Advertentie

Baby’s van gevaccineerde moeders slechter af..


x

Baby’s van gevaccineerde moeders slechter af

2013 WantToKnow.nl/.be (bron NVKP-kwartaalblad)

x

Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..
Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij ‘dient te dienen’.. Wat is de reden dat zoveel wat wat niet in het straatje past van de por-vaccinatiehouding van het RIVM, wordt gemeden of niet gemeld..? Zoals het onderzoek waarvan in dit artikel sprake is..

In ‘The Journal of Infectious Diseases’ van mei 2013 is een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gepubliceerd (1), dat we in de Nederlandse pers niet gelezen hebben en waarvan we zelfs geen Nederlandse vertaling hebben kunnen vinden… Navraag bij het RIVM om de publicatie in eigen taal of een linkje ernaar op de RIVM-site heeft niets opgeleverd. Uiteindelijk ontvingen we via Twitter van het RIVM toch een bericht hierover. In het ‘Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde’ wordt op 5 juni melding gemaakt van dit onderzoek met zeer opmerkelijk een vraagteken achter de titel: ‘Baby’s in Biblebelt langer beschermd tegen BMR?’ (2)

Het gaat om belangrijke bevindingen, namelijk dat baby’s van tegen BMR (Bof, Mazelen en Rode Hond) gevaccineerde moeders, minder lange en minder goede bescherming hebben van de antistoffen die ze via de placenta van hun moeder hebben meegekregen, dan baby’s van ongevaccineerde moeders. Dit is een nadeel dat baby’s van gevaccineerde moeders op achterstand zet ten opzichte van baby’s van ongevaccineerde moeders. Hoewel het een te verwachten en voorspelbaar effect is, is de verrassing dat dit onderzoek überhaupt is uitgevoerd.

De opzet van onderzoek naar de gezondheidsstatus van wel- en niet-gevaccineerden wordt onder meer om ethische redenen wereldwijd zoveel mogelijk vermeden. Aandringen op een onderzoek met een vergelijking van gevaccineerde personen met de reeds bestaande groepen niet-gevaccineerden leverde eerder niet veel op.Niet-vaccineerders wijken in meer opzichten, zoals leefstijl, af van wel-vaccineerders, is jarenlang als argument aangevoerd om mee aan te geven dat de groepen niet homogeen genoeg zouden zijn voor een vergelijking. Met dit onderzoek hebben we echter een informatieve afgeleide in handen waarvoor kennelijk wel toestemming is gegeven.

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is: 'Nou NEE, eigenlijk niet'...!
Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is: ‘Nou NEE, eigenlijk niet’…!

In 2006-2007 is informatie verzameld van bloedtesten bij een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Hieruit zijn achteraf de gegevens gefilterd over antistofgehaltes van kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd van de algemene bevolking (met hoge vaccinatiegraad) en die heeft men voor dit onderzoek vergeleken met de gegevens van diezelfde selectie maar dan onder orthodox Protestants Christelijke gemeenschappen (met lage vaccinatiegraad) die met regelmaat blootgesteld waren aan uitbraken van bof, mazelen en rodehond.

Pasgeboren baby’s krijgen van de moeder via de placenta de antistoffen mee (maternale antistoffen) om ze de eerste maanden zoveel mogelijk te beschermen tegen diverse ziekten. Nu blijkt dat kinderen geboren uit gevaccineerde moeders slechts kortdurend zijn beschermd door deze maternale antistoffen. De beschermingsduur van baby’s van gevaccineerde moeders was:

 • 3,3 maanden voor mazelen
 • 2,7 maanden voor bof
 • 3,9 maanden voor rodehond
 • 3,4 maanden voor waterpokken.

De beschermingsduur van baby’s tegen mazelen uit de orthodox christelijke gemeenschappen, van wie de meesten ongevaccineerd waren, was 2 maanden langer, nl. 5,5 maanden. Voor rodehond had deze groep baby’s van ongevaccineerde moeders hogere gehalten antistoffen in vergelijking met de groep baby’s van moeders uit de algemene bevolking.
De conclusie die hierbij wordt getrokken is dat er een verhoogde kans bestaat op transmissie, het overbrengen van deze ziekten, juist bij een bevolkingsgroep met een hoge vaccinatiegraad en juist bij de groep die hiervoor het meest kwetsbaar is, nl. zuigelingen.

