Advertentie

Christusbewustzijn, liefdesveld of oorlogsgebied?


Deze schitterende doorgeving van Berry Vincenta plaatsen we weer even op de homepage,
zodat hij opnieuw de kracht van de boodschap kan uitstralen. Een fijn Paasfeest toegewenst..

redactie WantToKnow

Christus-mandala
Christus-mandala

x

Christusbewustzijn, liefdesveld of oorlogsgebied?

2014 © Berry Vincenta (4-4-2014)

 x

Het Christusbewustzijn is de Christuskracht,
  waarin al het leven in verbonden is

x

In het menselijk bewustzijn is  in de loop van de tijd een afscheiding ontstaan vanuit zijn eigen perceptie van eenheid, doordat hij de wereld van dualiteit moest betreden. Omdat de hoogste Schepper zichzelf bewust wilde worden van de diepste materie, is deze mens in zijn afgescheidenheid ook in de afgescheidenheid van de perceptie van religiebeleving gekomen. Vanuit dat punt is, vanuit het Hart, een stuk verbinding verloren gegaan wat uiteindelijk weer is teruggevonden; maar niet ieder mens heeft dit nog teruggeplaatst in het eigen  bewustzijn.

Vele oorlogen zijn gestreden vanuit religie. Vele mensenlevens heeft het gekost, uit naam van de hoogste Schepper. En daarin, in al deze zaken van afgescheidenheid in het denken, ligt nu de terugkeer naar die eenheid in het bewustzijn. Door in die eenheid te kijken naar het zelf. Maar daar waar oorlogsgeweld blijft voortduren in de persoonlijke binnenwereld van de mens, daar zal niet die eenheid bereikt kunnen gaan worden, die door het Christusbewustzijn wordt gevraagd.

ChristusDaarom worden hele groepen bewuste mensen aangestuurd om al diegenen, die zich dit nog niet bewust zijn in hun eigen Hart, bewust te maken… en dat ook zij de verbinding kunnen maken vanuit dat eenheidsbesef, en de Christuskracht weer leefbaar in het eigen persoonlijke leven te maken. Al die groepen die daarin werkzaam zijn, zullen deze mensen mee gaan nemen, om dat bewustzijn opnieuw te doen wekken…. op een diepere laag..

De liefde in het Hart, is een liefde die vanuit een ander trilling de wereld in wordt ingestuurd. Maar de liefde zoals velen die hebben gekend in de loop der eeuwen, zoals hij vaak geprojecteerd is vanuit het menselijk persoonlijk bewustzijn naar de wereld om hen heen, is gekleurd geworden door het persoonlijk ervaren in dat leven. De verkleuring bracht een zuivere kosmische  vorm tot een misvorming van dat wat de bedoeling is. Het vroeg en vraagt tijd..

Ook daarin zit de terugkeer, de terugkeer naar deze bedoeling en diep uit het Christusveld vanuit het Christus- bewustzijn, worden de Meesters maar ook de discipelen van de Meesters en aspirant-discipelen en apostelen in groepen in deze wereld in werkzaamheid gebracht. Al jarenlang hebben zij ook vanuit stilte  het denkvermogen in zichzelf hoog gehouden, om het Grote plan te helpen creëren..

Zij hebben steeds geweten van de bedoeling van deze Schepping, hebben steeds geweten van de voortgang van deze evolutie en daarin ook hun eigen diepste verantwoordelijkheid gevoeld.. Waarin er een overgave moest komen aan dat leven dat gevraagd werd, en bezielt te gaan worden, vanuit het hoogste wat een mens innerlijk kon bereiken.

Deze mensen, al deze mensen, die door die enorme dienstbaarheid in deze wereld werkzaam zijn, zijn mensen die in die diepe verbinding vanuit het Christenbewustzijn wezenlijk het plan op deze aarde helpen herstellen. Met andere woorden: daar waar het plan dreigde te ontsporen vanuit Schepping, vanuit evolutie, vanuit de Hoogste bedoeling, zijn o.a. al deze mensen aangezocht, vanuit dit krachtige punt werkzaam te willen zijn. In deze tijd komen steeds meer van dit soort groepen naar buiten. Zij worden geacht naar buiten te treden, omdat zij binnenwerelden zichtbaar moeten maken.

cosmicchrist
‘Cosmic Christ’- © Alex Grey

x

Niet meer in  stilte werkzaam te willen zijn, maar door de zichtbaarheid in het levensveld van het dagelijks leven, de mensen te tonen waar het wezenlijk om gaat. Vanuit die verbinding en  eenheid de Christuskracht te leven en wanneer de Christuskracht werkelijk levend wordt gemaakt in een menselijk leven, zal die mens een andere trilling vertegenwoordigen. Zal die werkelijk het Kosmische huwelijk vanuit het Hart met de Christuskracht aangaan.
En zal vanuit dat punt zichzelf innerlijk steeds weer opnieuw naar dat punt dienen te brengen, zodat het denkvermogen op dat niveau van verbondenheid in dit Christusveld in diepe aandacht blijft, waardoor vanuit die energie, ook datgene op deze aarde werkelijk tot in de diepste diepte vorm gaat krijgen, vanuit deze evolutie. Van binnenuit..

En door de drang achter evolutiekrachten.. Daarin wordt ook ieder mens die in deze nieuwe tijd het bewustzijn zo geopend voelt, aangespoord… er zal steeds meer sensitiviteit   ontstaan, waardoor er ook steeds meer vernieuwde denkbeelden, vernieuwde innerlijke visies zullen ontstaan,  en ook oude dogma’s kunnen verdwijnen. Dogma’s die kaders hebben betekend. Dogma´s die nodig waren, omdat mensen moesten leren vanuit kaderwerking, zichzélf te bevrijden, uit dat wat de beweging in het leven tegen dreigde te gaan.

