Advertentie

Waarom je de ‘dood’ niet hoeft te vrezen..


butterfly childLaatst hoorden we een prachtige quote over de dood.. Die gaat als volgt: ‘Het tegenovergestelde van de dood is  niet het leven, maar.. geboorte’…! Vind je dat geen prachtige denk-prikkel? Een impuls om eens goed stil te staan bij -voor velen-  hun grootste angst… De DOOD.. Als je bedenkt dat er heel wat zogenaamde ‘fear-mongering’ op de wereld plaats vindt, of in goed Nederlands: ‘angstzaaien’, dan zul je je kunnen voorstellen dat het zaaien van doodsangst de grootste kracht in zich heeft om een mens UIT zijn essentiële kracht te halen..

Want waar wordt nog gewoon gesproken over de dood als natuurlijk proces, waarbij het lichaam sterft en de Ziel het lichaam verlaat..? Bijna nergens meer en zéker niet in de medische sfeer, waar niets van een hoger belang lijkt, dan ‘BLIJVEN LEVEN’..  Alsof je inderdaad ‘dood-gaat’, wanneer je lichaam sterft.. Wanneer velen, waaronder dr. Pim van Lommel en David Icke, om maar eens twee bijzondere mensen te noemen, al spreken over ‘oneindig bewust-zijn’, dan hoef je geen raketgeleerde te zijn, om je te beseffen dat er ergens één grote angst-illusie is gecreëerd, die mensen tot in het diepst van hun vezels doet vrezen-voor-de-dood..

Doodsangst is natuurlijk..
Natuurlijk wil ieder wezen léven, niet dood-gaan. We zien dat terug bij alle levensvormen, van mens tot dier, van plant tot micro-organisme. ALLES wordt zelfs in het werk gesteld om DOÓR TE LEVEN. Met andere woorden, doordat de lichamelijke of stoffelijke dood onvermijdelijk is (of lijkt?), wordt voortplanting gezien als een soort voort-leven.. Je DNA en karakteristiek wordt doorgegeven in een nieuwe generatie. Een prachtige uitvinding van de natuur toch?

Maar de goed-oplettende lezer voelt, dat de overgang van de Ziel, zoals die in bijna ALLE wereldse (geloofs)tradities wordt verkondigd, een kern-waarheid vertegenwoordigt. Een waarheid, die niet alléén kan worden verklaard, door de gedachte, dat mensen -juist door hun doodsangst- een soort vluchtweg hebben bedacht, om niet met die ‘absolute dood’ te maken te hoeven krijgen.

Er is dan, door deze ‘constructie’, immers een leven-na-het-leven, waardoor je makkelijker met de gedachte, de doodsgedachte zou kunnen leven. Maar de essentie van al die tradities vertelt nóg veel meer, vertelt over leven-na-leven in de vorm van reïncarnatie. Vertelt over de reis van de geest in lichaam-na-lichaam..

Stel je eens voor, hoe ongelooflijk onze wereld zou veranderen, wanneer we de Dood, als een vriend zouden omarmen. Als een onontkoombare Poort, waar we doorheen moeten, MOGEN, om simpelweg hier op Aarde van het leven te mógen genieten, het Aardse leven mogen BE-LEVEN..Zoals je als het ware ook ‘sterft’ in Nederland, wanneer je op vakantie gaat in bijvoorbeeld Griekenland, door de ‘gate’ door te gaan, naar dat vliegtuig, dat je spirit naar die andere bestemming brengt..

Is het dan niet simpeler om de Geest, de bezielende kracht van dat lichaam-hier-op-Aarde, de ruimte te geven, om zijn of haar pad te vervolgen, nádat dit fysieke leven hier op Aarde ophoudt..? Natuurlijk is dat simpeler en DUS kun je je afvragen, WIE in hemelsnaam dit construct van angst-voor-de-dood heeft bedacht..! Want ALS we dan voortleven, waarom weten we dit dan niet met VOL bewust-zijn..?

Wie of wat houdt ons van de diepe beleving van dat ‘Infinite Consciousnes’ af, dat ‘oneindige bewustzijn’.. Wij kwamen het onderstaande artikel tegen en plaatsen dit graag hier op WantToKnow, om de doodsangst te relativeren, om een poging te doen om de dood als een vriend te omarmen.. Dat de dood niet het tegenovergestelde is van ‘LEVEN’, maar dat de dood de ‘andere kant’ is van GEBOORTE..! Wellicht dat daarbij ook het gedicht van de ‘Tuinman en de Dood’ mag helpen, dat HIER op de site staat)

* * *

complete distruction seed

x

 x

x

Waarom je de dood niet hoeft te vrezen!

x
2014 © vertaling WantToKnow.nl/.be
(origineel Caroline Nettle © 2014)

x

DeathMet alle onzekerheden waarmee we worden geconfronteerd in deze turbulente tijden, zijn er erg weinig zekerheden waarop we kunnen bouwen, waar we op kunnen vertrouwen. We zien de bankindustrie, politiek, de sociale instituten en de oude hiërarchie grote veranderingen ondergaan, die ons als mensen ook overkomt. Maar zoals het gezegde luidt: ‘De dood en de belastingen zijn twee zaken die onvermijdelijk blivjen’..

