Advertentie

GMO op de helling in Europa..!!


Het lijkt erop dat de langste dagen van het gezwel ‘Monsanto’ in Europa geteld zijn. Het manipuleren van kennis en het misbruiken van macht komt bij Monsanto en haar collega-GMO-bedrijven als een boemerang terug. Het zou ook eens tijd worden dat mensen wakker werden! Overheden die lijken te slapen en bijvoorbeeld alleen bezig zijn met hoeveel de gemiddelde Nederlander, om over onze eigen land te spreken, er volgend jaar -inkomenstechnisch-  voor staat.. Maar over de gezondheid van ons voedsel heeft -een enkele uitzondering daargelaten- geen politieke partij zich uitgelaten. Maar er gloort licht aan de horizon.

En dat terwijl Monsanto en misdadige consorten hun slag sloegen in het duister. Bijvoorbeeld via bewezen (hier en hier) manipulatie van Europese ambtenaren om de land- en tuinbouwwetten dusdanig te wijzigen, dat Monsanto haar destructieve genetisch gemanipuleerde zaden op de markt kon brengen. De protesten tegen GMO-voedsel en de ‘magische onkruidkiller Round-Up’ dateren overigens niet van een paar jaar geleden.. De informatie is al bijna 20 jaar bekend..

Dr. Arpad Pusztai (klik voor artikel uit 2010 hier op de site)

In 1998 was het wetenschapper Dr. Arpad Pusztai die publiekelijk als klokkenluider de resultaten van zijn onderzoek naar de effecten van GMO op de menselijke gezondheid bekend maakte..! Hij kwam op TV, maar de volgende werd hij ontslagen en werd zijn onderzoeksteam ontmanteld.. Het bleek dat één telefoontje van het adres van de Britse minister-president, Downing Street 10, genoeg was om het hoofd van het Rowett Instituut, waar het onderzoek van Pusztai plaatsvond, het hele team te doen ontslaan en het hele GMO-effectenonderzoek stop te zetten…

Daarna deden de aasgieren van de Britse media hun werk en sloopten de reputatie van Andrej Pusztai. Hij werd ervan beschuldigd zijn onderzoeksresultaten openbaar te hebben gemaakt, zónder dat hij deze had laten bekijken door andere wetenschappers en vóórdat het onderzoek gepubliceerd was geworden.

Maar nogmaals: er lijkt een krachtig licht aan de horizon te gloren, een licht van inzicht en verstand..! Het lijkt alsof steeds meer goedwillende politici wakker worden en het gedrocht van het GMO-monster in beeld krijgen..! Een tweetal voorbeelden over de strijd van Monsanto tegen de Europese weerstand in het EU-parlement. 

* * *

Frankrijk: georganiseerd verzet tegen GGO-vernielers

Het eerste voorbeeld is de enorme protestbeweging die in diverse landen van de EG is ontstaan, nadat informatie openbaar werd, waaruit blijkt dat GMO-zaden en – producten UITERST schadelijk zijn voor mens, dier en de Aarde. 

Omgeploegd maïsveld in Hongarije als protest tegen de GMO-politieke beslissingen van overheden, vooral in Europees verband.

Waren het nu toe de anti-GGO-bewegingen, die goed georganiseerd optraden bij vernielingen van proefvelden met genetisch gemodificeerde organismen en bij overige demonstraties tegen ggo’s, nu is het beurt aan de ‘anti-anti ggo’ers’ en zelfs aan de politie om ‘georganiseerd verzet’ te tonen, en met zichtbaar succes. In Frankrijk ontstond het ‘Collectif des faucheurs volontaires’ (‘collectief van de vrijwillige maaiers’ onder leiding van de roemruchte altermondialist José Bové). Een organisatie die wordt aangestuurd door de Confédération Paysanne (socialistische boerenbond) en die deze zomer, als reactie op het Europese beleid voor GGO’s, een spoor van vernielde proefvelden achterliet, reageert woedend op het ‘georganiseerde en vooral gewapende’ verzet van biotechnologische en zaadveredelingsbedrijven en de politie.

