Advertentie

Nu Syrië in een humanitaire ramp storten..??


Kun jij je voorstellen dat dit soort ‘vrijheidsstrijders’ in staat zijn een modern leger, zoáls het Libische leger was, te verslaan..? Naar wat voor een sprookjes zitten we te kijken op TV? Waarschijnlijk naar sprookjes die we willen geloven..!

Er is GEEN VOLKSOPSTAND IN SYRIÉ.. We geloven het nieuws, de nieuwsbureau’s geloven wat ze voorgekauwd krijgen voorgeschoteld en brengen het met veel aplomb, verontwaardigd over zoveel leed dat de burgers van Syrië wordt aangedaan. Het is Libië revisited. Weg met de dictator, de macht (terug) naar het volk. Maar is dat wat je voorgeschoteld krijgt als voorgekauwd nieuws, werkelijk wat er gebeurt..??

Srdja Popovic is de voormalige student die met z’n maatjes Miloseviç ten val bracht in Servië. Zijn kennis, ervaring en inzichten worden omgezet in ‘revolutie-adviezen’ aan ‘geschikte landen’, en gefinancierd vanuit de Verenigde Staten..! Klik voor een onthutsend artikel over de georchestreerde revoluties ‘van het volk’

Het je het hoofdartikel nog voor de geest staan, dat we brachten in Januari, handelde JUIST OVER DEZE FAKE-opstanden..!! En wie zitten er achter deze opstanden..? Wie bewapenen de ‘opstandelingen’…? Geloof jij nou echt dat een aantal Daihatsu-jeeps met op de laadbak een artilleriegeweer, het modernste leger van kolonel Khadaffi hebben verslagen..?? Wake up en neem het werkelijke nieuws tot je..!! Lees opnieuw het hoofdartikel wat je HIER op de site vindt, onder de overduidelijke titel: ‘Midden Oosten-revoluties spontaan..? Mooi niet?’

Onderwijs en ziekenkosten zijn gratis in Syrië, wist je dat? Syrië ving massaal de vluchtelingen uit Irak op, wist je dat? Het gaat er vooral om, dat jij GEEN TOEGANG lijkt te krijgen/hebben tot de werkelijke waarheid.. Luister hieronder naar de pater die zijn woordje doet in dit opzicht! Onthutsende berichtgeving, die PRECIES past in het plaatje zoals je dat in het genoemde hoofdartikel kunt zien..! Deel deze informatie met je kennissen en vrienden, toon hen de ‘werkelijke waarheid’..! Maar eerst het woord aan deze anoniem pater, die een boekje opendoet, VANUIT SYRIË…!
Libië is verwoest, er zijn 150.000 doden gevallen, het land is overgeleverd aan plunderaars, die de ‘revolutie’ in de eerste plaats al hebben getriggered..!! Wordt wakker! Luister naar het sympathieke verhaal van deze anonomieme pater!
X
* * *
X

De obsessie van het Westen:

Nu ook Syrië in een humanitaire ramp storten?

X
x

Om veiligheidsredenen werd besloten de precieze identiteit en werkplaats van deze Belgische priester niet bekend te maken. Hij werkt sinds 2010 in Syrië en geeft een moedig getuigenis over de gebeurtenissen in dit land. De Syrische oppositie valt niet enkel daar, maar ook in Europa en in ons land, ambassadepersoneel en aanhangers van dialoog en geleidelijke hervormingen aan en bedreigt hen met de dood.
X

Een exclusieve reportage van de Mediawerkgroep Syrië
MEDIAWERKGROEP SYRIE – 15 februari 2012 – Sinds april 2011 heeft de internationale pers over Syrië berichten verspreid die steeds meer onrustwekkend werden: vreedzame betogingen die door het regime bloedig worden onderdrukt, onschuldige burgers die door soldaten worden beschoten en daarna nog verminkt, ziekenhuispersoneel dat wordt bedreigd, soldaten die door collega’s worden neergeschoten omdat ze weigeren op hun eigen volk te schieten. President Bashar al-Assad wordt voorgesteld als een gruwelijke dictator die zo vlug mogelijk samen met kolonel Khadaffi uit de weg moet geruimd worden.  En de christenen worden ervan beschuldigd dit onmenselijk regime uit eigenbelang nog te steunen.

