Advertentie

Bevestigd: al jouw privégegevens opgeslagen..


online prive gegevens teletekst

x

 

Bevestigd: al jouw privégegevens opgeslagen..

2013 WantToKnow.nl/.be

x

Via een top-secret programma, dit is geautoriseerd door federale rechters, op basis van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), krijgt de Amerikaanse intelligentie-diensten, wie dat ook mogen zijn, toegang tot de privé-gegevens van alle burgers en bedrijven. Bij het verzamelen van deze gegevens werken maar liefst 9 populaire internetbedrijven sámen, zodat een enorm spectrum van data wordt verzameld. En vanzelfsprekend zitten daar ook onze privé-data bij, zéker als er gewerkt wordt -ook in Europa- met deze bekende programma’s, zoals YouTube en Google..! (zie plaatje)

De voorheen nog niet bekende gegevens zijn naar buiten gekomen via documenten waar de Washington Post en Wikileaks de hand op hebben weten te leggen. Wat iedereen verbaast is de enorme breedte van het veld van gegevens dat door dit speciale programma, ‘PRISM’ genaamd, wordt verzameld. De enorme heisa die ontstond in de VS over het aftappen van telefoons door de Amerikaanse overheid, in 2005, is dus nog maar een peuleschilletje vergeleken bij de inhoud van de nieuwe, vrijgekomen informatie. Hieronder zie je schematisch de bedrijven die zich bezighouden, vrijwillig of gedwongen, met het doorsluizen van privé-info aan de ‘Amerikaanse overheid’..

z

prism-slide 2

x

Er gaan sluwe clubs schuil achter de oprichting van Facebook
Er gaan sluwe clubs schuil achter de oprichting van Facebook, dat is al lange tijd bekend, maar het totaalbeeld dat nu ontstaat toont heftige trekken van fascisme..

Eerder schreven we hier op de site al over de krankzinnige data die de geheime diensten in de VS al in staat zijn te verzamelen via Facebook, waarvan de Amerikaanse overheid en FBI toé hebben gegeven, het zélf mede gefinancierd te hebben. Ook in hearings gemeld hebben dat men verrast was over de mate waarin burgers hun privé-gegevens bereid waren op het internet te zetten.. (HIER). En het bizarre van deze hele situatie is, dat het allemaal legaal is wat er gebeurt, afgezien van de speciale rechten die de ‘veiligheidsdiensten’ allemaal van de rechters toegewezen hebben gekregen. Maar het zijn natuurlijk vooral de mensen, de burgers zélf, die deze situatie aan zichzelf te wijten hebben. Of zoals journalist Edward R. Murrow ooit veelbetekend zei: ‘A nation of sheep will beget a government of wolves.’, of in goed Nederlands: ‘Een natie van schaapjes krijgt een overheid van wolven’..!

En die schaapjes lijken er vooral mee in te stemmen dat het allemaal goed is zo.. Want door in te stemmen met de algemene voorwaarden van bijvoorbeeld Facebook, wanneer je aanmeld, stem je in met het ‘openbaar maken’ van jouw persoonlijke gegevens. Sterker nog, je geeft toestemming aan dit bedrijf ‘Facebook’ om jou persoonlijk gegevens te verhandelen, te kopiëren en beschikbaar te stellen aan ‘derden’. Mocht Facebook jouw gegevens en natuurlijk die van de andere miljoenen mensen willen gebruiken voor een andere site of bedrijf, dan heb je hen daarvoor toestemming gegeven..

Marktonderzoeksbureaus gebruiken de informatie van Facebook, waarvoor ze dus betalen, om deskresearch te doen naar allerlei politieke, sociale en economische gegevens die uit al de genoemde informatie te destilleren is. Maar, zoals nu overduidelijk blijkt, wrijven Amerikaanse inlichtingendiensten zich om deze beschikbare gegevens heftig in de handen. De vraag blijft alleen nog even, waarom worden al deze gegevens bewaard en verzameld..!

nation_of_sheep_beget_government_of_wolves

74 gedachten over “Bevestigd: al jouw privégegevens opgeslagen..

 1. Opstelten zei vanmiddag op Radio 1 dat ie alle heisa niet gelooft. Opstelten zei ook dit:

  http://webwereld.nl/beveiliging/78052-opstelten-vindt-bescherming-persoonsgegevens–te-duur-

  Wat betekent dat alle hekken gewoon van de dam gaan. De controlestaat is gearriveerd. Welkom in de nieuwe wereld!

  Wel eens van ‘peilmijden’ gehoord?

  Dat is je mobiele telefoon uitzetten. Dan kunnen ze je niet volgen. Dat mijd je het peilen. Wordt binnenkort strafbaar.

  Ook binnenkort in het theater: Het BVS. Wat?

  –> http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2013/03/09/binnenkort-het-totale-burgervolgsysteem/

 2. Als wij dit willen overleven, zijn er twee hele vervelende dingen te doen,1 is anti Moslim, 2 is anti Semiet !

  Wij worden gedirigeerd door bijvoorbeeld Engeland de machtige Joodse vereniging, de CFI, met de Rotshields aan kop, in Frankrijk de machtige CRIF, die zo’n beetje de hele politiek in zijn zak heeft.

  We moeten keihard voor ons zelf opkomen, en onze waarden vasthouden, en onze samenleving behoeden voor slechte invloeden.

  Denk aan onze Nederlands sprekende vrijheids strijders in Syrië, die mensen hun keel doorsnijden, denk je dat het ze wat uit maakt wie ze ombrengen !

  Wij moeten terug naar een calvinisties denken, strak en eerlijk voor iederéén!