Volgens de CP stelt de Franse regering zich ‘autistisch’ op: men wenst een politiek antwoord, geen antwoord in de vorm van een confrontatie met de politie, aldus de boerenbond. Een ‘gewapend’ incident vond recentelijk plaats met het grote zaadveredelingsconcern Limagrain en zijn filiaal Biogemma. Dit concern zou namelijk pro-ggo-boeren van de FNSEA en bedrijfspersoneel, waaronder vakbondsleden, op de betreffende percelen hebben laten posten en hen zelfs hebben bewapend. Bij een ‘aanval’ van het anti-ggo-collectief op een maïsveld van Biogemma in de Auvergne, raakte men slaags met het pro-ggo-collectief van Limagrain, waarbij er aan beide kanten flinke klappen vielen. Het maïsveld bleef echter niet intact.

Afgelopen weekend vond er een ‘veldslag’ plaats in het departement Gers (Zuid- West Frankrijk) tussen het collectief en de politie, die met traangas en knuppels te werk ging. De Franse Europarlementariër Lipietz (Groenen) merkte sarcastisch op, dat de Gendarmes blijkbaar tijd mogen uittrekken voor dergelijke activiteiten. José Bové riep het Franse volk op tot een nationaal referendum over ggo’s. De voorzitter (Parti Socialiste) van de departementale overheid van Gers kondigde overigens aan om begin 2005 voor zijn departement een lokaal referendum te organiseren over de proefteelt van ggo’s in zijn departement. De voorzitter verwijst hiervoor naar de wet op lokale vrijheid.

* * *
x

Phil Angell, Monsanto’s directeur van ‘bedrijfscommunicatie’:
x
Het is niet de taak van Monsanto om te zorgen voor veiligheidslabels op biotech-voedsel.
Het gaat er voor ons om, zoveel genetisch gemanipuleerde zaden te verkopen, als mogelijk is.
De veiligheid van dat voedsel, is niet onze zaak, maar van de FDA.”

(FDA = keuringsdienst van waren in VS)
X

* * *

Europese Commissie moet embargo op toelaten GGO’s instellen

x

Dit tweede voorbeeld kwam ons vandaag ter ore (met dank aan Cathalijne Zoete)
“De Europese Commissie moet ogenblikkelijk een moratorium instellen voor alle nieuwe toelatingen van GGO-teelten en GGO-producten op de Europese markt.” Dat stelt Europees parlementslid Bart Staes (Groen) naar aanleiding van nieuw toxicologisch onderzoek naar de effecten van de maïs NK603, dat vandaag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Food and Chemical Toxicology (1). “Ik vraag de Europese Commissie vandaag nog om opheldering en een reactie.”

De eerste studie op langere termijn naar de toxicologische effecten van het voeren van proefratten met genetisch gemanipuleerde maïs werd uitgevoerd door professor Séralini van de universiteit van Caen (Frankrijk). “Als deze resultaten juist zijn – en de ruwe onderzoeksgegevens zullen ter verificatie door andere wetenschappers beschikbaar worden gesteld – dan zijn ze aanleiding voor een extra voorzichtige benadering door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA en de Europese Commissie,” aldus Bart Staes.

“Dat is trouwens ook de benadering van de Franse overheid die vandaag bekend maakte dat het Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) alsmede EFSA gevraagd wordt om de verontrustende bevindingen van deze studie nader te onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomst zal de Franse overheid de Europese autoriteiten verzoeken om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de volksgezondheid te beschermen. De Franse overheid stelt ook dat dit onderzoek lijkt te bevestigen wat we al jaren stellen: de toxicologische studies naar de effecten van GGO-voedsel, zoals die tot nog worden geëist door Europese regelgeving in het kader van de toelating op de Europese markt, zijn onvoldoende diepgaand en grondig.”

