Advertentie

Ufo’s in hun sleutelrol: ’n fascinerend fenomeen!


Afgelopen vrijdag was ik op de Niburu-presentatie ‘Disclosure Tour’ van Anton Teuben. Ik vond het een indrukwekkende presentatie, waarbij een enorm aantal onderwerpen in een groter verband werd besproken.  Vooral de oproep aan allen om onszelf in een positieve ‘mode’ te zetten, onszelf niet meer te laten verleiden tot het verliezen van onze energie aan ‘negatieve’ zaken, had mijn steun.

 

Buitenaards leven speelt in deze overwegingen een sleutelrol, Tessa Koop heeft dit hier vanaf het begin al aan je voorgehouden. Buitenaards leven dat ons inzicht geeft in de onmetelijke grootsheid van de Schepping. Door het accepteren van het idee dat we niet de enigen (oh ego!) zijn in dit onmetelijke universum, worden we ‘bewuster’ van onze eigen grootsheid.

Bovendien is het buitenaardse leven, net als wij, Aardse zielen, aan het groeien, aan het passen en meten, met dezelfde grootsheid van de puzzelstukjes van de Universele schepping.

En hoe banaal het wellicht ook mag klinken, buitenaardsen reizen door de ruimte en bezoeken deze Blauwe Planeet, met voertuigen..! Hoe deze geconstrueerd zijn, hoe deze reizen/werken, is daarbij gewoon niet van belang. Het betreft ongetwijfeld technieken, die wij in de verste verten nog niet beheersen. Maar dát ze reizen is hier in dit verband even van belang. Want andersom geredeneerd kun je dus stellen, dat wanneer we buitenaardse ruimtevaartuigen (zouden) waarnemen, we dan meteen een bewijs hebben van buitenaards leven. Zo simpel is het natuurlijk.

Dr. Ir. Coen Vermeeren, directeur van Studium Generale van de TU-Delft

Maar wellicht is dit ook precies de reden dat machthebbers op Aarde een broertje dood hebben aan informatie rondom UFO’s. Zij willen ‘in control’ blijven en zien dus geen enkele toegevoegde waarde in het UFO-fenomeen.
Nou dan is het toch simpel, zoals Anton Teuben het vrijdag ook verwoordde.. “Dan doen we het toch zelf?!” Door onszelf te informeren, maar vooral door onszelf bewust te zijn van het FEIT dat we niet meer alleen zijn.

En als je mijn verhaal nog steeds ‘wazig’ vindt, dan raad ik je aan de 3 delen te kijken van een presentatie van Dr. Ir. Coen Vermeeren, van de TU-Delft, waarin hij op onvolprezen wijze, het UFO-fenomeen de plaats geeft die het verdient: OP DE VOORSTE RIJ…! (Kijk onder het artikel naar de leads van deze online-presentaties!)

Het onderstaande artikel is afkomstig van onze Amerikaanse zustersite WantToKnow.info. Wellicht dat het lezen van dit artikel uit 1946 (!!!) je nieuwe horizonten mag aanreiken. Veel genoegen!

* * *

Goed vrienden,

Hieronder treffen jullie een korte samenvatting aan van een verbazingwekkend artikel dat in oktober 1946 werd gepubliceerd in een uitgave van ‘Harpers Magazine’, iets meer dan een jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog. In dit hoogst interessante artikel wordt onthuld dat de Amerikaanse regering vele tonnen aan geheime documenten heeft weten buit te maken op de nazi’s.

 

Deze verbazingwekkende documenten laten zonder enige twijfel zien dat de nazi’s op nagenoeg alle wetenschappelijke gebieden ver op de geallieerde strijdkrachten voorlagen – in de meeste gevallen zelfs 10 of meer jaar.

Hoe was dit mogelijk? Ze beschikten over vergelijkbare hoeveelheden financiële middelen en knappe koppen, maar toch zagen ze kans in korte tijd op technologisch gebied een enorme sprong voorwaarts te maken.

Er is geen touw aan vast te knopen, tenzij je de mogelijkheid overweegt dat ze toegang hadden tot technologie van een of andere hoogontwikkelde civilisatie. Kan het zo zijn dat ze een of meerdere neergestorte UFO’s hadden weten te bemachtigen en de technologie via reverse-engineering hadden weten na te maken? Klinkt dat vergezocht? Kan je met een betere uitleg verzinnen? Voor gefundeerd bewijs van deze mogelijkheid, klik hier.

Hoe de technologie van de nazi’s zo’n grote voorsprong kan hebben gehad op die van de geallieerden? Voor de meeslepende getuigenis van ontelbare militaire functionarissen over reverse engineering van Ufo-technologieën, klik hier.

Hartelijke groet,

Fred Burks voor PEERS en het WantToKnow.info Team

X

* * *

Duizenden Geheimen

Door C. Lester Walker (oktober 1946)

vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be

x

Iemand schreef kortgeleden aan Wright Field (Wilbur Wright Field, of Wright Field zoals het algemeen bekend staat, was een Amerikaanse luchtmachtbasis – vert.), dat hij had begrepen dat zijn land een enorme verzameling vijandelijke oorlogsgeheimen zou bezitten, waarvan er inmiddels veel openbaar waren, en hij vroeg of men hem alsjeblieft alles over Duitse straalmotoren kon opsturen.
De divisie die hierover ging antwoordde: “Het spijt ons zeer, maar dat zou neerkomen op ongeveer vijftig ton aan documenten”. Bovendien was die hoeveelheid “slechts een klein gedeelte van wat tegenwoordig ongetwijfeld zou kunnen worden aangemerkt als de grootste verzameling buitgemaakte vijandelijke oorlogsdocumenten ooit.”

Originele afbeelding van een buitgemaakt Nazi-document. (klik op afbeelding voor lead)

Het is misschien interessant te weten dat de oorlogsgeheimen in deze collectie in de duizenden loopt, dat de hoeveelheid documenten reusachtig is en dat er nooit iets dergelijks is voorgevallen.