  1. Nee, dat lijken mij slechte voornemens, om anti-huppelepup te worden. Wat er aan de hand is, is angst. Alles in deze wereld is rond angst georganiseerd. In de astrologie wordt angst vertegenwoordigd door het symbool Saturnus (=Satan). En ieder geloof aanbidt de angstgod. De moslims lopen rond de Ka’aba (symbool voor Saturnus), de joden YHWH (= Saturnus) en de Christenen de kerk (= Petrus = Saturnus). Alles is op angst gebaseerd. En daar moeten we vanaf. Je ingraven en elkaar tegen elkaar ophitsen speelt de angst enkel in de kaart.

   Het eerste dat doorbroken moet worden is groupthink. Er zijn geen moslims, christenen of joden. Enkel mensen. Groupthink = indoctrinatie.

   We zien nu dat angst verstikt. Want of het nou Bush zelf was die 9-11 organiseerde, of eoa moslimclub: het resultaat is angst, en het gevolg is een ernstige inperking van de vrijheid.

   In de astrologie is Saturnus de tegenkracht van vrijheid. Saturnus = de ban van de ringen. Uit angst maken we onszelf onvrij. Een pleidooi om anti te worden is gebaseerd op angst en zal de vrijheid verder inperken.

   We moeten de angst afleggen.

  2. PS, deze symboliek kom je overal tegen. Dingen hangen met elkaar samen. Paar voorbeeldjes:

   – Het getal 6 is de Hebreeuwse ‘vau’. Onze w. Het getal van het Beest is 666 (= www).
   – De Hebreeuwse vau staat voor de mens. In Openbaringen staat ook dat 666 het getal van een mens is. De verdriedubbeling (3 x 6) duidt op een overdrijving. Het gaat om de mensHEID. Die mensheid is een meerkoppige draak (In Lak’ech: we zijn allen met elkaar verbonden).
   – de noordpool van Saturnus (de zesde planeet van ons zonnestelsel) heeft een zeshoek.

   Wat dit allemaal betekent is dat het mens-zijn een gevangenschap is. Het is de geest (Christus) die in de materie (het kruis) is geslagen of gevangen.

   Saturnus staat voor materie, tijd en zwaarte. Zij die het verleden als een kruis met zich meedragen. Het eeuwige geheugen van het internet (www). Het brein als geheugen. Het brein dat enkel in schemata en stereotypen kan denken. Het is allemaal onvrijheid. Zoals ook in de bijbel staat: kijk om en je verandert in een zoutpilaar. Kijk niet om! Gebruik geen schemata, geen stereotypen en groupthink.

   Be free!!!

  3. Ja ik denk in stéréotypen, ik ga mijn tijd niet verdoen met het zoeken van allerlei excuses, terwijl de feiten voor ons liggen, van het waarom en hoe.

  4. Daan, ik kan je helemaal volgen en het voelt voor me ok wat je zegt…. vooral dat omkijken en veranderen in een zoutpilaar vind ik mooie beeldspraak….. onze Kleine Geest (ons denken) verleid ons als de Slang voortdurend om om te kijken en in een gevoel te kruipen dat zo VERTROUWD voelt. Ons EGO laat ons niet zo maar gaan!

  5. @ COZMIC,

   Ik druk me hier niet duidelijk genoeg uit, ik bedoel de manier van leven, de religie hoeft daar van mij niet zo nodig bij.

   Ik ben zelf niet echt gelovig, maar ik gooi het ook niet helemaal weg.

   Het denken en doen in mijn jeugd om en in ons kerkje, was meer sociaal, als geloven.

   En mijn vader die zijn heleleven geloofd heeft in iets wat nu steeds duidelijker wordt helemaal uit een fout denkpatroon kwam, door hele verkeerde mensen is gekaapt, en door hen misbruikt, ach ik ben blij dat hij dit niet hoeft mee te maken.

   Dan ga ik me afvragen waarom ik nog steeds wordt ge brain washed, elke keer op nieuw, je moet dagelijks afstand nemen en een stap terug doen, om je zelf op de juiste plaats te zetten.

   Vandaag, zeg ik pluk de dag, geniet van het leven, en van het geven en ontvangen van liefde aan/van je medemensen.

   Ik heb enige jaren in Staphorst gewoond, ongelovelijke fijne mensen, eerlijk sociaal, sommige een beetje overdreven gelovig, maar als samenleving, prima in orde, ik dacht en handelde anders, maar ben altijd met alle respect behandeld, ja hun sociale regels zijn niet echt streng, maar ze willen wel graag dat er naar geleeft wordt.

  6. Het klinkt misschien allemaal wat onvolwassen, maar mijn denken is gebaseerd op mijn geleefde en ervaren gebeurtenissen, het wordt door mijn gevoels leven verwerkt, en dan komt er gevoels matig een conclusie, niets dogmatisch ook niets religeuse, gewoon 100% menselijke Jenne’s gedachtes.

   Al die bedachte en door hoge priesters uitgevoerde religies, zijn onnodig, om als mens goed te kunnen leven, maaar er zijn mensen die geloven, en ook echt aan een God willen geloven, geen enkel probleem, als ze anderen met rust laten, maaar er ontstaat altijd en overal een hierarchie en die gaat druk uit oefenen, dus doorbreken, en geen hierarchie !

   Ik hoop dat ik voldoende heb uitgelegt wat ik voel en bedoel, groet !

  7. Om mijn betoog af te maken, ik heb het verhaal van Johannes altijd heel aanvaardbaar gevonden, heb ook zijn grot waar in hij heeft geleefd op het Griekse eiland Patmos bezocht, ja daar waar hij zijn denken op schrift heeft gezet.

