Advertentie

Joris Demmink voor de rechter. Eindelijk..?


Micha Kat blijkt zijn dappere pogingen om de daden van Demmink in het licht te zetten, met vrijheidsbeperkende maatregelen van Justitie te moeten bekopen.
Micha Kat bleek zijn dappere pogingen om de daden van Demmink in het licht te zetten, al eerder met vrijheidsbeperkende maatregelen van Justitie te moeten bekopen. Wordt zijn volharding nu eindelijk op essentiële waarde geschat?

Wij volgen de zaak Joris Demmink bijna elke dag. Het onvolprezen pionierswerk van Micha Kat, valt eigenlijk met geen pen te beschrijven. De wijze waarop Micha zich ‘vastbijt’ in deze smerig-riekende zaak, is eigenlijk een Nobelprijs voor de Vrede waard.. Dat klinkt wellicht hoogdravend, maar wanneer een man/mens als Barack Obama zich mag verheugen in deze prijs ZONDER ook maar iets aan vredestichting te hebben gedaan, kun je een mens/man als mr. Micha Kat niet negeren. Wat doet Micha Kat fout, dat hem afhoudt van het ontvangen van deze Nobelprijs, anders dan té weinig bekendheid én de waarheid-in-het-licht.

Wat deed (of doet..!) Demmink dan dat het daglicht niet kan verdragen? Nou, voor iedereen die niet op de hoogte is van de diep-ernstige beschuldigingen aan het adres van deze gepensioneerde Secretaris-generaal van Justitie, die raden we aan, ten zeerste aan, deze zaak te gaan volgen. Niet om Demmink voor de rechter te krijgen, want gelukkig geldt in Nederland nog steeds, dat je pas schuldig bent tot ‘bewezen’ is DAT je ook schuldig bént. Zonder enige twijfel..! (‘Beyond reasonable doubt’). Wist je dat Joris Demmink al advocaatkosten bij de Nederlandse Staat declareerde, ter hoogte van € 37.000..? Onder goedkeuring van Ivo Opstelten..? Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Maar het gaat om iets veel groters.

Joris Demmink was sinds 1 november 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.
Joris Demmink was sinds 1 november 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Vorig jaar (2012) ging hij met pensioen.

Het gaat om hetzelfde misbruik dat de Katholieke kerk plotseling leek te moeten openbaren. Het gaat om de beerput aan stilte. Het gaat om het diepste verdriet dat mensen kunnen meemaken..! Verdere woorden ontbreken ons; keer op keer. Behalve HIER, en HIER, toen we wél schreven over Joris Demmink, Peter ‘R’ de Vries en deze -wat lijkt op een- beerput-zonder-bodem.. 

We vragen om je verbinding. Vooral in liefde, hoe bizar of zot, of ironisch dat wellicht zou kunnen klinken. Verbind je met deze zaak, lees erover. Wees stil, voel en oordeel niet..! Hoe heftig het ook bij je binnen zou kunnen komen. Want vaak blijken slachtoffers en daders dezelfde gemeenschappelijke bodem te hebben/voelen. Blijkt in de ‘dader’ plotseling, in het oog van de ‘belastende daad’, de spiegeling te zien van zijn/haar kinderjaren.. Nogmaals, we gaan er hier niet dieper op in.

Volg deze zaak ajb. Met respect, met compassie, maar vooral, zonder iemand kapot te maken, die andere mensen wellicht kapot maakte.. Voelt het goed om dátgene te doen met de dader, met dát wat de dader bij ‘een ander’ deed..? Die vraag rust boven deze hele zaak Demmink. Wat óns betreft..

x

x

Getuigenverhoor over Demmink kan doofpot-zaak openbreken

2013 (ANP – origineel persbericht)

 x

13 november 2013 –

Het Algemeen Dagblad lijkt vooralsnog de enige krant die haar plicht doet, om het verhaal van Joris Demmink te belichten.
Het Algemeen Dagblad leek vooralsnog de enige krant die haar journalistieke plicht deed/doet, om het verhaal van Joris Demmink -ongecensureerd- te belichten.

