Advertentie

Wees gewaarschuwd, wees wijs..!


We leggen onszelf met dit hoofdartikel in een spagaat.. We vragen ons af, hopelijk met jouw hulp, of het sturen van energie, in de vorm van focus op één bepaald onderwerp, er toe leidt, dat dit onderwerp JUIST groeit door diezelfde aandacht. Immers, jij kent ook de wet van de stromende energie en de focus. ‘Energy flows where the attention goes’.

 

Andersom gezegd blijft er het verhaal van de struisvogelpolitiek. Zoiets als: ‘Als ik er niet naar kijk, dan bestaat het niet, dan IS het er niet.’ En zaken die er niet zijn, kunnen je ook niet deren, toch?

Deze bijna filosofische benadering van ‘dat-wat-ís’, ligt niet in het verlengde van onze uitgangspunten, hier bij WantToKnow. We gaan ervan uit dat in de dualiteit van onze levens hier op Aarde, we te maken krijgen met de excessen van ‘Goed-en-Kwaad’, van ‘Zwart-en-Wit’ en ‘Licht-en-Donker’..
Wanneer we als individu EN als collectief deze dualiteit niet omarmen, proberen het te OM-VATTEN, dan zal er altijd een deel in onszelf blijven dat afgescheiden is.

We hebben hier op de site al vaak DUALITEIT als onderwerp behandeld. We geven een paar artikelen als voorbeeld. HIER, over de KEUZE die bij onszelf ligt, hoe we willen dat de wereld er uit gaat zien. Of HIER een ander artikel van Hannah, over racisme (over Zwart-Wit gesproken!).

En wat dacht je van dit artikel HIER. Alleen al door onze taal lijken we onszelf gevangen te zetten in hokjes.. Welles, nietes als een soort Sam & Moos-mop.. Maar waar het om gaat, is juist of we het bewustzijn hebben, welke energie we sturen, juist door onze boosheid.. Lees het hele verhaal van Hannah, we hopen dat je je gevoelens hieromtrent met elkaar kunt delen, vanuit je hart, vanuit je oprechte intenties..!

Maar wat nu als ‘krachten achter de schermen’ dit meta-fysische proces ook nog eens gebruiken om er eens stevig in te hakken. Door angst te zaaien, door veel over ‘angst-zaaien’ te gaan spreken; want ook daar is het dat ‘Energy flows where the attention goes’…

Is dit de laatste horde die we moeten nemen, of is het simpeler? Een kwestie van ‘simpelweg’ oogsten van de vruchten van de ‘oprechtheidszaden’ die we zelf gezaaid hebben..?

aX

* * *

Wees gewaarschuwd, wees wijs..!

© Hannah van Buuren – Maart 2011

xx

Tijdens de maand maart verloopt het leven van deze mensheid naar een dieptepunt: zoveel onrechtmatigheid en onrechtvaardigheid worden zichtbaar. De lijn daarin is vorig jaar in oktober al begonnen, en heeft de twee eerste maanden van dit jaar al pieken bereikt die eerder onvoorstelbaar waren.

Steeds helderder wordt zichtbaar hoe we misbruikt werden en worden op bv gezondheidsgebied, onderwijsgebied, militair gebied. De leugens zijn niet meer te tellen. Wat doet dit met een menselijk bewustzijn dat dit in volle omvang gaat zien?

Voor een mens die in zichzelf gelooft zoals het ons geleerd is (persoonlijkheid die zo goed mogelijk leeft in deze stoffelijke lagen, en alle misstanden te lijf gaat vanuit deze lagen) is het desastreus. Deze lagen weten daar geen weg meer mee. Het is te veel en het is te overal. Gevolg: mensen krimpen, en mensen slaan monddood.

Maar wij zìjn niet zoals ons geleerd is. Wij zijn veel meer. Wij leven op vele lagen. Goddelijker lagen. Helderder lagen. De mens die nog op de oude manier in zichzelf gelooft (slachtoffer van, schuldig aan, klein en minderwaardig), heeft te weinig ‘in huis’ dan dat hij daar weerstand aan kan bieden. Zo lang we nog gelóven in onze kleinheid en machteloosheid, èn zo lang we gelóven dat het op de zichtbare materiële velden ‘uitgevochten;’ moet worden, komen we nog niet in de verste verte bij een oplossing waarin er eerlijke ruimte is voor ieder nu levend schepsel, en daar horen dieren en planten ook nog eens bij.

Deze strijd kan niet meer en mag niet meer op de bekende reactieve materiële gronden uitgevochten worden. Dat is over. Dat is (te) ver gegaan, Wij zullen nu van een ander zelfbeeld moeten uitgaan, een zelfbeeld waarin onze goddelijke lagen meespelen. Een zelfbeeld waarin we zien wie we zijn. Van daaruit kijken, van daaruit handelen. Dat is niet alleen mogelijk, dat is nódig.

* * *

De -bijna- drie volle weken vóór Lente-evening (23 maart) staan bol van onthullingen in de gradaties van machtsmisbruik, manipulatie, psychologische oorlogsvoering. En dit op een manier die je niet verwacht.
Waar het eerder erom ging dat je, bijvoorbeeld bij ’t ontdekken van het bestaan van genmanipulatie, of bij machtsmisbruik door politieke leiders, boos kon worden en kon zeggen: ‘Daar ligt het kwaad!’, is het nu zover gekomen dat deze zaken met opzet onthuld gaan worden, vanwege de de druk op het menselijk bewustzijn..

Het doet namelijk nogal iets met je bewustzijn zelf, als je merkt dat je je levenslang hebt onderworpen aan een virtuele, kwaadaardige schijnwerkelijkheid. Het is dan niet alleen dat je boos wordt, maar in je hele bewustzijnsframe ontstaat een scheur.

Het doet namelijk nogal iets met je bewustzijn zelf, als je merkt dat je je levenslang hebt onderworpen aan een virtuele, kwaadaardige schijnwerkelijkheid. Het is dan niet alleen dat je boos wordt, maar in je hele bewustzijnsframe ontstaat een scheur. Die scheur ontstaat doordat dingen waar je je aan vasthield, en van waaruit je leefde, niet alleen niet waar waren, maar er ook nog eens op mikten dat jij klein bleef, onmachtig, misleid.

Dus je hebt de gezonde reactie van bijvoorbeeld boosheid, maar in de diepte van je bewustzijn ook nog eens die scheur. Die scheur is gevaarlijk voor een menselijk bewustzijn; de ene kan er beter tegen dan de andere. Deze scheuren worden nu opzettelijk uitgelokt door alle berichtgeving over de ‘onthullingen’. Met andere woorden: door die onthullingen juist nu te laten plaats vinden, vergroten zij met opzet deze bewustzijnsscheuren bij de massa’s mensen.

Er zijn in deze drie weken vóór de lente-evening drie gebieden, opklimmend in gevaarlijkheid:

 1. Mensen, zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten nu, komen op tegen hun leiders die zichzelf al te lang over hun ruggen heen verrijkt hebben en onderdrukt;
 2. Mensen gaan zien hoe hun voedsel, hun gewassen, de bereidingswijzen van hun voeding, maar ook water en zelfs lucht opzettelijk verontreinigd zijn. Hier liggen geen pleinen die kunnen volstromen met mensen, die oplopen tegen een gigant als Monsanto. Hier ligt een vervuilde verbinding tussen politiek en bedrijven. Wist je bijvoorbeeld dat er in de USA niet op etiketten MÁG staan dat iets gengemanipuleerd is?
  De onthullingen hierover veroorzaken een onzekerheid onder ieder mens z’n voeten: ‘Waar kan ik nog op vertrouwen, als ik dit eet, dit inadem, dit drink,- in hoeverre ben ik al vergiftigd en verdoofd?’ Een heel gevaarlijke scheur, want ze is gebaseerd op de primaire levensbehoeften. En ieder bewust mens wéét dat hij wordt, wat hij eet…. Dus deze onthullingen nu extra bekend laten worden drijven de grond onder ierdes bewustzijn weg. Bovendien is boosheid hier geen mogelijkheid tot de uitweg, want de vervuilende afspraken zijn al zo diep ingegraven en zo wijd geconsolideerd door politiek en bedrijfsleven, dat er geen openbreking meer mogelijk is..
 3. De derde onthulling is nu pas begonnen: zij ligt in het besef dat -zeker in het Christelijk-doordesemde Westen- de godsdienst die openlijk, maar vooral ook collectief verborgen, ons afgehouden heeft van onze grootsheid, onze goddelijkheid, onze opdracht als mens op deze aarde, onze vlammende puurheid.

Hou ze klein en dom!
Tot voor kort waren het er maar weinigen die doorzagen wat het spel van de kerk(en) voorhad: hou ze klein en dom, en onder onze machtige vleugels. Dit was de leer van Christus niet! En ook niet die van zijn broeders: Mozes, Boeddha, Zoroaster…………

Als het bij een mens wakker wordt, dat hetgene wat hij innerlijk altijd heeft gezien als de zin van zijn bestaan, en wat hij aanbeden heeft, waar hij voor geofferd heeft, vaak met het leven zelf, dat dit allemaal niet waar is, verzonnen zelfs om een mens in een eng gareel te houden, dan kom je aan de zin van het leven zélf. Dan rijst onherroepelijk de ont-stellen-de vraag: ‘Waarvoor leef ik?’ Hier scheurt het leven zelf onder iemands voeten.

Kunnen we van de schijnbare polariteiten van 2 schijnbaar uiterlijk-tegengestelden, Eenheid maken in deze Vissenperiode..?