   In onze familie werden veel jongens Johannes genoemd, in het Aalster Fries Jenne, misschien hoopten zij op een reincarnatie !

  8. Die beeldspraak, symboliek komt uit een heel oud en heilig geschrift, de bijbel… het was de vrouw van LOT die omkeek naar Sodom of Gomorra, of beide, ik weet het niet meer. Sodom en Gomorra staat symbool voor alles wat met de mensheid hier op aarde te maken heeft.

   Het gaat er dus om in dit leven om het LOT in eigen hand te nemen… letterlijk Stuurman te worden over je eigen Leven en je niet langer laten bedotten door datgene waarin het Brein je probeert gevangen te houden!

  9. En ik wil nogmaals benadrukken dat de Tora, de eerste 5 bijbelboeken, waarop zowel het jodendom, het christendom en de islam zich beroepen als de basis van hun geloof, niet exclusief geld voor een bepaalde geloofsgroep… het heeft een UNIVERSELE geldigheid… zodra wij deze universele wetmatigheden EXCLUSIEF gaan toe eigenen, zitten we al volop in de DUALITEIT.

   Alle geloofsgroepen die exclusief de waarheid voor zichzelf willen houden zijn inderdaad zoals Daan benadrukt gebaseerd op de ANGST en de ONWETENDHEID. Jezus zei niet voor niets tegen Petrus (de apostel waarop het christelijk geloof is gebaseerd): Eer de Haan kraait hebt Ge me 3 keer verloochend! Dat betekent niets meer en minder dat voor de Eindtijd (de dageraad, het ochtendgloren, de tijd die nu aangebroken is), waarin de mensen het LICHT zullen zien (de ONWETENDHEID zullen afleggen) heb je je eigen GODDELIJKHEID ( hebt ge ME) voortdurend (synoniem voor het getal 3, getal van de Eindigheid) ONTKEND

  10. Jenne 2.8, over Johannes gesproken……. Die andere Johannes, die bekend stond als de Doper, daarvaan zei Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
   Matteüs 11:11 NBG 51

   Ik geloof dat daarmee symbolisch bedoeld wordt dat Johannes de Aankondiger (profeet) was van de Eindtijd, maar nog leefde in de Onwetendheid… maar Jezus echt de Wegbereider is naar de Eindtijd…. niet voor niets zei Jezus: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Op het moment dat we de Boodschap van Jezus ten diepste in ons zelf hebben geintegreerd, hebben we onze eigen Goddelijkheid aanvaard!

  11. Hallo Dick,

   Jij haalt hier woorden aan die gesproken zouden zijn door Jezus, er van uitgaande dat deze bestaan heeft, want hij is door Johannus gedoopt in de Jordan river, maar mijn twijfels over mensen/personen/individuen, die ooit is iets hebben geschreven/vertaald/of toegevoegd, ik denk dat oude Byzantynen er het meeste van af wisten, zij zaten er met hun neus boven op.

   Maar mijn beginnende gedachte was om te leven naar Calvinisthise beginselen, een strakke samenleving op basis van wat U niet wilt wat U geschied doe dat ook een ander niet.

   Trouwens mijn moeder is geboren in Wildervank !

   Groet !

  12. @ jenne
   Wat ge niet wilt dat u geschied doet dat ook de ander niet , is niet van calvijn maar van confusius. Die was aardig wat ouder dus kan gevoegelijk als de bron van dit gezegtde worden opgevoerd, niet calvijn die , mocht hij dat al hebben gezegt dus confusius citeerde.

  13. @ MARCEL W IN 5D,

   Ja nou dat wist ik niet, ik heb het ook niet geciteerd als van Calvijn zijnde, maar aangehaald wat ik nu eigenlijk bedoel, ook Calvijn of zijn geloof uitdraging hoeft er eigenlijk niet bij, hoe ik daar nu eigenlijk op kwam, wel doet er niet toe.

   Ik bedoel te zeggen wat je kunt concluderen uit mijn relaas, een mooie evenwichtige samenleving, met plaats voor ieder één, gebouwd op onderling respect.

   Tijdens mijn verblijf in Staphorst heb ik dit gevonden, daar om werp ik me altijd op om deze mensen te verdedigen, tegen al die pseudo vernieuwers.

   Het word wel een beetje ingewikkeld, niet?

  14. @ Jenne
   Het is van Immanuel Kant ;)…’Der kategorische Imperativ’…
   vrijheid: alles doen wat anderen geen kwaad toevoegt.

  15. “Wie het leven echt lief heeft, houdt er geen filosofie op na, want hij is werkelijk vrij.”

   Krishnamurti

  16. Voor de moslims gelden bijna dezelfde regels als voor de christenen. Helaas houden ze zich er niet aan. Gij zult niet doden. Zullen we de oude nostalgische eveneens nieuwe kruistochten van de christenen even aanhalen? De Nederlanders zijn nooit zo’n fijn volkje geweest, ook niet voor elkaar.

   Tegeltjeswijsheden, begon dat niet met de 10 geboden? Loesje.

  17. @ dick
   Dat is een tegenstrijdigheid inzichzelf.
   marcel w in 5 d

  18. Dadde gij ut effe weet 😉
   In het Grieks is het woord philosophia (φιλοσοφία) een samenstelling van de woorden voor liefde (φιλω=ik houd van, φιλειν = houden van, φιλος = vriend, φιλια = vriendschap) en voor wijsheid (σοφία = wijsheid).
   Oorspronkelijk betekende filosofie dus eenvoudig: “liefde voor wijsheid”

  19. Martijn ,
   de tegeltjes blaten hun wijsheid , terwijl de voegen zich uit de naad werken .
   Coz 2013

  20. Het is misschien vreemd te noemen, maar in onze discussie hier vind ik the song HOTEL CALIFORNIA van de EAGLES, eigenlijk veel beter passen, can be heaven can be hell, je kunt gerust binnen komen want de deuren zijn open, maar je kunt nooit meer weg.

