Advertentie

Van een onbewuste naar een bewuste relatie…


Dit is het verhaal van Samyra van Roy. Een persoonlijk verhaal, maar daarom niet minder ‘waar’ voor jou als lezer. Haar verhaal heeft een véél groter bereik, want zoals met alles in het leven, laat ook deze informatie zich in jou spiegelen.Het verhaal gaat over dátgene waar we allemáál mee te maken hebben of krijgen. Relaties, liefdesrelaties. De essentie van het verhaal is de uiterst bizarre situatie, dat veel mensen afstand nemen van degene waarmee ze een relatie hebben. Een liefdesrelatie vooral, is gebouwd op vertrouwen en wederkerigheid. Dát is dan precies hetgeen we wilden vinden in die ‘ander’, die na verloop van tijd inderdaad, toch weer ánders (b)lijkt te zijn, dan we eerst dachten.

Natuurlijk zijn relaties tussen mensen een essentieel gegeven hier op Aarde; wie kan het allemaal alléén doen, wie WIL het allemaal alléén doen..? Maar de kunst om in je relatie de diepte te bereiken van onvoorwaardelijke  wederkerigheid, is niet iedereen gegeven.. Integendeel: veel relaties eindigen in vecht-scheidingen.. Echtscheidingen die de verschillen tussen 2 mensen dúsdanig hebben uitvergroot, dat het lijkt alsof je elkaar beter nooit had kunnen ontmoeten.. En toch is precies DAT de grootste valkuil bij onmin en scheidingen..

JUIST degene met wie je samenleeft, een relatie hebt, is degene die jou kennelijk ergens raakte. Als de relatie niet alleen op de fysieke aantrekkelijkheid is gebaseerd, is dat zéker het geval. Dan heb je dus eigenlijk niets anders te doen als partner-van-jouw-partner, dan er eens goed voor te gaan zitten. In DIALOOG te gaan, zoals dat heet. En nee, dat is niet ‘praten met elkaar’.. Natuurlijk praat je met elkaar, maar dat doe je volgens bepaalde inzichten van hoe die ander in elkaar zit. Waardevol is dan natuurlijk alle kennis, inzichten en ervaringen die je met je partner hebt opgedaan.. Niet alleen waardevol, maar ESSENTIEEL, zo blijkt uit dit verhaal van Samyra.

Harville Hendrix & Helen LaKelly Hunt

Zij is ook degene, die ervoor zorgde, mede naar aanleiding van haar persoonlijke relaas hieronder, dat deze wereldvermaarde relatie-experts, in Nederland in de schijnwerper gezet worden. Naar aanleiding van haar eigen ervaringen, kwam ze bij Harville Hendrix en zijn vrouw Helen LaKelly Hunt terecht. Deze Amerikanen bleken ongelooflijk vaardig in het analyseren van -hoe kan het ook anders?- hun eigen relatie-problemen, die optraden, nádat ze beiden hun vorige relaties hadden moeten beëindigen..

Niet dat Oprah Winfrey nu zo zaligmakend is, maar wat een feit is, is dat ze niet met haar uitzendingen over één nacht ijs gaat. Met betrekking tot deze materie, heeft Oprah Winfrey gezegd, dat ze indertijd met behulp van dit boek haar relatie heeft gered. En daarenboven heeft ze Harville Hendrix al meer dan 17 x in haar programma gehad en won een Emmy Award met één van die uitzendingen..  Volgens de beroemde presentator, maakt dit boek álles duidelijk op het gebied van relaties en is het HET beste boek aller tijden op relatiegebied..

Lees het verhaal van Samyra van Roy en je zult weer zien, HOE GROOT de kracht van een evenwichtige en vooral onvoorwaardelijk relatie kan zijn. Het is alsof je een relatie met jezelf hebt, die zich spiegelt in ‘die ander’…!! Samyra is ook degene, die ervoor heeft gezorgd dat een van de meest gelezen boeken van Harville en zijn partner Helen in het Nederlands wordt uitgegeven. Deze vertaling ‘Krijg de Liefde die je wilt’ is in mei 2019 verschenen; je kunt het bestellen of er meer over lezen op de site van de uitgever, Succesboeken.nl. Daar is het boek ook rechtstreeks te bestellen. Klik op deze afbeelding van de cover, voor een rechtstreekse link:

x

x

Van een Onbewuste naar een Bewuste Relatie  –

2019 © Samyra van Roy | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Samyra van Roy