Op Wright Field kan men putten uit een voorraad documenten van vijftienhonderd ton. Het Bureau van de Technische Dienst in Washington meldt dat het zou gaan om tienduizenden tonnen materiaal.

Men schat dat er meer dan een miljoen separate onderwerpen moeten worden doorgespit en dat deze, naar alle waarschijnlijkheid,  alle geheimen bevatten op zo ongeveer ieder Duits wetenschappelijke, industrieel en militair gebied.

De manier waarop deze collectie tot stand kwam, voert ons om te beginnen terug naar een bepaalde dag in 1944, toen de stafchef van de geallieerde strijdkrachten een omvangrijke zoektocht afkondigde voor het gehele bezette Duitse territorium. Er werd een groep samengesteld die bestond uit militair en burgerpersoneel, genaamd ‘Het Gezamenlijk Inlichtingen Comité’, dat achter de invasielegers in Duitsland opereerde en alle militaire, wetenschappelijke en industriële geheimen moest zien te bemachtigen om deze zo snel mogelijke tegen Japan te kunnen inzetten.

Wat troffen deze speurneuzen zoal aan?

“Wil je een paar buitengewone voorbeelden van de verzameling oorlogsgeheimen hebben?” Het hoofd van de verbindingeneenheid van de Technisch Industriële Inlichtingen Dienst, trok een la open en haalde de kleinste vacuümbuis tevoorschijn die ik ooit heb mogen aanschouwen. Hij was ongeveer half zo groot als mijn duim.

“Veel productiemethoden zijn beter en sneller dan de onze.

Er zijn kleuren bij die wij nog nooit hebben kunnen maken.

De ontwikkeling van de Amerikaanse pigmentindustrie zal er tenminste tien jaar op vooruitgaan.”

 

“Zie je dat het van zwaar porselein is – en niet van glas- en dientengevolge feitelijk onverwoestbaar. Het dingetje heeft een vermogen van duizend Watt – en is slechts een tiende zo groot als een vergelijkbare Amerikaanse buis. Tegenwoordig kennen onze fabrikanten het geheim om hem te produceren.”

Hij liet mij ook de twee best bewaarde technische geheimen uit de oorlog zien: het infrarood instrument dat de Duitsers hadden uitgevonden om er ‘s nachts mee te kunnen kijken, en de opmerkelijk pietepeuterige generator die het van stroom voorzag.

 

Die kleine generator – met een doorsnede van ongeveer 12,5 centimeter – zette de stroom van een doodgewone batterij om naar zo’n 15.000 Volt. Het had een motortje zo groot als een walnoot dat een rotor aandreef met een snelheid van 10.000 toeren per minuut. De generator kon 3.000 uur achter elkaar werken!

“Zie je dit…?” vroeg het hoofd van de Verbindingsdienst me. Het was van metaal en leek op een poppenhuis zonder dak. “het is het chassis of frame voor een radio. Om dat te maken zouden we in Amerika allerlei bewerkingen moeten uitvoeren zoals frezen, schaven, stansen en dergelijke, meer dan tien bewerkingen. Dit dingetje hier werd in een bewerking geperst. Dat heet een ‘koud extrusieproces’.

Wij doen dat met sommige zachte, bijna vloeibare metaalsoorten. Maar in dit geval doen de Duitsers dat met koud staal! Duizenden verschillende onderdelen die nu nog worden gemaakt met behulp van (spuit-)gietprocessen of van zachte vervormbare materialen, kunnen nu op deze manier worden geproduceerd. De productiesnelheid gaat daarmee met duizend procent omhoog!”

Maar van al die industriële geheimen is de grootste meevaller echter afkomstig uit de laboratoria en fabrieken van het grote Duitse IG Farben. Nooit eerder, zo wordt beweerd, was er sprake van een dergelijk groot pakhuis vol geheime informatie. Er zat van alles tussen: informatie over vaste en vloeibare brandstoffen, metallurgie, synthetisch rubber, textiel, chemicaliën, plastics, medicijnen en pigmentstoffen.

Het ‘paleis’ van IG Farben in Hessen (Dld) werd gebouwd in 1928-’30. Het Nazi-centrum van uiterst geheime ontdekkingen en research.

Een Amerikaanse deskundige op het gebied van pigment verklaarde: “We beschikken nu over productie knowhow en geheime formules van meer dan vijftigduizend kleurstoffen. Veel productiemethoden zijn beter en sneller dan de onze. Er zijn kleuren bij die wij nog nooit hebben kunnen maken. De ontwikkeling van de Amerikaanse pigmentindustrie zal er tenminste tien jaar op vooruitgaan.”

Ook op het gebied van voeding, medicijnen en takken van militaire strategie waren de bevindingen van de onderzoekteams niet minder indrukwekkend. Een van de meest opwindende ontdekkingen was misschien ook wel de meest bizarre. Het betrof namelijk de jacht op de verborgen documenten waarin mogelijk werd onthuld dat nazi-wetenschappers mensen hadden laten doodvriezen om ze vervolgens weer tot leven te wekken. De slachtoffers werden naakt ondergedompeld in ijswater tot zij het bewustzijn verloren. Al die tijd werden er voortdurend uitgebreide testen op hen uitgevoerd.

“Met betrekking tot de medische geheimen in deze verzameling”, merkte een Amerikaans medicus op dat “sommige ervan de Amerikaanse medische wetenschap mogelijk jaren van onderzoek zullen besparen en sommige zijn zelfs revolutionair te noemen, zoals bijvoorbeeld de Duitse techniek voor de behandeling van langdurige en meestal dodelijke blootstelling aan extreme kou”.

Deze ontdekking … zette de hele medische wetenschap hierover volledig op zijn kop. In elk van deze vreselijke experimenten werden de slachtoffers succesvol weer tot leven gewekt, sommige tijdelijk, maar de meeste permanent door ze onmiddellijk in heet water onder te dompelen. In twee gevallen van volledige hartstilstand en het stoppen van de ademhaling, bracht een waterbad van 122 graden het leven in het lichaam weer op gang.