In de drie weken voor de lente-zonnewende wordt het nu zó gespeeld dat een mens, juist door de onthullingen, nog een stuk dieper de put in wordt geduwd. Want tegen zoveel boosaardigheid hebben wij geen verweer geleerd.

Jouw unieke rol in dit ‘spel’..
Het is niet zo dat de ene week het eerste wordt aangeraakt, de tweede week het tweede, enz., het ligt helemaal aan jouw predispositie welke van de drie hierboven genoemde, je het felst raken zal. Maar ga ervan uit dat iets je raken zal. Omdat het spel nu werkelijk gemeen gespeeld wordt: het zijn niet meer de onthullingen waardoor we wakker worden, die nu voorop staan, maar het is vooral wat ze in de diepten van ons onderbewuste aan ravage aanrichten, bij ons die erin geloofden en ons leven erop inrichtten.

Het zal nog moeite genoeg kosten om de waarheid onder ogen te zien, omdat wij er zelf zo lang deel van uitmaakten.

Judith Moore en Sean Sands hebben een magistraal stuk het licht doen zien; zij voorzien vanaf de lentezonnewende een instroom van de grote Engel ‘Christos’, die de waarheid brengt over ons mens-zijn, de heling, de troost van de dageraad. Die ons hart opent voor de liefde die wij zijn, de moed om te leven in deze tijd.
Zo gezien is de laatste drieweekse aanval en verscheurdheid nodig geweest, want de ‘Werkelijke Werkelijkheid’ kan niet bouwen op kwaadaardigheid en mis-informatie. De grond moet schoon wezen, en doorploegd.

Dit artikel van Moore en Sands kan ik ieder van ganser harte aanbevelen. Tegelijk verwijs ik even dringend naar ons stuk op de site . Vooral de kleine maar o zo diepe oefening aan het einde heeft goddelijk-witte ‘magische’ kracht:

‘Ik groet de liefde die ik ben!’ Want jij bent -wat ze ook hebben beweerd- niet uit zonde of karma geboren, en ook niet om te lijden als slachtoffer van macht en misleiding, jij bent geboren uit liefde voor deze tijd van kanteling.

“Ik groet de liefde die jij bent!”

Hannah van Buuren, maart 2011

155 gedachten over “Wees gewaarschuwd, wees wijs..!

  1. @ martijn
   heb je al gehoord er schijnt iets heel moois te gaan gebeuren op 27 maart a.s. zelfs een god waardig heb ik me laten vertellen .

  2. Zie de muur of het glas op je bureau of je bureau ook dat ben jij.

  3. Ik hoor het al, kan beter naar mijn nieuwe oude platenspeler met nieuwe oude platen gaan luisteren. 50 jaar geleden waren ze zo gek nog niet. Cream, Deep Purple, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, BB King, Buddy Guy, Johnny Winter, Boudewijn de Groot, Armand, Focus, Livin’ Blues, Brain Box, Cuby and the Blizzards, John Lennon, Bob Dylan, etc, etc.
   Bye bye.

  4. ok 50 jaar is wat overschat maar dat gaat nog mooie toekomst geven, de meesten spelen nog steeds, of ze spelen in een andere dimensie.

  5. Ook dat hele dna verhaal heb ik gisteren gezien, past in het plaatje en het plaatje kan er alleen maar zijn omdat ik er ben.

  6. Hahahahahaha!!1 Martijn ik lig helemaal in deuk van je laatste antwoord….lol, alleen omdat jij er bent, laat me niet lachen, wat een eigenwaarde en dom gewauwel LOL!!!

  7. Ik ben dat wat er altijd al was en altijd zal zijn, alles komt op in mij, Martijn is maar een harlekijntje in een poppenkast.

  8. Nou je drukt het nog erg netjes uit, tis al veel erger met je gesteld…

  9. Als je jezelf niet geheel doorgrond hebt, dan krijg je zulke dingen. Anders wist je wel dat er meer is dan deze poppenkast. Speel je spel maar weet dat je niet het poppetje bent. Ongelofelijk, moet ik er nog bijna Teletubbie taal bij halen, moet nu niet erger meer worden hoor…

  10. Weet je Martijn, voor jou is het gordijntje allang gevallen, geen kind die graag nog klapt voor je zure opgevoerde toneelstukjes.

   Bij deze kijk ik liever naar Sesamstraat dan naar jou Kinderchocolade verassing teletubbie kindershow opgegoerde nikszeggende of imponerende caranaval ruimtelijk gekletspraatjes.

   Ondertiteling hebben we daar niet bij nodig.

  11. 20 reacties binnen 1 uur; waarvan er zeker 18 zó de prullenbak in kunnen. Is dit leuk of doet de Goldenchat van Paulus het niet meer?
   Over off-topic gesproken. Enne.. Al die gratis-JC-digi-flyers liggen bij het oud-papier inmiddels. Kom op jongens, ajb!! (Het was een lekker flesje wijn zeker Moos & Paul?)

  12. Nee Guido, was erg gezellig met John C. afgelopen Zaterdag, soms loop je ergens wel eens bij elkaar in de armen en wat die wijn betreft, ik drink niet meer hoor , want wat er nog van over is staat nog steeds in doos voor je klaar als te goedje.

   Nee was een afgesproken lolletje met John. die is nu ook lid van de R.N.F. en in 5D gezelschap.

   Hug

  13. Muiterij op de Bounty ahw? inmiddels 20 die zo de prullenbak inkunnen, telde hij dapper dooooor.. Sleep well!

  14. @guido
   20 zeg je damn dan heb je der toch wat gemist hoor of het tellen viel je zwaar. Maar we kunnen er meer van maken nog als je wenst? Is de bank nou gevallen (om in pauls metafoor te blijven)?

  15. Goh, goede gravatar Paul, everything looks like shit to me…
   The fart button of the android market, how original.

 1. Even een oerkreet naar Dawn; Daaaaaaaawn, help, ik zit hier opgescheept met vroeg demente 5d kabouters die irri aan het flyeren zijn en ze hebben socialistische rode clows neuzen en en en ze zijn omgekocht met steekpenningen en het is zo’n eng kliekje en Dawn als je er nog bent zeg dan minimaal 1 keer in de week nog eens wat, 7 woorden moet toch kunnen?

  Gelukkig is Sandra Mirakel er nog wel. Jah ik heb het hoofd artikel net gelezen… Het gaat over psycho breekpunten, wel reeël, denk niet dat je niet gebroken kan worden, het kan wel namelijk en niet alleen door het leger.

  1. Moeten we ook FLYEREN voor jou ? Beste Hyper, tis vandaag Steekpenningen vrij hoor…

   Even een oerkreet naar Dawn; Daaaaaaaawn, help, ik zit hier opgescheept met vroeg demente 5d kabouters die irri aan het flyeren zijn en ze hebben socialistische rode clows neuzen en en en ze zijn omgekocht met steekpenningen en het is zo’n eng kliekje en Dawn als je er nog bent zeg dan minimaal 1 keer in de week nog eens wat, 7 woorden moet toch kunnen?

   Gelukkig is Sandra Mirakel er nog wel. Jah ik heb het hoofd artikel net gelezen… Het gaat over psycho breekpunten, wel reeël, denk niet dat je niet gebroken kan worden, het kan wel namelijk en niet alleen door het leger.

   Even een oerkreet naar Dawn; Daaaaaaaawn, help, ik zit hier opgescheept met vroeg demente 5d kabouters die irri aan het flyeren zijn en ze hebben socialistische rode clows neuzen en en en ze zijn omgekocht met steekpenningen en het is zo’n eng kliekje en Dawn als je er nog bent zeg dan minimaal 1 keer in de week nog eens wat, 7 woorden moet toch kunnen?

   Gelukkig is Sandra Mirakel er nog wel. Jah ik heb het hoofd artikel net gelezen… Het gaat over psycho breekpunten, wel reeël, denk niet dat je niet gebroken kan worden, het kan wel namelijk en niet alleen door het leger.
   Even een oerkreet naar Dawn; Daaaaaaaawn, help, ik zit hier opgescheept met vroeg demente 5d kabouters die irri aan het flyeren zijn en ze hebben socialistische rode clows neuzen en en en ze zijn omgekocht met steekpenningen en het is zo’n eng kliekje en Dawn als je er nog bent zeg dan minimaal 1 keer in de week nog eens wat, 7 woorden moet toch kunnen?

   Gelukkig is Sandra Mirakel er nog wel. Jah ik heb het hoofd artikel net gelezen… Het gaat over psycho breekpunten, wel reeël, denk niet dat je niet gebroken kan worden, het kan wel namelijk en niet alleen door het leger.
   Even een oerkreet naar Dawn; Daaaaaaaawn, help, ik zit hier opgescheept met vroeg demente 5d kabouters die irri aan het flyeren zijn en ze hebben socialistische rode clows neuzen en en en ze zijn omgekocht met steekpenningen en het is zo’n eng kliekje en Dawn als je er nog bent zeg dan minimaal 1 keer in de week nog eens wat, 7 woorden moet toch kunnen?

   Gelukkig is Sandra Mirakel er nog wel. Jah ik heb het hoofd artikel net gelezen… Het gaat over psycho breekpunten, wel reeël, denk niet dat je niet gebroken kan worden, het kan wel namelijk en niet alleen door het leger.

   Greetz: R.N.F.

  2. hahahahahahahahahahhahahahahahhaahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:lol:

  1. Ah jeetje Cozmic je hebt weer wat gemist…

   We waren hier in opdracht bezig voor John C. maar blijkbaar mogen we niet FLYEREN voor hem namens Guido.

