Advertentie

Kansen


Kansen

In uw loop in het leven worden u vele kansen
tot verrijking van uw gevoelsleven aangereikt.

Weet dat u in staat bent telkens weer
om uw loop te wijzigen daar waar u uzelf
onder ogen bent gekomen.

Versta dan ook uzelf als lerend wezen
en bezie telkens weer waartoe u uitgedaagd wordt.

Heroverweeg uw keuzemogelijkheden,
wat te doen en wat aan de vergetelheid
gelaten kan worden.

Wat geweest is, valt in het nu buiten uzelf in de aarde,
daar waar u uzelf herschikt en uw kansen benut
in het heden en in haar vervolg.

Zo, biedt uzelf de kans en de gelegenheid
opwaarts te gaan door gezond te leven,
de natuur, het natuurlijke in u meer eigen te worden
en de gemeenschap als waarlijk waardevol te zien
en te beleven.

Doe dit vanuit zuivere intentie,
opdat uw kansen niet voorbij laat gaan
in herstel wat tot u komt.