   God wat gaat mijn hart uit naar die tijd, ben er ooit geweest, ja een draaikolk van leven, de dagelijkse zorgen nu zijn gewoon killers!

  21. In de tijd dat Nero de christenen voor de leeuwen gooide, werd een van de slachtoffers in de arena geworpen. Een deur ging open en een enorme leeuw kwam de arena binnen. De christen liep hard weg, maar de leeuw liep harder, dus de man viel op zijn knieën en bad: alstublieft God, maak van die leeuw een christen. Direct daarop vouwde de leeuw zijn voorpoten en brulde: dank u voor deze spijs, Amen!

   (Anoniem)

  22. Jenne, dat is bijzonder, ik had gisteravond en feestje van de tennisclub en toen vroegen een paar mensen hoe het concert van Neil Young was en dat ze louter mooie recensies haden gelezen… en toen hadden we het even over de favoriete Top100 en hoevel nummers daarin staan uit de jaren 70 en 80…. en het nummer dat grosso modo de meesten aansprak was Hotel California van The Eagles. En wat mij altijd opvalt dat dat niet alleen bij de grijze duiven van mijn generatie zo is, maar ook bij heel veel jonge mensen. Bij Neil Young zag je ook nog heel veel 20-ers verschijnen, soms ook hele families met 3 generaties!

  23. Nog effe…. ik zat bij het concert van Neil Young naast een mevrouw van mijn leeftijd uit de Achterhoek. Ze vertelde me dat ze 4 dochters had tussen de 20 en 30 jaar en dat ze regelmatig met haar dochters meeging naar concerten. Ze zei letterlijk: ” Bij zo’n concert als deze is het de muziek wat ons mensen VERBINDT”. En zo voelt dat ook voor mij, mensen van velerlei generaties die samen door de muziek met elkaar worden verbonden!

  24. Hallo Dick,

   ja muziek geeft een verbondenheid tussen mensen !

   Of de duivel er mee speeld vanavond op de Engelse TV een heus optreden van de Eagles uit hun glorie tijd.

   Heb tijdens mijn bezoek in het verleden de Hopi indianen bezocht,
   was en ben vreselijk onder de indruk, staat zo dicht bij ons, moet vroeger in Europa ook geleefd hebben.

   En dan hun dansen, ja als iemand ziek was werd hij weer gezond gedanst, duurde soms 6 dagen, of ze gaven de geest natuurlijk,
   op zijn Frans L’AME.

   Mijn Vader heeft op een van zijn reizen, in Africa gezien hoe deze mensen het sterven verligten, door naast de stervende persoon te gaan liggen, en hem te aaien en te praten, begeleiden in zijn overgang, verwonderlijk en heel mooi, en heel menselijk.

 3. Ook dichterbij :

  Menwith Hill, een enorm Engels/Amerikaans hermetisch afgezonderd afluistercentrum waar 1500 mensen werken. Menwith Hill is een oude RAF basis, gebouwd in de vijftiger jaren en in 1966 overgedragen aan de Amerikaanse National Security Agency (NSA)

  Hier onderscheppen ze miljarden berichten per dag. Al het telecommunicatieverkeer van en naar Europa dat via Groot- Brittanië loopt, wordt op deze basis onderschept.

  Patrick Radden Keefe beschreef dit al in 2005 in zijn boek Chatter.

  Meer informatie over Menwith Hill, GCHQ, UKUSA en het Echelon systeem:

  http://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Menwith_Hill
  http://en.wikipedia.org/wiki/Echelon_%28signals_intelligence%29
  http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/chatter/1001004002411680/index.html

 4. ik hoop dat ze er zuinig op zijn en dat het na de poleshift en/of zonnestorm nog beschikbaar is.
  zoniet, jammer dan.
  alles wat wij denken te zijn is gebaseerd op His-Story, dat waarvan wordt gezegd dat het verleden is.
  zou het niet een veel strakker plan zijn om ‘verlost’ te zijn van al die rotzooi en te acteren zoals je zelf wenst te acteren?
  weg met de plantages en beheerders, met hun speeltjes en ficties als corporaties.
  kan nog een hoop lol geven!
  of heb je liever dat je herplaatst wordt naar een andere planeet/omniversum en dat de data daar wordt gerestored binnen dezelfde illusie die we ‘leven’ noemen?!

 5. Er is niet zo bijzonder als verliefd te zijn op een ander mans, en nog groter wordt dit gevoel, als die liefde beantwoord wordt.

  Hier mee wil ik zeggen, de arme mensen, die dit nooit hebben mogen meemaken, hebben niet geleefd.

  Als je dit goed hebt doorstaan, want het is een orkaan van gevoelens die over je heen raast, dat je dus hebt lief gehad, en dat dit beantwoord is, heb je de essentie van het leven mogen mee maken.

  Ik vraag mij altijd weer af, wat moet een mens met een religie, een afbeeldtenis van een God, als je dit essentièle van het leven hebt mee gemaakt, en ook begrepen.

