Advertentie

Minachting


Minachting

Laat u niet in met
minachting van de ander.

Acht uzelf niet hogerstaand
of minder dan wie dan ook.

Ontmoet de ander niet als ongelijke,
maar als zoekend medemens
naar waarden die om vervulling vragen.

Sta uzelf toe om angsten te doorbreken
daar waar van minachting wordt getuigd.

Niemand heeft het recht
het wezen van de ander te negeren.

Geen ander dan uzelf weet
wat het is om zijn eigen ziel te verloochenen
in de liefde die u in u draagt.

Het is daarom dat aan uzelf wordt gevraagd
minachting en haatzaaierij het hoofd te bieden
en vooraan te staan
om het tij van ongelijkheid te slechten,
omwille van een wereld in verandering.

x

childs fun