Advertentie

Geestkracht


Geestkracht

Uit de geest in het stoffelijke geboren,
opdat de geest zich zal verheffen.

Geestkracht te ontwaren is als een boom
die volwaardig haar vrucht laat zien.

Beweeg uzelf in de Geest.
Volhard in uw streven uzelf in de Geest
te ontmoeten.

Want het leven draagt uw erkenning.
Úw erkenning van uw geestelijk zijn.

Dát is de reden van uw bestaan.
Uw zichtbaarheid te ontdekken,
is uw levensadem gelijk.

Begeester uzelf en wend uw innerlijke kracht aan,
om uzelf in het nu te herscheppen.

Geestkracht zó te ervaren,
biedt u de rijkdom van uw ware gezicht
in wezenskenmerken, gelijk aan wat is.