Advertentie

Waarom het zolang duurt..!


Waarom het zolang duurt..!

2024 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

*

Harriet Algra

Het centrale banksysteem staat op het punt in te storten en Bitcoin zal in een rookwolk verdwijnen. Miljardairs kopen eilanden op of bouwen bunkers, allemaal om datgene waar ze bang voor zijn te vermijden. Maar waar zijn ze bang voor. Het antwoord is voor ons, het volk. We zijn snel aan het wakker worden, vooral na het doorstaan van de brutale vernietiging van onze economie, de idiote klimaatveranderingsplannen, en miljarden fondsen die naar verluidt zijn ontworpen om een even zinloze agressieoorlog van de NAVO tegen de Russische Beer aan te wakkeren, waarbij Oekraïne als stormram wordt gebruikt.

En mensen kijken met afgrijzen toe hoe Israël massale genocide pleegt in het bijzijn van de wereld, zonder zelfs maar de intentie te hebben te stoppen. Zal er ooit een einde komen aan deze waanzin zul je misschien denken? Op 8 april 2024 doorkruiste een zonsverduistering de VS; van Texas tot in het noordoosten waarbij het in een rechte lijn negen steden met de naam ‘Nineve’ in Noord-Amerika zal treffen.

Op 21 augustus 2021 was er ook een zonsverduistering in de VS die toen in een rechte lijn vijf steden met de naam ‘Salem’ trof. ( Salem is een andere naam voor Jeruzalem) Deze zonsverduisteringen hebben duidelijk Bijbelse kenmerken die niet langer toevalligheden genoemd kunnen worden.

De Westerse wereld verkeert in grote problemen en het volk is zich pijnlijk bewust van dit feit nu miljoenen ongewenste illegale vreemdelingen onze grenzen overstromen, geholpen en gesteund door de NGO’s van de Verenigde Naties en Soros. Onze steden liggen in puin, de boeren worden bedreigd, ons voedsel is vergiftigd en het volk is door een ongekozen EU en de incompetente nep-president Biden tot staatsvijand verklaard.

Het ministerie van Justitie en de inlichtingendiensten zijn bewapend. Losbandigheid en onzedelijk gedrag worden gemeengoed en bedreigen de onschuld van onze jongeren. De openbare scholen zijn indoctrinatiekampen voor brave communisten en klimaatactivisten, enz. Ik herken en erken mijn land niet langer als het land waarin ik geboren ben…

Wanneer zal het leger in het Licht treden of moeten wij, het Volk, de wapens opnemen tegen de regering die ons niet dient. Wij hebben ze net zomin nodig als de corrupte Koninklijke families in Europa. Die dienen enkel hun eigen belangen. Onze roeping  is het terugwinnen van onze vrijheid!

Voor diegenen die al die tijd wakker zijn geweest, die zien wat ze hebben gezien, die ervaren wat ze hebben meegemaakt zowel de hoogtepunten als de dieptepunten, de momenten van opgetogenheid als moedeloosheid, de gevoelens van vervolging in plaats van rechtvaardiging, is dit de ultieme test van hun geloof. We dienen te leren hoe je compassie kunt tonen voor degenen die dat niet verdienen, en de moed vinden (voor sommigen voor de allereerste keer in hun leven) om koste wat het kost in onze waarheid te blijven staan.

We dienen in het reine te komen met het besef dat we in een oorlog tegen de mensheid verwikkeld zijn waarin niet bommen en geweren maar ‘informatie’ ons wapen is. Om je in deze chaos staande te kunnen houden is het noodzakelijk de rust in je leven terug te brengen en te leren hoe je kunt bijtanken omdat dit alles een direct effect heeft op je DNA. Al deze ervaringen worden opgeslagen in je DNA en vormen genetische blauwdrukken.

Ik besef dat veel mensen geen benul hebben van het feit dat we midden in een oorlog zitten maar we zitten in een echte strijd omdat de toekomst van de mensheid op deze planeet op het spel staat. Onze wereld staat al duizenden jaren onder de openlijke en geheime controle van een duister broederschap dat in sommige opzichten zelfs al gaande is sinds de val van Atlantis.