De meeste mensen weten niet hoe ze de relatie met hun partner duurzaam liefdevol kunnen maken. Als ze het thuis niet leren, op school leren ze het zeker niet; de oplopende scheidingscijfers spreken daarbij voor zich. Ik was één van die mensen. Toch blijkt dat je nu gewoon kunt leren hoe je een blijvend liefdevolle relatie creëert, er is een beproefde methode voor die werkt. Hieronder een verslag van hoe ik worstelde, boven kwam en mijn leven veranderde.

We zijn als mens gemaakt voor verbinding: met onszelf, met elkaar en met de kosmos. Onze menselijke verbinding is zelfs van levensbelang, als we geen verbinding kunnen voelen gaat het slecht met ons. Baby’s in weeshuizen gaan letterlijk dood als ze geen verbinding voelen, al worden ze gevoed en verschoond. We hebben verbinding met elkaar even hard nodig als goed voedsel en water. We worden psychisch maar ook lichamelijk ziek als we langere tijd in slechte relaties leven of langdurig gevoelens van eenzaamheid hebben, daar zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan.

De moed der wanhoop..
Ik kan dit vanuit eigen ervaring onderschrijven, zelden voelde ik me zo ellendig als tijdens het dieptepunt van mijn tweede huwelijk. Ik had dit dus al eens eerder meegemaakt, een relatie die zo goed begon, verbrokkelde voor mijn ogen en ik voelde me machteloos en wanhopig, ik wist niet wat eraan te doen.

Deze keer vond ik het 10 keer erger, we hadden heel bewust een kindje op de wereld gezet. Ik vond niet dat ik voor haar kon beslissen dat ze maar voor een flink deel zonder haar vader moest opgroeien. Ik besloot  eerst maar eens op zoek te gaan naar een boek dat mij hopelijk zou uitleggen hoe ik een goede relatie kon leren voeren. Echter, in Nederlandse boekhandels en bibliotheken vond ik niet wat ik zocht.

Bidden helpt!
Op een dag bevond ik mij in de American Book Center die een enorme collectie aan Engelstalige zelfhulpboeken over relaties had. Ik heb ze in dat uur dat ik daar stond, écht allemaal in mijn handen gehad.. In mijn wanhoop biddend dat ik het juiste boek zou kiezen; het boek dat mijn relatie zou redden, als zoiets mogelijk was.

Van de meer dan 200 boeken was er één die ik steeds opnieuw oppakte: Getting The Love You Want van Harville Hendrix. Dit boek moest het dan maar zijn… Met een laatste schietgebedje rekende ik het af. Het zou een keerpunt blijken in mijn leven, maar toen had ik daar nog geen idee van. Thuis belandde het boek op de stapel andere ongelezen boeken.

Als de nood het hoogst is…
Een half jaar later waren we nog ellendiger en nog meer uitgeput en besloten we met ons kind 10 dagen bij te komen op zonnig Madeira. En daar.. daar werden wij alle drie ziek met buikgriep en lagen de volle 10 vakantiedagen in onze hotelkamer in bed, te beroerd om iets te ondernemen. Dit bleek echter een zegen! Ik had het bewuste boek mee in mijn koffer en ik las het in 5 dagen uit.

Wat een openbaring..! Wat ik las was volledig herkenbaar en gaf me enorme inzichten. Het legde precies uit waarom we eigenlijk bij elkaar waren als partners, wat er eerst zo goed en vervolgens zo verkeerd was gegaan, waar dat aan lag, en… hoe we dat op konden lossen! Ik gaf het boek aan mijn man en zei: “Lees dit! Dit is geweldig!” Hij las het helemaal uit en zei: “Als dit waar is, is het geniaal! Laten we iemand vinden die ons helpt en dit boek kent!” We waren er samen zo slecht aan toe dat we de oefeningen in het boek niet alleen aandurfden.

