Advertentie

NAVO’s financieën? Verdwenen miljarden..!


De Nederlandse rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de financiële handel en wandel van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie. De NAVO werd in 1949 opgericht met als doel, door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. Inmiddels zijn 28 landen lid van de NAVO. De NAVO werkt officieel samen met internationale organisaties, zoals de Europese Unie, de OVSE en de VN om ‘werweldwijd stabiliteit te bevorderen’.

Nee, hij weet het ook niet.. De grote baas van NAVO, in de jaren 2004 - 2009, maar financieel-boekhoudkundig was het zijn verantwoording kennelijk niet..
Nee, hij weet het ook niet.. Jaap de Hoop Scheffer; de grote baas van NAVO, in de jaren 2004 – 2009, maar financieel-boekhoudkundig was het zijn verantwoording kennelijk niet..

En kennelijk hoort daar inmiddels ook bij, het omverwerpen van regimes, in die landen die de NAVO niet welgevallig zijn.. Zoals een jaar geleden het militair verdrijven van bijv. kolonel Mohammar Khadaffi uit Libië. De samenwerking is sinds 1991 niet meer gericht op het beschermen van de lidstaten tegen agressie van de Sovjet-Unie, maar op bescherming van de bondgenoten tegen moderne dreigingen, zoals terrorisme.

Hierbij was en is de NAVO ook actief in landen als Afghanistan en Irak om naar zeggen de ‘stabiliteit in deze landen te bevorderen’. De organisatie realiseert haar doelstellingen door politieke en militaire middelen in te zetten. NAVO wordt gefinancierd door de lidstaten die ieder een bijdrage leveren, zeg maar hun contributie betalen… En preciés daarover gaat dit verhaal..

Want of het toeval is of niet, de boekhoudkundige rotzooi die de Nederlandse Algemene Rekenkamer heeft aangetroffen in en rondom NAVO’s financiële huishouding, staat in schril contrast met de gladde praatjes van de NAVO-top, die deze organisatie met veel poeha in de wereld verkoopt.. Kijken we naar de wijze waarop bijvoorbeeld nu dus blijkt Jaap de Hoop Scheffer leider van deze club is geweest, dan was er dus volstrekt geen enkele reden om trots te zijn op deze diplomatieke leider, die natuurlijk mede schuldig is aan het in ieder geval laten voortduren van dit financiële debacle..!

* * *

x

NAVO’s financieën? Verdwenen miljarden..!

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Rasmussen, de baas van NAVO wil, na het succesvolle platbombarderen van Libië, nu op weg naar Syrië.. Of hoe een verdedigingspact omslaat in een agressieve oorlogsmachine. Onder de dekking van 'bescherming van de Syrische bevolking'..
Rasmussen, de huidige baas van de NAVO. Als het aan hem ligt, gaat NAVO, na het succesvolle platbombarderen van Libië, nu op weg naar Syrië.. Hoe een verdedigingspact omslaat in een agressieve oorlogsmachine. En financiële verantwoording is dan kennelijk het laatste waar aandacht voor is….

Miljarden NAVO-euro’s verdwijnen in een boekhoudkundig zwart gat. Dat schrijfven veel kranten vandaag over de conclusies van het onderzoek van de Nederlandse Algemene Rekenkamer. Volksvertegenwoordigers van de 28 NAVO-lidstaten, waaronder België, weten simpelweg niet hoeveel belastinggeld hun land exact uitgeeft aan het militaire bondgenootschap en wat daarmee gebeurt. Of in goed Nederlands: ‘Je bent lid van een club, waar je jaarlijks een stevige financiële bijdrage aan levert, en de leiding van de club is niet eens in staat op inzichtelijke wijze verantwoording af te leggen over de bestedingen van deze miljarden Euro’s’…!

De NAVO-ambassadeurs zijn al tijden op de hoogte van de ‘rommelige boekhouding’, zoals het diplomatiek wordt uitgedrukt, maar dat leidde niet tot een oplossing, aldus de Nederlandse Rekenkamer. De controleurs van deze organisatie, stond derhalve niets anders te doen, dan deze informatie nu openbaar te maken.. Zodat het onderwerp op de agenda zou moeten komen van de volgende NAVO-vergadering voor parlementariërs.. Kennelijk vind de huidige leiding van de NAVO, dat het allemaal nogal meevalt.. Tja, wat de waarde voor de een is van ‘miljarden Euro’s’ is voor de ander kennelijk ‘een punt van aandacht’..

En het commentaar van de NAVO liegt er ook al niet om.. In plaats van een wat gepaste toon, klinkt het diplomatiek vanuit de NAVO: “Sommige rapporten zijn niet openbaar vanwege het vertrouwelijke karakter, maar bondgenoten behouden echter volledige controle over het kostenniveau en hoe het geld wordt besteed.” Het heeft in onze ogen iets weg van de praktijken die we bij de huurcorporaties hebben gezien, de afgelopen tientallen jaren. En waar inderdaad nu een parlementaire enquete over aan de gang is..!