Veel van onze instellingen zijn ontworpen om de ambities, gaven en mogelijkheden van de mensheid te beperken omdat ze als de dood zijn dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn en over welke unieke gaven we beschikken. Ook al realiseren wij ons eigen potentieel niet, de Ciakahrr en de Nebu doen dat wel, net als de regressieve controlefreaks. Deze hebben hun ziel verkocht aan de duivel in ruil voor macht en rijkdom.

Ook zij hebben ingestemd om de Archontische agenda’s mee te helpen uitrollen die er op gericht zijn de mensheid opgesloten te houden op een gevangenisplaneet. Maar ondanks al hun aanzienlijke inspanningen, geld, apparaten en plannen hebben deze agenda’s die generaties lang door de duistere machten achter de schermen zijn uitgezet gefaald. Wat je nu ziet is een film waarin gedreigd wordt met een nucleaire oorlog. Ja, de Oekraïense strijdkrachten krijgen de klappen van de zweep.

Compassie..
Oekraïne is het laatste bastion van de DeepState en moet worden gezuiverd van de daar aanwezige nazitroepen. Amerikaanse en Britse huurlingen die bij dat gevecht betrokken raakten, realiseren zich dat ze zich bij de verkeerde kant hebben aangesloten omdat ze momenteel heel snel de efficiëntie van de Russische strijdkrachten leren kennen.

Wat nodig is, is dat we compassie ontwikkelen voor wat je nu in de wereld ziet. Maar hoe zul je je misschien afvragen? Nou, dat is een test van jouw eigen onderscheidingsvermogen, niet de mijne. Ik kan je niet vertellen wat je wel of niet moet geloven. Maar besef dat voordat iemand compassie voor anderen kan ontwikkelen, hij compassie voor zichzelf moet verwerven en leren opbrengen.

Het komt altijd neer op wat je voelt, hoe je reageert, of je de wereld kunt zien zoals die is, en of je in staat bent te leren jezelf te accepteren zoals je bent. De focus dient dus op het zelf te liggen en te ontdekken wat jouw plek is in deze wereld. Laat de noodzaak om de acties en gedachten van anderen te corrigeren achterwege en concentreer je op wat jij denkt en voelt.

In onze westerse cultuur is ons geleerd uitsluitend te vertrouwen op het intellect, de ego-geest. Helaas is deze geest zodra hij zich bedreigd voelt gemakkelijk te manipuleren. Gezien de hardheid van het leven op deze planeet was het in primitieve tijden noodzakelijk dat mensen als een overlevingsmiddel leerden hoe ze met elkaar om  moesten gaan.

Wat ze zich doorgaans niet realiseerden is dat de primitieve omstandigheden grotendeels werden ontworpen door krachten van buitenaf, die vastbesloten waren om de mensheid op een hand-tot-mond bestaansniveau te houden. Oude, geavanceerde culturen die de waarheid kenden of ontdekten werden vernietigd en gedecimeerd door enorme aanvallen van negatieve buitenaardse krachten.

Deze waren vastbesloten de controle over deze hulpbronnenrijke planeet, haar water, haar goud en mineralen, haar levensvormen, en vooral de mens, volledig in hun bezit te krijgen. De geschiedenis van Terra is veel te complex om in een paar regels te behandelen, maar waar het in grote lijnen op neer komt is dat dit genetische experiment waar we vrijwillig aan hebben deelgenomen talloze keren is onderbroken door krachten die als doel hadden ons menselijk genoom te behouden om in te kunnen zetten voor hun eigen doeleinden.

In de afgelopen eeuw alleen al zijn er allerlei pogingen ondernomen om onze genetica te veranderen met als doel om ons in een permanent slavenras te veranderen. Dit gebeurde o.a. door middel van vaccinaties, toegevoegde E-nummers en een genetisch gemanipuleerde voedingsketen. Gelukkig zijn er menslievende buitenaardse krachten en moedige geheime militaire bondgenoten die hard gewerkt hebben om dat scenario te voorkomen.