Toeval bestaat niet..
Zo iemand vinden was in het pre-internet tijdperk geen eenvoudige opgave. Een aantal Gouden Gidsen later had ik nog niemand gesproken die het boek van Harville Hendrix kende. Het kon dan ook geen toeval zijn, dat ik preciés op dat moment, door een schoolvriendin van 20 jaar (!) geleden werd gebeld, die ik in de eerste 2 minuten van ons gesprek van mijn nood en zoektocht vertelde. En wat bleek? Zij kende de op dat moment enige therapeute in Nederland, die door Harville Hendrix was opgeleid!

Ik vond deze therapeute en zij hielp ons op weg, om de belangrijkste tool zelf te leren toepassen: de zogenaamde ‘Imago-dialoog’, die inmiddels door Harville Hendrix ook wordt aangeduid met ‘Safe Conversations’. Het was het begin van een zeer uitdagende weg, die uiteindelijk naar heling en transformatie zou voeren en écht ons leven zou gaan veranderen.

Het allermoeilijkste daarbij was, om over onze schaduw-van-ons-eigen-gelijk te springen. Want het lag toch immers allemaal aan onze partner, met onszelf was natuurlijk niets mis..! Zolang we de oorzaak maar buiten onszelf bleven plaatsen en vonden dat de ander moest veranderen, veranderde er dan ook niets.! Dat heet met een mooi woord ‘externalisatie’, wat betekent dat je de verantwoordelijkheid en schuld bij de ander legt en ontkent dat je zelf mede-verantwoordelijk bent…!

Dat is een natuurlijke reactie echter; een zeer effectief overlevingssysteem, waardoor we niet ‘hoeven’ te veranderen… want de ander is immers de schuld. Ondertussen bekritiseerden we elkaars verschillen, gingen daarover in de verdediging, kregen ruzie of zwegen elkaar dood en rolden minachtend met onze ogen over elkaars gedrag en onvermogen. Het was werkelijk de Machtsstrijd ten top!  We wilden liever gelijk dan geluk! We voelden ons woedende, machteloze slachtoffers, totdat we ons eerste gestructureerde Imago Dialoog voerden.

En toen: ‘The big shift’
De schellen vielen ons van de ogen! Voor het eerst begrepen we dat we feilloos oude pijn in elkaar aanraakten, door wat we (niet) deden of zeiden. Het waren onvervulde behoeften en verwondingen uit onze kindertijd, waar we over en weer door ons onbewuste gedrag, alleen maar méér zout in strooiden. Voor het eerst luisterden we met nieuwsgierigheid en empathie naar elkaar, hoorden elkaar nu pas écht en ontstond er begrip en compassie voor elkaars pijn, noden en behoeften.

Toen ontdekten we ook, dat er een relatie-ruimte tussen ons was/is, waar we goed voor moesten leren zorgen. Want wat we in die ruimte aanbrachten, bepaalde ook de kwaliteitssfeer, waarin ook ons kind opgroeide. De verwachting ‘Wat kan de relatie voor mij doen?’ veranderde in ‘Wat kan ik doen voor onze relatie?’

De Nederlandse versie van het boek van Harville & Helen. Verschijnt in mei als de auteurs het eerste exemplaar krijgen uitgereikt.

Structuur geeft veiligheid..
Al snel merkten we dat we onze frustraties maar beter binnen dit gestructureerde dialoog konden uitspreken, in een gewoon gesprek reageerden we weer op elkaar en hadden we vaak direct weer ruzie. Aan het eind van een goed gelukte dialoog, hadden we daarentegen begrip en compassie voor elkaar. En voelden we ons veilig en diep verbonden. Maar makkelijk was het niet, we moesten ons goed aan de structuur en het ‘script’ houden, maar de beloning daarvan was groot!

We begonnen elkaar over en weer te geven wat de ander nodig had. Opmerkelijk genoeg werden we zelf daardoor geheeld, werden we zoveel vriendelijker, dankbaarder en zachter naar elkaar en naar andere mensen. We gingen ook beter naar onze dochter luisteren en respecteerden het anders-zijn van elkaar. Het was een vicieuze, pósitieve spiraal, waarin we waren gekomen!

Waar je je aandacht op richt, dat groeit!
We leerden onze focus verleggen, naar dátgene wat we goed vinden aan, en waarderen in elkaar. Het uitspreken daarvan gaf een grote verandering in de sfeer en in ons gedrag over en weer. Al leek het eerst wel ‘kunstmatig’, het hielp écht enorm om meer leuke en romantische activiteiten te ondernemen. De oefeningen in dat boek werkten geweldig goed! Gelukkig bleven we dit gebruiken en uiteindelijk minder nodig hebben, onze dagelijkse omgang met elkaar was nu liefdevol.