Het bedrog van eenzijdige berichtgeving
Sinds de laatste maanden van 2011 ben ik in een groep in Syrië. Daar leven en komen mensen vanuit heel Syrië. Deze berichtgevingen werden er op onbegrip onthaald. Immers, dag na dag,  kon men nergens enige bevestiging verkrijgen van een ‘bloedige onderdrukking van vreedzame betogingen’. Zij die de  Libanese oorlog hebben meegemaakt (1975-1980 en daarna) herinnerden zich  hoe zij toen, voordat zij wisten wat  er gebeurde, werden meegesleurd in een burgeroorlog die vanuit het buitenland was opgezet. Zij hadden meteen dezelfde indruk, die  achteraf de juiste bleek te zijn.

Syrië, strategisch gelegen tussen Irak en Israël… Een land dat in het schaakbord van de wereld een sleutelpositie invult. China en Rusland hebben daarom geen zin het strategospel van de VS en Israël mee te spelen..!

De situatie wordt grondig bestudeerd en in een aantal goed gedocumenteerde artikels uitgeschreven: “Au crible des informations tendancieuses, la situation en Syrie” (11 blz), “Syrie: entre conflicts armés et dialogue interne” (17 blz). De moedige en juiste  stellingname van de maronitische patriarch Mar Boutros Béchara Raï werd door de internationale (ook  katholieke) pers fel bekritiseerd. Hierop verschijnt een sterke verdediging: “Chrétiens au Moyen-Orient: le Patriarche, les catacombes et la révolution” (12 blz.) Meerdere verhalen die door de internationale pers al ijverig waren verspreid, worden ontmaskerd.

In Banias zouden op 13 april 2011 9 soldaten zijn gedood door het leger omdat ze weigerden op het volk te schieten. Uiteindelijk bleek een terroristenbende hen gedood te hebben. En de eigenlijke leider ervan is een zekere  Khaddam Abdil Halim, die van 1984 tot 2005 vice-president van Syrië was en de macht wilde grijpen. Toen dit niet lukte is hij naar Frankrijk gevlucht waar de rode loper voor hem werd uitgerold. Hij krijgt geld en wapens in overvloed om een revolutie in Syrië te realiseren. Enkele dagen na deze aanslag in Banias lanceert deze man in een grootse conferentie te Parijs zonder blikken of blozen een oproep “voor  democratie in Syrië”!

De artikelen die de waarheid over de toestand in Syrië onthullen laten de pers niet onberoerd. Toch brengt dit geschrijf geen echte verandering mee. Er is meer nodig. Daarom wordt het plan opgevat om onafhankelijke journalisten naar hier te halen. Het initiatief wordt uiteindelijk genomen door de directeur van het internationaal Centre d’Information Catholique in Libanon. Er wordt een tweedaags colloquium mee verbonden in de universiteit van de Heilige Geest, Kaslik in Libanon, waarbij de patriarchen aanwezig zijn. De algemene uitnodigingsbrief is gedateerd op 24 oktober 2011 en ondertekend door P. Abdo Abou Kassm, namens de bisschoppelijke commissie van sociale communicaties.

De waarneming van internationale journalisten

In de week van 13 november komt een groep van onafhankelijke journalisten en persmensen toe, samen een 16  : RTBF, La Libre Belgique, Journal Dimanche, de Franse katholieke tv KTO, de Amerikaan Webster Griffin Tarpley (zie www.tarpley.net), de Spaans-Italiaanse Isabel Pisano (werkt voor RAI, Canal-5, El Mundo, Marie-Claire, Oggi, Il Giornale), een soennietische moslima uit Algerije en tenslotte een groep rond Thierry Meyssan. Ze hebben vrije toegang, ook tot de gevaarlijkste gebieden. Ze ontmoeten de gouverneur van Homs, families waarvan leden werden vermoord en verminkt, gewonden en vermoorden  in het ziekenhuis.