Wilka Zelders © 2013 "Golf na golf van vloeibare lichtenergie brengen mij in beweging, treden zelfs de meest duistere kamers van mijn hart binnen. De ogen van mijn innerlijk kind vliegen wijd open en alle spanning smelt weg als sneeuw voor de zon. Oh, hoe heerlijk is het om deze magische wereld van golfvormen binnen te treden en mijn hart en ziel te laten reinigen. Ik ben een kind van god en ik ben hier om te spelen."
(Wilka Zelders © 2013)
“Golf na golf van vloeibare lichtenergie brengen mij in beweging, treden zelfs de meest duistere kamers van mijn hart binnen. De ogen van mijn innerlijk kind vliegen wijd open en alle spanning smelt weg als ‘sneeuw voor de zon’. Oh, hoe heerlijk is het om deze magische wereld van golfvormen binnen te treden en mijn hart en ziel te laten reinigen. Ik ben een kind van god en ik ben hier om te spelen.”

Hartevrijheid
Doordat een mens het nodig heeft in zijn groeicurve te kunnen bewegen, zijn oude kaders daarin op dit moment in het leven van een ieder mens, op deze aarde, niet meer de weg. Vrijheid is daarin van belang maar ook innerlijke Harte-vrijheid. Vrijheid vanuit beleving in religie. Vrijheid in een innerlijke diepe verbondenheid met de manier waarop de mens God ziet, de Schepper ziet, of dat wat  men daar ook voor naam aangeeft. Daarin, door die bevrijding, de ander ook te zien in al zijn eigen vrijheid. En in deze vernieuwing van verbinding maken, vanuit het goddelijkheidsbesef in ieder ander wezen, zal daarin ook een ander soort respect gaan ontstaan.

Zullen er oude dogma’s, oude doodlopende wegen van mensen die zochten naar veiligheid binnen religie, ook opgeheven gaan worden. Want deze doodlopende wegen zijn inmiddels genomen en belopen en iedere stap die daarop gezet is heeft bewustzijn gebracht, heeft ervaring gebracht, heeft zodanig bewustzijn al kunnen brengen, dat er op bepaalde  punten ook werkelijk een einde aan kwam. Maar er zijn nog groepen op uw Aarde die deze weg nog niet helemaal gelopen hebben en  vanuit die kadervorming zichzelf nog bewegen.

Maar ook daarin zal binnen de collectieve kracht innerlijk de behoefte komen, om die ultieme vrijheid te voelen in beleving van de  ‘eigen’ religie. Maar ook dit te geven, terug te geven aan de ander in dat Heilige leven. De Christuskracht en het Christusbewustzijn is een energie die steeds weer zichtbaar wordt, heb ik u gezegd. Die steeds meer gezien kan worden vooral ook door mensen die daar heel gevoelig in zijn en die op een andere manier de wereld in kijken en waarnemen.

De Christusenergie op zich kunt u via uw eigen ogen naar buiten laten stralen. Als uw Hart zich volkomen in overgave heeft verbonden met de Christusenergie, met de Christuskracht die u allen zo goed kent in uzelf, dan zal deze energie werkelijk via uw ogen de wereld in stromen en zal de ander dit kunnen ervaren,bewust of onbewust… Vanuit die enorm krachtige contacten die u dan maakt, zult u   duidelijker werkzaam zijn. Een ieder op zijn eigen manier.

Liefde is altijd de basis..
Liefde is altijd de basis. Altijd zal liefde ook om vrijheid vragen. Liefde vraagt niet om gebonden zijn maar, vraagt om verbondenheid. Vraagt om werkelijk verbonden te zijn in verbinding met vrijheid, en wanneer vanuit die vrijheid de persoonlijke en collectieve bezieling een werkelijke nieuwe plaats in zal gaan nemen in deze evolutiegang, dan zal er, vanuit die nieuwe energie die dan zal gaan stromen, een andere basis worden gecreëerd door de collectieve aandacht.

Een aandacht die niet meer persoonsbelang kent, maar die steeds vanuit de groep denkt. Die steeds vanuit de groep ook beweegt. Die steeds vanuit het ‘Wij-principe’ het overzicht bewaakt en niet meer verdwijnt in persoonlijke belangen. Die steeds de kracht van de mens innerlijk dreigden te verkleinen.. Ook die weg was nodig. Ook die weg van groei is zeer nodig, om daarin het Zelf te leren kennen; maar in deze periode van evolutie zit daar werkelijk en wezenlijk een ander groeicurve in.

White_RoseDaarin wordt van ieder mens die zich bewust is van deze nieuwe tijd een andere manier van kijken gevraagd zo u niet al anders keek. Ook een andere manier van denken wordt aan u allen gevraagd. Wanneer u zich dit realiseert, u zich ook realiseert in het leven van alledag steeds uw eigen gedachtegoed  te bewaken. Het denken hoog te houden, vanuit een enorme nieuwe scheppingskracht te wéten dat vanuit dat hoogste denkvermogen u verbonden bent in de Christuskracht.

U verbonden bent in het hart van het Christusbewustzijn en vanuit dat punt ook de energie kunt ontvangen die op dat moment ook via u werkzaam en werkbaar wordt. U allen heeft daar een eigen plaats in. Wanneer u dit ook vanuit uw eigen Zelf kunt aannemen en kunt ervaren, kunt u hier vanuit vrijheid uw eigen conclusies aan verbinden.

Maar nogmaals, liefde zal altijd de basis en de worteling dienen te zijn. De worteling van dat wat de Christuskracht in deze periode van deze evolutie neer wil laten op deze wereld in het weefsel van deze Aarde, vraagt een hele sterke ondergrond, vraagt een stevige sterke bodem, een bodem waarin het ook werkelijk vormen kan krijgen, dat wat op dit moment in het leven vorm wil gaan krijgen.