In de natuur zien we een continue aaneenschakeling van cycli, die zich tonen in de bewegingen van geboorte, leven, nieuw leven geboren laten worden en uiteindelijk de dood. Als het leven eenmaal voorbij is, worden de fysieke overblijfselen razendsnel weer opgenomen in de de nieuwe generatie weer het leven bezorgen.

Moeder Natuur verkwist op deze manier niets, zodra de dood ruimte maakt voor het nieuwe leven, dat op haar beurt weer de ruimte geeft aan de dood om zich te manifesteren. In die continue cyclus van het leven. Een simpel voorbeeld hiervan zien we terug in het leven van de boom, die jaarlijks haar bladeren laat vallen, die op hun beurt de Aarde bemesten met hun rotting/compostering, waarmee ook nieuwe planten in staat worden gesteld te groeien.

Een ander voorbeeld is de walvis die geboren wordt, opgroeit en kalfjes van zichzelf krijgt en uiteindelijk sterft, waarna het enorme lijf naar de bodem van de oceaan zakt en daar voedsel vormt voor talloze andere soorten, die ook weer voedsel vormen voor andere dieren in de cyclus van het leven.

Zo vormen alle bomen, dieren en vogels een deel van het grote levensorkest, waarbij ze interacteren en samen-leven met andere soorten, waarbij ze uiteindelijk sterven wanneer hun tijd gekomen is. Daarbij lijkt het alsof de mens het enige ‘dier’ is, op dit grote speelveld, dat ongebreideld bezig is met de angst van haar aankomende verdwijning via het natuurlijke stervensproces. Wanneer we kijken naar de prooi van de grote katten, zoals leeuwen en tijgers, kunnen we zien dat deze prooi, die op korte termijn haar levenseinde in de ogen kijkt, zich overgeeft aan haar levenslot, alsof het bewust is van de rol die het speelt in het drama dat ‘leven’ heet..

Zou het leven niet veel simpeler in elkaar steken als we uitgaan van de bewezen wet: 'Behoud van energie'...? Onze ziel die -zoals alle cycli- over de 'eeuwige spiraal' gaat..
Zou het leven niet veel simpeler in elkaar steken als we uitgaan van de bewezen wet: ‘Behoud van energie’…? Onze ziel die -zoals alle cycli- over de ‘eeuwige spiraal’ gaat..

Er zijn mensen op Aarde die dichter bij de Aarde leven, dan de mens in de Westerse wereld. En binnen deze culturen, is de Dood ook iets, waarover met vrees wordt gesproken, doordat het geaccepteerd wordt als onderdeel van de cirkel van het leven. Het is daarbij interessant te noemen, dat deze culturen ook naar hun voorouders kijken, op een manier die hen vrede brengt en lijkt te leiden. Er is ook groot respect voor hen die al zijn overleden, én de wijsheid die zij als ouderen bji zich droegen. Een situatie die wij in de Westerse wereld ook steeds meer ontberen.

Lijkt het er niet op, dat wij het gevoel voor het majestueuze van het Leven hebben verloren, het ‘heilige’ in en van onze culturen..? Het lijkt erop alsof wij geprogrammeerd zijn of worden, met een verwachting van een verklaring voor álles, en ideeën en gedachten zich dienen te bewijzen, boven alle twijfel verheven, voordat we ook maar een begin maken met het te G E L O V E N… We geloven liever in de absoluutheid van de volgende theorie, totdat die ook weer wordt omver gehaald..

believe that life is worth living2Dit alles zorgt ervoor dat we ons volledig verwijderd hebben van het levenstheater, en onszelf een misplaatst gevoel van essentiële belangrijkheid hebben toegeëigend..! Het punt dat ik wil maken, is dat deze houding VOLLEDIG in tegenspraak is met de ijznigwekkende, onvoorstelbare grootsheid van het Universum. We zijn daarbij gelukkig genoeg in de gelegenheid (gesteld?) om op deze levende planeet te mogen leven, een planeet die preciés de juiste omstandigheden biedt om het leven te ondersteunen.