Er is een ontmoeting met de invloedrijke Druus, emir Talal Anslan in Libanon, met generaal Michel Aoun, voormalig president en nu leider van de grootste, maronitische fractie in Libanon. Als overtuigd christen had hij vorig jaar al een open brief geschreven aan de paus en de deelnemers van de synode voor het Midden Oosten (10-24 oktober 2010) o.m. om te vragen  de uitdrijving van de christenen uit Israël en het Midden Oosten mee te helpen stoppen. Tenslotte was er nog een ontmoeting met de maronitische patriarch Mar Boutros Béchara Raï. Het hoogtepunt werd de persconferentie in het Centre d’Information Catholique op vrijdag 18 november, waar alle tv-stations van Libanon aanwezig zijn.

Dit is het begin van een kleine ommekeer. Van nu af zullen de berichtgevingen in de internationale media af en toe meer waarheidsgetrouw zijn en interviews uitzenden van deze journalisten.

President Bashar al-Assad

Welke zijn nu de bevindingen van deze groep journalisten die voor het eerst ter plaatse de toestand hebben waargenomen?
Er is helemaal geen volksopstand in Syrië tegen de regering of tegen President Bashar al-Assad. Integendeel. In alle grote steden en elders zijn er voortdurend massale volksmanifestaties om hem te steunen. Op de massabetoging van 13 november was Cyrillus, de orthodoxe patriarch van Moskou aanwezig “uit solidariteit met de kerk van Antiochië, die ons Jezus heeft gegeven”. Kleinere protesten vragen zelfs om meer bescherming door het leger.

Er zijn niet geïdentificeerde terroristische bendes actief die burgers en soldaten doden en die vanuit het buitenland met geld en gesofistikeerde wapens worden voorzien. De officiële lijst van gedode soldaten en veiligheidsmensen in oktober 2011 bedroeg 796 en 372 burgers. Iedereen kon de echtheid van de namen nagaan. Een lijst van honderd burgers, die volgens de internationale media door het leger zouden gedood zijn, werd grondig onderzocht en bleek echter vals te zijn. Een familie getuigde dat hun zoon vermoord werd omdat hij weigerde in een protestbetoging op te stappen.

De terroristen gaan steeds driester te werk: eerst doden, daarna doden en verminken, dan eerst martelen, doden en verminken. Ze zijn in het zwart gekleed en met bedekt gezicht. Sommigen zijn gedrogeerd. Ze gelijken op de doodseskaders die destijds in Latijns-Amerika door de CIA werden ingezet (aldus Webster).  Telkens worden de gruwelen uitgebreid gefilmd en onmiddellijk uitgezonden door Al Jazeera en Al Arabija met valse beschuldigingen aan het adres van het regime. Er werd/wordt op die wijze willekeurig terreur gezaaid in grenssteden met Jordanië, Libanon, Turkije, Irak, nl. in Deraa, Homs, Hama, Idlib, Abou Kamal.

Onder die niet geïdentificeerde bendes zijn moslimbroeders en salafisten uit Afghanistan, Libië, Jordanië. Geld en gesofistikeerde wapens krijgen ze van de VS, Israël, Saudi-Arabië, Turkije. Bij de terroristen werden ook al wapens gevonden afkomstig van Turkije en Israël met uitgebreid mediamateriaal. De bedoeling is  een burgeroorlog uitlokken in steden op de grens, die door het leger niet kunnen omsingeld worden. Dit is nog niet gelukt.

Alle journalisten waren diep onder de indruk van de grootmoedigheid van het Syrische volk. Families wier kinderen werden ontvoerd, vermoord en verminkt weigeren zich te bewapenen en wraak te nemen. Het volk weigert in de spiraal van geweld en burgeroorlog te treden door de ene geloofsgroep tegen de andere te stellen. Soennieten, sjiieten, alawieten, druzen, christenen, allen betuigen hun wil om in eenheid en vrede met elkaar verder te leven. Emir Talal Anslan, die een druuz is,  loofde   president Assad, die een alawiet is, om zijn  oprecht en moedig bestuur en drukte zijn waardering uit voor de bijdrage van de christenen en de katholieke kerk.
Een sergeant (27 jaar, gehuwd, 4 kinderen) verloor beide benen omdat hij zich op  springstof geworpen had, om  zijn soldaten te beschermen. Terroristen hadden hen in de val gelokt. Hij heeft geen greintje spijt, rancune of haat. Fier en dankbaar wil hij zich blijven inzetten voor een vredelievend samenleven van alle Syriërs.