De ondoorzichtige boekhouding bij het militaire bondgenootschap ligt op dit moment politiek bijzonder gevoelig, omdat de defensiebegroting van vrijwel alle NAVO-landen onder druk staat. Als niet bekend is hoeveel van het nationale defensiebudget exact aan de organisatie wordt besteed en of het geld effectief wordt uitgegeven, is het ook niet duidelijk of daarop bezuinigd kan worden, aldus de Belgische krant ‘De Morgen’, die zich ook al heeft gericht op het resultaat van de Nederlandse rekenkamer..

Rekenkamer-voorzitter Saskia Stuiveling, hier in de Tweede Kamer, als 'ruggesteun' voor de huidige Minister van Financiën..
Rekenkamer-voorzitter Saskia Stuiveling, hier in de Tweede Kamer, als ‘ruggesteun’ voor de huidige Minister van Financiën..

Het onderzoek van de Nederlandse Algemene Rekenkamer, waarvan de resultaten vanaf vandaag gepubliceerd zijn op een Engelstalige website, blijkt de rekenkamer te verleiden tot een diplomatiek-stevige uitspraak: ‘Misschien verspilt de NAVO heel veel, of komen ze veel tekort. We hebben geen idee’, zegt Rekenkamer-president Saskia Stuiveling. Een uitspraak die feitelijk de uiterst amateuristische manier beschrijft, waarop een vele tientallen miljarden kostende organisatie als NAVO financieel bestuurt wordt..! “De NAVO-ambassadeurs zijn op de hoogte van de rommelige boekhouding, maar dat heeft niet geresulteerd in een oplossing”.

En natuurlijk ligt de uiterst ‘ondoorzichtige boekhouding’ bij dit militaire bondgenootschap politiek gevoelig, omdat de defensiebegrotingen van vrijwel alle NAVO-landen onder druk staat, vanwege nationale bezuinigingen. Want als het niet bekend is welk deel van het Nederlandse defensiebudget exact aan de NAVO wordt besteed, en daarboven op nog eens niet duidelijk is of het geld effectief wordt uitgegeven, dan is ook niet helder of daarop kan worden bezuinigd of dat er juist (bijvoorbeeld door deze boekhoudkundige chaos!) meer geld bij moet.

Het blijkt dat de Nederlandse Algemene Rekenkamer al ruim 6 jaar bezig is met het in kaart brengen van de geldstromen, dus ook nog in de tijd van het leiderschap van de NAVO onder Jaap de Hoop Scheffer.. (2004 – 2009). De Rekenkamer lukte het niet eens om ook maar een begin te maken, met het in kaart brengen van de omvang van de totaalbijdragen die lidstaten, waaronder dus Nederland, kwijt zijn aan NAVO. Maar hoe tekenend is wel, dat de Rekenkamer van 378 NAVO-projecten, die tussen 1970 en 1994 werden  gestart, wel ontdekte, dat deze nog als ‘niet afgesloten’ te boek staan… En dan spreken we over een boekhoudkundige achterstand van zo’n € 3,3 miljard.. Uiteraard op te brengen van het belastinggeld van de Europese burger.

Het blijkt dat alleen al het Nederlandse aandeel in 4 van deze projecten, rond de € 5 miljoen ligt.. Het zijn dus projecten die dus financieel nog nooit zijn afgerond en daarmee nog nooit verantwoord zijn naar de Nederlandse belastingbetaler. De rekenkamer ontdekte dat in de laatste 20 jaar, Nederland voor een onbekend bedrag heeft deelgenomen aan nog eens 32 van dit soort NAVO-projecten. Vervolgens is het diplomatiek-vileine commentaar van rekenkamer-voorzitter Stuiveling: ‘De matige transparantie nu lijkt mij niet goed voor het draagvlak voor de NAVO bij de belastingbetaler.’

x

* * *

x

navo

 

 

 

4 gedachten over “NAVO’s financieën? Verdwenen miljarden..!