Momenteel ondergaan we stap voor stap de laatste openbaring van al deze regressieve buitenaardse agenda’s dat uiteindelijk afgesloten zal gaan worden met de EBS (Emergency Broadcast System).  Dat is een periode van tien dagen waarin de opgenomen bekentenissen, processen en executies van geselecteerde voormalige leidinggevende leiders van deze planeet zullen worden uitgezonden. (HIER) en (HIER)

Als je moe bent en nog maar weinig geduld kunt opbrengen voor de mensen om je heen die slachtoffer zijn geworden van het valse verhaal dat door de reguliere media wordt uitgedragen, haal dan even diep adem. De mensheid is eeuwen lang onderworpen geweest aan trauma en misbruik en zal meer dan twee jaar nodig hebben om dat op te lossen en te genezen.

Voor sommigen zal het te laat zijn omdat hun geprogrammeerde geest niet in staat is de enorme omvang van het bedrog dat door elke instelling en elk systeem op de wereld is begaan te bevatten,  vooral dat van de overheid, financiën, religie/spiritualiteit en het zakenleven.

Mensen zullen verbijsterd zijn wanneer ze gaan beseffen hoe vaak er een vergeefse poging is gedaan om de mensheid te vernietigen door onze eigen creatieve vermogens tegen onszelf in te zetten. Sommige mensen zullen net als hun reeds gebroken ego’s letterlijk gek worden, en niet in staat zijn om te gaan met de nieuwe kennis die er zal worden gepresenteerd.

Hulp van ‘buiten’..
Dus besef dat het niet zal lukken om zo iemand die de programmering van de Matrix als waarheid heeft geaccepteerd, te proberen te overtuigen. Hun cognitieve dissonantie zal niet toestaan om die waarheid binnen te laten. Om deze reden zijn de sterrenzaden en lichtdragers van de oorspronkelijke bevolking van deze planeet hier geplaatst. Zij zijn als zaden van licht, die ontkiemen vanuit de bevolking. De ‘Wet van vrije wil’ die in dit deel van het universum geldt heeft de Galactische Federatie van Werelden (GFW) lange tijd verhinderd zich te bemoeien met het traject van de evolutie van de Aarde.

Dit veranderde toen de Andromedaanse Raad, afkomstig uit de toekomst, hun visie naar voren bracht over wat er zou gaan gebeuren in ongeveer 350 jaar. De machthebbers achter de schermen waren er namelijk in geslaagd een hybride mensenras van supersoldaten te creëren. Deze agressieve kracht zou zowel op Aarde al ook op de rest van de Melkweg worden losgelaten. Die zijn zich bewust van ons potentieel, onze uitgebreide creatieve capaciteiten, die dimensies en dimensionele dichtheden overstijgen.

Zo’n leger van transmenselijke supersoldaten zou praktisch onoverwinnelijk worden wanneer ze gecombineerd zouden worden met de bataljons van de Nebu en Ciakarr. Dus, in een poging om de voltooiing van deze regressieve buitenaardse agenda een halt toe te roepen, stemde de GFW ermee in betrokken te raken in deze strijd om de planeet te bevrijden van alle buitenaardse aanwezigheid. Dit is een moeilijk en zwaar proces geweest, omdat de Nebu in staat zijn kunstmatige doorgangen te creëren door ruimte en tijd.

Deze worden door hun gebruikt om ons zonnestelsel binnen te dringen. Ook hebben ze technologie die hun schepen onzichtbaar maken om verborgen te kunnen blijven voor de GFW-patrouilles. Onze vijand is dus niet dom of zelfgenoegzaam. Die waren vastbesloten onze planeet terug te nemen en hebben geprogrammeerde mensen achtergelaten om als Trojaanse paarden te fungeren die als taak hebben om degenen die op de hoogte waren tegen elkaar uit te spelen en te veranderen in een gecontroleerde oppositie. Denk hierbij aan de vele waarheidsvinders ook in de UFO-gemeenschap die momenteel veel negatieve desinformatie verspreiden. 

Deze complexiteit maakt het perspectief bekeken vanuit een 3D-mens die getuige is van de langzame vernietiging en ontmaskering van de DeepState, uiterst uitputtend. Veel van wat er nu in de media wordt gepresenteerd stelt het bewustzijn en het interne evenwicht op de proef van degenen die zichzelf als wakker beschouwen en bewust zijn. Zij worden momenteel getest op hoeveel angst hun ego’s nog steeds hebben om gezien en ontdekt te worden.