De werkelijkheid tegenover de ‘nieuwe wereldorde’
Er zijn  duistere wereldmachten in het spel die de bevolking in het Midden-Oosten en elders in kleine confessionele groepen willen verdelen om hen tegen elkaar te laten vechten en zo nieuwe machtsverhoudingen en een ‘nieuwe wereldorde’ te kunnen vestigen. Dit was en is  de ‘overwinning’ van westerse machten in Irak, Libanon, de Balkan, Afghanistan, Pakistan, Egypte, Libië. Volgens plan had Syrië samen met Libië moeten ‘bevrijd’ worden. Rusland en China hebben al tweemaal hun veto gesteld. Syrië wordt verder gesteund door India, Brazilië, Zuid-Afrika… Ze vertegenwoordigen allen samen zowat de helft van de wereldbevolking. De mogelijkheid die er voor het westen nog overblijft om het land te ontwrichten is steeds dodelijker aanslagen plegen. Dit is al maanden duidelijk.

Syrië heeft geen schulden en is geen slaaf van het westen, dat inmiddels zelf zijn eigen problemen niet meer kan oplossen. Het heeft eigen levensmiddelen genoeg voor zichzelf. En het heeft een eeuwenoude – weliswaar broze – traditie van vrede vol samenleven tussen de verschillende geloofsgroepen, die elkaar als broeders willen blijven beschouwen.  Ook de  christenen wonen hier in hun eigen land. Zij zijn en blijven pioniers van de menselijke, culturele en religieuze rijkdom van dit land. De familiale structuur van deze samenleving is veel gezonder dan in de westerse “democratie” die het familieleven vernietigt.

Zowel Rusland als China stemmen met het zwaarste middel dat er is in de diplomatieke wereld, het VN-veto, tégen ingrijpen in Syrië door ‘Westerse allianties’..!

President Bashar al-Assad heeft de ijzeren dictatuur van zijn vader steeds meer afgebouwd en versoepeld. Hij heeft het samenleven van alle geloofsgroepen in eenheid,  vrede en gelijkheid steeds meer trachten te bevorderen. Functies worden niet verdeeld volgens iemands geloof maar op grond van loyaliteit aan de princiepen van deze “lekenstaat”. Onderwijs en ziekenzorg zijn  gratis. Iedereen heeft (had) eten, kleren en een dak boven zijn hoofd. Er is (was) ruimschoots vrijheid van leven en er zijn (waren) nagenoeg geen armen zoals in het westen. Overigens is Syrië het enige land in de regio dat de massa vluchtelingen uit Irak heeft opgevangen en hen gelijke rechten heeft gegeven.

Ziehier enkele kritische vragen die weliswaar onfatsoenlijk zijn volgens de “politiek correcte” en gemanipuleerde nieuwsberichten van Al Jazeera en consoorten. Waarom mag Syrië zijn eigen hervormingen niet doorvoeren met een president die door de meerderheid van de bevolking geliefd is? Moet Amerika komen leren hoe respectvol omgaan met betogers? Moet Turkije leren hoe de persvrijheid gerespecteerd  wordt? Moet Saoedi-Arabië lessen komen geven over vrijheid en democratie?

Toen aan de  Amerikaan Webster Griffin Tarpley op de genoemde persconferentie door een van de aanwezige tv-stations nog even gevraagd werd wat hij wil zeggen aan de internationale pers antwoordde hij: “Stop met liegen en kom hier kijken”. Daarbij noemde hij een hele reeks tv-stations: Al Jazeera, de internationale woordvoerder van de “nieuwe wereldorde” in Qatar, Al Arabija, die opereert vanuit Saoudi-Arabië, de verschrikkelijkste theocratie in de Arabische wereld, Alhurria, uit de as van Irak geboren en verbonden met de VS, CNN, de veteraan van de Golfoorlog, BBC, France 24… die als papegaaien elkaar napraten.

