Advertentie

Edith Schippers: Waar rook is, is vuur..!!


Een corrupte minister…? Dat zijn grote woorden, maar de rook laat duidelijk zien dat er vuur is…! Waarom wordt een rookverbod stopgezet, waarom wordt anti-rookbeleid ontmoedigd..? Waarom Edith Schippers? Het maakt van u een opmerkelijke minister van Volksgezondheid, to say the least…! Edith Schippers wordt echter door de rooklobby beschouwd als een trouwe bondgenoot…! Tja, begrijpelijk…

Maar hoe kan dit in hemelsnaam..? Mark Rutte en de PvdA vinden het kennelijk allemaal prima…? Weer een steekje laten vallen, door Schippers opnieuw op Volksgezondheid te zetten..? Wie vertelt het straks aan al die nabestaanden van de EXTRA 600 doden, die door het tabaksbeleid van Schippers komen te overlijden tot aan 2020…??!

Daarbij tekende Nederland nota bene enkele jaren geleden een VN-verdrag, waarin expliciet staat dat overheden afstand moeten nemen van tabaksfabrikanten omdat hun belangen, als het gaat om het volksgezondheidsbeleid, volkomen haaks op elkaar staan. In dit VN-verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat keihard dat overheden de tabaksindustrie op afstand moesten houden, omdat de belangen van de tabaksindustrie onoverbrugbaar en onverenigbaar met die van de volksgezondheid, aldus de WHO.

En als er toch beslist moest worden gepraat, dan uitsluitend tijdens openbare hoorzittingen. Maximaal transparant. Niet in besloten kamertjes met een topambtenaar. Mevrouw Schippers, leest u dit..?

Mevrouw Schippers,, als zelfs vooraanstaande artsen en oud-collega’s met grote afschuw spreken over uw rookbeleid…? Waarom heft u het rookverbod voor de kleine horeca op en worden campagnes om mensen van het roken af te helpen stopgezet, terwijl roken doodsoorzaak nummer één blijft..?! Er zit een ziek luchtje aan uw beleid, dát mogen we wel stellen, toch?

En de tabaksfabrikanten? Nou simpel, die hebben hun lobbywerk goed gedaan.. Doden geen bezwaar nog steeds..? De tabaksdirecteuren steken hun duim omhoog; eindelijk hebben ze een minister gevonden, die -betaald of onbetaald- naar hen luistert en de burger niet meer ‘betuttelt’. Rook je lekker dood, de minister van Volksgezondheid vindt het niet erg..! Dus de vraag blijft keihard overend staan:

Waarom is een minister van Volksgezondheid zo aardig voor de tabaksindustrie..?

* * *

x

Edith Schippers: Waar rook is, is vuur..!!?

2012 © WantToKnow.nl

x

x

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst..

Terwijl het ene na het andere wetenschappelijke onderzoek aantoont, dat roken één van de meest bedreigende gevaren is voor de Volksgezondheid, meent mw. Edith Schippers, de mevrouw die nota bene als minister op Volksgezondheid mag blijven zitten, dat het onnodig is het anti-roken te ondersteunen.. Daarnaast blijkt tegelijkertijd dat het aantal rokers in ons land weer stijgt, voor het eerst sinds jaren… Wat is er met de minister aan de hand..? Heeft de tabakslobby haar in de tang..? Dit is toch geen logische stap..?

De kosten die de gemeenschap dient te gaan dragen door de gevolgen van het niet terugdringen van het aantal rokers, zijn enorm.. Nogmaals is dit beleid van Schippers dan in totale tegenspraak met het beleid om de ziektekosten terug te dringen..!

Recent onderzoek dat is verricht in opdracht van de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro), toont aan dat het aantal rokers vorig jaar is toegenomen,. Stivoro-directeur Lies van Gennip noemt het zorgelijk, maar ziet ook een klein lichtpuntje.. Ze is blij over het feit dat rokers wel steeds minder sigaretten per dag opsteken; gemiddeld gaat het nu over 14,4 sigaretten/shagjes per dag. Uit het onderzoek onder bijna 20.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder, blijkt dat maar liefst nog 28% rookt.

Van Gennip: ‘Het is positief dat mensen die roken, minder roken en minder vaak dagelijks roken. Want hoe meer je rookt, hoe meer gezondheidsschade er is. Toch is elke sigaret die je rookt schadelijk. Daarom vinden we het wel zorgelijk dat nadat in 2008 het aantal rokers voor het eerst in 4 jaar was gedaald van 28% naar 27%, we nu weer terug zijn op 28%.’ De grote vraag blijft dus waarom een Minister van Volksgezondheid tegen nieuwe maatregelen dis, ie voorkomen dat meer mensen gaan roken…??! Daarmee gaat ze zelfs in tegen een wetenschappelijk advies van haar eigen RIVM, aldus meldde RTL Nieuws.

Zou mevrouw de minister geraakt zijn door deze oude reclamespotjes van de tabaksindustrie…? Tijd voor Schippers om een zware pijp te roken..?

Postbus 51 anti-rookspotjes…? Stoppen ermee!
De universiteit en de antirookclub deden onderzoek naar de gevolgen van het besluit van minister Schippers om te stoppen met Postbus 51-campagnes tegen roken en het niet langer vergoeden van ondersteunende medicijnen bij stoppen met roken. Het blijkt dat tot 2020 het pro-rokenbeleid van Schippers zal leiden tot maar liefst 600 extra doden, die door roken-gerelateerde ziekten (zoals longkanker) zullen sterven. Dit zijn dan nog de directe gevolgen, de indirecte gevolgen, bijvoorbeeld financieel, zijn onbekend.