Dus negeer al het negatieve nieuws omdat deze niets met de waarheid te maken heeft. Deze wordt puur ingezet om jou in een lage frequentie te krijgen waar jij te manipuleren bent. Lang geleden heb ik door oefening geleerd hoe ik naar mijn eigen intuïtie kon luisteren. Ondanks het feit dat de meeste mensen hun innerlijke stem niet vertrouwen, heb ik geleerd dat als ik dat niet doe, ik in de problemen kan komen.

Wanneer je alleen door het bos wandelt, is het bijvoorbeeld goed om erop te vertrouwen. Door mijn hart, de zetel van de Heilige Geest of het Goddelijke Vrouwelijke binnenin, die ons leert luisteren en voelen leerde ik op mijn lichaam te vertrouwen. Ik heb ontdekt dat ik veel tijd voor mezelf nodig heb zonder dat ik me daar schuldig over hoef te voelen. Als ik alleen ben, kan ik mezelf, mijn innerlijke stem horen en voel ik of mijn lichaam al dan niet gespannen of ontspannen is. Dit vergt werk en bewustzijn.

Het Christusbewustzijn, alom aanwezig..!!
Want om de verheven staat van het Christosbewustzijn te kunnen bereiken is voortdurend zelfbewustzijn nodig met betrekking  tot lichaam en gevoelens. Ook is er de bereidheid voor nodig om over de grenzen van de onbekende aspecten van je eigen natuur heen te stappen, volledig eerlijk en authentiek te zijn, en te accepteren dat je menselijke zelf niet perfect is. Je bewustzijn worstelt tenslotte dagelijks met de effecten van generaties van karmische tegenwerking en consequenties.

Of je nu een walk-in, een starseed, of een ziel van de oorspronkelijke aarde bent maakt geen enkel verschil. Er wordt van je verwacht dat je jezelf accepteert zoals je bent en dat je probeert eerlijk te zijn over je motivaties, ongeacht of je nu wel of niet uit een plaats van ego-kwetsing komt, of gehandeld hebt uit zwakheid van de geconditioneerde menselijke natuur. We zitten allemaal, niemand uitgezonderd in een groeiproces.

Pas wanneer je jezelf en je eigen ups en downs hebt geaccepteerd, zul je in staat zijn de acties van anderen in een ander licht te bekijken. Om de belichaming van de energieën van het Christosbewustzijn te worden, is het vereist dat je alle oordelen loslaat en jij  jezelf te allen tijde op de eerste plaats te zetten. Dit is voor velen een zware dobber omdat de meeste mensen hierdoor overmand worden door schuld en schaamte gevoelens en de neiging hebben dit op anderen te projecteren.

Het maakt niet uit of jij jezelf of iemand anders de schuld geeft van wat er is gebeurd, het is allemaal hetzelfde want uiteindelijk is de hele mensheid één bewustzijn, één collectief. Toch is het belangrijk voor de wakkere individuen, om hun reacties en emotionele onrust, hun oordeel over zichzelf en anderen onder de knie te krijgen, ongeacht de omstandigheden.

Ik besef dat de reis om de belichaamde Christos te worden moeilijk te begrijpen is voor de typische,  mentaal geprogrammeerde persoon en dat veel mensen liever zouden hebben dat iemand anders het werk doet en hun redder wordt.  Maar dit is de luie manier die zal niet resulteren in een verhoging van iemands frequentie. De sleutelwoorden in dit proces zijn:

Acceptatie – observatie – neutraliteit –medeleven.

Acceptatie van het zelf leidt ertoe dat men het zelf en anderen observeert, en hen in een neutraal perspectief ziet. Zodra je gaat ontdekken dat beide kanten van het conflict uiteindelijk uit dezelfde Bron komen, wordt de behoefte of het verlangen om te oordelen uitgeblust. Vanuit een hoger perspectief bekeken zul je beseffen dat dit leven slechts een punt is in de ontwikkeling van de reis van je ziel.