“De V-2 raket, waarmee Londen werd bestookt was slechts een speeltje vergeleken bij wat de Duitsers nog meer van plan waren geweest.”

Positieve en negatieve Ionen..
Men had ook ontdekt dat positief geïoniseerde lucht nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid teweegbracht en een verklaring kon zijn voor optredende ongemakkelijke gevoelens en depressies tijdens het dalen van de luchtdruk. Bij veel personen werd tijdens dat verschijnsel astma ontdekt, maar ook werden hooikoorts en nervositeit vastgesteld. De bloeddruk steeg soms tot gevaarlijke waarden. Het veroorzaakte symptomen van de gevreesde bergziekte – zware en snelle ademhaling, duizeligheid, vermoeidheid en slapeloos.
Negatief geïoniseerde lucht daarentegen veroorzaakte het omgekeerde: het had een verkwikkend effect en creëerde een hoge mate van welbevinden, terwijl mentale depressie erdoor verdween als sneeuw voor de zon.

Op het gebied van de luchtvaart en geleide projectielen bleken de geheimen zelfs zeer alarmerend. “De V-2 raket, waarmee Londen werd bestookt”, zo kon men lezen in een publicatie van de Luchtmacht, “was slechts een speeltje vergeleken bij wat de Duitsers nog meer van plan waren geweest.”

We weten inmiddels dat de Duitsers tegen het eind van de oorlog 138 typen geleide projectielen bezaten die in verschillende productie- of ontwikkelingsstadia verkeerden, waarin allerlei, inmiddels welbekende, nieuwe technische hoogstandjes waren verwerkt op het gebied van afstandsbesturing en -ontsteking, radar, continue golftechniek, akoestiek, infrarood technologie, lichtbundels en magnetisme, om er een paar te noemen.

En wat betreft aandrijftechnologie beschikte men in Duitsland over alle vormen van straalaandrijving voor zowel subsonische als supersonische snelheden. Straalaandrijving werd zelfs al toegepast in helikopters. Geen wonder dus dat legerspecialisten openlijk verklaren dat de nazi’s tenminste tien jaar voorsprong op ons hadden gehad op het gebied van raketaandrijving en geleide projectielen.

Harry Truman werd verkozen als president van de VS in april 1945 en was een groentje op het gebied van geheime dossiers van de wereldmachten van die tijd.

President Truman formeerde tien dagen na de overgave van Japan een Bureau voor Publicatie dat zich moest toeleggen op de vrijgave en verspreiding van al dit soort geheimen. Tegenwoordig zijn vertalers en analisten van de Technische Dienst volop bezig met de verwerking van al deze informatie, soms wel duizend per week.

De opdracht behelsde niet alleen de vrijgave en publicatie van alle vijandelijke geheimen, maar tevens ook van alle Amerikaanse wetenschappelijke en technische uitvindingen geheimen (een paar uitgezonderd).

En doet het publiek ook iets met deze voormalige oorlogsgeheimen? Het houdt ze bezig. Meer dan twintigduizend aanvragen per maand stromen binnen en tegenwoordig is dat opgelopen tot zo’n duizend per dag. Wetenschappers en ingenieurs beweren dat de informatie hen ‘jaren scheelt, die wij anders zouden moeten doorbrengen met het opnieuw uitvonden van het wiel, terwijl alles al eerder werd onderzocht en uitgedokterd.’

Bedrijfsvertegenwoordigers slapen praktisch gesproken voor de deuren van het Bureau van de Technische Dienst, omdat zij als eersten beslag proberen te leggen op een bepaalde rapportage of publicatie. Het als eerste bezitten van bepaalde informatie kan in sommige gevallen duizenden dollars verschil maken.

Iemand van een researchafdeling van een bepaald bedrijf heeft een hele dag alleen maar aantekeningen lopen maken in de burelen van het Bureau. “Hartelijk dank”, zo sprak hij toen hij zich opmaakte om weer te vertrekken, “de aantekeningen over deze documenten zijn tenminste een half miljoen dollar waard voor mijn bedrijf.”

Opmerking: Voor het lezen van het gehele fascinerende artikel, klik hier.
Voor verificatie van dit artikel op de website van Harpers Magazine, klik hier.

* * *

2 Uiterst interessante lezingen over het UFO-fenomeen.

x

Dr. Ir. Coen Vermeeren is leider van het Studium Generale van de  TU-Delft. Hijzelf is luchtvaartingenieur en bouwt in zijn presentatie een prachtig verhaal rondom UFO’s.
Ik kan je aanraden, zeker als je nog sceptisch bent over UFO’s, de beide delen van zijn uiterst bekwame presentatie te bekijken.

HIER vind je deel 1
en
HIER is deel 2.

43 gedachten over “Ufo’s in hun sleutelrol: ’n fascinerend fenomeen!

 1. zalig hapklaar smeuïg artikel, ja ik smul daar van maarrrrrrr;

  project blue beam van de lucis trust van de verenigde nazies in actie of het echte werk?!

  misschien wel allebei

  je zal als oprechte buitenaardse maar verloochend worden daar een paar theatrale buitennissige arische judassen hier op aarde
  het hebreeuwse katholieke operetteske groteske magische italiaanse bollywood theater als surrogaat high tech 3d laser projectie om de mensen te verleiden hun macht wederom out of the blue te laten out sourcen dus uit handen te geven, het als altijd hetzelfde liedje, je zal eens wat zelf kunnen doen, het eindeloze wachten is dus weer op sinterklaas santaclaus alias santana alias …. nou vul zelf maar in

  die hahneboeboe schotels 1,2 en 3 zijn voor mij zeer waarschijnlijke historische realiteit maar gewoon van hier hoor

  je kunt je wel afvragen want het technische kennis aandeel van o.a. de arische planeet Aldebaran in dit geheel is

  er is niemand op aarde die werkelijk weet hoe hun eigen facebook computer werkt, er is in de jaren 40 en 50 zeker weten van buitenaf techniek geïnjecteerd en volgens mij nog steeds, de vraag is met welke intenties!