Een dringende en radicale ommekeer is nodig
Met de komst van de eerste groep buitenlandse journalisten naar Syrië is er een kleine ommekeer gekomen in de internationale berichtgeving. De waarheid werpt licht op de terreur van een buitenlandse samenzwering en tegelijk op de grootheid van een volk dat ondanks alles in eenheid en vrede wil verder leven. Voor of tegen het regime zijn is nu niet het belangrijkste, maar wel dat men vanuit een humanitaire overtuiging geen willekeurige vernietiging van nog maar eens een land  door westerse wereldheersers toelaat.

Het Westen heeft zich samen met zijn bondgenoten tegen Syrië gekeerd om ook hier een “volledige overwinning”  te behalen (zoals in een uitzending van Arte, op 11/10/2011, gezegd werd over Amerika in Irak!) Juist door deze samenzwering zijn het zelfbewustzijn en de eenheid van dit volk sterker geworden. In Syrië groeit het Rijk Gods in mensen van verschillende godsdiensten,  op een onvermoede wijze.

En hup, een schoon trainingspak aan en op weg naar Syrië…!

Amerika en Israël, gesteund door  Europa en de Arabische Liga (met de grootste dictaturen en corrupte landen als Saoedi-Arabië en Qatar!) zijn vast besloten, hoe dan ook,  om Syrië te ontwrichten en aldaar zijn invloed en macht te doen gelden om ook  Iran te treffen. Hiertoe dienen de manipulaties en de leugens van de media: Syrië zou een verschrikkelijke dictator hebben die zijn  eigen volk massaal doodt. Dit wordt nog dagelijks door toppolitici in de media uitgebraakt. De voorzitter van de waarnemers van de Arabische Liga heeft een rapport gemaakt waarin dit wordt tegengesproken maar niemand wil dit rapport lezen of aanvaarden.

De waarnemers van Saoedi-Arabië waren gekomen om te zeggen hoe wreed het regime de onschuldige betogers doodt en hoe veel burgers gewond in ziekenhuizen liggen omdat ze door het leger zijn beschoten. Hiervoor hadden ze echter  geen bewijzen. Dus zeggen ze: wij trekken ons terug omdat het geweld blijft duren (nl. de gruwelen die ze zelf veroorzaken door bendes te blijven betalen en te bewapenen!) Terwijl het westen in zijn eigen leugens gelooft kunnen gewapende bendes ongestraft terreur blijven zaaien in het meest vrije en stabiele land in de regio. Er is nauwelijks iemand die zich om de slachtoffers bekommert, zoals  ook niemand zich afvraagt wat goeds de ‘bevrijding’ van Libië nu gebracht heeft.

Khadaffi, een zogenaamde verschrikkelijke dictator is uitgeschakeld. Hoera! In feite was hij niet meer dan een verwaande boer die zijn straatarm land verheven heeft tot het 21ste rijkste, waarbij een gemiddelde burger rijkelijker gehuisvest was dan hij (die als bedoeïen leefde). Wie spreekt nog over de 150.000 doden of over het land en de samenleving die voor eeuwen verwoest zijn? Het Westen gaat ondertussen rustig door met het  verdelen van de koek onder elkaar.

In Syrië zal de koek niet zo overvloedig zijn, maar de bittere voldoening des te groter: het Midden-Oosten wordt recht in het hart getroffen en de humanitaire ramp verspreidt zich over heel de regio. Mocht er toch nog een ommekeer komen!

15 gedachten over “Nu Syrië in een humanitaire ramp storten..??