 6. Veel ophef om iets wat zo oud is als de wereld zelf.. En tijdens de koude oorlog hebben we ze volgens mij nog wel erger meegemaakt!
  Mensen houden mekaar in de gaten uit eigenbelang, om je eigen comfortzone en die van je kliekje te behoeden voor ‘vreemde’ invloeden, daar doen de meeste mensen aan mee.
  Keerzijde van de medaille is dan ook, gebeurt er wel iets en ze hadden het KUNNEN weten dan staat iedereen weer in de fik om dat ze hebben nagelaten preventief te handelen..
  Als hoge boom sta je gewoon altijd in de wind.

  1. @ JERRY,

   vervang, kliek, door groep-etnique-volk, en dat preventief handelen, door sociale contrôle.

   Mensen met inzicht, leiderschap, IQ, zouden moeten handelen in dien nodig, maar de meeste durven hun nek niet uit te steken.

   Ook de bijbel geegt een verkeerd beeld, door te zeggen ben ik mijn broeders hoeder, nou ik dacht het wel.

  2. De mens is geëvolueerd om te overleven Jenne, niet om de kosmos te begrijpen, dat is nog niet zo lang onder ons.
   Het belang van de roedel staat kennelijk nog steeds boven aan de lijst van primaire levensbehoeften en ondertussen moeten ze allemaal naar de plee, klein en groot, blank of zwart.
   En wat de één sociaal vind, vindt een ander weer a-sociaal, als jij je broeders hoeder bent zal jij eerst moeten uitmaken wie jij onder je broeders schaart! En hup, daar gaan we weer.., ken jij een tijd waarin dan niet zo is geweest dan? Dit is echt niet iets nieuws ofzo.
   Iemand kaart het aan als ‘opmerkelijk’ en we hebben de hele week weer wat te lullen.

  3. @ JERRY,

   soms ja dan voel ik het ook zo, ben soms ook heel pessimisties over ons de mensen, we hebben zoveel zwakheden.

   Maar dan lees of hoor ik weer iets en dan denk ik, hè gelukkig het valt wel mee, maar bij latere beschouwing lijkt het toch op mijn kop in het zand steken.

   Het is vooral in tijden van nood, de echte doods nood, dat je de mensen leerd kennen, heb het als jong jongetje, en ook door de verhalen van mijn ouders, toch een beetje mee gekregen, niet echt leuk.

  4. Ik weet niet of je dat pessimistisch moet noemen Jenne, misschien ben je dan gewoon realistisch, maak je het niet mooier dan het is.
   Misschien heb je te hoge verwachtingen!?
   Aan gezellig een biertje of een goeie mop tappen met je bekenden hoeft het niks te veranderen, daar ben je zelf bij als het goed is.
   Er valt voor de mens nog genoeg te avonturieren, zo kan je het ook bekijken!

  5. Jenne, als in de bijbel staat “ben ik mijn broeders hoeder” dan betekent in mijn opinie dat feitelijk slechts jij en jij alleen jezelf kunt beVrijden uit je eigen geVangenschap. Vaak zijn we zo druk met de ander bezig, vaak uit een diep collectief schuldgevoel, doorgegeven van generatie op generatie (vaak versterkt door het een geloof gebaseerd op angst en onwetendheid, waardoor we alleen maar de blik naar buiten hebben gericht en onze eigen innerlijke belevingswereld vergeten.

  6. de warrige infowar mosterd van aimabele Abt Appie Abrahamowitz is dat de Matrix van Ma met de driedubbele trucken doos? of is dat de 5 daagse wereld vakantie van 1000 pleuro in je korte broek op de kaaiman eilanden van afgelebberd taai leer vrouwtjes zwerf zwijn van de tv Floor madame woestina Dessing met haar poses en flauwekul babbeltjes over witte stranden en dolle plaatselijke panfluit peruanen? of is het een hecht inkomen met dito pensioen of is het een vrolijke vrouw aan het aanrecht of is het de gelikte doffe wekelijkse eucharistie babbel preek met paling snot van een heidelbergse prins van oranje dominee en z’n vroegtijdig verfomfaaide 16 jarige stagiares van de verpleegsters opleiding in Enschede? Behalve die ene lieverd met die heldere vriendelijke zachte open ogen… die ouwe professorale kattekliek onzin keutelaars zouden zich moeten schamen, ‘omdat de Heer zo goed is’ …. braak … zware kinder mishandeling op tv …. Live … schaamteloos … lusteloos zielloos brutaal misdadig, schoften met poep in het hoofd, ‘zegt Paulus om de boodschap van de Waarheid te horen’…. ‘als je bijbeltje dicht blijft dan komt gggriistussss ook niet naar je toe’ …. en andere oneindig domme misdadige uitspraken zo fien als poppen uitwerpselen, en ze zijn onder ons Live in 2013.. in groten getalen… de eerste de beste dame van lichte zeden heeft gegarandeerd meer logica denkvermogen en waarheid in huis dan dit soort grrrrrristen braakballen die de jeugd ongelofelijk vroegtijdig vermollen met hun duistere flauwekul doctrines uit het jaar Nul …. bekijk en beluister de uitgestreken kattekliek koppen en huiver

   Kerkdienst : 450 jaar Heidelbergse Catechismus
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/15692973/0

   http://bigbenclips.files.wordpress.com/2011/02/bigben1079-floortjedessing-rtl-travels-hotlist-2006-11-19.jpg

 7. Op deze Zondag morgen toch nog even dit, eind 60 tiger jaren, in 1968
  was heel Europa in opstand zo leek het althans, nu met eigenlijk veel groter zaken op het spel gezet, blijft het maar kalm, niet echt zo als in Spanje-Portugal-Griekenland.

  In Frankrijk en Duitsland zijn de revolutionaire gevoelens volledig overheerste door de pseudo Bourgeoisie-hypotheek-leningen druk.

  Het spel lijkt gespeeld, we willen geen veranderingen!