Stivoro krijgt subsidie…? Stoppen ermee!
Overigens kondigde Schippers eerder dit jaar aan dat Stivoro vanaf 2013 geen subsidie meer krijgt voor projecten om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Dit jaar krijgt Stivoro nog € 2,7 miljoen als ondersteuning voor de anti-rookinspanningen. Maar daar wil Schippers dus niets meer van weten.. Toeval waarschijnlijk..? Welnee, gewoon een beeld dat in het plaatje past..! Lees verder:

Afbeeldingen op sigartttenpakjes? Nee, niet doen!
En ook de Europese Commissie komt binnenkort met nieuwe eisen, bijvoorbeeld om plaatsen van gruwelfoto’s op de verpakkingen, zoals longtumoren. Maar mevrouw Edith Schippers  schrijft daarover: “Nederland is kritisch ten aanzien van het verplicht stellen van foto’s op pakjes”. En dat terwijl, zo meldt opnieuw RTL, uit wetenschappelijk onderzoek van het RIVM regelrecht blijkt dat gruwelfoto’s meer effect hebben dan de waarschuwingen in tekst die nu op de Nederlandse pakjes staan. Waarom mevrouw Schippers…?

Misschien dan de sigarettenautomaten bannen..? Nee, ook daar keert zich tegen! Daarover schrijft de minister: “Een dergelijk verbod is een te grote belasting voor het bedrijfsleven”. Regelrechte lariekoek natuurlijk..

Tabaksverkoop aan minderjarigen stoppen.. Nee hoor!
We zijn er daarmee dus nog niet…!! Want mevrouw de minister is ook tegen andere eisen van de Europese Commissie, zoals het verbieden van tabaksverkoop aan minderjarigen. Ongelooflijk, wat is hier aan de hand..?  De PvdA gaat schriftelijk vragen stellen aan de minister over deze uitspraken.

Edith Schippers en haar bizarre rookbeleid..
Uit een artikel over Schippers in Vrij Nederland citeren wij hier:

‘Brandende peuken
Op een vrijdagavond in oktober zit Edith Schippers op een verwarmd terras aan het Utrechtse Neude. In haar gezelschap: een voorlichter en twee inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Zojuist is Schippers mee geweest op een inspectieronde langs cafés in de binnenstad. Ze wilde graag met eigen ogen zien wat voor werk de inspecteurs doen en of ze inderdaad te maken krijgen met agressie van klanten. De oogst van deze avond: twee zaken keurig in orde, eentje verdacht, maar geen brandende peuken aangetroffen. ‘Volgens mij steken ze er nu eentje op,’ schatert de minister als het team weer buiten staat.

Op het terras, cola light voor de neus, gaat het gesprek over de eigen slechte gewoontes. De inspecteurs raken vanzelfsprekend nooit een sigaret aan. Maar Schippers rookte tot een jaar of vijf geleden. ‘Van binnen ben ik nog steeds een roker,’ vertelt ze. ‘Ik vind het gewoon lekker. Maar ik doe het niet meer omdat het ongezond is en je kleren ervan gaan stinken. Ook niet één sigaretje, want dan gaat het meteen weer mis. Ik vond het destijds al zo moeilijk om te stoppen.’

Als minister heeft Schippers haar liberale opvattingen over levensstijl zonder problemen weten om te zetten in beleid: dieethulp en medicijnen voor stoppen met roken gaan uit het basispakket, en ook de succesvolle Bob-campagne tegen beneveld autorijden is binnenkort verleden tijd. Maar haar belangrijkste daad is het gedeeltelijk terugdraaien van het rookverbod van Balkenende-IV. In kleine cafés zonder personeel mag sinds een jaar gewoon weer een sigaret worden opgestoken. ‘Ik ben het daar niet mee eens,’ zegt oud-minister en partijgenoot Hans Hoogervorst. ‘Dat terugdraaien van het rookverbod is een achterhoedegevecht. De hele wereld is bezig het anti-rookbeleid strenger te maken. En dan gaat Nederland het beleid juist weer soepeler maken. Ik geneer me daar een beetje voor.”

Els Borst
Er is meer kritiek van voormalige bewindspersonen. Ook oud-minister Els Borst (D66) vindt Schippers’ beleid op het gebied van levensstijl ’teleurstellend’. ‘Op rookgebied wordt Nederland zo langzamerhand de risee van Europa. In ons land rookt twintig procent van de volwassenen. In andere landen is dat 15%. Ik weet dat ze bij de VVD vinden dat mensen moeten leven zoals ze zelf willen, maar Schippers heeft weinig oog voor de psychologische kant van de zaak. Zolang stoppen-met-roken cursussen gratis zijn, komen er veel meer mensen op af.’

Onlangs toonde het televisieprogramma Zembla aan dat Schippers, die in haar tijd bij VNO/NCW lobbyde tegen een strenge Tabakswet, nog altijd veel contact heeft met de sigarettenindustrie. Volgens Borst zijn de rook-, drank- en eetopvattingen van de minister sterk beïnvloed door die periode bij VNO-NCW. ‘Als je voor zo’n organisatie hebt gewerkt, ga je snel door de bril van Philip Morris kijken. Dan ga je denken: die bedrijven moeten gewoon hun brood kunnen verdienen. In dat opzicht vind ik haar een echte werkgeversminister.’ Borst vindt dat het zorgbeleid van het kabinet ‘rechtstreeks van de borreltafel naar de Trêveszaal’ gaat. ‘Voor analyse is geen tijd. Men heeft haast.’ (einde citaat; HIER het hele artikel)

Waarom stelt hier geen reguliere journalist kritische vragen over?
En waarom in hemelsnaam zijn er nu geen politieke partijen die gewoon deze bal keihard inkoppen en mevrouw de minister het sigarattenpeukenvuur aan de schenen gaan leggen.. Dit is toch volkomen ridicuul wat hier gebeurt..?? En het blijft maar doorgaan, want het lijkt erop dat mevrouw de minister alleen maar dóórgaat met haar pro-rokenbeleid, terwijl de hele wereld de andere kant op kijkt..?!

