Advertentie

Kristalbewustzijn en kristallichaam..


De gastcolumn is dit keer voor Tineke Kleine Deters; ze stelt zich voor:
“Het Licht dat ik ervaar in mij en om mij heen brengt mij tot op de dag van vandaag blijdschap, telkens weer verwondering en een diepere verbinding met wie ik in wezen ben. De weg van het hart is een voor ieder heel unieke persoonlijke weg. Mijn enige betrouwbare referentiekader is mijn innerlijke gevoel en intuïtie, die ik gaandeweg meer en meer leer vertrouwen, voorbij angst en voorbij de illusie van afgescheidenheid.

Tineke Kleine Deters

Groeien in liefde geeft mijn multidimensionale aspecten ruimte, om tot in dit aards bewustzijn hun helende energie te brengen. Helend Licht voor mijzelf, voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Ik deel het en geef het door aan hen die net als ik deze weg van zelfheling gekozen hebben. Ik doe dat in woorden en klank door middel van ‘schrijfsels’, energetische massage en helende lichtklanken. En in meditatiebijeenkomsten en workhops op het gebied van het zelfgenezend vermogen.

Mijn ´wake-up-call´ kwam in de vorm van ziekte (1994) en hiermee begon in mijn veertigste levensjaar een reis van bewustwording. Ik volgde diverse therapieën, cursussen en opleidingen, waarbij mijn eigen ervaringen en inzichten en mijn lichaam een toetssteen waren. Uiteindelijk ontdekte ik dat liefde en zachtheid naar me zelf toe de enige sleutel tot werkelijke genezing kan zijn. En dat volledige liefdevolle acceptatie van alle aspecten in onszelf het allerbelangrijkste medicijn en de eerste stap naar heelwording is.

Aan de Academie voor Natuurgeneeskunde (2001-2008) leerde ik meer over het verband tussen lichaam, ziel en geest en ik herkende er zoveel van. Ik studeerde af op het onderwerp ‘leidt ziekte tot bewustwording’. Daarna mocht ik in een heftig ziekteproces ten diepste ervaren dat liefde geen vorm heeft, dat je er niets voor hoeft te doen, dat het ons geboorterecht is zelfs.

Ziekte als richtingaanwijzer naar Heelwording’  is de titel van het boek dat binnenkort uitkomt. Een boek over belangrijke thema’s in een bewustwordingsweg door ziekte.  Het behandelt een breed scala van aspecten op fysiek, mentaal-emotioneel en spiritueel gebied als onderdeel van een weg van heelwording naar eenheid in ons zelf. Een boek voor ieder die een bewuste weg van persoonlijke zelfgenezing, ontwikkeling en spirituele groei bewandelt en zich wil verdiepen in de samenhang tussen lichaam, ziel en geest. Ik schrijf regelmatig over (ervaringen in) deze tijd van groei en transformatie.

Ervaringen van mij die wellicht ook de jouwe zijn. Ik breng naar buiten wat ik niet voor me zelf wil en kan houden en wat mij zo blij maakt… in dankbare verwondering, telkens weer. In dat opzicht resoneert het ‘werken’ met klank en kristal als coderingen van informatie, sinds 2012 in grote mate in mij. Hierin is nog steeds een ontwikkeling en verdieping gaande, waarin ik word geleid en begeleid vanuit een hogere afstemming en verbinding met de ‘Ik BEN’-energie in mij. Ik maak je graag vertrouwd met mijn kennis, ervaring en inzichten in de wereld van de kristallen.”

x

* * *

‘De wereld van de kristallen kan ons inzicht geven
in onze zijnsenergie van aarding, van bewust-zijn,
onze verbinding met de tijd, met het hier-en-nu en de elementen.’

x

x

Kristalbewustzijn en kristallichaam..

2018 © Tineke Kleine Deters | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over de biologische computers..!

Alle dimensies, het universum, de aarde en de kosmos zijn opgebouwd uit levende bewuste energiedeeltjes. In geometrische vormen is het de onderliggende mozaïek van alle dimensies welke vormen we terugvinden in de ons omringende natuur. Het kristallijn bewustzijnsveld bestaat uit wezens, kristallijne vormen en punten (zoals bij kristallen te zien is) en ook energetische lichaamsvormen. Het is een bewustzijnsveld dat gevoed wordt door hogere frequenties van Kosmisch Licht.