Séralini en zijn team onderzochten – in het diepste geheim – een groep van 200 ratten die verschillende soorten van GGO-maïs gevoerd werd gedurende twee jaar (met en zonder het bestrijdingsmiddel Round-Up en een controlegroep met gewone maïs). Uit de resultaten blijkt een onrustwekkend hoge mortaliteit bij de ratten die gevoerd werden met maïs NK603. “Hoe dan ook onderstrepen de Europese groenen dat de gebruikelijke toxiocologische onderzoeken van twee tot drie maanden onvoldoende zijn. De onderzoeksgegevens die Monsanto en andere multinationals beschikbaar stellen zijn niet objectief en niet gebaseerd op serieus wetenschappelijk en betrouwbaar onderzoek. Het is cruciaal dat nationale en Europese instituten belast met bescherming van de volksgezondheid de financiering en uitvoering van dit soort onderzoek zelf gaan doen.”

Zie onder andere ook dit artikel over de resultaten van een andere studie inzake de effecten van GMO-voedsel op ratten.

 * * *

Over de manipulatie in massa-communicatie ten aanzien van Genetisch gemanipuleerd voedsel:

x

We raden je aan hieronder, bij ‘gerelateerde artikelen’ eens te kijken,
naar het spoor van vernieling dat Monsanto en consorten al achter zich lieten..!

9 gedachten over “GMO op de helling in Europa..!!

 1. “Bijzonder is dat de fondsen vrijgemaakt voor deze baanbrekende studie o.a. afkomstig schijnen te zijn van de franse groothandels (supermarktketens) Auchan en Carrefour”

  Carrefour was al de beste supermarkt keten van de wereld maar als deze informatie klopt kunnen de reputaties van deze ketens de rest van mijn leven niet meer stuk!!!

 2. “Bijzonder is dat de fondsen vrijgemaakt voor deze baanbrekende studie o.a. afkomstig schijnen te zijn van de franse groothandels (supermarktketens) Auchan en Carrefour’

  Carrefour was al de beste supermarkt keten van de wereld maar als deze info klopt kan hun reputatie de rest van mijn leven niet meer stuk!!!!

  VIVE CARREFOUR ET VIVE AUCHAN!!!!

 3. Zojuist op het franse tv-nieuws : http://lci.tf1.fr/science/sante/ogm-ayrault-defendra-leur-interdiction-si-besoin-7534913.html

  Frans Minister Jean-Marc Ayrault verklaarde dat indien de gevaren van deze alarmerende studie worden bewezen, hij alles in het werk zal stellen om op Europees niveau een verbod op met name producten afkomstig van de GMO maïsvariant NK 603 op te eisen.

  “Ik heb om een snelle procedure gevraagd, in de orde van enkele weken, de tijd die het vraagt om deze wetenschappelijke studie te verifiëren”, zegt hij..

 4. zullen wij deze mensen ! die dit bij de ratten hebben gedaan ook maar eens gaan geven!wekenlang niets anders dan mais wat gejumd is met allerlij vuiligheid eens kijken tot hoeverre zij die tumoren de baas kennen .

 5. De voorpremière in het zuiden van Frankrijk afgelopen zondag van de op 26/9 te lanceren opzienbarende film “Tous cobayes?- Allemaal Proefkonijnen?” (met vaak schokkende beelden), gebaseerd op de hierboven geciteerde franse GMO-studie, liet zien dat deze ongetwijfeld mede zal bijdragen aan de zo hoognodig dringend op te eisen wereldwijde mentaliteitsomslag t.o.v. GMO en het nucleair debat. 8′ Trailer film (engels ondertiteld) : http://www.youtube.com/watch?v=uznZEMeV7uA

 6. Het is nog maar een schuchter begin, maar er sijpelen steeds vaker berichten binnen die op een voorzichtige bocht in het denken van bewindsvoerders wijzen.
  Gevolgen van ‘containment’?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.