De Rechtbank Utrecht heeft vandaag besloten om in de zaak Demmink een getuigenverhoor toe te staan. Stichting De Roestige Spijker had daar om verzocht nadat onder anderen twee voormalige gevangenisdirecteuren meldden onder ede een verklaring inzake Demmink af te willen leggen. De rechtbank biedt hen nu de kans om zich als wettelijk getuige uit te spreken en negeert het verweer van Demmink, die zich tegen een verhoor verzette. Demmink was van 2002 tot november 2012 secretaris generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt al jarenlang beschuldigd van seks met minderjarige jongens.

De twee voormalige gevangenisdirecteuren willen onder ede bevestigen dat een vrouwelijke stafambtenaar van Justitie zich tijdens een dienstreis tegenover hen beklaagde over het feit dat zij voor Demmink ‘jonge jongens’ moest regelen. In hun eerder bij een notaris vastgelegde verklaringen wordt tevens gemeld dat hogere Justitie-ambtenaren van verhalen over de escapades van Demmink moeten hebben geweten: ‘Niemand durfde hierover openlijk naar buiten te treden. Dat stond gelijk aan ambtelijke zelfdoding plegen.’ De bewuste stafambtenaar houdt vol van niets te weten.

Stichting ‘De Roestige Spijker’ stelt dat – in strijd met wat minister Opstelten van Justitie beweert – nooit deugdelijk onderzoek naar Demmink heeft plaatsgevonden. De verklaringen van de voormalige gevangenisdirecteuren ondersteunen de in oktober 2012 door het Algemeen Dagblad (‘Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes’) tegen Demmink geuite verdenkingen. Ook liggen ze in lijn met de in de VS geproduceerde documentaire ‘Dutch Injustice: when child traffickers run a nation’.

In deze productie leggen Klaas Langendoen (voormalig chef van de Criminele Inlichtingendienst, CID in Kennemerland) én een oud politiechef uit Turkije, én strafrechtadvocaat Adèle van der Plas, belastende verklaringen af, tegen Joris Demmink.. Ook Klaas Langendoen en Van der Plas mogen van de Rechtbank Utrecht nu als getuigen worden gehoord. Hetzelfde geldt voor een man die in de documentaire zegt, als minderjarige, seks te hebben gehad met Joris Demmink.

roestige spijker logoRaadsman Matthijs Kaaks van De Roestige Spijker vindt de uitspraak van de Rechtbank Utrecht bemoedigend: “Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en zijn voorgangers Hirsch Ballin en Donner hebben zich altijd fel verzet tegen waarheidsvinding in deze zaak. Deze ernstige misstand kan nu mede dankzij de uitspraak van de Utrechtse rechter alsnog publiekelijk aan de orde worden gesteld. De getuigenverhoren kunnen ertoe leiden dat in deze affaire de onderste steen boven komt. Hopelijk melden zich nu de zaak wordt opengebroken méér mensen met informatie.”

Volgens Matthijs Kaaks ziet Stichting De Roestige Spijker het als een maatschappelijke plicht om weerstand te bieden aan met name het ministerie van Veiligheid en Justitie: “Dat verhindert stelselmatig een objectief en openbaar feitenonderzoek. Illustratief is de afspraak tussen minister Opstelten en Demmink dat al zijn huidige en toekomstige juridische kosten die samenhangen met beschuldigingen inzake het misbruik van minderjarigen volledig door de Staat worden vergoed.”

Het doel van Stichting De Roestige Spijker (www.deroestigespijker.nl) is het bestrijden van doofpotpolitiek en de bevordering van onderzoeksjournalistiek, gericht op het onthullen van misstanden. De naam verwijst naar een publicatie van columnist Jan Bennink op de Volkskrant-site. Hij schreef op 13 januari 2013 over “De drie roestige spijkers die Nederland doen etteren”. Eén van de ‘roestige spijkers’ is volgens hem de nooit goed uitgezochte Demmink-affaire.

28 gedachten over “Joris Demmink voor de rechter. Eindelijk..?

 1. Alle respect voor de intro in het kader van dit artikel.
  Evenwel over de onderstaande opmerking zouden we juist mijns inziens eens vaker op moeten ingaan.
  “Want vaak blijken slachtoffers en daders dezelfde gemeenschappelijke bodem te hebben/voelen. Blijkt in de ‘dader’ plotseling, in het oog van de ‘belastende daad’, de spiegeling te zien van zijn/haar kinderjaren..”