Die kosmische rots waar we op leven, staat ook  preciés op de juiste afstand van de zon in dit planetenstelsel, om het leven op deze planeet bewoonbaar te maken. Deze zon, op haar beurt, is er een van vele miljoenen in dit melkwegstelsel. Een melkwegstelsel waarvan er vele miljarden zijn in het Universum, die allemaal met een onvoorstelbare snelheid rondrazen.. De dood is een dagelijkse gebeurtenis, die ons vergezeld op ons levenspad. Zodra we nieuwe uitdagingen in de ogen kijken, daardoor heen komen, sterft de oude zienswijze, en een nieuw perspectief is geboren.

En elke keer we onze perceptie veranderen, een betere’ keuze maken, dátgene wat we niet langer nodig hebben loslaten, waardoor weer iets anders, iets beters, de ruimte krijgt, komen we in een proces van de dood van het ‘oude’ en de geboorte van het ‘nieuwe’.. Hoe vaak heb je ook niet mensen waarvan je houdt, vrienden of familie, door de dood van een relatie zien driften, om hen daarna weer te zien opbloesemen in de nabijheid van een nieuwe vlam, een nieuwe levensmaat, met méér zelfvertrouwen, mooier ook, en vooral gelukkiger..?

In onze geschiedenis zien we ook deze ontwikkeling telkens opdoemen: oude koninkrijken, keizerrijken en samenlevingen storten ineen, terwijl anderen op de as van deze ineenstorting tevoorschijn komen. Meteorieten treffen de Aarde, waarbij 95% van  het leven werd weggevaagd, waardoor nieuwe soorten zich konden ontwikkelen en bloeien. Nieuwe filosofieën en denkpatronen worden geboren, als reactie op verouderde denkbeelden en zo gaat het maar door.

loesje zin van het levenOnze zekerheid over het leven is dat de fysieke dood erop volgt, zodra het tijd is om deel te gaan nemen, in de nieuwe cyclus van het leven, wat het ook is, dat je denkt dat dat is. Je kunt je hele leven bezig zijn met het uitpeuteren van het leven, met het plannen en er geobsedeerd over zijn, maar de realiteit blijft dat het meestal in een ogenblik allemaal voorbij is.. Wanneer je sterft blijft een raadsel, niemand van ons kan dit wéten; dat kan morgen zijn, volgende week, over 10 jaar, of wanneer het ook maar ‘je tijd is’..

In plaats van je druk te maken over iets waar je feitelijk niet over te zeggen hebt, noch iets waar je controle over kunt uitoefenen, namelijk het FEIT dat je ergens in de toekomst fysiek zult sterven, zou het dan niet constructiever zijn, om je energie te stoppen om vandáág te genieten en alles waarvoor je dankbaar mag zijn..? Waardevolle tijd en energie besteden aan het je drukmaken over iets dat in de toekomst ligt, noemen we projectie. We komen in deze situatie, deze projectie, wanneer we ons vergissen en het gevoel krijgen dat we de kracht en macht hebben om de uitkomst te controleren. En doordat we niet kunnen zeggen wanneer we gaan sterven, is het dan niet veel slimmer om ELKE DAG zo intens mogelijk te leven, terwijl we bereid zijn dat het onvermijdelijke zich toont..

life pathEn wanneer die fysieke dood zich dan aandient, zul je hopelijk je afscheid hebben kunnen nemen, en je zaakjes geregeld hebben. Téveel mensen worden van ons weggenomen, op voor ons ‘onpasselijke’ momenten, maar door ons te beseffen, dat we maar zelden het hele plaatje in beeld krijgen, noch weten wat het beste is voor anderen, doet ons beseffen dat we maar een klein onderdeel zijn van dat enorme spel, waarover we nog zo weinig écht weten..

Soms is de dood ook een les, waarin we leren om te vergeven, compassioneel te zijn, in staat zijn om ons verdriet te tonen, en hoe we dingen mogen laten gaan. Soms krijgen we door de dood van een geliefde plotseling een klein kijkje in datgene, dat grotere, wat op ons wacht aan de andere kant van de fysieke dood. En doet dit besef ons belanden in het ontwaken van een spiritueel bewustwordingsproces.

Weten we wel zeker dat de fysieke dood het einde is..? Of kan het zijn dat er iets verbazingwekkends wacht, dáár aan de andere kant van de sluier..? Hoe weten we zo zeker dat we niet juist het ‘harde deel’  van het spel achter ons laten, als we sterven met ons lichaam..? Dat deze Aarde een school is, ons lichaam onze Ziel loslaat en dat er lessen zijn geweest, die we geleerd hebben..? Wat ook je geloof is over dood en het eventuele ‘leven-na-de-dood’, besteed je tijd wijs, zolang je hier op Aarde rondloopt. Verkwist je leven niet, door continue te vrezen voor de dood, of wat er je staat te gebeuren, ná de dood. Je zult het snel weten, wanneer je daar eenmaal bent..

