Advertentie

Treed voorbij uw angsten


Treed voorbij uw angsten

Geweld, vertwijfeling
en onsamenhangende aangelegenheden
die zich voordoen
zij zijn van alle tijden.

Het is u gegeven om
voorbij deze uiterlijkheden
van schijnbare misstanden
uzelf te blijven en te hervinden
in uw geestelijk besef.

Besef dat in alles
de vergankelijkheid getoond
en aanwezig is.

Besef ook dat juist de dragers
van angst en onbegrip
de tijd van ware verandering verlengen.

Wees daarom voorbij uw geraaktheid
bij machte terug te keren
naar volmaakte rust en mededogen,
want velen weten niet beter
en hebben voorbij de agressie
en onvolmaaktheden zichzelf reeds verloren.

Weet echter dat eenieder zichzelf
zal tegen komen en wetende wordt,
wat hij zelf veroorzaakt heeft
en de mogelijkheid gewaar zal zijn
om zichzelf te keren.

Want zie, de Liefde waakt over hem
in alle dagen, tijden en tijdloosheid.

x

roos dauw