Het kristallijnen raster bevindt zich zowel in de Aarde als om de Aarde heen. Het brengt ons reiniging en genezing en ondersteunt de Aarde in haar ascentie naar een hogere trilling. Zie het als een rasternetwerk dat uit ontelbare gelaagdheden bestaat.De laatste jaren heeft dit netwerk zich uitgebreid en heeft de energie zich verhoogd naar een zuiverder trilling. Hierdoor is zowel het DNA van de Aarde als dat van ons zelf aan het veranderen.

Naarmate je raakt afgestemd op de hogere trilling van je hart en van daaruit jouw dagelijkse keuzes maakt, werk je mee aan de versterking van dit kristallijnen lichtnetwerk op Aarde. Je kunt met gerichte intentie contact maken met dit kristalnetwerk, al of niet via een kristal. Je bent dan in hart en geest verbonden met allen die er eveneens mee verbonden zijn.

Hier vind je antwoord op je vragen, of ontvang je de genezende en scheppende energieën voor welk persoonlijk project dan ook. Het raakt jouw eigen hogere aspecten en alle andere en versterkt je goddelijke essentie, zowel in je eigen fysieke sfeer als in alle andere sferen, mits op de juiste manier gebruikt, met de juiste bedoelingen die het geheel ten goede komen.

Afgescheiden
Er was een tijd waarin dit netwerk door een bepaalde groep werd gebruikt met intentie gebaseerd op macht en manipulatie. Het gevolg was rampzalig. Na de ondergang van Atlantis en Lemurië werd het kristalnetwerk van de planeet verwijderd om verder misbruik en vernietiging van de matrix te voorkomen. Sindsdien moest de mensheid zich eeuwenlang met nog maar vijf tot tien procent van zijn eigenlijke mogelijkheden redden.

Hogere beschavingen kwamen ons te hulp toen we daarom vroegen, waardoor een groot deel van de sluier van dualiteit en illusie opgeheven werd. Allereerst werd de aardmagnetische levensstroom van de aarde aangepast, waardoor contact met etherische gebieden weer mogelijk werd. Daarna werd het kristalnetwerk in een hogere trilling gebracht. Velen van ons gingen zich intuïtief actiever met deze energieën bezig houden. Misschien herken je dat in je eigen leven. De weg uit de afgescheidenheid van onze goddelijke vonk lag en ligt open voor ons.

Nieuw DNA
Het etherisch kristalnetwerk staat weer dichterbij ons en al onze energieën (aspecten) die zich in fysieke kristalvorm bevinden, zijn gewekt en verenigd. Of je dat nu bewust bent of niet, ook jij ondergaat de verandering in trilling van dit netwerk. Jouw trillingsgetal haakt in op dat van het kristalnetwerk. Wij maken samen met de Aarde een fysieke reis naar hogere aspecten van ons goddelijk wezen en naar een nieuw en hoger menselijk bewustzijn. Ons DNA ondergaat een herstructurering naar een zuiverder kristallijnen vorm.

Ongemakkelijke, vreemde of pijnlijke ervaringen in je systeem kunnen het gevolg zijn van de fysieke, emotionele en mentale verschuivingen en aanpassingen. De oorzaak hiervan is vaak je (onbewuste) verzet tegen de verandering. Als je voor ogen houdt dat alle verschuivingen voor je hoogste doel zijn zal er veel van je weerstand verdwijnen. Vertrouw op je hogere leiding en je intuïtie. Door actief mee te werken kun je trauma’s uit andere levens helen en los laten. Je afstemming op het kristalnetwerk – al of niet via de kristallen – zal je hierbij tot grote steun zijn.

Atlantiskristallen toen en nu
In Atlantis werd gebruikt gemaakt van enorme megakristallen voor diverse doeleinden. Daarbij werden klank en zuivere tonen gebruikt om bepaalde gewenste aspecten van het kristal te activeren. Doordat een bepaalde groep zich met onjuiste intentie en manipulatie bezighield die desastreus zouden zijn voor het geheel, voorzagen anderen een dreigende crash.

