Advertentie

Wetenschappelijke dwalingen of…?


Het onderstaande artikel van Johan Oldenkamp kan je wellicht een inzicht aanreiken, dat menig wetenschapper over het hoofd ziet.. Het gaat om de wetenschapper zelf! Zijn gevoel en zijn aanwezigheid maken deel uit van alle experimenten die hij uitvoert. Het is dus al lang niet meer zo, dat experimenten ‘buiten jezelf’ gedaan kunnen worden.. Denk daar nou eens over na.

Welke dwaling hebben wij als mensen gemaakt om ervan uit te gaan, dat de wereld zich ‘buiten ons’ bevindt..? Welke stappen moeten we ondernemen om weer terug te keren naar de Bron..? Althans, welke stappen kunnen we ondernemen om onszelf NIET TE VERGETEN..? Het lijkt elke dag of de wereld zich buiten onsZelf bevindt. We kijken immers de wereld in en voelen ons afgescheiden als we van de idee uitgaan dat ‘dát daar’ de wereld is..

We zijn onlosmakelijk met het AL verbonden! Andersom gezegd: we kunnen er niet eens van los komen, ook al zouden we willen!! De idee, dat we dus afgescheiden zijn, is een illusie. Om met Albert Einstein te spreken: ‘Our separation of each other is an optical illusion of consciousness’… (Onze afgescheidenheid van elkaar, is een optische illusie van ons bewustzijn). Maar de vraag die Johan hier onder stelt is een overdenking waard! Waarom zijn wetenschappers zo vaak bezig geweest halve waarheden te vertellen. Waarom zijn ze onvolledig; hebben ze het geheel niet overzien? Waren ze naïef, of was er opzet in het spel? Jij mag de waarnemer zijn van dit artikel..!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Wetenschappelijke dwaling

© Johan Oldenkamp, 3 December 2009

Nog steeds zijn onze wetenschappen gebaseerd op aannames, waarvan er inmiddels een groot aantal volkomen onjuist blijken te zijn. Deze aannames zijn afkomstig van ‘grote’ namen, die allen dus echter megagrote denkfouten maakten. We hebben het hier over Louis Pasteur, Charles Darwin, René Descartes, Sigmund Freud en Albert Einstein.

Louis Pasteur (1822 – 1895)

beweerde dat ziekte van buiten komt. Nu weten we dat ziekte altijd en alleen van binnenuit kan komen. Maar onze ziektezorg is nog steeds – al 144 jaar lang – gebaseerd op de idee dat ziekte van buiten zou komen. Pasteur schijnt op zijn sterfbed zijn blunder te hebben ingezien. Hoe lang duurt het nog voordat onze overheid dat ook doet? Of kan het zijn dat

De spotprenten die gemaakt werden, na het verschijnen van Darwin's evolutietheorie, logen er niet om. Waren zijn criticasters bezig hun ongeloof te uitten, of gaven ze gehoor aan ander gevoel van onvrede?
De spotprenten die gemaakt werden, na het verschijnen van Darwin's evolutietheorie, logen er niet om. Waren zijn criticasters bezig hun ongeloof te uitten, of gaven ze gehoor aan ander gevoel van onvrede?

er hier misschien financiële belangen spelen, waardoor we de waarheid niet mogen zien?

Charles Darwin (1809 – 1882)

beweerde dat de biologische diversiteit kan worden verklaard door toevallige genenmutaties. Inmiddels weten we dat toeval niet bestaat. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek. Wanneer we de patronen in de totale ontstaansgeschiedenis leren zien, dan leren we zo ook deze dynamiek te begrijpen. Bovendien valt daarmee het gehele plaatje op zijn plek, en zijn er nergens meer hiaten, vraagtekens of missing links. En wie wil dat nu niet? Of mogen we dit niet weten, omdat onze oorsprong en toekomst voor ons verborgen moet blijven?

René Descartes (1596 – 1650)

bracht met de Latijnse uitspraak ‘cogito ergo sum’ een scheiding aan tussen de fysieke, waarneembare realiteit en de mentale realiteit van het denken. Daarmee werd het bestaan van ons gevoel feitelijk honderden jaren ontkent (omdat we alleen via ons gevoel contact kunnen maken met het grotere geheel). Nu weten we dat er drie verschillende bestaansbewijzen zijn, waarvan er één van toepassing is op ieder mens:

· Ik neem waar, dus ik besta (percipio ergo sum).

· Ik voel, dus ik besta (sentio ergo sum).

· Ik denk, dus ik besta (cogito ergo sum).