  Ik wijt dit aan de voorzienigheid van de overheid, brood en spelen, iederéén een beetje illusie van beetje rijk zijn, en voldoende tranquilizer pillen om de moeilijke momenten te overbruggen.

  Het blijft bij een internet revolutie, lees de commentaren op NUJIJ,
  dan weet je genoeg, de enorme hoeveelheid brain fuck, wordt dagelijks met huid en haar verorberd.

  In Nederland geld een miniumloon, in Duitsland waar het zo goed gaat niet, daar zijn jonge vrouwen die in grote hôtels werkzaam zijn, als slaven bezig, 500 EU plus slapen en hapje eten per maand, en in 10 minuten een kamer met badkamer schoonmaken, nieuwe lakens en handdoeken, probeer het maar, het is gewoon schandalig !

  1. Plasterk ziet er geen aanleiding voor om iets te doen…wat een slaaf en hielenlikker…gat ver. Vaarwel Nederland!

  2. Jenne, trouwens probleem met minimumloon is, dat je, ook zou je het willen, niet voor minder aan de slag kan.
   Als je op leeftijd bent en je wilt in NL een baan dan ben je te duur, omdat je een bepaald salaris moet hebben. Als je dan zegt het maakt me niet uit, dan mag je toch niet werken?!

  3. Sorry, moet hier staan:
   @Monika 9.1: tja, Plasterk z’n plas ruikt sterk naar ……….

  1. Goh, nou dan zou ik maar snel gaan verkassen naar Mars, de proxy-war première is reeds geschiedenis op Aarde, nou gaan ze zich nog dieper ingraven..

   If you’re not at the table, you’re on the menu!

 8. Zal me verbazen als iemand durft te reageren op dit bericht. 🙂

  Het bericht bevestigt slechts vermoedens, dit wisten we toch wel?
  Wat wel eng is dat ze met alle info over ons makkelijk foute conclusies kunnen trekken.
  Pete Townshend was als jongen slachtoffer van een pedofiel. 50 jaar later, proberend het een plek te geven zocht hij op google naar informatie en kwam hij op foute websites. Kort daarna werd hij door de politie opgepakt. Hoe kon dat?
  Hij schreef veel over pedofielen en de pijn die ze veroorzaken. Ineens moest het slachtoffer Townshend bewijzen geen pedofiel te zijn.

  Info is op zich niet heel erg, maar foute conclusies wel.

  1. Door pseudo foute conclusies, werd/wordt de mensheid van zijn natuurlijke leiders ontdaan !

   Het is waarschijnlijk begonnen met Jezus, toen bij de Catharen vervolging, een hoge officier in het leger van Simon de Montfort,
   hem mdedeelde dat er onder de inwoners van Bezier ook veel goede Katholieken zaten, zij Simon allemaal verbranden, dat schiften moeten ze boven maar doen.

   Wie maakt zich echt druk om mensen gedupeerd door foute, met of zonder opzet gedane conclusies, niemand !

  2. Foute conclusies? Hier zijn er nog een paar:

   Witte kleding dragen op de dag van de inhuldiging van Willem-Alexander:
   Dan zou je tegen het koningshuis zijn. Weet dat maar als je dat in de media net ff hebt gemist.

   Jezelf identificeren met een ID-card bij je baas: Meteen de achterdocht dat je “import” bent, terwijl het in NL de meest normale ID-wijze is als je niet buiten EU wil reizen.

   Met andere woorden: In de huidige maatschappij ben je wat een ander van je kan zien. Niks meer of minder. De schijnwereld wordt steeds groter en je weet niet meer wat werkelijkheid is.

  3. Jenne 12.2, “Wie maakt zich echt druk om mensen gedupeerd door foute, met of zonder opzet gedane conclusies, niemand”. Jenne, ik vind het heel mooi hoe je dit zegt. Je begon je betoog dat we ons van veel natuurlijke leiders hebben ontdaan door pseudo-foute conclusies, waarschijnlijk begonnen bij Jezus. Jenne, Jezus werd niet voor niets genoemd Het Lam Gods. Ik wordt nog steeds heel erg getriggerd door het schilderij van de Gebroeders Van Eyck “Het Lam Gods” ooit zijn hiervan een paar panelen gestolen en tot op de dag van vandaag is er nog steeds 1 paneel zoek, namelijk het paneel met de titel “De Rechtvaardige Rechters” 🙂

   http://www.statenvertaling.net/kunst/lam-gods.html

   Jenne, Het Lam Gods gaat er in mijn visie over dat we door op-offering (overgave) ons los kunnen maken/kunnen onthechten van het Aardse en juist daardoor een enorme bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Dat is in mijn visie de betekenis van de woorden van Johannes de Doper en Johannes van Pathmos als zei praten over Jezus als “Het Lam Gods dat de zonden der Mensheid wegneemt”.

   Ik ben het daarom van uit de grond van mijn Hart er mee oneens als gesteld wordt in bovengenoemd artikel “Een natie van schaapjes krijgt een overheid van wolven’..!” Als we allemaal worden als Het Lam Gods (dus schapen) dan verdwijnt die BOZE overheid als Sneeuw voor de Zon!

   En omdat het zo mooi is ” Agnus Dei”(het Lam Gods), Adagio for Strings van Samuel Barber

   http://www.youtube.com/watch?v=pdSZ5QYiASA

  4. Beste Dick, te mooie klassieke muziek is aan mij niet echt besteed,
   ik bespeel geen instrument, en ben ook niet echt heel muzikaal.