In de tussentijd is er zóveel te genieten hier op Aarde, nu je er toch bent, geliefde..! Moeder Natuur, plezier, leren, spelen en het leven leven. Leef nu, heb nu lief, en leer vooral om in het NU te zijn, want wie weet wat ‘morgen’ voor je in petto heeft.

* * *

 

27 gedachten over “Waarom je de ‘dood’ niet hoeft te vrezen..

 1. In de afgelopen maanden heb ik veel mensen om me heen zien wegvallen. Sommigen zijn een fysieke dood gestorven en anderen hebben de dood van een bestaan, dat geen functie meer had en dat ze mochten loslaten, doorleefd. Vreemde opmerking vind je niet? Een dood doorleven. En toch is dit bij mij het geval. Sinds enkele jaren heb ik stukje bij beetje zaken, die me niet meer dienden los gelaten. Niet vanuit een egoïstische opvatting, omdat ik er materieel geen gewin meer mee kon maken, maar eenvoudigweg, omdat datgene, dat me geen vreugde meer kon bieden er steeds minder toe deed. Zo heb ik mijn werkzaamheden ook stukje bij beetje zien sterven en het laatste restant ben ik nu aan het loslaten. Wat gebeurt er dan daarna? Ik heb geen idee of beter gezegd, ik heb wel een idee, maar of het ook inderdaad zo zal zijn, kan ik pas ervaren op het moment, dat dit idee zich in een of andere vorm uitkristalliseert. En wat mij betreft mag dit zo gebeuren, maar misschien is dit wel mijn ego, die dit wenst. Maar wat te denken van de opmerking, die ik las in het boek “Christus keert terug” en zegt: “Onthoudt dat het jouw ‘intentie’ of ‘motivatie’ of ‘overtuigdheid’ is, die je scheppende kracht geeft om te doen wat je ook maar wilt doen”.

  Nou daar sta je dan met je goede gedrag, op een rotonde waar vele wegen op uitkomen en waar je in het begin maar rondjes blijft rijden, omdat je niet weet, welke afslag nou de juiste voor jou is. Oei, het wordt dus nog een moeilijke opgave dan wel keuze welk afslag je uiteindelijk gaat nemen. Want ongeacht de te nemen richting, zekerheid of dit de juiste oplossing is, heb je niet. Wel kun je er zeker van zijn, dat de ingeslagen weg andere mogelijkheden biedt om je leven te leven. Welk leven? Dat is voor iedereen persoonlijk op zijn/haar levenspad en zul je ervaren als onderdeel van jouw leven, toch?

  “Nooit geweten, dat het leven zo gecompiceerd in elkaar steekt”, zou een opmerking kunnen zijn. Het gekke is nu, dat het ook inderdaad niet gecompliceerd is, maar dat wij als menselijke wezens, verstrikt raken in het maar continue willen verklaren van hetgeen zich afspeelt dan wel verstandelijk willen beredeneren alvorens zich ook maar iets afspeelt. Ja, we zijn bijzondere en tegelijkertijd eigenzinnige wezens. Altijd maar op zoek om de ‘dood’ van een bepaald voor jouw belangrijk levensaspect te omzeilen i.p.v. te omarmen, omdat we denken, dat alleen de fysieke dood een vaststaand gegeven is. In mijn ogen wordt dan ook in bovenstaand artikel terecht de opmerking gemaakt: “Leef nu, heb nu lief, en leer vooral om in het NU te zijn, want wie weet wat ‘morgen’ voor je in petto heeft.”

  Het waarheidsgehalte is immens groot.

  Vanavond zit ik net als honderdenmiljoenen mensen vanaf 17.00 uur voor de TV om de twee voetbalwedstrijden Argentinië – België en Nederland – Costa Rica te beleven (waar het kijken een onderdeel van is , wetende dat van beide kwartfinale wedstrijden er twee ploegen zullen zijn, die hun sportieve WK-uitleving zullen beëindigen oftewel sportief zullen ‘sterven’. Dit ‘stervensproces’ zal weer nieuwe acties en impulsen met wellicht andere meer getalenteerde spelers kunnen opleveren voor over 4 jaar bij het dan te houden WK-voetbal 2018. Of er dan inderdaad meer getalenteerde spelers, jongere spelers, andere speltechnieken zullen zijn geboren zullen we pas weten op het moment, dat de wedstrijden van dan zullen worden gespeeld en wij hier in het NU-moment van DAN toeschouwer van zijn. En of je nu voetbal, of om het even welke sport je ook kijkt dan wel welke actie je in jouw leven onderneemt, je bent en blijft toeschouwer om jouw eigen leven en dat van anderen te bekijken en ervaren. De ‘dood’ is een integraal onderdeel van het leven. Vandaar, dat ik de uitspraak ‘Het tegenovergestelde van de dood is niet het leven, maar.. geboorte’…! volledig kan begrijpen en aanvoelen. Ook de biologische wijn, die ik heb mogen ontvangen zal vanavond ontkurkt worden en de fruitige geur en afdronk in het NU-moment worden gekoesterd en geproefd. Proost en een plezierige wedstrijd.