Nu, 22 jaar later, gebruiken we de dialogen nog steeds als we merken dat de sfeer tussen ons nog wat meer energie en verbinding nodig heeft. Tot onze verrassing hebben we een relatie gekregen, die veel liefdevoller en dieper verbonden voelt, dan toen we elkaar nog maar pas kenden. Dit voelt geweldig, als een dagelijks warm bad vol liefde!

Als mensen zouden weten dat dit bestaat, zouden ze vast veel eerder in hun relatie met elkaar aan het werk gaan. In dat stadium is het ook veel gemakkelijker en leuker om te doen! Onze geheelde relatie en gezin gaf mij dermate veel energie en passie, dat ik er jaren studie voor over had om mij om te scholen om dit werk te kunnen gaan doen; andere stellen helpen om goede relaties te creëren met de Imago technieken. Ik reisde over de halve wereld om dit te leren, mijn Imago certificaten te halen en de Imago vervolgtrainingen te doen.

Wie zijn deze schrijvers, Harville en Helen..?
Bij al die reizen en gelegenheden, kwam ik meerdere keren de schrijvers en grondleggers van het boek tegen: Harville Hendrix en zijn vrouw Helen LaKelly Hunt. Twee bijzonder vriendelijke, bescheiden maar écht wijze mensen, die duidelijk hun eigen pad van relatie-struggles hadden gelopen. Ze vertelden hoe ze ieder van hun eerste partner gescheiden waren en beiden ontgoocheld met dezelfde vraag rondliepen: ‘Hoe komt het dat een relatie die zo mooi begint, zo slecht eindigt?‘ en ‘Waarom vechten geliefden?’..

Ze besloten gezamenlijk hun leven eraan te wijden om dat te onderzoeken en de antwoorden te vinden. Ze vonden niet alleen de antwoorden, maar ook de oplossingen en ontwikkelden in 35 jaar een buitengewoon effectieve methode, die ze ‘Imago Relationship Therapy’ noemden. Ze schreven 10 boeken, waarvan er wereldwijd versies in 53 talen verschenen..! Ze leidden wereldwijd meer dan 2500 ‘Imago’-therapeuten op.

Harville Hendrix werd maar liefst 17 x bij Oprah Winfrey’s talkshow uitgenodigd. Want het bleek dat zijn eerste boek, ook háár relatie met ‘haar’ Stedman had gered..! Harville werd hierdoor ook zelf een celebrity en stond zijn boek ‘Getting The Love You Want’ maar liefst 11 keer op de New York Times Bestseller List. Inmiddels verkocht het stel wereldwijd meer dan 4 miljoen boeken..!

Walk your Talk!
Toch stonden ook Harville en Helen op een bepaald moment op de rand van scheiding en moesten ze zélf samen door de spelonken van hun relatieproblemen heen. Hierover zeggen ze:
“Datgene wat wij onze cliënten leerden, pasten we zelf niet voldoende toe’; zo bleek. We hebben uiteindelijk onze zelfontwikkelde Imago dialoogmethode gebruikt en die werkte zelfs voor ons! Bovendien leverde ons persoonlijke proces, nog veel méér inzichten en waardevolle oefeningen op, die we hebben geïntegreerd in het boek en in onze werkwijze.” Ze zijn nu een diep verbonden liefdevol stel op leeftijd. Ze reizen nog steeds de hele wereld over om professionals  te onderwijzen en grote groepen stellen hun relatie te helpen helen, nu met een nieuw en vereenvoudigd programma dat ze ‘Safe Conversations’ noemen.
X

x

Een aantal van hun ontdekkingen over relaties:
X

Onze partnerkeuze is niet ’toevallig’..!!
We dragen in ons een onbewust innerlijk beeld (Imago) mee van onze ouders/verzorgers, hoe ze leefden, hoe ze met elkaar en ons omgingen. Ze gaven ons een rolmodel hoe liefde eruit ziet. Naar dit innerlijke beeld trekken wij onze partner aan en voelen we ons door hem/haar aangetrokken. Een partner die echter niet alleen de positieve, maar vooral ook de negatieve eigenschappen in zich draagt, van onze ouders/opvoeders. Deze partner zal in staat blijken onze onvervulde behoeften en pijn aan te raken. Het doel is het helen van onze pijn en het vervullen van onze onafgemaakte zaken, zodat we onze kindertijd kunnen afsluiten. We geloven dat deze partner ons eindelijk zal geven wat onze ouders ons niet gaven.