  maar goed blij blij met je handjes op je boze bolletje in de gloria ‘ze’ komen ons weer eens redden toch?

  was het niet dat er in de archieven te vinden is dat er voor elke middeleeuwse pest plaag heel veel ufo waarnemingen werden gedaan?
  was het niet dat er zwart op wit wetgeving te vinden is van keizer karel de grote waar in staat dat het verboden is voor ufo’s om ongevraagd het nationale luchtruim te schenden? Dit naar aanleiding van veel onrust onder de boeren bevolking na talloze waarnemingen van vliegende lampen en dingen?

  via curry mevio internet podcast radio heb ik net opvallend veel helder duidelijke ufo opnames gezien
  de vraag is of dit een voorbode is van een vier maanden durende globale ramp zoals voorspeld door het webbot volgende maand?

  NA-245-2010-10-21
  #245 No Agenda Show for Thursday October 21st 2010
  Bow to the Aqua Buddha
  Out There:
  * 100% Actual UFOs Over El Paso, Texas
  http://curry.com/

  volgens de burlesque berlusconi showbabebizz programma’s moeten we ook vooral positief blijven met z’n allen

  http://www.kaosradioaustin.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=9984&g2_serialNumber=1

 2. Interessant artikel. Maar wat mij betreft zijn de lezingen van Dr. Ir. Coen Vermeeren nog interessanter. Hij plaatst het UFO-fenomeen in deze tijd. Ik bekeek de presentaties al eerder en kan deze zeer aanbevelen!
  Het kan voor velen een eye-opener zijn. Voor mijzelf was het een bevestiging van ‘zeker weten’ dat de aarde al lange tijd door hoog ontwikkelde buitenaardse beschavingen bezocht word.
  We worden nu nog steeds door onze regeringen voorgelogen en het is nu onderhand tijd voor disclosure!

 3. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  De houding van de wetenschap, politiek en pers zit fout, de ufo-coverupsproblemen negeren. De ufo-coverups openheid omtrent ufo’s door een gedeelte van de VSA-Navy gepensioneerden of niet, duiden op ontstandvastige legerleiding tussen het transatlantisch bondgenootschap en de Navo, niemand zal dat kunnen ontkennen heeft al een omvang van meer dan 65 jaar. Het disclosure van dr. Steven Greer en de behandeling van het ufoprobleem sinds 1978 in de
  VN met uitmonding naar stemming van de resolutie 33-426 dd
  16-12-2005 spreken boekdelen in een onjuiste politieke benadering van het ufo-probleem. In het verloop van het voorbije decennia plaatsten talrijke ministeries van defensie binnen en buiten de Navo hun ufo-archieven op het web, geen te ontkennen feiten.
  De juiste wetenschappelijke benadering, dankzij Extraterrestrials en hun technologie, antwoorden verschaffen
  over het ontstaan van leven op de Aardeplaneet en haar eigen ontstaan als kosmoslichaam in het universum. Het ontleden van de geschiedenis van de Aardse humane maatschappij en biologie-veranderingen door de eeuwen heen.
  Is de juiste openheid tegenover de normale gang van zaken in het universum voor elke kosmoscivilisatie.
  Wat de wetenschapsuitslagen ook zullen zijn,via het juiste
  geschiedenisonderzoek, niemand hoeft zich gewetensvragen te stellen, omtrent de handelingen of besluiten van vorige generaties, of misdaden worden bedreven door de daders waarvan de schuld bewezen zijn, waren en blijven. Ook ten hoofde van de eventuele planetaire maatschappijproblemen van Extraterrestrials. Altijd interessant om te weten een domme ezel botst verschillende keren tegen een zelfde steen, de geschiedenis blijven lessen voor het heden en de toekomst voor iedereen het beste verweer niet te hervallen in dezefde fouten.

 4. Heel veel mensen willen absoluut niet geloven dat er bewoners van andere planeten de aarde bezoeken. Willen er ook niks van weten dat er misschien andere intelligente wezens dan wij zelf op deze aarde rondlopen. En geloven zelfs niet dat al die verschijnselen die als UFO’s worden aangeduid misschien dan wel op deze wereld zijn gefabriceerd. Ufo’s bestaan niet zeggen ze. En dat is raar want een ufo is gewoon een vliegend object dat niet geïdentificeerd is als een bekend vliegend object. Het blijft een ufo zolang niemand kan bewijzen of minstens beweren wat het is. Dus wat wordt er nu eigenlijk ontkend. Als onderzoekers of vliegtuigmaatschappijen zeggen dat ze iets gezien hebben maar niet weten wat is begrijpelijk maar als mensen dan gaan beweren dat er helemaal niks was. Dat is raar. Of mensen willen graag weten hoe het nu echt zit, of ze willen er helemaal absoluut niets van weten. In feite bewijst dit op zichzelf al dat er meer aan de hand moet zijn. Ook negatieve reacties bevestigen het bestaan van iets. Of zie ik het nu helemaal verkeerd.

  1. @ selene inderdaad als iemand ontkent dat ufo’s bestaan dienen ze alles wat er vliegend gezien wordt te kunnen identifiseren. Als ze dat niet kunnen wat is het dan dat er gezien wordt???? Als het al geen ongeidentifiseerde objecten zijn????