  Weer een stukje extra inzicht in de puzzel, die LEVEN wordt genoemd en waarvoor WTK wordt bedankt om dit bespreekbaar en inzichtelijk te maken in haar artikel.

  Hartegroet van ‘t Brummelheukske,
  Harrie

  1. Dankjewel voor het delen Harrie; ik vind het waardevol. Graag gedaan ook..

 2. Echt zoooo war en mooi verwoord ,ben er zelf na 3 bde,s wel over uit dat wat hier staat ook werkelijk zou gebeuren ,en ik ben er ook klaar voor de Reis te aanvaarden als mijn ticket gereed is ,dus hop ik echt dat er meer mensen die nare dood angst kunnen verdrijven door positief in t Leven te staan ,ik wens een iedere een mooi,e thuid reis toe @@gr corrie

 3. Jammer dat veel mensen de zin van het (eeuwig)leven niet zien of begrijpen en de dogmatiek van de kerken door ontkenning van o.a. gnostiek dit in de verkeerde hoek geplaatst hebben.

  Maar inderdaad: “Bij velen gaan de ogen pas open als de dood ze komt sluiten”.

  1. Het verhaal achter deze ‘doodsangst’ is wellicht veel groter dan we vermoeden Wim.. Zoiets natuurlijks, zoals duidelijk uit het artikel blijkt, zou ons in een overgave-voor-het-leven dienen te brengen in mijn ogen. Juist die doodsangst maakt dat we bijv. achter geld aanjagen, als ‘veilige haven’.. En iedereen weet het: je laatste jas heeft geen zakken..
   fokke sukke geld doodgaan
   Maar ook de gevechten die dualisme uitstralen, tussen ‘jouw kop eraf of de mijne’, oorlogen dus, zijn natuurlijk allemaal manieren om ons af te leiden van onze liefdevolle essentie. Een essentie die zo liefdevol is, dat we het zelf gewoon niet kúnnen geloven… 😉 En daardoor andermans praatjes over oorlog en vrede geloven.. Amen.

 4. Wel, ik WIL ooit dood gaan, dat is als mijn tijd is gekomen, helemaal geen probleem; het liedje is gedaan.

  Maar, laat me AUB niet terugkomen naar deze rotzooi!

  Ikzelf heb het redelijk confortabel, maar ik heb de grootste moeite dat zovelen op deze aarde in de grootste miserie verkeren. BEWUST GECREERD DOOR ENKELINGEN!

  Als op aarde alle wetenschap en technologie op een positieve manier zou geimplementeerd worden, dan was het hier paradijslijk te noemen. Helaas.

  Ga ik bij mijn dood over naar een soort hemel, dat kan niet; er is geen hemel wanneer er ook deze miserie is. Alleszins niet voor mij!

  Dus, ga ik dood, AUB ‘zet die plaat af’! Gedaan!

 5. De drie schroefjes van Loesje.

  De laatste maand luister ik dgls. naar een cd van Deepak Chopra. “The Secret of Healing”.

  http://www.youtube.com/watch?v=Uin2g_hEHIU

  Deepak vraagt ons hier iedere dag 10 à 15 min. naar te luisteren. Het zijn zaadjes die in je bewustzijn worden geplant. Heb je het hele bandje afgeluisterd, dan begin je opnieuw.
  Natuurlijk gaat dit over de onbegrensdheid van ons bewustzijn, dat blijft bestaan, en op welk punt je bent aangekomen om geen doodsangst meer te ervaren. Overgave aan het loslaten van ALLES.
  Ik word er heel rustig van. Voor een poosje. Dat wel.
  Ik wens ons allen alle GOEDS toe, en dank iedereen voor de liefdevolle bijdragen. Onze Liefde is inderdaad, zou het onbegrensd zijn?

 6. Zelf 9 jaar geleden de dood bijna ervaren maar ben er nog steeds niet bang voor.
  Wat en/of hoe het is na de fysieke dood weet GEEN MENS. Religies,(zelf ben ik lid van de pkn)menen dat er een leven is na de dood.
  Voorbeelden als hemel en hel enz.
  Volgens mij is dit ontstaan om de mensheid in het gareel te houden.
  De Hemel als beloning en de Hel als straf.