Minister van Tabak..? De bewijzen!
Uit de uitzending van ‘ZEMBLA’, die je hieronder kunt zien, blijkt dat VVD-minister Schippers veel vaker contact heeft met de tabaksindustrie en rokersbelangenorganisaties dan ze eerder aan de Tweede Kamer liet weten. Regelrechte leugens dus..! Op 19 januari van dit jaar zei ze: “Ik ken die mensen nauwelijks. In alle jaren dat ik mij met dit dossier bezighoud, heb ik de tabakslobby misschien twee of drie keer gesproken”. Uit mails en brieven die in het bezit zijn van ‘ZEMBLA’ blijkt echter keihard, dat Schippers sinds 2003 veel vaker contact heeft gehad met de rokerslobby. Dit wordt nota bene door de tabaksindustrie toegegeven..!

Schippers’ leugen ontmaskerd!
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur achterhaalde onderzoeksjournalist Joop Bouma van het dagblad Trouw hoe vaak er de afgelopen jaren contacten waren tussen het ministerie en de tabaksindustrie: ten minste veertig e-mailwisselingen en drie gesprekken tussen 2009 en de eerste helft van 2011.1 (HIER)

A. van Voorst Vader is directeur van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie, of in goed Nederlands een tabakslobyist. Hij zegt met een zweem van trots:
“Wij hebben minister Schippers in haar rol als parlementariër intensief leren kennen als een heel zorgvuldig nadenkende parlementariër.

Wij voeren als bedrijfstak één op één gesprekken met haar en ze staat daarbij heel erg open voor zinvolle gedachten vanuit het bedrijfsleven.”
Ook blijkt dat topambtenaren van minister Schippers geregeld overleg voeren met de tabaksindustrie over de totstandkoming van het beleid. Dit is in strijd met de FCTC- conventie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hierin is overeengekomen dat overheidsbeleid niet beïnvloed mag worden door commerciële belangen van de tabaksindustrie.

Het cordon sanitaire dat al jaren om de tabaksindustrie ligt, of moeten we zeggen ‘lag’.., vloeide voort uit een gedocumenteerd verleden van beïnvloeding en omkoping van artsen, politici en wetenschappers. Uit miljoenen interne documenten die de industrie openbaar heeft moeten maken, bleek dat de tabaksfabrikanten beïnvloeding van overheidsbeleid tot een ware kunstvorm hadden verheven.

Ook in Nederland. De documenten zijn de groezelige erfenis van een bedrijfstak die tientallen jaren samenspande om de maatschappelijke discussie over de risico’s van roken te bagatelliseren. Met maar één doel: overheidsingrijpen tegenhouden of, op z’n minst, vertragen. In Nederland was die lobby uiterst succesvol.

Door het stoppen met Postbus-51 campagnes tegen roken en het niet langer vergoeden van ondersteunende medicijnen bij stoppen met roken, zullen er dus zo’n 600 mensen extra overlijden aan de gevolgen van roken, zo toont de zogenaamde  SimSmoke-studie van de Universiteit van Maastricht en Stivoro aan. Regelrechte bewijzen van het wanbeleid van minister Edith Schippers van Volksgezondheid. De resultaten van deze  werden gemeld in de ‘ZEMBLA’-aflevering ‘Minister van Tabak’, die we hieronder plaatsen.

In de SimSmoke-studie werd naast de invloed van de maatregelen van minister Schippers ook doorgerekend wat de gevolgen zouden zijn, als de overheid wel een aantal maatregelen neemt die het roken ontmoedigen. Simpele maatregelen, zoals een verbod op sigarettenautomaten, accijnsverhogingen en de horeca opnieuw volledig rookvrij maken. In tegenstelling tot de extra doden bij het beleid van Schippers zouden er dan bijna 5.000 mensen minder aan roken overlijden tot 2020!!

Slaaf van het roken! Slaaf van de tabaksindustrie!
Volgens ingewijden op het ministerie heeft Schippers het beleid van voorganger Hans Hoogervorst welbewust teruggedraaid. De anti-tabakslobby irriteert haar, want tegen Zembla zei ze dat de antirookmaatregelen zijn ‘doorgeschoten’. Toen ze nog voor werkgeversorganisatie VNO-NCW werkte, was ze fel tegenstander van een rookvrije werkplek.

Haar negatieve houding viel op toen haar in januari 2011 het manifest ‘Houd jeugd uit de rook’ werd overhandigd. Een manifest dat was ondertekend door duizend medestanders, onder wie de top van de (kanker)geneeskunde. Toen Schippers werd uitgelegd hoe belangrijk preventie is en hoeveel mensen aan de gevolgen van roken overlijden, zei Schippers dat ze vrije keuze belangrijker vindt dan statistieken..!!

Schippers ziet roken daarmee als een kwestie van vrije keuze van mensen die zich volledig bewust zijn van het risico. Het lijkt een ingefluisterde drogreden…! Want precies dáár zit haar liberale denkfout: roken is dus gewoon geen vrije keuze meer..!! Het is het gevolg van een afschuwelijke, heel gemakkelijk op te lopen verslaving aan nicotine, waar je niet of zeer moeilijk van afkomt. Niet voor niets is het woord verslaving afgeleid van ‘slaaf’.  Slaaf van de tabaksindustrie…
x

* * *

x

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

55 gedachten over “Edith Schippers: Waar rook is, is vuur..!!

  1. Dat kan nog steeds, zelf weten óf je wilt roken, ja/nee.. Maar je pist naast het potje Frans; heb je het artikel wel gelezen..? De minister vindt 600 doden extra geen punt, want leven ‘zonder betutteling’ is belangrijker.. Aldus de Minister van Volksgezondheid.. De overheid is geen ‘nanny’..

  2. @Frans 100% mee eens.

   Ik rook zelf niet maar ik vind het mijn keuze om dat wel of niet te doen!
   Dat ze verbieden dat de fabrikanten reclame maken vind ik okay. Ik ben tegen elke vorm van kapitalistische propaganda.