De werkelijke oorzaak van relatieconflicten
Onze partner draagt eigenschappen/ kwaliteiten in zich die we zelf (nog) niet ontwikkeld hebben. We voelen ons aanvankelijk samen met hem/haar compleet, totdat diezelfde eigenschappen ons mateloos beginnen te irriteren! Eigenlijk worden we zelf geprikkeld deze eigenschappen te ontwikkelen. Dit lukt als we een sfeer van veiligheid en liefdevolle uitwisseling weten te creëren. Helaas creëren we eerst een Machtsstrijd.

Deze wordt gevoed door een onjuiste aanname: onze partner weet precies wat we nodig hebben, maar weigert ons dat te geven! We voelen ons boos en verraden! Dat is de werkelijke onderstroom van de meeste ruzies in relaties. We schreeuwen steeds harder, zoals we als baby’s deden om onze behoeften vervuld te krijgen, toen hoefden we immers ook alleen maar een keel op te zetten als we wat nodig hadden. Dit kinderlijke en onbewuste gedrag wordt aangestuurd door ons overlevingssysteem, ons Oude Brein. (hersenstam en limbisch systeem).

De juiste partner…
We hebben ons Nieuwe Brein (neocortex) nodig om op een meer bewuste en nieuwe manier met deze oude pijnprikkels om te gaan. Een effectieve manier van communiceren met elkaar helpt om veiligheid en verbinding te creëren, onze verdediging te laten zakken en kwetsbaar te durven worden. Dat maakt het mogelijk om naar onszelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen, voor ons aandeel in de relatie en nieuwsgierig te worden, naar dátgene wat onze partner van ons nodig heeft. Al gevende wat de ander nodig heeft, helen we onszelf en elkaar. Dat kun je een spiritueel principe noemen. Het blijkt er dus in relaties niet om te gaan om de juiste partner te vinden, maar om ieder de juiste partner te worden!

“ Je eigen Quantum Leap begint met het verbeteren en transformeren van je primaire relatie met je partner en je kinderen.” 

–  Amit Goswami,
Quantum natuurkundige
(What The Bleep Do We Know)

Wat dit onderscheidend maakt…
Wat zo anders en bijzonder is aan de methode van Harville Hendrix en Helen LaKelly Hunt is dat je dit allemaal zelf kunt leren doen met je partner. Je kunt het je leven lang gebruiken in alle relaties, met je kinderen en familie tot in je werkrelaties toe. Je wordt er zelf een bewuster en liefdevoller mens van, met minder oordeel en meer respect voor en nieuwsgierigheid naar de verschillen en het anders-zijn van andere mensen. Het is een concept voor wereldvrede op zowel micro- als macroniveau! De tools zijn vrij eenvoudig te leren. Binnenkort is daar ook in Nederland gelegenheid toe!

 

 

1 gedachte over “Van een onbewuste naar een bewuste relatie…

  1. Mooi en zeer herkenbaar artikel. Gelukkig verkeer ik momenteel in een relationele verbinding met een mooi mens, waarin ik het bovenstaande kan oefenen. Dat gaat uitstekend. Voorwaarden daarvoor zijn wel een bereidheid tot een kwetsbare opstelling en een reflectief vermogen om eerlijk en liefdevol naar jezelf te kijken. Dan kun je dat ook naar de partner. In de terminologie van tantra heet dit tantrisch relateren. Daarin is een open en eerlijke communicatie dus van wezenlijk belang, waarbij alleen vanuit het eigen gevoelsleven en op een niet verwijtende wijze zaken benoemd worden. Op die wijze kan een relatie een gezamenlijke helende reis worden. Mascha Roedelof heeft daar ook een mooi verduidelijkend artikel over geschreven.

    http://mascharoedeloftantra.blogspot.com/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.