   Geeft niet volgende keer weer beter… 🙂

  2. @paul
   betekend deze niet geslaagde flyer-aktie dan ook dat we de door john c gedoneerde fondsen dienen te retourneren? Nee toch ?

  3. @ Marcel

   Dan wil ik al die bekers met koffie terug hebben, al die hugs en vooral al die schaterlachende ondernemende goed lachse trekjes.

   Of kan ze gewoon off-topic bij deze voor on-topic doorlaten gaan voor een volgende keer in 5D.

   Maakt niet uit John & Guido, we LOVE you both!

  4. ok , ja , lol , ik heb het gezien nu onder kryon .

   STOUTERIKKEN !!

   Valt weer zat te gummen voor de moderator morgenvroeg .
   🙂

 2. De waarheid is dat Khadaffi aan de winnende hand is en dat de burgers in Egypte gaan beseffen dat hun revolutie eigenlijk een wassen neus blijkt. Hoezo verandering? Verandering zit tussen iemands oren. Er veranderd helemaal niets.

  1. @ f001
   He ouwe zuurpruim ga je nog uitleggen hoe dat zit met die constante tijd van je ,of hou je dat maar voor gezien(kom je er niet uit)? By the way welke nieuwszender kijk jij eigenlijk ? Zelfs de NOS zegt niet te kunnen zeggen wie er aan de winnende hand is, gelukkig maar dat jij het wel weet. Zou ze even bellen als ik jou was, ze staan nogal in dubio en alleen F001 weet welke kant het opgaat.

  2. Heb ik al tig keer opgeschreven. De snelheid van het licht betreft een constante, dus is daarmee aangetoond dat tijd constand is. We hebben het hier over tijd en niet over ruimte.

   Daarbij geven onze geavanceerde atoomklokken aan dat de tijd helemaal niet sneller verloopt. Gewoon kant en klare bewezen wetenschappelijke feiten. Die vertrouw ik meer dan de kolder van een of ander zelfbedacht lichtwezen.

  3. F001(fool)
   Wahahaha is dat wetenschap? Nouja blijf lekker verder dromen je begrijpt het allemaal volkomen en wij zitten er samen met einstein helemaal naast hihi. Heb je eigenlijk wel gelezen wat de goede man er over zegt? Denk het niet he ,gelukkig heb jij de wijsheid in pacht,we zijn trots op je!

  4. Dit jaar moet ik me zonnewijzer buiten in de achtertuin weer bijstellen, vreemde is dat de omloop periode weer niet eens klopt, ook me dubbele horologe met wijzers en digitaal tijdwerk, lopen steeds achter en voor, vermoedelijk toch,iets aan de hand met het energetische gebeuren ervan.

 3. Dank voor het plaatsen van het prachtige – en zoals gewoonlijk diepgaande – artikel van Hannah.

  Hoewel ik sinds een aantal weken niet langer de reacties op de artikelen lees vanwege het gehakketak over en weer van steeds weer dezelfde personen, was ik dit keer toch weer nieuwsgierig genoeg om een uitzondering te maken. Wie weet was er inmiddels iets veranderd?

  Niet dus!
  Zo jammer, dat er nergens inhoudelijk ingegaan wordt op het artikel van Hannah – ongeacht of iemand het er nou mee eens is of niet. Juist het inhoudelijk op een artikel ingaan, kan zoveel extra’s bieden.

  In feite ‘bezondig’ ik me in deze reactie aan hetzelfde, want ook ik ga nu niet inhoudelijk in op het artikel en schrijf vooral over hoe er door de lezers wordt gereageerd.
  Mijn excuus hiervoor is dat het bieden van de gelegenheid tot reacties zoveel diepgang zou kunnen bieden. En dat gebeurt door de inhoud van de reacties nu juist niet!
  Soms zijn daar -in mijn ogen- heel positieve uitzonderingen op. Dan is er een reactie uit-het-hart bij, die vervolgens míjn hart raakt. Helaas wordt zo’n reactie meestal volledig genegeerd of met de grond gelijk gemaakt/in de pan gehakt.
  Om diezelfde reden heb ik getwijfeld of ik wel een reactie zou plaatsen.

  Ik heb besloten om het toch te doen, ongeacht hoe erop gereageerd gaat worden. Ik vind dat een site als deze zoveel meer verdient.
  Deze site is niet alleen van Guido (die af en toe de toon en inhoud van de reacties probeer te ‘sturen’, hoewel het soms lijkt op het trekken aan een dood paard), maar van ons allemaal. Wij allemaal, met elkaar, geven deze site inhoud. De uitwisseling door reacties biedt daar de mogelijkheid toe.
  Laten we die mogelijkheid dan ook opbouwend gebruiken!
  En daarmee wil ik niet zeggen, dat je het met de artikelen hoeft eens te zijn. Want …… wie heeft er de hele wijsheid in pacht? Niemand toch?
  Een afwijkende mening kan zomaar een andere -verrassende- kant laten zien, die ik eerder nog niet had gezien.

  Voor wat de artikelen van Hannah betreft (ik ken Hannah en haar werk goed), heeft wat zij schrijft voor mij een grote diepgang. Veel heilige huisjes gaan om. Ook nieuwe heilige huisjes die in de New-age tijd zijn gebouwd in plaats van de heilige huisjes van voorheen.
  En natuurlijk kan dat erg onaangenaam voelen en geïrriteerde of boze reacties in jezelf oproepen.

  Zelf probeer ik het met een open hart te lezen, laat het binnenkomen en zie wat het met me doet.
  Als wat ze schrijft me niet past,dan leg ik het naast me neer, blijf bij mijn hart (als dat me lukt) zodat ik erachter kan komen wat wél waar voor me is.

  Dit gaat natuurlijk niet alleen op voor de artikelen en het werk van Hannah, maar ook voor dat van anderen.
  En hoewel het mooi klinkt wat ik hierover schrijf (vind ik zelf), lukt dit me soms wel en ook heel vaak (nog) niet. Dan vind ik het moeilijk om bepaalde aspecten van mijn wereldbeeld los te laten. Zo’n artikel heeft dan de potentie om schilfers los te trekken van mijn zorgvuldig opgebouwde overtuigingenstelsel. En het bange deel in mij sluit dan het hart en leest verder met alleen het brein. En besluit dat het allemaal kolder is, zonder het verder in mezelf te onderzoeken.
  Wég openheid, wég mogelijkheid om iets ook eens vanuit een heel andere hoek te bekijken.

  Dank aan Hannah en al die andere mensen die het aandurven om een afwijkende ‘visie’ naar buiten te brengen.
  En dank aan de mensen van Wanttoknow dat zij hiertoe de gelegenheid geven.

  1. Beste Janny,

   Bedankt.

   Ook geldt voor mij:Dank aan Hannah en al die andere mensen die het aandurven om een afwijkende ‘visie’ naar buiten te brengen.
   En dank aan de mensen van Wanttoknow dat zij hiertoe de gelegenheid geven.

   Groetjes Gretha

  2. Ik schrijf al wat jaartjes artikelen, ook voor WantToKnow. Op de vaccinatie en farmaceutische industrie artikelen werd eerst met name inhoudelijk gerageerd, zowel positief als negatief. Daarna kwamen er ‘ trollen’ , waarvan we weten dat er andere intenties (belangen…) mee gemoeid waren om de publieke opinie te beinvloeden (een poging te doen, meestal werkte dat averechts of links.

   Nu wordt er minder inhoudelijk gereageerd lijkt het, maar ik heb al wel begrepen dat de vele artikelen goed gelezen worden. Verder zijn er uiteraard vele mensen die simpelweg niet of weing reageren, maar wel de artikeln lezen, en dat is natuurlijk ook prima.

   Maar ik ben het met je eens dat het het mooist zou zijn als er met name inhoudelijk op de artikel ingegaan wordt, maar het is natuurlijk ook mooi dat WTK het nieuws biedt waarmee mensen in contact kunnen komen.

  3. Jij mag een beetje kritisch tegenwicht verschuilen onder het mom trollen, wij vinden dat jij gewoon klinklare onzin opschrijft, alsmede beweringen doet die je nergens kunt staven met hard bewijs. Man, je leeft in een eigen verzonnen egocentrisch fantasieverhaal, een verhaal wat niet strookt met de werkelijkheid. Hoe vaak heb jouw argumenten omtrent vaccinaties en vrije energie al niet onderuit gehaald? Kortom, je beweert een hoop maar onderbouwd feitelijk niets.

   Hetzelfde geldt voor channelen. Het is grote onzin en puur bedrog te noemen. Wanneer ik bedrog zie zul je mensen als mezelf tegenkomen, ook op deze site. Vrijheid van meningsuiting.

  4. F001: hierbij dan maar gewoon ook aan jou de waarschuwing om alleen je inhoudelijke commentaar voortaan te laten horen en je oordelen, indirecte beledigingen achterwege te laten; misschien ben je op weg om te zoeken waar de grens ligt. Nou die ben je zojuist gepasseerd.
   Mogelijkerwijs wordt je binnenkort met je reacties ook geparkeerd, dáár waar anderen je voorgingen, bij ‘Spam’. Het is aan jou.

  5. Ohja.. Gretha en Janny: dank! WantToKnow is bedoeld een platform te zijn voor mensen die durven doorvoelen en verder te kijken dan hun (soms wetenschappelijke) neus lang is.
   Voortaan zal ik steviger optreden tegen beledigende oordelen, off topic-reacties etc. Het is niet anders. Ik ben het namelijk hartgrondig met jullie eens. Het overschrijden van grenzen kan alleen maar als je laat zien waar die grenzen liggen.