 1. Laten ze ook eens alle e-nummers uit het voedsel verwijderen. Kijk hoeveel doden dit oplevert!!! MSG (E-621)zit werkelijk overal in. Veroorzaker van obesitas , hersentumoren, ADHD, Autisme, Dementie, groeimiddel voor kanker!! msg het verborgen gevaar!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=YPsvxP1y0yg

  Wat betreft het roken, dit zal altijd toegestaan blijven. Het spekt de Nederlandse Staat en de Big Farma. Anders hadden ze het wel illegaal gemaakt!!! Er gaat teveel geld in om. Ofwel je rookt je dood, of eet je dood.(mits je stopt met roken en biologisch gaat eten):)

 2. De anti rookmaffia heeft het al genoeg verziekt en kost klauwen met geld.vroeger hoorde je geen mens klagen en nu is tabak taboe??? Onzin laat ze zich over andere zaken druk maken inplaats als kinder oppas spelen er zijn wel andere zaken ter wereld die veel ernstiger zijn. Maar daar hoor je ze niet over die zakken vullers.

  1. Indd er wordt al honderden jaren gerookt en nu wilt zo,n -verwijderd-clupje iedereen hun zin door onze strot duwen?? -ruw taalgebruik verwijderd-

  2. @ Bas

   Niet zo gekaaitman…
   Roken is schadelijk, ruwe taal geloof ik ook al zo te zien, meesterlijke verwijdering door die groene aanwezige krokodrill…

  3. Hehe die krokodil leuk bedacht ach alcohol is ook schadelijk dus wat zeur ze eienlijk n mens maakt zelf wel uit wat hij of zij doet en niet een achtelijk cluppie die ons bakken belastings geld kost.

 3. Niet rokers krijgen ook longkanker….. dan het hele kankerverhaal in het achterhoofd, vraag ik me af of die 600 doden werkelijk door roken komen.

  Ben van mening dat de staat niet hoeft te bepalen of je rookt of niet, dat is een eigen keuzen. Maar….. een leeftijdsgrens zou niet verkeerd zijn, om het roken onder kinderen tegen te gaan.

  Dat die medicijnen om te stoppen niet meer vergoed worden, vind ik heel okay, want dat is pas vergif en kankerverwekkend.

  Daarbij in m.i. alcohol de grootste boosdoener van leed… denk aan ongelukken omdat men onder invloed rijdt, vechtpartijen omdat men agressief wordt en bezoedeld is en leverschade. Maar alcohol is OVERAL te koop en wordt als gezellig en sociaal geinterpreteerd. De wereld is krom…. Zuipen is prima, maar als je rookt, wordt je als een soort paria beschouwd.

 4. De niet aflatende behoefte om vooral iemand anders iets te willen verbieden vind ik een zeer vervelende karaktertrek. Wel eens van projectie van wil gehoord ? Hier aan ligt boos-aardig zijn ten grondslag. Overigens sterven de meeste mensen in en om het ziektegebeuren, dat weet iedereen. Wanneer de subsidie wegvalt, dan moeten de antie-mensen een andere broodwinning zoeken……. dat gaat ze vast wel lukken! In ieder geval veel succes daarbij.

  1. Laten we afspreken dat de overheid alles toestaat.. In een samen-leving lijken regels onontbeerlijk; en inderdaad: dan komen er verboden.. Wat anders? Verslavende rotzooi voor kinderen? Gewoon verkopen die rommel! Schadelijke praktijken voor de samenleving ontmoedigen met hogere belastingen? Lamaarwaaju! Zoiets?

 5. Beste mense, we worden bezig gehouden!!!

  Is het niet over het antirookbeleid, dan is het wel de zorgdiefstal.

  Ik heb een donkerbruin vermoeden dat er heel binnenkort iets totaal anders uit de koker van Rutte 2 komt rollen. Iets waar we nu onwetend over worden gehouden. Het was tijdens Rutte 1 met Wilders ook zo. Hij schreeuwde, iedereen er overheen en ondertussen gingen er hele geniepige afspraken onder de hamer.

  1. Hier sla je de spijker op zijn kop. Het gaat echt niet om wel of niet roken. Dit hele artikel is niets meer dan een zoethoudertje. 90% van de nederlanders mee in het wellus/niettus spelletje. Alle aandacht weg van het echte probleem….. vul de rest zelf maar in.

 6. Ik wist niet dat er op Want to Know zoveel dom volk rondloopt. Ik had ze hoger ingeschat. Ik wil Guido zeker een pluim geven voor dit goede artikel.

  Dat roken alleen maar geld kost (duurdere gezondheidszorg) betwijfel ik overigens ook. Dit is wel heel eenzijdig belicht. Want aan de andere kant bespaar je een hoop pensioenengelden die niet uitgekeerd hoeven worden doordat mensen dus eerder sterven, roken levert een hoop btw en accijnzen op en doorgaans is het ook zo dat hoe langer mensen leven ze ook steeds meer gezondheidszorg gaan gebruiken. En hoe meer medicijnen er voor een kwaal voorgeschreven worden des te meer bijwerkingen zijn er….waar dan natuurlijk ook weer medicijnen voor zijn. Kortom dan komen de mensen die niet aan roken overlijden wel in een ander straatje zonder eind terecht wat dus eveneens klauwen vol met geld kost.

  Als men deze punten ook mee zou wegen in hun berekeningen dan zou er waarschijnlijk een heel andere uitkomst zijn. En het zou me dus niet verbazen dat roken geen geld kost, maar juist de maatschappij bakken geld oplevert. En dát is natuurlijk de reden waarom Schippers zo’n voorstander is van roken.
  MAAR als minister van volksgezondheid moet je het belang van het volk dienen wat gezondheid betreft en valt haar houding absoluut NIET te rijmen.

