Advertentie

In gemeenschap met de Engelen..


In gemeenschap met de Engelen

U bent een met het Al en allen zijn in Mij.
Voor uw geboorte, in uw geboorte
en in het leven tot uw wederopstanding,
wordt u geleid in uw wezensopdracht.

Deze wezensopdracht wordt u aangeboden telkenmaal,
opdat u zich herkend en erkend weet.
Besef dat u in alles geleid wordt.

Uw begeleiding behoort de engelenschare toe,
die daartoe bereid en aangewezen is.

Weet dat in de hiërarchie van het hemelrijk
u zich tot Allen verhoudt en Zij tot u.

Want alle wegen worden geleid
en alle omwegen gezien,
opdat ook daarin de ordening spreekt.

Wees welkom in uw bewustheid
van verbinden daartoe,
want in de erkenning van de gemeenschap
bevestigt u uw gemeenschapszin
en roept u aan tot een samengaan
in uw aardse en geestelijk bestaan.

Leef zo in de gemeenschap met de ‘Engelen’.