Met hulp van Sirius B koppelden zij de meesterkristallen af en verplaatsten deze naar verschillende veilige locaties om te voorkomen dat ze zouden worden vernietigd of worden ingezet voor negatieve doeleinden. Ze moesten bewaard blijven voor een tijd waarin de mensheid ze zou gebruiken waarvoor ze bestemd waren. Drie megakristallen bij Arkansas zijn voorgeprogrammeerd op een rasternetwerksysteem dat de overige enorme meesterkristallen met elkaar verbindt.

Al deze Meesterkristallen hebben elk een specifieke specialisatie in heling, wijsheid, energie en transport. Ooit werkzaam in de Tempels van Atlantis, werden ze ondergronds geplaatst in gebieden die extreem belangrijk zijn voor de nieuwe Aarde in de ascentie. Het Blauwe kristal van Kennis onder Arkansas is als eerste geactiveerd. Anderen zijn of zullen ontwaken en opnieuw gedownload en her-geprogrammeerd worden. Hun energieën zijn aan elkaar gekoppeld met de Kwantum kristallijnen frequentie van ascentie.

Kristallen als poort naar ruimer bewustzijn
Door het ontwaken van de Atlantische kristallen en de toenemende lichtenergie via het kristalnetwerk, waardoor heel veel kleinere kristallen nu worden gewekt en gedownload, wordt voor ons de poort geopend naar een dimensionaal bewustzijn. Hun invloed zal langzamerhand toenemen als wij groeien uit een verdichte koolstofstructuur naar helder kristallijn. Niet alleen qua bewustzijn, maar vooral ook met onze fysieke en energetische lichamen. En op een dag besef en voel je dat je binnen die multidimensionaliteit in beide vormen bestaat.

Je bent geïncarneerd als mens van de Aarde en je bent tegelijkertijd dat bewuste vrije Kristalwezen van Licht. Het bewustzijn van een kristal is misschien niet zo actief als de jouwe, in werkelijkheid is het even ver, zo niet nog verder reikend dan je eigen geest wanneer je het met jouw intentie en wil activeert. Stem je eens af op dat prachtige wezen van jouw persoonlijke kristal… gebruik al je zintuigen en vraag of het zich met jou wil verbinden. Gebruik ook jouw klank en toon om het kristal te activeren en een aspect in jouw bewustzijn tot leven te wekken.

Wist je trouwens dat velen van ons ooit delen van zichzelf hebben opgeslagen zodat we ons daar later weer mee zou kunnen verenigen via de geleiding van het kristal? Neem jouw persoonlijke kristal eens mee naar een van de maandelijkse lichtklankmeditatiebijeenkomsten van NatuurlijkBewust, waarbij we ons altijd afstemmen op dat hogere netwerk van Licht waar wij zowel fysiek als etherisch deel van uitmaken. Open je voor dat vrije onbeperkte kristallijnen veld van Licht in jezelf!

On(be)grijpbaar?
Wij zijn bewustzijn… vrij en ongebonden goddelijk bewustzijn. Een aspect van een veel groter allesomvattend voortdurend creërend Bewustzijn dat in alle vormen aanwezig is. Maar wat is dan kristalbewustzijn? Met huidige wetenschappelijke methoden is aangetoond dat onze lichaamscellen bestaan uit lichtdeeltjes (biofotonen). Niet alleen jij en ik, alle vormen van leven zijn doordrongen van dit Licht van bewustzijn. Licht is een scheppende creatieve natuurlijke kracht.

Door mijn interesse in bewustzijn en bewustwording en met name door wat ik voel en ervaar tijdens het werken met kristal en klank komt mondjesmaat prachtige informatie naar me toe. Mij zelf te openen in overgave aan en vertrouwen in de hogere leiding van binnenuit is de toegangspoort hiertoe, terwijl de informatie die daaropvolgend op mijn pad komt een dieper besef en inzicht brengt.