Het keert om naar een totale nieuwe wereld.

Het keert om vanuit bewustzijn naar een andere manier van leven.

De bewustwording in dat bewustzijn is van het grootste belang en ieder mens is daarin belangrijk, weet dat. Ieder mens op zijn eigen plek is daarin van belang om zijn eigen werkbaarheid daarin ook aan te willen nemen en uit te willen voeren. Juist vanuit de overgave aan dat Christusbewustzijn, vanuit de eigen Christuskracht die u allen in u draagt, geeft u vanuit uzelf ook daarin vorm. Verbindt u dus steeds, vanuit die onvoorwaardelijkheid, vanuit een weten vanuit het plan. Vanuit een weten vanuit de lichtkracht in uzelf, vanuit een weten dat wanneer u in het leven van alledag een mens tegenkomt die oorlog voert met zichzelf, dat deze mens daarin liefde nodig heeft.

spirit and light uniteNiet direct licht, want licht uitvergroot het donker. Maar liefde, liefde om te helpen doorstromen, te helpen helen, te helpen begrijpen, te helpen bewustzijn te krijgen over dat wat daar uit evenwicht is. Dan zal ook die mens middels zijn eigen pijn zichzelf leren te verheffen, naar een ander bewustzijnsniveau, en via het hart de wereld in kunnen kijken, door de Kracht die IS en die draagt. Steeds opnieuw zal deze Kracht verbonden zijn met het enorme licht wat u allemaal in uzelf voorradig hebt.

Deze Kracht zal door dit licht zich diep kunnen aarden in het Aardse weefsel. Dit licht zal in het Aardse weefsel ook de hoge entiteit van Moeder Aarde helpen, haar eigen evolutieweg te kunnen gaan vanuit Haar eigen plan. Vanuit die energieën  bent u allemaal werkzaam. Volg de weg van vertrouwen in uzelf daarin en deel uit, datgene, wat uw eigen visie is… Deel daarom wat uw eigen waarheid en waarneming is. En koppel dat met elkaar, aan elkaar… Deel op die manier de energieën vanuit allerlei verschillende richtingen, zodat ook dát tot een eenheid wordt gebracht.

Zodat ook deze spiritueel afgescheiden delen weer tot eenheid worden gebracht, want ook in de spirituele wereld zijn afgescheidenheden zichtbaar. Wanneer dit door bewuste mensen wordt gerealiseerd en erkend, kan ook hierin weer een bepaalde eenheid ontstaan. Wanneer wordt geaccepteerd dat eenieder zijn eigen aandeel en kleur daarin draagt. Respecteer dat wat u zelf in uzelf heeft meegenomen in dit leven en leef en beleef dan dat leven..! Uw eigen bezieling, uw eigen trilling in Christuskracht en de onvoorwaardelijke Liefde die de altijd bepalende factor is..! En zal zijn.

Mijn zegen.

 

“De met Licht gevoede verantwoordelijkheid, van ieder mens,

de Christuskracht te verstoffelijken

In het alledaagse leven:

 

“Door met het eigen verbonden hart,

Het collectieve hart te bevruchten,

Met Liefde, ontvankelijke Liefde

In bewogenheid met het Leven en Zijn bedoeling erachter..

Loskomend uit verdwazing,

Gaande naar gerichtheid,

Kosmische verschuivingen

Andere verbindingsdraden

Zijn vrijgekomen..

 

Daar, waar het Licht steeds meer vermogen krijgt,

Zal duisternis zichtbaarder zijn,

De Christuskracht

Zal deze 2 schijnbare tegendelen,

Verbinden tot 1 transformatiepunt,

Uit Liefde, door Liefde, om Liefde

 

Laat uw systeem zich verheffen

Om zich in al zijn cellen te herinneren :

Via mij en o.a. mijn ogen kijkt de Christus de wereld in,

Om stoffelijk te manifesteren,

Liefde ..

 

 In het Hart groet ik U !

53 gedachten over “Christusbewustzijn, liefdesveld of oorlogsgebied?

 1. Wanneer je de term “Meester” beziet slechts vanuit het perspectief dat iemand de “kunst” beheerst, krijgt “Meester” ineens een hele andere betekenis. Aanreikingen gevend om inzicht te helpen verschaffen aan elkaar vanuit gelijkheid.

  1. Allaya, het meesteren van, komt uit het Frans Maitre, maîtriser het meesteren van, bij de Artisans was de gene die het vak volkomen beheerst, dus onder de knie had, een Maitre, daar bij hoorde ook alle égards, het luisteren naar, en de Maitres vormde de Gilden, ook bij de Chinezen maar daar was het dan Maitre Te, broeder, bij de Franc Maçon, komt dit ook veel vuldig voor, Maitre van ?, in wezen is het op gelijke voet staande leiding geven, groet.

  2. jenne, dank voor je aanvulling. Mooi om te zien dat bepaalde taalbegrippen blijkbaar ontstaan uit hele praktische werkwoorden. Dan krijgt het meteen ook een heel ander gevoel.

  3. Meester is een titel voor iemand die een hoog niveau van expertise heeft bereikt. Soms wordt iemand die nog bekwamer is, grootmeester genoemd.

  4. Voor mij was het een inzicht om het woord “meester” zo te zien. Ik had het voorheen altijd begrepen als leraar, iemand die je dingen kon vertellen waar ik geen weet van had. Maar ook het moeten luisteren naar iemand die meer weet dan jijzelf.

   Echter als je de term meester bekijkt vanuit de wijze waarin het bedoeld is, betekent het niet meer of minder dan beheersen van een onderdeeltje en die beheersing is een uniek en persoonlijk proces, veelal gekoppeld aan je eigen levenslessen.

   Gisteren kreeg ik de tip het boek Spirituele psychologie van Steve Rother te lezen. Daarin worden 12 primaire levenslessen uiteengezet. Ik heb het boek, samen met nog 4 andere van zijn hand, besteld. De intro ziet er iig veelbelovend uit.