   Ik zoek meer de snelle momenten van bewogenheid, en die vind ik in moderne en klassieke muziek, de lyrische muziek van de Scandinaviers
   zo als Svendsen, de vier jaargetijden, of Grieg Solveigs song, de oude country en western, de black songs uit de diep South, maar ik vind een Cello een van de mooiste instrumenten, mijn dochter speelt Cello, niet onverdienstelijk, maar muziek roept herinneringen op, en dat maakt triest.

   Vier vandaag mijn 77 verjaardag, met mijn familie, gelukkig nog intact, ik lag van morgen vroeg in bed te denken, als ja als, ik nu de voordeur open zou doen, en daar al die lieve mensen waar van ik zo veel gehouden heb, en nog, mijn grootouders, ouders, schoonouders,
   zusters, schoonzuster, zwagers, en al die andere vrienden van wel eer,zouden staan met een grote lach op hun gezicht, en me dan toe zouden zingen, hoe prachtig zou dit zijn !

   Ik heb zoveel mensen gekend, ook door mijn reizen, en wonen in verschillende landen, dat het me soms duizeld, ik ben bezig alles op te schrijven, met flarden van gevoerde gesprekken, door spekt met gevoelens en op gedane kennis.

   Ik persoonlijk vind deze wereld, niets uistaande hebben met de wereld die ik gekend heb, en heb voor bij zien gaan, en zienderogen verslechteren, en daar door de mensen ziek en egoïstisch maakt, niks gezelligs, een asociale bende aangevoerd door de overheid.

   Maar ik maak er een leuke dag van, met mijn liefste vrouw, en kinderen en kleinkinderen, met leuke Nederlandse liedjes, o.a. ben blij dat ik je niet vergeten ben !

  5. Van harte gefeliciteerd, Jenne, en nog vele jaren in goed gezondheid….. 77 is een heilig getal, je zit in de leeftijd van de sterken!

   Plezierige dag toegewenst!

  6. En Jenne, en als ik mezelf hoor zeggen dat je de leeftijd van de sterken hebt bereikt en ik zie je naam en ik weet dat je Fries bent…. dan doet me dat ineens denken aan het vlot de Sterke Yerke, dat in 1979 een oversteek heeft gemaakt over de Atlantische Oceaan. Ik kocht mijn huis bijna 20 jaar geleden van 1 van de Friese bemanningsleden van het vlot en het toeval (?) wil dat deze man ook nog eens op de basisschool in de klas zat bij mijn oudste broer.

   Sterke Yerke

   http://www.sterkeyerke.nl/

  7. DICK,

   ja leeftijd van de sterken, mijn Grootouders allemaal boven de Negentig geworden, mijn Tantes negentig of meer, twee van mijn tantes wilden niet meer en zijn op gehouden te eten en drinken, duurd 3 weken, de laatste was 89 roken als een schoorsteen, tot zelfs op de fiets, op genomen in ziekenhuis, mocht ze roken van de Dokter, want ze had niet lang meer.

   Ja mooie generatie, grote keiharde vrouwen, trouw, en ze stonden hun mannetje.

   Van dit vlot ben ik niet op de hoogte, van de Wadden zee natuurlijk wel, wij waren bij de eerste leden van vrienden van de Wadden zee, we hadden toen der tijd een houten Hoogaars, en zeilden veel op de Wadden, mooie tijd, onze haven was op het Eiland Wieringen.

   Mijn kinderen hebben een houten pilot kotter, een in 1936 gebouwde mooi heel zeewaardig zeilschip, gebouwd voor de Lofotten eilanden, 6 centimet Teak huid, op gegroeide eiken spanten, weegt 20 ton, 7 ton lood kiel.

   Ja de zee zit in ons bloed, zo lang ik weet altijd schepen in onze familie zee of binnenvaart, veel Groningers en Friezen stapten op de zeeschepen in Emden, op de hele oud Duitse Oorlogs vloot werd Fries gesproken, eigenlijk was en is Great Britain onze aardsvijand, zeker van de Friezen, die als zeevaarders altijd tegen de Engelsen hebben moeten vechten.

   Nou ik ga bezighouden met huishoudelijke beslommeringen.
   Groet.

  8. Beste Jenne,

   wat je over de wereld schrijft kan ik alleen beamen..en ik ben ‘pas’ 47.
   Het bijzondere is met al die ‘kennis’ dus zich van dingen bewust worden, dat men ‘later’ (ontleden in kleinste energiepartikel) een andere keuze zal nemen en dus op een ‘plek’ belandt waar je andere omstandigheden zult tegen komen nl die die bij je bewustzijn passen…ik denk dan hoe meer men zich van dit toneelstuk ‘hier’ bewust is geworden hoe groter de kans op een eerlijker ‘daar’.
   In diesem Sinne, wel gefeliciteerd met je 77 🙂

  9. Hallo MONIKA,

   Bedankt voor je goede wensen, jij bent 47 en ik ben 77, dat verschil zit in het uiterlijk, helaas weegt dit zwaarder voor vrouwen als mannen, je innelijk veranderd niet zo veel, het is een automatisch procces, door ervaringen en gebeurtenissen pas je je aan, en leerd wel of niet je lesje.

   Afhankelijk van je gevoelens en hoe je daar mee omgaat, ben je gelukkig, verdrietig, of melancholiek, of verschuil je achter een jouw facade van onechtheid.

   Het is niet gemakkelijk om goed te leven, want wat het leven met je doet, vooral je gevoelens kan soms onverdragelijk zijn.

   Hugo Ptatt beschrijft dit in zijn pseudo levensbeschrijving heel goed, ook de titel van dit boek, spreekt voor zich, Les Désire d’ètre
   inutil.

   Groet !