 2. Micha Kat gaat de Nobelprijs vd Vrede niet krijgen. Zelfs een gepast stukje waardering voor zijn aanhoudende pogingen om de Demminkzaak (en andere zaken) op de kaart te zetten zal hem – vrees ik – niet gegund worden in de MSM en door de massa.
  Waarom niet?
  Wel, m.i. omdat Micha een grote passie heeft voor “gerechtigheids-kwesties”, maar niet voor mensen. En omdat hij in zijn lange heftige strijd (waarbij hij terecht en onterecht flinke klappen heeft gehad) uit zijn evenwicht is geraakt en zelf het zicht heeft verloren op wat rechtvaardig is. Zijn strijd is verworden tot een hetze tegen Demmink en vele anderen. Ik noem het een hetze omdat hij geen onderscheid meer maakte tussen feiten, fictie, hypothesen en ongefundeerde beschuldigingen. Hij beledigt, belastert, zaait haat en heeft zelfs opgeroepen tot geweld.
  Micha houdt van kwesties, maar niet zo veel van mensen. Velen – en niet alleen zijn vijanden, maar ook zijn medewerkers en kennissen hebben ervaren dat Micha geen oog heeft voor gevoelens van anderen. Mensen die niet bruikbaar meer voor hem zijn, laat hij onverwijld vallen. Ook uit eigen ervaring weet ik dat.
  Hij schroomt zelfs niet om in een (voormalig) doofpotkwestie zoals de Vaatstrazaak de vader van het vermoorde kind kapot te schrijven omdat vader de complottheorieën van Micha niet meer accepteren kan. (Ouders van vermoorde kinderen zijn overigens vaker het target ook van collega’s van Micha Kat, zoals bijv. Martin Vrijland, Arend Zeevat, Wim Dankbaar, e.d. De laatste twee hebben daar al wat consequenties van mogen ondervinden: aangiften, veroordelingen, ontslag en een gerechtelijk advies tot psychiatrisch onderzoek.)
  Micha en zijn collega’s hebben m.i. het imago van de klokkenluiderij flinke schade toegebracht door hun fanatieke en egocentrische gedrag. Hun opgeklopte verhalen, die vaak op geen enkele manier door feiten ondersteund worden hebben een averechts effect gehad op de burger die zij wakker wilden schudden. Erg jammer.
  Derhalve is Micha dan ook gemarginaliseerd. Ook al is het niet helemaal terecht – want Micha heeft ook goed werk gedaan – maar serieus zal hij waarschijnlijk nooit meer genomen worden.

  Ik ben overigens érg blij dat Adèle vd Plas (destijds ook afgebrand door Micha omdat zij een andere strategie volgde) en mr. Kaaks er nu in geslaagd zijn om een getuigenverhoor op de kaart te zetten waarin Demmink eindelijk ook aan de tand gevoeld zal worden.
  Ook al heb ik nogal wat twijfels aangaande het functioneren van onze rechtsstaat, van ganser harte hoop ik dat de onderste steen boven zal komen en het recht zijn loop zal hebben.

  1. Het is het aloude liedje van ‘macht corrumpeert’.. Ouwe jongens krentenbrood uit Leiden, van de Universiteit, van de juridische faculteit, van de studentenvereniging… Téveel samenscholingen om geen samenzweringen op te leveren.. Téveel samenscholingen om nog neutraal te kunnen werken, en je politiek geen ‘vriendjespolitiek’ te laten worden..!
   Maar ook hier komt de waarheid aan het licht; het kán niet anders in deze tijd..!

  2. En wat is jouw belang daarbij Maja..? Heb je zelf nog een mening, of ben je hier even lekker aan het trollen, reclame maken voor jouw (?) site..?

  3. Belang? Dus iedereen op deze site heeft een belang. Dat was dan tevens de eerste en de laatste keer dat ik hier was.

  4. Prima, een fijn leven nog.. Pfff. De vraag is impliciet wat je bedoelt met je link.. Mensen zwart maken? ‘Ene Zeevat’ is zeker niet denigrerend bedoelt?

