Advertentie

Joris Demmink toch vervolgd…!!


Uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem, op dinsdag 21 Januari:  ‘Joris Demmink dient zich te verantwoorden voor de beschuldigingen van twee Turkse mannen over seksueel misbruik’ Het lijkt erop dat het recht gaat zegevieren. Daar waar ieder mens al lang voor de rechter had gestaan voor vééél en veel minder, daar wist Joris Demmink, waarschijnlijk als top-ambtenaar van Justitie (hij is inmiddels -sinds 1 november 2012- met pensioen), uit de handen te blijven van een gerechtelijk proces.. Maar de klacht van de 2 Turkse mannen van destijds 13 en 14 jaar oud, is dus nu ontvankelijk verklaard. De beide mannen zeggen door Demmink te zijn misbruikt en dat niet alleen.. Ze zeggen na hun aangiften in 2008 en 2010 te zijn geïntimideerd..!

x

Joris Demmink toch vervolgd…!!

2014 WantToKnow.nl/.be

x

demminkHoe kan het dat de gooier van ’n sfeerlichthoudertje naar de Gouden Koets ZONDER proces in de cel beland en daar maanden zit, in afwachting van proces, terwijl deze Joris Demmink zich justitieel zo glad als een aal kan en vooral MAG gedragen..? Zijn deze beide Turkse mannen leugenaars..? En zoja, waarom zouden ze dan over zoiets liegen..? Ga je dan persoonlijk zó ver om een hoge Nederlandse ambtenaar te beschuldigen van een zaak die speelt in de jaren 1990..?

Hoe kan Demmink zo lang buiten de officiële gerechtelijke kaken blijven..? Wij begrepen en begrijpen hier niets van, tenzij je gaat denken in termen van het ‘Old Boys network’.. Hierbij houden vooral justitiële ambtenaren elkaar continue uit de wind en kunnen zij min of meer hun gang gaan. Hiervan zijn talloze voorbeelden op te noemen. Maar nu is, met de uitspraak van de rechter in Arnhem, in één klap een einde gekomen. Een giga-barst in het genoemde netwerk..?

demmink2Het Openbaar Ministerie moet Joris Demmink dus toch -indirect- vervolgen om vermeend misbruik, door terdege onderzoek te laten uitvoeren naar de beschuldigingen in deze sfeer.
En Joris Demmink -en dat weten weinig mensen- voert tot op heden verweer vanuit zijn functie. Hij is dus in staat op kosten van ons allemaal deze beschuldigingen door een dure advocaat te laten tegenspreken, zonder dat het hem zélf ook maar een eurocent kost..! De voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie moet nu dus door het Openbaar Ministerie (OM) grondig worden gescreend. De vraag is of de Nederlandse Staat dan blijft sponsoren in het betalen van de advocaatkosten van Demmink…!

Demmink wordt al jaren in verband gebracht met pedofilie, ook in veel andere zaken, maar hij heeft deze beschuldigingen zelf altijd ontkend. En het is uiterst bijzonder in onze ogen, dat hij in zijn ontkenningen werd bijgevallen door oud-Leiden-rechtenstudenten-collega’s.. Om hen zo maar even te noemen.. Inderdaad het ‘Old Boys-network’..  Het misbruik van Demmink zou in de jaren 1990 hebben plaatsgevonden, tijdens diverse dienstreizen. Een raadsheer van het gerechtshof lichtte dinsdag toe dat het hof vindt dat ”het beschikbare materiaal voldoende aanleiding geeft voor een redelijk vermoeden van schuld voor verkrachting”.

Dus dan is ineens de vraag.. Is dit ‘bechikbare materiaal’ anders dan daarvoor.. Of heeft het Old Boys network er al die tijd voor gezorgd dat deze Demmink als ‘ambtenaar’ buiten schot kon blijven, en is er nu niemand meer die zich wil branden aan deze hete soep..?! Het Openbaar Ministerie moet dus nu nader onderzoek verrichten. Dat betekent dat het OM onder meer een getuige in Turkije moet gaan horen. Maar een tweede getuige blijkt inmiddels overleden.

demmink3En bovendien dient het OM volgens deze rechtelijke uitspraak, nader onderzoek te verrichten naar de in- en uitreisgegevens van Joris Demmink. Want volgens Demmink is hij sinds 1987 niet meer in Turkije geweest. Maar de advocaat van de mannen wijst op een Turks document, waaruit zou blijken dat Demmink wel degelijk, namelijk op 20 juni 1996, nog naar Turkije is afgereisd. De beide Turkse mannen hebben zelfs 2x aangifte tegen Joris Demmink gedaan en hoewel het OM weliswaar twijfelde aan de betrouwbaarheid, deed de Rijksrecherche wel onderzoek naar Demmink. En daaruit -zo meldde het OM in februari vorig jaar, zouden geen strafbare feiten zijn gebleken..