  6. Een grens gepasseerd? (lol) Guido ik neem alle vrijheid om te vinden wat ik vind. Als ik iets bedrog vind dan schrijf ik het gewoon op. Anders moet je gewoon jouw verlies toegeven, zwichten voor censuur en dit forum voortzetten onder een lidmaatschap. Dan speel je het veilig en heb je louter nog te maken met gelijkgestemden. Anders moet je niet lopen jammeren. Je weet dat een open forum als deze verschillende reacties oproept.

  7. Lieve Janny, dank je wel voor je reactie. Ook ik lees de artikelen en neem ervan mee wat ik nodig heb, de rest laat ik liggen. Mij maakt het niet uit wie wat geschreven heeft, wie wat geleerd heeft of wat voor opleiding iemand wel/niet genoten heeft. Iedereen is ervaring deskundige op zijn eigen gebied, in ieder geval over/in zijn eigen leven. Van iedereen kan je iets leren en dus heb respect voor iedereen, je weet niet met wat voor taak, of met welke lessen diegene bezig is!!!

   Voor diegenen die niks hebben met channelingen, spiritualiteit, God, Allah, Boeddha, Engelen, Gidsen, Boven en Beneden: lees die berichten dan niet, zap ergens anders heen. Jouw leven, Jouw keus. (het feit dat iemand zich ergert aan dit soort zaken, zegt alleen iets over diegene zelf en dus is er een les te leren voor diegene)

   En over je eigen fantasie wereld: het is je eigen leven, jij hebt gekozen hier nu te zijn en als je niet in je eigen fantasie leven LEEFT en GELUKKIG bent… leef je NIET je eigen leven!!! De wereld die de zogenaamde machthebbende hebben gecreëerd is niet de echte wereld, is niet het echte leven. Dood voor de tv zitten, braaf alles maar slikken van iedereen, je schamen voor je buren, je omgeving of weet ik veel wie.

   Alsjeblieft, ga leven in je eigen fantasie wereld, maak de wereld mooi, kleur de wereld, LEEF!!! We hebben al genoeg ‘levende doden’ en kijk om je heen en zie wat zij ervan gemaakt hebben. Zo kunnen/willen we toch niet door gaan.

   Anneke, Heks van het Noorden, iemand die de wereld kleurt en zich niet meer verschuilt.

 4. beste,

  ik ben heel content dat je hier de dualiteit aangaat.
  Het is zoals met de Sarahbeweging: ik wil me vooral focussen op het positieve maar wil de hulpvragen, hetgeen gebeurt in de samenleving, wat een impact heeft op ons ‘ welzijn’ ook niet uit de weg gaan. Om mensen te leren nadenken, hun ogen te openen, andere perspectieven aan te bieden…
  Een forum is wel niet het middel om vooruit te gaan.Soms ontaardt het in scheld-en andere toestanden, heen en weer, welles-nietes-triades. Mieke Houthaeve http://www.sarahbeweging.be

  1. Juist het schelden en welles-nietes-verhaal IS een onderdeel naar mijn idee van de boosheid van mensen, dat we zijn besodemietert, als ik het zo mag zeggen..! Zoals door Hannah aangehaald..! Waar moet je in hemelsnaam heen met je boosheid.. Gedeelde smart is halve smart.. Nou kom op, laten we hier ons hart luchten..

  2. Fijn dat je in ieder geval in staat bent om MIJN zwakte te duiden; nu de jouwe nog kennelijk.. Heerlijk dat je weet wat ik voel, zelfs onbewust… hahahahahha…! Wat ben je toch een figuur joh.
   Ik kan niet meer toestaan dat je je in algemeenheden uit, in plaats van het nadrukkelijk uiten van je mening, zoals de vorm van ‘ik vind’ of ‘volgens mij’. Zal ik er je nog even op wijzen?
   “Ik vind dat mensen als Hannah van Buuren etc. bedriegen” is iets totaal anders dan “Mensen als HvB bedriegen”. Dat was het goede man, heb je hier al heel vaak, té vaak op gewezen. Blijf vooral dus zeggen wat JIJ vindt, maar druk je genuanceerd uit OK?

 5. Veel informatie wat tot ons komt gaat via de televisie.

  citaat; Het menselijk brein werkt met de 4 basisfrequenties. Dit zijn beta, alfa, theta en delta.

  Betagolven worden geproduceerd als we denken en de hogere vermogens gebruiken ,en Delta wordt geassocieerd met slaap en/of diepe tranceachtige staat . Het stralingslicht en de flikkersnelheid van tv maken dat de hersenactiviteit daalt ergens tussen alfa en theta-een
  slaap- of droomachtige geestestoestand waarin de hogere kritische functies uitgeschakeld zijn.

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M135&ss=P1160&l=NL

 6. F001, Ik snap jou niet, ik volg je trollengedrag nu al een paar weken en er is werkelijk niet 1 topic geweest waarin je constructief en/of vanuit je eigen gevoel hebt gereageerd.

  Ja, alles wat anderen vinden, vind jij dus duidelijk niet dus ik snap niet wat je hier nog doet. Of is het soms een betaald beroep van je om des-informatie te verspreiden?

  Er zijn zoveel sites waar unbelievers als jij elkaar de loef af kunnen steken met nóg meer unbelief… Sites en topics die mij persoonlijk niet smaken blijf ik weg maar op de een of andere manier blijf je maar trollen op WTK. Vreemd… eigenlijk ben je heel zielig…

  1. Tis een meelifter, dat vermoeden heb ik al een tijdje van em. tis moeilijk om orgineel te zijn.

  2. Hedenmiddag is tot onze treurnis, tot-het-verleden geraakt: F001. Te bezoeken op de trollenbegraafplaats.

 7. Tja een heel mooi artikel van Hannah, en daar moet even over geklaagd worden. Hannah beschrijft hier het moment waarop we allemaal een keuze moeten gaan maken. D.w.z verdere uitstel kan niet meer. De kosmos vereist een standpunt van ons en daar zullen we ff voor worden geconfronteerd.

  He Midden Oosten,wat een hoax, wat daar gebeurt, gebeurt er al zolang het MO er is. Het is een door de illuminati opgezet spel om ALLE prijzen tot het uiterste op te drijven.
  Het gaat toch wel heel gemakkelijk daar, als een ge-oliede machine komt het hele illu circus in beweging totaan Iran toe.

  EN WAAROM IS DE MEDIA ZO STIL, EN WAAROM IS ISRAEL ZO STIL.
  Echt niet omdat ze bang zijn, maar de uitkomst al weten!!!!

  En houdt het mondiale geldstelsel ook ff in de gaten, want het MO is zeker ook een afleiding, Rothchilds & Israel!!

  Er is iets heel anders gaande, ze zijn de controle kwijt, de illu dan!!

  Let maar op!!

  Was dit niet zo, dan werd alles niet zo openlijk gedaan.

  En dan, staat alles stil. Mogelijk een confrontatie die Hannah bedoelt.

  Dus Hannah heel goed gedaan, ik hoop dat vele nu eens echt wakker worden.

  Enne wat er nu allemaal gebeurt is geen dualiteits spelletje, maar een compleet uit de hand gelopen spel.

  Hoort het meest afschuwelijke dan bij dualiteit?

  Het echte dualiteits spel moet nog gaan beginnen, wie kan echt dat dualiteits spel in het leven toepassen???

 8. Kunnen we hier niet een klein beetje normaal doen? Dit is een prachtige web site……verknal het aub niet met al deze onzin reacties.

  Groetjes Sjoerd

 9. best een goed artikel. Ik weet niet meer waar ik het las, ergens op internet, maar het ging erover dat het zo enorm knap van ons is, dat we zo goed op onze benen konden blijven staan ondanks alle invoer van het licht naar de aarde. Dit is in mijn hersenen ergens voor mijn pine apple ergens naar de afslag hartstreek blijven hangen vandaag. Eigenlijk heeft zij volgens mij ook gelijk dat wij in een ingewikkelde tijd leven, een tijd van kanteling. mensen in het algemeen, houden volgens mij niet zo van kantelingen en veranderingen, omdat je nooit weet wat je ervoor terug krijgt, hoe het is, weet je al………dat ben je gewent toch? Ook vervelende dingen zijn vertrouwt. en loslaten kan een heel proces zijn o.a. vanwege deze reden misschien.

  1. spijker op de kop geslagen, juist vervelende dingen zijn ook zo vertrouwd, daar betrap ik mijzelf regelmatig op, gewoonte gedrag, gewoonte gedachten, gewoonte gevoelens, ombuigen die oude sporen, de kunst is om oude patronen te doorbreken… soms lukt dat wel en dan smaakt het naar meer, dieren kunnen dat niet zo goed, mensen kunnen dat wel als ze echt willen, daarom wil je een dier zijn of een mens zijn? veel mensen doen tegen elkaar of ze dieren zijn, achteraan sluiten in de pikorde, alleen maar afbekken, een dubbeltje zal geen kwartje worden, dat is dierlijk gedrag, mensen met een ziel hebben een gouden kern, als ze die kern aanspreken kunnen mensen alles zijn wat ze willen wezen!

   En je merkt ook zo erg of iemand je iets werkelijk gunt, 15 jaar terug had ik een bepaald niveau bereikt met gewichten, ging naar een andere provincie naar een andere sportschool, de eigenaar deed wel vriendelijk tegen mij maar gunde het mij niet echt, dat voelde ik heel duidelijk, nu tig jaar later train ik nog soms als ik zin heb, met vrij laag gewicht, nu krijg ik ineens soms complimenten, gewoon omdat diezelfde eigenaar zichzelf is tegengekomen, hij heeft niet alleen zichzelf kapot getrokken maar ook verschillende leerlingen, hij trainde te veel met z’n hoofd en niet genoeg met z’n gevoel, z’n hart….