  Het verbaasd me zeer dat er nog altijd mensen zijn die blijven ontkennen of de boel minimaliseren dat roken schadelijk is en de dood tot gevolg kan hebben. Dit is toch echt een achterhaalde discussie en gewoon een FEIT waar gewoon niemand omheen kan of mag.
  Natuurlijk zijn alcohol, E-nummers en dergelijke ook schadelijk, maar dat wil niet zeggen dat als je die toelaat dat je roken dan ook maar onbeperkt toe moet laten. Dat is krom denken, men moet ook dat soort zaken aanpakken. Het had nooit zover mogen komen. Dat al deze schadelijke stoffen op de markt konden komen en blijven is voornamelijk te danken aan goed lobby-werk van de industrie.
  Een goed minister zou hier niet gevoelig aan mogen zijn. Schippers is dat overduidelijk wél. Ontkennen noem ik LIEGEN. En ook dát zou een minister niet mogen doen, maar ja voor een leugentje meer of minder draaien zij hun hand niet om. Voor mij zijn ministers dan ook gewoon beroepsleugenaars.

  Het is dus bekend dat roken wel degelijk zeer ongezond is en dat heel doelbewust de sigaretten de laatste tijd veel verslavender gemaakt worden met allerlei toevoegingen. Daarnaast ook allerlei smaken om voor iedereen wel een passende sigaret te hebben die hij of zij lekker vindt en waarbij men zelfs doelgericht op de jeugd mikt. Met uiteraard maar één doel….een zo hoog mogelijke verkoop van dit zwaar verslavende en zéér schadelijke product, waarbij de industrie dus letterlijk over lijken gaat.
  De overheid dient mensen te beschermen tegen dit soort producten en dient goede voorlichting te geven, zeker een minister van volksgezondheid.

  Dat uiteindelijk de mensen zelf de vrije keuze moeten hebben om wel of niet te roken vind ik een goede zaak, maar dat wil niet zeggen dat de overheid zich niet moet inspannen om haar burgers te beschermen. En daar horen dus WEL gepaste maatregelen bij. Dus geen algeheel rookverbod, maar wel een actief ontmoedigingsbeleid. Niet meer dan logisch lijkt mij. Want denken dat mensen verstandig genoeg zijn in dit geval om zélf te kunnen beslissen….de praktijk wijst toch echt anders uit.

  Zo is ook de autogordel een goede zaak en voorkomt aantoonbaar een hele hoop doden. Een goede zaak van de overheid om hier haar verantwoordelijkheid te nemen om de burgers te beschermen, want lang niet iedereen is zelf zo verstandig genoeg om de autogordel uit eigen beweging aan te doen. En ja…..er zijn gevallen bekend waar juist het dragen van de autogordel de dood veroorzaakt heeft, maar dit zijn slechts enkelingen, ten opzichte van vele duizenden die erdoor gered zijn door de jaren heen. Of in dit geval…de uitspraak van Mascotte….er zijn ook niet-rokers die longkanker krijgen……een buitengewoon domme en kortzichtige reactie.

 7. Ik vind dat iedereen zelf moet weten of ie rookt of niet. Wat je niet zelf moet weten is of je er anderen er mee lastig valt. Geen verbod maar gewoon een leefregel. Een verbod om in de aanwezigheid van kinderen te roken lijkt me een betere regel dan een verbod in het café.
  Ik heb zelf 45 jaren gerookt en talloze nutteloze pogingen gedaan te stoppen. Tot ik het echt beu was. Ik moest en zou er van af, En het is mij met hulp van mijn omgeving gelukt en ben nu al een paar jaren rookvrij. En blij. Ik weet nu zeker dat ik nooit meer zal roken.
  Dat het heel moeilijk is om te stoppen en veel gemakkelijker om er mee door te gaan heb ik aan de lijve ondervonden. Maar dat geldt voor iedere verslaving.
  Het is dus wel kort door de bocht om een verslaving te verbieden.
  Voorkomen is veel en veel beter. Maar daar wordt niet aan verdient.
  En zolang alles nog om geld draait verandert dat niet.
  Dat is de enige boosdoener die mensen aan verslavingen helpt. Geldzucht over onze hoofden heen.

  1. Er staat toch nergens dat roken verboden wordt. Dat is de discussie helemaal niet. Het gaat alleen om een ontmoedigingsbeleid en dat niet-rokers beschermd moeten worden. Vroeger moesten de niet-rokers zich aanpassen, nu zijn dat de rokers en terecht, lijkt mij.

  2. Ger, het verhaal hierboven, de teneur van het artikel, vraagt zich af WAAROM die Schippers de tabaksindustrie steunt…??
   Er zit GEEN ENKELE logica in, zeker niet als die minister Muts verklaart dat ze tegen betutteling is… Dat stinkt naar een heel ander verhaal. Corruptie dus. Stiekpenningen en dat soort zaken.

   Je kunt toch geen advies van het RIVM naast je neerleggen, je kunt toch anders geen wetenschappelijk onderzoek naast je neerleggen, dat aangeeft, dat door jouw beleid er tot aan 2020 600 personen MEER ZULLEN OVERLIJDEN…
   Dat heeft toch niets meer met betutteling te maken…!? Of ben ik nou gek?

  3. Guido,

   Heb je mijn reactie gelezen onder nummer 10 en 14.1?
   Ik deel geheel je mening Guido.
   Dat een minister van Volksgezondheid dit soort maatregelen neemt staat haaks op haar verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en valt dus in het geheel niet te rijmen en ja…hier speelt dus absoluut belangenverstrengeling een rol. Ongelooflijk dat zij nu weer benoemd is en haar praktijken gewoon verder mag zetten.
   Alleen sommigen maken er een discussie van dat roken verboden wordt, maar in mijn ogen is dat totaal niet aan de orde. Iedereen mag nog altijd roken, maar de discussie waar het hier inderdaad om gaat is de rol van Schippers….een corrupt mens, maar helaas is zij geen uitzondering in dat wereldje.