De beide mannen hebben nu, in een zogenoemde artikel 12-procedure, de rechter in Arnhem gevraagd,  het OM alsnog tot vervolging te dwingen..! Met succes dus. En heel naïef is in onze ogen het commentaar van de woordvoerster van het OM te noemen; deze laat weten dat: ‘het besluit van het hof een ander besluit is dan het OM voor ogen had’… Wij wilden dat de klacht zou worden afgewezen, want er is nooit bewijs gevonden dat hij daadwerkelijk in Turkije is geweest”, lichtte ze toe. Het OM deed al onderzoek naar de in- en uitreisgegevens van Demmink. Justitie gaat bekijken op welke manier meer onderzoek kan worden verricht en hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet duidelijk.

Het Algemeen Dagblad lijkt vooralsnog de enige krant die haar plicht doet, om het verhaal van Joris Demmink te belichten.
Het Algemeen Dagblad lijkt vooralsnog de enige krant die haar plicht doet, om het verhaal van Joris Demmink te belichten.

Demminks advocaat, de door de Nederlandse Staat betaalde Mischa Wladimiroff, laat in een reactie weten dat een strafrechtelijk onderzoek naar zijn cliënt Joris Demmink, zal bevestigen dat Demmink geen blaam treft… Hij verklaart: “Dit onderzoek wordt mede gerechtvaardigd vanwege het feit dat de beschuldigingen met regelmaat opdoemen in de media. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door de rechter-commissaris en heeft betrekking op enkele belangrijke kwesties die dusver onvoldoende belicht zijn gebleven.”

Maar de advocaat van de Turkse jongens, Adèle van der Plas, reageert heel blij op de beslissing. “Na al die jaren worden we nu eindelijk serieus genomen. We hadden ook een overload aan bewijs.”  Het Arnhemse hof benadrukt dat het feit dat er nu meer onderzoek moet worden gedaan, natuurlijk niet betekent dat het gerechtshof hem ook schuldig verklaart. Over eventueel bewijs zal een rechtbank zich opnieuw moeten buigen.

Joris Demmink is zoals gezegd, op dit moment betrokken bij verschillende rechtszaken op het gebied van kindermisbruik. Zo heeft hij het AD (zie foto hiernaast) voor de rechter gesleept, omdat hij schade zou hebben ondervonden van de berichtgeving van de krant over het vermeende kindermisbruik. En zoals gezegd draait de Nederlandse Staat tot nu toe, nog steeds op voor de juridische kosten die de oud-ambtenaar maakt. En interessant is dat Justitie-minister Opstelten vanmiddag (21 januari) liet weten dat hij zich er op gaat beraden of het ministerie dat zal blijven doen… Volgens Opstelten is er ook geen sprake van een doofpot, maar dat ‘het recht wel zijn beloop zal hebben’…

 

49 gedachten over “Joris Demmink toch vervolgd…!!

 1. Pas als hij formeel als verdachte wordt aangemerkt, ingesloten en zijn DNA in de databank is opgenomen (zoals van iedere zedenverdachte) dan geloof ik dat het OM serieus naar de zaak kijkt. Vooralsnog is zij een onwillend orgaan gebleken, vraag mij af hoe diepgaand het onderzoek dan werkelijk zal zijn

 2. Heel “toevallig” was ik vandaag ook (weer) in de rechtbank Arnhem voor een soevereine rechtszaak, dus alle camerateams en nieuwsploegen hebben we onze stickers gegeven. Ik hoorde het nieuws op de terugweg op radio 4 en zou de macht over het stuur verloren hebben, als ik toegegeven had aan de neiging tot vreugdegebaren…. 🙂

  Als Joris Demmink woord houdt en zijn kennis van het kindermisbruik binnen het Koninklijk Huis openbaar maakt, wordt 2014 nog een heel boeiend (maar ook treurig) jaar. Net als met de mega bankiersfraude is er echter geen houden meer aan voor de NWO.
  Het Licht zal schijnen op hun duistere praktijken en waar Licht is, kan duisternis niet blijven bestaan.

