Advertentie

Bestemming


Bestemming

Weet lieve mens, dat vanaf uw geboorte
uw bestemming daar is.
Door uw levenszegeningen heen,
ontmoet u uw bestemming.

Weet dat alle ervaringen als leringen zijn,
welke úw bijdrage aan de Eenheid vormen.
In al uw werken, doen en laten toont u
in welke bewogenheid u uw leven inricht.

Vanuit de ordening bent u vrij
uw talenten aan te wenden
en uw zegeningen te tellen.

Weet echter dat uw geestelijk zijn u vraagt,
uzelf in uw eigen geloof te vestigen,
opdat zo uw ware betekenis zich rijpt en rijpt.
Wees uw eigen voorloper daarin.

Uw eigen wijsheid
helpt u door alles heen, uzelf gewaar te worden.
Beroep uzelf op deze kracht van liefde.

Het is niet wát u nog wenst te bereiken,
wat u uw bestemming toont,
maar wat reeds bereikt ís.

En zo zal uw bestemming zich telkenmaal tonen.
Want alle fases in uw leven zult u beleven,
opdat wat getoond mag worden,
in helderheid zal verschijnen.

 

.