  5. Allaya, sommige psychologische boeken, zeker die over spirituele psychologie handelen, is goed om te lezen samen met een echte psycholoog, niet zo’n zelf benoemde swamneus, je kunt je zelf volkomen op een dwaal spoor zetten, als je niet weet welke weg je in moet slaan, er zijn veel doodlopende wegen, en dat is frustrerend,
   begrijp je wat ik bedoel, ook hier gaat het over de Maitre en leerling, vriendelijke groet.

  6. Ja, ik snap je waarschuwing, dankje jenne. Goed in gedachten houden dat het de persoonlijke meesterschap van een ander is, niet de mijne 🙂

 2. What’s happened to you
  You used to look so tired
  Now there’s a spring in your step
  And your words are on fire
  Did you hear some great secret
  Did the words ring of truth
  Did you rise from the ashes
  What’s happened to you
  la la la…

  Where the four winds meet
  The world is so still
  The waves are not pounding
  And the hungry are filled
  Our shadows have crossed here
  Where the sun touched the ground
  The gathered are singing
  what a beautiful sound
  They’re singing
  la la la…

  What’s happened to you
  You used to be so unkind
  You used to curse at this poor world
  So what changed your mind
  What stirred such compassion
  Is a mystery to me
  I don’t know what’s happened
  Oh, but I like what I see

  Where the four winds meet
  The world is so still
  The waves are not pounding
  And the hungry are filled
  Our shadows have crossed here
  Where the sun touched the ground
  The gathered are singing
  what a beautiful sound
  They’re singing…….
  http://www.youtube.com/watch?v=b6HD3pdtmSU

 3. Een storende fout, in een van de laatste alinia, via mij en o.a. mijn ogen kijkt Christus de wereld in, ik heb ooit de stelling geplaatst dat mijn voor ouders via hun genen die zich in mijn lichaam bevindende Genen/DNA via mijn ogen mee kijken, en me zelfs beinvloeden.
  Christus kan dus alleen mee kijke door de ogen waar zijn genen/DNA deel van uit maken, lijkt een futileit maar is het niet.

  1. Psychologie is nooit af.
   Vandaar is er God zij dank de Gnosis.
   Dus zoals eens gezegd : “Niet ik maar de Christus in u”.

   Grty, Wim

  2. Wim Warbout,
   Ja met de ogen van een Gnostisi misschien wel, maar ik behoor niet tot dit geheime genoodschap van vroeg Egyptische Christenen.

 4. Ontwaken in het Nu. Dit komt uit een interview met Leonard Jacobson, het stond in Spiegelbeeld van september 2012. “Een aspect van het leven in het Nu is dat we door een proces gaan van herkennen, erkennen en bekennen van wie we zijn geworden. En als we de waarheid over wie we zijn naar de oppervlakte hebben gebracht is het nodig om naar onszelf te kijken zonder oordeel. We moeten de volle verantwoording nemen voor alle aspecten van onszelf die we hebben getracht te veroordelen of hebben we willen verstoppen. Het geeft een diepe ontspanning als we voorbij kunnen gaan aan alle oordeel over onszelf en anderen. Een ander aspect is onderdrukking van emoties. Onderdrukte emoties zullen voortdurend “getriggerd’ worden. En geprojecteerd op de tegenwoordige tijd. Deze onderdrukte emoties houden ons op een bepaalde manier gevangen in een pijnlijk verleden. We moeten ons niet verliezen in anderen. Oppassen voor verstrengeling. De pijn niet overnemen.”

  Dit vind ik veelzeggend i.v.m. het Christusbewustzijn. Als je niet meer hoeft te oordelen of veroordelen, als je kan zeggen “ik ben wel IN de wereld, maar niet meer VAN de wereld. Als je iedereen gunt wat je jezelf ook gunt, zowel vriend of vijand, als je weet dat alles EEN is, dat we allemaal deel zijn van het Goddelijke, niemand meer of minder is dan de ander. Als je weet dat we allemaal Ziel zijn, en dit aardse lichaam hebben aangenomen om te leren om ten diepste Lief te hebben omdat Liefde Leven is, en Leven Liefde, en als je dit in praktijk WIL brengen met de intentie dat het Universum je hierbij helpt. Dat is volgens mij Christusbewustzijn. Want dan heb je het Licht in jezelf ontstoken, en dan kun je het ook verspreiden. En dat is de bedoeling van het Christusbewustzijn. Want we kunnen alleen onszelf verlossen, dat kan niemand anders voor ons doen. Alleen wijzelf kunnen de wereld veranderen, niemand zal dit voor ons doen. Dit moet vanuit ons hart, want alleen ons hart heeft contact met de Ziel, we kunnen, omdat we dit niet voor niets hebben gekregen ons verstand bij gebruiken, maar dan is het de bedoeling dat: “denken, voelen en doen synchroon verloopt, zodat het EEN wordt. Dit heet ook wel thuiskomen in jezelf, of zelfrealisatie en heeft alles te maken met Christusbewustzijn.

  1. Alice je gaat volkomen voorbij aan Darwin, en zijn evolutie leer, origien of the species, we zijn al millioenen jaren bezig naar een bewust zijn te groeien/evolueren, en daar heeft de mens geen storende high priest bij nodig, we doen het zelf wel.

  2. @ alice
   Ik kan een heel eind met je mee lezen en opeens verlies ik het verhaal dat je vertelt. Alleen je hart heeft contact met je ziel?? Daarmee zet je de ziel buiten jezelf !We kunnen alleen onszelf verlossen ?? waarvan denk ik dan?Je praat over vriend en vijand ?? En dan dat iedereen gelijk is?Dan bestaan die klassificaties dus gewoonweg niet toch?
   De manier waarop je hjet christusbewustzijn beschrijft is gewoon het boedistische satorie. In mijn optiek gebruik je te veel woorden om te zeggen wat je voelt , een goed verstaander heeft immers maar een half woord nodig.