  1. Beste LUCA, je bent te goed gelovig en ook erg naïf, als het er op aan komt, verdwijnd, of wordt hij voor eeuwig tot staan gebracht, deze Mijnheer Demmink, denk aan Fortuijn of van Gogh, wat wij graag zouden willen dat ze zelf de molensteen om hun nek leggen zal echt niet gebeuren, wat niet weg neemd dat het verdomd jammer is.

  2. @Jenne
   Sorry Jenne ik geloof dat ik wel begrijp wat je bedoeld , maar om een adem joris demmink te noemen naast van Gogh en fortuijn ? Imo schoffeer je postuum die laatste twee op ongelooflijke wijze ( denk niet dat dat je bedoeling was maar toch). En probeer eens in veranderin g te geloven!

  3. Jenne wat een kromme logica heb je toch weer, of je snap het geheel weer eens niet vanwege ouderdom of je wilt heel graag het hoogste woord hebben.
   Je beweringen zijn niet al te goed geformuleerd als een overeenkomst. Zeker Luca ook nog eens verkeerd begrepen omdat Hij toevallig ter plaatse was voor een geheel ander doel. Het lijkt wel weer op hutselpot en of ratjetoe. Het doet me weer terug denken aan je verhaal zoals je het toen met drukpersen had. Ergens hoor je de bel wel rinkelen maar je weet niet waar de klepel hangt en daarmee kom je de laatste tijd wel ongeloof waardig over. Je bent en blijft een grappig oud mannetje.

  4. Ik zal het duidelijker formuleren, alles wat werkelijk een gevaar wordt voor de regerende kliek en het koningshuis, van welke kant dit gevaar ook komt, wordt hoe dan ook het zwijgen opgelegd.

  5. Jullie lopen wel erg te koop met je Nederlandse opgeheven vingertje,
   nou ik weet heel goed waar ik het over heb, en ben zeker geen dwaallicht, verwacht wel een andere manier van tegemoet treden.

  6. Jenne, ik lig niet wakker wat ze allemaal willen uitvreten hier in Nederland. Ze doen allemaal maar lekker waar ze zin in hebben. Buiten het feit van vingertjes opsteken, die middelste grote vinger mag je vervangen voor een volle hand met High 5 die je graag toe wuiven. En dat Koningshuis, eindelijk geen 30 April meer dit jaar, de hoogmoed van de gemiddelde Nederland in Oranje doet me dan werkelijk ook niks. Een Hollander over zee zijn is eerder mijn ding. En wat betreft Oranje Koeken, die zijn tenminste lekker Fries te noemen, geen verwantschap met Alex En Maximus. en andere trawanten. Er mag nog wel een dot met slagroom erop.

  7. @ Jenne, reactie 0.12 uur:
   Ik ga een heel eind in je denkwijze mee. Het zou zo maar kunnen dat Joris van de aardbodem verdwijnt of een (raadselachtige) dood sterft.
   Hij weet èn van Bernhard (samen met broer Aschwin en kardinaal Alfrink) èn van Claus èn van Johan Friso (Marianne Vaatstra).

   In (toegegeven) speculaties zou hij zelfs de beruchte Stadhoudersbrief kunnen hebben of kennen.
   Kortom, los van zijn ziekelijke daden, is de positie van de mens Joris bedroevend. Hij zit zeker niet achter de geraniums van zijn pensioen te genieten…..

  8. Jenne, ik begrijp je cynisme. Maar je moet toegeven dat er in hoog tempo steeds meer stront naar de oppervlakte komt. Probeer er eens in te geloven dat het kaartenhuis nu echt in elkaar aan het storten is. Laat ze elkaar maar afmaken, het zal er alleen maar duidelijker op worden.

 3. jullie geloven toch niet??? dat deze bestuurders ook maar eraan denken om deze man het leven zuur te maken!!want zij houden mekaar allemaal de hand boven het hoofd de eerste die gaat piepen wordt aan de molensteen gehangen en verdweind voor goed in een kanaal of zo .zij zijn van dit soort dierlijke ras .ik neem wat mij niet toekomt maar het is wel lekker !want dat gat van de vrouw of manis te ruim na zoveel jaren dat het zgn niet meer zo lekker KLEMD.het zou daarom jammer zijn dat deze persoon dus niet in het gevang beland maar gewoon thuis op de zetel plaats mag nemen .want ons is ons he

 4. Inmiddels is ook duidelijk dat het OM, al dan niet met forse tegenzin, onder leiding van een rechter opnieuw alle beschikbare documenten en feiten gaat onderzoeken.