  5. @Guido,
   Ik heb die link van Maja even gevolgd. Nee, ik denk niet dat het gaat om het zwart maken van mensen. Ook binnen het “klokkenluiderswereldje” worden fouten gemaakt en onrecht bedreven dat ernstige gevolgen heeft voor individuen. Waarom zou daar niet ook kritisch naar gekeken en op gewezen mogen worden? Ik ben me rotgeschrokken van de gevolgen die dat blijkbaar nog steeds heeft… Als Arend Zeevat – een prominent internetpersoonlijkheid met vele volgers – een gruwelijke leugen in de wereld brengt over de moeder van een doofpotkind en niets doet om de gevolgen van zijn wangedrag ongedaan te maken, dan hoeft dat m.i. niet met de mantel der liefde toegedekt te worden.
   Als je deze link eens zou volgen dan zou je o.a. zien dat die moeder recent nog is bedreigd met brandstichting.
   Niet dat deze bedreiging afkomstig is van Zeevat (denk ik), maar dankzij het feit dat hij deze vrouw als een moordzuchtig monster heeft afgeschilderd, heeft zij nog steeds een paar fanatieke psychoten achter zich aan die haar achter haar zoon aan naar god willen helpen.

   Een fijn leven nog?
   Ook voor die moeder?
   Haar website is overigens offline. Zo te zien heeft niemand nog wat van haar gehoord. Rest haar niets anders dan er maar het zwijgen toe te doen en zich in stilte af te vragen wat er destijds met haar kind gebeurde en waarom Arend Zeevat in hemelsnaam deed wat ie deed?

   Wellicht ben ik een van de weinigen die deze vreselijke zaak niet kunnen vergeten en graag ook hierin de onderste steen boven zouden willen zien komen..

  6. Guido, sorry voor deze off-topic reactie, maar wanneer je me toestaat een linkje te plaatsen hier omtrent mijn persoon die zomaar betrokken is bij de larie die je terug kunt vinden in het linkje die Maja heeft geplaatst. Het betreft een verwijzing naar de website van hetuurvandewaarheid.info Om een lang verhaal kort te maken… of korte metten mee te maken… hier mijn link, oordeel zelf!
   Ik bedoel, ik zag je ‘afwijzende’ reactie en de vraag wat ze ermee te maken heeft en dan ineens verschijnt ‘een patiënt’ met nog meer info… opvallend allemaal… mijn linkje;
   http://plus.google.com/u/0/+JeroenPleket/posts/8gx7GY9U2oY

 3. Nog los van de inhoud van de doofpotten en of de beschuldigingen op waarheid blijken te berusten, zal de overheid belemmering van de rechtsgang ten laste gelegd kunnen worden. Niet gek dat de overheid er alles aan doet om de (doof)potjes gedekt te houden. Goed dat er initiatieven zijn om ze open te breken. Het is tijd voor disclosure op alle fronten.

  1. Dat is ook de reden dat we Micha moeten blijven steunen. Niet in de haatdragende zin naar Demmink, want oog-om-oog, tand-om-tand, daar is de wereld niet veel wijzer van geworden.
   Maar vanuit een liefdevolle steun om de WAARHEID te tonen, te openbaren. Als ieder doet wat hij kan, blijven wij hier dát doen wat wij kunnen..

 4. reactie De Patiënt.
  Laten we hopen dat Mischa meer op de hoogte is van alle misstanden,dan wij dat zijn.Vooralsnog veroordeel deze man niet.Zoals we ook verondersteld worden de daders niet te veroordelen. Majoor Bosshard zei een paar ware woorden:ik veroordeel de daden,maar heb de dader lief.

 5. Hoe komt het dat ineens deze getuigens wel mogen komen opdraven ? Heel vreemd is dat. Ik had altijd begrepen dat getuigens in deze zaak bedreigd werden.
  Dan komt de vraag meteen bij me op: Hoe kan dat deze getuigens zonder bescherming kunnen getuigen ?
  Dan schiet ik meteen bij mij te binnen: Dat ik niet raar te kijken dat er valse getuigenis op tafel komt. Want dan staat micha wel in zijn hemd en is de zaak gesloten. In de zaak Dutoux zijn 31 mensen op gelegd die zouden getuigen en dat is gewoon te vinden op het internet, nabestaande die met gruwelijk veel verdriet zijn achter gebleven en die media zweeg. Ik ga er van uit dat deze getuigens goed zijn bewerkt.
  Want ineens is alles ok en mag Demmink voor komen ja ja ,,,, Demmink weet gewoon te veel man. In dit wereldje is hij GOD !
  En word aanbeden deze gast als dan wie dan ook. Kijk wie zijn vrienden zijn en dan voor de rechter ?