  2. 1 vliegende vogel in de hand of 100 vage schotels in de lucht

   Selene persoonlijk kan ik niet begrijpen dat iemand kan denken dat wij de enige zijn in het schier oneindig grote heelal
   dan ben je toch een beetje simpel?
   maar het wordt inderdaad vaak omgedraaid
   iedereen die buiten het blauwe bolletje kijkt wordt al gauw als simpel afgeschilderd
   er wordt ook automatisch naar de psychiatrie verwezen
   wanneer moet iemand tegen zijn wil in naar een gesloten inrichting worden getransporteerd?
   als er sprake is van dreiging?
   dreiging van wat tegen wat?
   de gevestigde orde?
   dat zal het zijn
   de orde moet bewaard worden desnoods met sprookjes dat wij de enige zijn en de zon om de aarde draait
   1 geloof 1 volk 1 richting

   Queen- One Vision
   http://www.youtube.com/watch?v=5cuXasbjhT8

   ghaah en Marcel heeft een echte Grey gezien, gaaf man!
   Was het heel duidelijk scherp ik bedoel dat je echt details kon zien?
   Heb je z’n ogen gezien?
   Hoe zag de huid er uit? Rubberachtig of een haaien huidje?
   Ze zeggen dat als er een Reptiel in de buurt van een mens komt dat je maag dan meteen instinctief omdraait ook al zie je h’m niet

  3. @ hyper was heel even van uit mijn ooghoek maar lang genoeg om te herkennen, en het was heel duidelijk (niets gedronken ook) Dacht eerst even dat ik het meverbeelde maar was er erg rustig onder. dus heb gekeken en het was echt 3 a 4 sec. toen ik me omdraaide en recht erheen keek was het weg

 5. Tijdens de opnamens van de sinterklaasfilm op Schiermonnikoog, zagen mijn vriendin en ik een ufo zeer laag over het hotel vliegen. We stonden tussen de mensen in en ik riep he kijk wat vliegt daar! Iedereen deed het af met oja gewoon een sateliet ofzo. niemand benoemde dit als een ufo…Een helicopter werd ookbenoemd (zonder geluid). Het licht was behoorlijk fel!

  1. Ja zie het, beter 1x te veel dan 1 x te weinig, helemaal over het hoofd gezien, was te veel afgeleid met al die UFO’s buiten in de lucht.

   Spms zie ik ook teveel vliegen buiten vliegen…

 6. hai Guido, Ja het was vrijdagavond een goede lezing van Anton en het was erg druk vond ik.
  Het wordt trouwens tijd dat de regeringen eens een boekje opendoen over dit fenomeen. En iedereen eens hierover gaat praten zodat het meer gewoon wordt. En als mensen dit ontkennen is dit uit angst voor het onbekende denk ik.

 7. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  De geschiedenis is voor het is, zijn en waren zonder de daden van de dode daders uit het oog te verliezen, in de nieuwe sporen van de jongere generaties, fuk, fun enz, maar onschuldigen gaan vrijuit.
  In Vlaanderen een Extraterrestrial-ruimtevaartcentrum : enkel een geschikte landingsplaats is noodzakelijk, ruimtereizen
  ondernemen met Extraterrestrials in hun ruimteveren, dat is een ander soort hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte, neen met Extraterrestrials door de ruimte
  als het medisch mogelijk is? Dat is wat anders dan een goude cd-tje à la Nasa de ruimte insturen, nietwaar ex-eerste minister JL Dehaene en ex-minister S. Stevaert.
  Deze beide heren gaan zich toch niet permitteren, hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte, en Extraterrestrials zijn hier hartelijk welkom in Vlaanderen als centrum van de Euro enz volgens de politieke uitleg ontkennen. Om welke redenen hebben buitenaardse ruimtevaartwetenschappers interesse in de Aardse humane civilisatie?
  Binnen elke politiek partij heeft men drie soorten kiezers voor dit ontwerp, geen interesse, de kat uit de boom en geïnteresseerden. Wel duidelijk is het de Belgische federale regering en de Vlaamse regering die hier verkozen zijn door de Belgische en Vlaamse kiezers, gene vsa-president Obama en het vsa-congres.
  Branson de grote sukkelaar opent ‘Spaceport’ voor toeristische ruimtereizen
  Het vertrek van de eerste commerciële ruimteraket is een stap dichterbij gekomen, nu Virgin-topman Richard Branson dit weekend de eerste ‘Spaceport’ met bijbehorende landingsbaan heeft onthuld op een afgelegen raketbasis bij New Mexico in de Verenigde Staten. “Dit is het begin van de tweede ruimtevaartperiode”, zei Branson bij de 3,2 kilometer lange baan. “Vanaf hier zullen we wellicht dagelijkse vluchten naar de ruimte zien

  1. Stel je nou gewoon eens voor… Wij hebben in ons DNA, sporen van extra-terrestials.. Lijkt me voor-de-hand-liggend.. Toch?
   Dan doet dat DNA gewoon wat het moet doen.. Overleven..!

   Duss…..

   Wij vinden alles uit, wat dat ET-DNA ons vertelt dat we moeten uitvinden om te overleven/ons voort te planten. Dat doen immers alle Aardse levensvormen. Hier op Aarde duszz..

   Het is dus niet zo bijzonder, dat we ons ‘her-kennen’ in UFO’s, in Charlie Chaplin’s escapades.
   Alsubegrijptwatikbedoel..

   De wereld spiegelt ons terug, snappen we nog wel dat we in de spiegel kijken. Of geloven we dát wat we zien..? Buiten ons zelf..? Geloven we dat wat we ‘zijn’ buiten ons ligt..? Of gaat het ‘deurtje’ naar ‘binnen’ open?
   UFO’s kun je alleen maar ‘zien’ als je er ‘open’ voor bent. Zoals je alleen je beste vriend, je kind, je partner kunt zien, als je er ‘open’ voor bent..!

 8. Ik was ook aanwezig bij de presentatie van Niburu afgelopen vrijdag. In vergelijking met de Niburu website die echt zeer informatief en goed opgebouwd is, vond ik de presentatie teleurstellend, chaotisch, oppervlakkig en niet professioneel opgebouwd.

  Ik dacht bij mezelf dat als Anton op die manier probeert de politiek te overtuigen, zal dat zeker niet lukken! Ik vond ook de toon waarmee Anton het publiek toesprak arrogant en weinig liefde reflecterend. Op een bepaalde moment had hij ook kritiek op David Icke, voor mijn gevoel zeer onterecht. David Icke is echt een pro die diep in de materie heeft zich weten te verdiepen en op een zeer overtuigende manier aan het publiek kan overbrengen. Anton kan zeker nog wat van leren.