 1. Een jonge syrische vrouw doet veslag vanuit Syrië met alle achtergronden

  Syrian Girl Exposes USA Nazi Regime!
  http://www.youtube.com/watch?v=cr2XyIKHX1k&feature=related
  Syrian Girl – What Syria Should Do
  http://www.youtube.com/watch?v=hk1sLqfWdVw&feature=related
  Syrian Girl – Why Al Qaeda is Al CIAda
  http://www.youtube.com/watch?v=qCqmI1SQB5o&feature=related
  Syrian Girl – Fallujah War Crimes
  http://www.youtube.com/watch?v=92ZzUaptYBM&feature=relmfu
  Syrian Girl – Syria, Sectarianism & US Iraq Withdrawal Reasons
  http://www.youtube.com/watch?v=7J_RbRolnss&feature=related
  Syrian Girl – Syria’s Relationships With Turkey & Iraq
  http://www.youtube.com/watch?v=OFZMHiKDPIk&feature=relmfu
  Syrian Girl – Colour Revolutions Soros or Levi Flavours
  http://www.youtube.com/watch?v=NAsuPM9-4mQ&feature=related
  Lizzie Phelan in Syria Interviewed by NY Times duration 35 minutes
  http://www.youtube.com/watch?v=n-O52TTwB-k&feature=player_embedded

 2. Hoe lang duurt het nog voordat de main stream media eens hard aangepakt gaat worden voor de aanhoudende misleidingen,ontkenning en doortrapte manipulaties. Indirect en vaak zelfs direct kun je ze verantwoordelijk houden voor vele oorlogen en honderdduizenden doden. Al vele malen is dit onomstotelijk aangetoond. Niemand die daar ooit aansprakelijk voor wordt gesteld (??) De Media is schijnbaar onschendbaar !!
  De huidige media is niets anders meer dan een politieke ’tool’ voor manipuleren van de massa. Wordt het niet eens tijd voor een grote schoonmaak in media land?

 3. Moslim is niet gelijk aan moslim. Dus het zijn allemaal ‘christenen’ maar dan onderverdeeld in katholiek, gereformeerd, protestant enz. Er zijn dus sjiieten en soennieten. De meeste moslims in de wereld zijn soennieten.
  De sjiieten zijn nog onderverdeeld in verschillende stromingen o.a. die in het artikel worden genoemd.
  Al-Assad is een alawiet. Dit is een minderheid binnen de minderheid (sjiieten). En heeft het daardoor al moeilijker. Hij denkt dus ‘moderner’ dan de soennieten en ook anders dan andere groeperingen binnen de sjiieten.
  Dus het geloof en bij welke groep je hoort speelt een grote rol binnen het islam.

  Kaart verdeling soennieten/sjiieten:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Muslim_distribution.jpg

  quote:
  Die Aleviten sind nicht zu verwechseln mit den zahlenmäßig geringeren Nusairiern, die auch Alawiten genannt werden. Die Nusairier leben vor allem in Syrien, daneben auch im Libanon, in Jordanien, in Israel sowie in der Provinz Hatay in der Türkei. Diese bilden in Syrien die politische und militärische Elite. Sie gehen auf Ibn Nusair zurück und entstammen einem Umfeld gnostischer Gruppierungen, dem auch die Ismailia entsprungen ist. Von zwölfer-schiitischer Seite werden sie als Übertreiber betrachtet.

 4. Ik heb net een mail de deur uit laten gaan richting Harry van Bommel van de SP met de dringende oproep eens te kijken wat de vrije media schrijft en laat zien over Syrie.

  http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/syrie-wie-de-media-in-handen-heeft-spreekt-de-waarheid-of-toch-niet

  Beste Harry van Bommel,

  De nieuwe media, waar ik ook deel van uit maak, heeft nu keer op keer bewezen dat de berichtgeving rondom landen zoals Syrie bewust verdraaid worden. Wij geven dit ook door aan nieuwskanalen zoals de Telegraaf en andere kranten, wij sturen berichten naar politieke mensen zoals U en wij brengen TV zenders op de hoogte van de verdraaingen die doelbewust gedaan worden om Syrie aan te kunnen vallen, net zoals eerder Libie.

  WIJ WORDEN NIET GEHOORD!

  Ik vraag aan u als oprecht bezorgde burgers en vertegenwoordiger van duizenden die ons nieuws volgen en verspreiden om deze informatie tot uw te nemen en hier kamervragen over te stellen.

  Dan hebben wij nog de kwestie lord James Blackheat, een gezant van the houses of parliament in Engeland die kortgeleden een presentatie gaf in hetzelfde huis over een grote financiele misdaad die hij ontdekt heeft. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt 15.000 miljard euro. Ook daar is niets van op TV of in de kranten verschnenen. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk?
  http://www.youtube.com/watch?v=4Map2wVJmDg&feature=player_embedded

  Als u niet reageert weet ik niet meer wie wij nog aan kunnen schrijven. Het is overduidelijk, de leugen regeert!