  3. @ jenne
   Het is de evolutie theorie !! Geenszins een bewezen leer, en al helemaal niet op spiritueel vlak toch? het handelt slechts over de biologie. Bovendien heeft Darwin zichg verre gehouden van de mens als soort , in zijn theorie gaat het over algemeenheden en slaat hij de mens over . Hij was wel zo wijs zich niet aan het probleem van het ontstaan der menselijke rassen ( die geenzins minder aan elkaar zijn ) te branden!

  4. MARCEL, dus jij gaat er van uit dat de mens ” ongeacht kleur of ras ” buiten de evolutie is gebleven in die millioenen jaren dat we waarschijnlijk op deze planeet rond lopen, voor en over die conclusie hebben we toch Darwin niet nodig, dat sommige kadaver religien deze evolutie afwijzen om dat ze er van uit gaan dat onze civilisatie +/- 5000 jaar bestaat, en al helemaal het Aap-Mens verwantschap ontkennen.
   Ook ons brein de hersenen maken deel uit van onze biologische lichaam, en toen we de rede kregen toebedeeld, ging er iets in ons groeien, onze ziel werd uitgegraven en verdiepte zich gedreven door het bewust zijn, voor de rest ben ik het roerend met je eens, groet.

  5. Uhm Jenne, het is een evolutie theorie.
   De grootste kul op aarde!

   We leven in IT: Intelligent Design.

 5. Mijn vader heeft in één van zijn vele schoolschriften, mij nagelaten, geschreven waarom het voor hem onmogelijk was om in een god van het goede en de liefde te geloven, en dan in het kort al de parasieten in de natuur aanwezig, de Koekkoek, de wesp die zijn larvje plant in Vlinderrups, en deze larv dan rustig de rups van binnen uit op eet maar zo dat de Rups blijft leven en zijn lichaam vers voor consumptie blijft, deze beesten moeten zijn geprogrameerd om dit te volbrengen, dan het voortdurende eten door roofdieren, van het liefs zwakke jonge dieren, ook die volgen de programma’s, en daar volgt ook uit de enorme frustratie en het psychise lijden van deze geconsumeerde dieren, en inderdaad daar is niets liefs aan, en dan laat hij de mens nog buiten deze beschouwing, zo als het doodknuppelen van honderd duizende baby zeehondentjes, ga er maar aan staan en verkondig je geloof in de Heiland, van liefde, ik twijfel weer eens.

  1. Dat bedoel ik Jenne, met Gnostiek.
   Dat is niet zoals jij zei van de eerste twee eeuwen na Christus want Jezus was zelf
   een Gnostisch/wijsheid leraar. Maar is kennis vanuit het innerlijk.
   lee b.v. de vondsten van de Nagh Hammadi rollen.

   Enkel, exoterisch gezien kom je daar niet uit. Maar esoterisch (vanuit het innerlijk) wel.

   Groetjes, Wim 🙂

 6. Leuk artikel, met deze aantekening dat er geen God/schepper buiten u zelf bestaat.
  Ieder mens creeert zijn/haar eigen schepping/universum in het universele veld van Liefde.

  Aangesloten op liefde, creert de mens zijn eigen land of milk and honey.
  Natuurlijk ziet die mens levend vanuit liefde parallele Universums van andere mensen die andere keuze’s hebben gemaakt en zo hun eigen universum vorm geven.

  Mensen kunnen kiezen om arm te zijn, om miljonair te zijn, om alleen te zijn of met een groot gezin vrienden en kennissen te leven.

  It’s just about choice.

  1. je hebt het over “Liefde” Maar juist het Goddelijke (God) is “Liefde”.

 7. Beste mensen, een heel duidelijk en mooi artikel, het heeft ook veel aansluiting met wat Jezus vertelt en uitlegt in zijn 9 Christus brieven. waarin Jezus ingaat in zijn werkelijke leven op aarde, en zijn woorden die verdraait zijn door de geschiedenis heen, en waar Jezus ook verteld over het Christusbewustzijn, en de materie waar Jezus op in gaat, en wie en wat God werkelijk is. over zijn kruisdood, en zijn vermeende opstanding uit de dood(zijn fysieke lichaam) terug te krijgen, er gaat erg veel wijsheid en kennis uit de brieven, een inzicht hoe wij als mens kunnen worden.
  als ik hier mag, dan geef ik graag de verwijzing naar de Christus brieven.
  http://www.christuswijs.nl daar zijn de brieven te downloaden.

  1. het zijn niet Christus brieven, maar aan ChristusBewustheid dragende Jezus toegedichte uitspraken …

   ChristusBewustheid wordt verworven en gesublimeerd door Dienstbaarheid aan Al-Dat-Is

 8. Beste mensen even dichter bij huis blijven, Christus is niet meer, maar Judas is nog steeds onder ons !
  De vrouw van Freek de Jong, Hella de Jong, komt met een verhaal over haar Joodse familie, uit het verleden van 40-45.
  Haald daar bij Wilders aan, even over het hoofd ziende dat Wilders ook een Jood is van wege zijn Joods Indonesiese moeder Meier genaamd.
  Wanneer kom ik eens aan de beurt, ik heb ook wel iets te vertellen, over geredde Joodse onderduikers door mijn familie, en omgekomen familie in concentratie kampen, en uiteindelijk de misdraging van niet eens bedanken door deze onderduikers, later dubbel en dwars goed gemaakt door leden van de Joodse raad die hier van op de hoogte waren, en zich schaamden over het gedrag van de geredde Joden door mijn familie.
  Persoonlijk denk ik dat we NU het verleden moeten laten rusten, en ons bezig houden met wat de Joden zich nu weer op nieuw aan het aandoen zijn, want alles heeft een prijs, dat had Judas moeten weten !
  Prettige Paasdagen, en alle meisjes een nieuw jurkje !, Jenne