Tinus Smits, toegewijd vaccinatie-onderzoeker en homeopatisch arts
Tinus Smits, toegewijd vaccinatie-onderzoeker en homeopatisch arts (klik voor artikel op deze site)

Bovendien is het te verwachten, zegt men in de publicatie, dat het aandeel vrouwen in Europa in de vruchtbare leeftijd dat de BMR-vaccinatie heeft ontvangen alleen maar toeneemt en dit zal ook de beschermingsduur van hun maternale antistoffen aan hun kinderen verder bekorten. De hoofdauteur, Dr. Sandra Waaijenborg, zegt dat hiermee “a new unanticipated pool of individuals that are susceptible to infection” is gecreëerd. Dat betekent, men heeft niet voorzien dat door het vaccinatieprogramma een groep mensen is ontstaan die gevoelig is voor de betreffende infectie(s).

Dat dit een onvoorzien effect genoemd wordt lijkt in dit kader nogal naïef, aangezien er al in de jaren ’50 van de vorige eeuw werd gewaarschuwd dat grootschalige vaccinatie tegen mazelen (het vaccin werd toen nog niet gebruikt) tot afnemende immuniteit op latere leeftijd zal leiden wat weer ongewenste risico’s met zich meebrengt.

Wijlen Dr. Tinus Smits heeft hierover op zijn website het volgende geschreven (3): ‘In 1950 waarschuwde een rapport van de WHO tegen het gebruik van een eventueel mazelenvaccin (toen nog in ontwikkeling) dat niet in staat zou zijn om een levenslange immuniteit te verschaffen zoals de ziekte zelf doet, terwijl de feitelijke risico’s van mazelen heel gering zijn. Een methode die slechts een immuniteit van enkele jaren garandeert zou het uitbreken van de ziekte tot de volwassen leeftijd kunnen vertragen en dan veel gevaarlijker zijn.’

Door vaccineren dat niet levenslang beschermt, worden niet alleen volwassenen opnieuw bevattelijk voor de ziekte, maar kunnen volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd hoe langer hoe minder de broodnodige bescherming van hun pasgeboren kinderen waarborgen, zo is uit dit RIVM onderzoek gebleken. En of dit nu getuigt van diepgaand inzicht of niet, de aanbeveling bij deze studie is om zuigelingen die een verhoogd risico lopen op besmetting met mazelen – omdat ze wonen in of gaan reizen naar gebieden waar nog wel eens uitbraken zijn – hun eerste BMR vervroegd aan te bieden, conform de liggende richtlijnen.

One step forward, two steps back!

x

* * *

Bronnen/literatuur o.a.:

(1). Waning of Maternal Antibodies Against Measles, Mumps, Rubella, and Varicella in Communities With Contrasting Vaccination Coverage jid.oxfordjournals.org

(2). Baby’s in Biblebelt langer beschermd tegen BMR? www.ntvg.nl/babys-biblebelt-langer-beschermd-tegenbmr/volledig

(3). www.post-vaccinaal-syndroom.nl

17 gedachten over “Baby’s van gevaccineerde moeders slechter af..

 1. de vraag gaat verder dan al dan niet vaccineren. We schijnen totaal te vergeten dat sommige “ziektes”, de zogenaamde kinderziektes zelfs noodzakelijk zijn voor ons metabolisme.
  we schijnen ook te vergeten dat wij, mensen, hoe we ook tot stand kwamen, een evolutie doorliepen op aarde, aangepast zijn aan deze planeet. Deze aanpassing, hoe we ook tot stand kwamen, is evolutief, dwz: hoe we ook tot stand kwamen, onze geest kan slechts dat lichaam bewonen dat groot genoeg is om hem te dragen. dit betekent weer dat we alles doorliepen van polarisatie, tot pre-atomair element, tot atoom, mineraal, plant en dier.
  deze evolutie maken we door vanaf de bevruchting, in het fysische tot ons 21STE LEVENSJAAR
  Mazelen zijn de natuurlijke manier om het laatste dierlijke voedsel, nl bloed en moedermelk, uit ons lichaam te stoten en derhalve belangrijk voor onze verdere ontwikkeling. moedig mazelen aan, leg het kind donker en koel, zoals vroeger iedereen wist en het kind zal jou dankbaar zijn voor de menselijke kracht die het hiervoor in de plaats krijgt.
  ik wil iemand deze theorie opdringen maar bekijk en onderzoek het met een kritsch oog… wie weet!