‘Voyagers’ van Ashayana Deane
Zo kwam ‘Voyagers’ van Ashayana Deane op mijn pad met informatie over Keylonta, de kosmische wetenschap van licht, geluid, onderbewuste symboolcodes en de basiscodes van materie. Het lijkt mijn menselijke verstand ver te boven te gaan, maar vreemd genoeg is er ook het gevoel dat ik begrijp waar het over gaat en is er een groeiend bewustzijn over de energie van ‘Vader-Moeder-Leven’ en hoe elke individuele vorm uit deze grondtoon is opgebouwd en als het ware door een unieke specifieke (licht)code is geprogrammeerd.

Dat wij – als wij zijn aangesloten op deze levensenergie – met behulp van inwendig en uitwendig geluid onze ‘vorm’ en eigenheid, dus onze trillingsfrequentie (bewustzijn) kunnen beïnvloeden. Hoe alles in feite goddelijk bewustzijn is en dat wij – als we met dat oorspronkelijke lichtdeel in ons zelf samenwerken, tot elke creatie in staat zijn. Er staat beschreven hoe puur bewustzijn tot materie kan verworden. Ik vat het onderstaand heel kort in mijn eigen woorden samen en deel het graag met diegenen die mijn interesse delen.

Van puur bewustzijn naar manifestatie
De allerkleinste eenheden van energie in de kosmos zijn lichtdeeltjes, genoemd Partiki (spreek uit: partikee). Zij groeperen zich op basis van elektrische (Partika) en magnetische (Particum) lichtdeeltjes – (deeltjes en antideeltjes) – en vormen op deze manier slierten van energie-eenheden, die Partiki-strengen worden genoemd.

Deze strengen groeperen zich onderling en vormen geometrische weefsels van elektromagnetische energie, dat als een sjabloon dient voor lichtspectra en geluidstonen. Deze sjablonen of templates worden ‘Partiki Grids’ genoemd. Keylons zijn minuscule kristallijnen structuren welke opgebouwd zijn uit lichtdeeltjes, Partiki – die de fundamentele structuren instellen waarop biologische vorm en de perceptie van ruimte, tijd en materie worden opgebouwd.

Het Hollywood-piepschuim-aftreksel van het enigma van de kristallen schedels..

Deze kristallijnen structuren c.q. Keylons vormen de kristallijnen matrix van elektro-tonale energie die door alle dingen heen loopt. Een complexe groepering van deze Keylons wordt Keylon Code genoemd; deze geeft verder richting aan de energie waarop alle vormen zijn opgebouwd. Deze Keylon Codes bepalen de fundamentele atomische en genetische opbouw van een vorm, als ook de specifieke kenmerken van bewustzijn.

Het kristallichaam
Dit is de benaming van de multidimensionele Keylon-code structuur van een materievorm of vorm van bewustzijn. Dus het totale ‘zelf’ van de vorm als een eenheid van verschillende dimensies, verschillende gelaagdheden van bewustzijn. Jouw menselijk Kristallichaam omvat 12 dimensies van identiteit, geluidsfrequenties en lichtspectra. Dit Kristallichaam bepaalt de structuur voor je bio-energetische chakrastelsel, je auraveld en het ontwerpt en bouwt je elektromagnetische Merkabavelden (HIER) op.

Alles is Eén
Het Kristallichaam is dus de onderliggende structuur van alle materie en bewustzijn. Het verbindt elke geïndividueerde vorm met het grotere Kristallichaam van het Kosmische Verenigde Veld.

“Het multidimensionele spirituele lichaam van de Zielmatrix en de Overzielmatrix maakt deel uit van het geïndividueerde morfogenetische kristallichaam van mensen. Al deze aspecten van eeuwige identiteit zijn opgebouwd uit Keylon Codes, Keylons en Partiki-eenheden, net zo als het fysieke lichaam uit deze substanties is opgebouwd.”

Ik begrijp en besef nu des te meer dat het Licht van de Schepping werkelijk aanwezig is in alle vormen van zijn, tot in de meest fysieke verdichting. En ik begin de heilige Geometrie nu in een grotere context te zien. Jij en ik zijn waarlijk Licht!  Wij zíjn dat Grote Wonder….!

Bronnen:
Metatron via James Tyberonn –
Informatie uit Telos via Aurelia L. Jones –
Gnosis via Erik

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.