  1. Mensen de naam Jezus was gewoon iemand die in liefde mensen magnetiseerde en kon voelen wat iemand mankeerden.Hij zal ook kunnen uit treden. Hij was een groten bewustzijn. En dan zie je dat niets is veranderd want als nu iemand dit heeft en in liefde het werk doet is / hij of zij\ gek.In die tijd waren er zoals je ze nu noemen priesters en die hadden het voor het zeggen. Deze ruide de mensen tegen hem op.Zij waren het die bang waren dat de mensen niet meer naar hun zouden luisteren en hun macht zouden verliezen.Dus opruimen want dat kon toen niet en ook in deze tijd niet.Kijk maar naar Mandela toen hij nog leefde en die kwam voor de rechten voor zijn volk op.Geniet van alles wat het leven je bieden kan bieden blijf altijd sterk en laat je zelf met niets wat jou niet ten goede komt op dwingen.

  1. Wie denkt dat geLOVEn alleen naar kerk (gebouw) gaan is en meent de regeltjes en wetten van de hun religie gehoorzamen. Behoort ook maar naar het volgende Youtubefilmpje te kijken:

   A Girl’s Message to All (Christians). (4:13 min.)

   Bij mij ….is het kwartje gevallen.

  2. Dat meisje heeft gelijk Lezer,
   Men zal na dit leven niet vragen of je wel ter kerke ging.
   Als er al iets gevraagd wordt, is het hooguit: “hoe heb je geleefd”.

  3. Een geloof, een religie, een dogmaé, zelfs een politieke ideologie, maakt van de mensen aanhangers en slaven.
   Kijk eens hoe verslavend erger als drugs, het gebruik van de moderne technieken zijn, communiseren is er niet meer bij, een ras van starende éénvingerige wezens zijn er aan het ontstaan, ze denken dat ze in contact staan met de hele wereld, in wezen is het een illusie een zelf begoocheling,
   het begin van het einde van de wereld die wij ooit gekend hebben.
   Neem ze hun kunst pijnappel af, en ze worden zielsziek, daarom de Islam overheersing gaat verzanden in deze technische wonderen, zeker analfabeten
   worden door die wonder wereld volkomen afhankelijk, en gaan hun God vervangen door deze nieuwe Zionistische God, zo is het voor zien, dat is de eindtijd, een chipie mensheid!

  4. It’s the same old song.
   Chippen is van alle tijden (verdeel en heers) zoals een sofinummer, banknummer, een tattoo, een adres, een identiteit bewijs, verzin zelf maar.
   De hindoes plaatsen een stip op hun voorhoofd als eeuwigeherinnering daaraan.

   Jenne zelf zonder geloof kon wetenschap nooit ontstaan. Daarom is wetenschap ook een geloof.
   Want wie aan de waarheid twijfelt …daar begint alle geloof.
   Waarheid kan alleen vanuit het goede (nut voor iedereen) voortkomen.
   Het is zoals Guido zegt het Christusbewustzijn is weggekaapt. Inmiddels is dat ook met de wetenschap gebeurd( altijd uit eigen belang, door reputatie in de wereld en door het grote geld).
   Wetenschap heet daarom ‘de kennis van goed en kwaad’. Geen wetenschap ook geen chippie, ook geen bankenkartel(geldindustrie), ook geen wapenindustrie, ook geen voedingsindustrie, ook geen farmaindustrie, ook geen stralingsindustrie, ook geen chemische industrie, ook geen weer(milieu/opwarming)industrie, geen dna(gmo)industrie, verzin zelf maar.
   Wetenschap kent dus de twee kanten van het gelijk. En wie gelijk heeft of krijgt is toch de baas?

   We geloven in de hypocrisie van mensen en daarom is ‘de evolutietheorie van Darwin’ koren op de molen van de macht hebbers.
   Darwins theorie zien zij dan als een recht: om iemands hersens in te slaan. Want dat bevestigt toch hun denken van ‘ik ben toch de sterkste en slimste en door natuurlijke selectie mag ik dat.
   Die theorie is net zo’n zinsbegoocheling als iemand die roept: ik ben de uitverkorene hier op aarde.
   Daarom is theorie van Darwin een vernietigingstheorie.
   Het houdt leven niet instand het wil leven vernietigen. Opzouten die Darwin.

  5. Lezer, veel word je duidelijk wanneer je de moeite neemd om het door de ouden ( Grieken ), beleide geloven in, de Metempsychosis !
   Of het denken van Stoa, Zeno leerling van Stoa, die het stoïcijns neer zette, onverstoorbaar !
   Wat Darwin betreft, ja zijn denken vind ik duidelijk en kan ik ook heel goed begrijpen, het in stand houden van de soort, de voortplanting, de evolutie !

  6. Jenne bedankt voor jouw reactie.
   Ik heb weinig op met denkers en filosofen.
   Een uitzondering heb ik voor Swedenborg.
   Als je logica met metafysica kan verbinden dan ben je voor mij een kei.
   En dat kon Swedenborg als geen andere.
   Hij wordt niet voor niets de Buddah van het Westen genoemd.
   Groetjes.

  7. Lezer je kunt niet het beste wat de mensheid heeft gewrocht afdoen als niet belangrijk.
   Jouw Swedenborg is alleen maar het verlendstuk, van alles voor hem, zelfs de quantemfysica, waar de logica uit voortkomt, heeft in wezen niets uitstaande heeft met metafysica, wat over fysika handeld, jij hebt het hier over een anachromisme, verder was Swedenborg eigenlijk meer théosoof, van daar misschien dat Buddha gevoel, volgens weldenke mensen uit zijn tijd, was Swedenborg geestes ziek, hij zocht het mystieke, niet altijd de reine filosofy van alles, ja en dat trekt altijd mensen aan, denk aan madam Blavatsky.