 8. Roken verbieden werkt averechts, niet doen.
  Wel verbieden waar anderen er last van hebben, ook buiten.
  Er zijn nog steeds te veel plekken waar ik dagelijks tegen die vieze scherpe lucht aanloop.
  Van mij mag het terug gedrongen worden tot in eigen privésfeer.
  Op die voorwaarde heb ik met roken in éénmanscafé’s tot 75 m2 ook niet zo’n probleem maar dan wel uitsluitend binnen roken en verder nergens meer.

 9. De VN en de WHO zijn organisaties waarvan de leden zelf benoemd zijn. Net zoals het IMF, de Europese Commissie zijn het geen democratische instellingen.
  Het zijn belangengroeperingen.

 10. Wel in het restaurant en café Ger. Dat is niet nergens? En ja, niet rokers hebben recht op rookvrije ruimtes. Maar als het daar over gaat. Hebben wij niet allemaal recht op schone lucht. Wat dacht je dan van een fietser in de stad die volle bak afvalstoffen inademt dat het gemotoriseerde verkeer uitspuwt. Je zal maar weer voor een stoplicht staan naast de uitlaatpijp van een dieselbus of vrachtwagen.

  1. Selene,

   Je hebt allemaal gelijk, ik deel je mening over het algemeen ook wel, maar nergens staat dat roken in het algemeen verboden wordt. Ja…in het café of restaurant, maar je mag nog altijd roken, je moet alleen als roker wat meer rekening houden met niet-rokers. In een restaurant vind ik het echt wel prettig als de rokers even buiten gaan staan.
   Vroeger rookte mijn vader meteen na het eten een sigaret aan tafel, terwijl wij nog aan het eten waren. Dat was toen de normaalste zaak. Nu is die mentaliteit gelukkig allemaal verandert…..maar is dat betutteling van de rokers?
   In het café ligt dat misschien iets anders, maar op zich valt daar ook wel iets van te zeggen. Niet-rokers roken toch mee en dat is net zo schadelijk….ook daarom kunnen niet-rokers longkanker krijgen en uiteraard zijn er nog wel meer oorzaken.
   En dat er meer oorzaken zijn van vuile lucht die we inademen wil niet zeggen dat je het rook-probleem dan maar niet moet aanpakken. Het is tenminste al een begin. De rest volgt hopelijk ook nog eens een keer.

 11. Ik mis wel degelijk iets in dit artikel… Ik had wat meer inhoudelijke informatie verwacht. Jullie als kritische nieuwe-tijds denkers weten verdomd goed dat het roken van de huidige sigaret MET AL ZIJN CHEMISCHE TOEVOEGINGEN er voor zorgt dat mensen kanker kunnen ontwikkelen.
  Dit gegeven komt in jullie artikel niet voor. Natuurlijk heeft Mevrouw Schippers met een lobby te maken. Dat is al jaren een heikel punt. Daar zullen zonder meer in het verleden afspraken over gemaakt zijn.
  Maar ik vind het véél zorgelijker dat fabrikanten er maar van allen in mogen stoppen naar believen; kunstmest,pesticiden,aceetaldehyde,ammoniumverbindingenen wat al niet meer… Dat lijkt me, samen met de luchtvervuiling en chemtrails die overal in de dichtstbevolkste plekken ter wereld een feit is, meer de oorzaak van de longkanker-explosies die we nu zien in onze maatschappij.
  Een artikel geschreven op deze manier demoniseert mijns inziens het roken. Had ik niet van jullie verwacht; valt me een beetje tegen..

  1. We wisten dat jij het artikel aan zou komen vullen..! 🙄
   Maar de strekking van het artikel gaat meer over het FEIT dát Edith Schippers voor de tabakslobby is gezwicht. Niet hoe, waarom en wanneer roken slecht is, enz.

   Waarom is dit mens tegen ‘betutteling’ en laat ze gewoon 600 mensen in 6 jaar tijd omkomen als gevolg van afschaffen van de rookbeperkende maatregelen..? Doe je dat alléén als je tegen ‘betutteling’ bent.. “De overheid is geen Nanny”.. zo sprak ze..

   Weet je wat het afschaffen van de anti-rookmaatregelen de samenleving kost..?!

  2. Ondanks je reactie (mijn dank overigens) zie ik niet in wat dit toevoegt aan mijn reactie.Het gaat mij vooral om de CHEMISCHE sigaret die onschuldige mensen aangeboden wordt. Daar maak ik me druk om. Mensen mogen zelf weten of ze roken, maar vertel er dan wel bij wat ze inademen, naast de tabak zelf. Ach heel de politiek is toch een grote lobby. Kijk maar eens naar die nieuwe premie voor de zorg. Je ziet nu wel heel duidelijk waar de macht ligt in ons nieuwe “we gaan ervoor” kabinet.Ze hadden die zooi nooit moeten privatiseren.

  3. En ik maak me druk over de schijnbaar corrupte minister..!! Weinigen die hierop reageren..! WAAROM doet Edith Schippers wat ze doet…? Alleen om -zoals ze in de Tweede Kamer riep- de ‘betutteling’ weg te laten uit overheidsdaden…?? Donder op, dat is voor mij één grote drogreden. Wat dan wel…?

  4. Dat heeft puur met geld te maken en met afspraken. Loopt misschien wel door tot aan de zorgverzekeringen, wie weet…

  5. Waarom ik van het roken af wou. Juist om die reden dat er zoveel gif in een sigaret steekt en ik buiten het roken zoveel mogelijk giftige stoffen probeer te vermijden. In wat ik eet, in schoonmaakmiddel, persoonlijke verzorging enz. Dat is al verdomd lastig. Dan moet je zeker niet roken. Maar in mijn omgeving hoor ik nog steeds mensen beweren dat dat nou juist volksopruierij is en dat ze zich de wet niet voor laten schrijven. Daarom maak ik me niet meer kwaad om figuren die zich om laten kopen of wat dan ook. Als de bevolking van dit toch mooie land bestaat uit een hele boel mensen die denken het beter te weten en liever afhankelijk blijven van slecht voedsel, te veel drank, giftige sigaretten en vooral blindheid en doofheid moeten ze dat zelf maar weten. Ze verdienen wat ze wensen, ze krijgen wat ze wensen. Iemand die de andere kant wil weten kan het overal vinden lijkt mij. Iemand die niks wil weten hangt voor de tv. Ik weet dat ik kort door de bocht ben nu. Maar die zich voelt aangesproken is de blinde en dove naar mijn mening.