Sigmund Freud (1856 – 1939)

beweerde dat het woord ‘psyche’ geest betekende. De werkelijke betekenis van ‘psyche’ is echter ziel. Psychologie betekent dan ook letterlijk ‘wetenschap van de ziel’, maar wat kan deze wetenschap ons eigenlijk vertellen over de ziel? Freud heeft ook de basis gelegd voor onze psychiatrie, waar onschuldige mensen zonder proces worden opgesloten en volgespoten of gestopt met zeer schadelijke, lichaamsvreemde stoffen. Want aan deze mensenrechtenschendende praktijken wordt ook nog eens heel veel geld verdiend door de farmaceutische industrie.

Albert Einstein (1879 – 1955)

heeft ervoor gezorgd dat we het begrip ether zijn kwijtgeraakt. Hierdoor denkt de fysica dat het vacuüm leeg is. Maar waarin trilt het zonlicht dan dat onze planeet verwarmd? Onze ‘natuurkunde’ heeft in navolging van Einstein allerlei rare aannames bedacht met bizarre deeltjes als gluonen, bosonen en gravitonen. Herontdekking van oeroude kennis over ether en de echte Natuurwetten laten veel eenvoudiger zien hoe alles werkelijk in elkaar steekt.

Albert Einstein: diepere weten-schap.. 'God dobbelt niet!' is één van zijn uitspraken.
Albert Einstein: diepere weten-schap.. 'God dobbelt niet!' is één van zijn uitspraken. Zien we -op zoek naar 'de waarheid achter alles'- nog wel ons Zelf. Onze eigen 'waarheid'. Had Einstein dit proces dóór, of was hij naïef..?

Zoals reeds gezegd bestaat toeval niet.
De onjuiste veronderstellingen van mannen als Descartes, Darwin, Pasteur, Freud en Einstein waren nodig om ons te brengen tot onze huidig niveau van begrijpen. Nu zijn we toe aan een grote bewustzijnssprong naar een veel hoger niveau van begrijpen. Om deze sprong te kunnen maken is het alleen maar nodig om de oude, onjuiste ideeën te laten varen en ons open te stellen voor een groter begrip van alles.

Veel mensen kijken op tegen iemand die geleerd heeft, zoals dat dan heet. Dit is nog een oud patroon van ons verleden. Een hoogleraar of een arts weet echter niets meer dan ander wanneer het gaat om dit grotere plaatje. Universitair geschoolden staan niet (langer) op een voetstuk; ze staan eigenlijk in een putje omdat ze zich hebben ingegraven in een piepklein stukje van de werkelijkheid, bovendien ook nog eens op basis van achterhaalde aannames.

Geleerde deskundigen die beweren dat ze de waarheid in pacht hebben, die zetten zichzelf voor schut. Iedereen doet er goed aan voor zijn of haar eigen zienswijze uit te komen. Maar laten we daarbij nooit vergeten dat iedere zienswijze er slechts één van miljarden mogelijke zienswijzen is…!

Op diverse internetfora worden verwoedde discussies gevoerd over ‘de juiste zienswijze’ over vele, doorgaans zeer beladen onderwerpen. Blijkbaar zit er in ons nog veel missionarissenbloed waarbij we anderen koste wat het kost willen bekeren tot onze (enige juiste) zienswijze.

Waarom laten we dat beknellende idee van één algehele en juiste zienswijze niet gewoon los? Heeft de geschiedenis ons nu niet voldoende keren duidelijk gemaakt dat diversiteit en pluriformiteit tot vrijheid leidt, en dat iedere inperking daarvan onherroepelijk openlijk of verborgen fascisme oplevert.

De meest vruchtbare zienswijzen zullen als vanzelf komen bovendrijven. Wanneer we beginnen met ons te realiseren dat we zelf onze eigen werkelijkheid creëren, dan hebben we aanvankelijk de handen wel even vol met onze eigen gedachten, gevoelens en waarnemingen.

johan oldenkampIedereen die anno nu nog steeds van mening is dat geleerde deskundigen het wel beter zullen weten, en dat onze overheid over ons waakt, die krijgen de werkelijkheid die ze blijkbaar zo graag willen. Misschien hebben deze naïeve, luie of onverschillige mensen nog enkele lessen te leren waar het gaat over eigen verantwoordelijkheid nemen en de ‘Vrije Wil’ uitoefenen.

Johan Oldenkamp, december 2009

PS. Bent u benieuwd naar een zienswijze die laat zien hoe alles met alles samenhangt? Lees dan het gratis e-boek ‘Oorsprong en bestemming van de mens’ op www.pateo.nl. U kunt daar dit boek ook als videopresentatie bekijken (in 2½ uur) of als fysiek boek aanschaffen (derde druk).