  8. Je hebt het nog niet door Jenne: het geheel is meerdan de som der delen.
   Maw de splitsing metafysica en logica is een verzinsel van mensen.
   Die scheiding bestaat niet. Maar hoort bij het spel: verdeel en heers.
   Wat is geestesziek? Propaganda om iemand monddood te maken omdat je bijvoorbaat weet in de discussie dat je het van hem gaat verliezen. Want dat is toch de reden: een geesteszieke moet je mijden als de pest?
   Waarom zou het geloof in God de wetenschap in de weg staan?
   De enige reden die ik kan verzinnen is dat een wetenschapper van alles mag verzinnen zelfs ‘dood’ en ‘verderf’ zonder dat die wetenschapper enige vorm van ‘verantwoording’ hoeft af te leggen voor zijn daden.
   Ik heb zijn werk gelezen. Ik heb hem niet op fraude of leugens kunnen betrappen.
   En het is gek dat zijn tijdgenoten hem als geestesziek te bestempelen.
   Zelfs de psychologie en psychiatrie moest nog uitgevonden worden.

   Vele wetenschappelijk werk zal de tand des tijds niet doorstaan en oplossen in de eeuwigheid alsof het nooit bestaan zou hebben.
   Maar Swedenborgs filosofisch/theologisch werk is ongekend.
   Ik hoef je niet te overtuigen…. als je er klaar voor bent kun je dat lezen en dan… begrijpen.
   Een open mind moet je er wel voor hebben. Want wat een andere over hem zegt zal voor mij een rotzorg zijn.

   Trouwens ik heb de in druk dat je de Oudgrieken hoog heb staan als de bakermat van de westerse beschaving.
   Nou ik vind eerder de Oudegyptische beschaving veel meer op die van ons lijken.
   Ook al noemen wij ze heidenen zijn wij dat dan ook niet veel anders?
   Wij noemen hun geloof een mythe. Raar omdat onze kennis over God daar vandaan komt.
   Amen is afgeleid van Amoen(hebreeuws voor god Amon).
   Zij kenden ook monotheïsme. Zij hebben farao Ankenaten en wij Jezus Christus.
   Ook hun geloof is tegen einde beschaving volledig vernietigd. Ook bij ons is het geloof compleet vernietigd, maw onze huidige beschaving loopt ten einde.
   Amen: het zijt zo; zo is het; zo was het altijd geweest. Het geloof: het Woord kan nooit vernietigd worden want de restanten van het geloof worden altijd in stand gehouden en verkondigd door een groep die wij als heidenen beschouwen en hoe… als een dief in de nacht.

   Trouwens voor een geesteszieke heeft hij veel bewonderaars:
   o.a. Goethe, William Blake, Carl Jung, Helen Keller, Borges, Strindberg, Emmerson, Victor Hugo, e.a..

   Omdat ik geen neodarwinist ben ben ik nog geen creatonist.
   Want dat laat de huidige biochemie zien toeval eenvoudig niet mogelijk is omdat het systeem neigt tot een intelligent ontwerp zo nauw luistert het systeem dat een kleine modificatie het systeem doet falen. Zelf zijn er wetenschappers dat door huidige informatie en informatiespecificatie uit de biochemie buitenaards leven eenvoudig niet mogelijk zijn.

   Groet.

  9. Achter informatie behoort technologie te staan.
   En ‘zijn’ in de laatste zin vervangen door ‘is’.
   De uitspraak dat die ‘Boedha van het westen is niet van mij’ maar van de zenboedhist Suzuki.

   In every work of genius we recognize our own rejected thoughts; they come back to us with a certain alienated majesty.(R.W. Emerson).

   Men maakte de ouden belachelijk omdat zij overal geesten zagen.
   Wij zijn veel zotter omdat wij ze nergens zien.(Joseph de Maistre).

  10. Lezer,

   Ik begin met te zeggen dat ; de meeste mensen over invalide hersenen beschikken, en dat beetje wat werkt na behoren, ook nog verkeerd gebruiken.
   Beste Lezer, zeker waar dat veel Egyptise kennis via de Griekse filosofen tot ons is gekomen.
   Ben zelf helemaal niet vies van de schemering in ons mystieke denken, soms kan het belangrijk zijn om een bijzondere gedachten gang te volgen.
   Wat ook heel opmerkelijk is dat, de grote denkers onder ons, vaak tot het slotsom komen dat er wel een créateur moet bestaan, maar daar verder niet over uitweiden, om dat de mainstream zo gebrain fu..t is, dat daar geloof of religie geen plaats meer vindt, en dat is jammer daar door valt ook de zaamhorigheid weg, en worden onze samenlevingen heel vulnérable, en dat wort met opzet zo geprogrameerd, de Joden houden hun Synagoges hoog, om dat zij weten hoe belangrijk het is om een éénheid te vormen, maar goed wij zijn en blijven de dom oren van de klas, de invalide denkers!

  11. Filosofie of denken het beste wat een mens kan overkomen?
   Laat me niet lachen eerst was het de maagd van wijsbegeerte en theologie.
   Daarna werd het de hoer van de wetenschap.
   Weet je nog jouw lijstje van de ‘beste’ denkers uit de Groene Amsterdammer.
   Was jij daar trots op? Volgens mij was je diep teleurgesteld.
   Zo werkt verdeel en heers toch? Wij mogen niet zelf kiezen maar moeten alles als ‘goed’ accepteren wat is voorgekauwd.

