weg moest houden. Plato is nog steeds een van onze grootste wijzen, een belichaming wellicht van Sofia.. dat geeft voor mij aan dat er heel veel wijsheid voor nodig is om onze koets , of dat nou de Wereldkoets dan wel onze eigen individuele koets is. op de juiste koers te houden

  De bijbel en zeker ook het boek openbaringen is, zoals mij voortdurend is voorgehouden, geen toekomstvoorspeller. Het is een mythisch boek waarin de tijd geen rol speelt. Ook het verhaal van de openbaringen speelt zich af in de Mundus Imaginalis.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.