62 gedachten over “Wetenschappelijke dwalingen of…?

 1. Laat die kilte om je hart los wees blij voel vreugde voel vertrouwen Het leven is exotisch het wil met je dansen wees creatief ga naar binnen het is daar licht.
  Nieuwe werelden openen zich deze dimensie gaat stuklopen dat moet omdat God een ander plan met ons heeft we zijn lang genoeg in deze dimensie geweest gefeliciteerd we zijn ervaringsvol voel de vreugde lach zing dans wees blij.

 2. Beste Arjan en anderen,
  Het beloofde artikel is zojuist aangeboden aan de WTK-redactie. Er zijn al meerdere nieuwe artikelen geplaatst vandaag, dus ik weet niet wanneer het hier op WTK verschijnt. Voor wie niet langer kan wachten, die kan naar Pateo.nl gaan.

 3. Johan, goed stuk en zo waar! Trouwens, ik had nog niet gezegd ‘welkom thuis’ geloof ik he? Hiermee dan!!!

  Ik merk best vaak dat mijn intuïtie het minder goed doet dan die van mensen die minder geleerd hebben (uit boeken) dan ik. Ook het leren van een taal (ben taaldocent ja) gaat bij veel mensen makkelijker door naast het leren uit een boekkie gewoon de radio aan te zetten (radio 1) of door koffie te drinken bij Appie Heijn.

  Ook het resultaat van proeven wordt beïnvloed door de persoon die de proef uitvoert. Dat weten we nu al zolang, maar we blijven er maar geen rekening mee houden, raar toch …

  Groetjes, Sophia

 4. Ik vind het prachtig als iemand kritisch kijkt naar de gevestigde orde. Hou de rotsvaste feiten vooral tegen het licht, maar zorg dan dat je eigen feiten ook kloppen.

  Dit hele artikel hangt aan elkaar van onjuiste beweringen en gevolgtrekkingen.

  Neem alleen al het lachwekkende stuk over Freud.

  Niet gespeend door enige kennis van de geschiedenis van de psychologie, neemt Johan hier impliciet aan dat Freud de Grote Bedenker van de psychologie is. Geen idee waarop dat gebaseerd is.

  Freud vertegenwoordigt een belangrijke stroming in de psychologie, de psychoanalyse. Maar psychologie als wetenschap heeft zijn wortels allang daarvoor heeft gelegd. Denk aan de pioniers van de Westerse psychologie Wilhelm Wundt en William James.

  Psychologie is overigens geen zoektocht naar de ziel. Het bestaat uit pogingen om ons innerlijke wezen te kunnen verklaren vanuit verschillende invalshoeken. Door de eeuwen heen hebben onderzoekers dat vanuit verschillende invalshoeken geprobeerd, afhankelijk van de beschikbare middelen. Sommigen keken alleen naar gedrag, anderen naar fysieke processen en ga zo maar door.

  De relatie met psychiatrie is overigens ook bijzonder kort door de bocht. Psychiatrie heeft zijn wortels in de medische wetenschap, de psychologie niet. Vandaar dat psychiaters medicijnen mogen voorschrijven, psychologen niet.

  Dat de psychiatrie ‘onschuldige mensen’ volspuit en opsluit is ook weer kort door de bocht. Het moge duidelijk zijn dat de mensen die aankloppen bij de psychiatrie in de regel in zware geestelijke nood verkeren. Een belangrijk deel is een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Lijkt me dat we deze mensen niet zomaar op straat laten rondlopen.

  Dat de psychiatrie met medicijnen niet de resultaten boekt die het zou willen, is evident. Maar op dit moment hebben we simpelweg geen andere middelen om de zware geestelijke gevallen bij te helpen. Als Johan betere methoden heeft, dan hoor ik het graag. Ik stel voor dat we hem dan in een kamer vol mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ik wens hem veel geluk met zijn methode.

  Zo is er punt voor punt van alles af te dingen aan deze doedels van Johan. Ik stel voor dat hij nog eerst eens even lekker in de boeken duikt voor hij met kritiek komt.

 5. @ Johan

  Ben erg benieuwd over je uiteenzetting van alle dimensies op de verticale as en op de horizontale as, aangevuld met eventueel wat heet de tussen en de licht sferen die er aan gekoppeld zitten.

  Zijn maar weinig mensen die dit kunnen, heb alle vertrouwen in je.

 6. He Johan,
  Waarop ben je eigenlijk afgestudeerd? In je video’s zeg je dat je psychologie hebt gestudeerd; waar dan, welke vakken en heb je het afgerond?
  Grt, Arthur

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.