   Jenne laat die filosofen of denkers voor wat ze zijn.
   Je eigen ervaringen en daaruit voortvloeiende herinneringen maken uiteindelijk wie jezelf wil zijn.
   Het draait nooit alleen om kennis en weten. Dat is altijd van ondergeschikt belang.
   Want daar over kun je discusseren tot dat je een ons weegt en leidt het tot niets(mindcontrol).
   Daarom is de reactie van Wim Warbout (13.2)zonder kennis van denken of filosofie éénduidig waar.

   Groet.

  12. Lezr, sommige uitspraken kan ik zonder meer van je aanvaarden, maar anderen zijn toch meer voor het simplistiese verbond.
   Persoonlijk ben ik blij met wat ik heb kunnen leren van sommige grote denkers, zo als René Descartes, zijn tijdloze uitspraak, uit je intuïtie komt je waarheid voort. en dan Jean Paul Satre, die in zijn eentje de hele Franse samenleving een nieuwe sociale hart heeft gegeven.
   Vr. Groet Jenne en ja denken en leren vind ik het hoogste goed !

 9. Toch heb ik vreselijke moeite met het woord christus energie! Dat blijf ik hebben. Door alle elende die religie heeft aangericht en nog steeds aanricht. En al dat liefelijke gedoe ook. Mensen die vinden dat ze goed moeten zijn en hun kwade kant niet onder ogen komen! Misselijkmakend! De mens is naar mijn mening vooral erg slecht! Erken dat eerst eens!
  We zijn als mens en mensheid een behoorlijk achtergesteld en dom wezen vooral danzij onze hersens. We zijn egocentrisch, en arrogant ten opzichte van de natuur! We denken zo maar alles te kunnen maken. Hoe wij hier in het westen leven en consumeren (ook zo veel mensen die van zich zelf vinden dat ze het zo goed doen!) Wij leven ten koste van anderen! We buiten ze uit zonder dat we dat allen bewust zijn want helaas is het niet zo dat wanneer je wat koopt dat je dan gelijk kan voelen wat er voor ellende achter steekt! Maar al die religieuze of zogenaamd spirituele mensen die vervolgens toch schaamteloos kopen bij de Liddl en de Zeeman en de Primark en zo nog veel meer.
  Vlees eten melk drinken = Holocaust!
  Ik wacht op de tijd dat we met zijn allen daadwerkelijk ontwaken…maar ik zie het niet gebeuren..of dan pas te laat.
  De mens denkt niet vooruit aan de toekomst van zijn kinderen of dan de aarde nog wel leefbaar is..En de kinderen van anderen die inmiddels al tussen alle gif en puinhopen leven door ons toedoen. Wij hebben verzaakt zo zie ik het. Het bewijs is onderandere goed te lezen op deze website! Kom bij mij niet aan met liefde…als het je niet lukt om daadwerkelijk liefdevol te leven naar alles en iedereen! Zonder te doen aan struisvogelpolitiek. Dat gaat er bij mij niet meer in.
  Gegroet!

  1. Lekker positief ingesteld, zo kom je er zeker!
   De negativiteit druipt ervan af,het zal wel zwaar leven zijn zo…
   Ga gewoon de stad in, zet je neer op een terrasje, en bestel wat lekkers…en kijk naar al die “schapen”, die “onbewust” elke dag hun dingen doen…ze zijn allemaal op weg, naar het punt waar jij je nu op bevind…dus waarom blijven staan en mopperen…ga verder!
   Met liefde( compassie dus)
   Merlijn.

 10. Christus staat altijd in elke geloof gelijk aan oorlog.
  Geloof = oorlog
  Zonder geloof = geen oorlog
  God bestaat niet, waarom dan oorlogen voeren om niks?

  1. Niet echt mee eens, er bestaan hele mooie ideéen waarin je kunt geloven, maar dogmatisch relgies leiden altijd naar onderlinge strijd.
   En hoe dommer de aanhangers met hun minder valide denken, hoe groter de manipulatie.

  2. Jezus demonstreerde Liefde en saamhorigheid.
   En hij bedoelde met de woorden: “Niet ik maar de christus in u”!
   Dat jij, u, wij, dat vanbinnen uit (esoterisch)kunnen bewerkstelligen
   zodat wij het doel waarom wij hier tijdelijk zijn begrijpen.

   En jij zegt: “God bestaat niet” maar het is maar net hoe men het goddelijke, natuurwet, kosmische kracht wil noemen. Het is namelijk niet te vangen in één woord. Maar al die er niet is, waarom ben jij hier dan?

 11. Waarom toch altijd de/je onvrede in de schoenen van een ander schuiven.
  De Créator van dit alles, ik ben Alfa en de Omega, bij zijn créatie heeft hij geen leef regels gegeven, alleen deze oog om oog en tand om tand, en dan de door de mensen gebruikte leefregels die zijn bedacht en ontstaan in de practijk, en natuurlijk misbruikt door de lepe figuren onder ons, om er zelf beter van te worden.
  Je bent en blijft verantwoordelijk als individu/mens voor je zelf, en al je daden.
  Dus wijzen heeft geen zin, doe er zelf wat aan, dat ben je verplicht aan je zelf, als je ontevreden bent met je huidige situatie.

  1. Hallo Cozmic, ja sommige mensen zijn tot alles in staat, blijf het toch vreemd vinden, volgens mijn gevoelens is elke dag, nu misschien ieder uur winst, zelfs als je ziek bent, als er een mooie vlinder voorbij komt of ons rode eekhoorntje over de weg hold, krijg ik een intens diep geluks gevoel.
   Maar het gebeurd, een kennis van mij een hart specialist, zijn ouders hadden een prachtige pharmacie, op een goede dag kwam hij thuis en vond zijn bijde ouders slapend/dood op bed, later kwam uit dat zijn moeder kanker had, ja en toen hebben zij die beslissing genomen, hij is er nooit meer over heen gekomen.
   Maar beste Cozmic bedankt voor je moeite, vriendelijke groet, Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.