  Aan het einde van de presentatie werd het echt wazig. Na afloop, de acturius man kon amper antwoord geven aan een paar gestelde vragen. Een mevrouw vroeg hem of zijn 12 DNA strengen actief waren. Hij gaf hier een positief antwoord op maar verder kon niet uitleggen wat de 10 zogenoemde “junk” strengen voor bedoeld waren. Het antwoord is simpel: Het is je spiritueel DNA. Als je naar de vijfde dimensie ascendeerd, worden jouw extra sensoriele vermogen ontwikkeld, zoals intuïtie, telepathie, etc. Ieder is gekoppeld aan een DNA streng. Stel dat de media op zo’n een presentatie kritisch naar luistert, wordt het ongetwijfeld belachelijk gemaakt.

  Als je in publiek en met het publiek praat moet je niet iets dictatoriaal uitstralen want het gaat in feit dwars tegen wat je aan het preken bent. De vijfde dimensie gaat om liefde en liefde moet je uitstralen! Ook na afloop, iedereen was snel weg. Ik had verwacht dat er meer communicatie met het publiek zou zijn om van gedachte te kunnen wisselen.
  Als ik Anton was geweest zou ik zeker contact met het publiek gezocht. Kortom met dit en al, een aankondiging op de toekomst op de ouderwetse manier. Niet echt inspirerend.

  1. Anton voelt zich misschien te belangrijk in deze missie. Dat is menselijk maar ook een menselijke fout. Je kennis doorgeven om mensen wakker te maken en zo bewust te laten worden van hetgeen ons te wachten staat is in feite de plicht van ieder mens. Daarbij kun je niet pretenderen de wijsheid in pacht te hebben. Dat is waar je je dan als verwachtingsvol en vertrouwensvol mens aan stoort. Je voelt dat er iets niet klopt. Weer een nieuwe goeroe, daar zit niemand op te wachten. Ik zeg dit niet om Anton te beledigen maar hij zal toch echt bij zichzelf te rade moeten gaan wat hij uiteindelijk wil. Persoonlijke aanhangers die aan zijn lippen hangen of een enorme groei in wijzere mensen, deels door hem wijzer gemaakt door zijn kennis te delen en zijn ego daar een minieme rol in te laten spelen. Zodat er altijd ruimte is voor discussie en andere zienswijzen. Daar leren we allemaal van. Als er enkel wordt voorgelezen of gedicteerd verlies ik de belangstelling. We worden juist door deze methodes al ons hele leven in slaap gehouden en tot slaafs gedrag verleid. Daar moet nu echt een eind aan komen en saamhorigheid kan daar voor zorgen. Een wijs persoon ziet dat en stimuleert dat. Ik wens Anton nog veel wijsheid om zijn missie te volbrengen.

  2. @ geraldine
   vorig jaar ben ik ook naar een niburu manifestatie geweest , en helaas , ik moet je gelijk geven . De knulligheid droop er vanaf . waarschijnlijk was mijn hoop om gelijkgestemde zielen te vinden iets te hoog gegrepen , maar voor mij is het een zeldzaamheid om mezelf te zien in een samenkomen op die schaal .
   Ik hoop dat er betere manifestaties georganiseerd worden , iets minder in het luchtledige gezweef want het grote publiek is ook steeds beter op de hoogte ( hoop ik ).
   Hoedanook dit is geen poging van mij om af te zeiken , ik was alleen teleurgesteld . Misschien dat gecombineerde kennis en vaardigheid van mensen op deze site iets goeds neer kunnen zetten . Ik ben voor en zal ook niet twijfelen om mijn hulp aan te bieden !! ( kan niet wachten om sommige mensen in het eggie te zien , lol )

 9. Allemaal leuk en interessant inderdaad. Hiermee moeten we allen wat mee doen! Het begint bij onszelf! Dit blijft de kernsleutel tot alles!

  Ben zelf destijds met een goede vriendin in Wageningen geweest bij de Tour toen ze midden in de verhuizing zaten. Tevens gesproken met Cora Scherp, een nieuwe steun voor Niburu.

 10. Namaste.
  De wereld spiegelt ons terug?. Ja,daarom blijven we allemaal in het zelfde cirkeltje hangen. Over ongecontroleerde wedergeboorte gesproken. Pffffff, allemaal oud nieuws. Gaan mensen Stefan Denaerde weer lezen? Pffffff.
  Wanneer dat boek of de Bijbel werkelijkheid wordt? Als je de weerspiegeling ziet van de wereld dan is het meestal niet een fijn spiegelbeeld. Een stelletje maloten die op een website allerlei kreten maken. Maar ik doe het nou zelf ook. En dan valt dat nog wel mee vergeleken met alle echte ellende in de wereld. Om nog maar te zwijgen dat wat je ziet eigenljks helemaal niet bestaat. Behalve dan in je eigen geest dan. En dan nog is het een illusie. Haha, mensen die elkaar uit moorden zonder te beseffen dat het zich allemaal in hun hoofd af speelt. Of in hun geest is beter. Houdt die mensen maar een spiegel voor. Ze zullen schrikken van het besef dat ze allemaal een illusie hebben na gejaagd.