  1. As ocean waves are to the shore
   As gentle rains to the sea
   As starlight on the waters
   So you are to me
   We shall scale the mountains
   Conquer the valleys too
   Come wind, come rain, come Jesus
   His love will see us through
   Master Weaver, use us well
   Two lives You weave as one
   Oh, make of us a TAPESTRY
   In which Your beauty runs
   In which Your beauty runs
   Today you rose to greet me
   As the daylight awoke the dawn
   Our love is just beginning
   But shall go on and on

   http://www.youtube.com/watch?v=yI_Q31Y58h4

  2. Dit is te mooi om waar te zijn, je gedachten projecteren op een oppervlakte buiten je zelf.

   Het is het opvangen van telepatische stralen, maar dan in beeld gebracht.

   Het is natuurlijk niet zo ver, van het projecteren van je dromen, deze beelden kun je soms weer oproepen.

   De wijlen Jack Vance, heeft dit onderwerp ook vaak gebruikt in zijn boeken, ik dacht in Emphyrio.

 9. Deze hele NSA affaire is niets meer dan een ROOKSCHERM om het gewone volk af te leiden van “The Nuclear Bible”!

  snip:

  SWITZERLAND, Zürich — For the very first time, the shocking evidence of Obama nuclear terror whistleblower David Chase Taylor’s case for Swiss political asylum will be entered into the official court record at the “Bezirksgericht Zürich” (District Court of Zürich) on June 25, 2013.

  volledige bron hier:

  http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/06/1-most-censored-news-story-in-the-world-2452378.html

  Als je dit gelezen hebt wordt alles ineens een heel stuk duidelijker.

 10. Dit is voor mij compleet nieuw en ik denk voor iedereen.
  De VS gebruikt gewoon Duitsland voor al hun afluisterpraktijken en aanvallen met drones. Dat mag niet en is verboden, maar men omzeilt het en de regering ‘laat het gebeuren’. Wie AfriCom en EuroCom iets zegt….
  Het duitse programma Frontal21 is van het ZDF, er was een uitzending op 21 oktober 2014….ongelofelijk.

  http://www.youtube.com/watch?v=udwFeX853Y8 (eventueel met ondertiteling)

 11. artikel 21. the new world order.
  het Neo liberalisme (kapitalisme 3.0),en het actuarieel genootschap die verantwoordelijk is voor het herschrijven van het woorden boek onder de noemer alles is suggestief, onderhevig aan willekeur en interpretatie van de uitvoerders van het eigen instelling gebrachte “rechtssysteem”.
  het ontnemen van rechten en/of halen van rechten voor kansarmen/armen.
  griffiekosten/juridische bijstands-verzekering betalen voor de “Altijd”verkeerde module. en het betalen van de advocaat van de tegenpartij zoals bvb van de pensioenhouders als blackrock in de usa zn 1200 euro/dollar per uur kostende advocaat bij inherent verlies onder het liberalistische “rechtssysteem”” , weerhouden burgers/nummers/consumenten/personen van interesse te procederen van/voor “Rechten”
  quote Rutte,: mensen moeten niet denken dat ZE overal recht op hebben.
  quote CEO Nestle ,: het drinken van water is GEEN RECHT dat mensen hebben!

  the georgia stones. guide for after the apocalypse! met de nieuwe 10 geboden. Niet meer als 0,5 miljard inwoners op de planeet. zoek het op.

  monsanto vergiftigd ons eten/grondwater met glyfosaat tot we chronisch ziek zijn,big farma verdoofd onze geplande chronisch zieken en verplicht ons te betalen zonder ons te genezen maar terug te laten komen voor meer dope als junken naar de apotheek van de legale dealers en klopt ondertussen onze portemonnees leeg en verdoofd als zombies met persoonlijkheidvervlakkingen zitten we chronisch ziek voor de T.V. gehersenspoeld/geïndoctrineerd/geïmplanteerde reclame te kijken en naar propagandaoorlog en geplande proxy oorlogen om de wapenfabrikant te spekken en ondertussen ons uit te roeien.
  de bilderberg conferenties /illuminatie/scull and bones leden plannen onze demyze/ondergang met o.a gemuteerde ebola vaccinatie middelen waar zij van denken dat ze er niet door getroffen zullen worden.
  het denkbeeld dat de groei van de populatie mensen op de planeet niet zal stoppen en dus gestopt ZAL MOETEN worden. en dat deze zichzelf uitverkoren leugenaars en geweldenaars van angst/schuld/verandwoordelijkheidsverleggingen politiek de gene zijn die deze aarde mogen erven.

  wees niet bang, God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth.
  Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth.
  Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

  of je nu geloofd of niet, deze levende planeet, dit levende universum,
  zal jou herkennen en zal hun herkennen. het is NU tijd om te kiezen!

  BTW voor zij waar dit over gaat, ik ben niet gevaarlijk, ik ben gek.

  1. overigens voor de content ambivalente onder ons ,: de film New World Order. en George Orwell,s 1984 uit 1948 zijn heel duidelijk over dit fenomeen.
   George Bush tijdens zijn inauguration speech ZEI,: welkom to the NEW WORLD ORDER.
   ik ben een vliegtuig.

  2. Martin Armstrong een gerenommeerd blogger zat 6 jaar vast omdat hij een systeem uitvond die de markt bergreep een dus kon beïnvloeden/winnen.
   hij werd gedwongen dit te verkopen, omdat hij dit niet deed of deelde of zelf gebruikte zat hij onterecht 6 jaar in het gevang.
   lees deze blogger zijn artikels en leer!

   http://www.armstrongeconomics.com/archives/37982

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.