 7. Voor mijzelf is het onvoorstelbaar dat het LEVEN zich alleen af zou spelen, tussen geboorte en dood. Voor mij bestaat de dood niet, niet omdat ik er bang voor ben, integendeel. Want er is alleen maar Leven. Ons bewustzijn was er al voor onze aardse geboorte, en zal blijven na de Aardse dood. De dood zelf ervaren we niet, want wat niet bestaat kunnen we toch niet ervaren?
  We zien de dood alleen bij anderen, anderen die vertrekken naar een niveau dat voor ons onzichtbaar is, buiten onze eigen frequentie, zelf weten we niet precies op welk niveau we zijn, want als alles EEN is, is Hemel en Aarde ook EEN. De Hemel is geen plek ver weg, het is “gewoon” een staat van bewustzijn.
  Als ieder kind blanco werd geboren, zouden we toch niet kunnen evolueren….. want dan begon bij ieder leven alles weer van voren af aan.
  We nemen de kennis van vorige levens weer mee naar deze Aarde…… maar staan tevens in contact met alles wat er is en ooit geweest is. Dat blijft bewaart in het grote Akashaveld, de Oneindige Intelligentie….. Hoe zou dit er kunnen zijn, als de “dood” echt bestond….. waar zou het uit moeten bestaan?

  Vanuit verschillende religies hebben we zo’n verkeerde voorlichting gehad, bang gemaakt voor de dood, die dus niet bestaat, (vandaar al die oorlogen, elkaar naar het leven staan, zonder elkaar te kennen, alleen vanuit de gedachte: “Jij gaat er eerder aan dan ik.”) en denken dat je iets goeds verricht voor jouw land…. zodat je denkt dat God op jouw hand is en niet die van de vijand, kortom een straffende God.
  Dat is in mijn opinie onmogelijk, in de Godsdiensten hebben ze van God een mens gemaakt, omdat er volgens mij in Genesis staat dat wij naar het evenbeeld van God zijn geschapen, dat is waar. Maar met dien verstande dat wij net zo groot zijn als God en mee mogen scheppen. (Wat we ook doen, bewust of onbewust, maar de bewuste variant is veel mooier) Maar in de Godsdiensten hebben ze het zo gebracht, om de mens klein te houden, dat daardoor een God als mens werd gezien, met al zijn kleingeestigheden en kortzichtigheid…. en vooral toeziend en straffend…… met dus de dood als de hoogste vorm van straf.

  Dit programma is er zo ingehamerd en over de hele wereld verspreidt dat deze illusie waar lijkt te zijn….. het gaat ook zo ver dat de raarste denkbeelden over het hiernamaals in omloop zijn. Gekoppeld aan Aardse menselijke beelden en begrippen. Terwijl de regels en wetten die hier op Aarde zijn in de Hemel niet meer gelden. Daar zijn Universele wetten van kracht, rechtvaardig en voor iedereen, niemand uitgezonderd. En aangezien alles EEN is, Hemel en Aarde, gelden deze wetten nu ook, er is maar EEN Leven…… de keus maak je zelf, daar is de vrije wil voor. Voor mijzelf is het duidelijk, ik kies voor eerlijkheid en Liefde….. de leugen en de angst heb ik achter mij gelaten. Aangezien de Hemel geen plek is, maar integendeel overal aanwezig is, maak je die zelf. Want magere Hein is een verzinsel, die hoort bij leugen en angst…….. “Ik zie God als de zuiverste levensenergie, die in ieder van ons, om ons heen en in alles aanwezig is.”
  En energie kan van vorm veranderen maar verdwijnt nooit. Ons brein is wel de machinekamer maar niet de machinist.

  1. geboorte en dood spelen zich af IN HET LEVEN.. Again, again, again and…

  2. Het verschil tussen gewervelde dieren en ongewervelde dieren, is dat de gewervelde dieren alles moet worden geleerd om zelfstandig te kunnen leven, de ongewervelde zijn voor geprogrameerd door onze créateur, wat dat ook moge zijn, elk gewerveld wezen ook de mens begint als een onbeschreven blad, aan zijn gegeven levens tijd, daarna gaat hij weer over in de stoffelijke plasma vorm.
   De gelovigen in de réincarnatie, of andere vorm van na bestaan van de geest, wensen dit voor zich zelf, of die wens in vervulling gaat who knows!

  3. @ jenne
   Er zijn bewijzen te over voor reincarnatie, dan hebben we het niet meer over geloven maar over weten!Het feit dat jij die bewijzen niet gelooft ligt aan het ontbreken van eigen ervaring , die heb ik wel. Daar ligt en lag geen wensgedachte aan vooraf ik kreeg gewoon ervaringen die werden bevestigt door derden die niet vooraf op de hoogte waren gebracht van mijn weten. Voor mij is dat genoeg.
   Een kind dat mij herkent van een andere incarnatie , een vriend die mij ziet zoals ik destijds was , mensen die de energie herkende van een relatie die tot over het sterven zijn sporen naliet. Kortom dat zet je bij mij niet meer weg als wensgedachte!