 2. Ik ben zo blij dat mijn kinderen niet die vaccins heb laten geven .Ondanks dat ik toen niet zoveel wist als nu.Iets in mij zij het voelt niet goed.Mijn kinderen hebben alle kinderziektes gehad en zijn nooit ziek nu.Dat kan toeval zijn ,waarom ik er zo enorm bang voor was dat ik toen mee maakte dat er kinderen in mijn omgeving na de 2 e dag van de vaccin overleden zijn.Ook ben ik mijn moeder dankbaar nadat mijn broertje na de vaccin voor kinkhoest had gekregen bijna dood in haar armen lag, omdat hij in erge mate de kinkhoest toen kreeg .Volgens de doktoren kon je als baby niet de kinkhoest krijgen voor de 3 maanden. Mijn broertje was 6 weken en had de eerste inenting net gehad en kreeg hem in zeer erge mate.Het valt mij op dat de publiciteit wel weet te vermelden dat als je uit overweging hem niet geeft er een groter artikel in de krant staat, als wanneer er iemand overlijd .
  Loes

 3. Een kind van een gevaccineerde moeder is niet beschermt vanaf 3.5 maand oud tegen de mazelen en mogelijk ernstige complicaties. Maar zo’n gevaccineerde moeder zal wellicht haar peuter laten vaccineren als die 15 maand is. Dus die peuter loopt kans op de mazelen en mogelijks ernstige complicaties gedurende ongeveer 12-13 maanden. Een kind van een niet-gevaccineerde moeder wordt wellicht ook niet gevaccineerd, en is niet beschermt vanaf 5.5 maand. Maar deze peuter blijft veel langer risico lopen op mazelen en de mogelijks ernstige complicaties.
  Het risico op complicaties bij mazelen is klein, maar het risico van complicaties van BMR is nog veel kleiner. De gevaccineerde kinderen blijven dus minder risico lopen. Ik zou dus niet concluderen dat die baby’s slechter af zijn.

  1. Alles aannames Feniks. Want idd alles is mogelijk in de zee der mogelijkheden. Jij bepaalt welke kant je uitgaat…

   Wie, wanneer en waarom laat inenten is afhankelijk van de angst die degene ‘beheerst’. Geloof je in ‘ziek worden’ of geloof je in ‘gezond zijn’?
   Ik had de mazelen en ernstige complicaties (dat is tenminste wat mijn ouders is verteld) waardoor ik 3 maanden in het ziekenhuis lag en mijn 2e verjaardag daar moest vieren, dat was 1967.
   Ik lag 2 maanden geïsoleerd zonder andere mensen en mijn ouders (niemand mocht bij me, was blijkbaar slecht voor mijn revalidatie).
   Ik kreeg na de mazelen, longontsteking later abces in mijn bovenbeen en in de vlies van mijn ribben, darmverlamming en heel hoge koorts. Had tig infusies waarvan ik nu nog littekens heb. Ik was tussen leven en dood. Ze wilden me opereren maar ene arts zei toen nee, ‘haar hartje is te klein’, ‘dat overleeft ze niet’. Uiteindelijk deed mijn darm weer zijn werk en overleeft heb ik blijkbaar alleen maar omdat er toen penicilline was. Ik woog 7 kilo toen ik uit het ziekenhuis kwam, moest weer leren lopen enzo. Over trauma niet eens gesproken.

   En toch ben ik geen voorstander van het plat spuiten van gezonde kinderen en baby’s.
   Kijk preventie is ook het risico lopen dat men gezonde mensen ziek maakt…terwijl men juist de behandeling van zieken zou moeten optimaliseren.

   Trouwens mijn moeder was niet ingeënt en ik heb mijn kind niet laten inenten.