  Momenteel groeit de onrust onder de Europese bevolking gestaag. Wij doen er alles aan om die onrust niet te laten omslaan in geweld door mensen op te roepen vooral niet gewelddadig te worden. Het lijkt alsof de politiek stekeblind is en zich niet realiseert welke kracht achter een boos volk schuilt, denk aan de demonstraties destijds in 1848 die zowel in Duitsland, Frankrijk en in mindere mate ook in Nederland zijn geweest.

  Is er dan echt geeneens politiek anaal dat de media de wacht aan kan zeggen?
  Is de media niets anders meer dan de propagandaspreekbuis van de Westerse elite om de publieke opinie te bewerken om zodoende oorlogen te rechtvaardigen?
  Mag de burger op zijn minst de SP vertrouwen?

  Er is veel respect voor uw partij en denkbeelden en dat respect kan alleen nog maar groeien.

  Ik wacht in spanning af op uw antwoord en reactie op toegezonden informatie.

  Met vriendelijke groet,

  Nexus

  Ik ben benieuwd of Harry zal antwoorden. Doet Harry dit niet, dan maakt dit duidelijk dat ook de SP niets anders is dan een bolwerk van de elite.

  Verder ben ik van mening wanneer steeds meer mensen dit soort mailtjes sturen naar politici, journalisten etc. ze dit niet veel langer onderdrukken kunnen.
  Wij hebben hier een verantwoordelijkheid in maar moeten de verantwoordelijkheid wel nemen en niet denken dat het te ver weg is of een onbegonnen zaak. Dat is laakbaar gedrag en maakt ons medeschuldig.

  1. En heeft van Bommel gereageerd? Ik verdiep mij sinds een paar dagen in het verhaal over Sirië en ik kan bijna niet geloven wat ik allemaal lees.

 5. Ik ben gestopt met het volgen van berichten over een revolutie hier en een lente daar. Alles wordt van buitenaf georchestreerd en we weten dus nooit welke agenda die of andere berichten dienen. Wanneer we er na een tijd naar zullen terugkijken, zullen we misschien wat klaarder zien. Het enige wat we nu kunnen doen is heel veel licht en liefde naar de hele aarde sturen (violette vlam) want er zijn nog vele ‘vergeten’ conflicten aan de gang.

 6. Ik weet zo langzamerhand niet goed meer wie te geloven. We worden op televisie gebombardeerd met berichten over schurkendictators. En hier lees ik over andere schurken in de westerse wereld. Ik word er heel erg moe van, ook van alle conspiracy verhalen. Dat is niet erg het leert me nog meer alleen naar mijzelf te luisteren, mijn eigen waarheid te volgen en al het andere niet voor zoete koek klakkeloos aan te nemen.
  De baal met grote korrels zout staat hier vlak naast me.

 7. Eigenlijk verbaasd mij dit verhaal niet.
  Al jaren hebben wij een schotel en kijken dus redelijk vaak ook naar buitenlandse zenders en dus ook naar zenders uit het middenoosten enz, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we het niet kunnen verstaan maar beelden spreken voor zich toch? En die blijken dan vaak anders te zijn dan wat wij hier via kabel te zien krijgen!
  Zo ook met Syrie het vreemde vindt ik dat allemaal om de stad Holm draait, de naam Damascus of van andere steden worden er niet genoemd!
  En het idee dat er heel andere zaken spelen zou wel eens heel waar kunnen zijn, immers uit de chaos wordt de harmonie gecréerd!
  En die Harmonie zou wel eens verschrikkelijke muziek kunnen laten horen.

  1. Moni , hij geeft een heel diplomatiek interview , zegt niet half van wat hij zou kunnen zeggen . Jammer dat zijn Engels niet helemaal tippietoppie is terwijl hij wel een Engels kippie aan de hand heeft . Het zal tenminste het beeld van een gruwelijke dictator wegvagen 😉 ly

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.