  Ik denk dat Micha na deze rechtzaak heel veel moeilijker heeft en dat ie veel te vroeg aan het juichen is. Dit wint ie nooit deze zaak. Helaas het zij zo. Hij is al tien jaar bezig en alleen is de zaak bekender geworden. Zaak Helsinki ,, daar moest Demmink voorkomen en wat is men daar in opgeschoten ? Dat daar Demmink een post heeft gekregen en dik betaald word. Ik denk dat men Demmink nooit te pakken gaat krijgen ,,, heel vervelend voor de slachtoffers dat is zeker.

 6. Net op de VK in stukje van een mevrouw Lidy Nicolase gelezen, klink klare onzin, de onder toon Demmink is zo kwaad nog niet, en op een paar vergissingen na is er niets aan de hand, en zal het allemaal wel los lopen.
  Twee réacties geschreven, ben benieuwd of ze door de censuur komen, misschien zijn er anderen die willen reageren.

  1. Ik heb, alleszins beschaafd gereageerd. Is niet geplaatst. Er staan nu wel 5 onleesbare reacties van een en dezelfde persoon. Ik verdenk de redactie van de Volkskrant ervan zinvolle reacties te verwijderen ten bate van reacties die de discussie vertroebelen.

  2. Je bedoelt Joep, dat je bij de VK hebt geplaatst..? Weet je wat erg is.. De redactie van NuJij.nl. Daar zit een stelletje mensen met moraal-van-elastiek en een idem elastiek-ethiek.
   Plaatsen wat ze goed dunken, er komt geen commentaar bij, etc. Maarja, gelukkig is er WantToKnow, waar je alleen (direct) wordt gebanned, als je scheld en ‘onwelvoegelijk’ bent. Én je wordt gebanned (indirect en laaaat) als je ‘off-topic’ gaat.. En natuurlijk is een mooie combinatie van beide ook boed voor een ban.

  3. Ik bedoelde inderdaad, in reactie op Jenne de Volkskrant. Ik heb nu een nieuwe poging gewaagd.

 7. Ik vind het goed dat deze Demmink eindelijk wordt aangepakt en voor mij mag ook Opstelten in het beklaagdenbankje. Waarom dekt hij deze viespeuk.
  In mijn jaren bij de politie, o.a. bij jeugd en zeden, heb ik mij vaker afgevraagd waarom bepaalde wetten mbt jeugd ( hardere aanpak pedofilie en incest) steeds afgezwakt danwel helemaal verdwenen. Deze meneer Demmink zat toen op zijn “troon”. Mogelijk heeft hij daar ook de hand in gehad.
  Blijf doorgaan en als die vrouwelijke ambtenaar niet over de brug komt, die jongens moest regelen, kan zij nog altijd door de rechtbank gegijzeld worden, bij een meineed…..

 8. -confidentieel-

  Deze keer voor Van Mekel . ( 1000000000000000000000 en 1 peuk later….)

  Kali Mantra (Efeze 6:12) Dheli 13-6-2010.

  Whe roll them in the thunder,
  Kick them in the lingtening,
  tare them in the lightening appart !
  Dump them on earth , Into the ocean, chase them behind into hell !
  Roll them in the thunder , kick them in the lightening,
  tare them appart once more,
  Kick then out of the volkano , Dump them back on earth again, Into the ocean, back into hell
  and they’ll burn as being 1 in the lightening ,
  in unity with ,
  devil, satan, dragon and beast in hell 4 ever !!

  Those : hell’s angels , comorra , dragon (maffia), freemasons , bildenbergers, witches / black magicsians ,satans churchers, jezuits, illuminatie , Mass murderers , slave/man hunters , liars, thieves,child fuckers, (social) psycologists,scientists , fascists/nazi’s (auswitz / treblinka and so on )
  And so on, and so on, and so on…..
  40% of mankind these day’s ,
  They’ll burn in hell 4 ever !
  (20% of them is getting out of there again , may be….)

  P.s. kijk a.u.b. even naar de statistieken van tsunami’s , aardbevingen, vulkanen e.a. please !
  Oh ja ! en mijn blogjes van de afgelopen 6 weken, in combinatie met de ontwikkelingen op de vulkaan statistieken s.v.p. (!!)

  Groetn
  Sri Magnitude
  Aardbevingsgroninger 1e klas

  -confidentieel-

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.