  4. Beste MARCEL, als jij dit ervaard als goed, nou dan is het toch dik in orde, in mijn jonge jaren 3X India, Nepal bezocht fantastische landen, heel spiritueel, helemaal in Nepal waar Réincarnatie het gewoonste gebeuren van de wereld is, in het Boudhisme speeld het een enorme rol, maar dat is dan ook een bepaalde manier van denken, let wel ik zeg niet geloven, maar goed met het ouder worden ben ik het anders gaan zien, soms denk ik wel eens misschien ten nadele van mij zelf, vriendelijke groet.

 8. Toeval bestaat niet……

  ALLES wat er gebeurd heeft een reden
  ALLES wat er gebeurd heeft een bedoeling

  Wij zijn onderdeel van dit ALLES
  ALLES is liefde, dus….. Wij zijn Liefde

  LIEFDE is dan de reden
  LIEFDE is dan bedoeling

  van ALLES wat er gebeurt
  Wij zijn dan de reden, wij zijn de bedoeling

  Anders zouden wij als onderdeel
  van ALLES “slechts” een toevalligheid zijn.

  Toeval bestaat niet……

  -Toeval is God incognito- maar
  wat is dan dat toeval, die synchroniciteit
  hoe maken we dit contact, dit gebeurt
  door middel van onze op ALLES
  afgestemde antenne.

  Onze ziel, hebben we een ziel?
  nee, we zijn onze ziel
  onze ziel die hier op Aarde
  dit vervoermiddel, ons lichaam
  heeft aangenomen.

  Ons lichaam is vervult van onze ziel
  elke cel is daarvan doordrongen, er is
  zielscontact met elke cel en
  iedere cel heeft intelligentie in zich.

  Onze ziel WEET
  kent onze waarheid
  onze eigen waarheid is eeuwenoud
  geworteld in onze kern
  onze waarheid vergezelt ons door de eeuwen heen
  daarom voelt ze ze sterk en krachtig.

  Onze ziel WEET wat ze wil ervaren
  maar kennis en feiten komen van buiten
  wel van toepassing in dit leven maar…..
  begrip en inzicht komen voort uit onze ziel
  door contact met eeuwenoude wijsheid.

  Het leven kan eenzaam zijn
  Het leven kan pijn doen
  Als we onze oude pijn omarmen
  kunnen we onszelf Helen
  dan geven we onze ziel de Eenheid terug
  de Eenheid verbonden aan het
  Eeuwige Zielsbewustzijn.

  De Oerknal vanuit het niets?
  -Vanuit de Ziel werd één tot velen
  maar in de Ziel zijn velen EEN!-
  Het Goddelijke heeft zich opgedeeld
  met als REDEN te ervaren
  daarom zijn wij de BEDOELING
  van deze afgescheidenheid.
  Laten we ons opnieuw verbinden met en
  door dit prachtige Zielsaspect.

  Ziel….Toeval….Verbinding…..ALLES IS LIEFDE….

  1. Prachtig artikel en prachtige reacties van Alice. Ik kan mij er helemaal in vinden.

   Beiden bedankt.

 9. Klopt er is geen dood en om mensen te controleren en te manipuleren hebben ze de hele geschiedenis verdraaid en is alles zo,n beetje een leugen wat ons voor werkelijkheid gegeven wordt .
  De grootste leugen is daarom de religie die het meeste effect heeft op de mensen , God straft en je bent geboren met zonden en allemaal verschillende geloofsovertuigingen die haaks op elkaar staan .
  Zo worden de mensen door een geloofsovertuiging tegen elkaar opgezet .
  Tijd dat de waarheid eens boven komt , hoe zou de wereld eruit zien als we tot het besef zouden komen dat alles een leugen is en dat er geen dood is ?!

  1. Fijn Candor, om dat wat ik voel en denk, verwoord te zien. Ik ben dus niet de enige.

  2. Met het besef dat de dood niet bestaat komt ook het besef dat ik een goddelijk wezen ben. En als ik een goddelijk wezen ben dan zijn al mijn medemensen dat eveneens. En dan zijn uitbuiting, onderdrukking en oorlog natuurlijk verleden tijd. Dan gaan we in waarheid scheppen ipv in illusie maken.

  3. Goed verhaal MD! De vraag is natuurlijk wie die patjepeërs zijn, die ons al die tijd in het gevang houden. In het gevang, dat bestaat uit het ontvoeren van onze EIGEN focus, intentie en vrijheidsbesef.. Uit het bedenken van dit geraffineerde doodsangstspelletje..!
   Enfin, het is écht over, zo heb ik het gevoel..

  4. Als het zo zou zijn als sommige zeggen, zouden we ons als Lemmingen over de klif in zee moeten werpen, het zijn niet zij, maar het probleem ligt bij ons, wij laten het gebeuren, o mensen het is zo triest om mee te maken, dag in dag uit, het zijn zij, maar nee wij moeten en kunnen dit veranderen, te samen !!!