  Hahahahahah. Lees maar het boek “De Lege Spiegel” van een boeddhistische monnik. Maar dat is dan weer voor anderen weer een heel oud boek en betekent het mischien ook wel oude koeien uit de slot halen. En zo gaat deze wereld voor eeuwig neurotisch door. En zal men het over honderd jaar nog over aliens hebben. Of over een lege spiegel. Huh, hoe kan dat nou? Hoe kan een spiegel nou leeg zijn als je er in kijkt? Was het maar zo. Dan zouden we met z’n allen spiritueel vrij zijn. Zonder leuke theorien over een stelletje Nazi malloten die ooit geexperimenteer hebben met vliegende schotels. Er zijn daar wel filmpjes van. Maar overdrijven is ook een kunst. De wereld valt uit elkaar. En men besteed nog energie aan het af vragen of dat stelletje Nazi gekken nou wel of niet alientechnologie hadden. Who cares? Morgen kun je dood zijn. En alle poespas gaat vrolijk verder. En niemand wordt er ook maar iets wijzer van. Want ze gaan dood. Nah, nah, nah, nah, lekker peuh!Pfffff. Nou ja, moge we allemaal de verlichting bereiken. En beseffen dat er helemaal geen spiegel is.

  Nou daaag, lieve kijkbuiskinderen. Tot een volgende keer maar weer.

  Ohm shanti.

  1. Spiegel, Spiegeltje aan de wand wie is NIET ie lachende DHIKKHU BUDDHA van het land ?!

   Ohm shanti BHIKKHU…

  2. Wat spiegelen Ufo’s ons?
   Ik kan het wel zien als onze eigen ongeïdentificeerde vliegende voertuigen, die wij zelf zijn 🙂 Nu nog even het juiste identificatiepunt opzoeken…

  3. Ik vermoed dat ‘Wij’ zo graag die Ufo’s willen zien als ‘Zij’ ons vliegende hilarisch mechaniek uit het jaar nul.

 11. Ook de “duisteren” zullen alles wat ze kunnen doen doen om hun bestaansrecht te verdedigen. Vermoedelijk hebben zij al technologieën waarmee ze ufo’s kunnen maken. Datgene wat wie dan ook als ufo waarneemt kan dan ook zowel een “echte” zijn als een door de duisteren gemaakte. Maar eigenlijk maakt het niet uit. Alles is energie, en dat wat je aandacht geeft wordt groter. Des te meer mensen gaan geloven in ufo’s des te groter wordt de manifestatie ervan. Niettegenstaande heb ik buitenaardsen aan mijn bed gehad. En dat geloof ik niet, ik ben er van overtuigd. Niemand hoeft mij te geloven, jullie zien maar. Ik weet (van binnen, esoterisch) dat er momenteel van alles aan de hand is. Er zijn vele technologieën die ons als mensheid achtergehouden is zodat de olie-industrie geld kon en kan verdienen, en dat mag, we hebben het zelf toegelaten en zijn ook medeverantwoordelijk daarvoor. Maar nu er steeds meer van deze geheimen aan het licht komen wordt het tijd voor actie. Ik ga niet op een ander zitten wachten en met een vriend samen een magneetmotor maken en een nulpuntgenerator. Succes heeft 4 letters: doen! Ik neem de verantwoording voor mezelf.

  1. Alle succes toegewenst Eenheid!
   Doen wat jij alleen kunt doen, begint met je eigen verantwoordelijkheid nemen! Wie anders zou het moeten doen?

   Zwart-wit zie overigens ook, misschien een beetje oneerbiedig gezegd, als snoepgoed voor kinderen. Kan je ze mee zoethouden, afleiden….tot ze er niet meer intrappen!

  2. Duh! Hoor David Sereda eens uit of Boyd Bushman. Niet direct zeggen dat dit allemaal flauwekul is. Als het niet in jouw denkwereldje past, dus dan kan het niet!? Of toch wel!?

   Voel maar eens goed. Ik heb zelf al kleine proeven gedaan met magneten en deze met een speciale manier te hebben ingewikkeld. Alles komt neer op harmonische vergelijkingen en afmetingen. Hiermee werkt het Universum. Heilige geometrie en afstanden. Anti-gravitatie is makkelijker dan ooit, alleen doen we er niks mee. Het wordt niet gefinancieerd. Men geeft het liever uit aan wapens etc.

   Ik geef Eenheid hier wel de meeste credit omdat wat hij schrijft bij mij ook zeer sterk aanwezig is.

   Er is veel meer dan jullie weten, ook voor jullie is dit makkelijk te zien. Gewoon accepteren. We zijn er nog bij lange na niet, en misschien zijn we zelfs wel verloren.

   Momenteel zijn er ook minstens 2 of 3 ET races met elkaar aan het vechten. En jawel, om ONS notabena. Misschien wel om wie er het eerste de Aarde mag innemen als de mensheid heeft gefaald? Geen flauwekul, de mensheid is nu op het toppunt van onwetendheid en idiootheid. En ik zit er elke dag tussen. Maar goed dat ik thuis zit en geen werk heb, anders had ik het volgens mij al niet eens gehaald. Ik blijf sterk en bij mezelf, niks of niemand gaat hier nog wat aan veranderen.

   Baba nam Kevalam!

  3. Wout, misschien zijn wij te primitief om hun (als ze bestaan) beweegredenen te begrijpen. Stel dat ze 2000 jaar op ons vooruit lopen? Maar stel dat het is wat Jopie aangeeft, dat het gewoon Amerikaanse ET’s zijn dan is het een ander verhaal. Maar aan de andere kant denk ik, dat het wel appart is, dat er dan nog steeds vliegtuigen vliegen met straalmotorn, en dat ze een spaceshuttele nog steeds met een v1 raket de lucht insturen. Volgens mij nog uitgevonden door Werner van Braun in de 2e wereldoorlog. Als we er met elkaar achter komen dat dit een illusie is, wat zullen we dan boos worden!

 12. Men weet nog niet half hoe het heelal in elkaar steekt en men denkt te wezen zo groots te zijn en almachtig. Als we dat waren zaten we niet meer vast in dit pietepeutirge denkwereldje van zovelen.

  Er is zoveel meer, nu alleen men zich tevreden voelt met zulk simpele dingen dat ik me daaraan al oerlijk verveel. Ik wil meer en dat zal ik krijgen. Wie wil, krijgt. Dat is de ervaring en het bewustzijn ofwel het goddelijke leven. Er is geen einde aan de creatie. Alles is mogelijk, tot in je wildste fantasieën.