  2. Dus je bedoeld, dat dit een tijd is om goed bij jezelf te blijven.

  3. Eigenlijk bedoel ik als ik jou goed begrijp, dat dit een tijd zou kunnen zijn, waarbij je goed in je eigen kracht moet blijven staan, over gewichten gesproken.
   En goed bij je eigen gevoel blijven, omdat er altijd mensen zijn die denken alles beter te weten. Een soort onderscheidingsvermogen hebben, waarbij je doorhebt of iemand uit zijn hart of vanuit zijn hoofd praat.

  4. jah ik deed altijd zo overdreven stoer met alles
   gaat een gewoonte worden
   soms loop ik nog stoer, gewoon als gewoonte, maar ik bedoel het niet stoer meer, gewoonte gedrag

  5. weet je wat ik altijd wel gehad heb, dat als iemand voornamelijk uit z’n hoofd praat dan hoor ik het bijna niet, dan val ik ook snel in slaap, al draai je het drie keer achterelkaar af, hetzelfde clipje met een hoofd prater, dan begrijp ik nog niet wat ie gezegd heeft, dan komt het niet binnen, heb ik altijd wel gehad, dat komt heel goed van pas, behalve op school, dan wordt het moeilijk, want je moet dan cijfers halen, dan moet je alles onthouden wat een hoofd prater heeft gezegd, talking heads noemen ze dat op z’n Amerikaans

   Talking Heads – Psycho Killer
   http://www.youtube.com/watch?v=b4HgWttMcwQ

  6. Ja dan mist het enthousiasme de passie en het levendige in zo’n persoon. Dat ervaar ik ook wel eens zo, zijn geen prettige mensen om naar te luisteren!
   Zo hol en leeg!

  7. Volgens mij is het ook typisch nwo om zo emotieloos mogelijk te denken en te praten.
   je mag niet te kwaad worden.
   je mag niet te vrolijk zijn.
   je mag niet te enthousiast zijn.

   kortom er mag niet te veel echte energie achter je woorden zitten, je zou eens tot leven komen, dat is niet de bedoeling, mijn zus zit een beetje op de grens van wakker worden nu, ze heeft nu voor het eerst toegegeven dat als ik wat zeg dat ze het dan te warm krijgt en te wakker wordt en dat ze dan misschien niet op tijd kan slapen, dat vond ik eerlijk, eerst was het spel dat ik te druk ben, en dat dat alleen aan mij ligt, en dat ik mij moet aanpassen, en zoals ik doe en ben dat geeft te veel onrust en ik praat over vreemde zaken en je moet stil zijn en naar het journaal luisteren

  8. ik doelde inderdaad op het NWO wat betreft de gesprekstechnieken.

   Hyper alert, iedereen wil een beetje comfortabel wakker worden toch? Ik maak ook wel eens iemand wakker, dan hoor ik weer nee geen zin, ik wil nog even slapen, ik lig nog zo lekker!!! In de comfortzone………Wanneer je dan een bak koud water of koude sneeuw, zoals laatst aan komt zetten, dan gaat het weer veel te snel, en gaan de hakken in het zand, en dan heb ik het weer gedaan. Soms werkt de zachtere methode beter, die kan irritatie en boosheid op een andere manier oproepen, waardoor mensen meer gaan nadenken, en zaken bij zichzelf gaan zoeken. Duurt alleen wat langer.

  9. jah de harde methode werkt bij mij niet goed Mirakel
   alleen ik verwachtte vroeger wel dat dat goed bij m’n zus werkte, de harde methode
   werkt bij haar ook niet
   ik moet dus leren om niet continu door betonnen muren heen te rammen
   waar ik zelf niet tegen kan dat doe ik nog wel eens bij een ander
   ben ik weer verbaasd dat dat niet werkt
   maar een zachte maar stevige hand doet wonderen, dat geldt niet alleen voor paarden
   sommige ruiters hebben een nogal harde hand, dan zie je een paard pijn lijden, best erg eigenlijk

   een paarden fluisteraar zei eens tegen mij dat als spieren verkrampt raken door stress en verkeerde voeding dat ze dan niet meer zacht kunnen worden (ontspannen) maar ze kunnen ook niet meer volledig aanspannen (hard werken), half zacht, bij mensen is dat vaak ook aan de hand

   Op moment leer ik ook veel bij van Cesar de honden fluisteraar,
   misschien komt het nog wel een keer goed met mij Mirakel!
   Cesar heeft het vaak over nerveuze energie bij mensen, dieren reageren daar ook heel sterk op, worden heel onrustig, ik had vaak veel nerveuze energie, nog wel, soms minder, overgenomen van m’n ouders…

   oh ja de honden en paarden die wij gehad hebben, werden vrijwel allemaal vrij onhandelbaar, dat zegt genoeg…
   feedback heb ik nodig om te merken waar ik zit, katten zijn ook scherp, die laten mij ook wel merken of te veel negatieve spanning opwek, het wisselt bij mij nog heel erg…
   je hebt ook elektronische feedback machines, die kunnen hersen golven meten, lijkt me wel interessant, nog niet geprobeerd…
   resocialisatie is ook zo’n steekwoord, dieren die afgescheiden raken van de roedel door ziekte, moeten vaak opnieuw geresocialiseerd worden…

   http://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/44817-biografie-cesar-millan.html

  10. Hallo Hyper alert,

   Wouw, wat zie ik nu een mooie andere kant van jou, ik genoot, toen ik jouw post las, voelt heel goed! Dit resoneert met mij, zoals jij schrijft!
   Zojuist vond ik op star people een artikel over de veranderingen op onze aarde, waarin het mannelijke en vrouwelijke aspect heel mooi omschreven wordt, misschien kun je hier iets mee, ben benieuwt wat je ervan vind. De manier van werken zoals caesar resoneert ook met mij…

   http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=6885

  11. Thnx Mirakel gurl (power!).
   als de 8 in de datum zit, dan zijn de goden goed voor mij, vaak wel.
   in plaats van heel moeilijk doen ga ik er nu even van genieten gewoon, moeilijk doen is m’n favo hobby maar dat kan morgen ook wel weer, vandaag schijnt de zon!
   Voor mij ben jij vandaag de Cesar voor de mensen.
   Genezen is niet altijd zo ingewikkeld als men denkt, het ligt wel heel gevoelig vaak, en dat is het hem nou juist, de botte bijl dat kan iedereen, maar het finger spitzen werk dat is niet voor iedereen, en ieder persoon heeft net weer iets anders nodig dan de ander, weg met de standaard benaderingen, iedereen is verschillend, we zijn juist niet allemaal gelijk.
   Mensen die dit in zich hebben, laat je niet tegen houden, genees als je durft.
   Zoals je ziet word ik er nu niet honds brutaal van, eerder het tegenovergestelde.
   Lekker Puh naar de grote grijze goe gemeente, jullie hadden het mis, ik ben niet zoals iedereen.
   Daar zal de Telegraaf niet blij mee zijn, je moet bij voorkeur wel in een voorbedacht goor hokje passen, dat verkoopt goed, daar pas ik voor.
   Sta je mannetje met je vrouwelijke energie, zoals zo mooi beschreven in dat star people artikel.

   kc and the sunshine band-that’s the way i like it
   http://www.youtube.com/watch?v=dd–tIkrVoA

  12. Thanks power hyper alert. Nee is geen mens is hetzelfde, en heeft iedereen een andere benadering nodig. is geloof ik ook een hele wetenschap, raak je denk ik ook niet over uitgeleerd?

  13. Nervous Nasir, de onzekere Nasir is een gigant van een Zuid Afrikaanse BoerBoel.
   Niet dat ik nou speciaal zo op “enge” grote vecht honden aantrek, dat niet.
   Maar toen ik die ogen van Nasir zag, sjonge dat hakte er in, hij is zo mooi, maar ook ontzettend onzeker, net als z’n baasje (toeval? i think not), voelde meteen een verbinding, 1 van mijn meest favoriete afleveringen van Cesar.

   Cesar Millan Works with Patti LaBelle’s Guard Dog
   http://www.dogtipper.com/celebrity-canines/2009/06/cesar-millan-works-with-patti-labelles-guard-dog.html

   Lenny Kravitz – Fly Away
   http://www.youtube.com/watch?v=E2uQ8GMHlTI

  14. Maar even een opmerking van administratieve aard, sinds de nieuwe opmaak van de Wtk site, als iemand nu reageert op een oudere reactie, dan word je nu ineens niet meer doorverbonden naar die reactie vanaf de Front Page???!

   Dat lijkt me toch niet de bedoeling, ik bedoel elke reactie krijgt een nummer toe bedeeld en tot nu toe kon je met dat nummer altijd terug navigeren naar elke reactie

   Dit is geen verbetering, of heb ik dat alleen maar?

  15. Het is mij ook opgevallen HyperAlert, vooralsnog alleen bij dit artikel. Bij de andere wordt je wel correct ‘doorverwezen’

  16. Hi Wattenstaafje en mirakel.. heel graag hoor ik wat er precies bedoeld wordt. Als ik op de voorpagina zit en ik klik op mijn laatste reacties in de recente reacties lijst dan ga ik naar die ractie toe… Of bedoelen jullie dat niet? Ik zal nog even drie dubbel checken iig.

   Meldt dit alsjeblieft via het contactformulier ipv via de reacties onder de artikelen.