  Dit onderzoek staat of valt met de daadkracht van deze rechter. Is de naam van die rechter al bekend???
  En hoe lang deze rechter al in functie is als rechter???
  Want rechters worden weliswaar officieel per Koninklijk Besluit benoemt door het Staatshoofd, maar deze volgt haast blindelings het advies op van…… de Secretaris Generaal op Justitie.

  1. jaja….nu weten we het wel 😀
   Guido, je site is heeeel langzaam…zal weer het hele OM meelezen 😛

  2. De site ligt op dit moment onder attack (serieus!).. Even met man en macht proberen in de lucht te houden.. Dan weet je het vast, mocht het straks gebeuren..

  3. Nog steeds geen ISP team die verzot is op attackers? Kan anders aardig armpje drukken met zulke feestneuzen…

 5. Doorredenerend op mijn reactie 3.7 op de post van Jenne, is het gegeven dat Joris Demmink weet heeft èn van Bernhard (samen met zijn broer Aschwin en kardinaal Alfrink) èn van Claus èn van Johan Friso (Marianne Vaatstra), koren op de molen van wat het 8 uur Journaal gisteren “complotdenkers” noemde.
  Wat weet hij allemaal dat Hirsch-Ballin, Donner en Opstelten niets tegen hem durfden te ondernemen?

  Als de(toegegeven) speculatie dat Joris zelfs (een kopie van) de beruchte Stadhoudersbrief van Bernhard en Juliana heeft, waarheid blijkt te zijn, kan de familie van zogenaamd “Oranje Nassau” hem niet in leven laten. Pim Fortuijn is om minder vermoord.

  1. Beste LUCA, er zijn natuurlijk heel veel dingetjes in elke samenleving die het daglicht niet verdragen, dat hangt samen met het mens zijn, en het corrupte denken van sommige.
   Maar het misbruiken van kinderen voor sexueel plezier is niet te tollereren, en vraagt om uitroeing met wortel en tak.
   Maar goed ik begrijp dat je je nog steeds inzet voor je idée van de souveraine mens, ik ben oud en uitgevochten, net als mijn vader ooit, heb toch vaak niet zo’n goed gevoel, ook wij worden vaak gebruikt, voor ander mans doelstellingen, beetje triest dat Roberts Pierre zelf onder de Guilleton terecht is gekomen, ik bedoel maar de menselijke manipulatie kent geen grenzen.

  2. Je bedoelt die Bernhard die ook in de zo zuiver club WTF zit en de illustere Bilderberg club heeft opgezet in ons land. of bedoel je die Bernhard die bij zijn huwelijk met de Nazi-groet vanuit de Koniglijke Loge werd begroet (zie foto in eerste editie boek ‘Bedrog om de Kroon’ voor bewijs)? Of bedoel je die man die ene jaartje mee liep bij de SS in WW2 en die spion was van IG Farben (die het gas produceerde waar miljoenen joden zijn vermoord?

   O, je dat zijn een en dezelfde persoon zeg je, Ah, vandaar. In dat geval, goed dat het Koningshuis mogelijk ook geïmpliceerd wordt, misschien helpt het om ook deze beerput verder open te zetten?

   Relevant stukje tekst uit mijn boek ‘de Zoete Wraak’:

   “Zonder I.G. Farben’s bewuste steun (en de steun van investeerders als General Motors, General Electric, Ford, DuPont, Dow Chemical, en andere Amerikaanse bedrijven die verbonden waren met de Morgan-Rockefeller internationale bankiers) had Hitler niet de oorlog kunnen starten (er waren zo, n 20.000 kartel afspraken tussen I.G. Farben en buitenlandse bedrijven als Standard Oil, DuPont, Alcoa, Dow Chemical en andere Amerikaanse bedrijven. I.G. Farben leidinggevenden hebben Hitler ook financieel gesteund met zijn geheime politiek ‘slush fund’ en Hitler’s plannen voor wereldverovering bewust gesteund en zelfs geïnitieerd en uitgevoerd, zo bleek uit bewijs.

   Een van de prominente figuren binnen de spionage afdeling van I.G. Farben was niemand minder dan…onze Prins Bernhard, die zich aansloot bij Farben in de begin jaren dertig, nadat hij eerst 18 maanden dienst had gedaan binnen de zwart geüniformeerde SS (I.G. Farben spion Bernhard was tevens de oprichter van de zeer geheime ‘Bilderberg club’) Een Nederlandse bank uit Rotterdam was overigens ook al betrokken bij de financiële transacties van I.G. Farben medewerker Fritz ter Meer (maar ook de Chase Bank in New York).