  1. En alle creaties zijn ook weer zo vergankelijk, tot je wildste dromen aan toe! -:)

 13. Weetje, ik hou meer van recente artikelen. Waarom, terwijl er nu zoveel schijnt te gebeuren, een artikel over de kennis van de nazi duitsers. Voor mij voegt dit niet zoveel toe.

  1. laat eens even op je inwerken het besef dat als ze toen technologisch al zover waren
   hoever zijn ze dan nu al achter gesloten deuren behind closed doors?
   wij denken nog steeds dat vuurpijl raketjes ruimteschepen zijn en dat boerenkarren met 4 rubber wielen en een benzine plof motor uit het jaar nul dat dat het modernste van het modernste is
   we worden Nu bewust dom gehouden op alle vlakken en zeker technologisch
   we leven in een dierentuin met een hek er om heen en ze lachen zich rot om ons leed en vooral de waanzin van misplaatste arrogantie in onze door elkaar geklutste hoofden, dat we denken alles onder controle te hebben terwijl we tegelijkertijd als robotjes reageren op de signalen die ze ons aan de lopende band van buitenaf toedienen

  2. bijna vergeten om Jopie netjes bij naam te noemen en aan te spreken dus bij deze Jopie
   anders krijg je van die onbeschofte stukjes zonder aanhef en zonder intro;

   zelfs schriftelijk op internet is de trend dat je met de nek nog niet aangekeken wordt; een vorm van negeren die zich ook in de virtuele wereld als een olievlek uitbreid; bedankt digitale overheidstrollen voor dit resultaat; dat is precies het (a)sociale resultaat wat ze op het oog hadden, daar wil ik niet in mee

   beter ingenomen geadresseerde negativiteit dan van die fiene Jehova achtige ‘neutraliteit´ waarbij je maar moet gokken wie of wat er aangesproken wordt; zo moet je zeker voelen dat je niet tot ‘de kliek’ behoort? Rijmt op Katholiek 3.0 en is geen toeval wat mij betreft.

   Dus Selene als je in vervolg even degene aankijkt ceequu addresseert waar je tegen oreert, alvast bedankt (ijsklontjes in de heer versie 5.0)

  3. He Hyperalert,
   Dat is nou precies wat ik bedoel!!!
   Oude kennis!!!!
   Wij worden inderdaad dom gehouden!!!!

   Ik verwoord het alleen een beetje anders.

 14. Weet je waar ik wel eens aan denk:
  Nou: ze zeggen dat die ufomensen op ons lijken……
  Stel nou dat er een Amerikaan met een vreemd accent uit een Ufo stapt, die zegt dat hij van Sirius komt, wat moet ik dan geloven?? Worden we dan weer voor de gek gehouden, zo’n sinterklaassituatie?

  1. Precies Jopie zo denk ik ook hoor, het is zo makkelijk om met wat technologie om de tuin geleid te worden waar je bij staat…

   Het verschil tussen weer een zoveelste ‘nieuwe’ religie en ver gevorderde technologie in handen van een verkeerde minderheid is misschien wel nul

  2. Ja Hyperalert,
   Tijdens WO2 was dat ook zo….Toen geloofden ze in een ideaal.
   Gefrutsel met het DNA, Chemtrails, voedsel manipulatie enz….Je weet maar nooit of die meneer of mevrouw van Sirius een gemanipuleerde, vervormde Amerikaan met imponerende techniek is. Die kernwapens die uitgeschakelt worden door ufo’s heel lief allemaal, maar misschien zijn hebben ze een ander speeltje. meneer Sirius die ons verteld om af te wachten, zij zullen het allemaal wel regelen????
   Ik zou wel eens willen weten wat er aan de hand is met dit schaakspel.

 15. Hallo, mensen.
  Ik denk dat meer leven is,.
  Alleen de mensen die het weten doen er niks mee.
  Ze vinden het maar onzin.
  En ik ben maar 11 jaar en weet dat al.
  De mensen om ons heen zijn nog slimmer dan ons op andere planeten. Ze hebben eigenlijk het zelfde uiterlijk als ons.
  Ik weet dat er meer mensen op de wereld zijn.

 16. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Veel ufo’s worden waargenomen in de buurt van vliegvelden.
  Wat normaal is deze Extraterrestrials kunnen hun ruimtetuigen voor vele doeleinden gebruiken even knappe technologie voor naar diepten van de zeebodem te duiken, als
  vliegtuig en ruimtetuig weer in een razende vaart het luchtruim in en het universum nemen,toch wat onveiligheden voor het Aardse luchtverkeer in elk geval maar wat een besparing in het gebruik van planetaire grondstoffen…Men moet elk detail negatief en positief op de korrel durven nemen.
  Maar menige vlaming kijkt de kat uit de boom en wil wel meereizen met Extraterrestrials, maar bij voorkeur met eigen
  Aardse interstellaire ruimtetuigen, wel een veilige autonomie, wil niet zeggen Extraterrestrials belasteren.Wel vinden de meeste
  vlamingen het interessant om deze Extraterrestrials op de de beeldbuis te krijgen, de grootste nieuwgierigheid, hoe hebben deze Extraterrestrials voor hun planetaire civilisatie deze doelen kunnen bereiken. Wel veel van op te steken. De garanties voor nooit gezienne kijkcijfers. Over de eigen Aardse ruimtevaart kent ook een ruim aanbod voor
  tv-programma’s, de ruimtevaart van Extraterrestrials

 17. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Volgende week vrijdag volgt er een specialde medeling door Belgische leden van het Vlaamse Parlement, dat hier in Vlaanderen bijzondere gasten verblijven, al geruime tijd worden in het geheim onderhandelingen gevoerd.
  Rechtstreeks zullen TV-beelden live uitgezonden worden om 13 h vanuit (moeder)ruimteschepen van ruimtevaartreizigers uit de Andromeda Nevel en aan de vlaamse bevolking worden voorgesteld.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.