 10. Foutje in de websoftware ? Er staat 80 reacties en er zijn er maar een stuk of 10 ?

  Verder vind ik de toon van het artikel nogal negatief, veel over dieptepunten en onrechtvaardigheid terwijl begin maart tot nu toe juist een prachtige vroege lente is.
  Ik hoop dat Hannah er ook een beetje van kan genieten.

  1. Er zijn een stuk of -tig reacties verwijderd Sandra. De teller telt kennelijk niet terug..!

  2. Hi Sandra, dat komt omdat ik bezig ben met de site. Je ziet als het goed is nu een navigatie boven de reacties staan.

 11. Deze pagina’s zien er prachtig uit. Het onderwerp zoals altijd heel interessant en passend. De reacties lijken gefilterd maar zijn dan toch ergens anders te vinden. Een mens moet zich niet ergeren aan de reacties van anderen maar dat is niet altijd eenvoudig als er weer eens flink op ingehakt wordt. Terwijl ik voor mezelf juist iedere keer weer hier terug kom omdat ik weet dat alles wat hier staat mijn interesse heeft. Ik heb dan geen zin in negatieve reacties maar lees er toch af en toe een paar. Kan het dan niet laten te reageren omdat ik het gevoel heb dat het uit onmacht en angst is dat er zo negatief wordt gedaan over de nieuwetijdsverhalen. Het lijkt mij tenminste dat je enkel aandacht besteed aan iets wat je bezighoudt en niet aan iets wat je echt onzin vindt. Ik kan niet ontkennen dat ik wel eens twijfel maar dat komt veelal omdat ik me 2 mensen voel. De ene die gewoon door lijkt te gaan zoals altijd om de omgeving niet het gevoel te geven dat ik dezelfde niet meer ben. De andere die bezig is met heel andere dingen en geen geduld meer heeft voor prietpraat en tv geleuter. Wel tijd maakt voor plezier maken en vooral veel lachen. Als kind had ik vaak het gevoel dat ik in een mist leefde dat gevoel heb ik nu ook weer vaak. In die mist ziet de wereld er veel vriendelijker uit maar is nog niet helemaal tastbaar. Misschien binnenkort?

  1. Selene , ik heb jouw stukkie 3 x doorgelezen , als gevoelsmens voelde ik dat je veel gevoel in je schrijven legt , dat je je stoort aan negativiteit snap ik helemaal .
   Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik hier even een paar dingen deponeer vanuit mijn eigen visie .
   Ik heb me ook wel geërgerd aan negativiteit , maar het is er nu eenmaal , en waarschijnlijk met een reden , communicatiestoornis , verschillende mening , trollengebeuren , noem het maar op . Door het te voeden of je er tegen af te zetten help je alleen het zwartwit gedoe , als er duister is , steek een kaars aan .
   De gevoelige zielen herkennen dit en stoppen hun zwartgalligheid , de trollen gaan door : daar is de schifting .
   En als je iets meer ruimte maakt in hetgeen je schrijft is het makkelijker te lezen en komt jouw mooie boodschap beter binnen .
   Ik hoop dat je dit even positief opneemt als het bedoeld is .

  2. Mooie discussie..!

   Mensen die negatief zijn, spiegelen ons allereerst, en mij als beheerder in het bijzonder.. Dus geduld, niet oordelen enz.!! Maar er lijkt dan toch een objectieve grens te zijn, waarbij ik merk dat mijn elastiek rekbaarder is dan van menig andere bezoeker (ws. idd. gevoelige mensen).
   Deze mensen kunnen deels ook niet gewend zijn aan de stevige polemiek die je kunt voeren, in bijna-straattaal.. Met 2 jonge broers weet ik hierover wel mee te praten.. 🙄
   Maar de negativiteit komt voor een groot deel uit een bron die zichzelf tegenkomt, mogelijkerwijs teleurgesteld is geraakt (zie het artikel van Hannah!) en/of opzettelijk loopt af te zeiken..! En die laatste categorie voelt voor mij het negatiefst.. Opzettelijk, zonder enige intentie-tot-verbinding lopen kloothannesen..
   Nou en in die gemêleerde negatieve vijver is het leuk vissen voor een amateur-trollenvanger..

  3. Cozmic 8D, Daar heb ik nooit zo opgelet.
   Als ik de letters intyp plaats ik hoofdletters en leestekens op zijn plaats.
   Maar de spatiebalk mag ik wel wat vaker gebruiken zie ik. Bovendien vaker een regel stoppen misschien?
   Dit valt voor mij onder opbouwende kritiek. Altijd beter dan achter je rug gefluister waarvan je nooit hoort wat je zou kunnen verbeteren.
   Guido, ik ben heel erg gevoelig en sluit me vaak af van de ellende in de wereld omdat het mijn hart letterlijk pijn doet. Ik noem mezelf niet overgevoelig omdat ik in noodsituaties juist nooit last heb van zulke dingen. Daarom voel ik me dus vaak 2 verschillende mensen en misschien is dat wel zo menselijk.

 12. Sorry, ja de site ziet er mooi uit maar voor mij nog steeds een gedoe als, wel dagelijkse maar niet continue bezoekster,constant van boven naar beneden te moeten scrollen. Ben ik nou de enige die de laatste reactie gewoon bovenaan wil zien?
  En dan heb je ook nog dat er gereageerd wordt op een reactie zodat alle tijden door elkaar staan en zo.
  Maar goed, dat heet misschien vooruitgang.

  1. stel dat ik morgen op jouw reactie wil reageren , dan zitten er 25 reacties tussen , dat werkt toch niet ?
   Je kan altijd op dat oranje icoontje klicken , dat geeft de laatste zoveel reacties weer . ( tip van lip ) groetjes coz

  2. Kijk ik raak er nu al van in de war; ik bedoel de laatste reactie onderaan.

  3. nieuwste reacties staan bovenaan , en de reacties op de reacties staan eronder , wen er gewoon maar aan .
   voor mij is het logisch en overzichtelijk , je weet wie waar op reageert en wanneer .
   En wat ik zei , dat icoontje ( volg de reacties feed , oranje dingie ) laat je de laatste reacties zien . succes meid !!

  4. En voor de mensen die het dan tóch nog niet begrijpen, zijn we bezig met het opleiden van site-geleidehonden..
   Mira, de laatste reactie staat bovenaan. De reactie-op-een-reactie, staat natuurlijk wel onder die reactie, anders wordt het een zootje.. Hopelijk snap je wat we bedoelen..!

  5. WOEF WOEF met een wit met rode stok
   ik heb toch echt mijn best gedaan

  1. goeie doorbreking van de sleur, goed voor de geautomatiseerde hersenen, worden ze goed geprikkeld.

 13. Haha ja ik snap het, geloof ik 😉
  Fijn toch dat jullie het graag willen uit leggen.
  Misschien een paar uurtjes bestuderen en dan ben ik weer bij.
  Dank jullie wel!
  Sorry dat ik wat off-topic ben maar ik heb een vraag;
  Ik krijg steeds een mail van Nick Ortner, the Tapping Solution.
  Nu een filmpje van de getraumatiseerde mensen uit Rwanda.
  Wat vinden jullie daar van; zoals ik het bekijk werkt het wel.
  Moet nog ff leren een link te plaatsen.

 14. hoelang weten wij al niet dat we bologen en bedrogen worden!?al zolang dat er kerken en regeringen zijn is dat al zo want de slime jongens/meiden die ons presies voor hun? karretje spannen daar/waar wij zgn in geloven die breken ons allemaal de nek als er iemand anders ons komt vertellen hoe het daatwerkelijk in elkaar stekt dan gaan wij ?? ook ik zo hard op onze bek dat er mensen harten zullen sneuvelen van onze GELOOFSPIJN dat we liever vandaag dan morgen dood zouden willen zijn .want de ene leugen is hun strot nog niet uit of de volgende zit er alweer in .dus mensen keer u af van het kerkelijke geloof;geloven kun je ook in?? wie dan ook !GOD/ALLA zonder daarvoor zo,n veradelijke god,s huis te moeten bezoeken .en willen wij met elkander verder door het leven !niet lastig vallen met het?? geloof maar met liefde en welzijn ongeacht uit welk land of cultuur je komt daarom zeg ik U zorg met z,n allen dat deze regering ver van de blauwe stoelen komt te zitten met hun? leugens en stel een andere regering opzoals betaamd zij?? zijn er voor ons en niet anders om .STA OP EN VERMETEL U TOT DEN HAAG Om TE ZORGEN DAT DEZE LEUGENAARS ACHTER HET PRIKKELDRAAD KOMEN TE ZITTEN waar zij uiteindelijk ook horen deze mensen zijn land veraders pur zang hier hebben wij ??? onze stem niet op afgegeven !

  1. inderdaad, is het zo´n grap geweest, om spiritualiteit om te zetten in religie.

 15. Euhm als ik op een reactie klik van iemand op de homepagina kom ik soms op het desbetreffende artikel terecht en niet op de reactie. Dit gebeurt niet elke keer. Hebben anderen dat ook ?

  1. Ja heb ik ook JaNee;

   Maar even een opmerking van administratieve aard, sinds de nieuwe opmaak van de Wtk site, als iemand nu reageert op een oudere reactie, dan word je nu ineens niet meer doorverbonden naar die reactie vanaf de Front Page???!

   Dat lijkt me toch niet de bedoeling, ik bedoel elke reactie krijgt een nummer toe bedeeld en tot nu toe kon je met dat nummer altijd terug navigeren naar elke reactie

   Dit is geen verbetering, of heb ik dat alleen maar?