   Het was PR-firma Ivy Lee & T.J. Ross uit NewYork die het imago van I.G. Farben moest opleuken voor het publiek en de investeerders in Amerika (zoals dit PR-bureau dat al eerder voor Rockefeller had gedaan, we zullen later zien welke rol PR-bureaus spelen binnen de huidige gezondheidszorg).

   Sutton bespreekt verder ook bewijs dat Amerikaanse Wall Street investeerders verantwoordelijk waren voor de verspreiding van Nazi propaganda in Amerika, via de Amerikaanse I.G. Farben holding! (In: Antony Sutton, ‘Wall Street and the Rise of Hitler’, pag. 15-30, Zie voor bevestiging van de feiten rond Prins Bernhard ook: U.S. Congress, House of Representatives, Special Committee on Un-American Activities, ‘Investigation of Nazi Propaganda and Investigation of Certain other Propaganda Activities’. 73rd Congress, 2nd Session, Hearings no. 73-DC-4, (Washington: Government Printing Office, 1934) Volume v111, pag. 7525)

   I.G. Farben was verantwoordelijk voor de productie van het gas Zyklon B voor gebruik in de concentratiekampen en Hitler ook op vele andere manieren van dienst waren tijdens de tweede wereldoorlog). Volgens CBS News correspondent Paul Manning ging het grootste deel van het Nazi goud naar 750 corporaties, vooral Merck, om de monopoliepositie van ’s werelds chemische en farmaceutische bedrijven zeker te stellen. Niet alleen om de Duitsland’s economische herstel zeker te stellen, maar ook om de opkomst van het “Fourth Reich” mogelijk te maken…”

  3. John,
   Weet je wat Zyklon B is of was?
   Weet je wat DDT is of was?
   Weet je wanneer DDT was ontdekt en door wie?
   Weet je wie het monopolie erop had?
   …..laat maar weten dan 😉

 6. Om de boel hier even te ontnuchteren: Demmink is nog lang niet veroordeeld. Hij is ook zeker niet schuldig. Hij is nu enkel formeel verdacht. Maar het OM zal dadelijk vrijspraak eisen. De vermeend gedupeerden kunnen daar niets tegen doen.

  Verder merk ik veel onderbuikgevoel hier. Soort heksenjacht. Doet nogal middeleeuws aan. De wens is kennelijk de vader van de gedachte. Mensen WILLEN dat ie schuldig is. Mensen hebben zin in sensatie en een rel. Alsof er iemand op het dorpsplein geexecuteerd moet worden.

  Doe eens wat zelfonderzoek mensen. Vraag je bij jezelf af waarom je een onbekende man zo haat. Waarom je die wilt haten. En als je deze man niet had gehaat, wie had je dan gehaat?

  Op deze site moeten veel ‘anderen’ het constant ontgelden. Wat hier wordt geschreven over Joden en bij naam genoemde mensen is vreselijk. Jullie moeten je schamen.

  1. Niemand zei dattie schuldig, veroordeeld is, of wat dan ook Jaap. Ik lees van jou ook geen neutraal commentaar..!! Wat wil je nou eigenlijk zeggen..? Heb je gisteren Nieuwsuur gezien, die professor.. Een erudiet man, die toch écht niet zo heel veel goeds voor Demmink over had.. Het enige wat Demmink heeft gedaan, is ont-kennen, interviews weigeren, in de luwte blijven, valse processen-achter-de-schermen voeren, etc.

   Maar volgens mij gaat het JUIST OM HET Openbaar Ministerie (mysterie?)..!! En even niet om Demmink, voor de goede verstaander. Waarom is dit OM, waar het normaal altijd de rol van de ‘advocaat-van-de-duivel’ speelt, nu ineens vóór de verdachte..?? Omdat het de hoogste baas was? Wit voetje halen..? En hoe kan een rechter het OM terugfluiten, werk niet goed gedaan, opnieuw aan de slag..! Jaap, je wens vormt m.i. de vader van de conservatieve gedachte..

   Mensen voelen zich gepiepeld in de zaak Demmink Jaap; ze lopen achter deze (kindermisbruik-)zaken aan Jaap.. Terwijl het niet alleen om de Turkse mannen gaat Jaap. Open your mind..! Of weet je dit allemaal niet..? Verdiep je ajb eens een beetje in! Het gaat over een pedo-netwerk, waar je kotsend van wakker zou worden Jaap.. Simple as that! Verdiep je erin, voordat je überhaupt snapt wat er speelt..!!

   Het woord ‘haat’ zal hier op de site niet zo snel vallen Jaap. Dat is het uiterste.. Er worden stevige discussies gevoerd, ook over Joden als je dat goed vindt, maar over ‘haat’ heb ik nog niet veel reacties gezien.