  6. @Guido

   Nu valt het enigzins nog wel mee, als we naar die schammele 600 mensen kijken die er door getroffen worden. Laten we extra nullen niet vergeten die je er achter kunt weg plakken aan wereldwijde cijfertjes van iedereen die ‘de sigaar’ is geworden van al die turbulente rook regeltjes. Gezond roken is nog niet op de markt, zou een giller zijn als een zolando produkt, vooral tegen longkanker!

   Inprincipe is het oproken van wierrook eigenlijk het zelfde verhaal, je ademt daar mee gedwongen alle inheemse kunstmatige luchtjes op die de sfeer die moet het versterken. De koffiebonen pijp tabak van Scandinavische oorsprong lokt nog steeds een breed publiek koffie drinkers de tent in om kunstmatige redenen. Dus als het aan die Minister is er morgen ook geen paardenrookvlees meer te verkrijgen. Mag er nog iets over blijven waar we toch nog dood aan kunnen gaan?!

  7. @ guido
   Wanneer besef je dat macht per definitie ( in de politiek dan) vercorrumpeert! Wijs me een minister aan die niet verstrengelde belangen heeft , en ik toon je zijn egoistische drijfveren om op die plaats macht uit te oefenen! Zonder die attitude wordt je namelijk niet minister of ceo of wat dan ook( de goede daargelaten , die paar dan).Als je niet naar boven likt en naar onderen schopt klim je nooit uit de middelmatigheid is de idee, helaas. Heb je niet geluisterd naar de eed die de ministers aflegden? en de reactie van mevrouw van amsberg? Wij mogen ze kiezen( is ook al niet echt waar) en de eed leggen ze af aan het ‘staatshoofd’. Dat alleen is al niet te gedogen door een waar volksvertegenwoordiger!

 12. Oh, is de overheid geen ‘nanny’? Waarom moet dan de info over de werking van homeopathische middelen en ander ‘alternatief’ spul van de etiketten af??? Edith Schippers is voor mij synoniem met HYPOCRIET, CONSERVATIEF, BETUTTELEND. Ik hoop dat ze zelf ooit wat gaat mankeren wat alleen met alternatief op te lossen valt, es kijken hoe ze dan piept…

  1. Als Schippers het roken ziet als een kwestie van vrije keuze en ze vrije keuze belangrijker vindt dan statistieken, waarom hebben wij dan geen vrije keuze met betrekking tot cam-zorg en homeopathie.
   Dat is een keuze die IK wil maken eveneens om niet de rook van anderen in te ademen. Die keuze en dat recht

   Vrije keuze in de politiek is maar net zo vrij als het de politici goeddunkt!

 13. ooit gedacht om eens naar de pure sigaretten te kijken van
  American spirit? alle andere merken zitten vol met synthetische stoffen onder andere synthetische opiaten, maar liever heeft ze geen toevoeging van vitamine en mineralen graag, alle voedsel is goed en gezond, voor mij ligt ze in bed met de farma en tabaks industrie!!!!
  ze moet het druk hebben met haar contacten daar!!!!

 14. EdIth is een Franse naam en betekent
  Gezegende Oorlog!
  Zegt genoeg.
  Wat mij betreft mag alles worden vrij gegeven. Ook drugs.
  Iedereen kiest daar zelf voor. Maarre…. Een chirurg mag natuurlijk wel iemand die gezond heeft geleefd en nog doet, voorrang geven op iemand die ongezond heeft geleefd. Vind ik! Een medicijnman wil toch graag iemand gezond verder laten leven. Behalve als hij/zij bevriend is met Big Farma.

 15. Een minister als Edith Schippers die roken toejuicht? Ze zou zich moeten schamen!

  Ik vind dat iedereen zelf moet weten of hij/zij rookt, maar doe dit dan op een plek waar anderen er geen last van hebben! Zelf vind ik het een van de smerigste hobby’s welke mensen er op na kunnen houden!

  En ja, als Schippers zelf de rokerslobby steunt door voorlichtingsfilmpjes te verbieden, Stivoro de nek om te draaien en wetgeving te versoepelen, dan heeft zij – als minister van VWS – in mijn ogen ernstig gefaald!

  Ook op mijn website staat al sinds vorig jaar een artikel over dit onderwerp (http://www.johanvandenboogaard.nl/wordpress/?p=129).

  Persoonlijk vind ik dat Edith Schippers het veld moet ruimen vanwege haar belangenverstrengeling met de tabaksindustrie. Vanwege het simpele feit dat deze minister uit de regeringspartij VVD komt, zal dat wel niet gaan gebeuren. De VVD is namelijk de partij tegen betutteling, en heeft maar al te goed door dat zij op deze slinkse wijze diverse belastingen van de burger kan incasseren (btw, tabaksaccijns), en op termijn waarschijnlijk ook een forse besparing op de ziektekosten, omdat alle rokers eerder de pijp uit gaan…

 16. snappen wij toch, sigaretten zijn inderdaad dodelijk of geweld veroorzaken echt problemen in je lichaam door wat erin zit aan stoffen!!! maar ja ze heeft toch klantjes nodig voor haar farma vriendjes!!! dus doorgaan met roken!!!!
  als ze nu een vervanger zou noemen zoals American spirit!!!!
  hoor daar niets over! dit product zou goed zijn voor mensen die niet kunnen stoppen en krijgen ze niet die rotzooi binnen, maar ja dan zijn er ook weer geen klantjes voor de farma!
  maar lieve mensen geef het door aan anderen die echt niet kunnen of willen stoppen!
  okay ben ik voor de tweede keer hiermee en denk dat niemand hierboven Er zelfs van afweet!!!!!!!!