  5. @ Candor 9.0
   Candor, gelukkig weten steeds meer mensen dit en de mensheid zal mijns inziens in dit opzicht nog verbaasd staan kijken van de veranderingen, die op komst zijn. Zeker de zogenaamde ‘niet-wakkeren’, maar deze mogen we helpen op weg naar het nieuwe besef en Leven. En feitelijk dragen alle briefschrijvers van WTK hun steentje hieraan bij, bewust dan wel onbewust, door hetgeen hier alles aan artikelen en reacties achtergelaten wordt! Het gaat niet om de verhouding positief -negatief in de berichtgeving, maar om de bewustwording achter de inhoud van al het geschrevene te ervaren, dus als schrijver èn als lezer.

   @ Anke 9.1
   Nee, je bent absoluut niet de enige Anke. Hier is nog iemand, die zo voelt en denkt en er zijn miljoenen mensen, die dit besef ook delen.

   @ MD
   Naar mijn bescheiden mening staat de illusie op knappen, zogezegd.

   @ Guido J.
   Ik leef mijn credo, nl. Waarheid = eerlijkheid =zuiverheid = Liefde en heb eveneens het sterke gevoel, dat het écht zover is, zoals je schrijft.

   @ Jenne,
   Wij zullen het ook zijn, die de ommekeer bewerkstelligen. Jenne, een ieder die zich dit beseft vanuit zijn/haar innerlijk weten, staat te popelen om de ommekeer te realiseren. Niet volgens het gezegde oog om oog, tand om tand, maar eenvoudigweg omdat het Leven weer met een hoofdletter gevoeld wordt te mogen worden geleefd en daarin zal Liefde de centrale spil zijn. De liefdeloze kant van de medaille is de mensheid nu genoegzaam bekend, dus de tijd om de keerzijde = Liefde met elkaar en voor elkaar te bekijken staat op de drempel. Geen vage uitspraken, maar realiteitsbesef, dat iedereen, die een beetje de wereld om zich heen bekijkt, ervaart en proeft, kan beamen dan wel dit binnenkort zeker zal doen.

 10. Volgens mij is het leven, een gegeven, een gegeven paard kijkt men niet in zijn mond, volgens mij is het een beloning, het is zo iets waardevols, Fellini laat dit zien in al zijn films, het zoete leven, waar kunnen we niet allemaal van proeven, het één is nog mooier of lekkerder als het andere, wij de mensen maken van iets fantastisch, een chaos, in ons onverstand begrijpen we niet wat we in de hand houden, en dan het woord CHAOS, 50 km, hier van daan ligt een stukje rots achtig land, waar de rotspunten schots en scheef staan, dat heet CHAOS, trouwens Schots in oud Nederlands is scheef, woonde ooit op de Schotsweg, ach hier waar ik woon, is het nog for whom the Bell rings, ja je word uit het aardse paradijs geroepen, dus zou zeggen geniet er maar van, met volle teugen, en dan wie dan leefd die dan zorgt, en op zijn Italiaans, tout va béne, ja laten we het hopen!

 11. Ik ben onder de indruk van een aantal mensen die hun eigen verhaal vertellen over hun BDE’s die ik zojuist heb bekeken. Prachtig, intiem en ontroerend hoe zij hun grootste ervaring deelden met de kijker. Er komt een heel waardevol lesje voorbij van wat het betekend dat wij allen één zijn, daar je de gevoelens doorleeft op het zelfde ogenblik die de persoon én directe omgeving dirct op zielsniveau ook beleeft.
  http://www.retourtjehiernamaals.nl/bde_page.html

 12. Iedereen om me heen is al dood of gaat dood, waarom mag ik niet dood? Waarom moeten mensen altijd op de meeste langzame pijnlijke manier dood? Waarom al dat lijden? Niet dat ik suïcidaal ben, ik zou nooit zelfmoord plegen, maar waarom mag ik niet dood? Is het zo moeilijk om mij te doden daarboven? Ik heb het gezien op aarde het is genoeg. De mensen zijn alleen maar gemeen tegen elkaar. Ze kunnen elkaar alleen maar afkraken, afbreken, gemeen doen, een hak zetten, ik vraag me echt af, waarom ben ik nog op deze wereld? Ik heb nog nooit iets gedaan wat belangrijk was. In de hemel geloof ik niet meer, de hel wel die bestaat. Blof – Mooie dag

 13. Maar wat als je word herboren en de wereld is er niet meer bijvoorbeeld dat de zon ontploft of het einde van de wereld en je wordt herboren waar dan waar wordt je dan herboren misschien is er wel nog een aarde maar dan in een andere melkweg of zonnestelstel dat daar dan ander leven is en cultuur.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.