   Het voelt alsof je niet meer de jongste bent, zelf ook een boel hebt meegemaakt. Je voelt empathisch, maar het gaat in deze tijd, in mijn ogen, vooral om de nuance Jaap. En als we alleen maar op de onschuld van Joris Demmink moeten bouwen, die er klaarblijkelijk nog niet is, was of nooit is geweest (anders was er geen rechtzaak!), dan komen velen bedrogen uit. Bovendien hebben we het hier over kindermisbruik meneer Jaap. Welkom op deze site; je aanwezigheid wordt werkelijk op prijs gesteld..!

  2. @ jaap
   Haat verteerd en juist de verkeerde namelijk jezelf dus dat speelt hier niet wel speelt hier gerechtigheid. Joris Demmink is in heel veel gevallen beschuldigt en in geen enkel geval is dat op imo rechtvaardige wijze onderzocht op waarheid. Ik denk dat als ik zeg dat jij aan het plassertje van mijn kleinste zoontje hebt gezeten je minstens ondervraagt wordt door het OM . Daar ligt al een wereld aan rechtsongelijkheid, en dat moet de wereld uit. Het zijn namelijk nogal ernstige beschuldigingen aan het adres van de heer demmink( niet aan jouw hoor was maar een voorbeeld) en als hij werkelijk geheel onschuldig was dan zou hij m.i. toch een onderzoek toejuichen , alleen zo kan hij zijn naam zuiveren toch?

  3. Dit snijd geen hout, nog eventjes en jullie gaan hem verdedigen, en Marcel het is niet aan zijn plassertje zitten, maar deze kinderen keihard penetreren in hun anus tot bloedens aan toe, om je even wakker te schudden.
   Waar zijn jullie bang voor, moet de waarheid dan niet zegevieren.
   Er is voldoende bewijs aanwezig geweest, weg gepoetst door zijn handlangers, als wij vergaan zijn tot botjes zal het bovenkomen, zelfde als het rondehuis op de veluwe, en andere misbruikte weeskinderen, kopje thee Guido!

  4. OOrdeel zelf maar Jenne , ik oordeel niet. Ik vraag slechts om gerechtigheid en als dan blijkt dat het een schoft is mag ie van mij aan zijn ballen worden opgehangen. Maar niet eerder dan dat het werkelijk is bewezen .Als je daarentegen mij vraagt wat ik denk dan kan ik niet anders dan zeggen dat ik denk dat het een verrekte viezerik is die zwaar dient te worden aangepakt , maar zeker weten doe ik dat nog niet, in juridische zin . En ik denk dat het voor het overgrote deel van de bevolking noodzakelijk is dat het op de gerechtelijke wijze die nu gewoon wordt geacht dient te worden bewezen. Alleen dan kunnen zij niet meer om de waarheid heen .
   Buiten dit betoog om ben ik ook van mening dat we het stadium van lynchmobs ontgroeid zijn .

 7. Overigens lees je weer erg slecht Jenne ! Oordeel je erg snel . En overzie je schijnbaar de gevolgen van dat handelen niet meer , zo verval je van een grappige oude man tot een zielige ouwe zeurpiet , dat kan toch niet je bedoeling zijn?

  1. Het is maar een oud manneke Marcel, Hij die niet zo goed meer ziet en tussen de zinnen in buiten zinnig schrijft. Ach allemaal worden we op een dag van het zelfde ornaat en hebben dan moeite op er bij te willen blijven. Mocht hij een snor hebben dan kan ik het me voor stellen dat hij zo enerverend met zijn caligrafische pen het witte wtk muurtje vol beklad met likkend langs zijn snorpunten.

   Het is net af en toe Grafiti met on-topic leuzen die een kreet in de ruimte moeten voorstellen. We wachten het maar af met die schurk van een Joris. Hij doet me veel denken aan me Nefroloog in zijn jonge jaren, net zo een koppig klef ventje als toenmalig boef Melkert

  2. Het komt meer voor dat zich zelf overschattende pseudo filosofen, verkeerde conclusies trekken, en ook graag denigrerend over andere spreken/schrijven om hun eigen wat geestelijk afgezakte broek op te houden, helaas er bestaan geen medicijnen voor en om niet of topic te gaan ook geen homeophatische.
   Jullie zullen er een tandje bij moeten zetten op jullie wat gammele tandem wil je mij inhalen.