 1. Ik dacht dat in nederland het piramidespel verboden was, waarom speelt bijna iedereen mee in guy rotschild piramide game? ook de navo dus.
  ikke ikke en de rest kan stikken is het guy de reptilian (rothschild) moto. Ik voorspel dat ie voor 2021 gaat rennen voor zijn leven als ie niet gauw 30% van zijn vermogen in de wereldwijde armoede steekt. Laten we kijken naar de film–in time– met super hoofdrolspelers, hoe het gaat aflopen met guy de reptilian (rothschild) en hoe we ons geld kunnen terugpakken. Het is een misvatting om te denken dat de reptilians alleen in amerika zitten, ze zitten in elke regering op keyposities, dus ook hier in nederland, zie de demminck zaak, opstelten, rutte iedereen houdt zijn mond, typisch reptiliangedrag. http://www.anarchiel.com/display/de_reptilians_zijn_onder_ons. Reptilians zitten overal, ook in jouw straat. Onze hele rechtsstaat is besmet door reptilians. Kijk naar obamas landing in amsterdam j.l. lik lik en nog eens lik lik. Ik schat dat ongeveer 30% van de mensen direct of indirect te maken heeft met reptilians. Wat denk je van de vaticaan reptilians, obama was er als de kippen bij laatst. het vacticaan heeft bloed aan zijn handen, miljoenen moorden in naam van de paus, 1200 miljard in bezit en doet helemaal niks aan de armoede in europa. Waarom worden die zedenviezerikken niet vervolgd in naam van de katolieke kerk? Waarom word demminck niet berecht? Buro jeugdzorg? omdat er een pedonetwerk bestaat binnen justitie, jeugdzorg die stelselmatig kinderen misbruikt, gvd wanneer gaan we klootzakken tegen de muur zetten en vervolgen. Onze kinderen. De rijksrecherche is ook besmet met deze reptilians.
  AIVD is ook besmet, we zullen een grote schoonmaakactie moeten houden. Maar wie? zal die uitvoeren?
  de reptilians? Pim fortuyn? helaas die is dood. Ik hoop op klokkenluiders. Ik spreek namens het volk en elke dag hetzelfde nieuws wall street up en down, hondje weggelopen, bom gevallen in irak, die hele mainstream moet aangeklaagd worden i.v.m. valse info.things todo:
  1) ga met voedsel terug naar de basic.
  2) lees niet meer de mainstream
  3) wordt bewust van de reptilians om je heen (meestal zwarte audie en zonnebril die snachts ook gedragen word) dat is hun image, zwart en donker.
  4)word bewust van hun strategie: misleiding
  5)moslims hebben ongelovigen, repitilians hebben dat ook, uiteindelijk zul je sterven, als je niet oppast.
  Welke instantie gaat schoonschip maken met die reptilians in nederland? terwijl alles besmet is?
  Iedereen word tegen elkaar opgezet i.v.m. geloof Ik spreek moslims en die zeggen als je hart goed is zijn we vrienden. we worden opgenaaid door de false flag mediastream,over homos: laat die gasten: het verminderd de bevolkingsgroei.
  Bij de AIVD zijn al schoonmaakacties bezig. Hulde aivd xxx

  1. hulde aan AIVID, want die is bezig met schoonmaakactie, keyspersons worden
   doorgelicht. en doorgelicht en doorgelicht. wat blijkt 80% van reptilians zijn informanten die alles doorgeven aan unit 8800.
   stop deze informanten

  2. Waar blijft dit geld, nu onder anderen hier ; The independent.co.uk,
   The secret prisons, drones bases, surveillance stations and hidden black sites, the USA and Uk governement doesn’t want you to knaw exist, bij Trevor Paglen.

 2. Nederland steunt het kwaad en de elite zoals welbekende enorm rijke families (bv aanschaf van eerst twee schilderijtjes samen met Frankrijk voor 80 miljoen p/st en later van diezelfde familie nog eens een schilderij voor 150 miljoen) vervolgens wilde Rutte eerst dividendbelasting afschaffing en ook zijn er miljarden naar hen gegaan die het niet nodig hebben zoals KLM en anderen.Op dit moment gaat veel geld en middelen die ook veel geld kosten naar een regiem dat pro nazi is en gebruik maakt van bv het AZOV bataljon die zelfs met insignes van de nazi’s rondlopen en misdaden begaan.Over het dé nazificeren wat Poetin heeft gezegd wordt angstvallig gezwegen.
  De NAVO lijkt het privé leger van de elite te zijn en is veranderd van destijds een verdedigingsmacht naar heden een aanvalsmacht.Elk land dat niet welgevallig handeld voor de “elite” is en kan nu met NAVO hulp worden aangevallen.( Meestal staan Engeland en Frankrijk voorop en doet Nederland mee) Irak is onterecht binnen gevallen en opvallend is hoe vaak het initiatief vanuit de VS komt.Eigenlijk had de NAVO toen de muur was gevallen opgeheven moeten worden.Vandaag las en hoorde ik dat ze nu zelfs NAVO regels in onze wet willen implementeren.
  (regels dus die het kwaad steunen). Wanneer we zien dat de Nederlandse regeringen onder Rutte alleen maar afbraak van al het goede hebben laten zien zou het raadzaam zijn om hen niet nog meer wetten te laten aanpassen of toe te voegen.(meestal geeft het Brussel meer macht en elke keer worden Nederlanders minder baas in eigen huis).Vooral wanneer we zien met wat ze bezig zijn
  LHBTI/gender shit dan lijken ze steeds meer op zwakzinnigen die niet weten hoe ze mensen die in de shit zitten moeten/kunnen helpen maar wel hoe ze alles kunnen verzieken.Dan hebben ze het vaak over democratie en doen ze beroep op dat Nederland hen gekozen heeft (wat niet klopt omdat de tweede grootste partij werd uitgesloten PVV). En iedereen weet nu dat Rutte zijn coalitie nog maar ongeveer 15% vertrouwen heeft van het Nederlandse volk.Wanneer ze zo democratisch zijn waarom doen ze dan niet zoals het hoort en stappen ze op omdat 85% geen vertrouwen meer heeft? Toen Baudet sprak en vak K wegliep wilde ik al gaan juigen maar helaas kwamen ze terug en ik ben van mening dat ze beter hadden kunnen wegblijven zodat er echt aan verbetering voor Nederland gewerkt kan gaan worden.Dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.