  1. Jawel hoor. Ik rook al jaren American Spirit. Maar er is wel een minpuntje aan de sigaret. Volgens mij is hij nl niet biologisch geteeld.. Tenminste ik kan nergens vinden dat hij wél biologisch is geteeld. Dus misschien toch wat misleidend. Er komen steeds meer sigaretten op de markt die en biologisch geteeld zijn en geen toevoegingen bevatten. Dat wordt een nieuwe trend zei mijn tabaksmannetje. Een naam noem ik die ook wel bevalt. Dat is het merk “Yuma”. Pas nieuw. Biologisch én zonder toevoeging.

 17. En waarom is een minister van Volksgezondheid zo aardig voor de Telecomproviders? In Isreäl moet op elke smartphone ook staan: brengt u en anderen in uw omgeveing ernstige schade aan (wel iets anders) maar dit zou ook in Nederland op elke smartphone moeten staan! Waarom is dat niet? O ja, onze regering verdient er veel geld mee (frequentieveiling) dan kun je niet zeggen dat draadloos gebruik kanker kan veroorzaken! Gelukkig durven andere onderzoekers dit wel maar de burger in Nederland wordt dom gehouden. De smartphone is een verslaving (nomofobie) net als roken!

 18. Waarom moet een minister beslissen of ik wel mag roken of niet dat is mijn eigen keus net als dikke mensen als ze dik willen blijven is dat hun eigen vrije wil. Wij moeten kunnen doen wat WIJ willen niet wat onze ministers willen. Dus……. weg met het rookverbod en geef gelijk ook maar alle drugs vrij dan zal er niet zoveel misdaad meer zijn laat mensen zelf hun plantjes wiet maar in de tuin of balcon telen of laat het gewoon verkocht worden in de supermarkt dat mag met drank ook nou ja dat is zogoed als hetzelfde.

  groetjes allemaal

  1. alcohol is een hard drug, wiet is niet gevaarlijk… (hier spreekt een ouwe taart van 71)

 19. Het antirookbeleid heeft ook een psychologische kant en dat is voor mij wel de meest verontrustende.
  Naast een enorme lijst aan stoffen die niet of nauwelijks aan de toets der schadelijkheid worden onderworpen zoals fluor in de meeste tandpasta’s of E621 en E951, is het roken een duidelijk voorbeeld van beknotting van gewoonte-uitingen. De discussie, goed of slecht kun je, of moet je dan ook voeren m.b.t. alle consumptiewaren tot de meeste brandstoffen aan toe. Dus ik vind het niet relevant om de nadruk te leggen op het roken. Wat het grootste effect op de hype rond het roken behelst is de gekweekte intolerantie ten aanzien van medeburgers die een door de overheid bestempelde ‘slechte gewoonte’ zouden hebben.
  Het sociaal isoleren van bepaalde groepen in de samenleving is de opmaat naar meer excommunicerend gedrag.
  Men traint de mensen om elkaars politieagent te worden en zonder de overheidspropaganda was men nog net zo tolerant naar elkaar als voor de introductie van de rookwet.
  Ik zie het als een sociaal experiment om te zien in welke mate de betuttelingsmechanismen worden geaccepteerd en hoe je een bepaalde groep kunt criminaliseren door de effecten van hun gewoonte te overbelichten. Intussen wel stevig verdienen aan de accijnzen evenals de wietverkoop.
  Nu krijg je de morele last op je als je rookt omdat de ‘omgeving’?? daar schade van zou ondervinden. Intussen sproeien de vliegtuigen er vrolijk op los en schiet defensie met gedepleteerd uranium.
  De evenredigheid is ver te zoeken en daarom, nogmaals zie ik deze beweging als een inbreuk op de persoonlijke keuzevrijheid en een onderdeel van een repressief testprogramma om te zien hoever de burger in de hoek te drijven valt.

  1. ik ben niet-roker maar ik vind het reuze KINDERACHTIG dat er niet gerookt mag worden in een bruine kroeg waar niet gegeten wordt, in een restaurant niet roken, okee. Als je niet berookt wil worden blijf je toch gewoon weg uit die gelegenheden! Vrijheid blijheid hoor. Wéér zo’n staaltje van verregaande betutteling door de overheid. WANNEER KOMT HET VOLK NOU ES IN OPSTAND

 20. min zoon kreeg als student een aantal sloffen sigaretten om uit te delen op straat.daar kreeg hij een kleine vergoeding voor.het resultaat mocht er zijn:hij heeft nog minstens 15 jaar gerookt.hartelijk bedankt rook industrie.

 21. Roken is slecht, maar is ook veel slechter gemaakt dan wat het in feite zou moeten zijn. Het blad zelf gaat nog wel, maar al die toevoegingen, dat is wat roken zo dodelijk maakt.Al het suiker wat ze in de saus don , in landen waar suiker niet mag of zeer beperkt mag, zo als Frankrijk, zijn er minder kanker gevallen dan bijvoorbeeld in Engeland.
  Maar daar beginnen ze niet aan, om het tabak chemisch vrij EN Genetisch gemanipuleerd vrij.
  Nu gaan ze de E-sigaretten demoniseren, ja, weg accijnzen, zij zorgen dat ook al gaan er minder roken, door accijnsverhogingen nog net zo veel geld binnen komt.
  Zo hypocriet, en zij is de ergste van het clubje. Met haar man in de Farmaceutische-medische industrie.

 22. De Nederlandse overheid verdient het meeste aan tabak. Dit onder de dekmantel van bescherming va de volksgezondheid. Dat de overheid tabak probeert uit te bannen is prima, maar de wijze waarop is twijfelachtig.

  1. ‘Bescherming van de gezondheid’… Van wie? Van de burger of die van de minister? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het de overheid ook maar iets interesseert dat mensen roken, want anders was er wel een strenger beleid ingevoerd. Geld is, zoals altijd, belangrijker dan mensen…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.