  3. Ik bak ze graag bruin met filodeeg. Jenne doe jij dat ook niet verkeerde conclusies trekken? Ik maak er tegenwoordig een sport van op me klompen om met bakfiets elk oudje te verslaan die niet het goede voorbeeld toont.
   Het geeft niet Jenne wat je over mij zegt als het maar met toewijding uitgesproken door je wordt, ‘vind ik’ alles 100% perfecto. Mooie mensen op leeftijd zijn de beste spreukenisten en kunnen in geur en kleur de mooiste sprookjes vertellen. En we kunnen er enkel nog wat van hun leren als ze hun baard ook stoer laten groeien. Kunnen we van Joris niet zeggen die heeft een advocaat nodig, ik enkel een lege fles zwarte kip.

 8. Het zal hoog tijd worden. Er zijn al meer dan genoeg onschuldige slachtoffers gevallen door lui die hun positie, en daarmee mensen, misbruikten en misbruiken. Bah!~

  1. Hmm, je moet bovenstaande youtube link denk ik even knippen en plakken naar je browser.

  2. Nee hoor Paul, ik heb de ‘s’ van ‘https’ eraf gehaald. Die staat voor ‘secure’.. En loopt dan via een secure socket layer (SSL).

 9. Opvallend dat men helemaal niets meer hoort van het ‘geval’ Demmink.
  Wat was ik verbaasd toen ik de kop van de Gelderlander zag. Pontificaal met foto en al. Nu opeens stilte….

  Behalve dat mevr. Schippers van haar functie zou moeten afzien, vind ik hetzelfde over dhr. Opstelten in zijn rol als ‘dictator’ die wilde ‘opruimen’ en ‘doorpakken’, alleen het steeds bij het verkeerde eind heeft. Hij zou beter thuis kunnen zitten en van zijn 4 dochters kunnen genieten, en zijn ‘lieve’ vrouw.
  Waar zijn de visionaire die het lef hebben voor het volk te zijn en niet tegen? Opstelten is het iig niet!
  Ik heb het vermoeden dat de meeste Nederlanders deze overheid helemaal niet willen. Maar het wordt hun verdomme moeilijk gemaakt om voor hun rechten op te komen. In dit land hangt een sfeer van ‘doe je het niet zo als wij (de overheid) willen, dan zwaait er iets’.
  Dit noem ik niet vrij en volwassen. Misschien eens tijd voor een ‘lenterevolutie’….en natuurlijk allemaal in liefde 😀

  1. @Monika: Ze zijn er wel hoor, de visionairen die het lef hebben voor het volk te zijn en niet tegen. Er zijn alleen een aantal problemen die maken dat akties om schendingen van fundamentele mensenrechten aan te pakken niet echt van de grond komen.

   In de onderstaande link ga ik in op je vraag. Ik merkte aan mijn vorige post dat de snelkoppeling niet werkt. Je moet het echt copy-pasten en in het dialoogvenster zetten om bij het document te komen:

   https://www.dropbox.com/s/4cre0fqd8mxdn5d/De%20visionairen%20die%20het%20lef%20hebben%20voor%20het%20volk%20te%20zijn.doc

  1. Beste Anna,
   de koppeling is te openen als je de s bij httpS weghaalt.
   Dat heb ik gedaan. Bedankt voor de info en moeite.
   Adele van der Plas is zeker een heldin!

  2. Wat aardig Monika, dank je wel! De petitie is nog in concept. Heb je een facebook of linkedin account? Dan kun je meedenken over de inhoud bij de OORvoorU discussiegroepen daar.

  3. Anna, ik ga meteen de petitie ‘ Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind!’ tekenen
   Nog een heldin 😉

 10. inderdaad,er komt heel wat stront aan het licht,het leuke is dat internet met zijn ‘.net .web’
  dacht de mensheid te kunnen profileren en controleren(twitter facebook utube google)

  maar nu is alles nieuwe media. lol
  “ZE” zijn in paniek en tijdsnood. lol

  NU is het de tijd om ze van alle kanten te exposen en te confronteren.
  alles op tape en video zetten,iedere gesprek ieder beeld en publiekelijk bekend maken via utube facebook twitter enz. lol

  wat denkt u als 20% van nederigland begint te mailen en te bellen( alles documenteren)
  we gaan ze overbelasten op ALLE fronten.

  fight for freedom

 11. demmink’s naam zal op iedere muur gekalkt worden,hij word nooit vergeten.
  we moeten m een kinderpiemeltje in zijn voorhoofd kerven,zodat we altijd zullen herkennen.

  demmink vs kleine weerloze pure zieltjes.