Voordat de ziel incarneerde heeft deze ermee ingestemd  om hier specifieke ervaringen op te doen zowel de vreugdevolle als de pijnlijke en verdrietige. Maar ook het gevoel van de wind op je gezicht, het horen van het gelach van kinderen, het kijken naar de schoonheid die hier gecreëerd kan worden. Het werken met je handen, het creëren van visioenen en deze tot manifestatie brengen. De uitdaging die we hiermee zijn aangegaan is dat we door de duisternis heen het Licht terugvinden dat er altijd is geweest, omdat beiden een creatie van de Bron zijn.

Ik beweer niet dat het belichamen van het Christusbewustzijn voor iedereen in deze huidige omgeving een gemakkelijke reis is, maar groei vindt alleen plaats als uitdagingen worden aangegaan en worden overwonnen. Als het overwinnen van verveling of ongemak jouw probleem is, wacht dan tot het einde van de film die momenteel op het scherm van het Leven wordt afgespeeld en wees geduldig… zoek die dingen waar je controle over hebt… kleine dingen, en neem elke dag zoals die komt.

Beter nog, doe iets en zoek afleiding, bijvoorbeeld in de natuur. Maar stop met zeuren over dingen die je huidige begrip te boven gaan.

Transformeren..
Ik ben hier niet gekomen om perfectie te demonstreren, net zo min als andere sterrenzaden dat doen. We hoorden de roep van Gaia en kwamen haar kinderen, de mensheid, te hulp. En we werden mensen net als ieder ander, waarbij we de programmering en kenmerken aannamen, het intense spectrum van emoties dat mogelijk is om te voelen om de mensheid te begrijpen en te eren.

De mensen hier zijn stoere, verbazingwekkende overlevenden, ondanks alle pogingen om jullie soort uit te roeien. Jullie zijn allemaal geweldig. Dus houd je staande ondanks de kritiek van vriend en vijand die je misschien over je heen krijgt. Of alle eenzaamheid die je ervaart wanneer je voormalige vrienden en collega’s je als een verloren zaak hebben opgegeven.

Want op een dag zullen degenen die erin slagen op tijd wakker te worden naar je toe komen en vragen gaan stellen. Jij zult in staat zijn deze te beantwoorden doordat je gebruik maakt van de wijsheid die je door je eigen ervaringen  en observaties hebt verkregen in deze buitengewone tijden.

De mensheid bevindt zich midden in de bevrijding van duizenden mensenjaren van slavernij. Deze strijd zal niet van de ene op de andere dag worden gewonnen. Heb dus geduld want we gaan een fantastische tijd tegemoet.

Harriet Algra

maart 2024

thenewstrain.org

 

Bronvermelding:

https://amg-news.com/from-the-17th-letter-on-telegram-we-are-saving-israel-for-last/

https://sunnysjournal.com/2024/03/09/why-is-the-movie-taking-so-long-eliza-repost/

https://rumble.com/v4i0r30-sg-anon-situation-update-sg-anon-important-update-march-8-2024.html

https://amg-news.com/alert-billionaires-are-selling-off-stocks-and-building-massive-survival-bunkers-jamie-dimon-jeff-bezos-mark-zuckerberg-jpmorgan-chase-epic-economist-video/

(klik voor link naar beschrijving van dit nieuwe boek van Harriet Algra)

 

 

1 gedachte over “Waarom het zolang duurt..!

 1. Tsja………dat is exact waar het nog over gaat………en alles wat ik kan doen is toezien in machteloos, machteloos mededogen.
  Jaren lang ben ik uitgekotst geweest door mijn familie. Ik probeerde ze te waarschuwen voor die (uiteindelijk inderdaad giftig gebleken) vaccins. De eerste begrafenis is inmiddels geweest….. (Ze was 41) …..en het eerste geval van kanker is gaande.

  Te triest voor woorden. De wereld hobbelt onbekwaam op een handkar naar de verdommenis…….. aangestuurd door het tuig, en betaald door de onwetenden.

  Ik ben MEDESCHULDIG………ik ontkom niet aan de afpersers bende van belastingdienst en staat……..

  In godsnaam…….hoé dan verder

  Ik beid mijn tijd

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.