  2. Hi Hyperalert… ik probeer te begrijpen wat je beschrijft om het probleem, als dat er is, te verhelpen. Bedoel je dat als ik reageer op Marcel zijn negatieve comment deze niet in de lijst van 7 laatste reacties op de voorpagina aan de rechter zijde komt te staan? Ik sta daar momenteel bovenaan de lijst met mijn reactie op hem dus dat kan het niet zijn. Ik ben benieuwd want ik snap het probleem denk ik niet helemaal.

   Tip: gebruik het contact formulier om dit soort zaken te melden ipv onder een artikel waar ik misschien nooit kom. Groetjes.

  3. Ok, ik heb wat getest met reacties en heb het gereproduceerd! Het gebeurt wanneer de reacties op een andere dan de laatste reactie pagina staat. (zie de reactie navigatie) Ik ga hier meteen naar kijken. Bedankt voor de tip. (via het contactformulier volgende keer hoop ik anders moet ik steeds alle reacties gaan bijhouden)

  4. ” Het gebeurt wanneer de reacties op een andere dan de laatste reactie pagina staat. ”

   Klopt Admin, dat was waar ik tegen aan liep!

  5. Ja, was me al opgevallen dat het te maken had met de paginavolgorde. Had het zelf ook al getest vanaf hier. Vond het alleen moeilijk te verwoorden en dacht als het voor anderen ook een probleem blijkt komt het vanzelf wel boven drijven. Ik vind overigens de nieuwe technische versie van WantToKnow echt een verbetering.
   Het is als met alles wat veranderd, het is ff wennen. Eventuele kinderziektes horen nu eenmaal bij een nieuwe geboorte…Maurits is een kanjer!

 16. Nou eentje dan
  Reacties zijn niet terug te vinden(de linkjes werken vaak niet)
  de opmaak vind ik heel rommelig(zoek me te barsten naar reacties)
  onduidelijkheid troef en dus imo ,hoe sloop je een forum zo effectief mogelijk, Of zijn het allemaal kinderziekten? Beloofde veranderingen bleven uit (chatbox Wachtwoorden) Veranderingen die het forum niet ten goede komen worden doorgevoerd.
  Blijft slechts een woord over JAMMER.

  1. Nee Marcel dat heb ik nooit gezien en kan technisch gezien ook niet. Leg me eens uit waar dat gebeurd? Stuur me een mailtje naar webmaster@ en ik zal er naar kijken. Daarnaast wil ik ook weten welke linkjes niet werken, want niet werkende linkjes dat kan ik in geen enkele browser reproduceren. Geef voorbeelden graag in plaats van negatief te zijn want daar kan ik niets mee. Vind je erg negatieve reactie dan ook slecht onderbouwd, tegen het afzeiken aan, en dat is ook heel jammer. Misschien een tip.. stop met het gebruiken van Internet Explorer 6 van 10 jaar terug en zet javascript aan.

   Tip: stuur deze meldingen naar WTK via ons contactformulier in plaats van onder een artikel waar het makkelijk verdwijnd tussen de rest.

  2. @ Admin
   Ik ervaar 0,0 problemen en heb zelfs het gevoel dat alles wat sneller , soepeler en overzichtelijker is ( terwijl ik geen wizkid ben en gewoon een ouwe pc heb .)
   Dit even als tegenwicht van de negatieve kritiek .

  3. Ook ik vind het eerder een achteruitgang ipv een verbetering.
   Het design wekt op mij de indruk dat dit het WTK-design van 2 versies terug is, hetgeen normaal gesproken bij een restyle niet de bedoeling is (met name de blauwe gradient vindt ik storend oubollig)
   Inzake de uitstekende balkjes: ik heb deze elders ook gezien, maar dan wel mooi uitgevoerd, hier ziet het er eigenlijk meer uit als een bug.
   Het nut van het ‘Volg de reacties Feed’ linkje in elke post ontgaat mij ook.

   Als mensen eerlijke feedback geven (en dus niet aardig zijn om het aardig zijn) vind ik dat je hier normaal op kunt reageren en niet diegene als afzeiker moet proberen weg te zetten. (en ik zeg dit uiteraard niet omdat ik Marcel nou zo’n fijn persoon vind)
   Ook melden dat iets technisch gezien niet kan terwijl iedereen ziet dat het wel kan is een beetje vreemd. Als je de opmerking van Marcel ook rustig had gelezen ipv meteen in de verdediging te schieten had je moeten zien dat deze niet gerelateerd is aan eventuele browser-bugs.

   Als je de aardige waarderingen van mensen die gewoon aardig willen zijn er tussenuit zou filteren zou de beoordeling van de wijzigingen naar mijn verwachting behoorlijk negatief zijn.

   De enige vooruitgang die ik eigenlijk zie is het statisch gepositioneerde boxje met o.a. de home-link.
   Als je hier nu ook een ‘naar boven-link’ bij zou zetten zouden alle reacties weer gewoon op 1 pagina kunnen zodat je niet heel vreemd bijvoorbeeld in eerste instantie slechts 1 reactie onder een artikel ziet en moet gaan bladeren om eerdere reacties terug te vinden. Gelijktijdig meerdere discussie voeren wordt door de onvindbaarheid van reacties ook ernstig bemoeilijkt.

   Beschuldig mij gerust ook van afzeiken, I really don’t give a f*ck.

  4. We stellen je mening bijzonder op prijs; toch blijft het zoals het is.. 🙄 En ik zeg dit heus niet om onaardig te worden gevonden..

  5. Misschien een goed idee om een geheel eigen onderwerp over de indeling van de website te maken en daar alle reacties op te laten komen.

   Aan alle reacties te zien (naar mijn bescheiden mening) doet WantToKnow Admin zijn uiterste best om eventuele problemen op te lossen of op z’n minst na te denken over alternatieven.

   Het is uiterst betreurenswaardig dat er hier mensen op het forum zitten die niet door hebben dat je nogal bot kan overkomen met je reactie en dat je daarmee alleen maar het slechtste naar boven haalt. (Wilden we niet de overgang naar een betere toekomst?)

   De beste stuurlui staan altijd aan wal! Verplaats je alsjeblieft eens in de kapitein die het schip bestuurt in zwaar weer!

   Marcel en Hashashin, ik vrees dat ik het gevoel van “afzeiken” ook meevoel met Admin.
   Het zou jullie sieren als jullie eens over je eigen woorden nadachten en voordat je op “Reageer” drukt, je eigen tekst even doorleest om te beoordelen hoe het overkomt op een ander.

   Ik hoop het beste voor jullie en voor ons allemaal! Want zo’n verlaagde discussiesfeer heeft deze site niet verdiend! En het is voor mij helaas zo (en misschien voor anderen ook) dat ik de reacties steeds meer en meer vermoeiend begin te vinden. Terwijl er ook heel nuttige reacties tussen zitten.

  6. De links in de recente comments op de voorpagina werken nu allemaal. Ook voor de comments die op comment-subpages staan.

  7. @Flits

   Misschien moet jij eens wat beter nadenken voordat je op de reageer-knop drukt.
   Als je de post van Marcel nogmaals leest zie je dat hij op een heel normale manier zijn mening geeft over de aanpassingen van de site. De reactie van de admin daarop is juist erg bot en grenst wat mij betreft aan het onbeschofte.

   Ikzelf ben van beroep webdesigner / webshopbouwer en heb ook mijn eerlijke mening gegeven. En ik mag inderdaad hopen dat ik een betere stuurman ben dan de admin.

   Verder trek je beter geen conclusies over hetgeen je niet weet. Elk woord van elke post van mij is bewust en doordacht. Als iemand zich gekwetst voelt door iets wat ik zeg, dan zal dat wel mijn bedoeling geweest zijn..

   Het is uiterst betreurenswaardig dat links-mensen zoals jij zich altijd moreel zo superieur voelen t.o.v. mensen met een andere mening en iedereen (op de man) aanvallen die niet dezelfde ideologie of mening deelt (of in dit geval dezelfde smaak heeft).

   (Ik trek hier ook even een conclusie die ik eigenlijk op basis van de verstrekte info niet met 100% zekerheid zou kunnen trekken..maar zeg eerlijk: je hebt Groen Links of PvdA of PvdD gestemd, toch?)

   Ik wordt zo moe van mensen die denken dat je altijd alleen maar aardige dingen tegen mekaar mag zeggen en dat als je het ergens niet mee eens bent je maar gewoon je mond moet houden (tenzij je het natuurlijk met Flits eens bent, dan mag je wel je mening geven, he?) ..

  8. @Guido
   vind je nog best wel aardig hoor en smaken verschillen nu eenmaal

   Ik vermoed echter wel dat er meer mensen zijn die de reacties liever op 1 pagina hebben. ( Hier zou overigens ook vrij simpel een knopje voor geplaatst kunnen worden ’toon alle reacties’ zodat bezoekers de keus hebben. )

   Misschien iets voor de enquête op de voorpagina om te kijken of daar bij meer mensen ‘behoefte’ aan is?

  9. Nou volgens mij kan de Admin best behoorlijk programmeren.
   Wat ik zo grappig vindt is dat hij met vergelijkbare grafische kleur en vormgeving komt aan zetten als waar ik in zou verzanden, het functioneel programmeren van knoppen is niet gemakkelijk, maar kleur en fleur daar moet je oog voor hebben, als iemand dat mooi doet; kleur combinaties, ik zie het wel, echter als ik een web pagina opbouw dan is dat bij mij ook altijd het allerlaatste, dusz de meest groffe kleur oplossingen, die ook wel hun charmes hebben, ik herken mezelf in de Admin kleuren, maar ik moet altijd mijn grafische Zussie raad vragen, voor de finishing verfijnde pastel touch, sommige Web Designer kunnen dat misschien wel in 1 keer, zowel grafisch als programmatisch.