  denk maar niet dat het volk rust voor dat jij hangt DUIVEL

  fff

 12. sommige mensen gaan voor ?rechtspraak?….
  sommige mensen gaan voor GERECHTIGHEID.

  heel veel ouders beginnen lanzaam te snappen door wie hun kind verkracht en/of vermoord is.
  dit word een klopjacht op de satanische pedo elite.

  fear no evil.

  fff

 13. alle rechters, het om, burgemeesters/wethouders, koning en ?familie = NAZI-TOP

  er is geen rechtspraak in nederland.

  maar er bestaat wel nog steeds zoiets als gerechtigheid.

  fff

  1. De onderdrukking zit in het hele Nederlandse systeem geweven en begint al voor de geboorte. Daardoor is het mogelijk dat zo iemand op zo’n positie komt.

   Want de Netwerkuitzending waarin het weerzinwekkende gedrag van deze lieden uitgebreid aan de kaak werd gesteld met bandopnames en al was al in 1998 op televisie geweest De verdenkingen tegen Demmink bestaan al vanaf begin jaren 90, terwijl Demmink pas in 2002 secretaris generaal van justitie werd, zonder dat de verdenkingen ooit openlijk aan de kaak zijn gesteld.

   Zo ga je toch niet met mensen om? Dan snap je als overheid toch dat mensen dat niet accepteren?

   Je gaat dus haast aan opzet denken, dat ze willen dat de hele maatschappij ontwricht wordt, en wat zou daar dan achter zitten?

   Het geniepige is dat continue schendingen van fundamentele mensenrechten van de overheid hebben gemaakt dat burgers monddood zijn gemaakt, en dat nu sommigen die daar wat aan willen doen ook maar die hele UVRM overboord willen gooien, omdat dat ook wordt gekoppeld aan die onderdrukkende overheid.

   Maar dat zou erg zonde zijn, want dan moet je het wiel opnieuw gaan uitvinden, terwijl als die UVRM nou maar consequent gehandhaafd was het nooit zo ver had kunnen komen.

   Volgens mij willen degenen die deze lieden aan de macht brengen juist ontwrichting en chaos, zodat van bovenaf met keiharde hand een nog grovere dictatuur opgelegd kan worden dan nu al gedaan wordt.

   Vandaar dat ik me inzet voor een keuriger dan keurig verzet, waarin we op keuriger dan keurige wijze als volk eisen dat de UVRM gehandhaafd wordt.

   Want een schreeuwend, opstandig volk dat bloedig in het gareel gedwongen wordt, dat zou volgens mij de droom van deze machthebbers zijn en is volgens mij de hele reden van deze onnavolgbare manier van doen. En elk excuus om internet plat te leggen zullen ze ook aangrijpen. Dus ook daar pleit ik voor een keuriger dan keurig verzet.

   Ik denk niet dat dit plan om het volk te ontwrichten en dan een dictatuur op te leggen er één van de kinderverkrachters zelf is. Die zijn volgens mij gewoon niet in orde. Ik denk dat dit een plan is van degenen die wel lijken te kijken wie de allerslechtste persoon voor een positie met veel macht is en die dan aanstellen. En degenen die onderzoeken niet gebruiken om te doen wat het beste is, maar om met nog meer overtuiging het allerslechtste op te dringen. Die willen volgens mij die opstand. Zodat ze kunnen liegen over de reden en een excuus hebben om ondemocratisch te werk te gaan.

   Zie je de beelden al de hele wereld over gaan met valse uitleg waarom het Nederlandse leger ingezet wordt om samen met de politie de opstand van het volk neer te slaan, zodat iedereen denkt dat het Nederlandse volk gek geworden is en niet beseft wat er werkelijk speelt?

   Dus in alle rust blijven drammen erop dat de overheid de UVRM gaat volgen, en dat alle wetten en regels die de UVRM schenden overboord worden gegooid, daar kunnen ze helemaal niets mee als ze ons voor de hele wereld zwart willen maken. Dan blijft het overduidelijk wie de criminelen zijn die in het gareel gebracht moeten worden, en dat wij een redelijk volk zijn die het weldegelijk waard is een democratie te zijn.

   Want de UVRM is door bijna alle landen van de wereld ondertekend, en als de rest van de wereld snapt dat de Nederlandse overheid zich niet aan afspraken houdt en zich schandalig gedraagt, dan zijn het de fundamentele mensenrechten schendende elementen van de Nederlandse overheid die terecht voor schut gaan tegenover de wereld, niet wij, en dat zou ook gerechtigheid zijn!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.