 4. Op de opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad signaleert Cisca Buis dat vaccinatie tegen mazelen heeft geleid tot een afname van de beschermende immuniteit die moeders aan hun kinderen meegeven. Deze is gedaald van 12 tot 15 maanden in het prevaccinatietijdperk naar 5,5 maanden nu bij ongevaccineerden en 3,3 maanden bij baby’s van gevaccineerde moeders. „Een alarmerende trend”, aldus Buis, die hoofdredacteur is van het kwartaalblad van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). „Pasgeboren baby’s aan wie het vaccin nog niet mag worden toegediend, worden daarmee dus steeds kwetsbaarder.” http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/vaccineren_geen_zaak_ouders_alleen_1_751249

  En dit : http://www.ntvg.nl/publicatie/babys-biblebelt-langer-beschermd-tegen-bmr/volledig

  Overduidelijk is hoe de overheid(heden) en bv het RIVM onder grote druk staan en hoe dan ook moeten beantwoorden aan de eisen van de WHO : ‘Het lukt niet om het doel ‘Europa mazelenvrij in 2015′ te halen. Sterker nog: de mazelen-epidemie in Europa wordt steeds ernstiger. In Europa is afgesproken dat de mazelen er in 2015 verdwenen moeten zijn. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie stelt dat dat niet gehaald wordt, ’tenzij een aantal lidstaten maatregelen neemt om de vaccinatiegraad te verhogen’. http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/mazelen-in-opkomst-in-europa-1.3893439

 5. Gevaccineerden hebben baat bij uitbraak mazelen :

  De conclusie dat er een verhoogde kans bestaat op transmissie, dat wil zeggen het overbrengen van een ziekte –mazelen in dit geval– juist bij een bevolkingsgroep met een hoge vaccinatiegraad en juist bij de leeftijdsgroep die hiervoor het meest kwetsbaar is, namelijk zuigelingen, werpt een geheel ander licht op het argument dat ongevaccineerden niet solidair zouden zijn door vaccins te weigeren. Juist doordat zich zo nu en dan nog uitbraken voordoen van mazelen met het wilde virus kunnen mensen en kinderen die wel zijn gevaccineerd hiervan mee profiteren en hun immuniteit op peil brengen zonder zelf noodzakelijk ziek te hoeven worden.

  http://www.refdag.nl/opinie/gevaccineerden_hebben_baat_bij_uitbraak_mazelen_1_751510

  1. de rode draad is dat je moet kunnen weigeren als ze je aanspreken op rode vlekjes van Ma die Zielig doen, die ineens, zonodig, sinds 2013, weg gespoten zouden moeten worden, volgens de zwarte big pharma RoverHeid, maken we zelf wel uit..

   in Friesland zit een koekkie monster;

   Quote: ” Wy brûke cookies op dizze site om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Klik op “Ferbergje dizze melding” om fierder te gean. Side net fûn. De side dy’t jo sykje is op dit stuit net beskikber. “

 6. Er wordt ons van alle kanten dringend aangeraden te luisteren naar wat ‘zij die het kunnen weten’ ons voorkauwen. Is het dan een wonder dat we ons met dit voorbeeld uit de praktijk TERECHTE vragen stellen?

  Ik ken iemand die een vriendin heeft met twee volledig gevaccineerde dochters die aan de lopende band kinkhoest hebben..
  De arts wijdt het aan de RODE HAARTJES, ze zullen wel extra gevoelig zijn volgens hem..

  1. De antroposofische geneeskunde stelt dat alleen die kinderen mazelen (kinderziektes) ontwikkelen die het nodig hebben voor hun ontwikkeling.
   Alle natuurlijke ziektes hebben een oorzaak en een reden…

 7. Vaccineren is niet afdoende voor het waarborgen van een goede kudde-immuniteit. Sterker nog, het natuurlijk evenwicht is er volledig door ontwricht en wordt door vaccins onvoldoende nagebootst. Het RIVM onderzoek benadrukt dat door afname van beschermende antistoffen die van moeder op kind overgaan dit probleem zich in de toekomst alleen nog maar zal verscherpen. De beschermingsduur van het vaccin is te kort, je zou eigenlijk moeten blijven ‘boosteren’ d.m.v. vaccins bij uitblijven van epidemieën van voldoende omvang en frequentie.
  http://nvkp.nl/informatie/nieuws/nieuws-item/article/mazelen-laat-je-niet-bang-maken/

 8. http://www.youtube.com/watch?v=8cjxnLw3KYw

  Baby’s en moeders (en alle overig denkbare ‘risicogroepen’) zijn alen slechter af bij de onwetenschappelijke, ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke vaccinaties…

  Binnenkort ons complete Tv-debat over ‘Vaccinaties en Immuniteit’ online met Door Frankema, Desiree Rover, dr. Hans Moolenburgh senior en ondergetekende).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.