   Toch vind ik het knap gedaan dat de Wtk site nu veel sneller soepeler binnen komt, dat is ook functionaliteit, ach en die harde kleuren, ieder z’n specialiteit, laat je niet ontmoedigen Admin, waarom niet voor de finishing touch met wat grafische kleur tips van Hashashin aan de gang?

   Je hoeft je uren toch niet precies binnen het afgesproken bedrag te laten vallen? Dat is investeren in je toekomstige vraag voor web design. Het is dusz meer Mijn Site geworden omdat ik er iets van mijn eigen aanpak in herken, kleuren als laatste en zo grof mogelijk in contrast, een mooie pastel oplossingen daar heb je weer andere typjes voor, werk een keer samen met elkaar en vraag niet bij voorbaat het onderste uit de geld kan, je hebt toch nog brood op tafel?

   Investeer in de toekomst voor de mooiste Sites Ever, met het Wtk keurmerk, Tessza heeft vast ook wel oog voor de kleuren, ik vind ze wel grappig grof nu, dat heeft ook wat, lekker ruig, niet zo soft alleen….

  10. @ HASHASHIN

   Love you dude!

   De duakiteit is weer aan top, de sneer is de shift-toon die steeds wordt gezet, heb zelf enorme lol op de reacties van Admin hier, heel erg toeristisch van opzet, een beetje site/forum bouw je altijd langszij de bestaande site, in test met verschillende browsers en thema’s. Niet iedereen is gelijk aan elkaar en heeft de zelfde oogjes, vaak moet je consessies dien bij je lezend publiek, hoe mooi de site ook kan worden, heb jaren lang als Full-Admin site/forums gedraaid en ontworpen als tech-graficus waar dit helenaal niks bij is, eerder een experimenteel lachertje, maar wie neemt dat nu serieus hier?!? Niemand… Hoe veel kennis je ook hebt of toe wilt stoppen, tis toch nooit goed, vooral die vermaarde CHATBOX.

   Ach de bestelde vis, bleek kip te zijn terwijl ik eigenlijk iets vegetarisch op me bord wilde hebben, niemand eil vernieuwing, alleen maar vast zitten in oude gewoontes, gewoon loslaten!

   Wie er niet mee eens is drukt maar op me knop, misschien gaat het licht dan wel uit for ever.
   😉

  11. Ik geloof heus dat jij die grafische & programmatische software skills hebt Paul.
   Weet je ik heb een pest aan kliekjes die elkaar al 25 jaar kennen en daar nog prat op gaan ook, bleeeeeh en de daarmee samenhangende belegen carnival ballorigheid.
   Voor mij is een sjet slap stick box een schrik beeld, dan komen er nooit meer frisse winden langs, in een besloten dark room gaat het stinken.
   Net als de achterkamertjes politiek van het cda.

   Zelfs No Agenda Adam heeft besloten om z’n duo presentator zo min mogelijk te spreken tussen de uitzendingen door, dat houdt alles fris en open toegankelijk.
   Er zijn maar weinig horeca bazen die een goede gast heer kunnen zijn.
   Een goede gast heer is het moeilijkste wat er isz…
   Een goede gast heer kan zowel de hoogste goden ontvangen als het laagste tuig van de riggel.
   Dat is de kunst volgens mij, om daar goed mee om te gaan vergt veel wijsheid en finger spitzen.
   Tien jaar terug dacht ik dat ik dat ook wel even kon, omdat ik toevallig een content manager kon installeren, dat viel bar tegen, ik moest nog een heleboel leren, over mensen, niet zozeer over software alleen, dat is niet genoeg…

   En nee ik druk niet op je Uit Knop Paul, je zorgt maar dat je hier Aan blijft, op scherp, we zijn nooit te belegen om bij te leren!

  12. Is hier iets veranderd? Leest wel vlot weg zo, ik vind het best hoor, no problemo.
   Zulke kleine aanpassingen zijn gauw gemaakt toch? Verandering, daar hou ik juist van, met de technologie en nieuwe snufjes die maandelijks uitkomen, zal deze site nog wel meer veranderingen ondergaan de aankomende jaren. Gelukkig maar, anders wordt het zo saai he allemaal.

  13. Zeven en zeuren het gaat de hele dag door.
   “Laten we blij zij met elkaar” – (meneer balkie in het eigen oog)
   Jah precies, is er wat veranderd dan?
   Zo kijk ik er ook naar, het laadt allemaal wat sneller, wel belangrijk.

   Zeur zeef zeiken met de Opposites
   http://www.youtube.com/watch?v=ok5xEEhoz6c

  14. Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen,
   Paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan;

   Indien, waar and’ren aan u twijf’len, gij uzelven kunt vertrouwen,
   Maar toch die twijfel aan uw trouw ook kunt vergeven en verstaan;

   Indien ge wachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbeiden,
   En, als een lastertong u treft, gij laster slechts met waarheid keert;

   Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden,
   En daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert;

   Indien ge dromen kunt – nochtans u niet door dromen laat regeren;
   Indien ge denken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alleen;

   Indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren,
   En rustig koers houdt, langs de klippen van triomf of rampspoed heen;

   Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken,
   Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot;

   Indien, als ’t werk van heel uw leven voor uw ogen wordt gebroken,
   Ge ’t weder opbouwt, met gereedschap deels versleten, deels kapot;

   Indien ge met de fondsen, door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen,
   Een bod naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar meer gewin,

   En ’t is mislukt… en al uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen;
   Uw hand grijpt weer de ploeg, en ge begint opnieuw bij het begin;

   Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen
   Uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor,

   Opdat ge nog een laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen,
   Waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel; Zet door!

   Indien ge met de menigte, maar ook met Vorsten kunt verkeren,
   Moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat;

   Indien welmenend vriend, noch fel verbitterd vijand, u kan deren;
   Indien een ieder voor u meetelt, maar ge niemand overschat;

   Indien ge nooit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen,
   Maar elke vliedende seconde naarstig arbeidt aan uw plan,

   Dan ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open,
   En wat oneindig meer betekent dan m’n zoon,

   Zijt ge een MAN!

   Bron: geen idee, wel heel erg mooi te noemen.

  15. Mooiste gediggie ever gelezen, in 1 zucht uitgelezen, wanneer is iemand een Man, lees het bovenstaande gedicht en je weet het, zou dat ook voor vrouwen gelden? vast wel, vrouwen die hun mannetje staan.

 17. Ikkuh zoekeh goeie goeroe die verder hellep in deze rarre werelt, iemand concluis?
  Ikkuh nie weet iemand hellep, graag, anders ik nie wete wattuh doen, moelijk moelijk…
  Isse nie ik isse nie wei, isse niets wa we denken, moelijk moelijk, ikke denke denke ma is nie denke, moelijk hoor. Sjeeses, es is was es is zonder moelijkheide, vaaaaghhh
  Zo wel te verstaan hier?

  1. Wees liefde, wees jezelf. Mooie tijd waarin wij leven. Alhoewel, er zijn nog vele conflicten in de wereld die uitgevochten of opgelost dienen te worden.
   It’s the time of aquarius.

  2. Helemaal vet, zulke dingen hoef je met Mohammed niet uit te halen ben ik bang. Jezus Christ, what a superstar en die Terminator, echt heel cool. Genoeg te lachen in de wereld. 🙂

  1. Mooi nummer ‘Miracle of Love’ van de Eurythmics…

   Dusz de techniek begint hierooooo ook al te flipperen op al die Liefde, ik ook nog steeds errug, zo zie je maar weer emoties en techniek kunnen elkaar wel degelijk beïnvloeden! Die Annie Lennox zingt dat het ook pijn verzacht, dat is waar, net Ome Henk in South Park clippie gehoord, ik hou wel van lompe humor maar vandaag resoneert Ome Henk nog niet erg bij mij, zou ik dan echt verliefd zijn? ben bang van wel…

   Eurythmics – Miracle Of Love
   http://www.youtube.com/watch?v=n5KUuuFzGSc

 18. JAAAH !!! Met z’n allen wijs doen. Hoe doe je dat en wàt is WIJS ? Ik denk dat wijsheid niets anders is dan LIEFDE maar dan met een ander etiket. Alle Wijzen uit onze oude en jongere geschiedenis waren een verpersoonlijking van Liefde en droegen, strààlden die Liefde uit. Die Wijzen waren ook maar mensen en wat zij konden, dat kunnen wij ook !
  Ik doe hier een warme oproep om met een prachtige tegenzet alle duistere klieken en hun hulpjes te slim af te zijn. Laat ons de grootste positieve kracht die er is tegenover alle haarp, chemtrails en ander spierballen gerol plaatsen.
  Die kracht heet LIEFDE. Het is een alles doordringende kracht waar de duisternis niet tegenop kan. Waarom denken jullie anders dat zij ons zo graag in angst gevangen houden, zodat de struggle for life elke Liefdevolle gedachte onmogelijk maakt ?
  Laat ons met z’n allen LIEFDE naar de Illuminati etc. sturen. Hoe, dat laat ik aan jullie verbeelding over.
  Succes en alvast gefeliciteerd met het resultaat.

  1. Ook in alle afschuw zijn wonderen mogelijk. Ik zag een jonge vrouw die net bevallen was in een onderduik kelder, die ogen van de moeder en die baby, ja, dat is liefde op z’n puurst. Als ik het weer tegenkom zal ik een link plaatsen ervan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.